Sunteți pe pagina 1din 4

TEMA 4.

STABILIREA COEFICIENTULUI DE CORELATIE


METODA MATHERON
-

Coeficientul de corelatie, se afla cu urmatoarele relatii matematice:

N N 2
r = sin * 1

2 N1 + N 2

N 2 = n2 + n4

N1 = n1 + n3
n

x =
n =1

x1 + ... + xn
n

y=
n =1

y1 + ... + y n
n

Odata aflate mediile variabilelor X si Y, prin reprezentarea lor grafica x pe abcisa si y pe ordonata,
putem trasa si delimita 4 domenii corespunzatoare campurilor n1, n2, n3, n4,
Se reprezinta valorile variabilelor pe abcisa (X=Zn) si pe ordonata (Y=Cd)
Se numara cate puncte sunt in fiecare camp si se calculeaza parametrii N1 si N2

N1 N 2
N1 + N 2

Se calculeaza raportul

Se calculeaza factorul de variatie dupa relatia:

N N 2
r = sin * 1

2 N1 + N 2
-1 r 1
Cand valoarea apropie de -1 modificarea unei variabile este puternic asociata cu inversul
modificarii liniare a celeilalte. Coeficientul pune in evidenta discordanta maxima dintre variabile
Cand r= 0 variabilele sunt necorelabile
Cand valoarea lui r se apropie de 1 inseamna ca modificarea unei variabile este puternic asociata
cu modificarea liniara directa a celeilalte variabile

TEMA 5 stabiliti gradul de asociere dintre continutul de Co si Ni dintr-o mineralizatie


Nr crt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Co
(ppm)

Ni
(ppm)

45
16
12.3
18.2
71.2
16.1
13.6
30.6
15.9
17.2
80.4
27.4
12.2
13
17.9
15.7
10.6
13.3
217.1
13.4
9
12.6
13.4
33.1
11

192
36.9
18.4
29.2
311
14.68
23.6
56.2
19.6
31.1
285
55.5
18.7
22.9
25.7
28
17.8
23.6
754.8
21.9
14.9
23.6
22.9
145
14.4

REZOLVARE

Media variabilei X (Co) 80 + 90 + 180 + 200 + 300 + 400 + 400 + 500 + 500 + 600 + 620 + 700 + 700 + 750 + 850 + 900 + 1200 + 1400 + 1400 + 1500
x=
x = 30,25
20
N1 N 2
N1= n1+n3 = 19
= 0.9
N1 + N 2

N2 = n2+n4 = 1
Media variabilei Y (Ni)
y = 88,30

r = sin * 0,9 = sin(90 * 0,9 ) = sin(81) 0,987 corelatie foarte buna


2

r = 0,99

Corelatia ridicata dintre Co si Ni indica o pirita cobaltifera si nichelifera

S-ar putea să vă placă și