Sunteți pe pagina 1din 7

1.

nsmnare
Plamada zaharificata
Drojdii (5%)

INSAMANTARE

Pierderi (0,1%)

Plamada insamantata

-cultura de drojdie utilizat la fermentare reprezint 4-6% din volumul plmezilor supuse
fermentrii (vom folosi 5%).
Pz + D = P i + P6
D= 5% 13331,282= 666,564 kg
P6 = (Pz+D) 0,1%= 13,997 kg

13331,282 + 666.564 = Pi + 13,997


Pi= 13983,849 kg/zi

25

2. Fermentare
Plamada insamantata

FERMENTARE

Plamada fermentata

Pierderi (0.2%)

Pi= Pf + P7
P7= Pi 0.2%= 13983,849 0.2%= 27.967 kg
Pf = 13986,515 - 27,967=13955,882 kg/zi

3. Distilare
Plamada fermentata

DISTILARE
26

ALCOOL BRUT

BORHOT

Pf= Ab + B => B= Pf-B


12% Pf= 85% Ab + 0,2% B
12% Pf= 85% Ab + 0,2% (Pf- Ab)
12 % Pf = 85%Ab+ 0,2% Pf 0.2% Ab
11.8% Pf= 84,8% Ab
11.8/100 13955.882 = 84.8/100 Ab
Ab= 1941,974 kg/zi

B= Pf Ab=12013,908 kg/zi

4. Rafinare

27

Alcool brut

RAFINARE

ALCOOL ETILIC
RAFINAT (96o)

ALCOOL TEHNIC

PIERDERI (1,4%)

P8= 1941.974 1,4%= 50,492 kg/zi

Ar= 96 % Ab= 96% 1941.974 = 1864,295 kg/zi

= 801 kg/m3

V= m/ = 1864,295/801= 2,327 m3 => Ar= 2327 l/zi

At=Ab (Ar+P8)= 1941,974 (1864,295+ 27,187)= 50,492 kg/zi

28

3.2 Bilant de materiale Tabelat


Nr
crt

Operaia

1.

Depozitare

2.

Cntrire

3.

Mcinare

4.

5.

6.

Fluidificare

Zaharificare

Produse intrate
Denumire
Sim
Cantitate
material
bol
Materia prim
Mpr
10000
recepionat
(porumb)
Materia prim
Mpd
9980
depozitat
Materia prim
cntrit
Ap
Materia prim
mcinat
Enzima fluidicare
Plmada
fluidificat
Enzime
zaharificare
Acid sulfuric

Insamnatare Plmada
zaharificat

7.

Fermentare

8.

Distilare

9.

Rafinare

Mpc

9960,04

AP
Mp
m
Ef
Pf

2988,012

12928,132
129,281

13031,557

Ez

260,63

H2S
O4
Pz

52,126

Drojdii
Plmada
nsmnat

D
Pi

Plmada
fermentat
Alcool brut

Pf
Ab

Produse ieite
Denumire
Sim Cantitate
material
bol
Pierderi
P1
20
Materie prim
Mp
9980
depozitat
Pierderi
P2
19,96
Materia prim
Mp
9960,04
cntrit
c
Pierderi
P3
19,92
Materia prim
Mp
12928,132
mcinat
m
Pierderi
P4
25,856
Plmada
Pf
13031,557
fluidificat
Pierderi
P5
13,031
Plmada
Pz
13331,282
zaharificat

13331,282 Pierderi

P6

13,997

Plmada
666,564 insamnatata
13983,849 Pierderi
Plmada
fermentat

Pi

13983,849

P7
Pf

27,967
13955,882

13955,882 Alcool brut


Borhot
1941,974 Alcool rafinat
Alcool tehnic

Ab
B
Ar
At

1941,974
12013,908
1864,295
50,492

P8

27,187
103209,349

Pierderi
103209,349 TOTAL

TOTAL

29

3.3 Calculul consumurilor specifice si a randamentului de fabricatie

Calculul randamentului:

Cantitatea de alcool rafinat


1864,295
100=
100=18.64
Cantitatea de porumb
10000

Calculul consumurilor specifice:

Consumul specific de materie prima:


C s drojdii=

Cantitatea de porumb
10000
=
=5.36 kg / kg
Cantitate alcool rafinat 1864,295

Consumul specific de apa:


C s apa=

Cantitate apa
2988,012
=
=1,60 kg /kg
Cantitate alcool rafinat 1864,295

Consumul specific de enzime de zaharificare:


C s enzime=

Cantitate enzime zaharificare


260,63
=
=0,13 kg /kg
Cantitate alcool rafinat
1864,295

Consumul specific de acid sulfuric:


C s acid sufluric=

Cantitate acid sulfuric


52,126
=
=0,027 kg /kg
Cantitate alcool rafinat 1864,295

30

Consumul specific de drojdii:


C s drojdii=

Cantitate acid sulfuric


666,564
=
=0,357 kg/kg
Cantitate alcool rafinat 1864,295

31