Sunteți pe pagina 1din 1

ROMNIA

COMUNA CRUCEA
Compartimentul Impozite si Taxe Locale
Codul de identificare fiscal: 4326876
COMUNA CRUCEA

Nr. 734 / 14.03.2016

DECIZIE DE IMPUNERE
2016
pentru stabilirea impozitelor datorate n temeiul Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal,
cu modificrile si completrile ulterioare
NR. DE ROL NOMINAL UNIC 59
Societatii TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA, identificat() prin CIF 427320, de la adresa ROMANIA, ,
judet Suceava, locatitate BUCURESTI, str. PIATA PRESEI LIBERE, nr. 3-5, et. 10, pentru urmtoarele debite.
n conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare
i a H.G. nr. 44/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal,
cu modificrile i completrile ulterioare i a Legii. nr. 207/2015 privind Codul de procedur fiscal, cu modificrile
i completrile ulterioare se stabilesc urmtoarele obligaii de plat fa de bugetul local:

Nr.
1
2

Denumirea creanei bugetare


Cladiri - Cladiri Adresa: CRUCEA, Val. inventar: 1.362,14 lei , Cota: 1,3 %

Impozit datorat
(lei)
18

Terenuri - Taxa teren intravilan, Rang:IV , Zona:A , Suprafata: 30,00

Termene de plat

T1: 31.03.2016; T2:


30.09.2016
2 T1: 25.02.2016; T2:
25.03.2016; T3: 25.04.2016;
T4: 25.05.2016; T5:
27.06.2016; T6: 25.07.2016;
T7: 25.08.2016; T8:
26.09.2016; T9: 25.10.2016;
T10: 25.11.2016; T11:

TOTAL
20.00
Pentru neachitarea impozitului pn la termenele artate mai sus, se vor calcula accesorii pn la data plii.
Prezentul titlu de crean devine titlu executoriu n condiiile legii.
mpotriva msurilor dispuse prin prezenta se poate face contestaie, care se depune n termen de 30 zile de la
comunicare, la organul fiscal emitent.
Conductorul organului fiscal
(numele i prenumele)
Dorin Rusu

.................................................................
(semntura)

ntocmit,
Referent, EBREAN MARIUS ADRIAN
ntocmit azi data

14.03.2016
Am primit un exemplar al deciziei de impunere,
Prenume i nume .............................,
CNP ..........................................
B.I./C.I.P./C.I. serie ... nr. ...............
Semntur contribuabil _______________________
Data __/__/__ sau
Nr. i data confirmrii de primire:
______________________________________________