Sunteți pe pagina 1din 72
MIRACOLUL Masaru Emoto ., Cuvinte de apreci re aduse operei lui Masant Emoto, Conmiburis doctorului Masaru Emoto la cercetarite in denen consti spirtuae este iiscutabil deoscta Opers li Masaru Emoto este excelenta, extrion toare prin inyplicatile sale Cw mesa si sinplu, dar patrunzator, Masaru Emoto a acs fo commibuve important ki eforunile globale pentru psice st armonie > Amhony ROBBINS, autor a Wxrikilor Amidon the cian Within Descopord torts din tine sparta la Ean Cutea Veche si Unlined Power (Puere neaangnit oparita la Fairs Amatea Masaru Foto ne ajuta sa igelegem sai bane ean) aim rolul apet in viaia woastra de zi eu ai si ne «lau speranie pentna .simitatea aper’ in intreaga lume, in anit ve Vor ® Dr. John GRAY, auorul Wears Me are Jom Maes, Wowner a Venus (Birtats sent de per Mare foniete sit dee pe Venn ae Fetus Viemea) > Precum Galileo, Newton sf Einstein, civiunea carta doctoral ajuta sa ne veclem cu totul allfel pe noi insine si universul > Maree LAUX, ND. editor sl publicatet Nuunily Weil Today Fede SDEVAR. $F DIVIN Cake cle ht fe” Bags, st Alea Mimo, ne. 10, BL 76, Se.C, et. 2 ap. 11, cod S00377, OF. 12 ‘Mol 0722,148 988 sa 0727.275877; Telefon/Bas. 0268.324.970 Emil adevardivin@guail fhumor inseanma .lichid’. N. tad. CAPITOLUL AL PATRULEA folosim rezonanta in viata zilnici Preece vibratia, iar cel mai important rol al vibratiei este 11 important pe care apa dl Vietli este de a transport rezonanta. Rezonanta nu este posi in vid; pentru ca oamenii si rezoneze, ci aur nevoie de alteineva aibi aceeasi vibratie. Rezonanta poate avea loc intre oameni care nu sunt insuditi, ch stic. Biologul britanic Rupert Sheldrake ne ci un exemplu despre felul in care cuvintele sctise ori pronungate pot influenta ahi oameni neinruditi din intreaga lume. Conform teoriei sale privind ,sezc anla morfict", atunci cAind © persoansi incepe ceva nou, daca este bun si folositor, cuvintele acelei persoane se vor indrepta citre alti oameni care au 0 constiinta simi Pentru a studia aceasti teorie, el impart pe fanii foate popularelor si dificilelor cuvinte ineruc publicate de ziaril London Times in dow’ tipuri: cei a MIRACOLUL APED care le rezolvau imedia ce le primeau, simbiti sear ue le rezolvaut mai tarzi, Oamenii care asteptauy si rezolve cuvintele ineru sicei isate mai trziu obfineau rezuliate semnificaiv mai bune decat cei care incercau sa Ie rezolve imediat Poute ci ceea ce se intimpla era ci atunci clind t, vibratia cuvantului se cineva completa un cu ndlea in univers si cra apoi ate i apreciere Ei de cuvintele tneruci- ‘nomenul rezonantei ne alecteaza pe toti, oriunde A de camenii ce ZONAAtl CU ACE sate am fi jn timp ce rezonam adeseori cu oameni de care nici mécar nu suntcm consticnti, zilnic rezonim cu oamenii direct legati de vietile noastre — prictenii si cei pe care ii iubim, Prin aceasta rezonanta, schimbam intre noi iubirea si recunosiinta, si cretim energie. Deoarece rezonanta este similara comunicarii, Intelegem pe deplin ci ea ne va ajuta sine finbunatitin relagile si comunicarea in toate aspectele viet Rezonanti pentru o comunicare mai bunt Rezonanta perfecti ar face posibiki relayia ideals, dar oamenii vor avea in mod inevitabil freevente diferite. Daci doi oameni vibreazi pe freevemte extrem de diferite, curind va deveni evident ct au nevoie de o anumita distanyai intre ci si cd trebuie sa trateze situati: cu atentie. Totusi, cind freeventa a doi oameni este doar putin diferita, aceasta situatie poate crea tot felul de probleme. SA FOLOSIM REZONANTA IN VIATA ZILNICA Vedem acest fenomen manifestandu-se in numeroascle probleme ale relatiilor dintre rudele prin Freeventele unui sot siale soacrei, de exemple, 21 nu sunt wat de diferite, fiinde:t andindoi persoan: cea tai mica diferengi de frecvent{ poate crea o stare de dizarmonic. Acclasi lucru se poate intimpkt in > dintre colegii de munci si dinire cunostinte Pentru a reusi sa depasili obst lati, gindijiva kr c format din clape negre si albe, fiecare din cle - insa uncori, chiar si inbese cel putin aecea relati aicolele in acest tip de te laviatura unus pian. Aceasta e incl cesentiaki in constituitea cliviaturii, asa cum orice Incr din lumea noasiri este Zinpreuni, uncle clape produc suncte enyial, Cand sunt apiisate ein timp co akele, cu valor diferte, produe suncte nepkicute, ,, do si sof sunt Ins do sire, note monic De exemplhi, notele do simi do si Fi capabile si creeze rezonanta apropiate una de cealalta, ereeaza impreuna un sunct dizarmonic. Asemenca notelor do-nisol, atunci cand oamenii vorbese cu alli natural, rezulta armonie. Da oameni cu care rezoneaxi in mod “and cuun ce ar trebui sa faceti aveli de a face cu cineva cu care nu rezonat coleg de munca sav cu soaera? Incercati sti chemati o al capabili s2 comunice, 0 alka persoanit Je poate annonizeze energiile. © alta cale de imbunatatire a relatillor este sit va alinia}i propria frecventa cu frecventa persoanei cu persoandi, Auinci cind doi oameni par ei nu sunt ajuta sisi os MIRACOLUL APET care nu vi in{clegeli. Cum? Pundndu-va in locul acelei persoane si inceredind si vedeti lumea prin ochii ei, din perspectiva ei. Pentru a face asta, trebuic cunoastetiacea persoani destul de bine. Dac st interesele cuiva, situajia familiala si trecutul, atunci va puteli pune in locul acelei persoane si puteti veclea de Wel, Odatti cu uecere limpului, oamenii crese si se schimb’, iar cineva pe ce gindeste ori se comport care kx ineeput | respins. pari in cele din urwii atat de ri, Punetin ar putea sti nu vi se mai ‘a in mod Ata cu alte congtient si continu pe aceeasi freev persoane penta rezona cu ele. Cand deveniti capabili de asta, voli fi capabili sit iuptineisid iubirea si recu- nostinta pnulati re Constientiz’ mpliniti si si ac <1 persoana si puteti si vi ciproc relatia. nel pe ceplin ci vibratia este ceva vit vai sti veti dobandi noi deprinderi de a vai intelege cu alti oameni si cu lumea. Prictenic si rezonanti Asa cum puteti vedea la pagina 102, cristalele de api formate prin expunerea in recipiente pe care eraut lipite ctichete avand scris cuvantul ,prieten* au fost extrem de frumoas ind analizzim concepiu} de cere de prieteni’, observaim ‘ind va nul, va faceti mai multi pricteni, Prictenii sunt asemenea unei oglinai in care puteti vedea o reflectare a dumneavoastr: si reflectau fericirea, Ba mai mult cA, ahunci faceti un pricten, apoi, unul cite Prin exiensie, dack 64 SA FOLOSIM REZONANTA IN VIATA ZILNICA observai anumite Iucruri bune kx prietenii dumne te posibil ca acele puncte bune’ este f sci, Prictenii exist cu. scopul important de a sprijini dezvoharea Daci mare diver sunteti capabili sit val exprimati liber int-o jtate de aspe cte cul prietenii, se poate spune sunteti_deschisi*, Dac efi nu sunteti deschisi sa discutii cu prictenii despre 0 mare diversitate de subiecte, vi inchideti unci noi cunoasteri si intelepeiuni. Ce-ati spune lali gi blocaui primirea “ine incepem din nou viata astizi? De acum incolo, ineepeti si vii ginditi la prieteni ca la o oglind in care vit puteti vedea propria reflectare si iti deschisi liber idei, emotit si cuncastere MA cor am prieteni in varsti decat_mine, pricteni care sunt de acceasi visti cit mine si prieteni mai tineri decdt mine. in organizatia mea, sunt membri ai personalului cw care 1 schimbaui ler noroc re sunt mai Sunt asociat si pe care ii consider prictenii mei. In general, sunt genul de om care isi face repede prieteni, indifer prieteni datorita eneagie ma ajuta sa due in continuare o viata Nu este atat de important sii aveti un numir foarte de prietenis principalul lucru este sit aveti prietenii ai de varst Primese energie de la acesti noi fenomenului de rezonangi, iar aceasti inaiton mat de calitate cu oicdti oameni vi ce-i face pe oameni fericiti. Simt cai cea mai important’ conditie a prieteniei este sii fiti capabili sit purtati discutii de fa sullet ka suflet, cle fa iniméi Ja ininuel, cu prietenii simtiti bine. Este cea 6 (MIRACOLUL APEL Capacitatea oamenilor de a discuta si de a-si in ideile cu ceilalti este de imponanta vitaki si simt faca astfel constituie critelor probleme sociale. in sfarsit, oumenii una din cauzele dif pentru a da sens discutiilor cu prietenii, tebuie ‘tate. Atunei veti 18 depline ale rezonamei energici. 4e nut sunt capabili s aveti compasiune si but beneficiile iste. mporiant si rezonali cu alti oameni si nut cu mpurile clectromagnetice lume in ultimul i cu care ni Se pare imposibil sai in ciuda wiuiror eforturilor — cum ja tele Se pare cd sa schimbat ceva timp: exist’ ames inttim in rezonanti, Fi tipul de om sii de orulti, care allege sa stea a rer si, prin urmare, lah Un motiv major al acestui tip de comportament poate fi gisit in cimpurile electromagnetice din jurul nostttt. Nu poate fi nici o indoiali ca diversele campu clectromagnetice au un impact negativ asupra fiinjelor fie impotriva comunic’i ii si relatiilor cu cei umane. Atunci cand oamenii au sistemul inuunitar skibit, cimpurile clectromagnetice cu care sau nconjurat ar piutea fi destul cle puternice pentru a le afecta constiinia, Vai invit si privim mai indeaproape relajia dine sistemul nervos uman si computere. Elementele de baz ale programelor folosite de computere sunt concepute in sistem binar 0 si J, iar aceste dowd cifre sunt folosite petri fusnizarea tuturor instructiunilor necesare functionirit computerului. Cu alte cuvinte, 66 SA FOLOSIM REZONANTA IN VIATA ZILNICA este cao lume de optiuni au-da, Atunci cind suntem expusi in_mod constant cimpurilor clectromagnetice ale computerclor, trupurile noastee si sistemtele noastre nervoase incep si se armonizeze cu ,masinile*, Priviti fotografiile de la pagina 110, pentru a vede ate asupra ape Sistenul nerves uman este format dint efectele acestor ap un numer extrem de divers de clemente de bazii, care ne permit slexprimin 0 foarte largii de emotii, inclusiv ka nivelul iubirii si recunostinied. Cu toate acestea, atunct cand corpurile noastre Ineep Si se armonizeze cu cAmpurile electromagnetice emiise de computere, tot felul de neni se pot intimpla, Gel mai usor de observat este faptul cit ne pierdem capacitatea de a ne armoniza cu alti oameni din jurul nostru, Poate ci stiti pe cineva care fi petrece nestinstos de mult timp participand la discutii amicale pe intemet (chia) ori transmi si care au fost martori direeti at acestut fenomen. indriznese si spun ci aceste cimpuri electro- magnetice sunt ca un spirit sintetic. Cred ca spiritul acestor masini are potentialul de a se atasa* de propriul And mesaije nostrt spirit side a ne ,secittui" de energie si s Daci vi simtiti mai putin energici decat emi de obicet saut decat v-ar plicea si fifi, tineti in prinuul rand seama impurile clectromagnetice create de aparatele electtonice din jurul duaineavoastr’. Ori de cite ori vibratia din interioral trupului dumneavoastra skibeste, alent a starii de sanatate si de ci a aptirea o skibire ech a energici. Dac vret vedeti ce anume vi cresteti nivelul de energie, energie — cu alte cuvinte. o MIRACOLUL APET elementele cu care rezonati. Pentru propria noastrit stare de bine si pentru binele planetei noastre, este foarte important si clutim si ne amionizim cu alti cameni mai degrabi deceit cu aparatele electronice care sunt atat de oniniprezente in vietile noastre. fmplinirea iubirii adevairate Este un lueru sii nu puteti intra in rezonanta cu un coleg de munca san cu o cunostintd, dare ew totul loeva si Incetati si rezonati cur propria dumneavoasirt Vial. Doi oameni se indrigostesc si ajung sa ailzi o cred cd va fi pentru incloi partenerii se schitabai * transforma in aminiciunes, Cu timpul, relatia ia sfrsit. Se poate int cupluri Atunci cind 0 persoana se schimba si ce: relatie atat_ de stransa. ine totdeauna, dar unul sau a si .duleeata s ‘mpla si celor mai reusite lata nu si observe schimbarea, dizarmonia va este capabili uurma in mod sigur. Calea de a evita sii se intimple a st esic pur si simplu sa ne siriduim continu si imtelegem sentimentele celeilale persoane. Pastrarea freevenielor acordate depinde de silinja de a vedea Iucrurile din punctul de vedere al partenenului — penta a vai schimba impreuna. Daca va lati seaina ct inc’ nt sunteti capabili si rezonali cu partenerul, inceseati si va departati o vreme unul de altul. De la distanta de care aveti nevoie, puteti descoperi cine realitate si cum doriti si va ati putea sa sunteti in ciiti viata. Si apoi, in cele din urna reveniti Ia situatia antetioa o SA FOLOSIM REZONANTA IN VIATA ZILNICA si Uti in armonie, pastrindu-va identitatea si spajiul adecvat Pentu a tneisi orice relatie apropia ntelegeti rel pusi sii ancitati mai pent a a dintre atinge adevarata iubire, trebuie 82 i iubire si recunostintd si sii fii dis mul iubire gi mai mula recunostinta lubirea neincetati: este secret] fericirii — intro relatic, in carieri, in propria fiintd. Motivul pentru care pol spune asta este ci eu sunt cel nai fericit atunci cnd ciiruiese iubire cuiva si acesta rispunde cu simpla recunostina. Iubirea este un sentiment de geiji si de igi — ati de oricine compasiune fai de Iumea ints i sd trimitem vibratii de si de orice. A iubi inseam: siuine. Tubirea este capacitatea de gilt si de comp: 4, prin simpatic si empatie cu ali int-un fericit. intra in rezone mod care sii fact putin 1 Pentit uni oameni, iubinea si recunostinta nu se poate uuanilesta att de uyor, Daca sini ci sunteti din aceasta categorie, este bine chiar si sa incepeti sa simulati. Simpli pronuntare a cuvintelor jubire si recunostinta", ct mai des, sat scrierea $i punerea lor intr-un loc unde le puteti vedea este un pus. pozitiv. Ali putea incerca si scrieti ,iubire si recunostinti” pe ceasca de cafea; de fiecare data cind vi uitati ka ea, “aceji Lol ce puteti pentru a val Veli simti acea energie. expune vibrajiei iubirii si recunostinte' © data ce dati iubirii si recunostinjei o sansa de a patrunde in inima dumneavoastri, veti putea si teliti bucuria de a intra in rezonanta iubirii si recunostinjei cu alli oameni. o CAPITOLUL AL CINCILEA cristalele de apa va pot intiri potent Fotografii pentuu schimbiiri pozitive m vazut deja cum rezonanta produce 0 vibratic Alin J si determina o crestere a energie’ ive. Am foarte des ocazia si intilnese oameni poz care fini spun: ,Vreau si ma schimb*. Aga cum ati ‘inteles deja din diferitele fotografi ale cristalelor de api, cuvintele pozitive produc schimbari pozitive si pute! ai vrem sd facem schimbasi pozitive in noi Tsing, webuie s: apei din trupuril schimbim puritatea © noasire Probabil ati vazut pachete de carti de joc pe care sunt tiptiite mesaje positive. Idee este si luati o carte din set in fiecare dimineatt si apoi Siva waiqi viaga In deplin acord cu mesajul ales pentru acea zi. Ina fel, va incurajez la o fotografie pozitiva din ori si folositi Oricolud ipa pe care Lam creat \ceastd carte in fiecare dimine: cristalelor de © Pubicat in limba rom fn 2007, rad de editura Adevir Divin din Brasov MIRACOLUL API a In acest capitol, vom cerceta fiecare cristal de ap: si vom explora sensul cuvintelor si felul in sens este reflectat in cr cristal are ¢; re acest tale. Vom vedea cum fie icterul sau distinct si frumuset are a Unie’ Uimitoarea putere a cuviniclor inconstiente Ce vi spuneti in fiecare 7 in oglinda? Ce cuvinte se agi alunei cand vi uitai in sufletul dummea. voastri? Cai dine noi isi spun cuvinte cum ar fir Sunt wat de frumos/trumoa a° ori Sunt inu-adevir fermecitor/fenmevitoare"? Priviti cristalul din partea de sus a paginii 57 si veti_vedea efectul pe care cuvintele .lrumos* si sfermecitor" il pot avea. Poute sunteti obignuiti si folositi aceste cuvinte atunci cind va referiti ka alii, dar ele sunt cuvinte pe care vi le puteti spune chia r duuneaveastel, Continuati si vorbiti in acest fel si in curind apa din interiorul corpului dummeavoastri se va schimba si veti deveni o persoan’ cu adevarat frumoasi din interior in afar’ Acum: observati cristalul din partea de jos a paginii Acest cristal pare izolat si nebigat in seam, fnu-un alt experiment desfiigurat cur orez, am descoperit orezul care nu a fost bagat in seama s-a alterat mai repede deat orezul care a fest expus unor cuvinte 57 i disprejuitoare. Din acest experiment, puten deduce ci nepasarea fata de trupul fata sau personalitatea dumneavoastra nu poate avea decat un efect negativ asupra ficcdreia in parte, Nepisarea va altera apa din 72 CRISTALELE DE APA Va POT interiorul corpului nosteu si, din interior in afar, celulele vor imbiitrini si se vor deteriora intr-un ritm accelerat inst daca doriti si incetiniti acest proces, atunci apteciati si iubiti constientizati-va framuseyea absolut fiecare parte a trupultii, din crestetul capului pana Ta degetcle picioarelor. Exact asa cum cuvintele att puterea de a genera energie, la fel se intimpla si cu privitea intimplatoare. Atunci cind ci e face minuni in privinta felului in care va simtiti, in timp ce faptul ca cineva nu vi bagi in seam, vi ignor’, vi poate ,ubsorbi* energia. In acelasi fel, atunci cand vi priviti cu admirajie, veti simti e& cnergia povitiva va umple trupul, ia timp ce ignorarea de sine va avea efectul opus. Daca puteti vedea framusetea din interiorul ceva va priveste cut adhiuiratic pi dunineavoust ta este diregtia pe care trcbuie so alegeti. Dar, in ceea ce credeti c: va accentitati aceasta senzatie dac vet ac canul in care tot ce puteti: vedea este vi face neatrigitor/neatrigatoare, tune? tiseati continua. Puterea dorinjet Pe cand eram copil, mi-am pus odata o suti de dorinfe. Pe acele visuri implinite de copil, am inaltat visurile pe care le am acum ca adult. Este important s& aveli visuri mareje si si doriti ceva cu pasiune. ‘uri nuirefe, Veli intdlni oamenii pe care trebuie Avind vi Initi, veti avea experientele pe care tebuie sa ar capacitatea proprie se va ridica Ta indlrimea sii int Ie aveti, ca MIRACOLUL APEL visurilor dumneavoastri, Cu cat vor fi mai mirete visurile, cu att capacitatea dumneavoastri va fi mai mare, Sunt aproape sigur ci oricine a avut un anuinit grad de succes ar putea sa spuna spresii de felul: .Vreau sti se int asta sau ,Vreaut sii fac asta" sunt generate cle capacititile si deprinderile pe care le aveti deja. Nu existi nici un Iuent pe care si-] puteti dori in mod cinstit si care si nt fie cumva posibil asemanator. Wulafi sd aveti cele mai mirefe visuri posibile, Mari visitori au vieti cutezittoare si depline. S-ar putea fie uncori descurajati, dar curind vor reusi. Poate asta ne spune cristalul format de cuvantul » de la pagina 58. Un lucna unic despre acest s