Sunteți pe pagina 1din 55

Orientri privind accesarea finanrilor n cadrul Programului Operaional Capital

Uman 2014-2020

Aprilie 2016

CUPRINS
CAPITOLUL 1. ABREVIERI SI GLOSAR DE TERMENI ............................................................................................... 3
LISTA DE ABREVIERI ............................................................................................................................................ 3
CAPITOLUL 2. INFORMAII GENERALE PRIVIND PROGRAMUL OPERAIONAL ..................................................... 4
2.1.
AXE PRIORITARE, OBIECTIVE TEMATICE, PRIORITI DE INVESTIII, OBIECTIVE SPECIFICE .............................................. 4
2.2.
ALOCAREA FINANCIAR ................................................................................................................................ 8
2.3.
INDICATORI .............................................................................................................................................. 10
2.4.
DOCUMENTE STRATEGICE RELEVANTE ........................................................................................................... 10
2.5.
CONTRIBUIA PROGRAMULUI OPERAIONAL LA ITI/CLLD/SUERD ................................................................... 19
2.5.1 Investiii teritoriale integrate (ITI) Contribuia POCU la Strategia durabil integrat pentru Delta
Dunrii 2030 .................................................................................................................................................. 19
2.5.2 CONTRIBUIA POCU LA DEZVOLTAREA LOCAL PLASAT SUB RESPONSABILITATEA COMUNITII (DLRC) ................... 19
2.5.3 CONTRIBUIA POCU LA STRATEGIA UNIUNII EUROPENE PENTRU REGIUNEA DUNRII ............................................. 20
2.5.4 CONTRIBUIA POCU LA STRATEGIILE INTEGRATE DE DEZVOLTARE URBAN ........................................................... 21
CAPITOLUL 3. INFORMAII GENERALE PRIVIND SISTEMUL DE MANAGEMENT I CONTROL AL POCU ............... 22
3.1. CADRUL INSTITUIONAL (AM/OI/AC/AA) .......................................................................................................... 22
3.2. ETAPELE PROCESULUI DE MANAGEMENT ............................................................................................................... 22
3.2.1. Evaluare i selecie .............................................................................................................................. 22
3.2.2. Contractare .......................................................................................................................................... 23
3.2.3. Implementare si raportare .................................................................................................................. 24
3.2.4. Conflict de interese .............................................................................................................................. 25
CAPITOLUL 4. REGULI GENERALE DE ELIGIBILITATE ........................................................................................... 27
4.1. ELIGIBILITATEA SOLICITANTULUI/PARTENERILOR .................................................................................................... 27
4.1.1 Reguli generale privind eligibilitatea solicitanilor ............................................................................ 27
4.1.2. Reguli generale privind partenerii n cadrul cererilor de finanare nerambursabil prin POCU ...... 27
4.1.3. Capacitatea financiar i operaional .............................................................................................. 28
4.1.4. Selecia partenerilor ........................................................................................................................ 31
4.2. ELIGIBILITATEA PROIECTULUI............................................................................................................................... 34
4.3. ELIGIBILITATEA CHELTUIELILOR ............................................................................................................................ 36
4.3.1. Cofinanarea proprie minim a beneficiarului ................................................................................... 36
4.3.2. Reguli generale privind eligibilitatea cheltuielilor ............................................................................. 37
4.3.3. Cheltuieli neeligibile ............................................................................................................................ 38
4.3.4. Opiuni de decontare a cheltuielilor ................................................................................................... 38
4.3.5. Cheltuieli eligibile directe i indirecte ................................................................................................. 39
4.3.6. Cheltuieli cu personalul implicat n proiect ........................................................................................ 40
4.3.7. Cheltuieli aferente activitilor subcontractate ................................................................................. 43
4.3.8. Cheltuieli pentru nchirieri i leasing, necesare derulrii activitilor proiectului............................. 44
4.3.9. Cheltuieli de tip FEDR .......................................................................................................................... 44
4.3.10. Asigurarea rezonabilitii costurilor ................................................................................................. 45
4.4. Teme secundare FSE ............................................................................................................................... 45
CAPITOLUL 5 . COMPLETAREA CERERII DE FINANARE ................................................................................................. 46
CAPITOLUL 6 . PROCESUL DE EVALUARE SI SELECIE .................................................................................................... 49
CAPITOLUL 7. PRINCIPII ORIZONTALE ....................................................................................................................... 51
CAPITOLUL 8 . CONTRACTAREA PROIECTELOR ............................................................................................................ 52
CAPITOLUL 9. INFORMARE I PUBLICITATE ................................................................................................................ 54
ANEXE ................................................................................................................................................................. 55

CAPITOLUL 1. Abrevieri si glosar de termeni

Glosarul de termeni este postat pe site-ul MFE www.fonduri-ue.ro


Lista de abrevieri

ADI

Asociaia de Dezvoltare Intercomunitara

AM/AM POCU

Autoritatea de Management / Autoritatea de Management pentru


Programul Operaional Capital Uman 2014-2020

AP

Axa Prioritara

CE

Comisia European

CLLD

Community Led Local Development

DG PCU

Direcia Generala Programe Capital Uman

DLRC

Dezvoltarea Local plasat sub Responsabilitatea Comunitii

FEADR

Fondul European de Dezvoltare Agricola Rurala

FEDR

Fondul European de Dezvoltare Regionala

FESI 2014-2020

Fonduri Europene Structurale si de Investiii 2014-2020

FSE

Fondul Social European

GAL

Grup de Aciune Locala

ILMT

Iniiativa Locuri de Munca pentru Tineri

ITI

Investiii Teritoriale Integrate

MENCS

Ministerul Educaiei Naionale si Cercetrii tiinifice

MFE

Ministerul Fondurilor Europene

MMFPSPV

Ministerul Muncii, Familiei, Proteciei Sociale si Persoanelor Vrstnice

NEETs

Not in Education, Employment and Training

OI

Organism Intermediar

OS

Obiectiv Specific

PAPI

Punct de Acces Public la Informaie

PNDR

Planul National de Dezvoltare Regionala

PO

Program Operaional

POCU

Programul Operaional Capital Uman

POR 2014-2020

Programul Operaional Regional 2014-2020

SDL

Strategii de Dezvoltare Locala

SE 2020

Strategia Europa 2020

SIDU

Strategii Integrate de Dezvoltare Urbana

SIID

Strategia Durabila Integrata pentru Delta Dunrii 2030

SNC

Strategia Naional pentru Competitivitate 2014-2020

SNCDI

Strategia Naional pentru Cercetare, Dezvoltare si Inovare 2014-2020

SPO

Serviciul Public de Ocupare

SUERD

Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunrii

CAPITOLUL 2. Informaii generale privind programul operaional


Acest document cuprinde informaii i reguli generale de eligibilitate aplicabile n mod obligatoriu
solicitanilor care doresc s obin finanare din FSE, prin Programul Operaional Capital Uman (POCU)
2014-2020.
n completarea elementelor reglementate de prezentul document, regulile specifice aplicabile unei
cereri de propuneri de proiecte finanate prin Programul Operaional Capital Uman 2014-2020, pot fi
regsite n ghidul condiii specifice aferent respectivei cereri.
2.1.

Axe prioritare, obiective tematice, prioriti de investiii, obiective specifice

Programul Operaional Capital Uman (POCU) 2014-2020, cu o alocare total de aproximativ 5 miliarde
de euro (din care 4,3 miliarde de euro contribuie UE), stabilete prioritile de intervenie ale Romniei
n domeniul ocuprii forei de munc, al incluziunii sociale i educaiei. Obiectivul major urmrit l
reprezint dezvoltarea resurselor umane prin creterea accesului la un sistem de educaie i formare
profesional de calitate, stimularea ocuprii, cu precdere pentru tineri, reducerea srciei i a
excluziunii sociale prin facilitarea accesului de servicii sociale i de sntate.
POCU sprijin operaiuni nscrise n 7 Axe Prioritare i 58 obiective specifice, conform tabelului de mai
jos.

Axa prioritar

AP1 Iniiativa
Locuri de Munc
pentru Tineri

AP2
mbuntirea
situaiei tinerilor

Obiectiv
Specific

Definire obiectiv specific

1.1

Creterea ocuprii tinerilor NEETs omeri cu vrsta ntre 16 24 ani, nregistrai


la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidena n regiunile eligibile (Centru, Sud-Est
i Sud Muntenia)

1.2

mbuntirea nivelului de competene, inclusiv prin evaluarea i certificarea


competenelor dobndite n sistem non-formal i informal al tinerilor NEETs
omeri cu vrsta ntre 16 24 ani, nregistrai la Serviciul Public de Ocupare, cu
rezidena n regiunile eligibile (Centru, Sud-Est i Sud Muntenia)

2.1

Creterea ocuprii tinerilor NEETs omeri cu vrsta ntre 16 24 ani, nregistrai


la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidena n regiunile eligibile (Bucureti-Ilfov,
Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia)

Axa prioritar

din categoria
NEETs

AP3 Locuri de
munc pentru
toi

Obiectiv
Specific

Definire obiectiv specific

2.2

mbuntirea nivelului de competene, inclusiv prin evaluarea i certificarea


competenelor dobndite n sistem non-formal i informal al tinerilor NEETs
omeri cu vrsta ntre 16 24 ani, nregistrai la Serviciul Public de Ocupare, cu
rezidena n regiunile eligibile (Bucureti-Ilfov, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, SudVest Oltenia)

2.3

Creterea numrului tinerilor NEETs inactivi nregistrai la Serviciul Public de


Ocupare

3.1

Creterea ocuprii omerilor i a persoanelor inactive, cu accent pe omerii de


lung durat, lucrtorii vrstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabiliti,
persoanelor cu nivel redus de educaie

3.4.

mbuntirea nivelului de competene, inclusiv prin evaluarea i certificarea


competenelor dobndite n sistem non-formal i informal al omerilor i
persoanelor inactive, cu accent pe omerii de lung durat, lucrtorii vrstnici
(55-64 ani), persoanelor cu dizabiliti, persoanelor cu nivel redus de educaie

3.2

Creterea ocuprii cetenilor romni aparinnd minoritii roma

3.5.

mbuntirea nivelului de competene, inclusiv prin evaluarea i certificarea


competenelor dobndite n sistem non-formal i informal al cetenilor romni
aparinnd minoritii roma

3.3
3.6

Creterea ocuprii persoanelor din mediul rural, n special cele din agricultura de
subzisten i semi-subzisten
mbuntirea nivelului de competene, inclusiv prin evaluarea i certificarea
competenelor dobndite n sistem non-formal i informal al persoanelor din
mediul rural, n special cele din agricultura de subzisten i semi-subzisten

3.7

Creterea ocuprii prin susinerea ntreprinderilor cu profil non-agricol din zona


urban

3.8

Creterea numrului de angajai care beneficiaz de noi instrumente, metode,


practici etc de management al resurselor umane i de condiii de lucru
mbuntite n vederea adaptrii activitii la dinamica sectoarelor economice
cu potenial competitiv identificate conform SNC/ domeniilor de specializare
inteligent conform SNCDI

3.9

Creterea anselor de reintegrare pe piaa muncii a lucrtorilor care urmeaz s


fie disponibilizai/ concediai prin furnizarea de msuri de outplacement

3.10

Adaptarea structurilor SPO de la nivel naional i teritorial prin introducerea unor


noi instrumente / sisteme / proceduri / servicii / mecanisme etc. privind nevoile
pieei muncii/ corelarea cererii cu oferta de for de munc, monitorizarea
serviciilor furnizate de SPO, dezvoltarea bazei de date privind tinerii NEETs

3.11

Creterea satisfaciei clienilor SPO, a diversitii i gradului de cuprindere a


serviciilor oferite angajatorilor i persoanelor aflate n cutarea unui loc de
munc

Axa prioritar

AP4 Incluziunea
social i
combaterea
srciei

Obiectiv
Specific

Definire obiectiv specific

3.12

mbuntirea nivelului de cunotine/ competene/ aptitudini aferente


sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC i SNCDI ale
angajailor

4.1

Reducerea numrului de comuniti marginalizate n care exist populaie


aparinnd minoritii roma (acele comuniti n care populaia aparinnd
minoritii roma reprezint minim 10% din totalul populaiei la nivelul
comunitii) aflate n risc de srcie i excluziune social, prin implementarea de
msuri integrate

4.2

Reducerea numrului de comuniti marginalizate (non-roma) aflate n risc de


srcie i excluziune social, prin implementarea de msuri integrate

4.3

mbuntirea alfabetizrii digitale a populaiei din comunitile dezavantajate


prin susinerea procesului de formare n cadrul reelei PAPI (e-incluziune)

4.4

Reducerea numrului de persoane aparinnd grupurilor vulnerabile prin


furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ de formare
profesional adecvate nevoilor specifice n vederea integrrii socio-profesionale

4.5

Creterea calitii sistemului de asisten social prin introducerea de


instrumente/ proceduri/ mecanisme etc. i prin mbuntirea nivelului de
competene al profesionitilor din sistem

4.6

Creterea numrului de persoane care beneficiaz de servicii de asisten social


la nivelul comunitii

4.7

Creterea utilizrii/aplicrii de soluii TIC (e-asisten social, serviciile


electronice etc.) n furnizarea serviciilor sociale

4.8

mbuntirea nivelului de competene al profesionitilor din sectorul medical

4.9

Creterea numrului de persoane care beneficiaz de programe de sntate i de


servicii orientate ctre prevenie, depistare precoce (screening), diagnostic i
tratament precoce pentru principalele patologii

4.10

Creterea numrului de persoane care beneficiaz de servicii de asisten


medical la nivelul comunitii

4.11

Creterea utilizrii/aplicrii de soluii TIC (e-sntate, telemedicin etc.) n


furnizarea serviciilor medicale

4.12

Reducerea numrului de copii i tineri plasai n instituii prin furnizarea de


servicii la nivelul comunitii

4.13

Numr crescut al tinerilor instituionalizai care dobndesc abilitile necesare


pentru a putea avea o via independent la prsirea instituiei rezideniale

4.14

Creterea numrului de asisteni maternali i sociali la nivelul comunitii

4.15

Reducerea numrului persoanelor vrstnice i a celor cu dizabiliti plasate n


instituii rezideniale, prin furnizarea de servicii sociale i medicale la nivelul
comunitii, inclusiv servicii pe termen lung

Axa prioritar

AP5 Dezvoltare
local plasat
sub
responsabilitatea
comunitii

AP6 Educaie i
competene

Obiectiv
Specific

Definire obiectiv specific

4.16

Consolidarea capacitii ntreprinderilor de economie social de a funciona ntro manier auto-sustenabil

5.1

Reducerea numrului de comuniti marginalizate (roma i non-roma) aflate n


risc de srcie i excluziune social din orae cu peste 20.000 locuitori, cu accent
pe cele cu populaie aparinnd minoritii roma, prin implementarea de msuri/
operaiuni integrate n contextul mecanismului de DLRC.

5.2

Reducerea numrului de comuniti marginalizate aflate n risc de srcie i


excluziune social din zona rural i orae cu o populaie de pn la 20.000
locuitori prin implementarea de msuri/ operaiuni integrate n contextul
mecanismului de DLRC.

6.1

Creterea numrului de tineri NEETs omeri cu vrsta ntre 16 - 24 ani, nregistrai


la SPO care se rentorc n educaie n programe de tip a doua ans, inclusiv n
programe de formare profesional iniial

6.2

Creterea participrii la nvmntul ante-precolar i precolar, n special a


grupurilor cu risc de prsire timpurie a colii, cu accent pe copiii aparinnd
minoritii roma i a celor din mediul rural

6.3

Reducerea prsirii timpurii a colii prin msuri integrate de prevenire i de


asigurare a oportunitilor egale pentru elevii aparinnd grupurilor vulnerabile,
cu accent pe elevii aparinnd minoritii roma i elevii din mediul rural/
comunitile dezavantajate socio-economic

6.4

Creterea numrului de tineri care au abandonat coala i de aduli care nu i-au


finalizat educaia obligatorie care se rentorc n sistemul de educaie i formare,
inclusiv prin programe de tip a doua ans i programe de formare profesional

6.5

Creterea numrului de oferte educaionale orientate pe formarea de


competene i pe utilizarea de soluii digitale/de tip TIC n procesul de predare

6.6

mbuntirea competenelor personalului didactic din nvmntul preuniversitar n vederea promovrii unor servicii educaionale de calitate orientate
pe nevoile elevilor i a unei coli incluzive.

6.7

Creterea participrii la nvmntul teriar universitar i non-universitar


organizat n cadrul instituiilor de nvmnt superior acreditate n special
pentru cei care provin din grupuri vulnerabile

6.8

Implementarea de msuri sistemice n nvmntul teriar universitar i nonuniversitar organizat n cadrul instituiilor de nvmnt superior acreditate
pentru a facilita adaptarea la cerinele pieei muncii

6.9

mbuntirea nivelului de competene al personalului didactic din nvmntul


teriar universitar i non-universitar organizat n cadrul instituiilor de nvmnt
superior acreditate n ceea ce privete coninutul educaional inovator i
resursele de nvare moderne i flexibile

6.10

Diversificarea ofertelor educaionale n nvmntul teriar universitar i nonuniversitar tehnic organizat n cadrul instituiilor de nvmnt superior

Axa prioritar

Obiectiv
Specific

Definire obiectiv specific

acreditate corelate cu nevoile pieei muncii din sectoarele economice/ domeniile


identificate prin SNC i SNCDI

AP7 Asisten
tehnic

2.2.

6.11

Creterea participrii la programele de formare profesional iniial, n special


pentru elevii/ucenicii care provin din comuniti dezavantajate, cu accent pe
mediul rural i cei aparinnd minoritii roma

6.12

Creterea participrii la programele de formare profesional continu, cu accent


pe acei aduli cu un nivel sczut de calificare i persoanele cu vrsta de peste 40
ani, din zone rurale defavorizate, inclusiv prin recunoaterea i certificarea
rezultatelor nvrii dobndite n contexte non-formale i informale

6.13

Creterea numrului absolvenilor de nvmnt teriar universitar i non


universitar care i gsesc un loc de munc urmare a accesului la activiti de
nvare/ cercetare/ inovare la un potenial loc de munc, cu accent pe sectoarele
economice cu potenial competitiv identificate conform SNC i domeniile de
specializare inteligent conform SNCDI

6.14

Facilitarea inseriei pe piaa muncii a viitorilor absolvenii de nvmnt


secundar i teriar non-universitar (ISCED 2 4 nivel de calificare 3 - 5) prin
sprijinirea activitilor de nvare la un potenial loc de munc i prin dezvoltarea
parteneriatelor ntre unitile de nvmnt i companii, cu accent pe sectoarele
economice cu potenial competitiv identificate conform SNC i din domeniile de
specializare inteligent conform SNCDI

6.15

mbuntirea nivelului de competene al personalului didactic, a formatorilor, a


evaluatorilor de competene profesionale i personalului din ntreprinderi cu
atribuii in nvarea la locul de munc

6.16

Creterea numrului de oferte furnizate de sistemul de educaie i formare


profesional adaptate la nevoile i tendinele de dezvoltare ale pieei muncii

6.17

Creterea numrului de programe de formare profesional pentru sectoarele


economice cu potenial competitiv identificate conform SNC i din domeniile de
specializare inteligent conform SNCDI bazate pe un sistem de anticipare a
nevoilor i tendinelor de dezvoltare ale pieei muncii prin investiii n capacitatea
furnizorilor de formare i prin stimularea parteneriatelor cu mediul de afaceri

7.1

mbuntirea capacitii AM i OI ale POCU de a gestiona i implementa n mod


eficient i eficace programul operaional.

7.2

mbuntirea capacitii beneficiarilor POCU de a implementa n mod eficient i


eficace proiecte de tip FSE

7.3

Creterea gradului de informare a beneficiarilor i potenialilor beneficiari POCU


privind activitile care pot face obiectul FSE, valorizarea i implementarea de
bune practici i iniiative n domeniul FSE

Alocarea financiar

Informaia este prezentat pe axe prioritare n tabelul de mai jos:

AP

Fond

Categ. Reg.

Contribuia UE
(EUR)

Contribuia RO
(EUR)

Total finanare
(EUR)

(a)

(b)

(c) = (a) + (b)

ILMT

Regiune mai
puin dezvoltat

105.994.315

FSE

Regiune mai
puin dezvoltat

105.994.315

18.704.880

124.699.195

FSE

Regiune mai
puin dezvoltat

347.286.398

61.285.835

408.572.233

FSE

Regiune
dezvoltat

14.961.589

3.740.398

18.701.987

FSE

Regiune mai
puin dezvoltat

1.080.315.924

190.643.987

1.270.959.911

FSE

Regiune
dezvoltat

19.882.897

4.970.725

24.853.622

FSE

Regiune mai
puin dezvoltat

889.970.370

157.053.595

1.047.023.965

FSE

Regiune
dezvoltat

50.535.114

12.633.779

63.168.893

FSE

Regiune mai
puin dezvoltat

196.072.500

10.319.606

206.392.106

FSE

Regiune
dezvoltat

5.027.500

558.612

5.586.112

FSE

Regiune mai
puin dezvoltat

1.184.587.170

209.044.795

1.393.631.965

FSE

Regiune
dezvoltat

68.003.263

17.000.816

85.004.079

FSE

Regiune mai
puin dezvoltat

243.334.643

42.941.408

286.276.051

FSE

Regiune
dezvoltat

14.872.746

3.718.187

18.590.933

FSE

Regiune mai
puin dezvoltat

4.047.561.320

689.994.106

4.737.555.426

FSE

Regiune
dezvoltat

173.283.109

42.622.517

215.905.626

4.220.844.429

732.616.623

4.953.461.052

AP1

AP2

AP 3

AP 4

AP 5

AP 6

AP 7

Total

FSE

Regiune mai
puin dezvoltat

105.994.315

+ Regiune
dezvoltat
Total
General

ILMT

ILMT

105.994.315

105.994.315

Investiiile din POCU vor finana operaiuni n toate cele 8 regiuni de dezvoltare. Dintre acestea, 7 se
ncadreaz n categoria de regiuni mai puin dezvoltate (al cror PIB pe cap de locuitor este mai mic de
75 % din PIB-ul mediu al UE-27), respectiv NordEst, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia, Vest,
Nord-Vest i Centru.
Regiunea Bucureti-Ilfov se ncadreaz n categoria regiuni dezvoltate (al cror PIB pe cap de locuitor
este mai mare de 90 % din PIB-ul mediu al UE-27).
La nivelul POCU sunt stabilite alocri financiare difereniate n funcie de categoriile de regiuni, respectiv
ntre regiuni dezvoltate i regiuni mai puin dezvoltate.
n cadrul fiecrei cereri de propuneri de proiecte alocrile financiare n funcie de cele dou categorii de
regiuni vor fi clar indicate.
Rate de cofinanare aplicabile
Ratele de cofinanare se vor comunica solicitanilor pentru fiecare apel prin ghidul solicitantului condiii specifice. n ceea ce privete contribuia eligibila minim a beneficiarului, aceasta este
prezentat n cadrul capitolului 4, subcapitolul 4.3.1.

2.3.

Indicatori

Indicatorii afereni Programului Operaional Capital Uman pot fi regsii n documentul programatic
POCU (Anexa IX) disponibil pe www.fonduri-ue.ro1 .
Ghidurile Solicitantului condiii specifice vor detalia indicatorii afereni fiecrei cereri de propuneri de
proiecte.

2.4.

Documente strategice relevante

Axa
prioritar

Obiectiv
tematic

1
Iniiativa
locuri de
munc
pentru
tineri

8
Promovare
a
unor
locuri de
munc
durabile i
de calitate
i
sprijinirea
mobilitii
lucrtorilor

Prioritatea de investiii

8ii
Integrarea
durabil pe piaa
forei de munc a
tinerilor, n special a
celor care nu au un
loc de munc, care
nu urmeaz studii
sau cursuri de
formare, inclusiv a
tinerilor care se
confrunt cu riscul
excluziunii
sociale i a tinerilor

Documente strategice relevante

Acord de Parteneriat 2014-2020


http://www.fonduri-ue.ro/acord-parteneriat
Recomandri Specifice de ar 2014
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2014/csr2014_rom
ania_ro.pdf
Programul Naional de Reform 2014
http://www.mae.ro/node/19273
Planul de Implementare a Garaniei pentru Tineret
2014-2015

http://www.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/2014-2020/po/pocu/Programme_2014RO05M9OP001_1_4_en.pdf

10

Axa
prioritar

Obiectiv
tematic

Documente strategice relevante

Prioritatea de investiii

din
comunitile
marginalizate,
inclusiv
prin
implementarea
garaniei
pentru
tineri
2
mbunt
irea
situaiei
tinerilor
din
categoria
NEETs

8
Promovare
a
unor
locuri de
munc
durabile i
de calitate
i
sprijinirea
mobilitii
lucrtorilor

8ii
Integrarea
durabil pe piaa
forei de munc a
tinerilor, n special a
celor care nu au un
loc de munc, care
nu urmeaz studii
sau cursuri de
formare, inclusiv a
tinerilor care se
confrunt cu riscul
excluziunii
sociale i a tinerilor
din
comunitile
marginalizate,
inclusiv
prin
implementarea
garaniei
pentru
tineri

3 Locuri
de
munc
pentru
toi

8
Promovare
a
unor
locuri de
munc
durabile i
de calitate
i
sprijinirea
mobilitii
lucrtorilor

8i Acces la locuri de
munc
pentru
persoanele aflate n
cutarea unui loc de
munc i pentru
persoanele inactive,
inclusiv
pentru
omerii de lung
durat i pentru
persoanele cu anse
mici de angajare,
inclusiv
prin
iniiative locale de
angajare i sprijin
pentru mobilitatea
forei de munc
8iii
Activiti
independente,
antreprenoriat
i
nfiinare
de
ntreprinderi,
inclusiv a unor
microntreprinderi
i
a
unor

http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Munca/20
14-DOES/2014-03-31_YGIP_Ro_final.pdf
Iniiativa Locuri de Munc pentru Tineret
Strategia Naional pentru Ocuparea Forei de Munc
2014-2020
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Munca/20
14-DOES/2014-01-31_Anexa1_Strategia_de_Ocupare.pdf
Strategia Naional pentru nvare pe tot Parcursul
Vieii
www.edu.ro

Acord de Parteneriat 2014-2020


http://www.fonduri-ue.ro/acord-parteneriat
Programul Naional de Reform 2014
http://www.mae.ro/node/19273
Strategia Naional pentru Ocuparea Forei de Munc
2014-2020
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Munca/20
14-DOES/2014-01-31_Anexa1_Strategia_de_Ocupare.pdf
Strategia Naional pentru mbtrnire Activ
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Transpare
nta/Dezbateri_publice/2015-0715_Anexa1_ProiectHG_SIA.pdf
Acord de Parteneriat 2014-2020
http://www.fonduri-ue.ro/acord-parteneriat
Programul Naional de Reform 2014
http://www.mae.ro/node/19273
Strategia Naional pentru Ocuparea Forei de Munc
2014-2020
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Munca/20

11

Axa
prioritar

Obiectiv
tematic

Prioritatea de investiii

ntreprinderi mici i
mijlocii inovatoare

Documente strategice relevante

14-DOES/2014-01-31_Anexa1_Strategia_de_Ocupare.pdf
Strategia Naional pentru Competitivitate 2014-2020
http://www.minind.ro/%5C/strategie_competitivitate/inde
x.html

8v Adaptarea
schimbare
lucrtorilor,
ntreprinderilor i
antreprenorilor

la
a
a
a

Acord de Parteneriat 2014-2020


http://www.fonduri-ue.ro/acord-parteneriat
Strategia Naional pentru Competitivitate 2014-2020
http://www.minind.ro/%5C/strategie_competitivitate/inde
x.html
Strategia Naional pentru Cercetare
Inovare 2014-2020

Dezvoltare

http://www.research.ro/uploads/politici-cd/strategia-cdi2014-2020/strategia-cdi-2020_-proiect-hg.pdf
Strategia Naional pentru nvare pe tot Parcursul
Vieii
Strategia Naional pentru Ocuparea Forei de Munc
2014-2020
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Munca/20
14-DOES/2014-01-31_Anexa1_Strategia_de_Ocupare.pdf
8vii Modernizarea
instituiilor pieei
forelor de munc,
precum
serviciile
publice i private de
ocupare a forei de
munc
i
mbuntind
satisfacerea
nevoilor
pieei
forelor de munc,
prin msuri de
stimulare
a
mobilitii
transnaionale
a
lucrtorilor i prin
programe
de
mobilitate i printr
o
mai
bun cooperare
ntre
instituii i
prile interesate
relevante
10
Investiiile
n
educaie,

10iii
Creterea
accesului egal la
nvarea pe tot
parcursul
vieii

Acord de Parteneriat 2014-2020


http://www.fonduri-ue.ro/acord-parteneriat
Programul Naional de Reform 2014
http://www.mae.ro/node/19273
Recomandri Specifice de ar 2014
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2014/csr2014_rom
ania_ro.pdf

Strategia Naional pentru nvare pe tot Parcursul


Vieii
Strategia Naional pentru Competitivitate 2014-2020

12

Axa
prioritar

Obiectiv
tematic

formare i
formare
profesional
pentru
competen
e
i
nvare pe
tot
parcursul
vieii

4
Incluziun
ea
social i
combate
rea
srciei

9
Promovare
a
incluziunii
sociale,
combatere
a srciei i
a oricrei
forme de
discriminar
e

Prioritatea de investiii

pentru
toate
grupele de vrst n
cadre
formale,
nonformale i
informale,
actualizarea
cunotinelor,
a
competenelor i a
aptitudinilor forei
de
munc
i
promovarea unor
parcursuri
de
nvare flexibile,
inclusiv
prin
orientarea
profesional
i
validarea
competenelor
dobndite
9ii Integrarea socio
economic a
comunitilor
marginalizate, cum
ar fi romii

Documente strategice relevante

http://www.minind.ro/%5C/strategie_competitivitate/inde
x.html
Strategia Naional pentru Cercetare
Inovare 2014-2020

Dezvoltare

http://www.research.ro/uploads/politici-cd/strategia-cdi2014-2020/strategia-cdi-2020_-proiect-hg.pdf
Strategia Naional pentru Ocuparea Forei de Munc
2014-2020
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Munca/20
14-DOES/2014-01-31_Anexa1_Strategia_de_Ocupare.pdf

Programul Naional de Reform 2014


http://www.mae.ro/node/19273
Acord de Parteneriat 2014-2020
http://www.fonduri-ue.ro/acord-parteneriat
Strategia Guvernului Romniei pentru mbuntirea
Cetenilor Romni aparinnd Minoritii Romilor
2012-2020
http://www.anr.gov.ro/docs/Site2014/Strategie/Strategie_f
inal_18-11-2014.pdf
Strategia Naional de Sntate 2014-2020
http://ms.gov.ro/?pag=13
Strategia Naional privind Incluziunea Social i
Reducerea Srciei 2015-2020
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Familie/2
015-DPS/2015-sn-is-rs.pdf
Strategia privind Reducerea Prsirii Timpurii a colii
http://www.edu.ro/index.php/articles/23306
Strategia Naional pentru Ocuparea Forei de Munc
2014-2020
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Munca/20
14-DOES/2014-01-31_Anexa1_Strategia_de_Ocupare.pdf
"O societate fr bariere pentru persoanele cu
dizabiliti" 2015-2020
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Proiecte_i
n_dezbatere/2015/2015-10-08-proiecthg-strateg-dizanexa1.pdf

13

Axa
prioritar

Obiectiv
tematic

Prioritatea de investiii

Documente strategice relevante

Strategia Naional pentru mbtrnire Activ


http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Transpare
nta/Dezbateri_publice/2015-0715_Anexa1_ProiectHG_SIA.pdf
Strategia Naional pentru Prevenirea i Combaterea
Fenomenului Violenei n Familie 2013-2017
Strategia Naional mpotriva Traficului de Persoane
2012-2016
http://www.antitrafic.ro/data/_editor/HG%201142_2012.p
df
9iv
Creterea
accesului la servicii
accesibile,
durabile i
de
nalt calitate,
inclusiv
asisten medical
i servicii sociale de
interes general

Programul Naional de Reform 2014


http://www.mae.ro/node/19273
Strategia Naional de Sntate 2014-2020
http://ms.gov.ro/?pag=13
Strategia Naional privind Incluziunea Social i
Reducerea Srciei 2015-2020
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Familie/2
015-DPS/2015-sn-is-rs.pdf
Strategia Naional pentru mbtrnire Activ
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Transpare
nta/Dezbateri_publice/2015-0715_Anexa1_ProiectHG_SIA.pdf
"O societate fr bariere pentru persoanele cu
dizabiliti" 2015-2020
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Proiecte_i
n_dezbatere/2015/2015-10-08-proiecthg-strateg-dizanexa1.pdf
Strategia Naional pentru Prevenirea i Combaterea
Fenomenului Violenei n Familie 2013-2017
Strategia Naional mpotriva Traficului de Persoane
2012-2016
http://www.antitrafic.ro/data/_editor/HG%201142_2012.p
df
Strategia nationala pentru protectia si promovarea
drepturilor copilului 2014 2020
http://www.copii.ro/Files/HG%20strategia%20copil.pdf

9v
Promovarea
antreprenoriatului
social i a integrrii
profesionale
n
ntreprinderile
sociale
i
promovarea

Programul Naional de Reform 2014


http://www.mae.ro/node/19273
Recomandri Specifice de ar 2014
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2014/csr2014_rom
ania_ro.pdf

14

Axa
prioritar

Obiectiv
tematic

Prioritatea de investiii

economiei sociale i
solidare pentru a
facilita accesul la
locuri de munc

Documente strategice relevante

Acord de Parteneriat 2014-2020


http://www.fonduri-ue.ro/acord-parteneriat
Strategia Guvernului Romniei pentru mbuntirea
Cetenilor Romni aparinnd Minoritii Romilor
2012-2020
http://www.anr.gov.ro/docs/Site2014/Strategie/Strategie_f
inal_18-11-2014.pdf
Strategia Naional privind Incluziunea Social i
Reducerea Srciei 2015-2020
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Familie/2
015-DPS/2015-sn-is-rs.pdf
Strategia Naional pentru mbtrnire Activ
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Transpare
nta/Dezbateri_publice/2015-0715_Anexa1_ProiectHG_SIA.pdf
"O societate fr bariere pentru persoanele cu
dizabiliti" 2015-2020
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Proiecte_i
n_dezbatere/2015/2015-10-08-proiecthg-strateg-dizanexa1.pdf
Strategia Naional pentru Ocuparea Forei de Munc
2014-2020
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Munca/20
14-DOES/2014-01-31_Anexa1_Strategia_de_Ocupare.pdf

5
Dezvolta
re local
plasat
sub
responsa
bilitatea
comunit
ii

9
Promovare
a
incluziunii
sociale,
combatere
a srciei i
a oricrei
forme de
discriminar
e

9vi
Dezvoltare
local plasat sub
responsabilitatea
comunitii

Acord de Parteneriat 2014-2020


http://www.fonduri-ue.ro/acord-parteneriat
Strategia
Guvernului
Romniei
pentru
mbuntirea Cetenilor Romni aparinnd
Minoritii Romilor 2012-2020
http://www.anr.gov.ro/docs/Site2014/Strategie/Strategie_f
inal_18-11-2014.pdf
Strategia Naional de Sntate 2014-2020
http://ms.gov.ro/?pag=13
Strategia Naional privind Incluziunea Social i
Reducerea Srciei 2015-2020
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Familie/2
015-DPS/2015-sn-is-rs.pdf
"O societate fr bariere pentru persoanele cu
dizabiliti" 2015-2020
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Proiecte_i
n_dezbatere/2015/2015-10-08-proiecthg-strateg-dizanexa1.pdf

15

Axa
prioritar

Obiectiv
tematic

Prioritatea de investiii

Documente strategice relevante

Strategia Naional pentru mbtrnire Activ


http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Transpare
nta/Dezbateri_publice/2015-0715_Anexa1_ProiectHG_SIA.pdf
Strategia Naional pentru Ocuparea Forei de
Munc 2014-2020
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Munca/20
14-DOES/2014-01-31_Anexa1_Strategia_de_Ocupare.pdf
Strategia privind Reducerea Prsirii Timpurii a
colii
http://www.edu.ro/index.php/articles/23306
Strategia Naional pentru nvmnt Teriar
2015-2020
http://www.edu.ro/index.php/resurse/23345
Strategia Naional pentru nvare pe tot
Parcursul Vieii
Strategia nationala pentru protectia si promovarea
drepturilor copilului 2014 2020
http://www.copii.ro/Files/HG%20strategia%20copil.pdf
6
Educaie
i
compete
ne

8
Promovare
a
unor
locuri de
munc
durabile i
de calitate
i
sprijinirea
mobilitii
lucrtorilor

10
Investiiile
n
educaie,
formare i
formare
profesional
pentru

8ii
Integrarea
durabil pe piaa
forei de munc a
tinerilor, n special a
celor care nu au un
loc de munc, care
nu urmeaz studii
sau cursuri de
formare, inclusiv a
tinerilor care se
confrunt cu riscul
excluziunii sociale i
a
tinerilor
din
comunitile
marginalizate,
inclusiv
prin
implementarea
garaniei
pentru
tineri
10i Reducerea i
prevenirea
abandonului colar
timpuriu i
promovarea
accesului egal la
nvmntul
precolar, primar i

Acord de Parteneriat 2014-2020


http://www.fonduri-ue.ro/acord-parteneriat
Recomandri Specifice de ar 2014
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2014/csr2014_rom
ania_ro.pdf
Programul Naional de Reform 2014
http://www.mae.ro/node/19273
Planul de Implementare a Garaniei pentru Tineret
2014-2015
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Munca/20
14-DOES/2014-03-31_YGIP_Ro_final.pdf
Iniiativa Locuri de Munc pentru Tineret
Strategia privind Reducerea Prsirii Timpurii a colii
http://www.edu.ro/index.php/articles/23306
Programul Naional de Reform 2014
http://www.mae.ro/node/19273
Recomandri Specifice de ar 2014
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2014/csr2014_rom
ania_ro.pdf

16

Axa
prioritar

Obiectiv
tematic

competen
e
i
nvare pe
tot
parcursul
vieii

Prioritatea de investiii

secundar
de
calitate, inclusiv la
parcursuri
de
nvare formale,
nonformale i
informale
pentru
reintegrarea
n
educaie i formare

Documente strategice relevante

Acord de Parteneriat 2014-2020


http://www.fonduri-ue.ro/acord-parteneriat
Strategia privind Reducerea Prsirii Timpurii a colii
http://www.edu.ro/index.php/articles/23306
Strategia Guvernului Romniei pentru mbuntirea
Cetenilor Romni aparinnd Minoritii Romilor
2012-2020
http://www.anr.gov.ro/docs/Site2014/Strategie/Strategie_f
inal_18-11-2014.pdf

10ii mbuntirea
calitii
i
a
eficienei
nvmntului
teriar i a celui
echivalent
i a
accesului
la
acestea, n vederea
creterii
participrii i
a
nivelului
de
educaie, n special
pentru
grupurile
defavorizate

Acord de Parteneriat 2014-2020


http://www.fonduri-ue.ro/acord-parteneriat
Recomandri Specifice de ar 2014
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2014/csr2014_rom
ania_ro.pdf
Programul Naional de Reform 2014
http://www.mae.ro/node/19273
Strategia Naional pentru nvmnt Teriar 20152020
http://www.edu.ro/index.php/resurse/23345
Strategia Naional pentru Competitivitate 2014-2020
http://www.minind.ro/%5C/strategie_competitivitate/inde
x.html
Strategia Naional pentru Cercetare
Inovare 2014-2020

Dezvoltare

http://www.research.ro/uploads/politici-cd/strategia-cdi2014-2020/strategia-cdi-2020_-proiect-hg.pdf
Strategia Naional pentru Ocuparea Forei de Munc
2014-2020
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Munca/20
14-DOES/2014-01-31_Anexa1_Strategia_de_Ocupare.pdf
Strategia Naional pentru nvare pe tot Parcursul
Vieii
10iii
Creterea
accesului egal la
nvarea pe tot
parcursul
vieii
pentru
toate
grupele de vrst n
cadre
formale,
nonformale i
informale,
actualizarea

Recomandri Specifice de ar 2014


http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2014/csr2014_rom
ania_ro.pdf
Programul Naional de Reform 2014
http://www.mae.ro/node/19273
Acord de Parteneriat 2014-2020
http://www.fonduri-ue.ro/acord-parteneriat

17

Axa
prioritar

Obiectiv
tematic

Prioritatea de investiii

cunotinelor,
a
competenelor i a
aptitudinilor forei
de
munc
i
promovarea unor
parcursuri
de
nvare flexibile,
inclusiv
prin
orientarea
profesional
i
validarea
competenelor
dobndite

Documente strategice relevante

Strategia Naional pentru nvare pe tot Parcursul


Vieii
Strategia Naional pentru Competitivitate 2014-2020
http://www.minind.ro/%5C/strategie_competitivitate/inde
x.html
Strategia Naional pentru Cercetare
Inovare 2014-2020

Dezvoltare

http://www.research.ro/uploads/politici-cd/strategia-cdi2014-2020/strategia-cdi-2020_-proiect-hg.pdf
Strategia Naional pentru Ocuparea Forei de Munc
2014-2020
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Munca/20
14-DOES/2014-01-31_Anexa1_Strategia_de_Ocupare.pdf

10iv
Sporirea
relevanei pe piaa
forelor de munc a
educaiei i
a
sistemelor
de
formare, facilitarea
tranziiei de la
educaie la piaa
forelor
de
munc
i
consolidarea
formrii
i
a
sistemelor
de
formare
profesional,
precum i a calitii
lor, inclusiv prin
mecanisme
de
anticipare
a
competenelor,
adaptarea
programelor
de
nvmnt i
instituirea i
dezvoltarea unor
sisteme de nvare
la locul de munc,
inclusiv a unor
sisteme de nvare
dual i programe
de ucenicie

Recomandri Specifice de ar 2014


http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2014/csr2014_rom
ania_ro.pdf
Acord de Parteneriat 2014-2020
http://www.fonduri-ue.ro/acord-parteneriat
Programul Naional de Reform
http://www.mae.ro/node/19273
Strategia Naional pentru nvmnt Teriar 20152020
http://www.edu.ro/index.php/resurse/23345
Strategia Naional pentru nvare pe tot Parcursul
Vieii
Strategia Naional pentru Ocuparea Forei de Munc
2014-2020
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Munca/20
14-DOES/2014-01-31_Anexa1_Strategia_de_Ocupare.pdf
Strategia Naional pentru Competitivitate 2014-2020
http://www.minind.ro/%5C/strategie_competitivitate/inde
x.html
Strategia Naional pentru Cercetare
Inovare 2014-2020

Dezvoltare

http://www.research.ro/uploads/politici-cd/strategia-cdi2014-2020/strategia-cdi-2020_-proiect-hg.pdf

18

2.5.

Contribuia programului operaional la ITI/CLLD/SUERD

2.5.1 Investiii teritoriale integrate (ITI) Contribuia POCU la Strategia durabil integrat pentru
Delta Dunrii 2030
Strategia durabil integrat pentru Delta Dunrii 2030 (SIDD) este documentul ce fundamenteaz
obiectivele strategice de dezvoltare pe termen lung ale acestei arii teritoriale i definete un plan de
aciune ce conine idei de proiecte i principalele intervenii finanabile din diverse surse, inclusiv din
programele FESI prin instrumentul ITI.
Planul de Aciune al SIDD va fi implementat sub coordonarea Asociaiei de Dezvoltare Intercomunitar
ITI Delta Dunrii (ADI ITI DD) care va susine beneficiarii locali (autoriti locale, instituiile private i
publice, membri i non-membri) pentru a dezvolta proiecte, conform Planului de Aciune aprobat, i va
aviza proiectele pregtite de ctre beneficiari din punctul de vedere al relevanei cu obiectivele SIDD n
vederea depunerii acestora n cadrul apelurilor de proiecte finanate din POCU i dedicate exclusiv
acestei zone.
La nivelul POCU, interveniile ITI beneficiaz de alocri dedicate pe axe prioritare i vor fi implementate
n baza unor cereri de propuneri de proiecte dedicate. Pentru a putea fi depuse, proiectele trebuie s
fie nsoite de un Aviz de conformitate emis de ADI ITI DD, care le evalueaz n prealabil din punctul de
vedere al relevanei pentru obiectivele SIDD (procedura se va regsi pe site-ul Asociaiei
www.itideltadunarii.com sau www.itideltadunarii.ro). Avizul de conformitate va constitui condiie de
eligibilitate, iar ulterior proiectele vor urma circuitul uzual de depunere la AM POCU pentru selecie,
evaluare, contractare din alocrile pentru ITI.

Alocrile orientative n cadrul POCU dedicate ITI DD sunt:


Ax prioritar

Fond

Alocare financiar orientativ


(alocare UE) ()

AP 3 Locuri de munc pentru toi

FSE

18,000,000.00

AP 4 Incluziunea social i combaterea srciei

FSE

20,000,000.00

AP 6 Educaie i competene

FSE

22,000,000.00

TOTAL

60,000,000.00

2.5.2 Contribuia POCU la dezvoltarea local plasat sub responsabilitatea comunitii (DLRC)
Dezvoltarea Local plasat sub Responsabilitatea Comunitii (DLRC) este noul instrument de dezvoltare
teritorial propus de Comisia European pentru perioada de programare 2014-2020 n vederea
combaterii srciei i a excluziunii sociale, prin stimularea implicrii comunitilor n dezvoltarea local,
formarea unui parteneriat local sub forma unui Grup de Aciune Local i implementarea strategiilor
integrate de dezvoltare local. Abordarea DLRC vizeaz mobilizarea i implicarea comunitii
dezavantajate i a organizaiilor locale, pentru a face pai concrei spre dezvoltarea lor ntr-un mod mai
inteligent, mai durabil i mai favorabil incluziunii, n concordan cu Strategia Europa 2020.
n perioada de programare 2014-2020, n POCU, prin DLRC se propune o abordare multisectorial
(ocupare, incluziune, educaie, sntate, locuire), integrat n soluionarea problemelor cu care se
confrunt comunitile marginalizate, realizat prin corelarea i asigurarea complementaritii ntre
investiiile n infrastructur de tip FEDR/ FEADR i msurile soft, de tip FSE.

19

La baza DLRC stau cinci principii2, abordarea promovnd eforturile de dezvoltare local care:
pun accent pe zonele subregionale (din cadrul comunelor, oraelor, municipiilor);
sunt gestionate de ctre comunitate prin grupurile de aciune local (GAL), fiind formate din
reprezentani ai sectorului public i privat, precum i ai comunitilor, att a celor marginalizate, ct
i a celor nemarginalizate ce promoveaz interesele socio-economice locale;
sunt implementate prin strategii de dezvoltare local (SDL) integrate i multisectoriale n funcie de
zon, concepute astfel nct s in cont de potenialul de dezvoltare i de nevoile locale;
includ elemente inovative;
pun accent pe colaborarea n reea.
La nivelul Fondurilor Europene Structurale i de Investiii 2014-2020, problemele comunitilor
marginalizate aflate n risc de srcie i excluziune social care valorific instrumentul DLRC vor fi
abordate difereniat funcie de numrul de locuitori:
pentru zona rural i oraele pn la 20.000 locuitori, PNDR va susine elaborarea strategiei de
dezvoltare local (Msura 19.1 sprijin pregtitor), implementarea acesteia fiind finanat att
din PNDR (msura 19.2 Sprijin pentru implementarea aciunilor n cadrul strategiei de
dezvoltare local), ct i din POCU (Axa prioritar 5, Obiectivul specific 5.2);
pentru zona urban cu peste 20.000 locuitori, AM POCU poate susine elaborarea strategiei de
dezvoltare local (OS 5.1 sprijin pregtitor), implementarea acesteia fiind finanat att din
POCU (OS 5.1), ct i din POR (Axa prioritar 9).

Zone vizate

Alocare financiar

Orae
peste
20.000 locuitori

201.100.000 euro contribuie


UE, din care:
Bucureti Ilfov 5.027.500
euro contribuie UE

Zona rural i
orae pn la
20.000 locuitori

regiuni
mai
puin
dezvoltate
196.072.500
euro contribuie UE

Tip de sprijin alocat prin


POCU
Sprijin
pregtitor
pentru elaborarea SDL

Complementaritatea
alte PO

cu

Complementaritate
POR AP 9

cu

Implementarea SDL
Implementarea SDL

Complementaritate
cu
PNDR, msura 19 LEADER

2.5.3 Contribuia POCU la Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunrii


Interveniile programate n contextul fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
vor contribui semnificativ la atingerea obiectivelor Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunrii.
Interveniile planificate n cadrul POCU vor contribui la atingerea obiectivului vizat n cadrul Ariei
Prioritare nr. 9 a SUERD Investiii n oameni i competene. Se are astfel n vedere cu prioritate
contribuia urmtoarelor tipuri de intervenii:

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European i al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziii comune
privind FEDR, FSE, FC, FEADR i FEPAM, precum i de stabilire a unor dispoziii generale privind FEDR, FSE, FC i FEPAM i de abrogare a
Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului.
2

20

Aciunile prevzute n domeniul educaiei i cele care vizeaz creterea nivelului de calificare al
forei de munc i la nivelul ntregii populaii;

Aciunile de promovare a antreprenoriatului, inclusiv n domeniul social i de stimulare a


dezvoltrii de noi afaceri ;

Aciunile care vizeaz creterea mobilitii forei de munc;

Aciunile care vizeaz combaterea srciei i promovarea incluziunii sociale, prin dezvoltarea i
implementarea msurilor integrate destinate comunitilor n risc de srcie, inclusiv a
msurilor implementate n contextul iniiativelor de tip CLLD;

Interveniile n domeniul economiei sociale i antreprenoriatului social;

Aciunile specifice implementate n cadrul AP 4 pentru mbuntirea accesului la servicii de


asisten medical i servicii sociale de calitate, precum i prin msurile care vizeaz
mbuntirea competenelor specialitilor din domeniul social i medical.

Totodat, aciunile prevzute n cadrul AP 6 a POCU Educaie i competene, care vizeaz creterea
calitii n sistemul de nvmnt i a relevanei sistemului de educaie pentru piaa muncii vor contribui
la atingerea obiectivelor vizate n cadrul Ariei Prioritare nr. 8 a SUERD Competitivitatea
ntreprinderilor.

2.5.4 Contribuia POCU la Strategiile Integrate de Dezvoltare Urban


n conformitate cu prevederile Acordului de Parteneriat 2014-2020, n funcie de nevoile locale specifice,
proiectele de dezvoltare urban durabil finanate prin intermediul Axei prioritare 4 a POR 2014-2020
vor fi completate cu investiii efectuate n cadrul altor axe prioritare POR 2014-2020 sau programe
operaionale, pe baza unui mecanism de corelare a investiiilor i prioritizare la finanare a proiectelor
care fac parte din SIDU.
Elementul central al dezvoltrii urbane durabile l constituie finanarea proiectelor de dezvoltare urban
n baza unor strategii integrate de dezvoltare urbana (SIDU) care abordeaz provocrile economice, de
mediu, climatice, demografice i sociale din orae. SIDU constituie cadrul pentru selectarea
operaiunilor (proiectelor) individuale de dezvoltare urban.
Astfel, proiectele care vizeaz acoperirea nevoilor sociale identificate (ex. regenerarea fizic, economic
i social a comunitilor marginalizate, mbuntirea calitii infrastructurii educaionale i de
formare, accesul la educaia timpurie etc.) vor putea fi finaate prin POCU, n cadrul axei prioritare 4
Incluziune social i combaterea srciei i a axei prioritare 6 Educaie i competene cu respectarea
condiiilor de eligibilitate a programului.

21

CAPITOLUL 3. Informaii generale privind sistemul de management i control al POCU


3.1. Cadrul instituional (AM/OI/AC/AA)

AUTORITATEA

DENUMIREA AUTORITII

Autoritatea de management Ministerul Fondurilor Europene


Organisme Intermediare

8 Organisme Intermediare Regionale


Organismul Intermediar Ministerul Muncii, Familiei,
Proteciei Sociale i Persoanelor Vrstnice
Organismul Intermediar Ministerul Educaiei Naionale i
Cercetrii tiinifice

Autoritate de certificare

Ministerul Finanelor Publice Autoritatea de Certificare

Autoritatea de audit

Curtea de Conturi a Romniei Autoritatea de Audit

Organism ctre care Comisia Ministerul Finanelor Publice Autoritatea de Certificare


European va efectua pli

3.2. Etapele procesului de management


n cele ce urmeaz vor fi prezentate etapele procesului de management, de la evaluarea i selecia
cererii de finanare pn la plata final.
3.2.1. Evaluare i selecie
n procesul de evaluare i selecie, AM POCU aplic dou mecanisme prin care gestioneaz solicitrile
de finanare din POCU, mecanismul competitiv i mecanismul non-competitiv, sumarizate n
continuare. Procesul de evaluare i selecie este detaliat n Metodologia de verificare, evaluare i
selecie a proiectelor POCU, publicat pe site-ul www.fonduri-ue.ro.

Mecanismul competitiv
Sunt eligibile pentru finanare prin mecanismul competitiv toate persoanele juridice prevzute n ghidul
solicitantului - condiii specifice, pentru fiecare cerere de propuneri de proiecte.
Trstura definitorie a mecanismului competitiv este faptul c solicitanii de finanare, definii ca
persoane juridice stabilite in Romania, pot intra n concuren pentru obinerea finanrii
nerambursabile pentru implementarea acelorai tipuri de intervenii.
Cererile de propuneri de proiecte sunt lansate fie cu depunere la termen, fie cu depunere continu, n
funcie de prioritile de lansare stabilite de AM POCU.
Reguli specifice pot fi stabilite prin Ghidurile solicitantului condiii specifice aferente fiecrei cereri de
propuneri de proiecte.
Mecanismul non-competitiv

22

Sunt eligibile pentru finanare prin mecanismul non-competitiv doar instituiile administraiei publice
centrale care rspund de gestionarea i reglementarea unui anumit sector i solicit cerere de
finanare pentru intervenii subsumate funciei lor specifice. Aceste cereri de finanare urmeaz
procedura non-competitiv.
Pentru aceste instituii, obligaia de a realiza implementarea activitii reiese din documente legale
sau strategice (POCU/recomandare specific de ar/condiionalitate ex-ante). De aceea, este raional
i eficace ca instituiile publice centrale s nu intre n competiie cu alte entiti atunci cnd intervenia
pentru care ele solicit finanare este subsumat funciei lor specifice.
Trstura definitorie a mecanismului non-competitiv o reprezint faptul c solicitanii de finanare,
instituii ale administraiei publice centrale, sunt unici prestatori ai tipului de servicii pentru care se
lanseaz cererea de propuneri de proiecte.
Cererile de propuneri de proiecte sunt lansate cu depunere continu, n funcie de prioritile de lansare
stabilite de AM POCU.
Reguli specifice pot fi stabilite prin Ghidurile solicitantului condiii specifice, aferente fiecrui apel de
proiecte, fr a aduce atingere prevederilor Metodologiei de evaluare i selecie a proiectelor POCU.
3.2.2. Contractare
Toate cererile de finanare care au fost selectate pentru finanare vor intra n procesul de contractare
care se finalizeaz cu semnarea contractului de finanare.
Obiectul contractului l reprezint acordarea finanrii nerambursabile de ctre AMPOCU / OI POCU
delegat, pentru implementarea proiectului propus de solicitant i aprobat pentru finanare.

Evitarea dublei finanri i utilizarea eficient a fondurilor


n cazul beneficiarilor/partenerilor care implementeaz mai mult de 1 proiect finanat i contractat din
POCU n interval de 3 ani fiscali, se va analiza cererea de finanare propus la contractare cu
bugetele/listele de achiziii de echipamente din cadrul proiectului/proiectelor deja existente. n situaia
n care se vor constata riscuri de dubl finanare pentru acelai beneficiar/partener (exemplu:
achiziionarea pe proiecte diferite a aceluiai tip de mijloace fixe sau platforme IT cu aceeai destinaie)
vor putea fi solicitate beneficiarului clarificri si/sau se vor organiza ntlniri pentru clarificarea
aspectelor menionate. In situaia in care se constat suprapuneri, valoarea asistentei financiare
nerambursabile aferent cererii de finanare aprobat la finanare va fi diminuat corespunztor.

Termen de contractare
Pentru depunerea documentelor solicitate n procesul de contractare, beneficiarii (n calitate de lider
de parteneriat) vor avea la dispoziie un termen de maximum 20 de zile calendaristice de la transmiterea
solicitrii de documente de ctre AM/OI POCU. n cazul parteneriatelor care au n componen parteneri
transnaionali, termenul maxim de depunere a documentelor este de 35 de zile calendaristice de la
transmiterea solicitrii de documente de ctre AM/OI POCU. n cazul n care depunerea documentelor
aferente beneficiarilor/partenerilor nu se ncadreaz n termenele stabilite, decizia de aprobare a
finanrii poate fi revocat. AM/OI POCU va verifica documentele justificative aferente procesului de
contractare ntr-un termen maxim de 20 de zile calendaristice de la data depunerii acestora de ctre
beneficiari i parteneri. Acest termen va fi prelungit n situaia n care sunt solicitate clarificri.

23

3.2.3. Implementare si raportare


Perioada de implementare
Perioada de implementare a proiectului este cea aprobat n cadrul procesului de evaluare i selecie.
n funcie de specificul apelului de proiecte, vor putea fi decontate i cheltuieli efectuate anterior
semnrii contractului de finanare i nceperii implementrii proiectului, dac acest lucru este specificat
n Ghidul Solicitantului Condiii Specifice.
Dup finalizarea perioadei de implementare, se menine obligaia Beneficiarului i a membrilor
Parteneriatului de a asigura sustenabilitatea si durabilitatea proiectului, conform specificaiilor asumate
n cererea de finanare, i de a pstra toate documentele n legtur cu utilizarea finanrii pe o
perioad de 3 (trei) ani de la data nchiderii POCU i de a pune la dispoziia AMPOCU / OIPOCU delegat,
Autoritii de Certificare, Autoritii de Audit, Comisiei Europene, Oficiului European de Lupt
Antifraud, Curii Europene de Conturi, precum i oricrui organism abilitat s efectueze verificri
asupra modului de utilizare a finanrii nerambursabile.
Evidena contabil
Beneficiarul i Partenerii acestuia sunt obligai s menin o eviden contabil analitic distinct,
utiliznd conturi analitice pentru reflectarea tuturor operaiunilor referitoare la implementarea
Proiectului, n conformitate cu dispoziiile legale.

Fluxuri financiare
In ceea ce privete mecanismul pre-finanrii, mecanismul cererii de plat i mecanismul cererii de
rambursare, se vor respecta prevederile Ordonanei de Urgen nr.40/2015, privind gestionarea
financiar a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020.
Achiziii
Beneficiarul i Partenerii acestuia au obligaia de derula procedurile de achiziie cu respectarea
prevederilor legale aplicabile. Beneficiarii/partenerii instituii publice vor respecta legislaia n vigoare
privind achiziiile publice, iar beneficiarii/partenerii entiti private vor respecta Ordinul ministrului
fondurilor europene nr. 1120/2013, cu modificrile i completrile ulterioare.

Verificare la faa locului


In scopul verificrii realitii operaiunilor derulate de ctre Beneficiari si Partenerii acestora,
AMPOCU/OI POCU delegat va efectua verificri la locaia/locaiile de implementare a proiectului.
Beneficiarul i Partenerii acestuia au obligaia de a pune la dispoziia AMPOCU/OI POCU delegat sau a
oricrui alt organism abilitat s verifice modul de utilizare a finanrii nerambursabile, la cerere i n
termen, documentele i/sau informaiile solicitate i s asigure toate condiiile pentru efectuarea
verificrilor la faa locului. Neprezentarea documentelor solicitate n cadrul verificrilor conduce la
declararea ca neeligibile a cheltuielilor aferente documentelor solicitate.
Beneficiarul i Partenerii acestuia au obligaia de a pstra toate documentele originale aferente
proiectului (Beneficiarul va deine n copie conform cu originalul i documentele partenerilor), inclusiv
documentele contabile, privind activitile i cheltuielile eligibile n vederea asigurrii unei piste de audit
adecvate, n conformitate cu regulamentele comunitare i naionale.

24

Verificrile la faa locului efectuate de AM POCU/ OI POCU se vor realiza i ex-post, dupa finalizarea
implementrii, in scopul verificrii elementelor de sustenabilitate a proiectelor.

Nereguli
Constatarea neregulilor, stabilirea acestora i recuperarea sumelor pltite necorespunztor se
realizeaz conform prevederilor legale n domeniu, respectiv Ordonana de urgent a Guvernului nr.
66/2011, cu modificrile i completrile ulterioare, precum i Hotrrea Guvernului nr.519/2014 privind
stabilirea ratelor aferente reducerilor procentuale/coreciilor financiare aplicabile pentru abaterile
prevzute n anexa la Ordonana de urgen a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea
i sancionarea neregulilor aprute n obinerea i utilizarea fondurilor europene i/sau a fondurilor
publice naionale aferente acestora.

Modificri la contract
Beneficiarul poate solicita, pe parcursul implementrii proiectului, modificarea prevederilor contractului
de finanare i a anexelor sale. n acest sens, poate depune acte adiionale i notificri de modificare a
contractului la AMPOCU/OI POCU delegat, n conformitate cu prevederile contractului de finanare.
AMPOCU/OI POCU delegat va verifica propunerile de modificare innd cont de relevana i
oportunitatea modificrii, inclusiv prin raportare la rezultatul procesului de evaluare, dup cum
urmeaz:
verificarea relevanei i utilitii introducerii unor noi tipuri de cheltuieli fa de scopul
proiectului finanat;
verificarea noilor cheltuieli solicitate a fi introduse n buget prin raportare la rezultatul
procesului de evaluare, astfel nct s nu poat fi solicitate n implementare aceleai cheltuieli
sau similare cu cele eliminate n faza de evaluare.
Condiiile de depunere i aprobare a propunerilor de modificri contractuale sunt detaliate n Contractul
de finanare (model standard), anex la prezentul document.

3.2.4. Conflict de interese


Pe toat perioada implementrii proiectului, beneficiarii contractului de finanare vor trebui s respecte
prevederile legale n vigoare referitoare la conflictul de interese i regimul incompatibilitilor. n cazul
apariiei unei astfel de situaii beneficiarul trebuie s ia msuri care s conduc la evitarea, respectiv
stingerea lui i s informeze n scris a AMPOCU / OIPOCU delegat n legtur cu orice situaie care d
natere sau este posibil s dea natere unui astfel de conflict, n termen de 3 (trei) zile lucrtoare de la
apariia unei astfel de situaii.
Aceast prevedere se aplic Beneficiarului, membrilor Parteneriatului, subcontractorilor, furnizorilor i
angajailor Beneficiarului/Partenerului, precum i angajailor AMPOCU/OI POCU delegat implicai n
execitarea funciilor aferente proceselor menionate.
Reprezint conflict de interese orice situaie care mpiedic solicitantul/partenerii de a avea o atitudine
profesionist, obiectiv i imparial, sau care i mpiedic s execute activitile prevzute n cererea
de finanare sau n reglementrile specifice ntr-o manier profesionist, obiectiv i imparial, din
motive referitoare la familie, via personal, afiniti politice sau naionale, interese economice sau
orice alte interese. Interesele anterior menionate includ orice avantaj pentru persoana n cauz,
soul/soia sau o rud ori un afin, pn la gradul 2 inclusiv. Solicitanii de finanare nerambursabil se
oblig s ntreprind toate diligenele necesare pentru a evita orice conflict de interese sau existena
oricrei incompatibiliti i s informeze cu celeritate, n scris, AM POCU n legtur cu orice situaie

25

care d natere sau este posibil s dea natere unui astfel de conflict. Dispoziiile menionate se aplic
personalului solicitantului de finanare nerambursabil/partenerilor/ subcontractanilor, dup caz. n
sensul aspectelor menionate mai sus, Beneficiarii i Partenerii acestora se oblig s ia toate msurile
pentru respectarea regulilor pentru evitarea conflictului de interese, conform urmtoarelor prevederi
legislative:
articolul 57 din Regulamentul (UE, EUROATOM) nr. 966/2012 al Parlamentului European i al
Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al
Uniunii i de abrogare a Regulamentului (CE, Euroatom) nr. 1605/2002 al Consiliului
capitolul II, seciunea 2 din OUG 66/2011 privind prevenirea, constatarea i sancionarea
neregulilor aprute n obinerea i utilizarea fondurilor euroopene i/sau a fondurilor publice
naionale aferente acestora, cu modificrile i completrile ulterioare;
titlul IV, capitolul II din Legea 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in
exercitarea demnitilor publice, a funciilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea i
sancionarea corupiei, cu modificrile i completrile ulterioare, pentru beneficiarii care fac
parte din categoria subiecilor de drept public;
art.66-70 din OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor
de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, cu modificrile i
completrile ulterioare, pentru beneficiarii care au calitatea de autoritate contractant.

26

CAPITOLUL 4. Reguli generale de eligibilitate


4.1. Eligibilitatea solicitantului/partenerilor
Pentru a putea aplica pentru finanare n cadrul POCU, solicitantul i partenerii acestuia trebuie s
ndeplineasc urmtoarele cerine:
4.1.1 Reguli generale privind eligibilitatea solicitanilor
Solicitantul trebuie s fie o organizaie legal constituit n Romnia, cu personalitate juridic,
conform legislaiei romneti aplicabile pentru fiecare structur cu personalitate juridic desemnat
ca fiind eligibil prin Condiiile specifice aplicabile pentru fiecare cerere de propuneri de proiecte.
Solicitantului NU i se poate acorda finanarea nerambursabil solicitat dac:
este n incapacitate de plat/ n stare de insolven, conform Ordonanei de Urgen a
Guvernului nr. 46/2013 privind criza financiar i insolvena unitilor administrative
teritoriale, respective conform Legii nr.85/2014 privind procedura insolvenei, cu
modificrile i completrile ulterioare, dup caz;
a suferit condamnri definitive datorate unei conduite profesionale ndreptat mpotriva
legii, decizie formulat de o autoritate de judecat ce are for de res judicata;
se afl n stare de faliment sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare
judiciar, are ncheiate concordate, i-a suspendat activitatea n ultimii 2 ani dinaintea
depunerii cererii de finanare sau face obiectul unei proceduri n urma acestor situaii sau se
afl n situaii similare n urma unei proceduri de aceeai natur prevzute de legislaia sau
de reglementrile naionale;
reprezentanii si legali/structurile de conducere i persoanele care asigur conducerea
solicitantului au comis n conduita profesional greeli grave, demonstrate in instana, pe
care autoritatea contractant le poate justifica;
se ncadreaz, din punct de vedere al obligaiilor de plat restante la bugetele publice, ntruna din situaia n care obligaiile de plat nete depesc 1/12 din totalul obligaiilor datorate
n ultimele 12 luni, n cazul certificatului de atestare fiscal emis de Agenia Naional de
Administrare Fiscal;
reprezentanii si legali/structurile de conducere i persoanele care asigur conducerea
solicitantului au fost condamnai printr-o hotrre cu valoare de res judicata pentru fraud,
corupie, participare la o organizaie criminal sau la orice alte activiti ilegale n
detrimentul intereselor financiare ale Comunitilor;
solicitantul i partenerul/partenerii i/sau reprezentanii lor legali/structurile de conducere
a acestora i persoanele care asigur conducerea solicitantului/partenerului/partenerilor se
afl n situaia de conflict de interese sau incompatibilitate, aa cum este definit in legislaia
naionala si comunitara in vigoare
se face vinovat de declaraii false n furnizarea informaiilor solicitate de AM/OI POCU
responsabil sau nu a furnizat aceste informaii.

4.1.2. Reguli generale privind partenerii n cadrul cererilor de finanare nerambursabil prin POCU
Pentru depunerea unei cereri de finanare putei avea parteneri naionali i/sau transnaionali.
Partenerii naionali sunt entiti legal constituite n Romnia, cu personalitate juridic (cu excepia
Persoanelor Fizice Autorizate, ntreprinderi individuale sau echivalent, care nu sunt eligibile) ce

27

desfoar activiti relevante n cadrul proiectului i au n obiectul de activitate/statut i


activitatea/activitile din cadrul proiectului pentru care au rol de parteneri;
Partenerii nu trebuie s se afle n situaiile de excludere prevzute n cadrul Regulilor generale
privind eligibilitatea solicitanilor menionate de mai sus 4.1.1;
Partenerii transnaionali sunt entiti cu personalitate juridic din statele membre ale Uniunii
Europene excluznd Romnia (cu excepia echivalentului Persoanelor Fizice Autorizate sau alte
entiti similare angajai pe cont propriu, ntreprinderi individuale, etc.), legal constituite n ara
de origine, care desfoar activiti relevante n cadrul proiectului i au n obiectul de
activitate/statut i activitatea/activitile din cadrul proiectului pentru care au rol de parteneri;
Partenerii naionali i transnaionali trebuie s fie implicai n cel puin o activitate relevant. Prin
activitate relevant se nelege aceea activitate care contribuie n mod direct la atingerea
indicatorilor (de exemplu: formare profesional, informare i consiliere profesional, programe de
tipul a doua ans, incluziune social, msuri pentru ocupare, educaie
preuniversitar/universitar, economie social, etc).
Partenerii naionali i transnaionali sunt obligai s contribuie financiar la realizarea proiectului prin
asigurarea unei pri din cota de cofinanare a proiectului.

4.1.3. Capacitatea financiar i operaional


Solicitantul i partenerii acestuia (in cazul proiectelor depuse n parteneriat) trebuie s demonstreze c
au capacitate financiar i operaional.
Capacitatea financiar i operaional a fiecruia dintre membrii parteneriatului va fi evaluat avnd n
vedere informaiile furnizate n cererea de finanare, n raport cu resursele puse la dispoziie sau
resursele necesare pentru implementarea proiectului, conform cererii de finanare i acordului de
parteneriat.
n situaia n care datele declarate n cererea de finanare nu corespund cu informaiile din
documentele justificative prezentate la semnarea contractului, decizia de finanare poate fi revocat,
iar AM/OI POCU responsabil poate decide excluderea solicitantului de la participarea la depunerea de
finanare pentru o perioad de maxim 2 ani.
AM/OI POCU responsabil i rezerv dreptul de a restriciona condiiile de eligibilitate pentru
capacitatea financiar i operaional prin prevederile din Ghidul Solicitantului Condiii Specifice.
Ca regul general, o entitate cu personalitate juridic nu poate participa n mai mult de 5 proiecte
pentru fiecare cerere de propuneri de proiecte, indiferent de calitatea sa de partener sau solicitant. n
cazul n care este identificat ca participnd la mai mult de 5 proiecte pe o cerere de propuneri de
proiecte, toate proiectele identificate cu acea entitate juridic participant vor fi respinse. n funcie
de tipologia cererii de propuneri de proiecte, ghidul solicitantului condiii specifice poate conine
derogri sau amendamente la aceast regul.

A. Capacitatea operaional i financiar a parteneriatului


Capacitatea operaional a parteneriatului
ani de experiena minim n domeniul proiectelor pentru care se solicit finanare / proiecte
similare implementate anterior
Criteriu de verificarea a eligibilitii - ani de experiena

28

Solicitantul a implementat cel puin 1 proiect cu finanare nerambursabil (n calitate de


beneficiar sau partener)
I
Fiecare partener are experien n implementarea a cel puin 1 proiect cu finanare
nerambursabil i/sau are experien de cel puin 6 luni n domeniul activitilor proiectului.
NB. n situaii particulare (de ex., situaia n care aplicant este GAL nou nfiinat sau situaia n care aplic
o ntreprindere pentru un ajutor de stat/de minimis), Ghidurile Solicitantului Condiii Specifice vor detalia
modul n care se consider ndeplinit subcriteriul privind capacitatea operaional a parteneriatului.

Capacitatea financiar a parteneriatului


Se stabilete ca valoare maxim a finanrii nerambursabile care poate fi accesat de fiecare organizaie
din cadrul parteneriatului n funcie de tipul organizaiei.
1. Instituii publice
Nu se evalueaz cifra de afaceri. Valoarea asistentei financiare solicitate este dat de valoarea bugetului
alocat activitilor de care este responsabil instituia public n cadrul proiectului.
2. Organizaii Neguvernamentale (ONG) cu vechime mai mare de 1 an
Valoarea asistenei financiare nerambursabile solicitate = maxim suma veniturilor totale pe ultimii 3 ani
fiscali (n-1, n-2 i n-3) conform situaiilor financiar - contabile (balan, bilan contabil) SAU maxim 30%
din valoarea asistenei financiare nerambursabile totale3.
3. Societi Comerciale (SC) cu vechime mai mare de 1 an
Valoarea asistenei financiare nerambursabile solicitate = maxim suma cifrelor de afaceri/suma
veniturilor totale pe ultimii 3 ani fiscali (n-1, n-2 i n-3) conform situaiilor financiar - contabile (balan,
bilan contabil) SAU maxim 30% din valoarea asistenei financiare nerambursabile totale 4.
4. Organizaii Neguvernamentale cu vechime mai mic de 1 an
Valoarea asistenei financiare nerambursabile solicitate = maxim 20% din valoarea asistenei financiare
nerambursabile totale
5. Societi Comerciale cu vechime mai mic de 1 an
Valoarea asistenei financiare nerambursabile solicitate = maxim 20% din valoarea asistenei financiare
nerambursabile totale

Exemplu

3
4

Aplicantul va lua in considerare varianta cea mai avantajoas.


Aplicantul va lua in considerare varianta cea mai avantajoas

29

Nr.
crt.

Tip solicitant/
partener*

1.

Instituie public

1.1

Instituie public

Modalitate de calcul

Exemplu 1

Exemplu 2

Nu se evalueaz cifra de
afaceri

Asistena
financiar
nerambursabil
solicitat
=
380.000 euro

Asistena
financiar
nerambursabil
solicitat
=
380.000 euro

2.

ONG cu vechime mai mare de 1 an

2.1.

ONG cu vechime
mai mare de 1
an

Valoarea
asistenei
financiare
nerambursabile
solicitate = maxim suma
veniturilor totale (n-1,
n-2 i n-3)

ONG cu vechime
mai mare de 1
an

Valoarea
asistenei
financiare
nerambursabile
solicitate = maxim 30%
din valoarea asistenei
financiare
nerambursabile totale

SC cu vechime mai mare de 1 an

3.1

SC cu vechime
mai mare de 1
an

Valoarea
asistenei
financiare
nerambursabile
solicitate = maxim suma
cifrelor
de
afaceri/veniturilor
totale (n-1, n-2 si n-3)

n-1 = 200.000
euro

n-2 =
euro

80.000

n-2 = 100.000
euro

n-3 = 100.0000
euro

n-3 = 100.0000
euro

Asistena
financiar
nerambursabil
solicitat: maxim
30%
din
1.000.000 euro

Asistena
financiar
nerambursabil
solicitat: maxim
400.000 euro

n-1 = 140.000
euro

n-1 = 250.000
EUR

n-2 =
euro

n-2 = 50.000 EUR

80.000

n-3 = 100.0000
euro
Asistena
financiar
nerambursabil
solicitat: maxim
320.000 euro

3.2

SC cu vechime
mai mare de 1
an

Valoarea
asistenei
financiare
nerambursabile
solicitate = maxim 30%

n-1 = 140.000
euro

Asistena
financiar
nerambursabil
solicitat: maxim
320.000 euro
2.2

Exemplu 3

Asistena
financiar
nerambursabil
solicitat: maxim

n-3 = 100.0000
euro
Asistena
financiar
nerambursabil
solicitat: maxim
400.000 euro

30

Nr.
crt.

Tip solicitant/
partener*

Modalitate de calcul

Exemplu 1

din valoarea asistenei


financiare
nerambursabile totale
4.

ONG/SC cu vechime mai mic de 1 an

4.1

ONG cu vechime
mai mic de 1 an

4.2

SC cu vechime
mai mic de 1 an

Total = 1.000.000
euro

Valoarea
asistenei
financiare
nerambursabile
solicitate = maxim 20%
din valoarea asistenei
financiare
nerambursabile totale
Valoarea
asistenei
financiare
nerambursabile
solicitate = maxim 20%
din valoarea asistenei
financiare
nerambursabile totale

Exemplu 2

Exemplu 3

30%
din
1.000.000 euro

Asistena
financiar
nerambursabil
solicitat: maxim
20%
din
1.000.000 euro

S = 380.000 euro

S = 380.000 euro

S = 400.000 euro

P1 =
euro

320.000

P1 =
euro

320.000

P1 =
euro

400.000

P2 =
euro

300.000

P2 =
euro

300.000

P2 =
euro

200.000

Total
=
1.000.000 euro

Total
=
1.000.000 euro

Total
=
1.000.000 euro

* se calculeaz pentru fiecare membru al parteneriatului, raportat la valoarea angajat de fiecare din bugetul total
al proiectului.

Maximum 1 membru al parteneriatului poate beneficia de mecanismul de calcul al capacitii


financiare ca valoare maxim a finanrii nerambursabile de 30% sau 20% din valoarea total a
finanrii nerambursabile, dup caz. Pentru ceilali membri ai parteneriatului se va aplica algoritmul
de calcul prin raportare la cifra de afaceri/venituri totale.

B. Capacitatea financiar i operaional se verific pe ntreg parteneriatul constituit pentru


implementarea proiectului, sub urmtoarele aspecte:
- valoarea maxim a asistenei financiare nerambursabile pentru un proiect este suma valorii asistenei
financiare nerambursabile pe care poate s o obin fiecare membru al parteneriatului, conform
punctului A de mai sus;
- n situaia n care cel puin un membru al parteneriatului nu ndeplinete condiia de capacitate
financiar definit la punctul A de mai sus, parteneriatul este considerat lipsit de capacitate financiar.

4.1.4.

Selecia partenerilor

Prevederi cu caracter general

31

Alegerea partenerilor este n exclusivitate de competena entitii solicitante, n calitate de lider al


parteneriatului.
Partenerii vor fi selectai astfel nct s desfoare activiti relevante pentru domeniul proiectului (de
ex.: formare profesional, informare i consiliere profesional, a doua ans, incluziune social, msuri
pentru ocupare, educaie preuniversitar/universitar, economie social etc.).
Pot fi selectai parteneri individuali, nu consorii de parteneri.
n situaia n care activitatea n cauz nu poate fi asigurat de un singur partener (proiectul are o
acoperire muli-regional i/sau presupune mai multe componente etc.), pot fi selectai mai muli
parteneri pentru implementarea aceleiai activiti. n aceast situaie, va fi detaliat implicarea fiecrui
partener n implementarea activitii comune.
Nu vor fi selectai parteneri n scopul realizrii n cadrul proiectului a unor activiti de tipul: dezvoltarea
de aplicaii i sisteme informatice, supervizarea activitilor subcontractate de beneficiar, servicii
hoteliere, furnizare de bunuri. Astfel de activiti vor face obiectul subcontractrii, respectiv
contractelor de furnizare/servicii.
n distribuia bugetului proiectului pe fiecare membru al parteneriatului se va ine cont de faptul c
alocarea financiar gestionat de Beneficiar/lider de parteneriat trebuie s fie mai mare dect alocarea
financiar gestionat de oricare alt membru al parteneriatului.
Indiferent de numrul partenerilor implicai n implementarea unui proiect, va fi semnat un singur acord
de parteneriat ntre toi partenerii.
n vederea stabilirii unui parteneriat, solicitanii publici i privai care intenioneaz s intre ntr-o relaie
de parteneriat vor elabora o not justificativ care va conine o analiz a valorii adugate a
parteneriatului n ceea ce privete utilizarea eficient a fondurilor, precum i rolul
partenerului/partenerilor n implementarea proiectului.
n cererea de finanare se va detalia rolul fiecrui partener n implementarea proiectului, resursele
umane i materiale alocate, precum i bugetul alocat pentru implementarea activitii/activitilor
asumate de fiecare partener.

Prevederi aplicabile solicitanilor instituii finanate din fonduri publice


Solicitanii instituii finanate din fonduri publice au obligaia de a selecta parteneri din sectorul privat,
pentru implementarea proiectelor avute n vedere cu respectarea prevederilor OUG 40/2015.
n procesul de selecie a partenerilor privai se va avea n vedere respectarea prevederilor descrise mai
jos.
Activitatea de selecie are la baz urmtoarele principii:
Transparena;
Nediscriminarea;
Tratamentul egal;
Eficiena utilizrii fondurilor;
n vederea respectrii principiului transparenei, instituia aplicant public, pe site-ul propriu, anunul
cu privire la intenia de selectare a unui partener/unor parteneri, entitate/entiti privat/private.
Anunul va fi publicat cu cel puin 10 zile lucrtoare nainte de termenul de depunere a candidaturilor
si trebuie s conin cel puin urmtoarele elemente:
Data limit de depunere a dosarelor de candidatur i modalitatea de depunere (adres, form,
persoan de contact, tel, e-mail, fax, etc.);

32

Obiectivul specific al programului n care se va depune cererea de finanare;


Obiectivul general i scopul cererii de finanare;
Principalele activiti ce vor fi derulate n cadrul proiectului;
Activitatea/Activitile n care va fi implicat fiecare partener;
Criteriile de selecie a partenerului/partenerilor i grila de evaluare (inclusiv punctajul stabilit pentru
fiecare criteriu n parte).
Modalitatea de constituire a comisiei de evaluare, procedurile de lucru, termenele i orice alte aspecte
administrative sunt n sarcina exclusiv a instituiei aplicante, conform legislaiei incidente i a
reglementrilor interne.
Totui, instituia aplicant va avea n vedere respectarea legalitii i asigurarea trasabilitii tuturor
documentelor emise n cadrul procedurii de selecie, precum i regimul incompatibilitilor i
conflictului de interese.
n ceea ce privete criteriile de eligibilitate a partenerului/partenerilor, se va avea n vedere respectarea
cel puin a cerinelor impuse de ctre AM/OI prin Ghidul solicitantului aferent cererii de proiecte n
cauz.
Rezultatul procedurii de selecie se va materializa ntr-un Raport, datat i semnat de ctre toi membrii
comisiei de evaluare, inclusiv de ctre preedintele acesteia, asumat de ctre reprezentantul legal al
instituiei aplicante, care va conine cel puin urmtoarele:
Referine:
-

procedura aplicat;

numrul/ data anunului i data publicrii acestuia;

Coninutul raportului:
Informaii generale
Legislaia aplicabil
Calendarul procedurii de selecie
Modul de desfurare a procedurii de selecie
Solicitri/rspunsuri la clarificri pn la termenul-limit de depunere
Informaii privind toi ofertanii/candidaii participani la procedur;
Date privind procesul de evaluare a ofertanilor/candidailor, conform modalitii
interne stabilite pentru selecie;
Concluzii i semnturi
Publicarea rezultatelor procedurii de selecie
Instituia aplicant public pe site-ul acesteia anunul cu privire la rezultatul procedurii de selecie, care
va conine informaiile cuprinse n anunul de intenie i informaii privind ofertanii/candidaii
participani la procedur admii i respini, i punctajul obinut de fiecare dintre acetia.
Verificarea de ctre AM/OI a respectrii procedurii de selectare a partenerilor se va efectua n timpul
etapei de verificare administrativ a proiectelor.
Proiectele cu solicitani de finanare instituii finanate din fonduri publice care nu au respectat
procedura vor fi respinse ca neeligibile.
Proiectele depuse in parteneriat a cror solicitanti de finantare (publici sau privati) nu justific valoarea
adugat a parteneriatului n ceea ce privete utilizarea eficient a fondurilor, precum i rolul
partenerului/partenerilor n implementarea proiectului, vor fi respinse ca neeligibile.

33

4.2. Eligibilitatea proiectului


Pentru a putea beneficia de finanare n cadrul POCU, proiectul propus trebuie s ndeplineasc
cumulativ urmtoarele condiii:
Proiectul propus spre finanare (aceleai activiti, pentru aceiai membri ai grupului int) NU a
mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri nerambursabile (evitarea dublei finanri)5
Proiectul propus spre finanare s NU fie ncheiat n mod fizic sau implementat integral nainte de
depunerea cererii de finanare la autoritatea de management, indiferent dac toate plile aferente
au fost efectuate de ctre beneficiar (art. 65, alin (6) din Reg. 1303/2013)
Activitile proiectului s se ncadreze n programul operaional (n axa prioritar, prioritatea de
investiii, obiectivul specific, indicatorii de realizare imediat i de rezultat i tipurile de msuri)
conform specificului de finanare stabilit n Ghidurile Solicitantului condiii specifice
Grupul int al proiectului propus s se ncadreze n categoriile eligibile menionate n Ghidurile
Specifice ale Solicitantului
Valoarea proiectului i contribuia financiar solicitat trebuie s se ncadreze n limitele stabilite
n Ghidurile Solicitantului - condiii specifice
Durata de implementare a proiectului propus nu trebuie s depeasc perioada maxim de
implementare specificat n Ghidul Solicitantului Condiii Specifice, cu excepia proiectelor depuse
n cadrul mecanismului non-competitiv, unde durata acestora nu trebuie s depeasc perioada
de implementare a programului
Costurile eligibile pentru obinerea unei uniti de indicator int trebuie s se ncadreze n limita
prevzut n Ghidurile Specifice ale Solicitantului6
Bugetul proiectului propus trebuie s se ncadreze n limitele de buget stabilite prin Ghidurile
Solicitantului condiii specifice i s respecte rata de cofinanare (nerambursabil, buget naional
i contribuie proprie) stabilit prin Ghidurile Solicitantului - condiii specifice
Proiectul trebuie s cuprind cel puin activitile obligatorii, prevzute n Ghidul Solicitantului
condiii specifice
Proiectul trebuie s cuprind, n cadrul activitii de informare i publicitate, msurile minime
prevzute n Manualul de Identitate Vizual
Proiectul trebuie s descrie modul n care vor fi integrate temele orizontale, pe baza Ghidului
privind integrarea principiilor orizontale n cadrul proiectelor finanate din FESI 2014-2020, partea
I-a Egalitatea de anse i tratament i partea a II-a Dezvoltarea durabil, disponibil la adresa
www.fonduriue.ro.
n descrierea activitilor i n selectarea grupului int, proiectul demonstreaz c sunt ndeplinite
obligaiile minime prevzute de legislaia relevant, conform Ghidului privind integrarea
principiilor orizontale n cadrul proiectelor finanate din FESI 2014-2020.

5 Solicitantul/beneficiarul trebuie s

se asigure c participanii la operaiuni nu au reprezentat grup int pentru formare profesional pe acelai
tip de curs i domeniu (i acelai nivel de calificare), co-finanat din fonduri nerambursabile.
6 Criteriul de eligibilitate va fi aplicabil doar unor anumite cereri de propuneri de proiecte. n acest sens, modalitatea de evaluare a acestui
criteriu va fi detaliat n Ghidul Solicitantului Condiii Specifice

34

Calitatea tehnic i financiar a proiectelor


Calitatea tehnic i financiar presupune analiza proiectului i notarea acestuia din perspectiva a 4
criterii de evaluare.
1. Relevana proiectului - msura n care proiectul contribuie la realizarea obiectivelor din documentele
strategice relevante i la soluionarea nevoilor specifice ale grupului int
2. Eficacitatea implementrii proiectului - msura n care rezultatele proiectului contribuie la atingerea
obiectivelor propuse
3. Eficiena implementrii proiectului - msura n care proiectul asigur utilizarea optim a resurselor
(umane, materiale, financiare), n termeni de calitate, cantitate i timp alocat, n contextul implementrii
activitilor proiectului n vederea atingerii rezultatelor propuse
4. Sustenabilitatea proiectului - msura n care proiectul asigur continuarea efectelor sale i
valorificarea rezultatelor obinute dup ncetarea sursei de finanare.
n Ghidurile Solicitantului Condiii Specifice sunt incluse grilele de evaluare detaliate pe subcriterii
specifice cererilor de propuneri de proiecte.

35

4.3. Eligibilitatea cheltuielilor


4.3.1. Cofinanarea proprie minim a beneficiarului
Limita minim admisibil pentru contribuia solicitantului/parteneriatului este prezentat n Ghidurile
Specifice ale Solicitantului pentru fiecare cerere de propuneri de proiecte.
Dac proiectul este propus de un grup de entiti partenere, aceast contribuie este obligatoriu de
asigurat n comun. Asigurarea cofinanrii proprii minime aferente parteneriatului trebuie realizat de
fiecare membru al parteneriatului prin aplicarea ratei de cofinanare aferent tipului de entitate la
valoarea bugetului gestionat de partenerul n cauz. De exemplu, daca unui partener societate
comercial ii revine 20% din bugetul proiectului, acest partener este obligat s contribuie cu o
cofinanare de 5% din valoarea eligibil de 20% din bugetul proiectului.
Valoarea cofinanrii proprii a solicitantului/parteneriatului pentru proiect se stabilete n funcie de
tipul entitii care are calitatea de solicitant sau, dup caz, n funcie de tipul fiecrei entiti care are
calitatea de membru al parteneriatului, dup cum urmeaz:
Cofinantarea nationala % pe tipuri de entitate cu rol de beneficiar/partener

Axa
Prioritar

Tipuri de regiuni

Ordonatori de
credite ai bugetului
Instituii publice
de stat, bugetului
finanate integral din
Instituiile de
Persoane juridice de
asigurrilor sociale
venituri proprii sau nvmnt superior
Persoane juridice de de stat i ai bugetelor
drept privat fr scop
Cofinantar
parial de la bugetul acreditate care nu fac
patrimonial drept privat cu scop fondurilor speciale i
ea
de stat, bugetul
parte din categoriile
patrimonial
solicitant individual,
Cofinantar
entitile aflate n
national
asigurrilor sociale
anterioare de
nu
n
parteneriat
ea UE %
subordine sau n
%, din
de stat sau bugetele
beneficiari
coordonare finanate
care:
fondurilor speciale
integral din bugetele
acestora

Cofinanar Cofinanar Cofinanar Cofinana Cofinanar Cofinanar Cofinanar Cofinanar


Cofinanarea public
e proprie e public e proprie re public e proprie e public e proprie e public
%
%
%
%
%
%
%
%
%
Regiune mai puin dezvoltat
92
8
0
8
2
6
2
6
5
3
8
Regiune dezvoltat
Nu e cazul Nu e cazul Nu e cazul Nu e cazul Nu e cazul
Nu e Nu e cazul Nu e cazul Nu e cazul Nu e cazul
Nu e cazul
cazul
Regiune mai puin dezvoltat
85
15
0
15
2
13
2
13
5
10
15
Regiune dezvoltat
80
20
0
20
2
18
2
18
5
15
20
Regiune mai puin dezvoltat
85
15
0
15
2
13
2
13
5
10
15
Regiune dezvoltat
80
20
0
20
2
18
2
18
5
15
20
Regiune mai puin dezvoltat
85
15
0
15
2
13
2
13
5
10
15
Regiune dezvoltat
80
20
0
20
2
18
2
18
5
15
20
Regiune mai puin dezvoltat
95
5
0
5
2
3
2
3
5
0
5
Regiune dezvoltat
90
10
0
10
2
8
2
8
5
5
10
Regiune mai puin dezvoltat
85
15
0
15
2
13
2
13
5
10
15
Regiune dezvoltat
80
20
0
20
2
13
2
13
5
15
20

AP1
AP2
AP3
AP4
AP5
AP6

Exemplu de cofinanare proprie minim ce trebuie asigurat la nivel de parteneriat:

Proiect implementat n regiune mai puin dezvoltat , AP 3 POCU


Valoare eligibil proiect = 1 000 000
Buget gestionat pe
parteneri
%
(a)
B = 40%
P1 = 20%
P2 = 20%
P3 = 20%

valoare
(b)
400 000
200 000
200 000
200 000

Rat de
Valoare
Total
cofinanare
valoare
cofinanare
proprie/partene proprie/pate cofinanare
r
ner
proprie
(c)
(b)*(c)
parteneriat
B = 15%
60 000
P1 = 0%
74 000
P2 = 2%
4 000
P3 = 5%
10 000

Unde:

36

B Beneficiar Ordonator de credite al bugetului de stat


P1 Partenerul 1 ONG (Organizaie Neguvernamental)
P2 Partenerul 2 APL (Autoritate Public Local)
P3 Partenerul 3 SC (Societate Comercial)

4.3.2. Reguli generale privind eligibilitatea cheltuielilor


Pentru a fi eligibil, o cheltuial decontat pe baz de costuri reale trebuie s ndeplineasc cumulativ
urmtoarele condiii cu caracter general:
s nu fi fcut obiectul altor finanri din fonduri publice, cu excepia prevederilor art. 7 lit. b) din
Hotrrea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate n cadrul
operaiunilor finanate prin Fondul European de Dezvoltare Regional, Fondul Social European i
Fondul de Coeziune 2014-2020;
s fie justificat de facturi emise n conformitate cu prevederile legislaiei naionale/comunitare,
sau de alte documente contabile cu valoare probatorie, echivalent facturilor, pe baza crora
cheltuielile s poat fi auditate i identificate;
s fie n conformitate cu prevederile din contractul/decizia/ordinul de finanare ncheiat de ctre
autoritatea de management/organismul intermediar, de administratorul schemei de tip grant global
sau de organismul responsabil pentru implementarea instrumentului financiar, pentru aprobarea
operaiunii;
s fie conform cu prevederile legislaiei aplicabile la nivel naional i la nivelul Uniunii Europene;
s fie rezonabil, justificat i s respecte principiile bunei gestiuni financiare, n special n ceea ce
privete economia i eficiena;
s respecte prevederile legislaiei Uniunii Europene i naionale aplicabile;
s fie nregistrat n contabilitatea beneficiarului, cu respectarea prevederilor art. 67 din
Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013.
Eligibilitatea cheltuielii este legat i de obligaia ca aceasta s fi fost efectuat:
pentru operaiuni stabilite ca fiind eligibile conform condiiilor anunate de AM POCU (n Condiiile
specifice aferente fiecrei lansri de cereri de propuneri de proiecte precum i n prezentul
document);
pentru operaiuni implementate n zona vizat de program (n regiunile eligibile);
pentru un grup int eligibil, aa cum este definit conform condiiilor anunate de AM POCU (n
Ghidurile Specifice ale Solicitantului aferente fiecrei lansri de cereri de propuneri de proiecte).

Plile in numerar vor fi utilizate doar n situaii bine justificate (de exemplu acordarea de subvenii
pentru grupul int), doar in situatiile in care platile prin sistemul bancar sau prin mandat postal nu pot
fi derulate. In aceste situatii particulare, Beneficiarul va solicita acordul prealabil al AM/OI POCU
responsabil. Orice plat in numerar efectuata de ctre Beneficiar/Partener fr acordul prealabil al
AM/OI va fi considerat neeligibil.

37

4.3.3. Cheltuieli neeligibile


Urmtoarele categorii de cheltuieli nu sunt eligibile:
subcontractele (externalizrile) care determin o cretere a costului de executare a operaiunii;
subcontractele (externalizrile) n temeiul crora plata se definete n procente din costul total al
proiectului;
taxa pe valoarea adugat recuperabil;
dobnda debitoare, cu excepia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenii
pentru dobnd sau pentru comisioane de garantare;
contribuia n natur;
achiziia de echipamente second-hand;
amenzi, penaliti i cheltuieli de judecat;
costurile pentru operarea obiectivelor de investiii;
cheltuielile cu fabricarea, prelucrarea i comercializarea tutunului i a produselor din tutun;
achiziionarea de infrastructuri, terenuri i bunuri imobiliare pentru o contribuie din partea
Fondului Social European, cu excepia cazurilor n care se aplic prevederile art. 98 alin. (2) din
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013;
orice cheltuieli care depesc plafoanele stabilite prin ghidurile specifice sau prin instruciuni
speciale care vizeaz instituirea de plafoane specifice unor anumite categorii de cheltuieli.
Pe parcursul implementrii proiectului, cheltuielile considerate neeligibile la verificarea unei cereri de
rambursare/cereri de plata/cereri de pre-finanare vor fi suportate de ctre solicitant i/sau partener,
dup caz.

4.3.4. Opiuni de decontare a cheltuielilor


Modul de decontare a cheltuielilor efectuate n cadrul proiectului (ex. decontare pe baz de costuri reale
i/ sau aplicarea de opiuni simplificate privind costurile) va fi stabilit n ghidurile solicitantului - condiii
specifice, pentru fiecare apel de propuneri de proiecte. Redm n continuare posibilitile de decontare
a cheltuielilor n cadrul operaiunile finanate din FSE:
A. Decontare pe baz de costuri reale
Cheltuielile efectuate n cadrul proiectului vor putea fi decontate pe baz de costuri reale, pentru care
se depun la decontare documente justificative (state de plat, facturi etc.).
B. Opiuni simplificate privind costurile
Pentru cererile de propuneri de proiecte care vor fi finanate din POCU 2014-2020, prin Ghidurile
Solicitantului Condiii Specifice poate fi stabilit utilizarea uneia sau mai multor opiuni simplificate
privind costurile:
1. Cheltuielile indirecte ca rat forfetar de maximum 15% din costurile directe eligibile cu personalul
care nu fac obiectul subcontractrii, prin aplicarea articolului 68 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul
(UE) nr. 1303/2013
n cazul acestei opiuni, pe parcursul implementrii proiectului nu vi se vor solicita documente suport
pentru justificarea cheltuielilor indirecte efectuate n cadrul proiectului.

38

2. O rat forfetar de pn la 40% din costurile directe cu personalul care nu fac obiectul
subcontractrii pentru a acoperi restul costurilor eligibile ale unei operaiuni (n cazul operaiunilor FSE
care prezint valori semnificative privind cheltuielile cu personalul) (art 14 alin 2 din Regulamentul FSE
nr. 1304/2013/ESF).
n cazul acestei opiuni, pe parcursul implementrii proiectului nu vei fi obligat s furnizai documente
suport pentru justificarea restului costurilor eligibile ale operaiunii.
3. Bareme standard pentru costurile unitare conform art. 67 alin 1, respectiv alin 5 din Regulamentul
(UE) nr. 1303/2013
Opiunile prezentate mai sus pot fi utilizate singular sau combinate conform art 67 alin 3 din
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013. Posibilitatea de utilizare a unei (sau mai multor) opiuni de costuri
simplificate va fi menionat n Ghidurile Solicitantului - Condiii Specifice.

4.3.5. Cheltuieli eligibile directe i indirecte


Cheltuielile eligibile directe reprezint cheltuieli care pot fi atribuite unei anumite activiti
individuale din cadrul proiectului i pentru care este demonstrat legtura cu activitatea n cauz
Cheltuielile eligibile indirecte reprezint cheltuielile efectuate pentru funcionarea de ansamblu a
proiectului i nu pot fi atribuite direct unei anumite activiti. Aceste cheltuieli includ i cheltuieli
generale de administraie, aceste cheltuieli nefiind proporionale cu mrimea indicatorului de
realizare. Spre exemplu, fr a se limita la acestea, tipuri de cheltuieli indirecte eligibile sunt
cheltuieli indirecte de personal, cheltuielile administrative, utiliti, cheltuieli pentru audit financiar,
cheltuieli pentru expertiz contabil, cheltuieli pentru informarea i publicitatea aferent
proiectului etc.
Cheltuielile de personal sunt cheltuielile care decurg dintr-un acord ntre angajator i angajat.
Cheltuielile de personal includ remuneraia total pltit personalului n schimbul muncii efectuate
de acesta n cadrul operaiunii finanate prin POCU.
Cheltuielile de personal pot fi directe sau cheltuieli indirecte:
Cheltuielile directe de personal reprezint acele cheltuieli care deriv din ncheierea de
raporturi de serviciu/de munc, inclusiv contribuiile angajatului i angajatorului, cu
respectarea prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare, i a legislaiei privind salarizarea personalului, aplicabil. Aceast
categorie de cheltuieli este aferent personalului care este direct implicat n activiti
generatoare de indicatori i rezultate din cadrul operaiunii. Ca principiu general,
cheltuielile aferente personalului care acorda servicii direct ctre grupul int vor fi
ncadrate n categoria de cheltuieli directe. Aceste cheltuieli vor include managerul de
proiect, coordonatorii activitilor partenerului (angajat al partenerului), experi
consiliere, orientare, experi ocupare, maitri de ucenicie/ coordonatori de ucenicie/
mentori, tutori din ntreprinderi, experi implicai n furnizarea de servicii sociale,
medicale, asistenii maternali, experi formare, personal didactic etc. n funcie de natura
interveniei finanate prin proiect.
Cheltuielile indirecte de personal reprezint acele cheltuieli cu personalul a crui
activitate nu este direct legat de indicatorii i rezultate din cadrul operaiunii, respectiv:
experi suport pentru activitatea managerului de proiect (responsabilul financiar,
personalul implicat n achiziii publice, consilier juridic, asistent manager, specialistul
IT, experii de asigurare a masurilor obligatorii de informare si publicitate);

39

personal administrativ i auxiliar (secretariat, casier, contabil, arhivar, ofer, personal


pentru curenie, administrator de cldire, paznic, responsabil de medicina muncii,
responsabil resurse umane etc.).
Din echipa de management pot face parte urmtoarele poziii de experi:
manager de proiect (decontat la cheltuieli directe)
experi suport pentru activitatea managerului de proiect (decontai la cheltuieli
indirecte), respectiv: responsabilul financiar, personalul implicat n achiziii publice,
consilier juridic, asistent manager, specialistul IT. Enumerarea nu presupune in mod
implicit si obligativitatea includerii acestor poziii in echipa de management. Echipele
de management si implementare vor fi dimensionate astfel nct s asigure o utilizare
eficient a resurselor financiare alocate.
Managerul de proiect nu poate fi externalizat.
Partenerul poate avea un coordonator al activitilor partenerului (care nu face parte din
echipa de management) decontat la cheltuieli directe.

4.3.6. Cheltuieli cu personalul implicat n proiect


4.3.6.1. Plafoane aplicabile cheltuielilor cu personalul

Reguli generale de decontare a cheltuielilor cu personalul


Decontarea se va determina n baza retribuiei echivalente pe or, lund ca punct de referin ziua de
lucru de opt ore i o medie de 21 de zile lucrtoare pe lun*.
* In cazul contractelor de munca cu norma intreag sau cu timp partial (numar egal de ore de lucru in fiecare zi)
salariul lunar se va calcula nmulind numarul de ore lucrate pe zi, remuneratia orara aplicabil si numarul mediu
de zile lucratoare pe luna (21 zile).

Limita zilnic maxim care poate fi decontat per expert trebuie s se ncadreze in limita maxima de 12
ore/zi, 60 ore/sptmn reprezentnd ore lucrate att in proiecte finanate din Fondul Social European
Programul Operaional Capital Uman cat si norma de baz, sau alte contracte de munca in afara
proiectelor, stabilite prin contractele de munca ncheiate. Tot ce depete aceast limit nu se va
deconta din POCU.
Orele de munc zilnic aferente zilelor n care angajatul se afl n concediu de odihn aferent fiecruia
din contractele de munc se cumuleaz la numrul orelor lucrate i pltite pe zi, care se supun limitei
de 12 ore/zi, 60 ore/sptmn eligibile.
Niveluri maximale ale remunerrii managerului de proiect
Nivel de remunerare manager proiect
Plafon maxim de decontare/experiena profesional
specific

<5 ani

Remunerare maxima pe or

70 RON

5-10 ani

80 RON

> 10 ani

90 RON

Niveluri maximale ale remunerrii personalului din cadrul echipei de implementare

40

Nivel de remunerare experi (expertiz naional i internaional), inclusiv coordonatorul din partea
partenerului pentru activitile acestuia
Plafon maxim de decontare/experiena profesional
specific

<5 ani

5-10 ani

>10 ani

Remunerare maxima pe or

60 RON

70 RON

80 RON

Niveluri maximale ale remunerrii personalului decontat la cheltuieli indirecte


Nivel de remunerare a personalului suport pentru activitatea managerului de proiect (responsabilul
financiar, personalul implicat n achiziii publice, consilier juridic, asistent manager, specialistul IT)
Plafon maxim de decontare/experiena profesional
specific

<5 ani

5-10 ani

> 10 ani

Remunerare maxima pe or

50 RON

60 RON

70 RON

Nivel de remunerare a personalului administrativ i auxiliar (secretariat, casier, contabil, arhivar, ofer,
personal pentru curenie, administrator de cldire, paznic, responsabil de medicina muncii, responsabil
resurse umane etc.)
Plafon maxim de decontare/experien profesional specific

< 3 ani

3 ani si
peste

Remunerare maxima pe or

25 RON

35 RON

Prin experiena profesional se nelege experiena profesional specific necesar pentru ocuparea
unui post n cadrul proiectelor POCU 2014-2020. Verificarea experienei profesionale specifice se aplic
experilor implicai n proiect, se va specifica in formularul cererii de finanare i va fi dovedit prin
documente justificative (de ex., recomandri, contracte de munc, fie de post etc.).
Managerul de proiect i coordonatorii din partea partenerilor pentru activitile acestora se
nominalizeaz nc din faza de depunere a cererii de finanare, prin completarea seciunilor relevante
din formularul cererii de finanare i prin ncrcarea n sistemul electronic a CV-urilor n format Europass
(format .pdf semnat pe fiecare pagin) i a documentelor justificative din care s reias experiena
profesional a expertului, precum i calificrile acestuia (n format .pdf, semnate Conform cu
originalul), evaluatorii putnd evalua experiena profesional relevant a expertului, propus precum i
calificrile (studiile) acestuia.

Plafoanele de decontare aferente personalului proiectului se exprim per or lucrat.


n justificarea bugetului proiectului trebuie s se precizeze cu exactitate numrul de ore de lucru
pe zi, dup caz, precum si numarul de zile sau luni pentru care va fi angajat cu contract individual
de munc fiecare persoan din proiect.

41

Plafoanele de decontare prezentate mai sus reprezint valori maxime rambursabile de ctre AM
POCU, reprezentnd salariul brut (fr contribuiile angajatorului). In stabilirea plafoanelor de
decontare a salarilor expertilor n cadrul proiectelor, solicitantii vor respecta principiul unei utilizri
eficiente a fondurilor alocate.
Taxele i contribuiile angajatorului reprezint cheltuieli eligibile n cadrul POCU, dar nu sunt
incluse n aceste plafoane maximale de referin.
n cazul unui contract de munc decontat parial prin proiect (norma pe proiect i norma n afara
proiectului), ponderea salariului decontat pe proiect din total salariu conform Contract de Munc
va fi proporional cu perioada lucrat n proiect
Pentru persoanele angajate (raporturi de munc sau raporturi de serviciu) sunt eligibile inclusiv
cheltuielile cu concediul de odihn corespunztor timpului efectiv lucrat pentru angajator n
implementarea proiectului, cu respectarea prevederilor Codului Muncii i a legislaiei naionale
aplicabile, zilele de concediu medical suportate de angajator, zilele pentru care indemnizaia
pentru incapacitate temporar de munc a salariailor implicai este suportat de angajator.
n stabilirea salariului lunar (contracte de munca cu numar egal de ore de lucru in fiecare zi), n baza
retribuiei echivalente pe or, se va lua ca punct de referin ziua de lucru de 8 ore i o medie de 21 de
zile lucrtoare pe lun, dup urmtoarea formul:
= 21
Unde:
Tcsl Total costuri salariale lunare
V Valoarea retributiei orare
N Numrul de ore lucrate pe zi de un expert

Odat stabilit salariul dup formula de mai sus, valoarea retributiei lunare va ramane fix, indiferent de
numrul de zile lucrtoare dintr-o lun.

4.3.6.2. Suprapunerea de funcii


Pentru respectarea principiului cost-eficien n evaluarea proiectelor, aplicanii se vor asigura c n
cadrul aceluiai proiect nu sunt prevzute/bugetate funcii ale cror atribuii sau responsabiliti se
suprapun sau se vor asigura c nu sunt prevzute funcii care nu sunt justificate/fundamentate.
Solicitantul va justifica includerea in bugetul proiectului a mai multor experi de acelai tip, (ex: grup
tinta semnificativ, numr mare de persoane de consiliat, grupe paralele de cursani pentru formare sau
practic, mediere sau campanii n mai multe orae sau locaii simultan, etc.).
n faza de evaluare, evaluatorii fac observaii i, dac este cazul, diminuri de buget, acolo unde constat
o ncrcare nejustificat a programului de lucru sau a echipei de experi.
Beneficiarul/partenerul se va asigura de faptul ca experii din echipa de implementare nu desfoar
activiti de management de proiect i nu au atribuii sau raporteaz activiti n acest sens.
Managerul de proiect nu are obligaia completrii unui raport de activitate lunar, ci doar a pontajului
individual lunar.

42

Coordonatorii activitilor sau grupurilor de activiti vor fi considerai ca fiind parte din echipa de
implementare i vor raporta activitatea lor n cadrul activitilor tehnice pe care le coordoneaz.

4.3.7. Cheltuieli aferente activitilor subcontractate


Pentru selecia prestatorilor serviciilor externalizate (subcontractate) beneficiarul/ partenerul va
respecta prevederile OUG nr. 34/2006 cu modificrile i completrile ulterioare, dac este instituie
public, sau Ordinul nr. 1120/15.10.2013, privind modificarea si aprobarea procedurii de atribuire
aplicabile beneficiarilor privai de proiecte finanate din instrumente structurale, obiectivul
Convergent, dac este entitate privat cu personalitate juridic.
Pentru toate activitile externalizate (subcontractate), subcontractorii (inclusiv Persoan Fizic
Autorizat - denumit n continuare PFA) se angajeaz s furnizeze organismelor de audit i de control,
inclusiv AMPOCU/OIPOCU responsabil toate informaiile necesare privind activitile subcontractate. n
acest sens, n calitate de achizitor avei obligaia de a asigura disponibilitatea tuturor informaiilor prin
contractul ncheiat cu prestatorul/ prestatorii.
Spre exemplificare, urmtoarele tipuri de activiti, fr a se limita la acestea, pot face obiectul unei
externalizri (subcontractri):
diverse servicii specializate, achiziionate de pe pia, inclusiv PFA, pentru care Solicitantul sau
partenerii nu au expertiza necesar (servicii de formare profesional, servicii de informare i
consiliere profesional, servicii suport pentru managerul de proiect etc.);
contractele ncheiate cu operatori economici n vederea furnizrii unor servicii de suport/logistice,
cum ar fi: dezvoltarea de aplicatii si sisteme informatice, sau componente ale acestora, organizarea
de evenimente, pachete complete coninnd transport i cazare a participanilor i/sau a
personalului propriu, sonorizare, interpretariat, editarea i tiprirea de materiale pentru sesiuni de
instruire/formare, editarea i tiprirea de materiale publicitare, etc.
Activitile de subcontractare se realizeaz numai de ctre solicitantul de finanare, nu i de partenerul
acestuia7. Prin excepie, partenerii pot subcontracta activiti/subactiviti suport (de ex., organizare
evenimente, pachete complete coninnd transport i cazare a participanilor i/sau a personalului
propriu, sonorizare, interpretariat, tiprituri), dar nu i activiti relevante, pentru care au fost selectai
ca parteneri n baza expertizei n domeniu.
Atenie! Achizitorul are obligaia justificrii corespunztoare a valorii estimate a bunurilor si serviciilor
achiziionate. In acest sens, fiecare achiziie de bunuri/servicii va avea la baza o nota de fundamentare
a valorii achiziiei. Nota de fundamentare va conine, pe cat posibil, cereri de ofert de la operatori
relevani i cunoscui de pe pia n domeniile in care se dorete achiziia.
In situaia n care este necesara achiziia de servicii, Achizitorul va folosi pentru estimarea valorii
aferente serviciilor necesare plafoanele orare maximale prevzute n prezentul ghid (la care se adaug
contribuiile angajatorului), corelate cu nivelul de experiena si cu tipologia expertului/experilor
necesar/necesari. n implementare, AM/OI POCU poate solicita spre verificare documente justificative
care probeaz nivelul de experien al experilor subcontractai.

7n

cazul n care legislaia specific din statele membre UE, de provenien a partenerilor transnaionali, nu consider ca fiind subcontractate
cheltuielile aferente experilor care, n baza formei de angajare, sunt obligai s emit factur ctre partenerul transnaional, aceste cheltuieli
nu intr sub incidena acestui subcriteriu. n aceast situaie, menionarea n cererea de finanare a referinelor legislative aplicabile experilor
partenerului transnaional se va face conform cerinelor din Ghidul Solicitantului.

43

n cadrul proiectelor finanate din POCU nu sunt obligatorii serviciile de audit financiar i expertiz
contabil. n situaia n care, pentru implementarea proiectului, solicitantul decide utilizarea acestor
servicii, cheltuielile aferente vor fi ncadrate n categoria cheltuielilor indirecte.

4.3.8. Cheltuieli pentru nchirieri i leasing, necesare derulrii activitilor proiectului


Pentru nchirierea de spaii plafonul maxim eligibil este de 75 lei/mp/lun, inclusiv TVA.
Pentru nchirierea/leasingul operaional de autovehicule plafonul maxim eligibil este de 200 lei/zi,
inclusiv TVA.
Valorile de mai sus reprezint valorile maxime care pot fi decontate n proiectele POCU. Decontarea
acestor cheltuieli se va realiza proporional cu timpul/gradul utilizrii pentru activitile proiectului.
n cazul unui contract de nchiriere sau a unui contract de leasing ntocmit n conformitate cu prevederile
Ordonanei Guvernului nr. 51/1997 privind operaiunile de leasing i societile de leasing, republicat,
cu modificrile i completrile ulterioare, a crui durat este mai mic dect perioada corespunztoare
duratei de via utile a bunului care face obiectul contractului, ratele de nchiriere/leasing sunt eligibile
pentru finanare din POCU proporional cu gradul de utilizare n cadrul operaiunii eligibile. n situaia n
care gradul de utilizare pe lun (nr. zile calendaristice de utilizare/nr. de zile calendaristice din lun) este
mai mare sau egal cu 50%, rata de leasing se va deconta integral. n situaia n care gradul de utilizare
pe lun este de mai mic dect 50%, rata de leasing se va deconta proporional cu gradul de utilizare.

4.3.9. Cheltuieli de tip FEDR


Cheltuielile de tip FEDR pot fi solicitate n cadrul unei cereri de finanare n corelare cu necesitatea unor
astfel de resurse n raport cu obiectivele stabilite. n acest sens, cheltuielile de tip FEDR reprezint
exclusiv cheltuieli directe, aferente activitilor proiectului.
Exemplu de cheltuieli de tip FEDR directe (listele de cheltuieli eligibile sunt incluse n Ghidul solicitantului
Condiii Specifice): echipamente tehnologice pentru activiti cu grupul int, adaptare pentru accesul
persoanelor cu dizabiliti a cldirilor utilizate n activitile cu grupul int, dotri locaii pentru
activitile cu grupul int, echipamente destinate experilor pentru activitile cu grupul int (de ex.,
videoproiector pentru activitatea de formare profesional) etc.
Cheltuielile de tip FEDR directe nu trebuie s depeasc procentul de 10% din valoarea cheltuielilor
directe eligibile aferente proiectului.

Pentru achiziia de echipamente au fost stabilite plafoane pentru:


laptop/notebook - 4.000 lei inclusiv TVA;
computer desktop - 3.500 lei inclusiv TVA;
videoproiector - 2.500 lei inclusiv TVA;
imprimant - 3.000 lei inclusiv TVA;
multifuncional - 12.000 lei inclusiv TVA;
tablet - 900 lei inclusiv TVA.
Valorile de mai sus reprezint valorile maxime care pot fi decontate n proiectele POCU.
Echipamentele ce urmeaz a fi achiziionate trebuie s fie justificate din punctul de vedere al
caracteristicilor tehnice i al necesitii acestora n vederea ndeplinirii activitilor.

44

Lista detaliat a cheltuielilor de tip FEDR va fi inclus n Ghidul Solicitantului Condiii Specifice aferent
fiecrei cereri de propuneri de proiecte.

4.3.10. Asigurarea rezonabilitii costurilor


n temeiul OUG 66/2011 i a normelor sale de aplicare, cu modificrile i completrile ulterioare,
solicitanii de finanare sunt obligai s asigure, iar evaluatorii sunt obligai s verifice, nc din faza de
depunere a proiectelor, justificarea preurilor i costurilor introduse n buget, n raport cu preul pieei.
Pentru aceasta, se pot utiliza cereri de pre, cataloage, orice baz de date disponibil de pe internet,
consemnate ntr-un studiu de pia sau alt document centralizator care s poat asigura justificarea
corespunztoare a preurilor i costurilor utilizate n proiect.

4.4. Teme secundare FSE


Solicitanii trebuie s aib n vedere temele secundare identificate n cadrul POCU la nivelul fiecrei axe
prioritare i s prezinte msura n care proiectul contribuie la una sau mai multe dintre aceste teme (ex.
sprijinirea tranziiei ctre o economie cu emisii sczute de dioxid de carbon i eficient din punctul de
vedere al utilizrii resurselor; inovarea social; mbuntirea competitivitii IMM-urilor; consolidarea
cercetrii, a dezvoltrii tehnologice i a inovrii; creterea accesibilitii, utilizarea i calitatea TIC;
nediscriminarea; egalitatea de anse ntre femei i brbai etc.). De asemenea, se va cuantifica aportul
financiar la fiecare dintre temele secundare FSE selectate, raportat la bugetul total al proiectului.

45

CAPITOLUL 5 . Completarea cererii de finanare


Cererea de finanare se completeaz integral i exclusiv n portalul MySMIS.
A. Pentru a putea completa i depune o cerere de finanare este necesar s v creai un cont de
utilizator. Contul de utilizator este creat de ctre o persoan fizic i poate fi utilizat pentru a
gestiona toate proiectele n care acest utilizator este implicat, indiferent de persoana juridic ce
administreaz proiectele respective.
Persoanele juridice pot deschide cont NUMAI prin intermediul unei persoane fizice.
a. CREARE CONT PERSOANA FIZICA / Autentificare
1. La accesarea MySMIS2014 (https://2014.mysmis.ro) primul pas este crearea unui cont de
utilizator. Informatiile trebuie sa fie reale si conforme cu cele din actul de identitate (pentru
cetatenii/rezidentii romani) deoarece sistemul informatic realizeaz verificarea datelor
introduse cu baza de date a Ministerului Afacerilor Interne.
2. Trebuiesc completate TOATE campurile obligatorii. Seciunea aferent crerii contului
utilizatorului va cuprinde datele de identificare ale persoanei fizice care creeaz contul de
utilizator: nume de familie, prenume, cetenie, CNP, serie si nr. act de identitate, adres etc.
3. Pentru crearea contului este necesar definirea unei parole carea sa contina minim 8 caractere,
cel putin o litera mare, o cifra si un caracter special i confirmarea acesteia cu sistemul.
4. Dupa completarea tuturor datelor de nregistrare cu caracter obligatoriu, sistemul informatic
trimite un email de activare al contului de utilizator, pe emailul introdus la nregistrare. Link-ul
este activ timp de 30 de minute de la momentul salvarii datelor.
5. Login-ul in contul de utilizator se poate face in doua moduri: e-mail sau nume utilizator generat
de sistem si primit de utilizator o data cu link-ul de activare.
6. Recuperarea parolei pentru cont pe baza adresei de e-mail si a verificarii nr., serie act identitate
7. Dupa accesarea contului sunt disponibile urmatoarele optiuni:
i.
Solicitarea de inrolare la un proiect;
ii.
Crearea de entitati juridice;
iii.
Alegerea unei entitati juridice deja create la care utilizatorul a fost deja inrolat;
iv.
Modificarea parolei de cont;
v.
Modificarea datelor de profil;
vi.
Identificarea electronica a utilizatorului.
b. CREARE CONT ENTITATE JURIDICA / Autentificare
8. Pentru crearea unei entitati juridice este nevoie de realizarea identificarii electronice.
9. Identificare electronica presupune 3 pasi:
i.
Descarcarea formularului de inregistrare a certificatului utilizat la semnarea digitala.
ii.
Semnarea digitala a documentul descarcat
iii.
Incarcarea in sistem a documentului semnat electronic
10. Dupa realizarea identificarii electronice se poate crea entitatea juridica cu completarea datelor
solicitate si descarcarea si semnarea electronica a declaratiilor aferente pentru reprezentant
legal/imputernicit pentru acea entitate.
11. Dupa crearea entitatii juridice la aceasta se pot inrola utilizatori si se pot crea asocieri de entitati
juridice la nivelul proiectele din portofoliul acelei entitati.
12. In urma crearii entitatii juridice, inrolarii de utilizatori se pot crea proiecte in sistem, la care se
pot asocia entitati juridice, de asemenea pe baza unui cod de asociere solicitat entitatii care a
creat proiectul, disponibil in functia Atribute proiect. Fluxul este acelasi ca la inrolare
solicitare/acceptare;

46

c. INROLAREA = Asocierea unei persoane fizice la o persoan juridic


13. Pentru inrolarea la o persoana juridica pentru a crea si edita proiecte pentru aceea persoana
juridica este necesara cunoasterea unui cod de inrolare obtinut de la persoana juridica unde se
doreste inrolarea. Dupa solicitarea de inrolare trebuie primit acceptul din partea entitatii. Dupa
primirea acceptului se pot crea si edita proiecte pentru aceea persoana juridic.
d. Inceperea completarii unei SOLICITARI de FINANTARE
14. Crearea de proiecte in sistem presupune definirea unui titlu si alegerea apelului pe care va fi
depus proiectul (din lista tuturor apelurilor deschise in acel moment).
15. Utilizatorul inrolat unei entitati juridice (persoana fizica asociat unei entitati persoana juridica)
va putea vedea si va putea alege din toate proiectele create pe acea entitate juridica.
16. Dupa crearea/alegerea unui proiect se pot introduce date pe structura definita de AM/OI la
apelul ales pentru acel proiect.
17. Introducerea de date se poate face pe pasi, unul dupa celalalt, sau utilizand aleator functiile din
stanga ecranului.
18. Sistemul permite atasarea de documente, in functie de necesitatile stabilite in Ghidurile Conditii
Specifice.
19. Dupa introducerea informatiilor in pasul respectiv este necesara salvarea acestora !
20. Sistemul permite vizualizarea tuturor informatiilor introduse in cererea de finantare prin functia
de la meniul Vizualizare proiect
21. Pentru transmiterea proiectului se vor parcurge urmatorii pasi:
pas 1 - se selecteaz funcia Transmitere proiect;
pas 2 - se apas butonul Blocare editare proiect;
pas 3 - se confirm continuarea procesului;
pas 4 - se poate genera cererea de finanare n format pdf;
pas 5 - la final se transmite documentul generat semnat electronic; Aceast document va fi
semnat electronic de persona identificata electronic ca fiind reprezentant legal/imputernicit
pentru acea entitate juridica.
B. Pentru comunicarea cu autoritatea de management/organismul intermediar despre progresul
procesrii cererii de finanare este necesar s introducei o adres valid de e-mail pe care s
o verificai n mod frecvent.
C. Identificarea electronic datele pot fi introduse n sistemul electronic de ctre orice persoan
fizic (cu respectarea pailor de mai sus privind crearea contului) ns, pentru a fi recunoscute
ca o aplicaie i a intra n procesul de evaluare TREBUIE validate printr-o semntur electronic
a reprezentantului legal sau a mputernicitului legal a persoanei juridice care solicit finanarea.
D. Pentru nregistrarea semnturii electronice este necesar completarea formularul "nregistrare
Semntura Electronica MySMIS" i semnarea lui cu un certificat existent deinut de
reprezentantul legal sau persoana mputernicit a solicitantului de finanare nerambursabil.
a. Procurarea semnturii electronice :
i. Semntura electronic este eliberat la cerere de ctre furnizorii de certificate
digitale, lista acestora fiind disponibil pe site-ul Ministerului Comunicaiilor i
Societii Informaionale, unde este actualizat periodic Registrul furnizorilor de
servicii
de
certificare
pentru
semnatura
electronica
(http://www.mcsi.ro/Minister/DomeniideactivitatealeMCSI/Tehnologia
Informatiei/Serviciielectronice/Semnaturaelectronica)
ii. Autoritatea de certificare a semnturii electronice va verifica datele din
documentul dvs. i va valida semntura electronic.

47

E. Utilizatorul persoan fizic va crea profilul persoanei juridice pe care o reprezint. Dac
persoana juridic exist deja n baza de date, aceasta poate fi cutat dup nume, numrul de
nregistrare de la Registrul Comerului sau CUI. n caz contrar se vor completa toate cmpurile
afiate de sistem. Aceste cmpuri conin date generale care au caracter obligatoriu, cum ar fi:
data nfiinrii, clasificare economic, sediul social, date financiare pentru ultimii trei ani
raportate la organele abilitate .a. Un capitol important este reprezentat de datele referitoare
la finanri anterioare, n care sunt introduse informaii necesare evalurii experienei
anterioare (de ex. valoare i durat proiect, rol n proiect, domeniu proiect, obiective, rezultate,
activiti etc.).
F. Att solicitantul, ct i partenerul vor trebui s ncarce n sistem un set de declaraii standard
care s certifice ncadrarea n criteriile de eligibilitate menionate n prezentul ghid, precum i
n ghidul solicitantului aferent propunerii de proiect pentru care se solicit finanarea.
G. Cele mai importante date care trebuie completate sunt datele referitoare la proiect, solicitate
n seciunile: 1. Solicitant/2. Atribute proiect/3. Responsabil de proiect/4. Persoana de
contact/5. Capacitate solicitant/6. Localizare proiect/7. Obiective proiect/8. Rezultate
ateptate/9. Context/10. Justificare/11. Grup int/12. Sustenabilitate/13. Relevan/14.
Riscuri/15. Principii orizontale/16. Metodologie/17. Indicatori prestabilii/18. Indicatori
suplimentari proiect/ 19. Plan de achiziii/ 20.Resurse umane implicate/ 21. Resurse materiale
implicate
/22. Activiti previzionate/ 23. Buget - Activiti i cheltuieli/ 24. Buget Plan
anual de cheltuieli/25.Buget Rezultate/26.Buget Localizare geografica/27. Buget Tema
secundara FSE/ .. Toate aceste seciuni conin n cea mai mare parte informaii structurate,
solicitantul trebuind s aleag dintr-o list predefinit parametrul adecvat aplicaiei sale. De
exemplu, pentru a preciza categoria de beneficiar de finanare, solicitantul va alege din lista
prestabilit tipul n care se ncadreaz (societate comercial, ONG, instituie a administraiei
publice centrale, instituie a administraiei publice locale etc.).

48

CAPITOLUL 6 . Procesul de evaluare si selecie

Aspecte generale privind conformitatea administrativ i evaluarea tehnic i financiar


6.1. Paii principali de urmat n cadrul procesului de evaluare i selecie pentru mecanismul competitiv
Procedura de evaluare i selecie este aceeai pentru cererile de propuneri de proiecte cu depunere la
termen i pentru cele cu depunere continu.

Pasul 1: Depunerea cererii de finanare


Solicitantul depune cererea de finanare prin sistemul informatic existent la nivelul Ministerului
Fondurilor Europene. Cererea de finanare primete automat un numr de nregistrare a depunerii
(numr, dat, or).

Pasul 2: Verificarea conformitii administrative i a eligibilitii


Fiecare cerere de finanare este evaluat de ctre 2 experi evaluatori. Evaluatorii pot cere solicitantului
clarificri conform specificaiilor din Ghidul Solicitantului, atunci cnd acetia consider c o informaie
lipsete sau nu este suficient de clar. Se poate solicita un singur set de clarificri pentru verificarea
conformitii administrative i a eligibilitii.
Aceast etap va dura n medie 20 de zile lucrtoare.

Pasul 3: Evaluarea tehnic i financiar


Pentru ca un proiect s poat fi aprobat pentru finanare, acesta trebuie s ndeplineasc n mod
concomitent urmtoarele condiii: s obin n total minim 70 puncte i s nu primeasc 0 (zero) puncte
la nici unul dintre sub-criteriile din Grila de evaluare tehnic i financiar. n caz contrar, proiectul este
considerat respins.
Dac proiectul nu obine punctajul minim alocat fiecrui criteriu, va fi respins.
Se poate solicita un singur set de clarificri pentru evaluarea tehnic i financiar. Experii evaluatori pot
recomanda modificarea bugetului proiectului n sensul reducerii cheltuielilor eligibile astfel:
cu valoarea cheltuielilor neeligibile pe care solicitantul le-a ncadrat greit ca eligibile
i/sau
cu valoarea cheltuielilor potenial eligibile dar care
fie nu au legtur direct cu activitile propuse,
fie nu sunt necesare pentru execuia proiectului,
fie sunt disproporionat de mari fa de obiectivul proiectului.
Modificarea bugetului propus de evaluatori nu poate depi 30% din valoarea solicitat spre
finanare. n caz contrar, cererea de finanare este respins. Comisia de evaluare va cere acordul
solicitantului asupra modificrii bugetare propuse, rspuns pe care solicitantul trebuie s l expedieze
n termen de 7 zile lucrtoare de la primirea scrisorii de comunicare. Dac solicitantul nu expediaz
rspunsul n termenul limit, AMPOCU / OIPOCU consider modificrile bugetului ca fiind aprobate
tacit.
Aceast etap va dura n medie 30 de zile lucrtoare.

49

Pasul 4. Contestarea
Solicitantul poate contesta rezultatul evalurii cererii lui de finanare o singur dat pentru fiecare
etap. Procesul de soluionare a contestaiilor se desfoar la nivelul AMPOCU care constituie
Comitetul de Soluionare a Contestaiilor (CSC). Decizia Comitetului de soluionare a contestaiilor este
definitiv n sistemul cilor administrative de atac. Ea poate fi atacat la instanele judectoreti n
condiiile Legii contenciosului administrativ nr.554/2004 , cu modificrile i completrile ulterioare.
CSC respinge automat contestaiile care:
reclam neprimirea scrisorilor de cerere de clarificri sau a scrisorilor de comunicare a rezultatelor
verificrii i evalurii, dar a cror primire AMPOCU / OIPOCU o poate dovedi cu confirmarea de
primire electronic sau cu raportul de expediie prin fax;
contestaiile expediate de solicitant dup termenul de 5 zile lucrtoare de la cea mai timpurie
primire a Scrisorii de comunicare a rezultatului evalurii tehnice i financiare, respectiv cea mai
timpurie dintre e-mail i fax.
Vor fi reevaluate doar criteriile contestate.
Termenele estimative de soluionare contestaii sunt 15 zile lucrtoare pentru etapa de Verificare a
conformitii administrative i a eligibilitii, respectiv 20 de zile lucrtoare pentru etapa de Evaluarea
tehnic i financiar.

6.2. Paii principali de urmat n cadrul procesului de evaluare i selecie pentru mecanismul noncompetitiv
Pasul 1. Depunerea i evaluarea ideii de proiect
Fa de procedura de evaluare ce trebuie urmat n cadrul mecanismului competitiv, mecanismul noncompetitiv presupune o etap suplimentar, respectiv cea de depunere i evaluare a unei fie/idei de
proiect, nainte ca aceasta s fie dezvoltat ntr-o cerere de finanare.
Fia de proiect se evalueaz dup criterii de eligibilitate i tehnico-financiare i nu poate fi respins dect
din motive de eligibilitate. Fia de proiect se dezvolt de ctre Solicitant cu sprijin din partea AM POCU,
pn la un nivel considerat acceptabil pentru a fi dezvoltat ntr-o cerere de finanare.
Pasul 2. Depunerea i evaluarea cererii de finanare
Cererea de finanare nu va modifica elementele stabilite n cadrul fiei de proiect. Solicitantul poate cere
sprijinul AM POCU pentru elaborarea proiectului.
Pentru evaluarea cererii de finanare se vor urma aceiai pai ca n cazul mecanismului competitiv, cu
excepia solicitrii de clarificri (pentru evaluarea proiectelor non-competitive nu se solicit clarificri).

50

CAPITOLUL 7. Principii orizontale


Principiile aplicabile i relevante pentru toate operaiunile finanate din fonduri ESI, ce trebuie avute n
vedere, dup caz, n cadrul proiectelor finanate n cadrul POCU, sunt:
Egalitatea de anse i tratament (egalitatea de gen, nediscriminarea, accesibilitatea persoanelor
cu dizabiliti)
Dezvoltarea durabil (poluatorul pltete, reziliena la dezastre, utilizarea eficient a resurselor,
atenuarea i adaptarea la schimbrile climatice, conservarea i protecia biodiversitii)
Schimbri demografice
Solicitanii POCU trebuie s asigure integrarea acestor principii att n procesul de elaborare a
proiectelor, ct i pe tot parcursul implementrii aciunilor, precum i n procesul de raportare, chiar
dac proiectul vizeaz n mod specific problematica unui principiu orizontal. Descrierea modului n care
sunt integrate temele orizontale, precum i respectarea obligaiilor minime prevzute de legislaia
relevant att la nivelul activitilor, ct i n selectarea grupului int, reprezint un criteriu de
eligibilitate a proiectelor POCU, ceea ce impune cunoaterea de ctre solicitani a legislaiei n domeniu
i acordarea unei atenii sporite obligaiilor minime legale, aa cum sunt reflectate n Ghidul privind
integrarea principiilor orizontale n cadrul proiectelor finanate din Fondurile Europene Structurale i de
Investiii 2014-2020 (partea I i partea a-II a) /Ghidurile Specifice.

51

CAPITOLUL 8 . Contractarea proiectelor


Toate cererile de finanare care au fost selectate pentru finanare vor intra n procesul de contractare
care se finalizeaz cu semnarea contractului de finanare.

Beneficiari cu proiecte multiple


n cazul aplicanilor organizaii de drept privat care au cel puin 2 proiecte aflate in implementare n
cadrul tuturor apelurilor finanate din POCU, la data contractrii celei de a doua cereri de finanare, se
vor aplica n etapa de contractare urmtoarele prevederi:
1. n cazul aplicanilor pentru care s-a calculat capacitatea financiar pe baza sumei cifrelor de
afaceri/sumei veniturilor totale pe ultimii 3 ani (n-1, n-2 i n-3) conform situaiilor financiarcontabile, valoarea total a asistenei financiare nerambursabile contractate n cadrul apelurilor
lansate n cadrul POCU nu poate depi dublul sumei cifrelor de afaceri/sumei veniturilor totale
pe ultimii 3 ani (n-1, n-2 i n-3) conform bilanului contabil.
2. aplicanii pentru care s-a calculat capacitatea financiar ca procent maxim (30% sau 20%) din
valoarea asistenei financiare nerambursabile solicitate la nivel de proiect nu pot contracta mai
mult de 2 proiecte n cadrul apelurilor lansate n cadrul POCU.
3. n cazul n care aceluiai aplicant i-au fost aprobate spre finanare cel puin 2 proiecte, dintre
care cel puin pentru un proiect s-a calculat capacitatea financiar pe baza sumei cifrelor de
afaceri/sumei veniturilor totale pe ultimii 3 ani (n-1, n-2 i n-3) conform situaiilor financiarcontabile, n etapa de precontractare se va aplica algoritmul de la punctul 1 de mai sus.
Exemplu:
Tip de instituie

PROIECT 1

PROIECT 2

PROIECT 3

1. ONG - capacitatea financiar pe baza sumei veniturilor totale (VT) pe ultimii 3 ani
Suma
Veniturilor AFN = 900.000
Totale pe ultimii 3 ani =
1.000.000
Valoarea maxima
AFN care poate
contractat
2.000.000

AFN = 1.000.000

AFN = 500.000

a
fi
=

Decizie de contractare

DA

DA

NU

2. SRL - capacitatea financiar pe baza sumei cifrelor de afaceri (CA) pe ultimii 3 ani
Suma CA pe ultimii 3 AFN = 2.000.000
ani = 3.000.000

AFN = 1.800.000

AFN = 1.000.000

Valoarea total AFN


care
poate
fi
contractat
=
6.000.000
Decizie de contractare

DA

DA

DA

52

Tip de instituie

PROIECT 1

PROIECT 2

PROIECT 3

3. ONG - capacitatea financiar ca procent maxim (30%) din AFN solicitat la nivel de proiect
Suma VT pe ultimii 3 AFN = max. 30% din AFN = max. 30% din AFN = max. 30% din
ani
AFN total
AFN total
AFN total
Decizie de contractare

DA

DA

NU

4. SRL - capacitatea financiar pe baza sumei cifrelor de afaceri (CA) pe ultimii 3 ani i ca procent
maxim (30%) din AFN solicitat la nivel de proiect
Suma CA pe ultimii 3 AFN = 800.000
ani = 500.000

AFN = max. 30% din AFN = 700.000


AFN total

Valoarea total AFN


care
poate
fi
contractat
=
1.000.000
Decizie de contractare

DA

DA

NU

53

CAPITOLUL 9. Informare i publicitate


Activitile de informare i publicitate desfurate n cadrul proiectului se vor realiza cu respectarea
regulilor prevzute n Manualul de identitate vizual.
In ceea ce priveste informarea publicului larg cu privire la proiectul aflat n implementare, Beneficiarul
va promova masuri de informare si publicitate adaptate si corelate cu activitile si anvergura
proiectului. n funcie de tipologia apelului de proiecte i a publicului larg cruia i se adreseaz msurile
de informare si publicitate a proiectului, pot fi utilizate inclusiv platforme media precum: Facebook,
Instagram, Twitter, etc.
Activitile de informare i publicitate se refer la publicitatea cu caracter general aferent proiectului
i vor fi bugetate la cheltuieli indirecte.
n funcie de specificul apelului de proiecte, pot fi bugetate activiti specifice adresate grupului int,
de tipul campanii de informare i contientizare, campanii de recrutare a grupului int etc.; aceste
activiti nu reprezint msuri de informare si publicitate a proiectului, ci activiti/subactiviti de sine
stttoare, care vor fi bugetate la cheltuieli directe.

54

ANEXE
1. Contractul de finanare (model standard)
2. Declaraia de angajament
3. Declaraia de eligibilitate
4. Declaraie cu privire la evitarea dublei finanri
5. Declaraie privind eligibilitatea TVA aferent cheltuielilor ce vor fi efectuate n cadrul proiectului
propus spre finanare din FESI 2014-2020

55