Sunteți pe pagina 1din 7

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRAOV

FACULTATEA DE DREPT
SPECIALIZAREA DREPT

DISCIPLINA:

DREPT BANCAR
TEMA:

ROLUL BNR SI SISTEMUL BANCAR


ROMANESC

TUDORIE CTLINA ANDREEA

BRAOV
2012

BNR stabileste si conduce politica monetara si de credit in


cadrul politicii economice si financiare a statului cu scopul
de a mentine stabilitatea monetara.

Operatiunile pe care le desfasoara BNR se pot grupa in 4 categorii:


1.
Operatiuni
cu
banci
si
2.
Operatiuni
cu
3.
Operatiuni
cu
4. Infiintarea pietei valutare interbancare.

alte

institutii
trezoraria
aur
si

de

credit;
statului;
valuta;

1. Operatiuni cu banci si alte institutii de credit


De regula, acestea sunt: creditarea bancilor pe termen scurt, deschiderea de
conturi curente pentru fiecare banca, coordonarea si supravegherea sistemului de
plati, atragerea de depozite de la banci, stabilirea regimului rezervelor minime
obligatorii in lei si valuta pe care bancile trebuie sa le mentina in contul deschis la
BNR, colectarea de date si informatii privind incidentele de plati si riscurile de
creditare, acordarea de credite societatilor bancare si institutiilor de credit.
BNR actioneaza ca un imprumutator de ultima instanta pentru societatile bancare
aflate
temporar
in
dificultati
de
plati.
2. Operatiuni cu trezoraria statului
BNR tine evidentele sale despre contul curent al trezorariei, actioneaza direct sau
prin intermediul altor banci la emisiunea obligatiunilor de stat, vanzarea si
rascumpararea acestora, acorda bugetului de stat credite pentru acoperirea nevoilor
temporare ivite pe parcursul executiei bugetare.
3. Operatiuni cu aur si valuta
De asemenea, BNR raspunde de elaborarea reglementarilor referitoare la
operatiunile cu aur si valuta in scopul protejarii leului, intocmirea balantei de plati
externe, a balantei angajamentelor si creditelor cu strainatatea, stabilirea si
publicarea cursului de schimb valutar, pastrarea si administrarea rezervelor
internationale ale statului, autorizarea si retragerea autorizatiilor date persoanelor
juridice care au ca obiect activitati valutare. Totodata, BNR cumpara, vinde si
efectueaza tranzactii cu moneda si lingouri de aur si alte metale pretioase.
4.Infiintarea pietei valutare interbancare

Piata internationala romaneasca s-a realizat si infaptuit in urma obiectivelor


stabilite prin memorandumul incheiat cu FMI. BNR exercita controlul valutar prin
reglementarile transmise in ordine si in circulare privind efectuarea si controlul
tranzactiilor valutare, emiterea autorizatiei pentru transferurile valutare in
strainatate. BNR prin activitatea sa, constituie cel mai important organism al
activitatii financiar-valutare din tara.

Functiile BNR
a. Functia de emisiune monetara: BNR detine monopolul emisiunii monetare, ia
masuri pentru pastrarea in siguranta a monedelor si bancnotelor care nu sunt puse
in circulatie, precum si pentru distrugerea bancnotelor retrase din circulatie. BNR
este unica autorizata sa emita insemne monetare. Bancnotele emise trebuie sa fie
rezistente si dificil de imitat, sa contina elemente de protectie impotriva falsificarii:
fir de siguranta, filigram, cerneala autocopiere, fibre invizibile flourescente, etc.
b. Functia de supraveghere a sistemului bancar: BNR decide care societati pot
opera ca banci si stabileste reguli de emitere a autorizatiei de functionare a bancilor,
monitorizeaza activitatea bancilor comerciale, cerandu-le periodic raporturi
financiare si statistice sau efectuand controale la sediul acestora.
c. Politica monetara si de credit: - controleaza nivelul masei monetare si ratele
dobanzilor din economie, ca parte a politicii generale macroeconomice a
Guvernului. De regula BNR colaboreaza cu Ministerul de Finante. caile prin care
BNR
acorda
imprumuturi
sunt:
-creditarea
trezorariei
publice;
-interventii
pe
pietele
valutare.
Pe plan extern banca poate participa la organizatii internationale cu caracter
financiar, monetar si de plati.
d. Functia de banca a bancilor: BNR actioneaza ca un bancher al celorlalte banci.
Societatile comerciale bancare pastreaza disponibilitati la banca centrala sub forma
de rezerve, ca depozite nepurtatoare de dobanzi sau cu o dobanda mica. Prudenta,
necesitatea asigurarii lichiditatilor motiveaza orice banca sa-si constituie depozite
la BNR. Aceste depozite reprezinta rezerve potentiale ce ar putea fi utilizate in
cazuri imprevizibile. Tot in functia de banca a bancilor, BNR se afirma ca un
supraveghetor al comertului de banca, supunand unui control specific inscrierea,
functionarea si orientarea activitatii bancilor.
e. Functia de banca a statului: - asigurator de fonduri pentru Guvern, BNR
actioneaza ca trezorarie a statului, tinand in evidentele sale contul curent al
trezorariei statului prin care se reflecta impozitele percepute si alte plati efectuate in
numele trezorariei statului. BNR gestioneaza datoria publica, rambursand valoarea
obligatiunilor si a celorlalte titluri de valoare, cand acestea ajung la scadenta si sunt
inlocuite cu noi emisiuni de valori mobiliare. BNR poate acorda bugetului statului
credite pentru acoperirea nevoilor temporare intre venituri si cheltuieli bugetare.

f. Functia de administrator al rezervelor valutare: la BNR sunt pastrate rezervele


tarii in aur, valuta convertibila si alte rezerve recunoscute pe plan international.
BNR le utilizeaza atunci cand intervine pe pietele valutare pentru a controla
evolutia cursului de schimb al monedei nationale. Totodata BNR intocmeste
balanta de plati externa, balanta creantelor si angajamentelor, incheie acorduri de
clearing si de plati cu institutii publice si private din strainatate, vinde si cumpara
aur si alte metale pretioase, tranzactioneaza bonuri de tezaur si alte titluri emise sau
garantate de guverne straine. BNR este corespondentul bancilor centrale straine si
al diverselor institutii financiare.
g. Functia de asigurare a legaturilor cu organizatiile financiar-bancare
internationale. Banca Centrala gestioneaza si tine evidenta operatiilor financiare
ale tarii cu organismele internationale: FMI, Banca Mondiala, etc. o institutie
financiara internationala de importanta deosebita este Banca Reglementarilor
Internationale din Basel (1930) Elvetia, pentru a se ocupa de transferurile legate de
datoriile internationale. Acesta banca a ajuns sa fie considerata ca banca centrala a
bancilor centrale, intrucat se ocupa de problemele privind cooperarea bancara, de
acordurile privind reguli ce trebuie sa guverneze tranzactiile financiare
internationale.

CONTROLUL BANCAR
Bancile, prin implicarea in viata economica si sociala constituie un element
structural deosebit in viata societatii a carei buna organizare, permanenta si
eficienta
conditioneaza
intreaga
viata
economica.
Ca atare, buna organizare si functionare a bancilor nu poate fi lasata in voie, iar
comertul
de
banca
nu
poate
fi
exercitat
pe
deplin
liber.
O dereglare in activitatea bancara, fie ea cat de mica, creeaza mari impedimente
miilor de societati comerciale creditate si poate pune in panica milioane de
depunatori.
Ca urmare, supravegherea bancara este una din functiile de baza ale BNR.
Conferita prin lege, BNR realizeaza supravegherea activitatii tuturor societatilor
bancare, are competenta exclusiva de autorizare a functionarii bancilor si raspunde
de supravegherea prudentiala a bancilor pe care le autorizeaza.
Acesta functie de supraveghere bancara se realizeaza prin intermediul directiei
generale de autorizare, reglementare si supraveghere prudentiala a societatilor
bancare.
BNR este autorizata sa controleze si sa verifice pe baza raporturilor primite sau prin
inspectii la fata locului, registrele conturilor si alte documente ale bancii autorizate,
pe care le considera necesare pentru indeplinirea atributiilor sale de supraveghere.
Pentru supravegherea bancilor romanesti care functioneaza in strainatat, BNR
coopereaza cu autoritatile de supraveghere bancara ale tarilor respective, acestea in
baza acordului de la Basel, pe de alta parte si sucursalele sau filialele bancilor

straine, care functioneaza in Romania. In echipele de control pot fi inclusi si


reprezentantii autorizati din tara de origine a bancii respective.
In cadrul supravegherii bancare globale exercitata de BNR se desprinde
supravegherea prudentiala bancara care presupune stabilirea unor norme si
indicatori de prudenta bancara si urmarirea respectarii acestora in scopul prevenirii
si limitarii riscurilor bancare.
Activitatea de supraveghere prudentiala a societatilor bancare se impune din
urmatoarele
motive:
-limitarea
riscului
fata
de
deponenti;
-mentinerea
increderii
publice
in
sistemul
financiar;
-protejarea
infrastructurii
financiare;
-mentinerea stabilitatii globale a sistemului financiar.
Supravegherea prudentiala bancara cuprinde activitatea de reglementare, priveste
domeniile
monetar,
valutar,
de
credit,
de
plati.
Activitatea de reglementare a BN in domeniul supravegherii prudentiale se
materializeaza printr-o serie de norme si circulare referitoare la autorizarea
societatilor bancare, capitalul minim al societatii bancare, registrele societatii
bancare, deschiderea de unitati teritoriale ale societatii bancare, fondurile proprii,
constituirea si utilizarea rezervei, stabilirea societatilor bancare, raporturi
financiare,
contabile,
utilizarea
provizioanelor
specifice,
etc.
Activitatea de urmarire prudentiala desfasurata la societatile bancare se realizeaza
prin
directii
de
specialitate
din
cadrul
BNR.
Parghiile si resursele utilizate de catre autoritatea de supraveghere bancara pentru
urmarirea activitatii societatilor bancare pot fi: tangibile (urmarirea , indicatorilor
de sovabilitate, rentabilitate, lichiditate, etc.) si intangibile (portofoliul de norme
interne).
In Romania, in conformitate cu practica internationala in materie, activitatea de
urmarire prudentiala a activitatii desfasurate de societatile bancare se realizeaza
pe 2 cai:
a. Supravegherea off site;
b. Supravegherea on site.
a. Supravegherea off site: Consta in analiza indicatorilor raportati de catre banci
pornind de la continutul normelor de prudenta bancara emise de BNR, care
urmareste respectarea termenelor de raportare a indicatorilor financiari-contabili, a
modalitatii de calcul a acestora de catre bancile comerciale.
Bancile, fiind societati comerciale trebuie sa-si conduca evidenta contabila in baza
Legii contabilitatii si a reglementarilor specifice de aplicare a acelora date de BNR
si aprobate de Ministerul Finantelor. Bilantul contabil al unei banci este valabil
numai dupa ce a fost verificat si semnat de cenzorii bancii respective.
Printre principalii indicatori economico-financiari raportati de societatile bancare si
analizati de BNR, se numara:
1. solvabilitatea, respectiv gradul de acoperire a riscului de credit prin resursele
proprii disponibile la un momnet dat;

2. evaluarea expunerii valutare: se urmareste evaluarea riscului valutar in limitele


de prudenta pentru inregistrarea de pierderi din diferente de curs valuar;
3. evaluarea si urmarirea incadrarii expunerilor mari din credite acordate unul
singur debitor in limitele legale. Unul singur debitor i se poate acorda credit numai
in limita a 20% din fondurile proprii ale bancii.
4. evaluarea calitatii portofolilui de credite al societatilor bancare si a gradului de
acoperire a riscului de credite. Acesta evaluare se face pe baza clasificarii creditelor
si a provizioanelor de risc constituite;
5. lichiditatea societatilor bancare, respectiv capacitatea unei societati bancare de
a deconta obligatiile curente din disponibilitatile proprii;
6. rentabilitatea si profitabilitatea societatilor bancare, respectiv eficienta
activitatii desfasurate de fiecare societate bancara calculata in baza rezultatelor
financiare obtinute. b.Supravegherea are ca obiectiv examinarea la sediul societatii
bancare prin inspectii la fata locului de catre inspectorii BNR a situatiei acestora. In
baza acestei supravegheri principiile de prudenta bancara in efectuarea
operatiunilor se realizeaza prin sistemul CAMEL.
C: organele de supraveghere urmaresc constituirea si utilizarea capitalului, modul
de utilizare a fondurilor proprii existenta actionarilor si modificarile intervenite in
drepturile
de
vot.
A:
calitatea
activelor:
-evaluarea portofoliului de credite si gradul de acoperire a riscului;
-acordarea
de
imprumuturi
mari;
-acordarea de imprumuturi persoanelor aflate in relatii speciale cu societatea
bancara;
-constituirea
garantiilor
pentru
creditele
acordate.
M: managementul -; calitatea conducerii pe baza situatiei constatate la sediul
societatilor
bancare.
E: profitabilitatea si rentabilitatea, in baza datelor inscrise in evidentele contabile.
L:
lichiditatea
:
-capacitatea societatilor bancare de a acoperi obligatiunile curente de plata cu
disponibilitatile
existente;
-raportul dintre resurse si plasamente in functie de termenele scadente.

CONTROLUL VALUTAR
Agentii economici, indiferent de forma de proprietate, care efectueaza operatiuni de
import-export sunt obligati sa efectueze operatiuni cu valuta prin bancile
comerciale
autorizate.

BNR
emite
reglementari
in
acest
sens
cu
-efectuarea
si
controlul
tranzactiilor
-emiterea
autorizatiei
pentru
transferul
in
-tranzactiile pe pietele valutare.

privire
la:
valutare;
strainatate;

Principalele obiective:
-platile externe, livrari in cadrul acreditivelor documentare si scrisorile de
garantie;
-plati
externe
pentru
marfuri
sosite
in
tara;
-plati
externe
pentru
marfuri
destinate
revanzarii;
-operatiuni
efectuate
in
valuta
efectiva;
-operatiuni de schimb efectuate pentru p.f.
Tot BNR efectueaza si controlul activitatii caselor de schimb valutar, urmarind:
-desfasurarea
activitatii
in
spatii
autorizate;
-efectuarea
operatiunilor
numai
de
catre
personalul
autorizat;
-intocmirea
curenta
a
documentelor;
-tinerea
curenta
a
registrelor;
-verificarea
concordantei
intre
solduri;
-existenta documentelor justificative.

Controlul asupra operatiunilor de casa efectuate de societatile comerciale


bancare.
-verificarea
autorizatiei
-amplasarea
si
-asigurarea
securitatii
-organizarea
si
functionarea
-organizarea si functionarea caselor operative , etc.

de
dotarea
caselor

de

Obiective:
functionare;
tehnica;
incaperii;
circulatie;

BIBLIOGRAFIE
-

Prof. dr. Mugur Isarescu, Banca nationala a Romaniei 1880-1995, Editura


Enciclopedica, Bucuresti, 1995

Nicolae Paun, Bani si banci in structure europene, Editura Biblioteca


Apostrof, Cluj, 1995

http://ro.wikipedia.org/wiki/Leu_romnesc