Sunteți pe pagina 1din 3

CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA

Incheiat si inregistrat sub nr._____/_____________ in registrul general de evidenta a salariatilor*)


A. Partile contractului:
Angajator, persoana juridica, S.C. LATINI COM S.R.L cu sediul in Belcesti str. Belcesti, judetul/sectorul Iasi, cod
fiscal RO 14238445 si numar de ordine in registrul comertului J22/943/2001, telefon 023272466, reprezentata legal prin Latini
Corazzini Filippo , in calitate de administrator
si
Salariatul/salariata dl/dna Stefanescu Constantin domiciliat/domiciliata in localitatea Harlau, str.Eternitate, nr.23,
judetul IASI posesor/posesoare al/a buletinului/cartii de identitate/pasaportului seria MX, nr 439940, eliberat/eliberata de
SPCLEP Harlau, la data de 09.02.2004, CNP 1510127220026, autorizatie de munca/permis sedere in scop de munca, seria
x.. nr. x.. din datax,
Am incheiat prezentul contract individual de munca in urmatoarele conditii asupra carora am convenit:
B. Obiectul contractului: angajare ..
C. Durata contractului:
a) nedeterminat, salariatul/salariata STEFANESCU CONSTANTIN urmnd s nceap activitatea la data de 12.05.2011;
b)determinat, de ......X........luni, pe perioada cuprins ntre data de .X.. si data de .X.........
D. Locul de munc
1. Activitatea se desfoar la (sectie/atelier/birou/serviciu/compartiment,etc.)...compartiment contabil..din sediul social/punct
de lucru/alt loc de munca organizat al angajatorului SC. Latini Com S.R.L...
2. n lipsa unui loc de munc fix salariatul va desfura activitatea astfel:x..
E. Felul muncii
Funcia/meseria ..EXPERT CONTABIL......... conform Clasificrii Ocupaiilor din Romnia;
F. Atribuiile postului
Atribuiile postului sunt prevzute n fia postului, anex la contractul individual de munc.
F1. Criteriile de evaluare a activittii profesionale a salariatului:
Adaptabilitatea, asumarea responsabilitatilor, capacitatea de a rezolva problemele, capacitatea de implementare, capacitatea de
autoperfectionare si valorificare a experientei dobandite, capacitatea de planificare si de a actiona strategic, capacitatea de a
comunica, capacitatea de a lucra in echipa, respectul fata de lege si loialitate fata de interesele firmei, capacitatea de a lucra
independent, conduita in timpul serviciului, conform Regulamentului Intern al societatii.
G. Condiii de munc:
1. Activitatea se desfoar n condiii grele, vtmtoare sau periculoase, potrivit Legii nr. 31/1991
2. Activitatea prestat se desfoar n condiii normale/deosebite/speciale de munc, potrivit Legii nr. 263/20100 privind sistemul
unitar de pensii publice, cu modificrile i completrile ulterioare
H. Durata muncii:
1. O norm ntreag, durata timpului de lucru fiind de ....X...... ore/zi X ore/sptmn.
a). Repartizarea programului de lucru se face dup cum urmeaz X. (ore zi/ore noapte/inegal);
b). Programul de lucru se poate modifica n condiiile regulamentului intern/contractului colectiv de munc aplicabil.
2. O fraciune de norm de 2 ore/zi , ore/sptmn10.
a). Repartizarea programului de lucru se face dup cum urmeaz:2.(ore zi/ore noapte);
b). Programul de lucru se poate modifica n condiiile regulamentului intern/contractului colectiv de munc aplicabil.
c). Nu se vor efectua ore suplimentare cu excepia cazurilor de for major sau pentru alte lucrri urgente destinate prevenirii
producerii unor accidente sau nlturrii consecinelor acestora.
I. Concediul
Durata concediului anual de odihn este de .....21..... zile lucrtoare, n raport cu durata muncii (norm ntreag, fraciune de
norm).
De asemenea, beneficiaz de un concediu suplimentar de x
J. Salarizare:
1. Salariul de baz lunar brut: .....500................. lei;
2. Alte elemente constitutive:
a). sporuri ..................x..........;
b). indemnizaii x..;
b1). Prestatii suplimentare in bani x .
b2). Modalitatea prestatiilor suplimentare in natura x.. .
c). alte adaosurix.;
3. Orele suplimentare prestate n afara programului normal de lucru sau n zilele n care nu se lucreaz ori n zilele de srbtori
legale se compenseaz cu ore libere pltite sau se pltesc cu un spor la salariu, conform contractului colectiv de munc aplicabil
sau Legii nr. 53/2003 - Codul muncii.
4. Data/datele la care se pltete salariul este/sunt ....... 15 a lunii..........
K. Drepturi i obligaii ale prilor privind sntatea i securitatea n munc:
a). echipament individual de protecie .......................................;
b). echipament individual de lucru .............................................;
c). Materiale igienico-sanitare ................................................;
d). alimentaie de protecie .....................................;

e). alte drepturi i obligaii privind sntatea i securitatea n munc ......................................... .


L. Alte clauze:
a). perioada de proba este de xzile calendaristice;
b). perioada de preaviz n cazul concedierii este de 20..zile lucrtoare, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii sau
contractului colectiv de munc;
c). perioada de preaviz n cazul demisiei este de 20.zile lucrtoare, conform Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, cu
modificrile si completrile ulterioare sau Contractului colectiv de munc aplicabil;
d). n cazul n care salariatul urmeaz s-i desfoare activitatea n strintate, informaiile prevzute la art.18 alin.(1) din Legea
nr. 53/2003 - Codul muncii se vor regsi i n contractul individual de munc;
e). alte clauze.
M. Drepturi i obligaii generale ale prilor:
1. Salariatul are, n principal, urmtoarele drepturi:
a) dreptul la salarizare pentru munca depus;
b) dreptul la repaus zilnic i sptmnal;
c) dreptul la concediu de odihn anual;
d) dreptul la egalitate de anse i de tratament;
e) dreptul la securitate i sntate n munc;
f) dreptul la acces la formare profesional.
2. Salariatului i revin, n principal, urmtoarele obligaii:
a) obligaia de a realiza norma de munc sau, dup caz, de a ndeplini atribuiile ce i revin conform fiei postului;
b) obligaia de a respecta disciplina muncii;
c) obligaia de fidelitate fa de angajator n executarea atribuiilor de serviciu;
d) obligaia de a respecta msurile de securitate i sntate a muncii n unitate;
e) obligaia de a respecta secretul de serviciu.
3. Angajatorul are, n principal, urmtoarele drepturi:
a) s dea dispoziii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitii lor;
b) s exercite controlul asupra modului de ndeplinire a sarcinilor de serviciu;
c) s constate svrirea abaterilor disciplinare i s aplice sanciunile corespunztoare, potrivit legii, contractului colectiv de
munc aplicabil i regulamentului intern.
d) sa stabileasc obiectivele de performanta individuala a salariatului;
4. Angajatorului n revin, n principal, urmtoarele obligaii:
a) s nmneze salariatului un exemplar din contractul individual de munc, anterior nceperii activitatii;
a1) s acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de munc, din contractul colectiv de munc
aplicabil i din lege;
b) s asigure permanent condiiile tehnice i organizatorice avute n vedere la elaborarea normelor de munc i condiiile
corespunztoare de munc;
c) s informeze salariatul asupra condiiilor de munc i asupra elementelor care privesc desfurarea relaiilor de munc;
d) s elibereze, la cerere, un document care sa ateste calitatea de salariat a solicitantului, respectiv activitatea desfasurata de
acesta, durata activitatii, salariul, vechimea in munca, in meserie si specialitate;
e) s asigure confidenialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului;
N. Dispoziii finale
Prevederile prezentului contract individual de munc se completeaz cu dispoziiile Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii i
ale contractului colectiv de munc aplicabil ncheiat la nivelul angajatorului/grupului de angajatori/ramurii/naional, nregistrat
sub nr. ./.. la Inspectoratul Teritorial de Munca a judeului/municipiului .
/Ministerul Muncii i Solidaritii sociale.
Orice modificare privind clauzele contractuale n timpul executrii contractului individual de munc impune ncheierea unui act
adiional la contract, conform dispoziiilor legale, cu exceptia situatiilor in care o asemenea modificare este prevzuta in mod
expres de lege.
Prezentul contract individual de munc s-a ncheiat n dou exemplare, cte unul pentru fiecare parte.
O. Conflictele n legtur cu ncheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau ncetarea prezentului contract individual de
munc sunt soluionate de ctre instana judectoreasc competent material i teritorial, potrivit legii.
Angajator,
S.C. LATINI COM SRL
Reprezentant legal,
LATINI CORAZZINI FILIPPO

Salariat,
Alexii Ion
Semnatura .
Data ...............

Pe data . prezentul contract nceteaz in temeiul art. .. din Legea nr. 53-2003 Codul Muncii, cu modificrile si completrile ulterioare n urma ndeplinirii procedurii legale.
Angajator,