Sunteți pe pagina 1din 2

Pe Hristos mi L-a 'ngropat

Colind de Pati din Muntenia, dup George Breazul


(Culegere de colinde - 1938)

nu

mi

C
nu

L-a'n

gro

in

cer

()

nu

mi

Glas

Hri is

lui Doam ne

i L-a'n gro

to

os mi

Do omn

di

pa

Pe

Hri is

to

Dom

os

pat

()

pia

tr

lui Doam ne

i L-a b

mi

Do omn

L-a

di

in

cer

L-a'n

cu

in

cer

ga

pia

tr

la

Dom

gat

()

la

lui Doam ne

te e L-a'n cu

te

Do omn

di

ia

Cu

Dom

iat
1

()

nu

lui Doam ne

s-a a des cu

ul s-a a

Do omn

des

di

in

cu

cer

ia

tu

ra

Hris

to

os

za

sca

La

Dom

ul

iat

()

ris

nu

to

os

lui Doam ne

ce er a

tu

zbu

ce er

Do omn

di

in

zbu

cer

Dom

rat

()

nu

s-a a

sca

lui Doam ne

un s-a a

Do omn

di

in

er

Pe

Dom

un

zat