Sunteți pe pagina 1din 2

Varianta 1

1.ce reprezinta selectarea anumitor elemente (de povestit)-se


refera la elemente deosebite , adica elementele deosebite sunt
elementele cu valori mari ce depasesc o anumita limita stabilita ,
suma care este considerata semnificativa la stabilirea autenticitatii
RF.
2.ce se face cu evaluarea sistemului contabil al stocurilor (de
pov)-evaluarea are ca scop cunoasterea si aprecierea anumitor
mecanisme ale controlului intern:
a) autorizarea achizitiilor
b)separarea gestiunii receptiei stocurilor de alte functii
c)inregistrarea la timp si verificarea independenta a operatiilor
d)evidenta operative a documentatiei de procurari
e) autorizarea platilor.
3.ce elemente examineaza auditorul la riscul legat de control
(de pov)-riscul de control se evaluiaza preliminar si reprezinta
procesul evaluarii eficienete sistemului contabil a sistemului de
control intern.
In ceea ce priveste prevenirea, descoperirea si corectarea
denaturarilor intervenite pe parcurs. Evaluarile sistemului contabil
de control intern contin:--Examinarea documentelor ce confirma
tranzactiile--Inaintarea solicitarilor si observarea procedeelor de
control intern care nu necesita documente.
4.daca suma totala a erorilor extrapolate e mai mica, insa e
aproape de acea limita pe care auditorul o considera
admisibila: (var de raspuns de ales)- auditorul urmeaza sa ia
in consideratie temeinicia rezultatelor. In cazul in care se
considera ca evaluarea preliminara a colectivitatii generale
necesita o previzuire auditorul poate:
a)sa solicite conducerii intreprinderii sa cerceteze erorile
constatate si posibilitatea aparitiei altora si sa efectueze corectarile
necesare.
b)poate modifica procedurile de audit planificate anterior, de
exemplu, in cazul testarii controlului intern, auditorul poate
majora volumul esantionului.
c)poate lua in considerare influenta acestui fapt asupra raportului
auditorului, in cazul in care conducerea intreprinderii nu a efectuat
corectarile necesare.
5.credibilitatea dovezilor depinde de: (ales) sursa acestora
(intrari interne sau externe), caracterul acestora (visual,
documentar, verbal) si circumstantele in care dovezile au fost
obtinute; de asemenea credibilitatea dovezilor se evalueaza in
baza urmatoarei informatii:
a) dovezi de audit extern (primate de la terti) sint mai credibile
decit dovezi de audit intern.
b) dovezile de audit interne sint mai credibile atunci cind sistemul
contabil si de control intern functioneaza corect si eficient.
c) dovezile de audit obtinute personal de auditor sint mai cerdibile
decit cele obtinute de la client.
d)dovezile de audit cu caracter documentar sint mai credibile decit
cele cu caracter verbal.
6. prin ce se caracterizeaza categoria drepturilor si obligatiilor
a imobilizarilor corporale (de ales)
1)Evaluarea corecta a activului imobilizat
2)Daca totalul activului imobilizat este egal cu suma valorii
categoriilor de active
3)Daca distinctia dintre chelt sau consumuri si imobilizari a fost
respectata
4)Detinerea de catre entitate a tipurilor de proprietate asupra
activelor
5)Daca se tine o evidenta a imobilizarilor iesite temporar
6)Daca regimul de amortizare utilizat se justifica din punct de
vedere economic si daca respecta principiul permanentei
metodelor
7)Care sunt imobilizarile constituite drept garantii
8)Care este nivelul chelt de intretinere si reparatii
Drepturi i obligaii. n raport cu acest aspect auditorul verific
forma financiar a investiiilor, care
reprezint plasarea mijloacelor pentru procurarea titlurilor de
valoare, cotelor de participaie n capitalul statutar al altor
ntreprinderi. Se examineaz constatarea: investiiilor n
ntreprinderile-fiice, n ntreprinderile asociate i mixte

conformS.N.C. 27 "Rapoartele financiare consolidate i


contabilitatea investiiilor n ntreprinderile fiice", S.N.C. 28
"Contabilitatea investiiilor n ntreprinderile asociate", S.N.C. 31
"Reflectarea n rapoartele financiare a participaiilor n
ntreprinderile mixte". Atenie sporit se acord constatrii titlurilor
de valoare recuperabile (care reprezint
dreptul de obinere a valorii nominale a obligaiunilor, cambiilor
i a dobnzilor aferente, fr dreptul de proprietate) i
constatarea titlurile de valoare nerecuperabile, de exemplu aciunile,
care reprezint dreptul de proprietate i de obinere a unei cote de
profit net al ntreprinderii.
7.in procesul colectarii dovezilor de audit, cu ce scop se folosesc
procedeele analitice (de ales)- au ca scop studierea
interconexiunilor dintre indicatorii situatiei financiare a entitatii
auditate din perioada curenta pt perioadele precedente.
Procedeele analitice se aplica in cadrul urmatoarelor etape:
1)la planificarea auditului la aceasta etapa aceste procedee se
aplica pt stabilirea caracterului , momentului de executare si a
volumului procedeelor de audit. In aceasta etapa frecvent se
utilizeaza analiza interconexiunilor diferitor indicatori.
2)In procesul corectarii dovezilor de audit procedeele analitice se
utilizeaza ca procedee ce tin de esenta in special pt reducerea
riscului de nedescoperire a diferitor fraude sau erori.
3)La etapa finala a auditului procedeele analitice au ca scop
verificarea generala a rapoartelor financiare , aceasta consta in
formularea concluziilor despre corespunderea informatiei
prezentata in rap. fin. cu SNC, actele legislative si normative in
vigoare, in cazul in care se constata denaturari se aplica procedee de
audit suplimentare.
8. Trei dovezi de audit pentru urmatoarele:
capital statutar- contractul de constituire i statutul intreprinderii,
informatia din bilantul conatbil privind slodul contului de 311
Capital statutar,certificatul de nregistrare a
ntreprinderii,dispozitia de ncasare (n cazul depunerii aporturilor
banesti n numerar),ordin de plata (n cazul depunerii aporturilor
banesti prin virament),procesul-verbal de primire-predare (n cazul
depunerii activelor pe termen lung),extrasul din registrul
detinatorilor hrtiilor de valoare (n cazul depunerii hrtiilor de
valoare).
investitii - procesul-verbal de primire-predare a titlurilor de
valoare, proces-verbal de evaluare a aporturilor nebneti, procesulverbal al comisiei de inventariere, nota de contabilitate i alte
documente.
Varianta 2
1. dovezile de audit se caracterizeaza prin:
1)suficienta dovezilor ( caracteristica cantitativa)
2)adecvarea dovezilor de audit (caracteristica calitativa)
2.ce scop are auditul testarii autorizarii procurarilor: are ca
obiectiv verificarea daca in procesul de achizitionare de catre
entitatea auditata nu s-au efectuat procurari excesive sau
verificarea calitatii serviciilor prestate , de asemeni daca serviciile
au fost necesare in procesul procurarii stocurilor. Este important ca
in procesul de aprovizionare departamentul de aprovizionare sa nu
indeplineasca functia de aprobare sau autorizare a procurarilor sau
functia de receptie a stocuriolr.
3. in cazul cind evaluarea rezultatelor esantionului indica ca
evaluarea peliminara a caracteristicii relevante a colectivitatii
generale necesita revizuire auditorul poate:
a)sa solicite conducerii intreprinderii sa cerceteze erorile constatate
si posibilitatea aparitiei altora si sa efectueze corectarile necesare.
b)poate modifica procedurile de audit planificate anterior, de
exemplu, in cazul testarii controlului intern, auditorul poate majora
volumul esantionului.
c)poate lua in considerare influenta acestui fapt asupra raportului
auditorului, in cazul in care conducerea intreprinderii nu a efectuat
corectarile necesare.
4. pentru fiecare elment dati 3 dovezi de a audit la verificarea
rapoartelor financiare:
1)dreptul de proprietate asupra autovehiculelor in bilantul
contabil: pasaportul tehnic al autovehiculului, valoarea de
procurare a vehiculului (din contractul de cumparare-vinzare),

datele privind calculul uzurii mijlocului fix( registrul de calcul a


uzurii)
2)exactitatea creantelor: facturi fiscale sau de expeditie elibearte,
proces verbal de primire-predare a bunurilor sau serviciilor
prestate, informatia sintetica din conturile 221,223.
3)existenta mijloacelor banesti in casieria entitatii: extras din
cont, ordine de eliberare a numerarului, dispozitii de incasare a
numerarului.
5. precizati cauzele aplicabile pentru verificarea deplina a
elementelor in procesul auditului: se aplica in cazul unui numar
mic de elemente, pt verificarea documentelor , registrelor de casa
si bancare, la fel in cazul cind se constata lipsa controlului intern.
6. care sunt procedeele interne de autorizare in cadrul
auditului ciclului salarii-personal: ele se refera la autorizarea
angajarii, remunerarii, acordarii concediilor,deplasarilor si alte
necesitati.
Autorizarea angajarii tine in primul rind de urmatoarele functii:Publicarea ofertei-Testarea angajatilor-Selectarea-Contractarea.
Autorizarea remunerarii repartizeaza functiile de urmarire a
volumului de lucru efectuat de angajat si a calitatii muncii.
Autorizarea acordarii concediilor se efectueaza in baza graficului
cu privire la concediile planificate.
Autorizarea eliberarii din functie se elibereaza de o comisie, unde
trebuie sa participe seful departamentului personal si juristul
entitatii.
7. procedeele analitice includ: -compararea informatiei-analiza
interconexiunilor
8. la etapa planificarii auditului procedeele analitice se aplica
pentru stabilirea: caracterului , momentului de executare si a
volumului procedeelor de audit. In aceasta etapa frecvent se
utilizeaza analiza interconexiunilor diferitor indicatori.
9. procedeele de solicitare si confirmare in calitate de procedee
de obtinere a dovezilor de audit constau in: adresarea dupa
informatii catre persoane competente din cadrul entitaii sau din
afara acesteia.Solicitarea poate fi efectuata sub forma scrisa sau
verbala. Procedeele de confirmare ofera auditorului infromatia de
care acesta nu dispune si care asigura auditorul cu dovezi
suplimenatre.