Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

FACULTATEA TIINE ECONOMICE


DEPARTAMENTUL ECONOMIE, MARKETING I TURISM

RUSSU ALINA

BRANDING I COMPORTAMENTUL CONSUMATORULUI


362.1 MARKETING I LOGISTIC
Tez de licen

ef Departament

______________ Onofrei Alexandr


Dr. hab., prof. univ

Conductor tiinific:

_____________

Dolgopol Angela
Dr., conf. univ.

Autorul:

______________ Russu Alina


Grupa MK 1301

CHIINU 2016

S-ar putea să vă placă și