Sunteți pe pagina 1din 63

UNIVERSITATEA PETROL-GAZE PLOIETI

FACULTATEA INGINERIA PETROLULUI I GAZELOR


DEPARTAMENTUL FORAJUL SONDELOR, EXTRACTIA
SI TRANSPORTUL HIDROCARBURILOR

PROIECT LA TRANSPORTUL I DEPOZITAREA


HIDROCARBURILOR

Coordonator: ef. lucr. dr. ing: Renata RADULESCU

Student: Chec Georgian-Rzvan


Specializarea: Inginerie de Petrol i Gaze
Grupa: 20103
Anul: III

PLOIETI 2016

PROIECT
I . TEMA:
PROIECTAREA UNUI SISTEM DE TRANSPORT FLUIDE DE LA SONDA
LA RAFINARIE

Introducere:
Colectarea, tranportul i depozitarea petrolului brut, a produselor petroliere i a
gazelor, constituie o activitate de mare importan prin care se asigura alimentarea cu materie
prim a rafinriilor sau a combinatelor petrochimice precum i distribuirea produselor finite
ale acestora catre beneficiari.
Activitatea de colectare are drept scop economic acumularea produselor de iei brut a
mai multor sonde. Din punct de vedere tehnic, acesta se realizeaz prin intermediul
conductelor de legtur dintre sondele productive i parcul de separatoare i rezervoare.
Activitatea de depozitare rspude cerinelor tehnico economice de acumulare i
pstrare a produselor petroliere n spaii special amenajate n vederea transportului sau
distribuirii catre beneficiar. Din punct de vedere tehnic aceasta se realizeaz prin intermediul
rezervoarelor de acumulare de diferite capaciti.
Transportul produselor petroliere reprezint activitatea economica cu ponderea cea
mai mare in cadrul general amintit, avnd drept scop economic deplasarea produselor
petroliere i a gazelor asigurnd legtura dintre producatori i consumatori. Alegerea
modalitilor de efectuare a transportului se face pe baza unui studiu tehnico economic care
are n vedere n primul rnd costul total al transportului precum i volumul total de transport.
Transportul prin conducta reprezint o serie de avantaje: continuitate i regularitate n
transport, capacitate mare de transport, posibilitate mare de automatizare, fiabilitate n
exploatare, cost redus la capaciti mari de transport m raport cu alte mijloace. Totui,
transportul prin conducte necesit un efort financiar mare din punct de vedere al investiiilor
care trebuiesc justificate economic.
Obiectul disciplinei const n studiul legilor care guverneaz produsele de transport i
depozitare a hidrocarburilor fluide sau n drumul lor ntre producator i consumator, n
vederea cunoaterii metodologiei de proiectare i exploatare n condiii optime a instalaiilor
de transport.
Datorit necesarului tot mai ridicat de conbustibil n viaa economic i industrial a
ntregii omeniri, transportul hidrocarburilor are pentru viaa economic aceeai importan pe
care o are sistemul circulator pentru organismul uman.
2

II CONTINUT:

Capitolul 1. Calculul hidraulic al conductei de alimentare cu apa .......................................


Capitolul 2. Calculul hidraulic al conductelor de evacuare a gazelor ..........................
Capitolul 3. Calculul hidraulic al conductei de amestec (sonda-parc) .....................
Capitolul 4. Determinarea programului optim de evacuare a titeiului de la parcurile de
separare (pe considerente energetice) ...................................................................

Capitolul 5. Bilantul termic al depozitului central ................................................


Capitolul 6. Proiectarea conductei de transport de la depozitul central la rafinarie..............
6.1. Calculul hidraulic ....................................................................
6.2. Calculul termic ..........................................................................
6.3. Calculul mecanic ..........................................................................

Concluzii si propuneri ................................................................................................


Bibliografie .......................................................................................................

Q2, z2
P2
x1

x2

Q4, z4
P4

xn
L2

La

L1A

P1
za, qa

L4

LCD

LAB

zDC
D

LDE

E
DC

LBC C

Q1, z1

L5
L3

p1

p1 m

Lt

p1j

P
Lg

Q5, z5

P3

p2

p2m

Q3, z3

p2j
unde notatiile au urmtoarea semnificatie:
P1,.P5

- parcuri de sonde;

La

- lungimea conductei de ap;

qa

- debitul sursei de ap;

za

- cota topografic a sursei de ap;

Lij

- lungimea conductei pe portiunea ij;

Lt

- lungimea conductei de transport titei ntre depozitul central si


rafinrie;

Lg

lungimea conductei de gaze;

p, pm, pj

presiune nalt, medie, joas;

DC

- depozit central;

- rafinrie;

zi

- cotele topografice ale parcurilor i, i = 15;

SA

- sursa de ap;

Qi

- debitele de titei de la parcurile Pi.

III. DATE CUNOSCUTE :


III.1. Schema sistemului de transport
III.2. Cote topografice
zS = 295 m;

IIII.3. Lungimea conductelor [m]


La = (10 +0,1 n) = (10+0,19) = 10 900 m;

zSA = 290 m;

Lam = (1,5 +0,1 n) = (1,5+0,19) = 2 400 m;

z1 = 300 m;
z2 = 170 m;

L1A = (4,4 +0,1 n) = (4,4+0,19) = 5 300 m;


LAB = (2,8 +0,1 n) = (2,8+0,19) =3 700 m;

z3 = 180 m;

LBC = (3,2 +0,1 n) = (3,2+0,19) = 4 100 m;

z4 = 190 m;

LCD = (5,5 +0,1 n) = (5,5+0,19) = 6 400 m;

z5 = 210 m;

LDE = (3,85 +0,1 n) =(3,85+0,19) = 4 750 m;

zA = 160 m;

L2 = (1,1 +0,1 n) = (1,1+0,19) = 2 000 m;

zB = 175 m;

L3 = (1,8 +0,1 n) = (1,8+0,19) = 2 700 m;

zC = 160 m;

L4 = (0,7 +0,1 n) = (0,7+0,19) = 1 600 m;

zD = 180 m;

L5 = (3,4 +0,1 n) = (3,4+0,19) = 4 300 m;

zE = 160 m;

Lt = (62 +0,1 n) = (62+0,19) = 62 900 m;

zR = 180 m;

Lg = (1,2 +0,1 n) = (1,2+0,19) = 2 100 m;

n=9

III.4. Numrul sondelor racordate la parcul 1


x = 4 + n0,5 = 4+90.5 = 8.5 ;
Se alege x = 9 sonde.
III.5. Productia parcurilor
Q1 = xqam=98=72 m3/ zi =83,3410-5 m3/s;
qam = 8 m3 lichid / zi = = 9.2610-5 m3/s ;
Q2 = (210 +5 n) =(210+59)=255 m3 / zi =2,951410-3 m3/s;
Q3 = (180 +5 n)=(180+59)=225 m3 / zi=2,60510-3 m3/s;
Q4 = (190 +5 n)=(190+59)=235 m3 / zi=2,7210-3 m3/s;
Q5 = (90 +5 n)=(90+59)=135 m3 / zi=1,562510-3 m3/s.
III.6. Densitatea relativ a gazelor n raport cu aerul:
= 0,67
III.7. Temperatura de congelare a titeiului, Tc :
Tc= +5 0C=+278,15 K
III.8. Temperatura de sigurant pentru transport
Ts = Tc + (2.7)0C=5+5=10 0C =283,15 K ;
5

III.9. Unele proprietti ale titeiurilor functie de temperatur (, , ), Tabelul III.1.


(Principalele proprietti ale unor titeiuri din Romnia)
Se transport titeiul TIP TURNU de la depozit la rafinrie cu urmtoarele proprietti:
Temperatura
0

[ C]

Densitatea
3

[g/cm ]

20
0,8277
30
0,8203
40
0,8129
50
0,8056
60
0,7982
-3
1 cP = 10 Pa.s

Vscozitatea

Vscozitatea

Punctul de

Punctul de

Coninut de

cinematic,

dinamic,

congelare iei,

congelare

parafin,

[cSt]

[cP]

12,083
7,868
4,215
3,372
2,810

10,001
6,454
3,427
2,716
2,243

[ C]

reziduu, [ C]

%gr

18

1 cSt = 10-6 m2/s


III.10. Ratia de solutie
r = 250 + (-1)nn , m3st/m3 ;
r = 250 + (-1)99 = 241 m3st/m3;
III.11. Impuritti
i = 0,2 + 0,01n, %
i = 0,2 + 0,019 = 0,29=29 %
III.12. Densitatea lichidului
(1 i ) t i a

(1 -0,29)825,254+0,291015 = 880.28 kg / m3

a 1015 kg / m3
t 293,15 (Tm 273,15)

t 827,7- 0,0940745(299.15-273,15) = 825,254 kg / m3


1,1825 0,001315 273,15
1,1825-0,001315 827,7=0,0940745;

III.13. Temperatura medie


Tm

Tsond 2T parc

;
3
42 2 18
Tm
26C 299 K ;
3

Tsond = 420C=315,15 K;
Tparc = 180C=291,15 K;
III.14. Vscozitatea lichidului

l =(1

0,29)9,2605+0,29

l (1 i ) tT i a
m

1,01423448276 =6,8683

cSt=6,868310-6 m2/s;

III.15. Vscozitatea titeiului la temperatura medie, tTm

log log 106 tTm 0,8 A B log Tm tTm ;

loglog10 0,8 A B log T

constantele A si B se determin din sistemul de ecuatii:

log log 106 t 0C 0,8 A B log T1

t20C

Se cunosc:
vscozitatea ieiului la t1= 200C :
vscozitatea ieiului la t2= 300C :

t 0C
1

t 0C
1

=12,083 cSt ;
=7,868 cSt ;

A = 12,43598117303
B = - 5,0223753761

tT 9,2605 cSt =9,260510-6m2/s ;


m

III.16. Vscozitatea cinematic a apei de zcmnt

a 0,001029448

1,01423448276 10-6 m2/s= 1,01423448276 cSt;


1015
a

III.17. Vscozitatea dinamic a apei srate


a a (1 1,34 10 3 s 6,62 10 6 s 2 )
a = 0.001(1+1,340,00120+6,620.0000012020)
a =0,001029448Pas=1,029448cP ;

a = 1 (cP) = 0,001 Pas ;


s = 20 (kg NaCl/vagon) ;
III.18. La parcul 1 gazele se separ pe 3 trepte de presiune: nalt, medie, joas, la
valorile :
p1= 40 105 N/m2;

p1m= 13 105 N/m2;


7

p1j= 5 105 N/m2;

p2= 38 105 N/m2;

p2m= 10 105 N/m2;

Variatia vascozitatii cinematice in functie de temperatura.

Variatia vascozitatii dinamice in functie de temperatura.

p2j= 2,5 105 N/m2.

Variatia densitatii in functie de temperatura.

Capitolul 1:
CALCULUL HIDRAULIC AL CONDUCTEI DE ALIMENTARE CU APA

Schema conductei de alimentare cu


apa:

Determinarea diametrului orientativ:


d0

4q a

v a

0,024
112,83 mm, va = 1.3 (m/s).
2

Se alege va= 2 m/s


qa= 72 m3/ora=0,02 m3/s ;
Alegerea diametrului real (SREN 10208 Anexa 1)
D = 141,3 mm =5 916

in ;

d =122,3 mm ;
e = 9,5 mm ;
Determinarea vitezei reale de curgere:
v

4q a
40,02

1,702 m/s ;
2
d
(122,310 -3 ) 2

Determinarea cderii de presiune:


p
p =2

La
v2
10900
1,702 2
a
a g ( z p1 z SA ) 0,01484
1000
10009,80610
d
2
2
122,310 -3

013 740,409 N/ m2 =20,138 bar ;

Determinarea numrului Reynolds, Anexa 2 (propr. Apei), Anexa 3 (vscozitatea):

Re

vd 1,702(122,310 -3 )

206502,57 ;
a
1,00810 -6
a =1,00810-6 ;
10

Determinarea coeficientului de rezistent hidraulic:


-regim laminar:

64
;
Re

-regim turbulent:

0,3164
0,3164

0,01484 ;
0 , 25
Re
206502,57 0, 25

Determinarea presiunii de pompare a apei:


p SA p H p
5

pSA =610 + 20,13740409105=26,138105 N/m2;

p hidrant = 6 105 N/m2 ;


Determinarea puterii pompei
N

p SA q a
26,1374040910 5 0,02

74 678,2974 W 74,6782974 kW;

0,7

= 0,7;
Determinarea valorii energiei consumate:
W N t 74678,2974 6 448 069,7844 W h/zi 444,0697844 kW h/zi

t = 6 ore/zi;

11

Caracteristici AFT Impulse-Conducta de apa

12

13

14

15

Capitolul 2:
CALCULUL HIDRAULIC AL CONDUCTELOR DE GAZE

Schema conductelor de gaze:

2.1. Conducta de presiune nalt:

p p
2
p

Q g2*
k2

Lg

ppi = 40105 N/m2;


p = 6105 N/m2 ;
Debitul pe fiecare treapt va fi:

1
Q g * Q1 r
3

Qg * =

1
83,3410-5 241 = 0,06695 m3/s ;
3

r ratia de solutie ;
Modulul de debit

Q
k 2 2 Lg
p p
p
2
g*

16

0, 5

0,06695 2
k
2100
2
2
4000000 600000

k 0,0775810-5 ;

T
k 0
4 p0

d 05
Raer
Z T
p p

0,5

0,5

T p 18 273.15 291,15 ;

T0 273.15 K ;

p 0 1.01325 10 5 Pa;

0.67 ;
R
8314

287,68;
M aer
28,9
0.21 32 0.79 28 28.9 kg/kmol

Raer
M aer

Evaluarea coeficientului de abatere de la legea gazelor perfecte Zp = f(Tr, pr) se poate


determina din Anexa 4, sau cu relatia
9 pr
6
1 2
Z p 1
128 Tr
Tr
Z p 1

9 0,82
6
1

128 0,982
0.982 2

Z p 0,6934

Tr = 0,982; pr = 0,82.
pr

Tr

p pi 40 10 5
p
40

p cr
48,78
pcr
pcr
p
0,82
Tp

Tcr

291,15
291,15
Tcr
296,48
Tcr
0,982

Determinarea diametrului orientativ, d0:


T
k 0
4 p0

ki

T0

4 p 0

d 05
Z T
p p

0,5

Raer

100 d 0
Z p T p

Raer

3
8

4 k i p 0 Z p T p 0.5

d0

0,5

16
3

10 T0 Raer

0.5

4 0,07758 10 5 101325 (0,6934 291,15 0,67) 0,5


d0

10 273,15 287,68 0,5

d 0 0,018 m 18,80 mm ;

17

3
8

Se alege diametrul real din SREN 10208:


- diametrul interior d0 = 20,9 mm;
- diametrul exterior D = 26,7 mm;
- grosimea peretelui e = 2,9 mm.

Coeficientul de rezistent hidraulic:

1
100 d

1
3

100 0,0209

2.2. Conducta de presiune medie:


Modulul de debit:

Q
K m 2 2 Lg
p p
p m
2
g*

0 ,5

0,06695 2
K m
2300
2
2
1600000 200000

0, 5

= 0,1932710-5 ;

ppm = 16 105 N/m2;


pm = 2 105 N/m2;
Diametrul orientativ se deduce din Km :
km

T
0
4 p0

T0

4 p 0

km

d 05

Raer
Z T
p p

0,5

16
3

100 d 0
Z p T p

Raer

10 T0 Raer

3
8

4 k m p 0 Z p T p 0 .5

d0

0, 5

0 .5

18

1
3

= 0,0363

4 0,19327 10 5 101325 (0,877 291,15 0,67) 0,5


d0

10 273,15 287,68 0 ,5

3
8

d 0 0,02772 m 27,72 mm ;

Z p 1

pr

9 pr
6
1 2 = Z p 1 9 0,328 1 6 2
128 0,982
0.982
128 Tr
Tr

0,877

p pm
p
16

p r 0,328
p cr
p cr
48,78

Diametrul real se deduce din SREN 10208 :


Se alege diametrul real din SREN 10208:
- diametrul interior d0 = 32,4 mm;
- diametrul exterior D = 42,2 mm;
- grosimea peretelui e = 4,9 mm.
Coeficientul de rezistent hidraulic:
1

100 d

1
3

1
1

100 0,0324 3

2.3. Conducta de joas presiune:


Modulul de debit:

Q
K j 2 2 Lg
p p
p j
2
g*

0, 5

0,06695 2
K j
2300
2
800000 105000

0 ,5

= 0,3818510-5;

ppj = 8 105 N/m2;


pj = 1,05 105 N/m2;
Diametrul orientativ se deduce din Kj:

19

= 0,03136

T
k j 0
4 p0

T
k j 0
4 p0

d 05
Z T
p p

Raer

16

10 T0 Raer

0,5

100 d 0 3
Raer
Z p T p

3
8

4 k j p 0 Z p T p 0.5

d0

0 ,5

0.5

4 0,38185 10 5 101325 (0,938 291,15 0,67) 0,5


d0

10 273,15 287,68 0,5

3
8

d 0 0,036422 m 36,422 mm ;

Z p 1

pr

9 pr
6
9 0,164
6
1 2 = Z p 1
1

128 0,982
0.982 2
128 Tr
Tr

0,938

p pj
p
8

p r 0,164
p cr
p cr 48,78

Diametrul real se deduce din SREN 10208:


Se alege diametrul real din SREN 10208:
- diametrul interior d0 = 38,1 mm;
- diametrul exterior D = 48,3 mm;
- grosimea peretelui e = 5,1 mm.
Coeficientul de rezistent hidraulic:

1
100 d

1
3

1
1

100 0,03813

20

= 0,02971

Caracteristici AFT Arrow-Conducta de


gaze

21

22

1.Grafice conducta de inalta presiune :

23

24

2.Grafice conducta de medie presiune :

25

26

3.Grafice conducta de joasa presiune :

27

28

29

30

Capitolul 3 :
CALCULUL HIDRAULIC AL CONDUCTEI DE AMESTEC

(metoda Al. Soare, Gh. Ionescu)


(SONDA PARC DE SEPARARE)

Schema conductei de amestec:

Calculul fractiei de lichide din amestec:


Gg
1
1
1
1
x

0,789 78,9%;
Gg
gVg
g
0,86631
Gl G g
254
1
1
1
RGT 1
825,254
Gl
lVl
l
RGT=254 m3N/m3, g=1,2 =1,2930,67=0,86631 kg/m3, l =825.254 kg/m3;
Densitatea amestecului
am 1 x g x l 1 0,789 0,86631 0,789 825.254 651,308 kg/m3;

Vscozitatea cinematic
g l
13,8518 10 6 6,8683 10 6
am

7,685 10 6 m 2 /s
x g 1 x l 0,789 13,8518 10 6 1 0,789 6,8683 10 6

l=6,868310-6 m2/s ;
g

g
g

0,012 10 3
13,8518 10 6 m2/s=13,8518 cSt;
0,86631

g= 0,012 cP=0,01210-3 Pas;


Viteza medie a amestecului

31

v am
v am

vl v g

x l 1 x g

0,86631
825,254

2,1 20,7 0,225 m/s


0,789 825,254 1 0,789 0,86631

vl

vg

4 Q1 4 0,3268 10 5

2,1 m/s;
d2
0,072 2

4 Qg

d2

4 83,0132 10 5
20,7 m/s;
0.072 2

Qam =72 m3/zi=83.34 m3/s ;

Q g RGT Ql 254 0,3268 10 5 83,0132 10 5 m3/s;

Ql = 0,3268 10-5 m3/s


Diametrul orientativ
d0

4Qam

v ec

4 83,34 10 5
0,072 m
0,2

Qam =72 m3/zi=83.3410-5 m3/s ;

vec = (0,1.0,3) m/s . Se alege vec=0,2 m/s;


Diametrul real se deduce din STAS 715/2-88 :
D = 88,9 mm;
d = 73,7 mm;
e = 7,6 mm;
Viteza amestecului
v amreal
v amreal

vlr v gr

x l 1 x g g

0,86631
825,254

2,15 20,8 0,24 m/s


0,789 825,254 1 0,789 0.86631 0,86631

vlr

v gr

4 Q1 4 0,3268 10 -5

2,15 m/s;
d2
0,737 2

4 Qg

4 83,0132 10 5

20,8 m/s;
d2
0.737 2

Numrul Reynolds
v
d 0,24 0,737
Re am amreal

23016,27 >2300 => Regim turbulent;


am
7,685 10 6
32

vl viteza medie a fazei lichide dac aceasta ar curge sigur prin conduct;
vg viteza medie a fazei gazoase dac aceasta ar curge sigur prin conduct;
Coeficientii de rezistent hidraulic
-

regim laminar
am

64
Re am

regim turbulent, conducte netede


0,3164
0,3164

0,025
0 , 25
(Re am )
(23016,27) 0, 25
Cderea de presiune de-a lungul conductei de amestec
v2
L
p am am am am am g ( z 2 z1 )
2
d
p am 651,308

0,24 2
2400
0.025
651,308 9,806 300 295 0,47bar ;
2
0,0737

Caracteristici AFT Impulse-Conducta de


amestec
33

34

35

36

37

Capitolul 4
DETERMINAREA PROGRAMULUI OPTIM DE EVACUARE A
TITEIULUI DIN PARCURILE DE SEPARARE

In vederea dimensionarii colectorului si a stabilirii unui program optim de


pompare se vor alege trei variante de pompare. Parcurile vor fi echipate cu pompe 2PN-400.
Avand ca date cunoscute, datele inscrise pe schema, proprietatile fizice ale fluidului
de transport, caracteristicile pompelor 2PN-400, alegerea variantelor de pompare se va face
tinand cont de energia consumata la fiecare varianta in parte.
Parcurile echipate cu pompe 2PN-400 au urmatoarele caracteristici:
Debitul de pompare:
Vcd=0.092 (l/s);
Numarul de curse duble pe minut:
n=70 (cd/min);
Randamentul pompei:
=0.7;
Debitul pompei:
qp=

n Vcd=16.23 (m3/h);

Presiunea de refulare:
p =200 bar;
Diametru nominal al conductei de refulare:
4 inch(100mm);
Presiunea maxima de aspiratie:
10 bar;
Diametru nominal al conductei de aspiratie:
10 inch (250 mm);
Dimensiuni de gabarit:
L = 4110 mm l=1960.

38

4.1. Prima varianta de pompare:


Pompeaza pe rnd parcurile n grupe de pompare astfel: (1-4); (3-5); (2)

Q2, z2

P2

Q4, z4

P4

L2

L4

Q1, z1

P1

L1A

A LAB

LBC

L3

LCD

LDE

L5
Q5P
, z5 5

Q3, z3

P3

Q5, Z5

- prima grupa de pompare: parcul 1 parcul 4;


- a doua grupa de pompare: parcul 2;
- a treia grupa de pompare: parcul 3-parcul 5;
- debitul primei grupe de pompare: Q1 + Q4 = 72 + 235 = 307 m3/zi;
- debitul celei de a II-a grupe de pompare: Q2=255 m3/zi
- debitul celei de a III-a grupe de pompare: Q3 + Q5 = 225 + 135 = 360 m3/zi;
- numarul de grupe de pompare: ng = 3.
Timpul zilnic de pompare:

tz

20 20

6,66 ore;
ng
3

Se adopta t z 7ore.

Numarul de pompe necesare la fiecare parc:


npc1

Q1
72

0,63 ;
q p t z 16,23 7

39

Se alege npr1 = 1 pompa.

DC

np c 2

Q2
255

2,24 ;
q p t z 16,23 7

Se alege npr2 = 3 pompe.

np c 3

Q3
225

1,98 ;
q p t z 16,23 7

Se alege npr3 = 2 pompe.

np c 4

Q4
235

2,06 ;
q p t z 16,23 7

Se alege npr4 = 3 pompe.

np c 5

Q5
135

1,188 ;
q p t z 16,23 7

Se alege npr5 = 2 pompe.

Timpul de evacuare a productiei de la fiecare parc:


t evc1

Q1
72

4,43 ore
q p np r1 16,23 1

Se alege tevr1 = 5 ore.

t evc 2

Q2
255

5,23 ore
q p np r 2 16,23 3

Se alege tevr2 = 6 ore.

t evc 3

Q3
225

6,93 ore
q p np r 3 16,23 2

Se alege tevr3 = 7 ore.

t evc 4

Q4
235

4,82 ore
q p np r 4 16,23 3

Se alege tevr4 = 5 ore.

t evc 5

Q5
135

4,15 ore
q p np r 5 16,23 2

Se alege tevr3 = 5 ore.

Debitul de evacuare pentru fiecare parc:


q ev1

Q1
72

14,4 m 3 /h ;
t evr1
5

q ev 2

Q2
255

42,5 m 3 /h ;
t evr 2
6

q ev 3

Q3
225

32,143 m 3 /h ;
t evr 3
7

q ev 4

Q4
235

47 m 3 /h ;
t evr 4
5

q ev 5

Q5
135

27 m 3 /h ;
t evr 5
5

40

Tabelul 1
Q(m3/zi)
72
255
225
235
135

Nr.parc
1
2
3
4
5

npc
0,63
2,24
1,98
2,06
1,188

npr
1
3
2
3
2

qcr(m3/or)
14,4
42,5
32,143
47
2

tev(ore)
5
6
7
5
5

Diagrama de pompare
Ora

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

P
1
2
3
4
5

Dimensionarea conductelor de legatura de la parcuri la conducta colectoare:


Se alege viteza economica: vec=1 m/s
Dimensionarea tronsonului 01-A
Determinarea diametrului orientativ:
d 01 A

4 q ev1

v ec

4 14,4
0,07136 m 71,36 mm
1 3600

Alegerea diametrului real conform SREN 10208:


d1-A = 73,7 mm;
D1-A = 88,9 mm = 3 in;
e1-A = 7,6 mm.

41

23

Dimensionarea tronsonului 02-A


Determinarea diametrului orientativ:
d 02 B

4 qev 2

v ec

4 42,5
0,1226 m 122,6 mm
1 3600

Alegerea diametrului real conform SREN 10208:


d2-A = 123,9 mm;
D2-A = 141,3 mm = 5 9/16 in;
e2-A = 8,7 mm.
Dimensionarea tronsonului 03-B
Determinarea diametrului orientativ:
d 03 B

4 q ev 3

v ec

4 32,143
0,1066 m 106,6 mm
1 3600

Alegerea diametrului real conform SREN 10208:


d3-B = 109,5 mm;
D3-B = 141,3 mm = 5 9/16 in;
e3-B = 15,9 mm.
Dimensionarea tronsonului 04-C
Determinarea diametrului orientativ:
d 04 C

4 q ev 4

v ec

4 47
0,12892m 128,92 mm
1 3600

Alegerea diametrului real conform SREN 10208:


d4-C = 130,1 mm;
D4-C = 168,3 mm = 6 5/8 in;
e4-C = 9,5 mm.
Dimensionarea tronsonului 05-D
Determinarea diametrului orientativ:
d 05 D

4 q ev 5

v ec

4 27
0,0977 2m 97,72 mm
1 3600
42

Alegerea diametrului real conform SREN 10208:


d5-D = 98,5 mm;
D5-D = 114,3 mm = 4 in;
e5-D = 7,9 mm.
Dimensionarea conductelor colector:
Se alege viteza economica: vec=1 m/s
Dimensionarea tronsonului A-B
Determinarea diametrului orientativ:

d A B

4 max q ev1 ; q ev 2
4 42,5

0,1226 m 122,6 mm
v ec
1 3600

Alegerea diametrului real conform SREN 10208:


dA-B= 123,9 mm;
DA-B = 141,3 mm = 5 9/16 in;
eA-B = 8,7 mm.
Dimensionarea tronsonului B-C
Determinarea diametrului orientativ:

d B C

4 max(q ev1 ; q ev 2 ) q ev 3

v ec

4 (42,5 32,143)
0,16247 m 162,47 mm
1 3600

Alegerea diametrului real conform SREN 10208:


dB-C = 174,7 mm;
DB-C = 219,1 mm = 8 5/8 in;
eB-C = 22,2 mm.
Dimensionarea tronsonului C-D
Determinarea diametrului orientativ:

d C D

4 max(q ev1 ; q ev 2 ) max(q ev 3 ; q ev 4 )

v ec

4 (42,5 47)
0,17791 m 177,91 mm
1 3600

Alegerea diametrului real conform SREN 10208:


dC-D = 180,9 mm;
43

DC-D = 219,1 mm = 8 5/8 in;


eC-D = 19,1 mm.

Dimensionarea tronsonului D-E


Determinarea diametrului orientativ:

d DE

4 max(q ev1 ; q ev 2 ) max(q ev 3 ; q ev 4 ) q ev 5

v ec

4 (42,5 47 27)
0,20298m 202,98 mm
1 3600

Alegerea diametrului real conform SREN 10208:


d D-E = 205,1 mm;
D D-E = 219,1 mm = 8 5/8 ;
e D-E = 7,0 mm.

Calculul vitezelor amestecului pe conductele de legatura de la parcuri la conducta


colectoare:

v1 A

4 qev1
4 14,4

0,938 m/s
2
d1 A 0,0737 2 3600

v 2 A

4 q ev 2
4 42,5

0,979 m/s
2
d 2 A 0,1239 2 3600

v 3 B

4 q ev 3
4 32,143

0,956 m/s
2
d 3 B 0,1095 2 3600

v 4 C

4 qev 4
4 47

0,982 m/s
2
d 4C 0,13012 3600

v 5 D

4 q ev 5
4 27

0,984 m/s
2
d 5 D 0,0985 2 3600

Calculul vitezelor pe conducta colectoare :

4 qev 2
4 42,5

0,979 m/s;
2
d A B 0,1239 2 3600
4 (q ev 2 q ev 3 ) 4 (42,5 32,143)

0,865 m/s;
d B2 C
0,1747 2 3600

v AB

v B C

vC D

4 qev 2 q ev 4
4 (42,5 47)

0,967 m/s;
2
d C D
0,1809 2 3600

44

vDE

4 q ev 2 q ev 4 qev 5 4 (42,5 47 27)

0,980 m/s
d D2 E
0,20512 3600

Calculul numarului Reynolds pe conductele de legatura de la parcuri la


conducta colectoare:
Se cunoate vscozitatea amestecului: am=9,2610-6 m2/s;

Re1 A

v1 A d1 A 0,938 0,0737

7465,5 2300 regim turbulent


am
9,2605 10 6

Re 2 A

v 2 A d 2 A 0,979 0,1239

13098,44 2300 regim turbulent


am
9,26 10 6

Re 3 B

v 3 B d 3 B 0,956 0,1095

11304,14 2300 regim turbulent


am
9,2605 10 6

Re 4C

v 4C d 4C 0,982 0,1301

13796,04 2300 regim turbulent


am
9,2605 10 6

Re 5 D

v 5 D d 5 D 0,984 0,0985

10466,39 2300 regim turbulent


am
9,2605 10 6

Calculul coeficientului de rezistenta hidraulica pe conductele de legatura de la


parcuri la conducta colectoare:

1 A

0,3164

(Re1 A ) 0.25

2 A

0,3164

(Re 2 A ) 0.25

3 B

0,3164

(Re1 A ) 0.25

4 C

0,3164

(Re 4C ) 0.25

45

5 D

0,3164

(Re 5 D ) 0.25

Calculul presiunile sub forma de termeni de naltime pe conductele de legatura de


la parcuri la conducta colectoare:

(iL)1 A

qev2 1 L1 A
8

1 A
2 g
d15 A

(iL) 2 A

qev2 2 L2
8

2 A
2 g
d 25 A

(iL ) 3 B

q ev2 3 L3
8

3 B
2 g
d 35 B

(iL) 4C

qev2 4 L4
8
2 4 C 5

g
d 4 A

(iL) 5 D

q ev2 5 L5
8

5 D
2 g
d 55 A

Presiunea la depozitul central:


=
pE = gH =
Intervalul de ore 00-04
Pompeaza parcurile 1 i 4 i timpul de pompare este: tp = 5 ore
Calculul vitezelor amestecului pe diverse tronsoane ale conductei colectoare:

v A B

4 q ev1

d A2 B

v B C

4 q ev1

d B2 C

v C D

4 (q ev1 q ev 4 )

d C2 D

v DE

4 (q ev1 q ev 4 )

d D2 E
46

Calculul numarului Reynolds pe diversele tronsoane ale conductei colectoare:


Se cunoate vscozitatea amestecului: am= 9,2610-6 m2/s;

Re A B

v A B d A B 0,359 0,1255

4865,49 2300 regim turbulent


am
9,26 10 6

Re B C

v B C d B C 0,65 0,1809

12698,16 2300 regim turbulent


am
9,26 10 6

Re C D

v C D d C D 0,65 0,1809

12698,16 2300 regim turbulent


am
9,26 10 6

Re D E

v D E d D E 0,499 0,2063

11117 ,03 2300 regim turbulent


am
9,26 10 6

Calculul coeficientilor de rezistivitate hidraulica pe diversele tronsoane ale


conductei colectoare:

A B

0,3164
0,3164

0,037
0.25
(Re A B )
4865,49 0, 25

B C

0,3164
0,3164

0,029
0.25
(Re B C )
12698,16 0.25

C D

0,3164
0,3164

0,029
0.25
(Re C D )
12698,16 0.25

DE

0,3164
0,3164

0,0308
0.25
(Re D E )
11117 ,03 0.25

Calculul presiunilor sub forma de termeni de naltime pe diversele tronsoane ale


conductei colectoare:

(iL) A B
(iL) B C

qev2 1 L AB
8
8
16 2 3900

0
,
037

7,56 m
A B
2 g
d A5 B
2 9,806
0,1255 5 3600 2

(qev1 q ev 2 ) 2 LBC
8
8
60,16 2 4300

0
,
029

14,85m
B C
2 g
d B5 C
2 9,806
0,1809 5 3600 2

47

qev1 qev 2 LCD


8
8
60,16 2 6600

0
,
029

22,80 m
CD
2 g
d C5 D
2 9,806
0,1809 5 3600 2
2

(iL) C D

qev1 qev 2 LDE


8
8
60,16 2 4950
2 DE
2
0,0308
9,41m
g
d D5 E
9,806
0,20635 3600 2
2

(iL) D E

Presiunea la fiecare parc:


p1 p E g [iL1 A iL A B iLB C iLC D iLD E ( z E z1 )]

0,80910 5 825,254 9,806 116,11 7,56 14,85 22,8 9,41 160 300 3,29 10 5 Pa 3,29 bar
p 2 p E g [iL2 A iL A B iLB C iLC D iLD E ( z E z 2 )]

0,80910 5 825,254 9,806 25,75 7,56 14,85 22,8 9,41 160 170 6,5 10 5 Pa 6,5 bar

Energia consumata la fiecare parc:

W100 05

W2 0005

p1 q ev1
3,29 10 5 16
tp
5 10444,44Wh 10,44 kW h

0,7 3600

p 2 q ev 2
6,5 10 5 44,16
tp
5 56952,38 Wh 56,95238 kW h

0,7 3600

Intervalul de ore 05-06


Pompeaza parcul 2 i timpul de pompare este: tp = 1 ore;
Calculul vitezelor amestecului pe diverse tronsoane ale conductei colectoare:

v A B

4 q ev 2
4 44,16

0,99m/s
2
d A B 0,1255 2 3600

v B C

4 q ev 2
4 44,16

0,477 m/s
2
d B C 0,1809 2 3600

v CD

4 q ev 2
4 44,16

0,477 m/s
2
d C D 0,1809 2 3600
48

v D E

4 qev 2
4 44,16

0,367 m/s
2
d D E 0,2063 2 3600

Calculul numarului Reynolds pe diversele tronsoane ale conductei colector:


Se cunoate vscozitatea amestecului: am=9,2610-6 m2/s;

Re A B

v A B d A B 0,99 0,1255

13417,38 2300 regim turbulent


am
9,26 10 6

Re B C

v B C d B C 0,477 0,1809

9318,49 2300 regim turbulent


am
9,26 10 6

Re C D

v C D d C D 0,477 0,1809

9318,49 2300 regim turbulent


am
9,26 10 6

Re D E

v D E d D E 0,367 0,2063

8176,25 2300 regim turbulent


am
9,26 10 6

Calculul coeficientilor de rezistivitate hidraulica pe diversele tronsoane ale


conductei colector:

A B

0,3164
0,3164

0,029
0.25
(Re A B )
13417,38 0.25

B C

0,3164
0,3164

0,032
0.25
(Re B C )
9318,49 0.25

C D

0,3164
0,3164

0,032
0.25
(Re C D )
9318,49 0.25

D E

0,3164
0,3164

0,033
0.25
(Re D E )
8176,25 0.25

Calculul presiunilor sub forma de termeni de naltime pe diversele tronsoane ale


conductei colector:

(iL) A B

qev2 2 L AB
8
8
44,16 2 3900

0
,
029

45,18 m
A B
2 g
d A5 B
2 9,806
0,1255 5 3600 2

(iL) B C

qev2 2 LBC
8
8
44,16 2 4300

0
,
032

8,83m
B C
2 g
d B5 C
2 9,806
0,1809 5 3600 2
49

(iL) C D

q ev2 2 LCD
8
8
44,16 2 6600

0
,
032

13,55 m
C D
2 g
d C5 D
2 9,806
0,1809 5 3600 2

(iL ) D E

q ev2 2 LDE
8
8
44,16 2 4950

0
,
033

5,43 m
DE
2 g
d D5 E
2 9,806
0,20635 3600 2

Presiunea la fiecare parc:


p 2 p E g [iL2 A iL A B iL B C iLC D iLD E ( z E z 2 )]

0,80910 5 825,254 9,806 25,75 45,18 8,83 13,55 5,43 160 170 7,99 10 5 Pa 7,99 bar

Energia consumata la fiecare parc:

W20506

p 2 q ev 2
7,99 10 5 44,16
tp
1 14001,52 Wh 14 kW h

0,7 3600

Intervalul de ore 08-13


Pompeaza parcurile 3 i 4 i timpul de pompare este: tp = 5 ore;
Calculul vitezelor amestecului pe diverse tronsoane ale conductei colectoare:

v B C

4 qev3
4 47

0,507 m/s
2
d B C 0,1809 2 3600

v C D

4 (q ev 3 qev 4 )
4 87,83

0,949m/s
2
d C D
0,1809 2 3600

v DE

4 qev 3 qev 4
4 87,83

0,729 m/s
2
d DE
0,2063 2 3600

Calculul numarului Reynolds pe diversele tronsoane ale conductei colector:


Se cunoate vscozitatea amestecului: am=9,2610-6 m2/s;
50

Re B C

v B C d B C 0,507 0,1809

9904,56 2300 regim turbulent


am
9,26 10 6

Re C D

v C D d C D 0,949 0,1809

18539,31 2300 regim turbulent


am
9,26 10 6

Re D E

v D E d D E 0,729 0,2063

16241,11 2300 regim turbulent


am
9,26 10 6

Calculul coeficientilor de rezistivitate hidraulica pe diversele tronsoane ale


conductei colector:

B C

0,3164
0,3164

0,031
0.25
(Re B C )
9904,56 0.25

C D

0,3164
0,3164

0,027
0.25
(Re C D )
18539,310.25

DE

0,3164
0,3164

0,028
0.25
(Re D E )
16241,110.25

Calculul presiunilor sub forma de termeni de naltime pe diversele tronsoane ale


conductei colector:

(iL ) B C

q ev2 3 LBC
8
8
47 2 4300

0
,
031

9,69 m
B C
2 g
d B5 C
2 9,806
0,1809 5 3600 2

qev3 qev 4 LCD


8
8
87,832 6600

0
,
027

45,25m
C D
2 g
d C5 D
2 9,806
0,1809 5 3600 2
2

(iL) C D

qev3 qev 4 LDE


8
8
87,83 2 4950
2 D E
2
0,028
18,24 m
g
d D5 E
9,806
0,20635 3600 2
2

(iL) D E

Presiunea la fiecare parc:


p3 p E g [iL3 B iLB C iLC D iLD E ( z E z 3 )]

0,809 10 5 825,254 9,806 31,9 9,69 45,25 18,24 160 180 7,69 10 5 Pa 7,69 bar
p 4 p E g [iL4C iLC D iLD E ( z E z 4 )]

0,80910 5 825,254 9,806 20,77 45,2 18,24 (160 190) 5,19 10 5 Pa 5,19 bar
51

Energia consumata la fiecare parc:

W31015

p 3 q ev 3
7,69 10 5 47
tp
5 71712,3 Wh 71,7123 kW h

0,7 3600

W410 15

p 4 q ev 4
5,19 10 5 40,83
tp
5 42045,17 Wh 42,04517 kW h

0,7 3600

Intervalul de ore 13-14


Pompeaza parcul 4 i timpul de pompare este: tp = 1 ore;
Calculul vitezelor amestecului pe diverse tronsoane ale conductei colectoare:

vCD

4 qev 4
4 40,83

0,44m/s
2
d C D 0,1809 2 3600

v D E

4 q ev 4
4 40,83

0,339 m/s
2
d D E 0,20632 3600

Calculul numarului Reynolds pe diversele tronsoane ale conductei colector:


Se cunoate vscozitatea amestecului: am=9,2610-6 m2/s;

Re C D

v C D d C D 0,44 0,1809

8595,68 2300 regim turbulent


am
9,26 10 6

Re D E

v D E d D E 0,339 0,2063

7552,45 2300 regim turbulent


am
9,26 10 6

Calculul coeficientilor de rezistivitate hidraulica pe diversele tronsoane ale


conductei colector:
52

C D

0,3164
0,3164

0,032
0.25
(Re C D )
8595,68 0.25

D E

0,3164
0,3164

0,033
0.25
(Re D E )
7552,45 0.25

Calculul presiunilor sub forma de termeni de naltime pe diversele tronsoane ale


conductei colector:

qev 4 LCD
8
8
40,83 2 6600
2 C D
2
0,032
11,59m
g
d C5 D
9,806
0,1809 5 3600 2
2

(iL) C D

q q LDE
8
8
40,83 2 4950
2 D E ev3 5ev 4
2
0,033
4,64 m
g
d DE
9,806
0,20635 3600 2
2

(iL) D E

Presiunea la fiecare parc:

p 4 p E g [iL4C iLC D iLD E ( z E z 4 )]

0,80910 5 825,254 9,806 20,77 11,59 4,64 (160 190) 1,37 10 5 Pa 1,37 bar

Energia consumata la fiecare parc:

W41015

p 4 q ev 4
1,37 10 5 40,83
tp
1 2219,72 Wh 2,21972 kW h

0,7 3600

Intervalul de ore 16-21


Pompeaza parcul 5 i timpul de pompare este: tp = 5 ore;
Calculul vitezelor amestecului pe diverse tronsoane ale conducte colectoare:

v DE

4 q ev 5
4 29

0,24 m/s
2
d D E 0.2063 2 3600

Calculul numarului Reynolds pe diversele tronsoane ale conductei colector:


53

Se cunoate vscozitatea amestecului: am=9,2610-6 m2/s;

Re D E

v D E d D E 0,24 0,2063

5346,86 2300 regim turbulent


am
9,26 10 6

Calculul coeficientilor de rezistivitate hidraulica pe diversele tronsoane ale


conductei colector:

D E

0,3164
0,3164

0,037
0.25
(Re D E )
5346,86 0.25

Calculul presiunilor sub forma de termeni de naltime pe diversele tronsoane


ale conductei colector:

(iL) D E

qev2 5 LDE
8
8
29 2 4950

0
,
037

2,62 m
DE
2 g
d D5 E
2 9,806
0,20635 3600 2

Presiunea la fiecare parc:


p 5 p E g [iL5 D iLD E ( z E z 5 )]

0,80910 5 825,254 9,806 69,23 2,62 160 210 2,57 10 5 Pa 2,57 bar

Energia consumata la fiecare parc:

W516 21

p5 q ev 5
2,57 10 5 29
tp
5 14787,69Wh 14,78769 kW h

0,7 3600

54

4.2. A II-a varianta de pompare:


Q2, z2

P2

Q4, z4

P4

L2

L4

Q1, z1

P1

L1A

A LAB

LBC

L3

LCD

L5
Q5P
, z5 5

Q3, z3

P3

Q5, Z5

55

LDE

DC

Pompeaza pe rnd parcurile n grupe de pompare astfel: (1-3-5); (2-4);


- prima grupa de pompare: parcul 1 parcul 2 parcul 5;
- a doua grupa de pompare: parcul 3 parcul 4;
- debitul primei grupe de pompare: Q1 + Q2+Q5 = 80+ 265+145 = 490 m3/zi;
- debitul celei de a II-a grupe de pompare: Q3 +Q4 = 235+245 = 480 m3/zi;
- numarul de grupe de pompare: ng = 2.
In vederea dimensionarii colectorului si a stabilirii unui program optim de
pompare se vor alege trei variante de pompare. Parcurile vor fi echipate cu pompe 2PN-400.
Avand ca date cunoscute, datele inscrise pe schema, proprietatile fizice ale fluidului
de transport, caracteristicile pompelor 2PN-400, alegerea variantelor de pompare se va face
tinand cont de energia consumata la fiecare varianta in parte.
Parcurile echipate cu pompe 2PN-400 au urmatoarele caracteristici:
Debitul de pompare:
Vcd=0.092 (l/s);
Numarul de curse duble pe minut:
n=70 (cd/min);
Randamentul pompei:
=0.7;
Debitul pompei:
qp=

n Vcd=16.23 (m3/h);

Presiunea de refulare:
p =200 bar;
Diametru nominal al conductei de refulare:
4 inch(100mm);
Presiunea maxima de aspiratie:
10 bar;
Diametru nominal al conductei de aspiratie:
10 inch (250 mm);
Dimensiuni de gabarit:
L = 4110 mm l=1960.
56

Timpul zilnic de pompare:

tz

20 20

10 ore
ng
2

Numarul de pompe necesare la fiecare parc:

np c1

Q1
80

0,492
q p t z 16,23 10

Se alege npr1 = 1 pompa;

np c 2

Q2
265

1,632
q p t z 16,23 10

Se alege npr2 = 2 pompe;

np c 3

Q3
235

1,447
q p t z 16,23 10

Se alege npr3 = 2 pompe;

np c 4

Q4
245

1,509
q p t z 16,23 10

Se alege npr4 = 2 pompe;

np c 5

Q5
145

0,893
q p t z 16,23 10

Se alege npr5 = 1 pompe.

Timpul de evacuare a productiei de la fiecare parc:

t evc1

Q1
80

4,92 ore
q p np r1 16,23 1

Se alege tevr1 = 5 ore;

t evc 2

Q2
265

8,16 ore
q p np r 2 16,23 2

Se alege tevr2 = 9 ore;

t evc 3

Q3
235

7,23 ore
q p np r 3 16,23 2

Se alege tevr3 = 8 ore;

t evc 4

Q4
245

7,54 ore
q p np r 4 16,23 2

Se alege tevr4 = 8 ore;

t evc 5

Q5
145

8,93 ore
q p np r 5 16,23 1

Se alege tevr5 = 9 ore.

Diagrama de pompare:

57

Ora/

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

P
1

2
3
4
5

Debitul de evacuare pentru fiecare parc:

q ev1

Nr.

crt.
1
2

Q1
80

16 m 3 /h
t evr1
5

q ev 2

Q2
265

29,44 m 3 /h
t evr 2
9

q ev 3

Q3
235

29,37 m 3 /h
t evr 3
8

q ev 4

Q4
245

30,62m 3 /h
t evr 4
8

q ev 5

Q5
145

16,1 m 3 /h
t evr 5
9

tevr

qev

1,632

1
2

[ore]
5
9

[m3/h]
16
29,44

235

1,447

29,37

245

1,509

30,62

145

0,893

16,1

[m3/zi]
80
265

npc

npr

0,492

Dimensionarea conductelor de legatura de la parcuri la conducta colectoare:


Se alege viteza economica: vec=1 m/s;
Dimensionarea tronsonului 01-A:
Determinarea diametrului orientativ:
d 01 A

4 qev1
4 16

0,075 m 75 mm
v ec
1 3600
58

24

Alegerea diametrului real conform SREN 10208:


d01-A = 76,1 mm;
D01-A = 88,9 mm = 3 in;
e01-A = 6,4 mm.
Dimensionarea tronsonului 02-A:
Determinarea diametrului orientativ:
d 02 A

4 q ev 2

v ec

4 29,44
0,102 m 102 mm
1 3600

Alegerea diametrului real conform SREN 10208:


d02-A = 102,3 mm;
D02-A = 114,3 mm = 4 1/2 in;
e02-A = 6,0 mm.
Dimensionarea tronsonului 03-B:
Determinarea diametrului orientativ:
d 03 B

4 q ev 3

v ec

4 29,37
0,1019 m 101,9 mm
1 3600

Alegerea diametrului real conform SREN 10208:


d03-B = 102,3 mm;
D01-B = 114,3 mm = 4 1/2 in;
e01-B = 6,0 mm.
Dimensionarea tronsonului 04-C:
Determinarea diametrului orientativ:
d 04C

4 q ev 4

v ec

4 30,62
0,104 m 104 mm
1 3600

Alegerea diametrului real conform SREN 10208:


d04-C = 104,7 mm;
D04-C = 114,3 mm = 4 1/2 in;
e04-C = 4,8 mm.
Dimensionarea tronsonului 05-D:
59

Determinarea diametrului orientativ:


d 05 D

4 q ev 5

v ec

4 16,1
0,075 m 75 mm
1 3600

Alegerea diametrului real conform SREN 10208:


d05-D = 76,1 mm;
D05-D = 88,9 mm = 3 in;
e05-D = 6,4 mm.

Dimensionarea conductelor colector:


Se alege viteza economica: vec=1 m/s.

Dimensionarea tronsonului A-B


Determinarea diametrului orientativ:

d A B

4 max qev1 ; qev 2


4 29,44

0,102 m 102 mm
v ec
1 3600

Alegerea diametrului real conform SREN 10208:


dA-B = 102,3 mm;
DA-B = 114,3 mm = 4 1/2 in;
eA-B = 6,0 mm.
Dimensionarea tronsonului B-C:
Determinarea diametrului orientativ:

d B C

4 max(q ev1 ; q ev 2 ) q ev 3

v ec

4 (29,44 29,37)
0,1442 m 144,2 mm
1 3600

Alegerea diametrului real conform SREN 10208:


dB-C = 146,3 mm;
60

DB-C = 168,3 mm = 6 5/8 in;


eB-C = 11 mm.
Dimensionarea tronsonului C-D:
Determinarea diametrului orientativ:

d C D

4 max(q ev1 ; q ev 2 ) max(q ev 3 ; q ev 4 )

v ec

4 (29,44 30,62)
0,1457 m 145,7 mm
1 3600

Alegerea diametrului real conform SREN 10208:


dC-D = 146,3 mm;
DC-D = 168,3 mm = 6 5/8 in;
eC-D = 11 mm.

Dimensionarea tronsonului D-E


Determinarea diametrului orientativ:

d DE

4 max(q ev1 ; q ev 2 ) max(qev 3 ; qev 4 ) qev 5

v ec

4 (29,44 30,62 16,1)


0,1641m 164,1 mm
1 3600

Alegerea diametrului real conform SREN 10208:


d D-E = 174,7 mm;
D D-E = 219,1 mm = 8 5/8 ;
e D-E = 22,2 mm.

Diametrele interioareale ale conductelor sunt trecute n schema urmatoare [mm]:

P2

Q2, z2
Q4, z4

P4

102,3
104,7

P1

DC
76,1

A 102,3 B 146,3

146,3

Q1, z1
102,3

76,1
61

P3

P5

174,7

Q5, z5
Q3, z3
Q5, Z5

Calculul vitezelor amestecului pe conductele de legatura de la parcuri la conducta


colectoare:

v1 A

4 q ev1
4 16

0.97 m/s
2
d1 A 0,07612 3600

v 2 A

4 qev 2
4 29,44

0.994 m/s
2
d 2 A 0,1023 2 3600

v 3 B

4 q ev 3
4 29,37

0,992 m/s
2
d 3 B 0,1023 2 3600

v 4C

4 q ev 4
4 30,62

0,987 m/s
2
d 4C 0,1047 2 3600

v 5 D

4 q ev 5
4 16,1

0,983 m/s
2
d 5 D 0,07612 3600

Calculul numarului Reynolds pe conductele de legatura de la parcuri la conducta


colectoare:
Se cunoate vscozitatea amestecului: am=9,2610-6 m2/s;

Re 1 A

v1 A d1 A 0,97 0,0761

7971,59 2300 regim turbulent


am
9,26 10 6

Re 2 A

v 2 A d 2 A 0,994 0,1023

10981,23 2300 regim turbulent


am
9,26 10 6

Re 3 B

v 3 B d 3 B 0,992 0,1023

10959,13 2300 regim turbulent


am
9,26 10 6

Re 4C

v 4C d 4C 0,987 0,1047

11159 2300 regim turbulent


am
9,26 10 6

Re 5 D

v 5 D d 5 D 0,983 0,0761

8078,43 2300 regim turbulent


am
9,26 10 6
62

Calculul coeficientului de rezistenta hidraulica pe conductele de legatura de la


parcuri la conducta colectoare:

1 A

0,3164
0,3164

0,033
0 , 25
(Re1 A )
7971,59 0, 25

2 A

0,3164
0,3164

0,031
0.25
(Re 2 A )
10981,230.25

3 B

0,3164
0,3164

0,031
0.25
(Re 3 B )
10959,13 0.25

4C
5 D

0,3164
0,3164

0,03
0.25
(Re 4 C )
11159 0.25

0,3164
0,3164

0,033
0.25
(Re 5 D )
8078,43 0.25

Calculul presiunile sub forma de termeni de naltime pe conductele de legatura de


la parcuri la conducta colectoare:

(iL)1 A

q ev2 1 L1 A
8
8
16 2 5500
2 1 A
2
0,033
116,11m
g
d15 A
9,806
0,07615 3600 2

(iL) 2 B

qev2 2 L2
8
8
29,44 2 2200
2 2 B 5
2
0,031
33,64 m
g
d 2 B
9,806
0,10235 3600 2

(iL) 3 B

q ev2 3 L3
8
8
29,37 2 2900
2 3 B 5
2
0,031
44,14 m
g
d 3 B
9,806
0,10235 3600 2

(iL) 4C

qev2 4 L4
8
8
30,62 2 1800
2 4 C 5
2
0,03
25,66m
g
d 4 C
9,806
0,1047 5 3600 2

(iL) 5 D

q ev2 5 L5
8
8
16,12 4500
2 5 D 5
2
0,033
96,19m
g
d 5 D
9,806
0,07615 3600 2

Presiunea la depozitul central:


= 825,254 kg/m3
pE = gH =825,2549,80610=0,80924105 Pa = 0,80924 bar

63