Sunteți pe pagina 1din 2

Anexa nr.

1
Fia serviciului voluntar pentru situaii de urgen
1. - Localitatea
Nr. gospodrii

Nr. anexe gospodreti

Nr. operatori economici aparinnd administraiei


publice locale
Nr. instituii aparinnd administraiei publice locale

Nr. locuitori

Evaluarea gradului de ndeplinire a prevederilor legale de ctre autoritatea public


local.
2. Tip de control
Zona
(control PAAR avizat de consiliul local)

3. Date de contact
Adresa

Telefon

E-mail

4. Situaia avize
Categoria
Aviz
Aviz
Aviz
Sector de
Aviz
Retragere
Necesar Existent nfiinare extindere restrngere competen desfiinare aviz
activitate activitate
5. Personal
Nume/
Funcie
prenume
ef serviciu
ef
compartiment
pentru
prevenire
Specialist
pentru
prevenire

Statut
(angajat/voluntar
)

Telefon Calificat
Asigurat Instruit
(certificate
(la
nr.)
data
de)

6. - Dotare
Localizare
Sal pregtire
teoretic

Mijloace /aparate/echipamente

Poligon pregtire
practic
Remiz

7. Aplicaii /exerciii executate cu personalul S.V.S.U. /pregtire concursuri


profesionale
Data
Locul
Scenariul
Personalul care a
participat

8. Intervenii*
Data
Locul
interveniei

Tipul
interveniei

Personalul
Mijloace/ echipamente
participant
utilizate
Nr. Singuri/n
cooperare

*Inclusiv activiti de supraveghere: ardere miriti, manifestri religioase, culturale,


sportive etc.