Sunteți pe pagina 1din 4

Ministerul Educaiei i Cercetrii tiinifice

Centrul Naional de Evaluare i Examinare

EVALUAREA NAIONAL PENTRU ABSOLVENII CLASEI a VIII-a


Anul colar 2015 - 2016
Matematic
Model
Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul de lucru efectiv este de 2 ore.

SUBIECTUL I - Pe foaia de examen scriei numai rezultatele.

(30 de puncte)

5p 1. Rezultatul calculului 4 + 4 (12 3) este egal cu .


5p 2. Dac 4 = x , atunci x + 4 este egal cu ... .
3 6
4
5p 3. Cel mai mare numr natural care aparine intervalului ( 0,7 ) este numrul .
5p 4. Perimetrul ptratului MNPQ este egal cu 24cm . Lungimea diagonalei MP este egal cu ... cm .
5p 5. n Figura 1 este reprezentat un cub ABCDEFGH cu muchia de 5cm . Aria total a cubului
ABCDEFGH este egal cu cm 2 .

Figura 1
6.
ntr-o
coal,
pentru
alegerea
reprezentantului
consiliului elevilor, au votat 600 de elevi.
5p
Rezultatele votului sunt prezentate n diagrama de mai jos.

Numrul elevilor din coal care au votat pentru Mihai este egal cu ... .

SUBIECTUL al II-lea - Pe foaia de examen scriei rezolvrile complete.

(30 de puncte)

5p 1. Desenai, pe foaia de examen, un cilindru circular drept cu seciunea axial ABB ' A ' .
5p 2. Determinai numrul ab , scris n baza 10, tiind c ab ba = a ( b 1) , unde a i b sunt numere

diferite, prime ntre ele.


5p 3. Un biciclist a parcurs n trei zile un traseu cu lungimea de 108 km. n a doua zi biciclistul a
parcurs cu 6 km mai mult dect n prima zi, iar n a treia zi biciclistul a parcurs cu 6 km mai mult
dect n a doua zi. Calculai distana parcurs n prima zi.
4. Se consider funcia f : , f ( x ) = mx 6 , unde m este numr real.
5p a) Determinai numrul real m pentru care punctul M ( 4, 2 ) aparine graficului funciei f .
Prob scris la matematic

Model
Pagina 1 din 2

Ministerul Educaiei i Cercetrii tiinifice


Centrul Naional de Evaluare i Examinare

5p b) Pentru m = 2 , artai c distana de la originea sistemului de coordonate xOy la reprezentarea


6 5
.
5
x
x4 x2
1

+
2 :
, unde x este numr real, x 2 i
5p 5. Se consider expresia E ( x ) =
x4 x2 x4
x2

geometric a graficului funciei f este egal cu

x 4 . Artai c E ( x ) = 1 , pentru orice x numr real, x 2 i x 4 .


SUBIECTUL al III-lea - Pe foaia de examen scriei rezolvrile complete.

(30 de puncte)

1. n Figura 2 este reprezentat un dreptunghi ABCD cu AB = 9 cm i punctele E ( AB ) i

F ( CD ) astfel nct triunghiul AEF este echilateral cu AE = 6 cm .

Figura 2
5p a) Artai c aria triunghiului AEF este egal cu 9 3 cm 2 .
5p b) Calculai lungimea diagonalei AC a dreptunghiului ABCD .
5p c) Demonstrai c dreptele AC i EF sunt perpendiculare.
2. n Figura 3 este reprezentat schematic un cornet pentru ngheat n form de con circular drept a
crui seciune axial este triunghiul AVB cu AB = 10 cm i VA = VB = 13 cm .

Figura 3
5p a) Artai c VO = 12 cm , unde O este mijlocul segmentului AB .

5
5p b) Demonstrai c raportul dintre aria total i aria lateral a conului circular drept este egal cu 1 .
13
5p c) n cornet se pune ngheat. tiind c 700 de grame de ngheat au un volum de 1000 ml, artai
c n interiorul cornetului avem mai puin de 221 de grame de ngheat. Se consider cunoscut
faptul c 3,14 < < 3,15 .

Prob scris la matematic

Model
Pagina 2 din 2

Ministerul Educaiei i Cercetrii tiinifice


Centrul Naional de Evaluare i Examinare

EVALUAREA NAIONAL PENTRU ABSOLVENII CLASEI a VIII-a


Anul colar 2015 - 2016
Matematic
BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Model
Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea la 10 a punctajului total obinut
pentru lucrare.
SUBIECTUL I
Se puncteaz doar rezultatul, astfel: pentru fiecare rspuns se acord fie 5 puncte, fie 0 puncte.
Nu se acord punctaje intermediare.
SUBIECTUL al II-lea i SUBIECTUL al III-lea
Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul corespunztor.
Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri pariale, n
limitele punctajului indicat n barem.

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

1. 40
2. 3
3. 6
4. 6 2
5. 150
6. 240

5p
5p
5p
5p
5p
5p

SUBIECTUL al II-lea

(30 de puncte)

1. Deseneaz cilindrul circular drept


Noteaz seciunea axial a cilindrului circular drept
2. (10a + b ) (10b + a ) = ab a a (10 b ) = 9b

4p
1p
2p

Cum a i b sunt numere diferite, prime ntre ele, obinem ab = 95


3. x + ( x + 6 ) + ( x + 6 + 6 ) = 108 , unde x este distana parcurs n prima zi
3 x = 90 x = 30 km
4. a) f ( 4 ) = 2 4m 6 = 2

3p
3p
2p

m=2
b) OA = 3 , unde A este punctul de intersecie a graficului funciei f cu axa Ox i OB = 6 ,
unde B este punctul de intersecie a graficului funciei f cu axa Oy

3p
2p
2p

AOB este dreptunghic, AB = 3 5 , deci distana de la punctul O la dreapta AB este

5.

3p

OA OB
6
6 5
=
=
AB
5
5
x4 x2
4
+
2=
x2 x4
( x 2 )( x 4 )

E ( x) =

3p

x
4
x2 x4

=
=1
x 4 ( x 2 )( x 4 ) 1
x4

SUBIECTUL al III-lea

(30 de puncte)

1. a) FP = 3 3 cm , unde P ( AE ) astfel nct FP AE


63 3
= 9 3 cm 2
2
b) BC = 3 3 cm

A AEF =
2

2p

2p
3p
2p

3p

AC = AB + BC AC = 6 3 cm
Prob scris la matematic
Barem de evaluare i de notare

Model
Pagina 1 din 2

Ministerul Educaiei i Cercetrii tiinifice


Centrul Naional de Evaluare i Examinare

AF
DF = 3cm , deci CF = 6cm
2
AE = CF i AE  CF AECF paralelogram
Cum AF = AE AECF romb, deci AC EF
2. a) AO = 5 cm

c) DF =

2p
1p
2p
2p

VO 2 = VA2 AO 2 VO = 12cm
b)

A total
A lateral

=1+

A lateral + A baz

A lateral

=1+

3p

A baz
A lateral

=1+

52
=
5 13

5
5
=1
13 13

c) Vcon =

52 12
3

3p
2p

= 100 cm3 = 100 ml

700 100
= 70 grame
1000
< 3,15 70 < 220,5 70 < 221 , deci n interiorul cornetului avem mai puin de 221 de
grame de ngheat

Masa ngheatei este egal cu

Prob scris la matematic


Barem de evaluare i de notare

2p
1p
2p

Model
Pagina 2 din 2