Sunteți pe pagina 1din 18

Plan calendaristic semestrial pentru nsuirea elementelor din

baschet
Clasa a V-a
Numar de lectii alocate: 26. Timp de exersare 15-30'
Continuturi cuprinse in instruire:
pozitii si deplasari pe teren
tinerea, prinderea si pasarea mingii
driblingul, oprirea intr-un timp
aruncarea la cos cu doua maini de la piept sau cu o mana
jocuri pregatitoare
oprirea si pivotarea
marcajul normal
demarcajul si depasirea
jocuri cu efective reduse la cos
joc bilateral la un panou

Nr.
lecti
ei

COMPETENTE
SPECIFICE

Detalieri

Exemple de activitati de
invatare

Doz
aj
orie
ntati
v

Evalua
re

de
continut

1.3 Realizeaza
actiuni motrice
cu structuri si
eforturi diferite

Pozitia
fundamentala
si deplasarile
specifice

- exersarea pozitiei fundamentale


si a deplasarii cu pasi

Prinderea si
pasarea mingii

-exersarea tinerii, prinderii si


pasarii mingii cu doua maini

Intreceri

- demonstratii

Predictiva

- demonstratii

- explicatii
- corectari
- stafete cuprinzand procedeele
predate

2-3

1.3 Realizeaza
actiuni motrice
cu structuri si
eforturi diferite

Driblingul
Pasa cu doua
maini de pe loc
si din deplasare
Structura
compusa din
dribling si

- exersarea driblingului pe loc, din


mers, si din alergare (in ritm
moderat)
- exersarea pasei cu doua maini
de la piept de pe loc si cu
deplasare

Observare
sistematica

pasarea mingii

- demonstratii

Intreceri

- corectari
- dribling intercalat cu pase din
alergare
- stafete cuprinzand procedeele
predate

2.1 Aplica
procedee
tehnice si
actiuni tactice
insusite in
structuri simple

Driblingul
Pasa cu doua
maini din
alergare

- exersarea driblingului de pe loc,


alternativ, cu mana dreapta si cea
stanga

Observare
sistematica

- exersarea driblingului din


alergare moderata

Intreceri
- structura cuprinzand: pasa,
driblingul intercalat cu deplasari
variate
- demonstratii, corectari
- jocuri pregatitoare (cine tine mai
mult mingea, folosind driblingul si
pasa)

5-6

2.1 Aplica
procedee
tehnice si
actiuni tactice
insusite in
structuri simple

Aruncarea la
cos cu doua
maini de pe loc

- exersarea aruncarii la cos cu


doua maini de pe loc

Tema la
grupa

- demonstratii, corectari
Driblingul
Structura
tehnico-tactica

- stafete cuprinzand: dribling,


pasa, aruncare la cos
- joc bilataral 2x2, 3x3 la un cos,
cu tema: efectuarea obligatorie a
trei pase inainte de aruncare

1.3 Realizeaza
actiuni motrice
cu structuri si
eforturi diferite

Oprirea din
dribling

- exersarea driblingului si a opririi


intr-un timp

Aruncarea la
cos

- demonstratii

Observare
sistematica

- corectari
Procedee de
aparare

- exersarea procedeelor tehnice


de aparare: pozitia fundamentala
in aparare, deplasarea cu pasi
adaugati si lucrul de brate
- exersarea aruncarii la cos de pe
loc, cu doua maini de la piept
- stafete si jocuri cu tema

8-9

2.1 Aplica

Driblingul si

- exersarea structurii: dribling,

Obser-

procedee
tehnice si
actiuni tactice
insusite in
structuri simple

oprirea intr-un
timp

oprirea intr-un timp, aruncarea la


cos cu doua maini

Aruncarea la
cos cu doua
maini

- demonstratii

Procedee de
aparare
individuala

vare
permanenta

- exersarea procedeelor de
aparare (deplasari cu pasi
adaugati pe directii diferite,
insotite de lucru cu brate)
- corectari

Intreceri
- joc de baschet la un cos 2x2,
3x3 cu respectarea regulii de pasi
fault

1012

2.2 Realizeaza
actiuni motrice
specifice
ramurilor de
sport si Se
integreaza in
actiunile
desfasurate sub
forma de
intrecere

Pasa
Driblingul
Aruncarea la
cos
Joc bilateral

- exersarea pasei cu 2 maini de la


piept de pe loc: in perechi,
triunghi, zig-zag de pe loc si din
deplasare

Tema la
grup

- exsersarea driblingului din


alergare, oprire intr-un timp si
aruncare la cos
- demonstratii
- corectari
- aplicarea procedeelor insusite in
joc bilateral la un cos, 3x3,
respectand regulile de fault si pasi

1314

15

2.2 Realizeaza
actiuni motrice
specifice
ramurilor de
sport si Se
integreaza in
actiunile
desfasurate sub
forma de
intrecere

Joc bilateral

1.3 Realizeaza
actiuni motrice
cu structuri si
eforturi diferite

Deplasari in
pozitie
fundamentala

- exsersarea structurii: pase in doi


din deplasare, oprire, aruncare la
cos cu 2 maini

Tema la
grupa

- corectari
- stafete cu efective mici
- joc 3x3 cu respectarea regulilor:
pasi, fault, dublu dribling

- exersarea pozitiei fundamentale


si a deplasarilor (alergare,
shimbari de directii, exercitii
specifice deplasarilor in aparare)

Pasa in doi din


alergare
Aruncare la cos
din alergare

- corectari generale si
individualizate
- exersarea pasei in doi din
alergare-oprire si aruncarea la cos
cu 1 sau 2 maini (optional)
- stafete cu dribling si aruncare la
cos

Predictiva

- joc bilateral 3x3 la un cos,


respectand regulile: fault, pasi,
dublu dribling
- autoarbitrare

16

1.3 Realizeaza
actiuni motrice
cu structuri si
eforturi diferite

Oprirea cu
mingea si
pivotarea

- exersarea opririi cu mingea intrun timp si pivotarea inainteinapoi, prin pasire

Aruncarea la
cos precedata
de dribling

- demonstratii

Observare
sistematica

- corectari
- exersarea driblingului alternativ
cu mana dreapta si cu cea stanga
- exersarea aruncarii la cos
precedata de dribling si oprire
- stafeta cu procedee tehnice
specifice

17

2.1 Aplica
procedee
tehnice si
actiuni tactice
insusite in
structuri simple

Pasa cu doua
maini

- exersarea pasei cu doua maini


sau cu o mana (optional)

Driblingul

- exersarea structurii: dribling


alternativ cu mana dreapta si
stanga - oprire, pivotare - pas (pe
grupe de 4-5 elevi)

Oprire pivotare

- demonstratie

Aruncare la cos
de pe loc
Joc bilateral

Observare
sistematica

- exersarea aruncarii la cos de pe


loc cu maini de la piept sau cu o
mana de la umar de la diferite
distante si unghiuri fata de cos
- corectari
- jocuri bilateral la un cos 3x3 in
conditii de autoorganizare si
autoarbitrare cu respectarea
regulilor de: pasi, fault, dublu
dribling

1819

2.1 Aplica
procedee
tehnice si
actiuni tactice
insusite in
structuri simple

Pozitiile de
aparare

- exersarea marcajului normal in


aparare

Demarcajul

- exersarea marcajului

Aruncarea la
cos

- depasirea adversarului cu
dribling si schimbari de directie
- aruncare la cos prin procedeu
optional, de pe loc sau precedat
de dribling

Observare
sistematica

- corectari individuale
- joc bilateral cu aplicarea
procedeelor tehnico-tactice
insusite 3x3 la un panou
- arbitraj realizat de elevi prin
rotatie

20

2.1 Aplica
procedee
tehnice si
actiuni tactice
insusite in
structuri simple

Pasa cu doua
maini
Aruncarea la
cos

- exersarea pasei cu 2 maini de pe


loc, in formatie de triunghi cu un
adversar la mijloc cu sarcina de
interceptie

Autoev
a-luare

- pase in doi din deplasare


Joc bilateral
- demonstratie
- exersarea aruncarii la cos
precedata cu dribling si oprire
intr-un timp
- corectari individuale
- joc bilateral 3x3 cu respectarea
regulilor stabilite
- arbitraje realizate de elevi prin
rotatie

21

2.1 Aplica
procedee
tehnice si
actiuni tactice
insusite in
structuri simple

Pasa din
deplasare

- exersarea pasei in trei in


deplasare in prezenta unui
adversar semiactiv

Structura
tehnica
Intreceri

Tema la
clasa

- demonstratii repetate
- joc 4x4 in afara panoului "cine
tine mai mult mingea"
- structura: dribling - oprire aruncarea la cos cu doua maini
- corectari
- demonstratii
- stafeta cu aruncare la cos: cine
marcheaza mai multe cosuri in
timpul stabilit. Fiecare jucator
executa dribling si arunca la cos
pana marcheaza (intrecere pe
echipe)

22

2.2 Realizeaza
actiuni motrice
specifice
ramurilor de
sport si Se
integreaza in

Structuri
tehnico tactice
cuprinzand
procedurile
tehnice insusite

- exersarea structurilor: dribling,


aruncare la cos - deplasare reprimire - oprire - aruncare la cos
- joc bilateral la un cos, 3x3 la un
cos respectand regulile: fault,

Tema la
grupa

23

actiunile
desfasurate sub
forma de
intrecere

Joc bilateral

2.2 Realizeaza
actiuni motrice
specifice
ramurilor de
sport si Se
integreaza in
actiunile
desfasurate sub
forma de
intrecere

Structuri
tehnico-tactice
simple

pasi, dublu dribling


- arbitraje realizate de elevi prin
rotatie

Joc bilateral

- exersarea procedeelor tehnice in


urmatoarele structuri: alergare prindere - aruncare la cos;
dribling printre jaloane - pasa reprimire - aruncare la cos

Observare
sistematica

- demonstratii
- pase in doi din alergare-aruncare
la cos- recuperare
- corectari
- joc bilateral 4x4 la un cos 5x5 la
doua cosuri
- arbitrare de catre elevi prin
rotatie, cu respectarea regulilor

2426

2.2 Realizeaza
actiuni motrice
specifice
ramurilor de
sport si Se
integreaza in
actiunile
desfasurate sub
forma de
intrecere

Formarea
grupelor de
cele 3 variante
de evaluare
Evaluari
optionale
Joc bilateral

- exersarea probei de evaluare


potrivit optiunii elevilor
- evaluarea la cerere pe parcursul
celor trei lectii
- joc bilateral cu reguli stabilite in
regim de autoorganizare si
autoarbitrare

Clasa a VI-a
Numar de lectii alocate: 40. Timp de exersare 25-30'
Continuturi cuprinse in instruire:

demarcajul
depasirea
marcajul normal
joc bilateral cu efective reduse la un cos 3x3; 4x4
dribling variabil (ritm - intensitate)
marcajul normal
joc bilateral 3x3 la un cos si 5x5 la doua cosuri
pasa de pe loc si din deplasare
oprirea intr-un timp si pivotare
aruncarea la cos de pe loc cu una sau doua maini
oprirea si pivotarea
aruncarea la cos din dribling
patrunderea
6

Evaluare
sumati
va
(option
al)

Nr.
lectie
i

COMPETENTE

Detalieri

SPECIFICE

de

Exemple de activitati de invatare

Dozaj
orien
-tativ

Evaluare

continut

1-3

1.3 Realizeaza
actiuni motrice cu
grad progresiv de
complexitate si
solicitare la efort.

Primele 3 lectii din


primul ciclu fiind
secundare au ca
principal scop
realizarea
caracterului
recreativ-emotional
al elevilor

- exersarea globala a unor jocuri pregatitoare,


stafete cu elemente de baschet sau jocuri la un
panou 3x3

Predic-tiva

- arbitraje realizate de elevi prin rotatie

Intreceri

1.3 Realizeaza
actiuni motrice cu
grad progresiv de
complexitate si
solicitare la efort.

Pasa de pe loc si
din deplasare

- exersarea pasei cu 2 maini de la piept de pe


loc si din deplasare

Driblingul si
aruncarea la cos

- corectari

Joc bilateral

Observare sistematica

- exersarea driblingului cu ocoliri de obstacole si


aruncarea la cos cu o mana (din apropierea
panoului)
- demonstratii, corectari
- joc 3x3, 4x4 cu teme: aruncarea la cos cu o
mana, recuperare
- respectarea regulilor pasi, fault
- arbitraj de catre un elev prin rotatie

2.1 Aplica procedee


tehnice si actiuni
tactice insusite
respectand regulile
cunoscute.

Pasa cu una si
doua maini

- exersarea pasei in 2-3 jucatori vizitand


corectitudinea, precizia si viteza de executie

Driblingul si oprirea
intr-un timp

- exersarea structurii: dribling alternativ cu mana


dreapta si stanga - oprire intr-un timp si
aruncare la cos

Aruncarea la cos

Tema la
grupa

Intreceri

- corectari, exemplificari
- stafete cuprinzand procedeeloe tehnice de
baza

6-8

2.1 Aplica procedee


tehnice si actiuni
tactice insusite
respectand regulile
cunoscute.

Driblingul - oprirea pivotarea

- exersarea structurii: dribling cu ocolire de


obstacole - oprire intr-un timp pivotare prin
pasire (inainte - inapoi)

Pozitii si deplasari
in aparare

- demonstratii repetate

Aruncarea la cos

- corectari individualizate

Intreceri

- exersarea deplasarilor cu pasi adaugati in


toate directiile si lucrul activ al bratelor

Autoevaluare

- aruncarea la cos cu doua maini sau cu o


mana, corelata cu distanta fata de cos
- intreceri: aruncarea la cos "cine marcheaza
mai multe cosuri din 10 incercari" sau stafeta cu
aruncare la cos, fiecare elev arunca, de fiecare
data, pana ce mingea intra in cos

9-11

2.1 Aplica procedee


tehnice si actiuni
tactice insusite
respectand regulile
cunoscute.

Aruncarea la cos
din dribling, cu pase
in doi din alergare

- exersarea aruncarii la cos in perechi, crescand


viteza de deplasare si executie in prezenta unui
aparator

Joc bilateral

- corectari individuale

Autoevaluare

- joc bilateral la unul sau la doua panouri 3x3,


4x4, la un cos sau 5x5 la doua cosuri,
respectand principalele reguli
- arbitraje efectuate de elevi prin rotatie

12

2.2 Se integreaza in
activitati de
practicare a ramurilor
de sport la nivelul
clasei, scolii si in
timpul liber

Pasa in doi
intercalata intr-un
dribling si
aruncarea la cos

3.2 Desfasoara
activitatile practice
fara a periclita
integritatea corporala
a partenerilor si a
adversarilor

Echipare
corespunzatoare

- exersarea pasei in doi din alergare alternata cu


2-3 driblinguri si aruncare la cos (crescand
viteza de executie) in prezenta unui adversar

Tema la
grupa

- corectari individuale
Joc bilateral

Aplicarea
prevederilor
regulamentare in
intreceri

- joc bilateral 4x4, 5x5 cu tema: marcaj demarcaj si minimum 3 pase inainte de
aruncarea la cos. Respectarea regulilor de pasi
si fault
- arbitraj realizat de profesor
- echiparea adecvata temperaturii atmosferice
(in treninguri) potrivit cu data calendaristica la
care se desfasoara lectia
- masuri individuale de autoprotejare si protectia
adversarilor, respectand strict regula de fault

13-15

1.3 Realizeaza
actiuni motrice cu

Pasa

- exersarea deprinderilor de pasare si dribling cu

Predic-tiva

grad progresiv de
complexitate si
solicitare la efort.

Driblingul

indici crescuti de rapiditate

Marcajul si
demarcajul

- joc pregatitor "cine tine mai mult mingea" 4x4


- aruncarea la cos cu o mana de pe loc

Aruncarea la cos
din alergare

- stafeta cu dribling si aruncare la cos "cine


marcheaza mai multe cosuri in 3 minute"

Intreceri

16-20

1.3 Realizeaza
actiuni motrice cu
grad progresiv de
complexitate si
solicitare la efort.

Aruncarea la cos
din dribling
Marcajul si
demarcajul

- exersarea fragmentara, a aruncarii la cos din


dribling: prinderea mingii pe piciorul drept si
efectuarea pasului sarit; desprinderi repetate pe
piciorul stang cu aruncare la cos

Observare
sistematic
a

- demonstratii
Joc bilateral
- exersarea marcajului si demarcajului in perechi
(schimbari de directie cu ritm de deplasare
diferentiat)
- joc cu tema: marcaj normal - demarcaj - si
regula de joc: fault
- arbitraj efectuat de elevi prin rotatie

21-25

1.3 Realizeaza
actiuni motrice cu
grad progresiv de
complexitate si
solicitare la efort.

Aruncarea la cos
din dribling

- exersarea aruncarii la cos din dribling, forma


globala, cursiva sau fragmentara (pe 2 grupa
valorice)

Autoevaluare

Intreceri
- demonstratii
- corectari individualizate
- stafeta cu aruncarea la cos din dribling. Se
apreciaza cu un punct in plus executia corecta a
pasului sarit si cu doua puncte cosul marcat
- cate un arbitru la fiecare grupa

26-30

1.3 Realizeaza
actiuni motrice cu
grad progresiv de
complexitate si
solicitare la efort.

Aruncarea la cos
din dribling

- exersarea aruncarii la cos din dribling (global


sau fragmentar) folosind exercitii pregatitoare
(dupa caz)

Marcajul si
demarcajul
Intreceri

Observare sistematica

- demonstratii
- exersarea marcajului normal si a demarcajului
cu aruncare la cos 3 contra 2 aparatori
semiactivi (se realizeaza sub forma de
intrecere)
- demonstratii
- corectari

31-32

2.1 Aplica procedee


tehnice si actiuni
tactice insusite

Structuri cuprinzand
3-4 procedee

- exersarea structurii: pasa - deplasare -

Tema la

respectand regulile
cunoscute.

tehnico-tactice

reprimire - oprire - aruncare la cos din dribling

Joc bilateral

- joc bilateral la un cos, cu tema (marcaj demarcaj)

grupa

- respectarea regulilor de pasi si fault

33-35

2.1 Aplica procedee


tehnice si actiuni
tactice insusite
respectand regulile
cunoscute.

Structuri variate,
compuse din diferite
succesiuni

- exersarea structurilor: prindere - aruncare la


cos din dribling; dribling - oprire - pivotare aruncare la cos

Joc bilateral

- joc bilateral 3x3 la un cos, cu tema: pivotarea


si transmiterea oportuna a pasei; aparare
prompta, evitand contactul cu adversarul

Tema la
grupa

- arbitraje realizate de elevi prin rotatie

36

2.1 Aplica procedee


tehnice si actiuni
tactice insusite
respectand regulile
cunoscute.

Demarcajul si
depasirea

- exersarea demarcajului prin schimbare de


directie si a patrunderii, in relatie de 2x2

Structuri cuprinzand
oprirea si pivotarea

- exersarea structurii: dribling - oprire - pivotare pasa - demarcare - reprimirea mingii si


aruncarea la cos

Observare sistematica

- demonstratii
- corectari
- joc bilateral 3x3, 4x4 in conditii de
autoarbitrare si autoorganizare

37

2.1 Aplica procedee


tehnice si actiuni
tactice insusite
respectand regulile
cunoscute.

Dribling variabil

- exersarea driblingului cu intensitati variabile

Patrunderea

- pasa in doi din deplasare in prezenta unui


adversar

Aruncarea la cos
din dribling
Intreceri

Tema la
grupa

- patrundere si aruncare la cos din dribling


- corectari diferentiate pentru atacanti si
aparatori
- joc bilateral 5x5 la doua cosuri cu tema:
patrundere si aruncare la cos
- arbitraj realizat de profesor

38-40

2.2 Se integreaza in
activitati de
practicare a ramurilor
de sport la nivelul
clasei, scolii si in
timpul liber

Pe parcursul a 6
lectii activitatea va
avea o tematica
comuna,
cuprinzand
efectuarea variantei
optionale de
evaluare
Joc bilateral

- exersarea pe grupe valorice a uneia din cele 3


variante stabilite prin sistemul de evaluare
- sustinerea esalonata (la cerere) a probei de
evaluare pentru care a optat fiecare elev
- prezentarea scalei de evaluare si a cerintelor
atitudinale care concura la stabilirea notei
- joc bilateral 3x3 sau 5x5, respectand

10

Suma-tiva.

regulamentul de joc
- concluzii asupra valorii rezultatelor inregistrate

Clasa a VII-a
Numar de lectii alocate: 33. Timp de exersare 25-40'
Continuturi cuprinse in instruire:

Nr.
lectiei

pasa din deplasare cu o mana de la umar si cu pamantul


deplasari cu pasi adaugati
oprirea si pivotarea
aruncarea la cos din alergare si din dribling
miscarea in teren
joc bilateral
marcajul normal si agresiv
deplasari cu pasi adaugati
oprirea si pivotarea
aruncarea la cos din saritura
apararea - demarcajul -patrunderea -depasirea
actiuni colective in atac si aparare

COMPETENTE

Detalieri

SPECIFICE

de

Exemple de activitati de invatare

Dozaj
orientativ

Evaluare

continut

1-2

1.3 Realizeaza actiuni


motrice cu structuri si
eforturi variate

Pasa din alergare


cu 1-2 maini

- exersarea pasei cu doua maini si cu o mana de


la umar, pasa cu pamantul

Driblingul alternativ

- demonstratii

Aruncarea la cos
din dribling

- exersarea driblingului alternativ cu mana dreapta


si stanga, cu intensitati variabile

Observare
sistematica

- exersarea aruncarii la cos din dribling


- corectari individualizare
- stafete cu aruncare la cos

1.3 Realizeaza actiuni


motrice cu structuri si
eforturi variate

Aruncarea la cos
din alergare si din
dribling

- exersarea aruncarii la cos din alergare, cu o


mana
- exersarea aruncarii la cos din dribling

Oprirea si pivotarea

11

Observare
sistematica

Joc bilateral

- demonstratii
- corectari, si dupa caz, exersare descompusa a
procedeului
- exersarea driblingului, opririi si pivotarii
- corectari
- joc bilateral 3x3, 4x4 la un cos, autoarbitraj
- consiliere asigurata de profesor

2.1 Integreaza
procedeele tehnice
invatate in actiuni
tactice simple.

Pasa cu o mana
Aruncarea la cos
din alergari si
dribling

- exersarea structurii: pasa cu o mana, alergare,


prindere si aruncare la cos din alergare. Aceleasi
cu aruncare la cos din dribling

Tema la
grupa

- exemplificari

Joc bilateral

- corectari individualizate
- joc 4x4 la un cos sau 5x5 la doua cosuri, cu
tema (aruncarea la cos din alergare si dribling)

5-6

2.1 Integreaza
procedeele tehnice
invatate in actiuni
tactice simple.

Oprirea intr-un timp


si pivotarea

- exersarea structurii: dribling - oprire intr-un timp pivotare - pasa - alergare - reprimire si aruncare la
cos

Aruncarea la cos de
pe loc

- exemplificari

Joc bilateral

- corectari

Observare
sistematica

- exersarea aruncarii la cos de pe loc cu doua


maini sau cu o mana, de la distante din unghiuri
diferite
- corectari individualizate
- joc bilateral 4x4 la un cos cu tema: pivotarea

2.1 Integreaza
procedeele tehnice
invatate in actiuni
tactice simple.

Pasa din deplasare


Aruncare la cos

- exersarea structurii: pase in doi din deplasare


(cu una sau doua maini) in prezenta unui adversar
semiactiv, aruncare de pe loc sau din dribling,
urmat de recuperare

Marcajul si
demarcajul

Tema la
grupa

- exemplificari
- corectari

Joc bilateral cu
tema

- joc bilateral la doua cosuri cu tema: demarcajul


si marcajul normal
- arbitraj efectuat de catre elevi prin rotatie

8-9

2.2 Aplica eficient


cunostintele si
deprinderile insusite

Pasarea mingii

- exersarea structurii: pase in doi din alergare (cu


doua maini cu o mana si cu pamantul) in prezenta
a 2 adversari semiactivi, demarcaj si aruncare la

12

Tema la
grupa

in practicarea globala
a disciplinelor si a
probelor sportive cu
respectarea
principalelor reguli

Aruncarea la cos

cos din dribling sau din saritura

Joc bilateral cu
tema

- joc bilateral 5x5 cu tema: apararea cu marcaj


agresiv, depasirea si patrunderea, aruncare la cos
adecvata situatiei
- respectarea regulilor de joc stabilite
- arbitraj efectuat de profesor

10-11

2.2 Aplica eficient


cunostintele si
deprinderile insusite
in practicarea globala
a disciplinelor si a
probelor sportive cu
respectarea
principalelor reguli

Pasa urmata de
schimbare directie

- exersarea structurii: pasa in trei din deplasare,


cu schimb de locuri, aruncare la cos si recuperare

Joc bilateral cu
tema

- demonstratii

Observare
sistematica

- corectari
- joc bilateral 4x4 la un cos cu tema: aruncare la
cos (precedeul adaptat situatiilor de joc),
recuperare, marcaj, agresiv, demarcajul,
efectuarea a minimum 4 pase inaintea aruncarii la
cos
- respectarea regulilor de joc: pasi, fault, dublu
dribling
- arbitraj realizat de elevi prin rotatie

12

2.2 Aplica eficient


cunostintele si
deprinderile insusite
in practicarea globala
a disciplinelor si a
probelor sportive cu
respectarea
principalelor reguli

Marcajul si
demarcajul

- exersarea marcajului si demarcajului, in functie


de situatiile de joc (leapsa in perechi)

Pasa lunga cu o
mana

- exersarea demarcarii prin variatia ritmului de


alergare si a driblingului

Aruncarea la cos
adaptata situatiei de
joc

- explicatii - demonstratii - corectari

Joc bilateral

Tema la
grupa

- exersarea pasei lungi cu o mana catre un


partener care alearga in viteza si aruncare la cos
in prezenta unui adversar activ
- joc bilateral 5x5 pe tot terenul cu tema: pasa
lunga, pasa cu pamantul, aruncarea la cos prin
depasire si patrundere, aparare agresiva
- respectarea regulilor de joc stabilite
- arbitraj efectuat de profesor

13-15

2.2 Aplica eficient


cunostintele si
deprinderile insusite
in practicarea globala
a disciplinelor si a
probelor sportive cu
respectarea
principalelor reguli

Aplicarea in joc
bilateral a
procedeelor si
actiunilor tactice
insusite
(minicampionat intre
subgrupe)
Echiparea potrivit
conditiilor
atmosferice

- exersarea aruncarilor la cos din procedee


optionale
- joc bilateral 5x5 cu aplicarea actiunilor tehnicotactice de atac si aparare insusite
- respectarea regulamentului de joc
- arbitraj efectuat de catre elevi prin rotatie

13

Autoevaluare

16-17

2.1 Integreaza
procedeele tehnice
invatate in actiuni
tactice simple.

(treninguri)

- consiliere asigurata de catre profesor

Pasa lunga cu o
mana de deasupra
umarului si pasa cu
pamantul

- exersarea pasei lungi catre un partener fix, cu


cresterea progresiva a distantei (contraatacul)

Deplasari specifice
in aparare (marcajul
agresiv)

- corectari

Intreceri

- demonstratii

Observare
sistematica
Tema la
grupa

- exersarea in perechi a pasei cu pamantul


- exersarea marcajului normal si agresiv a
jucatorului cu minge. Se aplica in "jocuri scoala" la
un panou
- stafeta avand in componenta 3-4 procedee
tehnice
- arbitrajul efectuat de profesor

18

2.1 Integreaza
procedeele tehnice
invatate in actiuni
tactice simple.

Marcajul,
demarcajul si pasa
cu pamantul

- exersarea pasei, marcajului si demarcajului in


perechi, in prezenta unui aparator fara aruncare la
cos, apoi cu aruncare si actiune de recuperare

Depasirea
adversarului cand
se afla in posesia
mingii

- structura in relatie de 1x1; dribling, fenta de


aruncare, pornire in dribling pe parte stanga a
adversarului si aruncare la cos
- joc 4x4 la un cos, aplicand structurile exersate in
lectie

Observare
sistematica
Tema la
grupa

Joc bilateral cu
forma

19

1.3 Realizeaza actiuni


motrice cu structuri si
eforturi variate

Aruncarea la cos
din saritura si din
dribling

- exersarea aruncarii la cos: aruncari de pe loc;


dribling, orpire, aruncare la cos din saritura

Tema la
grupa

- demonstratii, corectari
Joc bilateral
- efectuarea driblingului cu schimbari de directie,
patrundere si aruncare la cos
- joc 5x5 la 2 panouri
- consiliere realizata de profesor

20-23

1.3 Realizeaza actiuni


motrice cu structuri si
eforturi variate

Dribling alternativ
Joc bilateral

- exersarea driblingului cu schimbare de directie si


fenta de depasire (cu schimbarea bratului in
functie de actiunile adversarului) urmat de
aruncare la cos din saritura
- depasirea prin dribling cu pivotare pe langa
adversar, urmata de pasa sau aruncare la cos
- joc 3x3, 4x4 cu tema: aplicarea in joc a actiunii
de depasire in relatie cu coechipierii care se
demarca

14

Observare
sistematica

- arbitraj efectuat de elevi, prin rotatie

24-28

2.1 Integreaza
procedeele tehnice
invatate in actiuni
tactice simple.

Pasa cu schimb de
locuri si aruncarea
la cos

- exersarea pasei in trei cu schimb de locuri si


aruncare la cos, in prezenta unui adversar care
executa presing

Joc bilateral

- explicatii, corectari

Autoevaluare

- joc bilateral 5x5 cu teme: marcaj la un adversar


repartizat, demarcajul si aruncarea la cos in
functie de actiunile adversarilor
- arbitraj realizat de elevi prin rotatie

29-30

2.2 Aplica eficient


cunostintele si
deprinderile insusite
in practicarea globala
a disciplinelor si a
probelor sportive cu
respectarea
principalelor reguli

Structuri de atac si
aparare
Joc bilateral

- exersarea structurii 5x5 la un cos. O echipa in


atac, una in aparare. Se executa in mod repetat
actiuni specifice fazelor de joc. La fluierul
arbitrului, echipa din atac lasa mingea jos si se
retrage in aparare, schimbandu-se rolurile

Tema la
clasa

- joc 5x5 la 2 cosuri


- arbitraj si comentarii realizate de profesor

31-33

2.2 Aplica eficient


cunostintele si
deprinderile insusite
in practicarea globala
a disciplinelor si a
probelor sportive cu
respectarea
principalelor reguli

Repetarea
procedeelor
tehnico-tactice
predate
Prezentarea
cerintelor pentru
probele de evaluare
Sustinerea
esalonata (la
cerere) a probei de
evaluare

- exersarea izolata, sub aspect de incalzire, a


procedeelor de baza
- constituirea grupelor valorice si exersarea
variantei de evaluare pentru care au optat elevii.
Evaluarea se face la cerere, pe parcursul lectiilor
- joc bilateral sub forma unui microcampionat al
clasei
- arbitraje realizate de catre elevii competenti,
programati prin rotatie, consiliati de profesor

Clasa a VIII-a
Numar de lectii alocate: 20. Timp de exersare 30-40'
Continuturi cuprinse in instruire:
pasa in trei cu schimbare de locuri
aruncarea la cos din dribling si din saritura
patrundere, depasire, recuperare
joc bilateral
apararea om la om
demarcaj - patrundere
pasa de contraatac
marcajul agresiv
oprirea in unul si doi timpi, urmata de pivotare
da si du-te, in atac - asezarea in atac in semicerc
scoaterea mingii din dribling
15

Sumativa

Nr.
lectiei

recuperarea, interceptia

COMPETENTE

Detalieri

SPECIFICE

de

Exemple de activitati de invatare

Dozaj
orientativ

Evaluare

continut

2.1 Foloseste
adecvat procedeele
tehnice si actiunile
tactice in conditii de
intrecere

Pasa cu una si
doua maini

- exersarea pasei cu una sau doua maini in trei cu


schimb de locuri, in prezenta unui adversar

Driblingul

- exersarea driblingului variabil ca ritm de pe loc si


cu schimbari de directie, alternativ cu mana
dreapta si stanga

Joc bilateral

Predictiva

- exersarea aruncarii la cos (procedeul preferat)


- joc bilateral la un cos

2.1 Foloseste
adecvat procedeele
tehnice si actiunile
tactice in conditii de
intrecere

Pasa lunga de
contraatac
Aruncare la cos

- exersarea structurii: pasa lunga pe contraatac


catre doi jucatori care alearga pe tusele laterale.
Primitorul arunca la cos din saritura sau din
dribling in prezenta unui adversar

Joc bilateral

- demonstratii, corectari

Observare
sistematica

- joc bilateral 5x5 la doua cosuri, cu tema: pasa de


contraatac
- aplicarea regulamentului de joc

3-4

2.1 Foloseste
adecvat procedeele
tehnice si actiunile
tactice in conditii de
intrecere

Driblingul, oprirea
cu mingea si
pivotarea
Joc bilateral

- exersarea structurii: dribling cu ocoliri de


obstacole, alternativ cu mana dreapta si stanga,
cu ritm de de executie diferit, urmat de pasa
laterala, reprimire si oprire intr-un timp in fata unui
adversar, pivotarea cu depasirea acestuia si
aruncare la cos din dribling sau din saritura

Tema la
grupa

- demonstratii, corectari
- joc bilateral la 2 cosuri, cu tema: oprirea,
pivotarea si patrunderea
- aplicarea regulamentului de joc
- arbitraj efectuat de catre profesor

2.1 Foloseste
adecvat procedeele
tehnice si actiunile
tactice in conditii de
intrecere

Driblingul variat,
urmat de oprirea in
unul si doi timpi
Aruncarea la cos
din saritura

- exersarea structurii: dribling in fata unui aparator


activ care urmareste interceptia, oprire, aruincare
la cos din saritura (incercare de recuperare)
impreuna cu adversarul
- joc 5x5 la 2 cosuri, cu tema: aparare agresiva (in

16

Tema la
grupa

Joc bilateral

limita regulamentului) - depasirea si patrundrea


- arbitraj efectuat de elevi prin rotatie
- interventii ale profesorului in anumite faze de joc
- corectari

6-9

10

2.2 Aplica eficient


cunostintele si
deprinderile insusite
in practicarea globala
a ramurelor si
probelor sportivem,
cu respectarea
regulamentului oficial

Realizarea
actiunilor specifice
postului din echipa

2.1 Foloseste
adecvat procedeele
tehnice si actiunile
tactice in conditii de
intrecere

Pasa cu una si
doua maini

- joc bilateral 5x5 in conditii regulamentare.


Preocupari prioritare pentru aruncarea la cos prin
procedeul adecvat situatiei de joc si apararea
agresiva la limita faultului

Autoevaluare

Joc bilateral
- arbitraj realizat de elevi, prin rotatie
- supravegherea jocului de catre profesor si, dupa
caz, oprirea lui cu interventii privind organizarea
acestuia

- exersarea structurilor: pasa in trei din deplasare


cu schimb de locuri, aruncare la cos din saritura,
urmata de recuperare

Scoaterea mingii
din dribling

- dribling si scoaterea mingii, realizat in perechi

Joc bilateral

- demonstratii

Predictiva
(investigare)

- corectari
- joc bilateral 3x3 la un cos, cu tema: scoaterea
mingii din dribling (in limitele regulamentului)

11

2.1 Foloseste
adecvat procedeele
tehnice si actiunile
tactice in conditii de
intrecere

Contraatacul
Demarcajul

- exersarea structurii: pasa lunga de contraatac demarcaj - prinderea, dribling si aruncare la cos,
in prezenta unui aparator activ

Observare
sistematica

- demonstratii

Aruncarea la cos
din alergare

- corectari
Joc bilateral
- joc bilateral 5x5 u tema: contraatacul si apararea
om la om

12

2.1 Foloseste
adecvat procedeele
tehnice si actiunile
tactice in conditii de
intrecere

Dribling - oprire pivotare


Aruncare la cos recuperare

- exersarea structurii: dribling - oprire intr-un timp pivotare - pasa la un partener demarcat patrundere
- aruncare la cos - urmarire la panou in vederea
recuperarii

Apararea om la om
- demonstratii, corectari
Joc bilateral
- exersarea interceptiei
- joc 5x5 la doua cosuri in conditii regulamnetare

17

Tema la
grupa

- arbitraj efectuat de profesor

13-15

2.1 Foloseste
adecvat procedeele
tehnice si actiunile
tactice in conditii de
intrecere

Dribling
Pivotare
Patrundere

2.1 Foloseste
adecvat procedeele
tehnice si actiunile
tactice in conditii de
intrecere

- da si du-te

Recuperare

- joc bilateral 5x5 cu tema: aplicarea procedeelor


tehnice cuprinse in structura sus mentionata

Aruncare la cos

- aplicarea regulilor de joc: pasi, fault, dublu


dribling

- exersarea aruncarii la cos prin procedeul


preferat

Atacul la semicerc
Apararea om la om
Atac in semicerc
Joc bilateral

Tema la
grupa

- demonstratii, corectari

Aruncare la cos din


dribling

Joc bilateral

16-18

- exersarea structurii: dribling cu variatii de ritm si


ocolire de jaloane, pasa, reprimire, oprire,
pivotare, patrundere, aruncare la cos din dribling,
recuperare

- exersarea apararii om la om, a atacului in


semicerc, da si du-te

Observare
sistematica

- joc bilateral 5x5 cu tema: atac si aparare, cu


respectarea sarcinilor pe post. Aplicarea
regulamentului de joc
- arbitraj realizat de profesor cu transmiterea unor
corectari

19

2.1 Foloseste
adecvat procedeele
tehnice si actiunile
tactice in conditii de
intrecere

Prevederile tehnicotactice necesare


sustinerii probei de
evaluare

- exersarea variantei de evaluare pe grupe


constituite in acest sens

Autoevaluare

- joc bilateral 5x5 in conditii regulamentare

Joc bilateral

20

2.2 Aplica eficient


cunostintele si
deprinderile insusite
in practicarea globala
a ramurelor si
probelor sportivem,
cu respectarea
regulamentului oficial

Joc bilateral
concomitent cu
sustinerea optionala
a probelor de
evaluare

- joc bilateral 5x5 in conditii regulamentare,


arbitrat de elevi prin rotatie
- sustinerea la cerere a evaluarii finale, potrivit
prevederilor Sistemului National Scolar de
Evaluare
- prezentarea scalei de evaluare

18

Sumativa
(la
cerere)