Sunteți pe pagina 1din 9

Mecanismul creditarii bancarea agentilor economici

Etapele procesului de creditare bancara


In cazul acordarii de credite, banca este obligata sa ia in considerare si posibilitatea ca
acestea sa nu mai poata fi rambursate. Pentru a nu minimiza acest risc, bancherii trebuie sa dea
dovada unui inalt professionalism si a unui maximum de responsabilitate atunci cand
fundamenteaza si adopta o decizie de creditare. Acest lucru este posibil doar atunci cand se
studiaza cu multa atentie fiecare aspect pe care il reclama un caz de solicitare si acordare de
credit. In cazul in care nu se raspunde unui astfel de deziderat, este posibil ca banca sa
inregistreze pierderi, care ulterior vor trebui acoperite, fie din profit, fie din capitalurile proprii.
Pentru a se evita astfel de neplaceri, in cazul acordarii unui credit, o banca trebuie sa
urmareasca cu consecventa derularea urmatoarelor etape ale procesului de creditare bancara :
Etapa 1 Informarea documentarea asupra solicitantului de credit
In urma discutiei pe care moderatorul de credite o poarta cu clientul, trebuie sa rezulte
raspunsul la cateva intrebari care au o importanta deosebita in continuarea sau sistarea
procesului de creditare a clientului : Cine sunteti dumneavoastra?, Ce obiective aveti?,
Ce garantii pot fi prezentate?, Cine va sunt concurentii?, Cine sunt actionarii?, Care este
calitatea managementului?.
In cazul in care solicitantul este o persoana fizica intereseaza : starea materiala(garantii,
gajuri), scopul creditului, comportamentul avut anterior in relatia cu banca.
In aceasta etapa, lucratorul bancar isi face o imagine de ansamblu asupra solicitantului
creditului, a intentiilor sale, concluzioneaza daca acesta intruneste conditiile minime de
creditare impuse prin politica bancii. Daca aceste conditii sunt indeplinite, moderatorulde
credit va solicita clientului depunerea cererii de credit, insotita de documentatia necesara
sustinerii ei.
Etapa 2 Documentarea creditului. Documente necesare analizei creditului
Continutul documentatiei, complexitatea acesteia difera in functie de categoria de clienti
creditati, de natura si complexitatea afacerii creditate
a)

pentru agenti economici, documentatia cuprinde :

certificatul de inmatriculare la Registrul Comertului si codul fiscal

statutul si contractul de societate cu modificarile ulterioare aduse la zi

bilantul contabil pentru ultimul an de activitate cu anexele prevazute de norme,


inregistrat la Administratia Financiara, inclusive balanta de verificare aferenta.

balanta de verificare aferenta ultimelor doua luni de activitate


1

devize estimative, facturi, oferte, contracte/comenzi si altele asemanatoare, care sa


justifice volumul si destinatia creditului

situatia creditelor angajate la alte banci( extrase de cont aferente )

studiu de fezabilitate

fluxul de numerar previzionat ( cash-flow ), conform modelului prevazut de


normele bancii

contracte de aprovizionare si de desfacere

situatia garantiilor propuse

aprobarea C.A. sau AGA, dupa caz, data managerilor firmei pentru contractarea
creditului, cu specificarea cuantumului, perioadei, destinatiei, a garantiilor, a
persoanelor imputernicite sa contracteze creditul

acordul de consultare a bazei de date a Centralei Riscurilor Bancare, conform


modelului din normele interne ale bancii

declaratia privind relatiile de grup cu persoanele fizice/juridice, conform modelului


prevazut de normele interne ale bancii si reglementarile BNR

b ) pentru persoane fizice, documentatia de credit, functie de produsul creditat, trebuie


sa cuprinda :

cererea decredite semnata de solicitantul creditului

adeverinta de venit lunar pentru salariat si sotul/ sotia acesteia

adeverinta de venit lunar pentru giranti

actul de vanzare-cumparare autentificat de notar pentru imobile cumparate

autorizatie de constructie, avize, acorduri, etc

situatia garantiilor propuse

Etapa 3 Analiza bonitatii solicicitantului de credite


Pe baza documentatiei prezentate de client, banca procedeaza la analiza documentatiei
in vederea acordarii creditului. In cadrul acestei analize un loc deosebit de important il are
stabilirea bonitatii solicitantului de credit. Bancile trebuie sa se asigure de bonitatea clientului,
prin care se defineste, de fapt, capacitatea acestuia de a-si sustine serviciul datoriei, respective
de a-si rambursa creditul la scadenta si de a-si plati dobanzile aferente, precum si de a face
dovada existentei garantiilor asiguratorii.
Determinarea posibilitatilor solicitantului de a restitui creditul este, in principal, o
problema de analiza economica. Analiza financiara vizeaza, atat trecutul firmei, cat si
2

perspectivele ei sau a afacerii care face obiectul creditului solicitat. Analiza financiara post
factum, a trecutului firmei consta in interpretarea indicatorilor de bonitate pe baza carora se
pun in evidenta punctele tari si cele slabe inregistrate in evolutia firmei ce solicita creditul.
Analiza viitoare financiara prospective trebuie sa demonstreze nevoile de fonduri ale firmei, in
dinamica lor, sa permita verificarea realitatii cererii de credit si sa evidentieze posibilitatile
reale de rambursare a creditului si de plata a dobanzilor si comisioanelor aferente.
Pentru conturarea unei imagini cat mai complete despre situatia economico-financiara a
agentilor economici creditati, este necesar a se defini si utiliza un set de indicatori, care trebuie
sa exprime nevoia de resurse si capacitatea agentului de a onora obligatiile legate de creditul
solicitat. Indicatorii trebuie sa sprijine luarea deciziilor in activitatea de creditare, sa permita
monitorizarea individuala a fiecarui credit acordat.
Sistemul de indicatori folositi in analiza bonitatii clientilor trebuie sa cuprinda un numar
de patru mari grupe de indicatori :
a ) indicatori ai situatiei financiare a agentilor economici
b ) indicatori ai gestiunii resurselor
c ) indicatori ai randamentului financiar si rentabilitatii
d ) indicatori ai valorii de piata a agentilor economici
Practica bancara demonstreaza ca majoritatea bancilor comerciale, pentru a simplifica
munca de analiza si a obtine maximum de operativitate in relatia cu clientul, recurg la un set
restrans de indicatori, a caror determinare se face pe baza datelor din raportarile periodice pe
care agentii economici sunt obligati sa le intocmeasca si sa le depuna periodic la Administratia
Financiara : bilant contabil, contul de profit si pierdere, situatia patrimoniului, balanta de
verificare.
Indicatorii considerati cei mai relevanti si utilizati frecvent sunt :
-

lichiditatea

solvabilitatea

rentabilitatea

grad de indatorare

acoperirea dobanzii

( Indicatorii nu au fost prezentati reprezintaun alt subiect )


O etapa importanta pentru efectuarea analizei economice a clientului o constituie
verificarea prealabila a documentelor prezentate de solicitant, pentru a proba legalitatea lor. In
acest scop moderatorul de credite si consilierul juridic verifica, din punct de vedere formal si
legal, daca documentele prezentate de client sunt actuale, complete si autentice, daca contin
informatiile necesare efectuarii unei analize obiective si competente.
3

La analiza cererii de acordare se vor avea in vedere o serie de aspecte :

verificarea justificarii creditelor si a duratei de creditare solicitate

verificarea apartenentei solicitantului de credit la un grup de persoane fizice si/sau


juridice si determinarea expunerii bancii fata de acest grup

perspectiva societatii, rentabilitatea si riscul afacerii

volumul obligatiilor fata de terti ( furnizori, banci, etc.), modul de onorare a acestora

posibilitatile de aprovizionare si desfacere

existenta unor resurse financiare excedentare prin care se poate suporta riscul deprecierii
cursului de schimb ( pentru cele de valuta )

capacitatea manageriala a clentului

In procesul de analiza a documentatiei, moderatorul de credite va face uz si de :


a) Informatiile pe care le poate obtine din baza de date a bancii ( pentru clientii existenti ) :
-

volumul total al creditelor aprobate, acordate si rambursate/nerambursate,


pe categorii si termene

rulajul platilor si incasarilor prin conturile de disponibil intr-o anumita


perioada

b)

utilizarea altor produse si servicii bancare oferite de banca

serviciul datoriei din perioadele anterioare

Informatiile pe care le poate obtine din alte surse :


-

alte banci

partenerii de afaceri ai solicitantului de credite

Oficiul Registrul Comertului, Administratia Financiara, Primaria, etc

Centrala Incidentelor de Plati, Centrala Riscurilor Bancare

Internet, etc

Pe baza informatiei din cererea de credit, din documentele prezentate de client, precum
si a informatiilor descries mai sus, moderatorul de credite va proceda la :
a) intocmirea referatului de credit va cuprinde toate informatiile referitoare la
situatia economico-financiara si juridical a solicitantului de credite. Este recomandat
sa se anexeze si nota de opinie a evaluatorului si a juristului privind garantiilor
propuse, care, in principiu va avea loc doua parti :
-

identificarea si localizarea garantiilor, determinarea valorii de piata si


procentul de acceptare in garantie propus bancii, starea si sansele de
valorificare in caz de nevoie

regimul juridic al garantiilor, conform naturii acestora ( reale sau


personale )

Referatul va fi semnat de catre moderatorul de credite si se va incheia cu o propunere clara


privind aprobarea sau respingerea solicitarii creditului.
b) intocmirea dosarului de credit, care va cuprinde :
-

cererea de credit

documentele necesare

referatul de credite

rapoartele de evaluare a garantiilor propuse a se constutui la acordarea


creditului.

nota de opinie a evaluatorului privind garantiile propuse

nota de opinie a consilierului juridic privind regimul juridic al garantiilor


propuse

Tot in aceasta faza se va prezenta si definitive continutul planului de afaceri al


clientului, langa care trebuie sa existe a analiza amanuntita cu privire la urmatoarele aspecte :

concurenta

piata de desfacere

piata aprovizionarilor

La elaborarea planului de afaceri, precum si la analiza acestuia, o atentie deosebita


se acorda strategiei de marketing a agentului economic.
Etapa 4 Negocierea contractelor
In urma analizei situatiei economico-financiare sunt formulate concluziile
moderatorului de credite, care vor contura conditiile de creditare ale clientului si care
privesc : volumul creditului, durata de acordare a creditului, termenul de rambursare,
cuantumul ratelor, dobanda, perioada de gratie, garantiile. Toate aceste conditii se negociaza
apoi cu solicitantul creditului. Daca rezultatele obtinute in urma analizei si negocierii
converg spre o bonitate economico-financiara a clientului ce convine bancii, documentatie
specifica de analiza si fundamentare a creditului se va inainta spre aprobare organului
competent din banca.
Etapa 5 Aprobarea si acordarea creditului
In aceasta etapa se supune spre aprobare organului competent din banca intreaga
documentatie de credit si se incheie contractul de credit.
La bancile comerciale romanesti, decizia de aprobare a creditului este, de
principiu, o decizie colectiva luata in cadrul unui Comitet de Risc, in acord cu competentele
5

stabilite prin norme si regulamente pentru nivel de sucursala, nivel de directie de


specialitate din Centrala bancii, precum si nivel al Comitetului de Direcite sau Comitetului
Director al bancii. Pentru creditele ce privesc persoanele aflate in relatii speciale cu banca
este obligatorie aprobarea lor si apoi ratificarea aprobarii de catre Consiliul de Administrare
al bancii.
Incheierea contractului de credit si a contractelor de garantie
Dupa primirea hotararii care atesta aprobarea creditului, moderatorul de credite va
proceda la intocmirea contractului de credit si a contractelor de garantie, respectandu-se
intocmai toate conditiile in care a fost aprobat creditul, deoarece, potrivit reglementarilor,
toate operatiunile de credit si garantie ale bancilor trebuie consemnate in documente
contractuale.
Aceste documente trebuie pastrate de banci si puse la dispozitia personalului
autorizat al Bancii Nationale a Romaniei la cererea acestora.
Contractul de credit este considerat un contract oneros, prin care fiecare parte
urmareste sa obtina un folos : creditorul urmareste sa obtina dobanda, iar debitorul
urmareste sa obtina folosinta temporara a sumei de bani ceruta pentru a-si satisface o
anumita nevoie.
Prin contractul de credit se stabilesc drepturile si obligatiile partilor contractante,
respective pentru banca si imprumutat. Semnarea acestuia de catre imprumutat semnifica
acceptarea neconditionata a tuturor clauzelor acestuia. Contractul se semneaza de catre
directorul sucursalei si contabilul sef, care au delegate competente de angajare patrimoniala
a bancii, precum si de consilierul juridic, seful compartimentului credite si moderatorul de
credite, dupa ce acesta a fost semnat in prealabil de imprumutat, in calitate de debitor, si
giranti, dupa caz, in fata unui reprezentant desemnat al bancii. Dupa semnare, contractul de
credit se inregistreaza in registrul de evidenta a cererilor de credite. Modificarea oricaror
elemente ale raportului juridic de creditare, inclusive transformarea dintr-o categorie de
credit in alta, se efectueaza prin inscrisul denumit act additional, care produce aceleasi
efecte juridice.
Contractul de credit, odata incheiat, poate fi desfiintat prin hotarare a instantei de
judecata, la cererea debitorului, in caz de imposibilitatea executarii lui, neimputabila
acestuia si, la cererea creditorului, in caz de neexecutare partiala sau totala imputabila
debitorului.
Contractul de credit poate fi reziliat, desfacut, ca urmare a neexecutarii obligatiei
uneia din parti, din cause imputabile acesteia, efectele produse pana la momentul rezilierii
ramanand valabile.
6

In conformitate cu Legea bancara nr. 58/1998, contractele de credit constituie


titluri executorii, astfel ca, dupa investirea cu formula executorie se poate trece la
executarea silita a obligatiei inscrise in contrctul de credit.
Contractul de garantie Un credit trebuie sa fie insotit obligatoriu de garantii,
personale (fidejusiunea, asigurarea) si/sau reale (gaj, ipoteca). Orice garantie reala,
imobiliara sau mobiliara, se constituie doar in baza unui contract de garantie, care necesita
un anumit tratament juridic.
Etapa 6 Angajarea creditului. Monitorizarea utilizarii creditului.
Pe toata perioada de creditare, banca va urmari permanent modul in care clientul
utilizeaza creditul, daca e folosit in scopul in care a fost solicitat, daca se respecta intocmai
conditiile contractuale. Moderaturul de credite este responsabil pentru verificarea utilizarii
creditului conform destinatiei aprobate si are obligatia vizarii tuturor documentelor de plata
prezentate de clientul creditat. Documentele de plata sunt retinute de catre banca, se
fotocopiaza si se anexeaza la la dosarul de urmarire a creditului.
In cazurile in care se constata ca beneficiarii de credite au utilizat creditul pentru alte
destinatii decat cele stabilite in contractul de credit, moderatorul de credit are obligatia
profesionala de a informa imediat conducerea, care la randul sau, va dispune urmatoarele
masuri :

sistarea angajarii creditului aprobat si neutilizat, precum si a acordarii de noi credite

trecerea intregului credit la restanta si initarea masurilor in vederea recuperarii


creditului si a costurilor aferente, pe cale silita

sanctionarea personalului bancar vinovat de nerespectarea destinatiei creditului, cu


respectarea prevederilor Codului Muncii.

Monitorizarea atenta presupune deplasari periodice ale moderatorului de creditela sediul


agentului economic, unde se vor intreprinde : analiza economico-financiara pe baza ultimei
balante de verificare, controlul efectiv al garantiilor din punct de vedere al existentei,
integritatii si al conservarii lor, investigarea cauzelor si consecintelor pe care eventualele
modificari in activitatea sau managementului firmei le poate avea asupra relatiei clientului cu
banca.
Etapa 7 Rambursarea creditului. Controlul existentei si conservarii garantiilor.
Rambursarea creditului se face la datele prevazute in graficul de rambursare, piesa
anexata la contract. Scadentele pot fi stabilite lunar, trimestrial, semestrial sau integral la
sfarsitul perioadei de creditare. Graficul de rambursare este obligatoriu sa fie semnat de
debitor, garanti si reprezentantii bancii.
7

La orice intarziere in rambursarea ratelor scadente, banca va calcula dobanzi majorate,


conform clauzelor din contractul de credit. Este recomandat ca moderatorul de credite sa
monitorizeze sistematic modul de rambursare a ratelor scadente si de plata a dobanzilor,
inclusive a celor devenite restante si sa intervina efficient atunci cand clientul se dovedeste de
rea credinta. Moderatorul de credite este reprezentantul bancii care realizeaza o legatura
permanenta cu imprumutatul si care raspunde , potrivit normelor, pentru derularea creditului in
conditiile in care a fost aprobat. Pentru a monitoriza creditul acordat, moderatorul de credite va
gestiona dosarul de credit.
Rambursarea anticipata a creditului se poate realiza doar cu acordul bancii, aceasta
prevedere contituind o clauza expresa inscrisa in contractul de credit.
Controlul faptic al garantiilor constituitwe se va realiza, dupa caz :
-

anual ( imobilelel de natura cladirilor si terenurilor

semestrial ( utilajeje tehnologice, aparatura si tehnica de calcul, mobilier,


mijloace de transport)

perioade mai scurte, hotarate de organismele competente ale bancii.

In cazul in care se constata deprecierea calitativa sau valorica a garantiilor, iar valoarea
estimata a acestora nu mai acopera creditul si dobanzile, conform prevederilor din norme,
moderatorul de credite sau evaluatorul se va deplasa la sediul debitorului, unde se va redacta un
process verbal in doua exemplare, in care se va prezenta detaliat deficientele constatate., act
semnat de reprezentantii bancii si debitor. Procesul verbal, insotit de un referat intocmit de
moderatorul de credit cu propuneri privind masurile ce se impun, termene de realizare a
acestora, persoane responsabile pentru realizarea masurilor propuse, se prezinta pentru analiza
si decizie Comitetului de credite si risc.
In cazul nerambursarii creditului bancar si neplatii dobanzii, se va incepe obligatoriu
procedura de urmarire si, inparalel se va incerca recuperarea datoriei prin vanzarea sub
supraveghere a bunurilor aduse in garantie. Din sumele rezultate se va incerca acoperirea
integrala a datoriei fata de banci. Nu de putine ori, banca, prin organelle sale de executie, pentru
a-si recupera creantele solicita organelor judecatoresti reorganizarea sau falimentul firmei
debitoare.. In astfel de cazuri, desi a constituit provizioane, fiind insuficiente, poate inregistra
pierderi., care potrivit normelor urmeaza a fi acoperite din reserve, diminuandu-se astfel
capitalurile proprii. Un astfel de demers presupune o aprobare din partea AGA si, in prealabil,
ample investigatii in teren, pe baza unor documentatii specifice, din care sa rezulte, in mod clar
si expres, ca au fost epuizate toate caile legale de recuperare a creantei.