Sunteți pe pagina 1din 82

=

www.dacoromanica.ro

1041,,p

o-

a,

t,

'EL

1;

acra

.4141124kii .
-,:',iiI,

.0 .
',r,a, 4" -% -

.
,:''.

4, '

-:!`,.,,,,..,..,,

- .,,,,,, '

..:=.,=',.'s-hi----'','

,,y,, -

-.F.::,.,:

,:56-.,,,f i . )2.,

.....,9-

..

nn.
"

4N."

twgy

5-s!.,s,a,

'

'"&" '

-_)=-C,3M,;:rAt&

itmariva ........

ordaarcsuismwar***.iii.****e

crA,f,

irt."--1F

4 tt.is.:

R7-41FTIC..
.4,14

kr.
A

===f

,14
'"RA

od

DIN

OBNA1111 ATICA 11011/11N'Ad.

Album artistic
representAnd 284 broderii

esAituri

dup`a originale taranesti


intocmit

din incredintarea comitetului reuniunei agricole romane in Sibiiu


de

Dimitrie Coma,
profesor la seminariul Andreian

si

president al reuniunei.

Patruzeci tabele colorate i text explicativ.

1c) 1 i -u.

Editura i proprietatea reuniunei.

www.dacoromanica.ro

bate drepturile reservate.

www.dacoromanica.ro

Prefata.
la care s'a a-vntat
Albumul artistic, care Intruneste In sine o parte Insemnata a gradului de conceptie estetica,
cultural al timpului si un isvor nesacat de inspiratie pentru

spiritul poporului nostru, este chemat s, formeze un monument


toate generatiile .viitoare.

in aceasta opera e depusa folla de munca si de pricepere a femeii romne i in ea se reoglindeaza straduintele
culturale, cari au agitat i agita spiritul straturilor mai de jos ale neamului nostru.
Comitetul reuniunei noastre agricole, avnd lute problemele lucrarei sale si promovarea intereselor reclamate de
economia casnica, a implinit una din dorintele sale cele mai arzatoare atunci, cand la expositia industrial, tinuta aici In
toamna anului 1902, a hotartt intocmirea i editarea a 12 albume cu modele brodate i esute, cum si a unui album chromolitografiat In 600 exemplare.
Esecutarea acestei lucrari o a luat asupra sa presidentul reuniunei.
Din timpul acesta n'a intrelasat de a se ocupa In toate sedintele sale cu aceasta lucrare, care a recerut jertfe materiale din seama afara mari pentru o reuniune saraca ea a noastra.
Avnd tusa convingerea, crt munca ce se savhrseste este o muna cultural de prima ordine, n'a erutat nici o jertf,

ca sa vada opera dusa la bun sfrsit.


Terminata acum aceasta opera, la care atati factori
spre justa apretiare

inehinat puterile lor de munca, o presentam publicului

sprijinire.

Si bii u, Octomvrie 1904.

Comitetul reuniunei agricole romane.

www.dacoromanica.ro

I. Architectura, sculptura si pictura la Romani.


Acum c dat 'mi-a fost s vad ispravita opera mea predilecta,
albumele, pentru cari am cheltuit zel i abnegatiune i truda far

melor ; ea este o .imitatie norocoash, In dimensiuni fireste reduse, a

preget de ani Intregi, bucuros m'as dosf in umbra tignei meritate,


lasand In grija altcuiva scrierea cuvntului-Inainte.
Nedumerirea ce ma apasa datorita e mai ales faptului e, In

mata apoi In mosee. Paguba numai ca cele 2 turnuri proprii cate-

materie de ornamentic si de arta preste tot, nu exista, la noi, aproape


nici o traditie literara, necum o lucrare sistematica si de natura a'rni
serv drept calauza. Dar nici
Incumet a suleva cestiuni artistice
propriu zise. Sa'mi fie totusi permis a indica, in putine cuvinte,
trecutul i presentul artei la Romani.
incep cu architectura, arta matc, din sanul creia se desprind

mai tarziu mandrele ei fiice, sculptura i pictura.


Stalpii podului preste Minare, ruinele de langa Turnu-Severin
si alte cateva ramasite, descoperite ici colea, ne reamintesc,Inceputul
coloniei romane de aici. Mai pre sus de celelalte sant monumentele
dela Adam-Klisi In Dobrogea i Indeosebi turnul de preste 15 ni.
Inaltime si 10 ni. 1itne, representand cutropirea barbarilor prin legionari romani. ncolo nici o zidire monumentala, care sa ne glasueasch
de inceputurile i fiinta neamului nostru.
Abia prin veacul al XIV., deodata cu organisa,tia tarilor romne,

grandioasei biserici de odinioara Sofia In Constantinopole, transfordralei se sfarsesc ascutit, contrastand astfel cu rotunzimea coperisului,
Incoronat de o cupola dominant aevea mareata.

Architectura profana din

secolii

trecuti nu stiu

existe la Romani. Ruinele palatului demnesc din Targoviste, de cari


legate stint arnintirile atator fapte, cetatuia Neamt i alte e-Meya claramaturi paraginite nu trezesc decat interes istoric, nu si artistic.
De vre-o jumatate de secol incoaci vedem inavutindu-se, mai
ales capitala Romaniei, cu multe cladiri public e, in parte monamentale i intrunind mult putin conditiile artistice cuvenite, d.

e.

palatal bancii nationale si al justitiei, palatul telegrafo-postal, cassa


de depuneri, ateneul, etc.
Ca facand parte din arta romaneasca moderna se pot considera :

uriasul pod preste amare i portal Constanta.


Arta sculpturii la noi ma'rginita e la putine sapaturi in lema,
ca d. e. cruci, iconite, arnvoane, iconostasuri, etc., Mente si ele de

La celelalte biserici vech i, cu exceptia a 3-4, intalnim

meseriasi, calugari i alti diletanti, cari adose copiaza bine rau, daca
nu slutesc, ceca ce au vazut te miri unde. Talentele altcum rada nu
se pot nici ele avanta, fiindca le lipsesce cunostinta desenului, temelia
ori carei arte plastice. Exceptie.fac sculptorii nostri, fireste putinei, cari

totala sau aproape totala lipsa de arta. Ziduri groase, ferestri mici,
boltituri i usi scunde, turnuri i aorea cupole tuguete, disproportie
Intre partile cldirei i lipsa de ori ce ornamentatie artistica,
eata
tabloul posomorat, dar adevarat, in care se oglindeste architectura
bisericilor noastre vechi. Idea trainiciei nu pare nici ea a toate co-

tusa abia in deceniile din urma au inceput a se afirma mai cu tarie.


S tatu ele Romniei, putine si ele, datorite sant, pe cat stiu,
in parte covarsitoare, strainilor. Putinatatea statuelor se explica de
altcum i prin aceea, ca In biserica noastra nu sant Ingaduite.
Ca lucrari atarnatoare de arta sculpturii prin ornamentele

varsitoare, multe biserici fiind slab construite si adese numai din lemn.
Pe malul Argesului sgomotos, in cretele falnicilor Carpati, s'a
inaltat, da, minunatie omeneasca i dumnezeeasca, biserica manastirii

figurile secase in relief trebue privite putinele odoar e si scule

apare, ca prin farmec, giuvaerul de lang, Arges.

Curtea- de- Argos.

Miseriile seculare, prin cari am strabatut, explica faptul umilitor

ca, Iii largul Ungariei i Bucovinei, nu s'a dada, pana In veacul


expirat, niel o biserica romaneasca de valoare artistica. De un sir de
ani incoaci vedem ridicandu-se, si la noi, locasuri dumnezeesti, modeste
si ele, cari Insusesc, In parte, cerintele architectonice dorite. Deosebita
amintire merita imposanta catedralit din Cernaut si mai ales biserica
de curand restaurata a 111irauti1or. Locul de onoare se cuvine negresit

majestoasei noastre catedrale de aici (Sibiiu), care vrednica este a fi


pusa chiar alturea cu giuvaerul de langa Arges. Catedrala sibiana
se impune cu deosebire prin eleganta i combinatia armonica a for-

bisericest

cari s'au stracurat, ca prin urechile acului, din secolii


trecuti. Vrednica de amintire este colectia muzeului din Bucuresti.
Prin intrevenirea mai staruitoare a celor chiemati s'ar putea
injghieba asemenea colectii, daca nu in toate centrele noastre bise-

ricesti, lana cele 5 metropolii din Bucuresti, Iai, Sibiiu, Blaj


Cernaut. Decat apeiuri i cerculare cari, experienta dovedeste, la noi
nu prind, mult mai bulla isprava ar face cate un barbat expert, arrume
Insarcinat cu perandarea comunelor, In scopul colectarei odoarelor si
sculelor esite din Intrebuintare. Cu o cale s'ar putea strange diverse
alte vechituri de valoare, d. e. carti, chrisoave, podobeli si diverse
obiecte apartinand ornamenticei poporale.
Judecand dupa ce vedem In biserici si la multele expositii

artistice, Indrituiti am fi sa vorbira de belsug In pictur'd la noi.


2

www.dacoromanica.ro

Bogate In zugravli srint cu deosebire bisericile.vechi. Rotocoale


suprapuse randuri-randuri, ornamentica sarbeda si in parte foarte
naiva, colorit sbierator, figuri adese pocite

imitand caricaturi.le

bizantine din epoca decadentii, eata pe scurt caracteristica vechei


uoastre picturi bisericesti.
Pictura din biserica Curtii-de-Arges nu este nici ea la inalti mea
artistica cu architectura.
Ca fiind lucrare artistica de valoare, i in parte de mare va

loare, poate fi considerata' pictura catedralei din Cernut si a bisericilor -Tri-Ierarchi din Iasi, Sf. George-Vechiu din Bucuresti si a
manastirii din Sinaia.
Daca si intru-cat pictura inca neinceputa a catedralei sibiene
se va avnta preste a bisericilor amintite, viitoriul va decide.
Cu ocasia renovarilor, zugraveala vechilor biserici ar trebuf
reprodusa intocynai, de curnva intrunesce clemente artistice; de unde

nu, ea se va copia exact pe barde sau panza, de dragul interesului istoric.

II.

Alai pro sus de cea bisericeasca este la noi pictu ra profa n rt, care 'si-a luat inceputul deodata cu venirea de pictori formati
prin scoalele din strainatate.
Tablourile de pana acum, cu putine exce)tii, trebue privite
ca stand, asemenea zugravelilor din biserici, in alar a de cadrul artei
Rationale, fiindca, 1.ucrarea n'a isvorat direct i instinctiv din sufletut
poporului nostru nici iin reoglindeaza, ca exprimare i maniera,
geniul i caracterul neaos romanesc.
Un modest progres s'a realisat, da, si pe taramul picturii
nationale si e ,speranta ca' urtnandu-se exemplul artistilor de frunte,
se va crol, firest pe indelete, pictura nationala aparte si gazdnind
inspiratii poporane.
Scoalele frumoaselor arte din Bucuresti si Iasi sant, asa zicand,
samburele picturii nationale.
in fata constatarilor premergatoare, va trebui s declaram
arta' nationala i indeosebi architectura, sculptura i pictura ca stand
astazi In pragul desvoltarei.

Ornameritica poporal5 i promovarea ei.

Natura si omul sant factorii, cari impreuna urzesc arta.

Arta este o imitatie a naturii. Arta imiteaza in adevr natura, insa


asa cum o vede si simte artistul in lumina geniului sal]. Arta provine
nemijlocit din intuitie si se adreseaza la intuitie, isvorul primitiv al
ori canal sentiment estetic.
O natura frumoasa mijlocete in chin firesc educatia artistica
a unui popor, creand, pe indelete, fondul estetic care, in conditii sociale
priincioase, tinde a se manifesta i, ,j utat de fantasie, produce arta.

Despre ca aa este, n'am avea decat sa ne gandira 'la Grecia


si Italia, cari amandoue intrunira, cea dintaiu data i ceealalta in
cloue randuri, cerintele atinse in cel mai desavarF,4it grad. in starea
de barbarie un popor nu poate avea arta ; caci ti lipseste putinta
de a exprima aceea ce sinite. Civilisatia rafinata nu este 'lid ea
priincioasa. artei, fiindca, toceste oarecum simtirea frumosului i totdata energia exprimarei.
puternica tnraurire asupra artei revine s o 1 al u i
o vadita

clime i. In mediul atat de impestritat i mret, propriu ta'rilor


sudice, imaginatia se avanta sprinter' inainte i astfel cugetarea
n'are destul ragaz a se adanci in tainele tiiiitii. Frigul sporeste
rigoarea trupeasc iprin ea increderea in fortele proprii. De aceea
In tarile recoroase prevaleaza, stiintn, ear in sud prevaleaza arta.
Locuitorii zonei glietoase, ala de matera i monotona, n'au avut
si

arta si nici ca pot avea.


Privind natura tarilor locuite de Romani, ochiul riostra vede
perndandu-se sumedenie de tablouri de o variatie si' frirmseta
adese neintrecuta.
Ici plaiul dunarean in largul orizontului, strataiat pe alocurea de arbori sau cranguri sau turnuri bisericesti, sub un cer azuriu
luminos, in care privirea se afunda Para, sfarsit, colo falnicii munti cu
uriase plete incolacite i codri seculari, intrerupti de poene mndre i covoare de muschiu si stanci fantastice, cu isvoare cristalino si parae, cari
serpuesc spumegand i rostogolindu-se navalnic inspre valle si campiile
invecinate. Ici coaste inverzite sau lanuri aurii cat cuprind ochii, colo
Dunarea majestoasa saltand In valuri a lene. impreuna vietuire
adapostul atator vai i unghere ademenitoare, cari se deschid inspre
civilisatia apuseana, explica unitatea de limba si de obiceiuri.

Pe tntinderi de abia 260 km. intalhim rand pe rand tarm


de mare, delta uriasa, cmpil, dealuri i munti, variand intre 1 ni.,
.

inaltimea gurilor dunarene, si preste 2500 in., na1imea Negoiului.


Traind poporul roman, odrasla din vita nobila, in mijlocul
acestei naturi i fata in fata cu icoanele pline de farmec i maretie

pitoreasca, este en neputinta sa nu 'i-se fi Intiparit, cu vreine, in


alvia sufletului i si nu-'1 faca, a simtl frumsetile ce 'i-se ofer ca
atrita darnicie.,
Canturile poporale, doinele i povestile marturie sant, ca po-

porul nostru stapanit este de un puternic.sentiment estetic, samburele

ori carei arte. Portal sau, mandru Para seaman, si broderiile si tesaturile i celelalte minunatii, cari storc admiratia generala, s'adose
un adanc sentiment pentru alegorea si combinarea armonica, a colorilor.

Acest sentiment a incoltit si s'a perfectionat, nu in ateliere nici


tablouri mestesugite ci, la scoala harnica si darnica a
prin earti
naturii. In colorile nationale, rosu, galbin i albastru, vedem T'Arapata treimea armoniei colorilor.

in scurt, poporul nostru are un ltogat si pretios fond artistic.


Ceca ce insa -n'a avut, este starea sociala avantata, In care arta sa
se poata manifesta.
Acum ca, in ciuda urgiilor seculare, cultura romana a inceput sa ja avantul priincios artelor, drept parola si punct de manecare trebue proclamata arta poporal isvor nesecat de inspiratii
si motive neaose romanesti.

Cu indatinata imitare a tot ce este strain i deci inaccesibil


gustului nostru estetic, artistii Romani nu vor putea incatusa, inimile
romanesti nici nu vor atinge tinta aspiratiilor noastre artistice
crearea unui stil romanesc original. Interesul national cere ca ei sa
vorbiasca, Romanilor rular-reste, inspirandu-se din sentitnentele reale
ale. poporului, in 'caro trajese, si aplicand la operele Ion formele poporale. indreptata le-ar trebui atentia i inima cu deosebire in spre
minungiile acului i razboiului taranesc, minunatii ca si care mai
pitoresti, mai drague, mai ademenitoare, nicairi si la nici un alt
popor n'an existat.
Decat bre sarbede i tarcoale in zigzag si alte imitatii bizantine, armenesti, maure, etc., asadar cu totul straine, pentru cari
ne lipseste priceperea si cari astfel pricinuesc indiferenta fata de
biserica i chiar instrainare, negresit ca mai bun efect ar produce

in bisericile .uoastre _neintrecutele podoabe romauesti, cari fura ochii


inalta iiiiniile, starnind cucernicie i multamire sufleteasca.
deosebi marea obste, taranimea, cuprinsa va fi de mandra induiosare
vazand Casa Donmului impodobita cu figuri si motive, pe cari insasi
le aplica ca drag, la camasi si broboade, la cingatori, furci de tors,
fluere, toporasti, poarta curtii, etc.. Pe tarancele, carora le presentai
.alburnele noastre, le-am vazut cu ochii scanteind i uneori lacrainand
de

bucurie !

Numerosi pictori i alti artisti, Romani i straini, unanim


cu insufletire au declarat formele i Motivele taranesti, cuprinse In
albume, ca fiind *burle de aplicat la impodobirea, bisericilor noastre,
mai bune i neasamanat mai frumoase decat cele bizantine si ar-

menesti, usitate la noi.


Alandra

nobila i romaneasca fiind, arta poporala si in-

deosebi ornamentica Ii va face intrarea triumfala probabil in mareata catedrala de aici, a carei podoabe imitate vor fi de numeroase
ori. Meritul initiativei i propagarei In cercuri largi revine, in mare
parte, subscrisului, care am staruit mortisIii sensul indicat.

www.dacoromanica.ro

De prevazut este, ea ornamentica depush In albumele i colectiile noastre, descrise In cap. IX, va gas cu timpul manoasa
aplicare In campul industriei, mai cu seama cand vorba e de a impodob romaneste cladiri publice i locuinte, haine i palarii de cucome, rufe i traiste de lux, ghete, mobile, parcane, vase, sfesnice,
plasele si di verse alte scule. Na de mult facui cunostinta unui sculptor
roman, care in seurt timp vanduse, la Romani i straini, mobile
sculptate in stil national, aproape 30 garnituri la fel. Cu oeasia concursului pentru iluminarea catedralei sibiene a esit biruitor candelabrul urias, care, dei cu preste 2000 cor. mai scump decum glasuia
concursul, se croise dupa motive imprumutate din albumele amintite.
daca n'ar avea alta
in Meya randuri as fi putut viudo, i

destinatie asa si faceam,

Trec dar inainte, i scot la iveala mai intai un neajuns, de


care se fac vinovati carmacii lucrului manual si. in special invatatoarele, cari predau acest obiect. Este obiceiul, durere, raspndit, in
virtutea caruia tinute sant fetitele, pana si in scoalele satesti,
perde vremea i vederea cu monograme i crosetarii sarbede, cu tablete secesioniste, cu migilloase i bizare cusaturi la gherghef, etc. A
buna seama ca mal de folos ar fi Indeletnicirea si asa ademenitoare
Cu frumoasele alesaturi i cusaturi poporale, atat de apretiate pentru
mandra lor infatisare.
trainicia

tatea irisa tinde a se emancipa cu ori ce pret, fie si cu pretul de


a se face de ras.

Decat plansete i albume cu isvoade straine si modele sculptate

ce se folosesc In ateliere si in scoalele de meserii din Romania, hotarat


CL mai cuminte ar fi sa imiteze vechile forme si motive poporale. Fiecare scoala ar trebu obligata sa'si Intocineasca, pentru lucrul manual
resp. meseria ce practica, o mica coleetie de modele pamantene.
Chiar i unde exista asemenea colectii, vor fi binevenite albumele noastre, atat de bogate In modele alese i luate de pretutindenea.

In deosebire de a Orientului propriu zis, mide traditionalele


podoabe se reproduc intocmai, ornamentica noastra mereu tildara
schimbari i prefaceri fel si fel.
Vina o poarta modia atat de sburdalnica, care s'a furisat
pdna si fl satele dosnice, momind ambitiile i tuduplecand cu dulce
suras cand pe o femee cand pe alta a'si cerca norocul cu figuri
colori neindatinate. A infiera asemenea incercari si a nu admite

nici un fel de abatere, este a inabus ori ce progres in ale ornamenticei casnice, este egal cu a pune artei poporale calusul in gura.
Multe din giuvaerele albumelor noastre trebue privite tocmai ea resultand din incercari i prefaceri. inovatiunile proaste, bizare sau

doara badarane dispar fara urma in noianul paraginirei, ear cele


isbutite se mentin cu staruinta.
Prin urmare, nu trebue ca, orbiti de nemasurata trufie nationala, sa respingem tot ce e nou sub cuvant de strain, desgropand
pastrand formele vechi i stravechi.
Ceea ce Irisa trebue respins i huiduit fa'ra indurare, este
schimonosirea portului i izgonirea pieselor caracteristice, d. e. a poalelor d'albo i catrintii i opregului, In hatarul si de dragul rocbiei,
acest dusman neimpacat al portului national. invinuite ar trebu nu
atat taran cele de rand, ci mai ales fruntea satelor, asadar preotesele,
invatatoarele, notarasitele, etc. cark In loe de a premerge cu bun
exemplu, bucuros fac esceptii spre a se deoseb i mi si de lumea
mai sarmana. Exista si astazi, recunosc, o seama de femei fruntase,
cari tin a pastra viu i neprilianit cultul portului national, majori-

micile traiste facute pe ales, perdelele,

covoarele, stergarele si cele 4 broderii, adevarate capd'opere, 3 m. 1 ungi

avand a serv ca decoratie pentru haine de cucoane.


Velinte taranesti, merindete, sorturi, traiste i covoare mari
ciliar se vand i astazi pe seama orasenilor. Piese aevea frumoase ar
avea sigur trecere daca, In urma confectionarei foarte anevoioase,
nu s'ar ven tocmai asa scumpe. Urrnarea e, ea vanzarea continua
a ramanea tarmurith' la putine bucati prost ticluite.
Pentru de a stanjin incatva concurenta tesaturilor straine si
In scopul de a chizasu produselor romanesti desfacerea pe o scara mai

intinsa si eventual in mare, puse trebuese atat confectionarea cat


desfacerea in conditii mult mai favorabile, asupra carora promit a reven.

Dintre pacatele oarecum mrunte amintesc in treacat : para-

darea In cutare port usitat aiurea, brodatul cu ibriin i fir scump,


inlocuirea tesaturilor de casa cu marfa stravezie de fabrica si aplicarea de motive si tonuri neindatinate.
Greu i molipsitor pacat faptuesc negresit cari inclina ibandrele broderii i alesaturi cu port cu tot si indeosebi cari nu pot
resista ispitei de a'si slut costumul cu fuste scrobite asemenea
baloanelor san cu rochii baltate foc, cu sorturi dantelate, cu gbete de
lac, panglici i brane nesabuite, etc.
Marea obstie, odinioara atat de conservativa, a inceput si ea
sa ignoreze traditia seculara, adese nascocind forme noue i imitand
miracozeniile i colorile moderne.
In urma nesfarsitelor schimbari i refaceri, cari se sporesc
vazand cu oehii, usor se explica zapaceala marelui public, odinioara
bine orientat, zapa'ceala, care ameninta a desa-vars slutirea i cu ea
desfiintarea portului taranese, mai intai la si aproape de orase.
Asa fiind, lecuirea va trebu inceputa cu reimprospatarea
orientarei, prin strangerea vechilor minunatii azi reslete, prin edarea
de albume ii brosuri poporale asupra industriei casnice, prin expositii,
prelegeri, colectii

i intemeiarea a 3-4 muzee de arta nationala.

Puse astfel in fata publicului interesat, numeroasele modele


si motive traditionale vor inlesni comparatiile i orientarea de minune.
Atunci numai poate fi vorba de familiarisarea mai de aproape cu spiritul
si finta artei noastre si apoi de injghiebarea unui stil romanesc aparte.
Albumele i colectiile noastre, pe cari le voiu descrie mai
tarziu, menite sant a urn aceast injghiebare, alaturea i impreuna
cu muzeele de infiintat, unul in capitala Romaniei i altul in casa
nationald de aici, eventual si aiurea. Judecand dupa neastamparul,
cu care se lucreaza de present, dincoaci i dincolo de Carpati, tinta
pare a nu fi tocmai departe. Aproape sau departe, ea trebue urmarita Para preget, cu zelul i insufletirea i pietatea ce datorirn artei
poporale, fala si gloria neamului romanesc.

Pana una alta sa nu pregetam a incuragia pe cari tin sa


ornamenteze romaneste tapete, pareti, mobile, carti, bastoane, cutii,
vase, chlimare, si c. 1.

Multe ar mai fi de zis in acest obiect important, dar

ma",

opresc cu gandul de a reven, aiurea.


Trec acum la cestiuni, cari apartin industriei casnice si cari
vor lamur si ele rostul, peripetiile i mersul albumelor.

IV. Materialul de tesut i brodat.


Ca material de tesut i brodat (eusut) serveste : lana, pan],
canepa, inul, bumbacul i matasa.

care In Ardeal luase, inainte vreme, un


avant, putem zice, neintrecut in Europa, continua a da inapoi cu
vadita i, durere, neinduplecata repejune. Urmarea este ca, in asemanare cu odinioara, astazi producem lana foarte putina, pe aloEconomia de

oi,

curca o cincime din cata cere industria casnica care, pusa I couditii
mai favorabile, usor ar putea consuma tot ce prisoseste oierilor
nostri din Carpati. Ca fiind ocupatiuni neaose romanesti i oarecum
surori avisate la sprijin imprumutat, economia de oi si industria
textila casnica ar trebu calauzite, mana In mana, In spre limanul
propasirei.

www.dacoromanica.ro

Dintre multele numiri proPrii lanei toarse i netoarse si


resp. puse in vanZare, amintim : lana turcana, barsana, stogose
tigae, din cari se prepara, la tors si vapsit, stra in a tu r a.
La stramatura i lama de obarsie straina, cari se intrebuinteaza
pe alocurea, fireste In ca'tatimi mici, apartin : p r ul, berca (birca,
diamantul, lanica ; lana berlineza), s p hanul (1Anita), i a in antul
(Pnica despartita), s r ma mestecat a, p r ul de cam il a., etc.
Paralel ca numarul caprelor, astazi putinele, a scazut la
abia o treinie catatimea odinioara insemnata a parutui de eaprei ,
din care se fac, ici colea, desagi, toale, nojite de opinci, traiste, etc.
Fuioarele i apoi tortul de in si de canepa se estrag din
cotoarele plantelor de acelas flume. in deosebire de a canepii, care
se mentirle binisor in usul traditional, cultura inului continua la
noi a se povarn si, ce e si mai rau, pe alocurea ameninta cu totala
dbeti , i cateva
stangere. Esceptie fac putine commie, sasesti i
domenii private, unde productiunea a reinviat, ajutata fiind de carmelitat.
maci expert .si instalatii rationale pentru topit
Abandonarea unei culturi asa importante s,i banoase cum
era, pe vremuri, a iitului, datorita e, nu. atat imprejurarilor agriCole.
schimbate, iiici producerei anevoioase, ci mai mi sean a cutropitorului
import de "inonbac, care a reusit sa ornoare veri-ce concurenta,
inalbit fiind din nastere i trainic, calduros si mai eftin ca hurl
sau &upa. Binevenit este bumbacul i pentruca se imbie tors gata,
alb curat i stralucind ca arniciu in colori fel si fol. La brodat
si uneori la tesut se iau bucuros arniciuri matasoase, cunoscute aici

sub numele de arniciu cu ghemul, arniciu cu idulL, ar--

niciu langa matasa si ata cu cariga (mosor).


La razboiu se la urzeala a1biti

i n en al bi ta de biimbac

cum si arniciuri.
Una din gloriile industriei noastre caSnice este Para indoeala
lunga i frumoasa serie de tesaturi plasmuite din bumbac i resp. arniciu,
ea'd. e. culmi, stergare, merindete, fete de perilla, velinte, brobeade, etc.
Odoarele portului national, ca d. e. gulere, ciupage, altite, cioanele,
cheite, etc., lucrate sala si ele mai ales sau i exclusiv in arniciuri, intre cari focosul arniciu Mugt matasa ocupa locul dintai.
Bumbacul deci aduce mari i numeroase. servitii industriei
noastre easnice.
Dead _Tusa giolgiuri fabricate eac'asa pelara ochi, deck
sarite din te ludri ce bulendre clestramate i earasi decat sorturi de
carton, pieptare i rochii pestrite de barchent, cari mai ales ele sailmonosese portul nostru atat de pitoresc, l'egresa mai bine am isbuti
reincepand a .produce in, fie si la cate 3-4 ani, spre a impaca
trebuintele proprii. Rareori se intampla, sa vezi tarancele cumparand .

din pravalie tort i ata de in.


Dintre conditiile prielnice culturei inului atingem in treacat
cateva, anume: clima umedoasa, paulara humos, apa moale i curatd,
brate eftine i instalatii in regula pelara -topit i melitat.

Xeasamanat mai respudit i oarectim proprie taranimei


noastre e atnepa, din care vedein f'dcandu-se sumeilenie de camasi
ii, saltele i ciarsafuri (lepedee), fete de perilla si de masa, invalitoare, saci, chingi, si asa in. d.
Eftinatatea canepii, producerea spornica

u deosebire trai-

nicia ei aproape neasamuita sant Insuiri, cari o pun in ochii taranilor mai pre sus de inul adevarat mai subtirel, mai aratatos, dar
prea scump.

Prasirea canepii s'ar avanta treptat mai ales prin instalatii


maestrite, cari ingadue topirea i melitatul in conditii foarte avantagioase. Meritul de a fi unlit, 'aici, propasirea revine comitetului
reuniunei noastre agricole, care a tinut s distribue primavara, in
chiste si pe bani, samanta adusa din Bologna, leaganul vestitei canepi
italiane. Intrunirile agricole au imbiat subscrisului ocasie de a in-

'trevenl cu dare de povete si asupra culturii rationale a canepii.


11` ortul de can e p si'l. prepara tarancele ; in pravalii, la
orase, nu exista.
mai pretioase decat
ori-care material textil, anume trainicie fara seaman, luciu inflacarat,
'-gingasie inagica, colora ademenitor, luminos si isvorand scantei. Din
pricina scumpetei, unicul ei cusur, intrebuintarea e marginad la
broderii, cari si ele nu se faptuesc.cu matasa dead pe alocurea,
exclusiv. in adevar, la cainasi i alte panzaturi de purtat, broderiile
111-eitasa

(matasea) intruneste calitati

se fac, cu rari ,esceptii, din arniciu, strrntur i resp. ata.


La tesaturi se aplica matasa cel mult In scopul plasmuirei
diverselor gateli, ca d. e. ciucuri, vargi i alesaturi. Broboade, petece
de opreg, pachioale i alte cateva tesaturi marunte din matas curata
sau matasa cu fir in putine locuri se pregatesc, fireste pentru cei
ce au de unde cheltuf.

in usul tarancelor vedem inatasuri de vre-o trei nearnuri,


una scamoasa si de rand, pe care ele o rasucesc i uneori o supun
vapsitului acasd, alta mediocra si a treia de cea mai scumpa cali-

tate. Pe cea dintai o numesc aici matasa netoarsa ori simplu


matasa, ear pe celelalte doue iiitas Cu t id u 1 a. Aplicarea firelor
mai groscioare, numite i b r i i n (ibrisim), e foarte marginita.
De cand cu iscodirea arniciului Maga matasa atat de ratos
si relativ eftin, intrebuintarea matasei a inceput s dea inapoi. Decat
matasa eftina, dar posoiort

i adose coloranta, mai bine e a se cum-

para arniciu de soiu ales si stralucind In colori dupa plac.


M'inane sa amintesc s rrna galbina si. a I b a, adeca firele
pretinse de aur si de argint, i firul galbin, alcatuit din aur
veritabil.. Din s r ra a crea ya se fac coltisori i alto gateli, ear
s'Arma mestecata .cu burnbac se ia ca bateala pelara vargi
i alesaturi.

in cele preMergatoare am insirat numirile i expresiunile


usitate in partile Sibiiului. Despre ca aiurea s'ara In us diverse alte
numiri, in parte locale, este obsteste stiut.

V. Va" psitul (chromatica).


Ca %cana parte din vechia noastra industrie casnica trebue priva

Atata pagubak vor fi zicand acei cari, sub pretext de marfa


extrafaina stiu sa adimeneasea fudulia taraneasca, si sa
eftina

Erezita prin traditie, probabil dela strabunii Romani, si tinuta

puna CO deosebire in carca femeilor tinere si mai sfatoase rumenele


de vapsit in pripa:- arniciuri, stramaturi i ciliar torturi, felurite
colorate gata. Stiu i arancele, din patanie, ea, rabdurii nu Want
decat cel mult vapselile scutnp platito si ca din cele eftine sau doara
foartex eftine adose se aleg cu tesaturi i resp. broderii cari, la
soare si in apa, se spaldcesc, se terg ori si mai rau, vapseala se
prelinge si murddreste.

vapsitul lanii, tortului i celuilalt material textil.

adese ca un secret familiar, chromatica, adeca maestria vapsitului, era,


pe vremuri, practicata la noi in toate tinuturile. in aproape fiecare sat

gasiai indeletnicindu-se cu vapsitul 2-3 sau mai multe femei, pe


seama lor i cu deosebire pe a sorioarelor Mai putin indemnatice. De

cand tusa Cu fabricatele moderne, atat de eftine i vapsite gata in fel


si chip, v'psitul acusa a imbrancit, treptat i grabnic. in comunele
mai dosnice se mentine inca, uneori cu statornicie aproape neinfranta.
inadins zic aproape ; caci marfa vapsita gata s'a furisat, deocamdata in
mi si pe nesimtite, pana si In catunele foarte indepartate de orase.
Asa fiiml, mirare nu ne va cuprinde afinci ca, din comunele
situate la indemna, langa' sau nu departe de orase, traditionalul vapsit

acasa a Inceput sa dispara si ca pe alocurea nu 'i-s'a pa'strat decat


aducerea aminte.

Cu atat .mai dainuitoare si mai tot asa de felurite sant vapselile ce se pregatesc acasa, din sucuri vegetale. Si hotarit. lucro
In ale vapsitului trancele noastre .maestre au fost, in toata puterea
euvantului. O seama din ele continua a pregat si a aplica vapseli
de o frumseta, limpezime i trainicie, cari au.cucerit respectul
interes papa, si al vapsitorilor de profesiune.

viul

Este deci motivata staruinta, cu care recomandam vapsitul

www.dacoromanica.ro

acasa, care

si asa urmeaza a se indeplini in dan de toiul lu-

cruliii de camp.

Expunerea urmatoare arat, in iesuniat, in ce consista maestria rpsitului acasa.


Taraucele noastre i prepara vapselile din s u cul p a u-tolo r, cu ajutorul unor adausuri (dresuri), ca d. e. peatra-acr

peatra-vanata, galisca, saramare, scortisoara de naruit, calacan, var, usuc de lana, zar de vaca, lesie

apa-tar e. Ele stiu se extraga va'pseli din sucul (mazga) a nu

bita pisata si bors proaspat, cari se ferb impreuna.

_Galbinelle

astfel .dobandite sse trupetresc, adeca se amesteca cu peatra-acra pisata si apoi se *asean materialul textil, punand vasul 'ca sa dospiasca,'
_aproape de foc. Urmeaza adapatul in lesie calcluta si in sfarsit spa-

larea materialului de repetite ori Iii apa curgatoare. Peatra-acra mijloceste alipirea temeinica a vapselii, ear borsul si lesia produc un
gaibin mai intensiv, mai fajos. Ferberea, dospitul i adapatul tin cate
1 oara fie-care.

Pentru vapsitul cu dropita, practica aplica la noi 3-4 alte

mai putin de 40 plante.


Deasa i obsteasca intrebuintare afla mai ales drobit a, s o -

metode, pe cari tusa le trec sub ta'cere.


Galbinele se mai fac si din scoarta de mar paduret, lapte-

varvul (solovarvul), frunza si coaj a de mar paduret (mar


salbatic) i coaj a de arin (arme, anin).

canesc, s'Amauta. de floarea-soarelui ori scoarta de mesteacan:

Plantele de vapsit se aduna pe tiinp frumos la cutare soroc


si se usca la un loe scutit de soare, vant i umezeala.
Drept cerinta neaparat se priveste- curatenia Ill toate, ear pa
jignitoare se considera mai ales : frunze patate sau atinse de bruma,

nui unsuroase sau altcum murdare si vase invechite sau cari ar


fi servit la altceva.
La vapsit se supune tot ce e textil, asadar tesaturi de lana, in,
canepa si de bumbac, lana insasi, torturi, fuior, calti, stupa (canuri), etc.
Rosu, galbin i albastru sant Colorile fundamentale, din corn-

biugia sau ainestecul carora resulta, stiut este, toate celelalte colori.
Asa d. e. din rosu i galbin resulta coloarea portocalie, din galbin
albastru coloarea verde, din albastru i rosu coloarea viorie.
DeF;+1

avisate sala a se bizuf pe apucaturile uneori reslete,

agonisite la scoala naturei, tarancele noastre stiu realisa, prin amestec


combinatie, colori de o felurime i seninatate vrednica de admirat.
Aceasta se poate zice mai ales de cele 3 colori nationale atat de respandite la noi,. si de negru, care pe alocurea prevaleaza si care pare
a cucerl taram din ce in ce mai larg.

Abstractie facand de inalbirea obicinuita la soare sau prin


spalare i ferbere, cu vapsitul in coloare alba. tarancele nu se indeletnicesc. Dar nici ca se simte trebuinta, lana i torturile i bumbacul Iiind de coloare mult putin alburie sau 'alba.
depasf cadrul cuvntului-inainte voind a descrie operatiile
atat de osebite i doara apucaturile vapsitului acasa. Voiu marginf

dar spusele la cateva indegetari, drept orientare pentru cari n'au


apucat a se dumiri macar incatva.
Galbinul se extrage, cu exceptii nu .tocmai multe, din dro-

VI. Torsul, tesutul


Torsul se indeplineste in satele noastre cu f urca sau cu

roata de tors, ata de spornica

i destul. de eftina. Avantagiul


furcii este ca, in tleosebire de roata, ea ingadue torsul ori i unde,
d. e. umbland pedestru, in .car ori i calare, la camp, sus la munte, etc.
Tarancle sarace prefer furca i pentruca o pot avea degiaba.
Ca material de tors servesc cunoscutele fuioare (caere) de
lana, canepa si in. Bumbacul se cumpara totdeuna tors gata:
Tesutul se face cu ajutoriul razboiului. Abstractie fa'cand de
putine exemplare, confectionate in regula prin maestri, razboaiele

noastre represinta intocmiri decum abia s.'ar putea mai primitive,


mai nevoese, mai nespornice.
Amanuntele m'ar duce prea departe. Thrmurf-voiu dar' spusele
la ce este neaparat. O scadere supara'cioasa e, ca razboiul taranesc
ocupa loe mult i adese se clatina incoaci i incolo, fiindca de-asupra

n'are proptele, care s'i asigure un mers stabil si ueted. tate seaderile greu sinatite se numara, ca tesutul merge foarte In sila
schiopatand de repetite ori. Vina trebue cantata in constructia pacatoasa mai ales a itelor i iepelor, cari i unele i altele se freaca
deolalta si nu arareori se impletecesc in draga voie. Nu mai putin

anevoioasa i jignitoare este inodarea firelor de bateala.,. cari adese


se rump F,;i: se incalcesc. Ramane sa adaog, ca suveica usor scapa

de-a-mana si se rostogoleste te miri unde, ca intinderea firelor uu se


poate face decat eac'asa pe dibuite i zaboviud ici si colo, ca munca

A.1 bastrul (vanatul) se pregateste bucuros din ,usuc de lana


limpezit, in amestec cu indih., 'numit i peatra de llama (indigo).
Coleare de un galbin viorfu extrag unele tarance din lemnulcanesc si indigo disolvat In spirt.
Rosu se -extrage niai cu seama din sovarv i scoarta de mar
paduret. Operatia insasi e anevoioasa si incatva complicata. Rosul
isbuteste numai daca a premers ingalbinirea materialului. Pe alocurea
se pune, deodata cu a marului paduret, frunza de corn.
V e rd e se face mal ales din drobita i coaje de mar paduret.
Tara i felul verdelui atarna si dela cum a fost operatia invinetirei, care
premerge. La inverzit se mai iau In ajutor fl.oarea-soarelui, dedetei, etc.

Negru se prepara din scoarta de arin, de nuc 'sau si de


prun, din pastai de bob, flori de boz, etc., ear in timpul mai non cu
deosebire din carbuni de naruit sau scortisoara de vapsit, un fel
de lemn, din care se extrag carbunii amintiti.
Maestria vapsitului nasa: vrednica este de studiul unui expert
care, pe temeiul a numeroase informatii si experimente, s'a constate
In .chip 'lleindoios, cari din operatiile i apucaturile tardnesti ar trebuf
resp. c imbunatatiri s'ar putea aduce. Daca resultatul
mentinute
s'ar publica intr'o brosura poporala, foarte eftina i cuprinzand povete
si date precise, cbromatica romana, astazi lancezita, ar reapuca calea
avantului de odinioara. Autorul brosurei va urmarf., intre altele, scopul
de a simplifica si eftin operatiile de astazi in parte anevoioase i proa
complicate.

Idea en brosura s'ar putea realisa prin imbiarea unui premiu


marior, care sa ingadue facerea de experimente si de calatorii pe sate.

Chemarea de a jertff suma cuvenita, in folosul tara' nimei,


revine mai ales reuniunilor noastre de femei.

razboaiele tardnesti.
ca, drept resplata, ne alegem cu foi unduloase
e anevoioasa
prea ingute, cari trebue deci inadite cu acul.
Daca razboiul e relativ bun. si se tese numai in 2 ite, merge

cum merge. Avand lusa de a tese cu alesaturi si in 4, sau doara


In 6 ite, la razboaiele obicinuite i inciripate de ocasie, cu bragle
ite petecite, cu iepe stramb'noage i atarnawl de legaturi netrebnice, cata truda i migaleala i timp perdut !
A fost dar', pentru taranime, binevenita ocasia de, a cumpara
de-a-gata, cu preturi eftine, panzarii i alte tesaturi de fabrica.
inteun viitor pe semne mi tocmai. indepa'rtat, industria moderna, ata de na' vainica, se va ocupa si ca alesaturi romanesti, cu
velinte, funduri de perilla, sortur; merindete, etc. Cu fasii mazgalite
drept altite, fodori, etc., Inceputul s'a facut deja. Norocul ca preste
bina tarancele si asa au timp de prisos i ca marea multime tine
inca la obiceiul stramosesc, intre altele i fiindca, nu are cu ce
cumpara d-a-gata.

In scopul de -a incuragia tesutul aeasa si de a'i chizasuf


un non avant, cel mai uimerit mijloc, dupa opinia mea, este inlocuirea ra'zboaielor nevoese prin altele mai indemanatice, mai spornice
si, se intelege, nu tocmai scumpe.
Expunerile ce urmeaza vor usora orientarea.
Pentru de a confectiona in regula modelele de tesaturi necesare albumelor, trebuit-a, inainte cu 11/2 ani, sa incirip aici

www.dacoromanica.ro

atelier cu 5 razboaie i tot atatea trance. Desi mhestre una si una


si muncind din greu, bun bucuros eram vazand ca ispravesc zilnic
'noddle, cari nu aveau impreuna decal abia intinderea unei coale de
hartie, uneori nici atata! Ca tesaturile cu mai putine alesaturi inai nteaza
si ele in sila, stiam de mainainte. Si fiindca ani de-arandul pandisem
ocasia de a iscodf, vezi dragh. Doainne, un razboiu oarecum clesevarsit,
se intelege pe seama taranimei, abum ori nici odata! 'mi-am zis.
Sa incredintez realisarea cine stie caror straini, nu'mi convent. Am Inceput deci prin a contempla, din fir in par si oare

intregi, care parte a razboiului taratiesc daca si Meat functioneaza


Para gres. si resp. cura ar trebuf refacuta.
De nu as fi fost ingramadit cu alte ocupatii, probabil ca

reusiam a destainuf, pe indelete, toate amanuntele. Asa insa a trebuit,


ca diletant, sa dan tarcoale prin ateliere straine i sa cersesc sfatul a
nurnerosi maestri, intre cari n'ain gasit macar doi iiui cu opinii la

Apucasem totusi a ma dumirf binisor si In neastamphrul isbandei,


am schitat problema de resolvit astfel : razboiu indemanatic, eftin, foarte
spornic i putand confectiona pana i tesaturi de 1 m.
Dei incredintate unui dulgher iscusit in materie, cercarile,

la inceput sfiicioase si cam pe nimerite, n'au islmtit decat In parte.


'Am chiemat deci in ajutor pe un panzar vestit, care si el s'a trulit
vre-o 2 luni. Dupa numeroase consultan i opintiri i spese de preste
200 cor., in urma dat
fost sa va'd noul razboiu Coma lucrand sprinter' si, pot zice, tara gres.

VII. Rdzboaie perfectionate.


o scurta descriere a retzboialui Comp" va

fi,

asa sper,

binevenita.

incep cu i epel e de calcat cari, varate fiind intr'un fel de


grebla cu zabrele, se mica precis si langiti olalta, fara a se atinge
catusi mai putin. Aceeasi se poate zice i despre i te, In numar de
2, 4 si 6, tnzestrate cu mici toarte (gaurele), prin cari se intind
firele de urzeala i cari nu ingadue acestora a se freca de lean.
Deodata cu miscarile s pete i, urzeala i Cu ea esatura inainteaza
mechaniceste i foarte tiptil, pe cele 3 suluri, cu ajutorul unui reffulato r de fer, excelent construit.
Acest razboiu e plasmuit aproape esclusiv din fag si brad.

El are forma unui cuadrat, a carui lature masura vre-o 140 cm.
Ocupa deci cam jumatafe din locul trebuitor razboiului indatinat. Un
mare avantagiu este latimea de 1 in. ce se 'poate da tesaturei. S u veica aluneca Cu deosebita inlesnire, sprintena fiind i inzestrata
din jos cu 2 rotile. Bateala se desprinde pe Child suveica se trage
grain-de, incoaci i incolo, Cu ajutoriul duor lopatele, incopeiate prin
o sforicica. Acest fel de c r in a este aproape intocmai cu a razboiului de lemn orasenesc.
Dupa multe refaceri i incercari, noul razboiu, reamintesc, a
iners sprinter' i bine. Singurul cusur era, ca alesaturi nu se putean
faptuf decat foarte anevoie, cu degetele, asadar ca la razboiul taranesc.
Lucrarea atilt de migaloasa cu degetele trebue Inlocuita prin
cutare mechanism, care se aleaga struna. Eata gandul indrasnet,
care in'a preocupat inteuna.
in lama reinoitelor consultari .cu t'trance i apoi Cu maestrii,

am inzestrat razboiul cu o masina de lemn, sistem Jauar t,


nu tocmai simpla nici eftina. Prin apasare cu piciorul, pe o iapa
prelungith, si stand dechilin, se desprind si se ridica, alternativ, intocmai acelea fire de urzeala, cari trebuesc. Suveica oscileaza ici
cand
colo, Para za' bava i alesaturile se faptues.c mechaniceste ca
s'ar tese panza alba.
Experimentele, la inceput anevoioase i pricinuind multa batae
de cap, au isbutit destul de bine, cu exceptia alesaturilor mai mari.
Cateva imbunatatiri marunte i, probabil, aplicaren unei alte masini
mai practice, vor urina dupa ce voiu fi isprhvit cu albumele, cari,
de ani incoaci, ma preocupa si cari inteaceea au sleit finantele reuniunei noastre agricole.

Ca'mi va succede a savarsf mechaniceste alesaturi si ornamente mici i mari si de ori ce neam, specialistii, pe cari 'i-am
descusut in fel si chip, un se Trimmed nici ei sa afirme, ornamentica romaneasca fiind cu totul aparte si complicata.
Hotarat Irish ca, asa cum este, noul razboiu intruneste aproape
toate cerintele dorite i poate fi declarat ca stand mult mai pre sus
de razboiul taranesc. De present e pus In servitiul scoalei de infiintat

pentru industria casnica, In S'aliste langa Sibiiu.


Cu idea de a introduce, si la noi, razboiul mechanic numit
R maul a, comitetul reuniunei agricole se ocupase cu ani mainainte. Procurarea Irish, s'a traganat mereu, spesele de vre-o 500 cor.
parand a fi o jertfa prea mare. Norocul cu expositia noastra industriala din 1902, care a spart ghiata traganarei inai departe, Intre
altele
fiindch, ni-se parea brodith ocasia de a confirma, in fata
obstiei, avantagiile proprii rzlioiul ui Romania.

Prin simpla apasare, In cadente alternative, cu picioarele


stand cu manile eac'asa libere, suveica se avanta, iute ca sageata,
tesatura, In latime de 95 cm., inainteaza cate 2-3 m. pe aril. Ca
a produs, la expositie, mare si binmeritata sensatie, este dela sine triples.

incercarile, cari .s'au perandat apoi, acash, In vre-o 3--4 randuri, au


dovedit eh', acest razboiu, altcum.mic, elegant si sprinten, trebue lucre-

dintat unei fernei, care 'si-a fost Insusit In cutare atelier apucaturile
cuvenite. Pataniile scamp platite cu mesteri-carpaci au avut drept urmare

trimiterea unei femei la Buctiresti, de unde s'a reintors deunazi. Este


dar intemeiata speranta, ea de acum inainte razboiul va merge struna.
Celalalt razboiu, de lemn, se va desavars i el la timpul sau.
Act .e locul s constat ea, amndoaue razboaiele, ea instructie
experimentan i
resp. prefaceri cu tot, au casunat reuniunei despomenite cheltueli de preste 1000 cor.
In fata acestei grele jertfe banesti, langa care s'ar putea
adaoga truda subscrisului, ori cine va trebuf sa recurroasca, ca dragostea noastra pentru taranime mare este si neinduplecata vointa de

a'i vent in ajutor ca ori ce pret. Idealul, spre care eu unul tintesc,
este inciriparea i apoi raspandirea unui rh'zboiu mic, indemanatic,
avand destoinicia de a reproduce mechaniceste, asadar
alesaturi anevoioase si pe ales cari,
pripa si de repetite ori, pana
i
in
mare
la
orase, sa devina un bogat isvor
vandute apoi in mic
de venit pentru iscusitele noastre tarance.
spornic

VIII. Prnuirea alburnelor.


De cand cu intrarea In practica i pana astazi, shut acum
30 de ani, n'am pregetat eu unul a servf interesele obstiei romanesti,
mai ales pe taramul economic. Ca stand in fruntea reuniunei noastre
agricole atilt de rodnice, cate jertfe nu 'mi-au cerut ispravile faptuite,
dita munch, cate umblete! Acum Ca, dupa opintiri ca niei orlata mainainte, provedinta 'mi-a randuit sa vad parguindu-se rodul atator ostanele, albumele, lucrarea predilecta a vietii mele sbuciumate,. un roiu
de aducen i aminte ma. Inhata.

Din pacla vremilor stanse se desprinde in preajma ochiului


sufletesc icoana aspiratiilor tineresti, cari ele au plamadit, Tare altele,
si idea a strange inteun album minunatiile acului i razboiului
romanesc.

Reintors dela studii, am cautat i 'mi-am gasit rostul in sanul


unei cete de tineri, sprinteni i seriosi, increzuti In fortele proprii,
Cu aspiratii literare i vanand cu neastampar ocasia de a'si trichina
nunca i destoiuicia binelui obstesc. Convenirile se peraudau aproape

www.dacoromanica.ro

seal% de seara.' Obiectul de predilecti era mai ales' organisatia economich, critica literara i indeletnicirea cu scriitorii nostri fruntasi.
Din vrzovul de planuti i aspiratii am vazut Inciripandu-se
cunoscuta Foisoara, prin care am urnit impamantenirea la noi a
ortografiei fonetice si in care ne-am fost permis a sbiciuf cultul ignorantei pretentioase si forma lipsita de fond, In literatura i celelalte
manifestatii publice. Fraselor golane am opus armele tiinii i adevarului. inteaceea ne apucasem a tiparf. carti si brosuri. Numarul
aderentilor, la Inceput putinei, mergea crescand. Farmecul izbandei
incepu a ne suride.
Atunci s'a ivit, pentru intaladata, idea de a Intemeia un mare
ziar cu tipografie, o societate agricola, o casa nationala cu muzeu,
un internat pentru baieti, o preparandie de fete, etc.

Tot atunci lua fiinta, in cercul nostru, si idea cu albumele.


Meritul de a fi sulevat, tot atunci, In public, cestiunea albumelor, revine distinsnlui i vrednicului meu prietin i tovaras de lupta,

Dr. D. P. Barcianu.

Nu mai putine ocasii 'mi-au Imbiat relatiile de prietinie cu multimea


fostilor mei elevi, preoti i Invtatori, etc.
Ori uncle descalecam, ca tovarasii din comitet, spre a da obstiei
cuvenitele povete in ale economiei, am tinut si in sa examinez, pama
una alta, interiorul a 2-3 locuinte fruntase, aceste expositii In mic,
cari gem, ca sa zic asa, sub povara mai ales a tesaturilor, fel si fel.

fata laudelor binemeritate si a viului interes ce aratam,


numai ce
vedeai
femeile despaturand, ca falnic zimbet, si colea pe
'in
indelete, sumedenia de tesaturi i broderii, conservate In parte din
mosi-stramosi. Nu arareori mergeam cu examenul pana a le Induplec-a s scotoceasca pe fundul lazilor i prin unghere chiar, dupa
vechituri. Ca dam Intaietate drentelor netrebnice fa ta de ce era nou

mult mai fatos, mai Chipes, li-se parea o gluma, eac'asa... Toate
ca toate, dar vaznd ea, impachetez cu grije drentele cersite, ma priviau
ca i cand m'as fi ocupand, aorea, cu
Eu multamiam calduros i apoi dai la informatii i rugar
Intetitoare pana ce obtineam promisiuuea, ea fasia de panza ce mi-se

Cateva din ideile atinse, cu satisfactie constat, duse 'au fost


In deplinire asa ca le-a mers vestea departe-departe.

va trimite inzestrata va fi -cu numeroase probe (mostre) de altite,


banicei, cheite, obinzeli, fodori, gulere i alte broderii originale cat

inceputul s'a facut cu expositia din 1881 si apoi cu intemeerea unui i n s ti tut tip ogr afi c prin care, stint este, se croise
un nou curent, in cele din urma, a toate covarsitor.

mai frumoase i, de se poate, foarte vechi. Aceasta din urma conditie


n'a fost chip a o realisa decal In parte; caci tarancele, mai toate,
sustin hotart, asemenea cucoanelor, ca i dud formele mai noue
oarecum moderne ar fi trebuind preferite celor vechi, cari, mai ales
ele se disting prin simplitate artistica i colorit gratios.

Ceea ce ne-a preocupat cu intetire a fost si a ramas, Intre


altele, reuniunea agricola Infiintata pe atunci.
Dar eata' ca revin la obiect.
tn cursul alor 14 luni, petrecute la racoare, nu odata m'a
preocupat idea cu albumele. Drept aducere atninte 'mi-au ramas o
schita i cateva date statistice. Reintors acash, luni i ani 'mi-au
trebuit pana sa ma reculeg i sa readuc In ogasie trebile paraginite,
ca apoi sa pot Tucepe realisarea ideii amintite. inteaceea n'arn pregetat a carmuf, pot zice, cu succes neIntrecut la noi, frnele reuniunei
agricole, care ea a luat apoi sarcina de a purta cheltuelile editarei
albumelor.

In primavara anului 1898 comitetul reuniunei a publicat


distribuit un apel ii scopul strangerei unor cusaturi i tesaturi de
reprodus in albume. Ca multe altele, apelul A avut soartea celui ce
strip In pustie. Obiceiul meu insa nu este a ma da plainic cu una
Cu doue. Vazand ca nu soseste de nicairi nimic, n'am contenit a intreVenf prin graiu viu. Ocasii de a capacita avut-am ea, ca doara
uimeni altul la noi, inai ales cand cu tinerea din sat In sat a multelor
adunari agricole, expositii locale, cursuri de altoit, etc.
Intruniri

titre numeroasele imitatii am aflat o seama de cusaturi


vrednice de pus in albume. Am exclus insa, lucru natural, wascocirile moderne, adese proaste, strigatoare i imitand cu predilectie
broderii orasenesti.

Vechile tesaturi supuse sant si ele la straformari, adese


suparacioase.
Fiindca

i asa voiu revenf, constat ad pe scurt ca, in ciuda


staruintelor puse, strangerea de broderii a mers schibpatand. Din
vre-6 30 promisiuni. sigure, m'am ales, in tinip de 4 ani, cu 8
panze din tot atatea commie. Brodate erau in total aproape 300 piese,

din cari pentru albume destinaseni abia a 10. parte, asadar nimica
toata. Norocul cu drentele cersite pe rand, cari, fiind in parte
stravechi, au prins bine la adecd.
Continuand astfel, de prevazut era, ca realisarea albumului
proiectat pentru broderii ar fi mistuit sumedenie de timp. Staruitor
cum sant nu ma puteam Impaca cu asemenea traganari i urma
nu m'am impacat.
alege ca

IX. Colectiile noastre.


in Octomvrie 1900 comitetul reuniunei noastre faptuf, aici,
a 4. expositie de poame, struguri, legume si derivatele lor.
Mandru fiind comitetul agricol. de succesul aevea neindatinat,
i dornic a presenta marelui public; roman si strain, minunatiile da-

ea a prilegiuit intemeerea a trei colectii pretioase, una de papusi


costumate, alta de tesaturi i broderii noue si a treia de vechituri.

torite acului i razboiului romanesc, la initiativa neobositului president

Tot expositia este, care a prilegiuit faeerea resp. procurared alor doue
razboaie descrise cum si a unui razboiu de tesut baeri i cingatori.
Coroana expositiei i rodul ei principal want i vor ramanea

al reuniunei meseriasilor romani de aici, D-nul V. T or dasian u,

alb u mele.

comitetele alor doue reuniuni au tinut sa arangieze impreuna ex p o-

s i ti a industriala din 1902, ca

si care mai falnich si mai

rodnica, in orasele ardelenesti n'a existat.


Pentru de a intelege entusiasmul ce a deslantuit, ajunge

constat, ca nu mai putin de 5 reuniuni s'au gait a rivalisa la


concertul expositiei, c pentru sumedenia de obiecte, trimise de pretutindenea, localul urias Gesellschaftshaus, s'a dovedit a fi cu mult
prea stramt i ca din incassarile In suma total a de preste 5500 cor.

nu mai putin. de 2000 cor. au Intrat in chiste, ca premii dela


corporatiuni i privati.
Imposanta i fermecatoare a fost cu deosebire sectia indu-,

striei casnice ,cu pitorestile costume taranesti, velinte, covoare, culmi,


camasi, pieptare i asa ni. d.
stergare,

Un merit extraordinar este ca, In deosebire de multe altele,


expositia in cestiune a lasat urme adanci i neperitoare chiar, anume,

Meritul de a fi initiat i carmuit tustrele lucrarile,

colectii,

razboaie si "alb ume, cu mandrie constat, revine subscrisului. Atat razboaiele cat si colectiile i albumele sant proprietatea reuniunei agricole.
Asupra razboaielor m'am pronuntat deja. Ramane sa vorbesc
acum, pe scurt, i despre colectii, cari ele au servit, in parte mare,
ca material pentru albume.

Colecfia de pdpzqi este, cu care incep. La cele 12 papusi


mobile, sistem francez, 60-70 cm. Thalte i Imbracate tocmai In
portul original taranesc, papusi, cari la expositie cucerise admiratia
unanima, s'au adaugat, pe rand, alte 4. Avem dar 16 papusi imbracate in tot atatea porturi depliu reusite. Colectia urmeaza a se
inavutf pana ce fie-care tinut mai de seama va fi representat.
A suleva scopul i importanta acestei colectii, cea dintai In
tara noastra, este, asa cred, de prisos.

Idea ins* datorita e nemuritoarei Carmen Sylv a.

www.dacoromanica.ro

preocupa este infiintarea unei soCietati taranesti si a unui atelier

Papusile vor Confirma si ele .originalitatea modelelor, la cari


au dat nastere..
Colegia de tescituri i broderii 11011e se compune din covoare,
msarite, stergare, funduri de perilla, costume, camas,;i, broboade
alte obiecte noue, parte daruite reuniunei, parte cumparate pe ales,

de brodat.ii esut.
Un mic inceput s'a fcut deja prin vinderea unor duplicate
prin construirea razboiului inzestrat cu maina pentru alesaturi.
in colegia de techituri, cea mai interesanta, inceputa si ea
la expositie, sant cuprinse diverse obiecte In parte straxechi i anume:
camasi, maneci, gulere i numerOase alte drene brodate, catrinte,
petece de opreg, covoare, broboade, merindete, pachioale, etc.

parte si mai cu seama decopiate intocmai. inceputul s'a facut cu


ocasia expositiei, din care retirmsem fruntea obiectelor, pe seam a
albumelor cum i in scopul decopiarei. Din cele vre-o 306 obiecte
retinute am fost ales, lucru natural, lamura.
urma a trei apeluri au intrat apoi, -pentru albume, multim de obiecte in parte admirabile. intaietate s'a dat pieselor, cari
se disting prin conceptie estetica i stil neprihanit. Cu chipul acesta

In scopul procurarei vecbiturilor, in cinste si pe bani, de


necrezut este, cata, trulla am cheltuit, cate intreveniri In scris i prin
graiu viu, cate alergaturi i. capacitari !
Din cele 3 apeluri intetitoare, distribuite din greu i publi-

cate in ziare,

s'a faptuit, prin alegere rigoroasa, i reproducere intocmai, o colectie


. nu tocnia,i bogata, dar mndr i Tomaneasca in toata puterea cavan-

dintai 2 au ramas, in privirea

vechiturilor,

aproap Para efect, neintrand decat mai numai obiecte noue. Norocul
Cu al 3. apel, cir numerosii mei elevi i indeosebi .cu multimea

tului. Asa cum este, 'ea a pricinuit insemuate jertfe, cari insa au

fruntaSilor, pe cari 'i-am prelucrat in persoana, ama la dansii


aici, ca nesrnintit sa trimita san sa aduca drente vechi
stravechi, fie ori cat de sterse sau ciuruite. $i rpetite au trebuit

trebuit aduse. De unde nu,. obiectele stranse cu atila tarda s'ar fi


reimprastiat, ca altedati, fard urina.
Meya tesaturi alese au fost reproduse in cate 2-5 exempiare, in scopul respandirei cum si pentru de a inlesni tesatoreselor
sarace greul vietii, in toiul ernii.
De altcum modelele .din albume sant parti din obiectele ori-

capacitarile earasi i eardsi. Dela un ti inp am imbiat .prettiri urcate,

dar n'am isbutit decat abia pe alocurea.


Causa trebue cantata nu atat in negligenta .sau nepasare,

ci mai cu seama in faptul, ca multimea nu se poate impaca cut

asadar partea
ginale, cu cari seamana intocmai; ornamentatia
esentialli, este si ea tocmai aceeasi.
intre obiectele j modelele lesute se gasesc cateva giuvaere
artistice cari, reproduse fiind in .mare, usor s'ar putea -vinde in
ori ce oras, cu preturi bune. Gandul de a plasmuf astfel un nou
isvor de castig, pe seama atator maest.re sarace, m'a preocupat din

gandul ciudat de a trimite drente eac'asa .de prin unghere...


drentele sant menite
Dintre multele scuze amintesc pe scurt, ca
pe
alocurea
s'ar fi vanzand ina serv tarancelor ca modele, ch.
de vina ar fi ici credinta desearta, colo indata la sfarnari, ca
stinctul de a'si conserva siesi arta traditionala.
Din colectia. papusilor si mai ales din a vechiturilor am
imprumutat material in parte .admirabil pe seama albumelor.

capul locUlui

cele

i ma va preocupa si in viitor. Un alt gand ce ma

X. Confectionarea albumelor.
in toiul pregatirilor pentru expositia descjtat

nu ingadue deck modele, cari insusesc dimensiuni precise. Ceca ce


a ingreuiat potrivirea uneori din seama afara, este ca numeroasele
cusaturi presinta, ca madure, forma si clori, deosebiri asa de mari.
Si cat de osebita -nu-este esatura proprie atator carnasi, broboade, etc.
Bucuros as fi luat, pe seama modelelor, fasii de panza si
resp. de giolgiu gros, -cari fasii ar fi conglasuit mai bine, cari tusa
ar fi umflat albumele si asa groase. Fasij.le din acelas giolgiu au
dat si ele broderii, uneori mai :late; alteori mai inguste decum se
cuvenia. A trebuit deci sa pregatesc fasii din 3-4 feluri de giolgiu
sa indic pe fie-care, cu cerusa, lungimea si nu arareori latimea
chiar forma broderiei.
La inceput n'a mers nici asa, femeile avand trebuinta de cate
4 -6 -zile In scopul deprinderei. Rana i intre cusaturile inguste
altcum simple destule am aflat, cari au trebuit refacute i resp.
Aurate, fie ca latimea era ca total alta, fie ca taranca nu se indeletnicise
cu broderii la fel, fie ca liase gres. sau'-''eas nu: se potrivea coloarea, etc.

i apoi dupa

expositie, comitetul reuriiunei noastre agricole a tiuut sedin.te, In cari,

la propuuerea motivata a subscrisului, s'a luat hotararea de a se


intocm nu mai putin de 13 albume, 4- exemplare la fel pentru cusaturi (broderii, chindiseli), 4 tot 'la fel pentru tesaturi in lana si
earasi 4 la fel pentru tesaturi in bumbac cum si .1 album chromolito-'

grafiat in 600 exemplare.


Iii scopul eventualei reproducen i intocmai

si mai ales in

scopul pregatirei modelelor retinusem, din obiectele expositiei, reamintesc aici, vre-o 300 piese,

alese ca ingrijire. in schimb.. am fost

eliberat reverse la adresa numeroaselor colectante i resp. exponente,


cari toate s'au declarat gata a Jasa in grija i paza noastra minun'atine alese. Va se zica, expositia atat de isbutita i faptul aevea
surprinzator ca, din miile de obiecte n'au perit i nu s'a .stricat
chiar nimic, au starnit incredere netarmurita. Eata unul din efectele
deosebitei ingrijiri, cu care s'a fost arangiat i caxmuit expositia.
Am

De repetite ori.m'am..potigrift i pentruca .in pravaliile de aici,


r.elativ bine asortate, .niel verba sa gasesc .tot ce trebuia :la brodat

scos acest fapt la iveala cu intentia de a statorl un

exemplu. vrednic de imitat in viitor.


Dupa trecerea in registre, obiectele retinute au fost asezate

tesut. Prin urmare n'a ramas: .decat .sh' caut refugiu aiurea. .S'a
tntamplat chiar, ca nevoit am fost a .ma adresa in 3-4 locuri Si
a astepta pu saptamanile pana sa capat material intocmai la fel cu
originalul. Si cate masurari si desernnuri si probe pe nimerite pana
sa N'ad reusind, -in dimensiunile prescrise, maneci intregi sau alte

In regula si, 3 zile dupa inchiderea expositiei, am injghiebat


atelier de cush'torie. Langa Cele 2 .tarance, cari lucrara la expositie
in fata marelui public, am angagiat, in pripa; alte 5.
In curnd s'a ivit trebuinta de a infiinta alte 2 ateliere,
unul pentru Cusut i altul pentru tesut.. Timp de cateva luni am
lucrat, aevea faya preget, in 3 ateliere, cu 12-25 ttrance, maestre
In ale razboiului i acului.
Mata toropeala hotarat ca n'avui in :viata!
sculam in zorile diminetii i nu ()data a trebuit sh -ma
reped la prelegeri pe uemancate. La retutoarcere colindan' din nou
cele 3 ateliere indepartate si in spre seara de asemenea. Caci volnice

nu erau tarancele a tese sau a broda deck in cadrul amanuntelor


ordinelor rigoroase ce dedeam fie-careia. Rigoarea a fost si a ramas
motivan., intre altele, prin faptul ca, .aperturile .proprii albumelor

broderii combinate!

Dar nu destul cu oficial profesoral i ckmuirea .reuniunei


gricole, cu tinerea in .evidenta a sumedeniei, de. obiecte i Intinsa
seara, desi istovit de umblete
corespondenta, bun b.ucuros eram.

balabaneli cu tarancele, puteam in tipa lucra, adese pana, '11


.

miez de noapte, alegand ornamentele de copiat i materialul trebuitor,


pregatind schitele, randuind :modelele, etc.

inteaceea trebuia, aproape zilnici sa urc scarile alor 3 etage


spre a .lua intelegere, adose cu oarele, In .cestiunea albumelor de
litografiat In colori..

www.dacoromanica.ro

11

As putea continua, dar ma opresc cleclarand, c

ma gasiam

intr'un hal de necrezut i, probabil, as fi imbrancit, daca in ajutor


nu 'mi-ar fi stat doi tovarasi : zelul meu neinduplecat si al sotiei
mele Otilia, model de harnicie i suflet nobil in toatri, puterea cuvantului. Albumele sant, adevar graesc, opera mea si a sotiei mele.
Dupa cateva luni de instructie i munca, din zori de zi
si pana tarziu noaptea, femeile mai indemanatice au fost lasate ca
lucreze acasa, avand s sporeasca modelele la cate 4 exemplare.
Urinarea a fost desfiintarea duor ateliere, ramauand unul singur,
de cusatorie, trebuitor pentru modelele proaspete i cu deosebire pentru
broderiile combinate, mari, anevoioase i reclamand astfel intreve-

nirea de repetite ori a subscrisului. Lucrul a dainuit, in acest din


urma atelier, mai un an. inteaceea si de atunci incoaci au lucrat,

acasa, cate 8, 12 si uneori 18 femei in vre-o 4-6 comune.


De cand ma apucai i pana st va'd albumele terminate au
trecut preste 13/4 am, nesocotind pregatirile de mainainte.
Bucuros as fi intetit lucrarile si mai i, dar n'a fost cu

putinta, una fiindca, dei imbiam cate 2 cor. la zi, n'am isbutit sa
angagiez trance aevea maestre in numar mai mare, alta fiindca
multime de broderii si tesaturi vechi i noue, au incurs de dupa
expositie i pana deunb,zi, pe indelete, cu intrerumperi din ce in
ce mai largi.
in cele dintai saptamani lucrul a propasit grabnic, ornamentele i indeosebi broderiile fiind, mai toate, simple resp. inguste

apartinand, asemenea tarancelor din ateliere, la comitatul (judetul)

nefiind de ajuns. Norocul cu mesterele de bastina, intre cari trei la


numar, done cu acul si una ca razboiul, i insusira, dela o vreme,
destoinicie fara pareche, asa ca le-ai fi putut incredinta, in scopul
decopiarei, piese ori cat de anevoioase.

intre modelele, cari infatiseaza maneci intregi i alte coinbinatii intinse, se afla nu patine, cari au reclamat cate 3, 5, 8 si
chiar 15 zile de lucru i spese de tot atatia fiorini, ear 3 broderii
cate 21 zile i resp. fiorini. Si sa nu uitain ca, modelele, toate, confectionate au fost in Cate 4 exemplare !
Modelele tesute i gatelile lor au reclamat, asemenea broderiilor,

munca i spese din greu, una fiindca, s'au decopiat ce era mai anevoios, alta fiindca adese s'a ivit trebuinta de a nevedi (navadi.) urzeala din non cum si de a schimba bateala, a spor sau a reduce itele, etc.,

potrivit cu originalele tesute cand in. 4 ite i ca spata deasa, cand


In 2 ite i cu spata rara, cand cu stramatura i fin, cand cu spahan, etc.
Margele si par tors acasa, gateli la catrinte i alte maruntisuri
indispensabile au trebuit procurate de unde e usitata mara la fel.
inadins am dat expresiune pataniilor i greutatilor indurate,
voind astfel a motiva traganarea confectionarei i totodata a inlesn
orientarea, in viitor. Este adeca de prevazut, ca se va afla, mai tarziu,
cine sa continue lucrarea inceputa, prin colectarea de ornamente
faptuirea unui nou album, cu modele din acelas tinut, sau doara
prin un ciclu intreg de albume drept completare.
Societatile noastre culturale i indeosebi cele femeesti chiemate ar fi sa intrevina cu staruinta si 'Ana a nu fi apus, In noianul

Sibiiului. Dar cat ce am ajuns la broderiile latarete i coniplicate,


mai ales din tinuturile departate, lucrul a mers cu anevoe si nu
odata am stat locului, nefiind, aici, cui sa Incredintez broderii

peirei, cu deosebire vechile podoabe taranesti.


In urma decopiarei pe ales, colectiile regionale si eventual locale

tesaturi de felul indicat. Dupa incercari, aorea repetite, s'a brodit


ca una sau alta dintre maestrele atelierului sa birue, cu chiu cu
vai. De uncle nu, piesele erau retrimise in tinuturile de origine, insotite de fasii schitate i lamuriri cu gramada.
In asteptarea modelelor dura asemenea broderii resp. tesaturi
a trebuit sa raman cu luiiile, fie ca probele dintai cereau refacere,
fie ca tarancele erau ingramadite cu lucrul campului, etc.
cand am fost nevoit a ma repez insumi la fata
Mud
locului sau a cinema pe cineva aici, povetele in scris, desi reinoite,

lamura ornamenticei romnesti.

ar putea da nastere la album, cari sa intruneasca aproape intreaga


Acum ca cel dint'ai si mai greu pas e fb,"cut, se va putea
continua mai cu inlesnire.
Ad e local sa destainuesc nona idee ce ma preocupa, de a
intocm adeca, fireste -mai tarziu, alte trei albume, unul cu panze
taranesti fel si fel, altul cu broderiile proprii cojocariei si al treilea
Cu tabele colorate, infatisand sculptura noastra casnica. Abstractie
facand de pauzele i fachioalele in parte stranse, am confectionat,
deocamdata, 7 tabele in colori, representand sapaturi in lemii, etc.

XI. Nomenclatura.
Sumedenia de numiri i expresii poporale, proprii ornamentelor i produselor casnice, atat de osebite, constitue o comoara limbistica de mare pret.
A contribu la desgroparea acestei comori, prin strangerea de
expresii poporale i inzestrarea fie-carui model intocmai cu uumirile
usitate in graiul poporului, mi-s'a parut, din capul locului, o datorie

neaparata. Realisarea insa a fost decum abia s'ar putea inchipuf


mai complicata, mai anevoioasa. O brosura intreaga ar trebu sonsa
voind sa ilustrez cu date si exemple peripetiile i greutatile una cate
una. A renunta earasi la ori ce expunere ar fi egal cu stirbirea intelegerei de mai tarziu.
Voiu alege dar calea de mijloc i incep prin a observa ca,
nici chiar in toiul confectionarei n'am pregetat a intreba, respicat
la inteles, care piesa i resp. ornament cum se chiama pe tdra'neste?
Dar lucru ciudat : femeile din ateliere, desi traind cu acul
a-mana, rareori s'a nimerit ca toate sa raspunda la fel. Neinitiat
cum eram atunci, am ramas surprins mai ales vazand ca, nici chiar
maestrele din acelas sat nu conglasuesc intotdeuna. Si nu data s'a
intamplat sa le viid pe toate dand din umeri, fie ca modelul era
foarte vechiu i deci esit din us, fie ca era din alta comuna, uneori
invecinata cu a lor.
A trebuit dar s'a chiem in ajutor, fireste din satele cu pricina,
cand pe o primareasa din legea veche cand pe altcineva ; caci ne-.
stramutata a fost si a ramas parola de a inzestra diversele modele
intocmai cu numirile i expresiile usitate in satul uncle apartin. Grea
problema, dar neaparata i vrednica de realisat cu ori ce pret.

Papa avui de a face cu modele din tinuturile mai apropiate,


inzestrarea cu numiri a mers cum a mers. in proportia departarei
insa, greutatile au mers crescand, nefiind cui ma adresa verbal. Am
probat cu intrebari i deslusiri in scris, dar n'am scos-o la nici o
cale. Si fiindca nu era chip de a calator pretutindenea, a trebuit s'a
pun in circulatie un al 4. apel, de astadata in causa strangerii de
numiri locale pe seama albumelor.
Scopul urmarit a fost duplu : inzestrarea modelelor cu numiri
In regula si obtinerea unor descrieri precise cum si unor schite
infatisnd, care din cusaturi uncle e situata si ce numire,
generala, are: guler sau obinzeala, altita sau pui peste umar
sau doara umarasi sau cum ?
Modelele, aproape toate, au fost trimise, in toamna anului
trecut, deodata cu apelurile, insotind fie-care exemplar brodat i resp.

tesut cu intrebari

rubrici de umplut asa ca adresatii n'aveau

cleat sa induca raspunsurile pe fasiile de hartie ticluite gata si prinse


de modele cu ace, spre a evita ori ce confusie.
Pentru de a invedera rigoarea i incatva amanuntele procederei, ingaduit sa'mi fie a reproduce din apel pasagiile ce urmeaza:

intrebate trebue, pe rand sau deodata, 2-3 tarance mai


batrane i maestre in ale acului i resp. tesatoriei. Asemenea tarauce

ele, nu arareori, raspunsuri osebite. Raspansurile la fel se


scriu ca fiind fiimerite, in timp-ce asupra celorlalte se discuta
eventual s'a chiama in ajutor o alta taranca, poate mai experta.
Decat a reproduce in scris raspunsuri sovaitoare sau altcum halodan

elnice, mai bine e a nu serie chiar nimic. Femei bogate, tinerele sau
4

www.dacoromanica.ro

---0

12

apartinnd claselor sus puse, rareori stiu da raspunsuri in regula'.


inadins -recomancl 2-3. tarance ; caci abia vei mntJii femee, care
singura ar fi in stare a raspunde fard gres. O cerinta neaparata
este de a intreta numai Si numai tarance din comuna unde apartin
modelele trimise, nu i tarance de aiurea.
La strngerea numirilor Va rog a intreven personal, inducid numirile eruate cat Alai exact, egibi1 i intocmai dupa cum
le rostesc lirancele intrebate. Expresiile locale, fie si lungi, ciudate
sau de origine strain, trebue asadar reproduse intocmai, subliniate
si puse intre semnele citarei.

Am cuvant a. presupune, ca unii dintre. adresati, carturari


unul i unul, n'au avut l'Agraz a cet macar apelul prima, altii
Il vor fi cetit, nsa. n u cu atentia necesara, earasi altii au traganat
lucrul eac'asa, din negrije sau inclolenta.
Am destainuit aceste neajunsuri cu intentia nu atat de a
sbiciui ceea ce la uoi a devenit tiple condamnabil, ci mai ales in
scopul de a prevenf pe cari s'ar fi adresand in scris marelui
nostru public care, recunosc eu cel dinti, este foarte ospital, darnic
prevenitor. Mud irisa vorta e de servitii in scris, se codeste,

Deodata cu strangerea numirilor pentru singuraticele modele,

in ce priveste descrierea portului, m'am ales, in urma


urmelor, ca vre-o 15 lucrari nunmi, in parte bune sau foarte bune.
Ceilalti adresati, in 'turnar de 180, s'au facut a nu st nimica.

s'ar putea sayal* o alta' lucrare, foarte instructiva si de netagaduit


interes, cultural si national. A stfel se poate num descrierea cusaturilor mai de seama preste tot si indeosebi, care .unde se aplica in
comuna sau tinutul cutare. Binevenita si pretioasa ar fi descrierea
mai ales a cusaturilor proprii unei caniai., femeesti i barbatesti.
Urmeaza in apel 3 descrieri drept exemple de imitat
apoi .povete despre cum ar trebuf facute schitele indicate. Cestiunea

rubricilor e tractata pe laig

insotita si ea de exemple
concrete, in scopul orientarei: Apelul srrseste ca inevitabilul rani],
adeca cu rugarea trimiterei de vecltituri in chiste.
in fata atator explicari i ticluiri pedante, chiar i eu, .StanPatitul, int leganain in speranta succesului.
Deja a 3. zi, asadar in pripa mare, primesc cel dintai plic
.umplerei

groscior. Curios de a E.,;tirici cum si ce, despatur modelele cu sfiicioasa

ingrijire, nu care 'cultiva sa diochiu isprava facuta asa de prompt.


Cand colea nu'mi ven a crede propriilor ochi : curmezis preste multele
rubrici sta scris, cu cerusa, numele cutarei fetnei, vezi draga, Doamne,

ca autor al broderiilor decopiate. Baspunsuri insa ca'n palma!


Preste alte cateva zile in a trezesc cu done expeditii, una insotita
de explica'ri Para rost, alta de numiri i expresii in parte nedescifrabile.
soios

Drept pupaza pe colac, mi-s'a adus apoi, sub serpar, un plic


aclapostind, in loe de doue broderii scumpe,. una singura,

patata si ea cu negreala
putea cita zeci .de casuri suparacioase si in parte hazlii,
dar ma grabesc a reasuma .observnd, ca multi dintre adresati itara
sa induca numitea gener al it, d. e. ciupag, pumnas,d, etc., altii

lucru mare.

Reintorcandu-ma acum la modelele cu numiri indoelnice sau


manee, constat ca, uneori n'a fost chip a o scoate la cale deck
merghnd insumi la fata locului i resp. incredintand oblicirea numirilor unui sol trimis de aici.
Esceptie am &cut cu vre-o 12 ini, carora le-am fost expedat,
stint acum S saptamani, modelele pentru a doua clara ; trei dintre
adresati s'au indurat a le' retrimite, in virtutea .duor ursorii, abia
deunazi; tnteaceea 'mi-a succes a intreg i sistemisa, cu chia i
vai, nomenclatura celorlalte modele.

Numirile, pe cari le-am indus, sant local e, asadar usitate In


comuna de provenienta. Esceptie fac nuinirile si asa putine i adese
identice, imprumutate din catare sat vecin, fie ea adresatul n'a raspuns Taita azi, fie ca raspunsul a fost mane sau altcum defectuos.
Pentru greselile ce se vor fi stracurat ici colo, raspunderea cade nu
In sarcina subscrisului, care am inregistrat pur si simplu ceea ce
mi-s'a impartasit. in cateva casuri a trebuit, ce e drept, sO, cetesc
printre rnduri i sa induc ceea ce 'mi-a dictat combinatia proprie.
Daca m'ar Intreba, cineva azi, dupa atAtea svarcoliri i patanii,
care procedere ar trebu urmata in viitor, m'as pronunta hotarat
pentru mergerea, adevarat costisitoare, la fata locului, unde, deodata
cu alegerea ti numerotared obiectelor, s'ar putea induce Para gres
numirile locale.

riilor inasprite, continua a tacea mulcom, asa ca modelele au trebuit

Asupra intrebarilor despre originea, intelesul i rostul numirilor atat de .felurite si in parte ciudate, sincer declar, ca bucuros
m'as pronunta, daca m'as pricepe. Asa l'usa nevoit ma vad a pune
condeiului fetal. Am tusa speranta de a vedea luand cuvantul pe
acei cari ar fi trebuit, i pana acum, ca sit' faca din Intrebarile

.facute din non.

atinse obiect de studiu. speCial.

earasi numirile s p eci al e, ca d. e. branel, sebac, coltisori, rupt-

impuns, etc. intre adresati s'au afiat doi ini, cari, in cruda urso-

Destul ea, dupa o asteptare de 4 luni, dupa capacith'ri si


ursorii, in scris si verbale, masa i aiurea, m'am ales cu nomenclatura mai numai pe jumatate pregatita'.

Lasand dar apretiarile cu amnunte cu tot In grija celor


i artisti, incheiu acest capitol, numirile fijad
asa inregistrate inteun conspect aparte.

competenti, filologi

XII. Felul si atiprinsul albumelor.


Spre a usora cetitorilor privirea .asupra cuprinsului, incep
prin a intregi unele date si cortstatari de mainainte.
Comitetul nostru agricol a fost hotarat, cand Cu expositia,
de a se intocmf numai 3 albume, unul in 4 exemplare la fel pentru
modele de broderii, altul, de asemenea in 4 exemplare la fel, pentru
tesaturi in lana si bumbac, cum si un album artistic, litografiat,

De dragul expositiei croisem, in pripa, un mare album cit


broderii, admirabil legat in marochin cu tricolor, inzestrat cu 25 plansete (cartoane) i av"and aperturi, 18 cm. largi (in spre latul albumului).

In 500 exemplare.

4, 6, 15. si 34 cm.

Sub cuvant ca numarul de 500 ar

fi prea mic, s'a luat,

mai t`trziu, hotararea de a litografia 600 exemplare.


Modelele de tesaturi in mimar de preste 100, cate s'au confectionat pe rand, ar fi avut impreuna o grosime prea mare pentru
un singur album. Deosebirea intre modelele de lana si de bumbac
fiind 1.1 asa mare, s'a acceptat propunerea de a le separa, prin intocmirea a doue albunie de tesaturi, unul pentra modele in lana i
altul pentru modele in buinbac, fie-care in 4 exemplare la fel.
in urma acestor schimbari motivate, ne-am ales, in cele din

urma, cu nu mai putin de 13 album e, 4 exemplare la fel pentru


broderii, alte 4, tot la fel, perita tesaturi In lana si. earasi 4 la fel pentru
testuri in burnbac, cum si 1 album litografiat in 600 exemplare:

Albumul are 226 aperturi, din cari Tina erau ocupate,. pe


atrinci, abia vre-o 40, cu tot atatea broderii, inguste si ele. inaltimea
aperturilor este de 4 categorii, masurand, in directie ierticala,

Spre a evita repetirea cifrelor, voin considera aperturile


resp... modelele brodate ca fiind :

ingu s te, latarete, j u in atati

intr e gi. Acesti ,din urna doi termini indica, ca asemenea modele ocupa o pagina ntreag i resp. de jumatate.
Atat exteriorul cat i cuprinsul albumului cu broderii au
fost supuse, dela expositie incoaci, la imbunatatiri i firodificari, in
parte esentiale.
Noul album se distinge prin un exterior superb i neao$
romanesc. I.-s'a dat adeca o presentatie aproape identica cu a exemplarelor litografiate, prin ceca ce s'au intimpinat spesele confectionarei
aparte si totodata banueala ca i cand ar cuprinde ..cu totul altceva.
Numarul plansetelor s'a sporit dela .25 la 28, asadar cu 3. Cu

www.dacoromanica.ro

13

prisosul modelelor Inguste i Uttar*, pregatite i apoi excluse,

fi putut inzestra alte 2 plausete, numai cat albumul, i asa mare


greu, ar fi devenit prea voluminos.

Cateva aperturi sant ocupate de cate 2-4 modele inrudite


numa'rul acestora intrece pe al aperturilor. Am numerotat

asa
fireste nu aperturile, ci modelele, cari ele apar inregistrate i descrise
In conspect.
Asa cum e de present, albumul cuprinde 192 aperturi inguste,

32 lat'arete, 18 jumatati si 7 intregi, laolalta 249 aperturi, i addposteste In total 270 b ro d er i i, fel si fel.
Observ in treacat, c randuirea i apoi curatirea modelelor,
inaspritul i calcatul lor cu ferul, numerotarea i inducerea numirilor Cu condeiul au pricinuit cheltueli i grije i umblete aevea din
greu. De sigur nu zic prea mult afirmand, ca modelele mi-au trecut
prin man, fie-care de 200 de ori cel putin !
Albumul de tesaturi in bumbac, confectionat si el In 4 exemplare, are intocmai exteriorul celui dedicat broderiilor. Interiorul insa
presinta un fel de cutie pe seama modelelor.
Prin inzestrarea cu plansete i aperturi ar fi resultat albume
Cu Inuit prea groase. Spre a evita totusi reslatirea i mestecarea
preste olalta, am impreunat modelele de burnba,c in fascicule, cari
fireste se pot desface, cerand trebuinta. Cateva 'modele au trebuit
impaturate, Intinderea lor fiind preste a cutiei.

Albuinul cuprinde in total 58 model e, intre cari 2 lucrate


alte 2 haute exclusiv cu matas. As fi
In margele taranesti
adaogat 5-6 alte modele, daca 'mi-ar fi ingaduit spatiul i mijloacele banesti.

in lipsa plansetelor n'a ramas decal a provedea modelele cu


Cate o fasioara de panza lustruita pe searna indicatiunilor necesare.
Albumul de tesdturi u, kind, cuprinde 56 model e. Lech
este Intocmai la fel cu cel precedent.
Confectionate fiind In ate 4 exemplare numai, evident ca
cele trei albume ca broderii i esaturi aevea, nu pot fi puse in

servitiul publicului romanesc de pretutindenea si cu eat mai putin


In fata strainatatii, care de mult ar fi trebuit pusa in cunostinta
neintrecutei destoinicii artistice, proprii Vranimei noastre.
Aceste doue motive, langa cari s'ar putea invoca multe altele,
sant de ajuns, pentru de a intelege rostul i importanta lucrarei
principale ce am savarsit: albumul artistic, litografiat In 600
exemplare.

Scumpetea acestui album se explica usor afland ca, In scopul


litografiarei, modelele originale urmeaza a fi reproduse, foarte precis
prin mama de artist, pe lespezi de peatra, cari apoi se pregatesc
Cu ingrediente chemice. Cate colori atatea lespezi de peatr i puneri
sub presa. Foarte mighloasa este potrivirea intocmai a multelor
desenuri, fireste isolate, cum i reproducerea colorilor originale, atat
de felurite, i tiparirea
Executarea unei tabele reclama mimed intinsa de cel putin

4 saptamani, abstractie facnd de inzestrarea cu cifre si litere pe


abstractie de mapa (scoarta), care a pricinuit spese din
margini
gre-u Fi studiu i munca de luni intregi.
Din modelele depuse in cele trei albume am reprodus litograficeste 187 broderii si 60 tesaturi, asa ca 137 piese au ramas nelito-

grafiate. in schimb am reprodus pe tabele alte 37 piese, intre cari


16 covoare i velinte cari, avand dimensiuni prea mari, nu s'ar fi
potrivit ca modele de pus in albume.
Albumul litografiat represinta broderii

esrtturi in nu mar

de 284 pies e, in timp-ce albumele cu modele adapostesc In total

cate 384 piese.


De cumva as fi reprodus modelele toate-toate cum si covoarele i velintele, executarea albumului artistic ar fi inghitit o suma

mult prea mare pentru o reuniune saran ca a noastra. Am ramas


deci in cadrul proiectat cu 40 tabele, pe searna carora am ales, rand
pe rand, fruntea modelelor, cu excluderea celor de a doua mana. Ca-

teva modele, altcum mandre si in parte foarte mandre, au trebuit


excluse din pricina nepotrivirei pe hartie.

XIII. Explicarea conspectelor.


Expunerea premergatoare invedereaza, cum de, In albume
deci in conspectele ce urmeaza, nu m er otar ea icoanelor litografiate mm consuna Cu a modelelor. A trebuit, da, vrand nevrand,
dau icoanelor numeri osebiti de ai modelelor, incolo la fel.
Cateva modele brodate, dei inguste sau Mar*, au fost puse
fi resp. litografiate nu in grupa lor, ci aiurea, intre jumatati sau
iutregi, fie ca sant inrudite si se potrivesc langa olalta (vezi d. e.

Nr. brod. 263-266), fie ca au Intrevenit greutati technice si mai


ales ca nu putine obiecte, altcum minunate, au incurs prea trziu.
Pentru de a mentinea totusi evidenta,u'a ramas decat a numerota,

In albume si in conspecte, ant modelele cat i icoanele asa cum


urmeaza, fard a ma tinea strict de Impartirea dupa comitate
felul broderiilor.

Spatiul Ingust i consideratii de natura estetica n'au permis


inzestrarea tabelelor cu cifre si litere mai mari.
Ran d uirea diverselor piese, broderii i esaturi, a urmat
potrivit cu departarea de cercul Sibiiu, care a servit drept punct de
plecare. Stiu prea bine, ca felul portului taranesc 'nu coincide deplin
Cu granitele administrative. As fi adoptat totusi randuirea exacta dupa
comitate, cercuri pretoriale i comune, una fiindca e natural a si indemanatica, alta fiindca portul din acelas cerc sau tinut este cam
acelas. Motivele indicate insa 'mi-au impus unele abaten, intre altele
pentru de a evita desirarea modelelor inrudite sau apartinand la
aceeasi categorie.

in conspectul albumului litografiat textul alor trei conspecte


precedente reapare fireste, dar nu intocmai si nu in acelas rand,
cuprinsul nefiind nici el tocrnai aee1a i numerotarea de asemenea nu.
Indicarea comitatelor i comunelor va inlesni orientarea. De

altcum destainuit fie, ca n'as fi In masura sa chizasuesc in toate


casurile, care model la ce comuna apartine ; eaci unii dintre colee-

tanti vor fi trimis obiectele si mai ales drentele probabil in amestec,

din cate 2-3 comune Invecinate. Tarancele nu Out nici ele in stare
de a chizasui provenienta intodeuna. Dovada faptul ca, nu odata le-am
auzit reclamand cutare broderie resp. tesatura in hatarul child a unui
sat cand a celuilalt. Nu trebue earasi uitat, ca multe podobeli s'au
fost importat si se impoarta de aiurea i ea multe altele se imbina
uneori se contopesc, resultand astfel combinatii ornamentale fel si fel.
Acest capitol sfarseste cu un r ea sum at tabel ar, invederand
intre allele, ca cele 384 modele, broderii i tesaturi, apartin la 20 comitate. Comitatul Sibiiu participa cu 220 piese, ear celelalte comitate

impreuna cu numai 164 piese. Care va se zica, partea leului revine


comitatului Sibiiu, ca fiind situat la indemana. Constat de alta parte,
ea minunatiile expositiei au fost incurs, cu esceptii nu tocmai multe,
din comitatul sibian, care si asa pare a sta mai pe sus de celelalte
comitate, mai ales cand vorba e de broderii filigrane.
Am staruit, adevar marturisesc, din rasputeri si cu zel neclintit ca sa pun in servitiul albumelor comitatele i tinuturile cu
poporatie romana fait, esceptie, dar n'am reusit intocinai. inadins zic
intocmai ; caci, asa cum sant, ele intrunesc modele din chiar toate
tinuturile mai de seama i represinta deci, in mic, lam ura ornamenticei noastre casnice de pe teritoriul Ungariei locuit de Romani.
In cele patru conspecte, trei pentru modele si unul pentru
icoanele litografiate, vor fi trecute In revista atat modelele cat i icoanele.

Nu in irile sant, repetesc, esclusiv poporale i de doue cate-

gorii : generale si special e. Ele sant tiparite cu litere mai groase


spre a le osebf de restul textului. Precaderea ce se cuvine numirilor
expresiilor generale apare indicata prin caractere incatva si mai groase.
expresiile mai putin usitate, in aceeasi comuna
Numirile
si respective in cutare comuna invecinatd, Want puse In parantez0,.
Rubrica din urma (Observari) indica, litre altele, vechi in ea

www.dacoromanica.ro

4*

14

pieselor reproduse. Expresiile mod. (model) vechiu,. f. (foarte) vechiu,

gasim belsug, d. e.

stravechiu, arata gradatiile, asa cred, destul de bine. Vorba e, lucru


natural, de vechimea aproximativa. in cateva casuri a fost data putinta de a erua intocmai anul confectionarei. linde n'am putut stiricf

si In cercurile Saliste, Miercurea, Sebesul-sasesc, Beius, Bargau,

vechimea aproximativa si 'lid macar, daca ornamentul e usitat in


cercuri mai largi, n'un pus nimio.
albumelor, Meya tinuturi si comune sant representate, in
foarte multe. SAJA earasi

tinuturi mai slab representate i chiar prin cate o piesa numai.


Deosebirea aevea mare trebue considerata ca provenind mai
ales din faptul ca, in unele tinuturi broderiile propriu zise lipsesc
aproape cu totul, d. e. pe la Deva, Fagaras, Brasov, etc., in altele
'8
,- 7r,

--

comi-

C o rn i t a t u I

tatelor

oE

modele

,..-

e o in u n a

'-',-.

tz'

z8
&hilo

Allana
Apoldul-superior
Avrig
Bendorf
Boita

Bradu
Bungard
Cacova

n'ole

10

6
,,

'

o
o

'

.
"

10

cenit une

2
2

Alba-inferioard

Buciumani

Fenes

3
4

Ocna-Sibiiului
Petringeni
Porcurea
Presaca
Tema

con lllll e

VII.

10

11

11
6

29
30

Rhdu

7
1

31

Rod

32
33
34
35
36
37
38
39

Sdcel
S'aliste
Sdsus

21

12

8
2

III.

IV.

V.

2
2

18

2
5

8
3
25

Sebesul-inferior

Sebesul.sasese
Sebesul-superior
Slimnic
Talmdcel

6
1

14

27
3

4
6

14

4 18

10

11

12

Romos

13

14
15
16

Roscani
Sibot

Turdas
Ulpia-Traiand

20

IX.

Moras-Torda

2
3

114
1

2
2

4
1

21 15 36 14 12 21;
5

Toplita-romfind
I

comune

5
1

2I

-- .5
7

10

10

12

12

45

Vale

X.

Turda-Aries

Certege

Lupa

3
4

Ofenbaia
Murds-Ludos

com.utte

2
2

Jabenita
Pogdceaua
II

16 comune

22 26 5 2
2

Fintoag
Fizesti
Ghelar
Ordstie

19

Bintint
Boutariu-inferior

8
9

Cebea

17

443
1 41 2
1
1

2
2

21

111
1

4i

162 58 220132 30 102

Porumbacul-inferior
Porumbacul-superior

Rucdr

6
7

Streza-CArtisoara
Vistea-inferioard
Vistea-superioard

'7

comune

Codlea

comuna

2
2

22

10

Intorsura-Buzdu

con lllll A

Tarnava-mare

Bazna

2
3

Boarta
Seica-mare
Sighisoara

contune

4
5

Brad
Buces
Cdinel
Campuri-Surdue

Bran

Treiscaune

Tilisca
Toprcea
Tichindeal

42
43
44

es

Brasov

.-,--

Fgdrq

U)
cu

VIII.

XI.
II.

>o

0''.
.0
I

Hunedoara

Sebesel

45 comune

.-o

Sdsciori

20

111
1

Rdinari

41

22

Petrifaldu
Pianul-inferior
Pianul-superior

40

--

Racovita
Rdchita

CU

Nocrich
Nucet
Orlat

Bija
Micdsasa

-6
--.

c,,

-5
...a.

10
24

Mohu

.0

27
28

Thrnava-micd

coano.
'
ropresentand

)0
.

26

VI.

,.'
1

Gales

19

c o ni u n a

modele

oE
Zo
o

cd
.--.

.
o

u>
cl,
-I-A

18

24
25

;-.
-O

Poiana
Poplaca

Comitatul

,.. ,i,

11

Miercurea

23

com i-

tatelor

Marpod

"

,ce

16

21
22

--.as

F_-,,

15

a>
4--

:p.

Participa' la allaune cu

:-

Nr.

20

.__T

icoano
representAnd

Conspectul ce acum urmeaza indica, in tre al tele, cate modele brodate


tesute, apoi cate icoane din album, la cari comitate i CO11111110 apartin.

Nu va fi, asa cred, trebuinta s indic apriat, cari dintre piese sant
femeesti, tocmai fiindca apartin, cu exceptii nu tocmai multe, portului
femeesc. Spre a le deosebi Ins, ajunge sa scot la iveala, prin adaosul
barb. (barbatesc) piesele relativ putinele, cari apartin sexului barbatesc.

Gurariu
Ilimbav
Ludosul-mare

17

Aries si indeosebi Banatul.

Chirpdr
Fofeldea

12
13
14

11

'5
u,

-O
.

i tinuturi par a fi sarace in tesaturi mai de


seama, altele earasi exceleaza si au castiga binemeritata reputatie
tocmai in ale tesatoriei, d. e. Tara-Oltului i comitatele Hunedoara,
Arad, etc. Unele comitate

l'artwipd la albuine cu

Ni.

Hartibaciu in partile Nocrichului, pe campie

Alba-inferioara, Solnoc-Dobaca, Cojocna, Muras-Turda, Selagiu, Turda-

Gratie staruiutei 11110T colectante zeloase i patrunse de importar*,

deci in conspecte, cu piese relativ multe sau

(pe

II

,-

Cojocna

Cdltele

FinzUu

Mdrisel

comune

XII.

Solnoc-Dobaca

Diug

Fizes-Sdnpetru

2 comune
XIII.

Bistrita-Nsdud

Borgo-Bistrila

Borgo-Mijloceni
Borgo-Prund
BorgoRus
Borgo-Suseni

Ndsdud

comune

4
4

Ij0

10

2
1

5 13

2
1

XIV.

www.dacoromanica.ro

Marmatia

Viseul-superior

comunal

I1

II

15
Participa la albume cu

Participii la albume cu
Nr.
comi-

Comitatul

ttl
aeor

-5
,.. .
7 e,

;,,

E,

,:--,

modele
1

C o ni u n a

E.

4,
ct
-o
o

XV.

Selagiu

Tresnea

1 comunil
XVI.

Bihor

.
,
,

Beiu

2
3

Crbunari
Cheresig
Dragoteni

4 comune

.7 '

-5
cu
-I.

1_-,.

...'

2
1

,-.
a,

10

o
,--.
...

""c",

c,,

--,

r,

cu
..+

Nr.
comitatelor

,ct
-1

2-

Comitatul

XVIII

Caras-Severin

1
XIX.

Cherelus
Pecica

Tfirnova

3 comune

91

.o
-.

Maidon

Tincova

Belint

Lighed

Seca

comune

Torontal

Alibunari

Banloc
Ecica-romana

5
2

4-

10

Comuna

12 2 14 11 - 11

Arad

o5

Timi

XX.
XVII.

2 Fr:,

3 1 comune
XX.

comitate

118

icoane
representand

modele

-5

co
a,
-1...

comune

1
2

,m
-'-'

::,',

as
.--.

9""

. .
S

rn
a.,

ccS

41

2
-

:--.-

;,-4

-2

,ce

';'7.,

El

2 comune

CI,

" .5

10

-5

,I

'S

. rz

.---:

. cd

,..

icoane
n
representa('

11

1270 114 384 199 85 284

XIV. incheere.
Ca sa mi mai vorbesc de marile clieltueli cu razboaiele, colectiile si mai ales cu cele 12 albume, eari impreuna adapostesc nu
mai putin de 1536 modele brodate i esute, ma grabesc a suleva
In pripa suma de 3500 cor., pe care comitetul agricol n'a esitat a
o vota singur numai pentru exteriorul alor 600 exemplare, exterior
aevea superb, neajuns Inca la uoi. Asa se si cuvenia pe seama unui
op de talia albumului nostru artistic.
Calculand executarea tabelelor In colori i textul i adjustarea
anunturile, colorate si ele, opul Intreg se vine cu preste 12,000 cor.
Cand va fi data putinta deplinei acuitan, bunul Dumnezeu
Ceca ce stiu este, ca eu unul 'mi-am Implinit datoria
va fi
i
Indesat.
Cu varf
Deosebita lauda si recunostiuta, se cuvine eolegilor mei din
comitetul agricol cari, repetesc, n'au pregetat a Incuviinta, cu mana
larga, sumele cuvenite, mijlocind astfel realisarea ideii cu albumele,
colectiile

Nu mai putina lauda merita firma F. Neuzi 1, care a executat mapele (scoartele) albumelor cu atta verva si gust artistic.
De asemenea harnicele tarance-maestre, cari au savarsit minunatiile
tesute, proprii albumelor, cu atata istetime, cinstit i eftin.
brodate
Un ultim prinos de recunostinta, sincer adus i cu draga
inima, apoi incheiu.
Colectiile de broderii i esaturi vechi i noue, papusile costumate si Indeosebi albumele i ciliar razboaiele sant ispravi, cari au
reclamat zeloasa i desinteresata conlucrare a o multime de persoane,
tarance i arani, primdrese i primari, invdt'atoare i invriVttori,
preotese

preoti, advocati, profesori, medici, functionari, studenti,

ineseriasi, etc.

i razboaiele.

Maui e acum la inteligenta noastra de pretutindenea, ca


sa Intrevina Cu sprijinul sau, 'pariese si moral, cumparand pe intre-

Indemnand marele public sa cumpere albumele, ce cu drag


le-am savarsit, In cinstea i servitiul neamului romanesc.
Institutul artistic lo s. Drotlef f, care a purtat sarcina executarei technice, cu placere declar, s'a aratat la Inaltimea chiemarei.
cute

adevar, executare mai solida, mai dibace i totusi eftina, nu as


fi brodit, probabil, la nime i nicairi. Un avantagiu de nepretuit e
faptul, c institutul mi-a fost la Indemana. Executare asa isbutita,
In strainatate, cu anevoe s'ar fi putut.
T

Pagini intregi ar trebui voind a Insira, cu numele, pe toate


si pe toti cati au stat in ajutor, cu drag i aducand jerife in parte
grele, spre a chizasui reusita.
Rellane dar sa le exprim, de astridata cumulativ, sincera si
cordiala recunostinta.

Sibiiu, Iulie 1904.

Dimitrie Coma,
profesor la seminariul Andreian si
president al reuniunei agricole romilne in Sibiiu.

3*

www.dacoromanica.ro

I. Albumul modelelor brodate.


Nr .

Comitatul

brod.

Cercul

N u m i .r i 1e

Comuna

Comp.
Nr.
brod.

Se aplicU".

.0bservar 1

A. Broderii trigus-te.
I

Sibiiu

Sibiiu`

Talmiteel

Crilmpotei: mari sau cu stea.

Altit'a: trandafirul intreg sau tulpanul pe jumAtate (puii

Altitii: lingurici sau cdrutul.

Altital: spicul (pul cu piciorul broastii).

AMO: strugurelul sau strugurelul intreg..

Altillt: vermele sau puiul soacrii sau gura serpelui.

Cu 5 umplhturi).

Model foarto vechiu

Pesto ornar

Model strilvochiu

Modo! striivochiu

Pesto um5r. sau si po mfinec5


In jos

Modo] vecliiii

Crmpotelul: trsurilor (pita trulali).

fi

Po m'Iliaca in jos

Flori (calen, mortii).

..

111reaja: cu riurile (pe margine)

lo

Cheitil (ciociinel): c .... puiului.

11

Boifa

La gura milnocii bilrb.

a) rail; b) mreaje.

De-a lungul mnocii

Strfunbul dela manit = a) strambnl: presenri (fig.


cu verde) si .trasuri (patratii in chm pul rosu); b) stipneala si: c) toiagal impletit peste macho.
a) straje;
si ciupag
b) beata': crucittlita ocolita si ochii ea dela florida

La gura mAnocii

Ciupag, alcatuit din beata

Mod. strilvochin

La gat (grumazi)

12

13

Sebeful-inferior

14

Pul peste untar tulpan sau si pul: cu piciorul broastii.

15

Sebeful-super,

Pui peste umiir : trandafirul mare sau trandafirul intreg.

16

Bacovifa

17

Pul peste umir (altitil): sarpele.

18

Pul: rotunzi.

19

Pul peste cot: trandafirul.

18

Mod. vechin

20

Fui. peste cot: cornul berbecelui.

18

Mod. strrivecliin

21

Avrig

22

Rdfino/i.

Splirturil: Cu 8 si cruce.

Spfirtorii: a) pieatari ; b) ibace; o) crucea en 2 ochi.

(fig. Cu 4 puncte negre) si o) einpag: ca sub b).

Pui peste mmir : busioc sau cei de 8.


Mod. cocida

_
_

Fui peste umar: pintenul.

Picilturi: crete.
Spirturil: cu tantacul

Mod. f. vochiu

Mod. f. vochiu. Asomenoa broderii


so coasii po dos.si so mimoso astfol s i

Peste cot la feto

Pe mrinocii in jos

Mod. veoldu

pul pe dos

'

a) sibace; b) spirtura ea

t iintacul.

Do-a lungul mrinecii

23

24
25

26

27

Spairturil: cu pui sau si cu rand.


Cinpag, alcaluit din beata si ciupag -- a) lancet ; b) beata :
alaturata ; o) einpag: alma en oelliari ; d) brauisoare.

.
.

22

_
_

Mod. striivecliiu

La gra

-.--

Din ano! 1835

Ciupag, alc?ituit din beata si ciupag a) lance t; b) beata :


serpoaiea ; o) eiupag : vilrtelnita ; d) branisor panturit.

a) eoltisori ; b) seaunul meseioarii si en


ochii ponsorului; c) branisoare.

Umerei

. 28

29

Slimnic

30

31 .

Nocrich

Nucet

Altitii: cu grbaciu.

Cinpall, alcatuit din ,beata. si

Pesto um1ir

ciupag

a) branel ;

b) c.. iMpins ; c) floriei ca.

a) eol(isori; b) brand; e) lama sau obinzeala


stramba; d) ebac alb ; e) laneet en .eoada.

AMO', -

www.dacoromanica.ro

Din anul 18:35. La iile (crimesile


fem.) de ast5zi, mueren se numesc
banieei

De SO ani. In Girarlo (nr. 65 etc.)


garbaciul se numesto silrhe

La g ri t

Mol. strrivec d u

Peste undir

De 90 ani

Nr.
bred.

Comitatul

Cercul

Comuna

32

Sibiiu

Nocrich

Marpod

18

Comp.

Numirile
Pui la giolgiu:
oi

cei tri
c) strambuletul.

Se aplica

a) unghia caprii; b) Iebae

Luncet (purana0).

34

Pull la mfuneca bdrb.: eei umpluti a) pui cu 4 umplaturi sau lioarea fragii ; b) sebac; c) strambulet;
d) delta.

Fui pe dos

La proboadA si la gura climilsii

Observari
=brobeada

Mod. strlivechiu.

birb.

33

Mod. f. vochiu

La cretul milnecii din jos

La gura nilinecii bruit. sau si la


giolgiu

32

Peste cot sau pesto urnitx

18

a) vartelnita; b) c.... puinlui; c) pot-

coava (crengi); d) niaciuca calugarului ; el lloarea

35

Nr.
brod.

Mod. strlivechiu

(lomneasea.

Fui pe dos

a) cocarlat (corma berbecelui); b) puiul


cu cruciulita; c) pni cu ochisori ; d) pui cu dargul.

36

a) penite; b) branel ; c) vartelnita si &area


domneasea; d) lnneetul Cu chin si eirlig.

Alibi*

37

PrInsititurii (prinsoare): erpoaica, cu stipuitura pe

38

39

margine.

Maui?

a) brand; b) barca ea laditae; c) col-

Peamti la iodori

40
41

Guler biirb.

Fofeldea

a) urzituri ; b) 11rul (alb); c) col-

18

Mod. vechiu

Peste lunar

Do-a lungul milnecii barb. san


si peste untiir

La gilt

Mod. stillvechin

La gura nilinecii

Pui peste unntir: magheran (pui pe NO.

Fui peste unnir: stipuiti.

42

Mod. striivechiu

Pul peste unntie: cu o obrare serpuitoare (pui strambi


43

Pe dos).
a) strambulet ; b) trascior ; e) altita
darg; d) branel; e) lance chiseovean sau chiscovenese.

Anita: cu darg

44

a) ciocanel (pl. ciocanei) sau yid de puiu;


b) bat sau bat impletit; c) flores cu. ochisori (barca
din sari); d) brand ; e) lancet chiscovenese.

Anita
45

La gdt ca OHO, dadi aro lfincet ;

Chiscovean e numele unni deal

dacti nu are, atunci pui peste

aproape do comuna Ilimbav

uma

Poste unillr

44

o preoteasil Meuse pe vremuri cea


.

Anita: lui Alexe a), b) i d) intocmai ca sub Nr. 45,


c) &area lui Alexe.

46

Altit a) barca fragii;

b) branel ; c) altita : ea

tablite i vartelnita; d) lancet chiscovean sau chis-

47

Mod. f. 'mala

dintiliu un guler la fe ,1 do dragul uni-

cului ei fecior, un tat frames rtIsfiitat, co numele Alexe


Pesto timar

44

Mod. strilvechin

covenesc.
Mai ales pentru fete

Pal peste cot: frunza vital.

48

Fui peste cot

49

a) bojar (fig. cu rosu); b) puisor;

18

a) puiul ca scara sau paid en masa


3 si 5); b) c.... puiului (oachisa); c) maciuca

18

c) bat en mute.

Fui peste cot


(fig. 1,

50

caltigarului (fig. 2 si 4).

Fui peste cot

a) plaid imbinat ca calla (fig. mari

1 si 3); b) c.... puiului (oachisa); c) puiul jumatate

51

La foto pesto cot, ear la noveste


peste umrtr

18

Pe imlnecil In jos si peste cot

imbinat (fig. 2 si 4).

Capete sun pui peste cot

52

a) puiul din dip,:

ea 8 albusuri sau ochisori i tablite ; h) puisori.

53

Brititare, alcdtuitd din obinzeal si bratare


b) obinzeala; c) bratare: tloricica.

54

Britilare: mare cu 5 ochi.

Guler barb.: al morariului


barson i vartelni(a.

56

Do presto 100 ani

a) brand: b) 1loarea din

Mod. f. vochiu

saldorean a) coltisori; b) delta; c) trascior; d) guler: en cruel; e) brand.

Guler

57

Guler barb.
58

a)

eoltisori;

b) delta;

3 cruel si gradinuta; d) brand ; e) c


Chirp&

Guler barb.

a)

c)

guler : en
puiului.

eoltisori; b) branel; c) trascior;

d) guler en deuce (crengi); e) ebeita.

Guler Varb.
60

Mod. f. vochiu. Pl. briAtiri

La gilt

G'uler barb. a) br'inel: vilrful mfigheranului ; b) manta en puiul din data in feluri ; c) cheita ; d) trascior
(ca galbin); e) poi stareiti.

55

59

a) brand;

la copile

a) coltisori ; b) trascior (Cu galbin);

e) 1loarea domneasca ; d) pu i starciti.

www.dacoromanica.ro

Adus, pa vremuri, de un fecioras


din comuna Saldorf

18

Mod. strilvochiu. So numosto siguler


pe NO, In deesebire de cart se coasit
pe dos

Mod. strilvechiu

Mod. f. vechiu

-4)

19

4>---

.....
Nr.
brod.

COMitatul

Cercul

Numirile

Comuna

Comp.

Se aplicA

Observri

Nr.
brod.

,
I

61

Sibiiu

Nocrioh

Pul peste umalr: cu cruciulitA.

Bendorf

Mod. vechiu

Fui la gura m-tueca brb. (pui ttiulumbergeni


62

63

sau si pui cu fire scoase) a) valla nniglie-

roa. f. vechiu. fllumberg e numelo

n'' sat

ranului sau puii mari en pura; b) dusuril sau brdn


sau 1)4; c) feregi sau ferece; d) eoltisori.
Guler bArb.

a) eoltisori; b) elieiti ; e) brand ; d) pui

cu cele 6 foite); e) gaurari.

aPe:nuptaiha(rfiegir

A eltui i

64

SaliOe

Orlat

65

Gurarizt

66

AMO,' : patdcile.

67

Altit.

68

Altitit: mgheranul m6gesc.

69

Altit: pul trufasi.

70

Altitil: fesnic.

71

Reat,: crucile.

72

73

Saca

74

75

76

77

78

La gilt

Mod. stravechiu

Peste umar

Mod. vechiu

AMO,' : strugurelul intreg.

Mod. stravechiu

In saliste: vita viei pe 13

Guler barb.

in Saliste : magheramit. Mag o numolo unui sat apropiat


In Saliste: trandaliri

in com. Vale: preseurele

a) eoltisori ; b) branel ; c) gnler: en fo-

rieele.

Cheit: Cu podobeal

Input ;

a) po(Iobeald: onisorii; 1)) rupt-

c) chei(ii..

Ciupag, aletuit din beat si ciupag

a) brand ;

b) beata; e) cinpag: en 9 ()chi.

Galef

Mod. f. vechiu

Do-a lungul manocii

In comuna Gales podoboala = mudarloante. Oniporii e diminutiv din cuy.

on = puiu cusut

Mod. f. vechiu. in Saliste: a le


satului pe 9

La gat

Mod. f. vechiu

Peste umar

Altitii: pe 9 Cu carlige.

Pumua :

1111-

Peste umar

Altit: plirele (spetezele pe 9).

Vale

Mod. f. vechiu. In Saliste:


eeaua pe dos

La gr it

Mod. vechitt. ilasinari e.numole


unoi comune Muga Sibila

La crotul manecii din jo pi

rsinArescul (beata cu cruel).

unoori ca beata la gat

La cretul manecii din jos

Pumuavul: dela flodori.

Mod. vechiu

79

'

Pumnal: crettil dela flodori sau pumna: blnita.

Mod. f. vechiu

II

80

81

82

Altit : cu carlige pe 6 sau plArei pe 6.

Peste timar

83

Altitii: frunzisoara pe 7 san frunzan vie.

'

84

Alltitia: Cu steua pe H sau carAle pe H.

85

AJltit: pe 9.

'

86

Altipi: trandaflrul.

'

Sellifte

ii.: cu unghia matil si steua pe

11

Pe manea in jos

(fig. co tricolor).

ir: cu han si cu stea.

Mod. vechiu

11

--

87

AMO,' : magheran.

88

Anilla : strAinele sau stelele.

89

Altitil: pe 14 sau pui trufasi.

90

91

Gliirland: pahar si stele.

92

Ciocaluel : cu podobeal, numita pene.

93

Beata: cu 4 urzituri sau ochi.

Mod. f. vechiu
Mod. stravechiu

'
.

Mod. vochiu

Mata' : trifoiul pe 13.

Do-a lungul manecii si Po piept

La gura iei (camosii) feteresti

Mod. f. vechiu

94

Beata' : pe dos.

95

Chipa!! : rodasca.

96

La gat

Ciupa(J, alatuit din beata'

.
si

ciupag

a) brfutel ;

b) beati: poteovena; c) einpag : Cu steua inclusa en

oebisori.
(37

98

Beatii: procovita.

Ciupag, aleAtuit din beati si

ciupag

a) branel ;

b) beata: lloriciea sau en ladfitue ; e) cinpag: comal


jumtate.

Mod. vechiu

5*

www.dacoromanica.ro

20

Nr.
brod.

Comitatul

Cercul

Comuna

99

Sibibt,

Sal4te

Sdlifte

100

101

102

Comp.

Numirile

Ni.

Se a p.1 i c t'l,

Obsrvliri

brod.

103

Ciupag, alciltuit din beata ,si ciupag.


Ciupag, alcatuit din beata si ciupag a) brand ; b)beata:
serpoaia; o) ciupag: .cacovenescul.

a) brand; b)beita
si cinpag: Iloarea sau lloarea mare.

Miercitrea

Poian a

Unuirasi: magheran umplut.

Posto umrir

a) raptimpuns en 3 muscute;
Ciocalnel (pl. cioenele)
b) ciocanel: peste muelle.

105

106

107

108

109

>>

110

111

'

Apoldul- super .

Pumnav

Illiereurea

a) branas ; b) dargul imprettnat; c) elieita;

d) lanceta': rapt.

Puinnaq

113

a) bribas; b) steana; c) delta; d) Ilori-

cica' de 5 ' ate.

Pumnav

Cioefinel: impodobit a) podobitnra: floriceana de 7 ;


b) cioeanel garbacese, urzit en sarilla.

Anille,: magheranul mare.

Ciupag: .floarea mare din cerb.

Cuseiturii la naineei ball.

a) sabed; b) vere-

sele sdu pene verese; c) s nbace.

Triisurit: pe 1

Top drcea

Aceastri, mis:a-inri, siniplil si %gusta,

a dat mistare, asa mi-s'a son, la

pomposii mocanei do sub Nrii alatu-

rati etc.

Mod. do vre-o 80 ani

La gura milnecii

.
Mod. do presto 100 ani

92,
108
etc.

De-a lungul milnocii

a) bramas ; b) magberan; e) cornite.

a) branas ; b) beata: en .9 oclii;


Betn,: fetereasen
c) cheita; d) lanceta' .rapt:

>>

Mod, f. vochiu

104

112

Blinde.

Mod. vochiu

a) tiveala; b) strambanog ea urzituri si

Guler bArb.

Mod. striivochiu. Cacova o inmolo


unui sat fuvocinat

Ciupag, alcAtuit din beata si ciupag

'
S

Mod. vochiu

La grit

fir.

De-a lungul manocii

Pesto undir

Mod. stravechiu. in Tilica i milglieranul de 12

La grit

Mod. f. vochiu

Mod. de presto 100 ani

La gura manecii

7-

La gura manocii sau si la gflt


ca ciupag

Mod. f. vecina

La gilt

'

'

115

))

116

114

Sebequl-s4sesc

117

a) brfinel;

Ciupag, alciituit din beata si ciupag


b) beata: ea 4 ()chi; c) ciupag: pe 1 lit'.

Ludos ul-nz are

Sebe f ul-s iisese

Beatii: fetereasc sau pumnali: pupejoara (Zara)


a) br3naki; b) papejoara; e) lancetal rupt.

La gilt sau la cretul indnecii


La grit

Citipag: floarea din cerb (floarea .mare).

Cheiln: cu 1 ochiu, sobocita .pe margini cu cruciulite.


a) erderelul mare (fig.
patrate); b) dargutul .(triunghiurile); c) sitbag ; d) do-

Mod. strrivechiu

Pe mrineca In jos

IlIfineeariu : din magherane


118

119

La gura maneen

Mol. strrivechiu

canelul: en negra.
a) cnferelnl mare en
riliineearin: din magherane
e) subag: en
(1argutul:
en
creasta;
b)
umpinturi;
negra; d) lioarea Sibiiului: en suveicata si creta

in pajura orasului Sibiiu so aflr, 2


spade Incrucisate

pintre ele; e) pe dupa ac (Cu galbin); f) bungliita. ..

Cusaturii din miegherane


,

121

122

123

Bits ciori

124

120

a)

.eilferelnl mic;

b) bungbite mari; c) ub a g ea negra ; d) floarea Sibiiului: en saveienta; f) bungliite niki; g) eereelnu1.


a) cruce (fig. cu fir); b) mnscute (figurile
mititele); c) cocos (fig. cu verde).

Unnirali

La proboade

119

Peste umrir

Mod. f. vochiu

>

Fig. triunghiulare mi au numo

Uniiiralji: Cu strugurel (fig. cu ferestrui) si cu mida

125

Pianul- super .

126

(pe inarginea strugurelului).

128

129

'

Salpa: frn ochi sau miel , a) stalpi (fig. pittrate);


U) sera* (triutighiurile); c) ebac.

Stillpii la m'Aneen: ochivri san cu 6 ochi


en ocbisori; b) searite ; c) sebac.

a) stalpi:

Mod. vochiu

119

La proboade

Mod. vechiu

La gura milnecii

a) sifilpii: Cu 4 ochi (fig. plitrate).;

b) sebac; e) tivitura: en col(isori; d) dice en tire.

125

mod. f. vochiu

La gura manecii brirb.

Mod. strrivechiu

scoase; e) ebiee ca ' 5. ate.

Thieturfi la maneen,

al plutite; b) efiac; c) tal- '

ietura ea 2 gbiare, d) tivitara: ea coltisori.

Cusalturn, (stillpin la milmeell: cu suveicu e


'

119

Beata sau brailar: a) bramas; b) lloarea Sibiialui ea


ocian si cruce; e) tighitura (tivitur5).

Stfielpii : .cu chiee


127

La grit

Beata sau brillar: floarea Sibiinlui.

Mod. strrtvechin

a) pinstite; b) saveicute si cruci.

www.dacoromanica.ro

De-a lungul milnecii bilrii. sau


si curmezis peste piept

21

Nr.
brod.

Comitatul

Cercul

Numirile

Comuna

Se aplic'

Comp.
Nr.
brod.

Observani

Cusitturii din nuighiran san tiiieturii la pro130

Sibiiu

Sebeul-sa'sesc

Pianul-super.

poadii,
a) urziturii; b) ruptimpuns ; o) lloarea j anaitate: creste sau thietura en 3 gbiare; d) pe (Iupd

La broboade

Mod. strrtvechiu

ac; e) urzituri miei.


Peste umar i resp. po manees

131

Umiira0 (umerei) sau ii : din

132

Umitra0: chinaresti, cu pristin la mijloc.

133

Umiira0: cu retal la mijloc.

18

134

Umitra0 : prescura cu 4 ochi.

18

135

Umetrali: cu ban la mijloc.

18

136

Culitrule: cu !tan din 17.

137

a) tiviturti;
Culalruve: pe chinaresti
resti: cretul en gbiare; c) r}ebac.

Culirule:

138

t'alelara*.

In j.

cu floarea Sibiiului

b)

pe chinti-

Guler brb.: cu pristin

= Pian

Mod. vechiu

Mod. vechiu. Cularnpe=gulerupe

La gat
132 $i
136

a) tiviturtl; b) lloarea

Culalrule: muscuteascd.

190

Dela cuv. Chian

Peste lunar

Sibiiitlui; c) ebac.

139

Mod. vochiu

a) tivitarti; b) creta' (ca

119 $i
136

Mod. f. vochiu

136

Mod. vechiu

Mod. stravechiu

galbin) $i pristin (fig. cu fir); c) ruptimpuns; d) sebac.

a) tiviturd; b) preseurd C11


Guler barb.: pe 15 fire
striji (fig. ea rosa si alb); crucittliti (fig. ro$ie)

141

presatril (fig. alba); e) ruptimpuns ; d) sebac.

a) tiviturd; b) poendreascd cu &are

Guler barb.

Mod. vechiu. Poiana e numele m'un


sat

cu galbin $i verde resp. cu galbin si albastru),


suveicuti si pristine en ghiare ; c)ruptimpuns ; d) sebac.

142

(fig.

Gnle brb.
Pianul-infer.

143

144

Fdyeiraq

Arpaul-infer.

Viftea-super.

Rucdr

145

a) tiviturti; b) comal berbecelui, eretul


(fig. ca galbin) $i preseura cu glaare (fig. cu cruce
ro$ie la mijloc); c) raptimpuns; d) sebae.

Pumitta0

a) setrange en tlori sau Cu cruciulite;

Mod. stravechiu

La gura maneen

b) branel.
ina) poi en gaurii; b) trtiscior ; c)
AMO',
cornoratti (fig. ro$ie), Cu rotogoale (fig. pdtrata, cu

Pesto lunar

Mod. f. vechiu. in tinutul apropiat


Nocrich lance san Inucet

verde) si zale; d) lunget.

A1ti: floarea

Guler

147

198

cruciulitd
.13).ary

Bragov

Codlea

Tarnava-mare

Sighirara

Umplutoricil

a) contri; b) curpeni ; c) cheitit.

Sigh4oara

qeica-mare

orasului

a) coltisori; b) ruja mare.

a) eel oblu cu coltisori i dosinorttl: inodat

iintor pe mfineca
mnele ; b)

a) coltisori ;
Beat, alcatuit din beata si ciupag
b) beata en steud; e) ciapag: en roatti dela Sibila.

>

Alba-inferioard Ocna-Sibiiului Oena.

Beat sau tritsurii, la metneci.

Pni peste cot sau scumpele (lela vitlitoare.

156

Fui peste lunar: in brnel.

Pene peste cot: cu labe

158

Mod. stravechiu

La piept

Mod. de preste 150 ani

Peste lunar

Cheita: umplut cu stelute, pe margine cu sebac.

155

157

La grit

ochisor (fig. cu albastru).

Bentitti: feral

152

154

Mod. f. vechiu

c) brittdruicti.

151

153

a) coltisori; b) cheit; c) guler: en zal,

Obinzealii a) curpeni si stipueant (cu fir) ; b) brescan;

149

150

a) zalitd; b) stipuitur; e) altitd en

de-a coasta (fig. 1), floarea lungureatti (fig. 2), cornoratd


(fig. 3) si rotogoald, (fig. 4 cu 8 ochi$ori).

146

Iyhiu

Tema

Fene.F

La gat

De-a lungul mrinecii pi pe piept

La gat

Med. f. vechin. l'Oteare

bro-

boadd

Mod. vechiu

a) pene: cu 8 labe, inMod. stravechiu

dartitnicu(d (fig. CO seamana a liintisor) $i ochi ; b)brdnel ;

c) pene en 4 labe, pui i chi:

Pene peste cot

a) brazi; h) brazisori ; e) sirut


sau nintisor sau ltintut.
Mod. vechiu

sub Ni. 158); e) laba mata.

Guler
160

Mod. f. vochiu

La gilt pi la gura manecii

Pene peste cot: dupa ac' a) pene (mide; b) (ca


159

Mod. stravechiu

a) brnel ; b) guler; c) brfitare: en penute


si emite; d) tritsurd.

La gat

Mod. strrtvechiu

www.dacoromanica.ro

22 *,,,..........
Nr.
brod.

I161

Cercul

Comitatul

Numirile

Comuna

Se aplica

Ig hin

Alba-inferioard

162

Presaca

Gider

163

a) coltarei si brand.; b) brine]; c) guler;


d) bratare: en stelnte (fig. alburie) si postaute.

Guler

Rogia-montand

Bueiumani

164

Hunedoara:

Ordgtie

$ibot

165

166

Turdas

168

Deva

mod. vechu

Varga la proboadil

a)

coltisori;

postae;

b)

169

170

Murdg-Ilia

Finloag

Mod. f. vechiu.

La proboada pe margino

c) chideala.
Il

a) branas; b) barson; c) varga (chideala).

La gat

a) varful

penelor; b) cheie ingradita si alcatuitd din secerue


(fig. 1), cruce (fig 2), militarescal (fig. 3), zala (fig. 4),
militarescul en potcoave (fig. 5); c) coltisori; d) cheie:
cu zaluta.

Gnler

a) coltisori; b) branele; c) inorelnl.

pizari; b) walla

(fig.

Mod. stravechiu

Obinzealii: Cu cruce si ochi Mire potcoave.

La gura manecii

,
1

La gat

Pumnav (pumnariu) -- a) zaluta sau pizaran: en

'

tritingliiulard, cu negro $i al-

'Mod. vochin
s

La gura manecii fem. i barb.


cum m la peale

Mod. f. vochiu

bastru).
,

'

Cdinel

Mod. stravochiu

La gilt

a) colturei; b) guler: Cu stelate,

Cusatural la metneca barb : cu cheie


167

Obser.vitri

Guler.

Guler

Ordftie

Comp.
Nr.
brod.

r
H unedoaa

Ghelar

171

Brad

Brad

172

Buceg

173

174

175

Guler sao pumus:tt steaua sinoreasca.

La grit si la gura mamma

Fodor

a) pene; b) cale en pene; 0) triisura, cale si


tivitura; d) cipea.

Fodor

Mod. stravechiu

La gura manecii

a) pene; b) trasura; c) cale; d) &Aura,.

171

e) eipea.

Mod. vechin

a) tivitura si trisara; b) cale; 0) urziGuler barb.


.
tara si lunplatura; d) cornite.

La grit

.Pene: la camase bArb.


a) pene pe dapa ac; b) trilsari; c) tivitura; d) cipca.

La gura camilii barb.

Mod. vechiu

Pesto timar

Do-a lungul mamma

Mod. do presto 80 ani

Mural -Turda

Murdg

Pogaceaua

176

Turda -Arieg

Cdmpeni

Certege

177

Cojoena

Huedzn

Calatele

Finein

Pui: gretarul (critarul).

Po inalleca In jos
Pesto cot

,
1

il

178

Umerali

a) sebacul; b) eoltari en urcnlas.

CheiVt : cu pene.

Guler ball.: cu tdeturi in furcate, ochiul broastii

si

postaute.

179

Pill : cocoara cea mica.

180

Guler barb.
a) brinel; b) coltuneasea; c) guler pe
dos; d) haute.

181

Bistrila-Ndsdl1

_hm d

Borgo-Pr. und

Thirgo-Suseni

182

183

184
185
186
187

,
S

Solnoe -Dobtica Cictehi- Garbdu Fizeg- Seinpetru

188

Fui: pe pasitura cu buburuzi (boboci).

*ir: pe manecd.

Mol. vochin. In tinutul numit BA,


gau brodoriile ca margele stint
aproapo ob5te0e usitate
181

(fustoi)

Pesto cot

Mod. vanilla

Po mmma
a
dola cot In sus

Do-a lungul manecii

Mod. strrsvochiu

a) stroje; b) berchita; c) ruptura.

a) ciar ; b) 'IWO; c) pasta.

Sir: pe maneca

Mod. vochin

Pe margi nea din jos a rochiei

Pumniisei.

la burzalai =

Pe maneca in jos

Fui la poale: ridicati pe MO ac.

foui
iled

*ir: pe maned .

La gat
Peste cot san

Fui: cu margele in cruci.

Puiti peste umeir

La grit

Peste cot

Sir: peste cot

a) jug (fig. langureata, cu mult alb);


b) urziala en chic (mijloc).

189

190

Bihor

Being

Drdgoteni

Pumnari: trasi cu roate..

La gura manecii prinieqti

191

Pumnari: pruncesti trasi.

192

Timif

Ciacova

Lighed

La gilt

Mod. stravechiu. Spilael,=- camp


fem. pana.la brau

La gura manecii

Mol. f. vechiu

a) panta sau batatura; b) guler


Guler: la space!
cusut gin; c) bratari.

Mod. f. vechiu

B. Broderii 15.Trete.
Sibiiu

Nocrich

Nocrich

a) pui inearigati; b) bilt;


c) stramba; d) sebae; e) cheita ea colti; f) prinsoare

Pui la miinecii lidrb.


193

en 2. efirari.
194

Dinibav

'

195

Attalla

Briitare: cornul berbecelui

a) lance t ebiscovenese

(2 randuri); b) bratare: cornul berbecelni.

a) branel; b) obinzeali: en
coada; c) lancet: en chi; d) bratare: ea 9 odd.

Brigare: cu 9 ochi

www.dacoromanica.ro

La grit

44

--o- 2 3

IGuler
Nr.
brod.

196

Cercul

Comitatul

Sibiiu

Nocrich

Numirile

Comuna

Tichindeal

brb.

Se aplica

Observari

Nr.
brod.

a) eoltisori; b) greblutd sau sedritd san


cu alb); o) Mita sau ebristornic

cheia morii (fig.

Comp.

sau feliute; d) chita.

197

F(garas

Feigetras

Porumbacul-sup.

198

Bramv

Braov

Codlea

Britithri.

La grit si gura manecii

Pui peste cot

a) lloare ea 16 umplaturi si cu
ramari imprejur; b) curpeni ca stipliealii (ca fir);

Mod.zde preste 150 ani

C) cioctinei.
199

Triscaune

2(10

Ta' rnava -mare

Media .1

qeica-mare

201

Alba-inferioarei

Ighiu

li ene.,s

Sepsi- S.- Georgiu Intorsura-Buzdu

202

203

Abrud

Petringeni

204

Gioagiul-inf.

Por curea

205
205

Hunedoara

Fui

Fizefti
Fizesti

M'inri: in flor'.

Peste amar

Fodori

a) penele cu 4 gfinri en el:tic:lude; b) sebali;


c) ciare! ; d ) cel oblu ; e) coltisori.

Pene peste cot: tulipan

'

La gura mrtnecii

a) tulipan; b) Milite san


efirlibata (sirut); c) limba nifitii.

Pene peste cot: creasta cocosului

a)

Mod. vechiu

Mod. L. vechiu
.

creste;

b) &l'ate; e) laba (limba) matii.

Pene peste cot

a) pene sau rotogoale; b) lintisor ;


c) zalute ; d) pene miei.

Pene peste cot

a) aflige; b) tir pe niijloc.

18

Mod. stravechiu

barb.:
ruje(fig.
(fig.rosie)
rosie)sisiUrca
Urca'(fig.
(fig.cu
ca negru
negro
Pumnas brb.:
cucuruje

'
si cruciulite
albe).

La gura mrtnecii

Mod. vochiu

La gil san ca pumnasi la gura

31od. f. vechiu

206

207

Hunedoara

Ghelar

208

Mara f-Iiia

Citmpuri-Surduc

209

Brad

Brad

210

Hateg

Ulpia- Traiand

211

Brad

Bucee

Guler.

manecii

Pui cornurati.

Pe marginea gurii de cralas()

si pana jos la brilu

Pene peste cot

a) Mi broastii; b) stillpi (vr-

gutele negre verticale) co rujitil, marginita de oellisori ;


c) elide (fig. alb).

Pene peste cot

De presto 100 ani

a) cale (varga zigzag); b) cruel.

Mod. f. vechiu

Pul: cocosi.

Pe piept cum si la peale din


jos si clinii lor

Mod. strilvechin

La gura crtmesii brial. Nr. 173

Mod. vedija

Guler

a) cipcd; b) tivituri; c) urziturd si umplaturd; d) trdsurd; e) penite pe (lupa ac.

Pumnisori la mnecii, barb.


212

Murdf- Turda

Mura .F

Pog aceua

a) coltisori; b) sebacul; e) anulas; d) ruja (fig, patrata), ingrfitlitg de


tdeturi si postdate; e) coltal: ea tileturi impedecate
(fig. triunghiulare).

213

Pumnivori la mancera, brb.

a) eliacttl; b) paangina! cu urculas; d) rotita (fig. cu rosa-verde) in


tgeturi umplate, pe margine en postfiate; e) tdeturi
in colturi.

214

Bistrit a-NdstIud

Iaad

Borgo-Bistrita

215

Bihor

Betas

Carbunari

Pesto cot la birhati ti femei

Pui: vfizdoagd (garoafd).

cum si la poemeti (mitneciiri)

Pttmnari: roatd tdiata cu miez de jumdtate

a) col-

ciori suciti sau si din(i ; b) ruda cea impletitd; e) ciar

Pesto amar si la ismene din jos

cu ruda cea intrieta (in jurel fig. ptrate); d) rotutd.


216

Punmari

a) ruda intrietd; b) cdrligul mic tdiat

s.

217

Drelgoteni

218

Pumnari brb.: trasi cu roate si curcet.

219

Pumnari brb.: trasi cu spatele cdtra olaltd.

Pesto amar

Mod. strivechiu

La gura mfinecii pe spiltoin

Mod. vedan. Spitoin = cilmase parra


in lariu

ea miezuri; c) colciorasi.

Speteaz.: ruda talar si umplut


a) lioca: en rupturi ; b) tdietura si ruda intrietil cu miezuri pe 4 tire.

Pumnari: ruda cea curmezis talar


220

221

La gura nainecii

11

Mod. veclau
s

a) prescura

(crucea din mijloc); b) eolturi (micile triunghiuri umplute); e) ruda intrieta (cele 3 ire, cari inprejmuesc
col(urile); d) potcoava (restal fig.).

Pumnari: prescur, cu ruda tdiata" si miezuri intregi


si de jumatate.

Peste umrtr

222

Arad

223

224

Pectect

Pecica-roniiind

La spicel (ciimaso fem.) po


poalo din jos

Sidibiinasi: ochiat.

SillbAnal: cu rosmaring.

Chela: cu 8 gropi.
Cheie: cu 9 gropi.

Din jos la peale

225

226

Cara f - Severin

Gravita

Maidon

Gnler brb.

--

Mod. de 100 ani


6*

www.dacoromanica.ro

* 24
Nr.
brod.

Comitatul

Cercul

c,

Numirile

Comuna

Se aplica

C. Jumtdti.
227

Sibiiu

Nocrich

Marpod

228
229

Ilintbav

230

231

a) cheita; b) sebae; c) braduleti.

Pul la qiolqiu

a) pul en pura; b) kit; o) guler;

La broboado Po margino

l'ofeldea

Mod. f. vechiu

a) ungbia caprii; b) bat; e) cheitri.

Pui la 9ioluiat

a) bat ; b) delta; e) pul intorsi

32

a) lloarea fragii; b) gradinuta;


intre ele callen.

32

a) pui umpinti in 4 loenri; ti) bat;


e) strambulet; d) chata.

32

Mod. stravochin

Po brat

44

Mod. de presto 70 ani

Pesto lunar

44 si

Mod. do presto 200 ani

La grit

234

235 sant (lela acooasi iie (amase fem.)

Fiuuri (trei): chindisite dela o arpa de mire.

237

Mod. f. vochin. Apartinand la Nr. 237

Pui rotuuzi: dala o carpa de mire.

236

Mod. f. vechiu

32

Mod. stravochin

sau inearigati.

Pui la ftiol9in

233

32

Pul la giolqht

e) bete (doue)

232

Observiiri

32

elitic; e) dimita cm coltisori.

Pui la giolgiu

Nr.
brod.

Pul la (Jiol(ibt
(1)

Comp.

111Emeeti, alcAtuit din: a) varful bradului; b) altitii:


tablite; c) i d) luncetul chiscovean sau pe prost;

e) capat: puiul din dita; f) prinsoare cu darg

si

pe margine cu tioarea fragii.


234

Ilimbav

235

236

237

238

Hunedoara

Sdlif te

Sdlifte

Hateg

Boutariu-infer.

Murdf - Ilia

239

Ceimpuri- S urduc

240
241

Rofcani

Mudf- Tarda

Mur(

Pogdceaua

Alti
a) dan' mnntelui; b) altita: n'aciales calngandul ; e) traseior si brand ; d) lance chiscovean
sau pe prost Sau llorieica en 1 curare.

Brigare

a)

lancet: lloricica en 2 earari; b) e ..

impins.

Tabla

a) nrzariu parean (fig. zigzag a punctatit);

b) roata albie (fig. rosie) ca umplatura (Cu negru).

Rtuaduri

a) manioasa (Wioara diagonalfi, cu zale);


b) vrfiul pnilor (resta' fig.); e) inior sau framba.

Pettnnl: in taeturi umplute.


a)
en cruce; b) duele;
c) tima matii; d) taetura in colturi cu postaute.

243

Cojocna

Huedin

244

245

Bist rifa-Ndsdud

Iaad

Finciu

Borgo- Suseni

Pui: cu mrgele in psitur.

247

Pui: Cu margele in pdsitur.

248

Guler: pui in cruci.


Beiuf

Drilgoteni

Po maneca In sus

Ca fund (fata) de perilla

Mod. vochiu

La o frita de perinfi

Mod. de 86 ani. La amaga fata de


perilla a lucrat o taranca 21/2 ani

Mod. f. vechiu

Poste cot

181

La piept pe camas barb.

181

181

La grit i resp. la hurzaliii

181

(fodori)

Ruda ea miezuri: preso*.

Do-a 'ungid manecii

Mod. f. vechiu

Pumnari: prescura.

250

Mod. vochiu

Ruda titiat,

a) carloantele: en spicuri; b) ruda;


c) carlige tantesti.

251

252

Mod. stravochiu

Spartura sau ruptura: ciurul cu pardu.

Pui: in cruel.

Bihor

Spitirturit Sau ruptura a) penele crengurate; b) dul ;


cl /locas; d) ruja eea mace; e) ruptura; f) eoltisori.

246

249

Arad

Chifineu

253

Chercluf

Trnova

254

Mod. de presto 200 ani. Nr. 234 si

Po manocit

Po maneen si la gura climesii


Pe piept

Cheie: cu urzariu, branel si varfurile brazilor.

Forma turuului

242

235

Trnova

Forma: Tiganei

a) sima en juluti (vrgutele in

zigzag); b) trasura en barnele (vrguta oabla neagr6).

Salbituali

a) banusei ; b) rupl urit insirat cu bumbac

alb; e) roit; d) cheie: eobila; e) cipcii.

IlIrtneciti impistrita (fmpistritura)

Po manera

Din jo po isntenele de june


(=mire) foarto largi, po can lo
daruesto rniroasa

a)

pupi;

b) paute; e) pana.

Ciuraturii la gura chime0i

255

Mod. f. N'acida. Tauti = Slovaci

Pe infineca

Mod. vechiu

Pe manera

Mod. do presto 100 ani

a) penite; b) papi;

punte ; d) ciuratura.

Ciaco ra

256

Lighed

Panal: ruje (fig. din inijloc) i pupi, pe margine co urzariu (urzitnra, m'aura; cu negro) toate luerate im-

punsuriu.
257

258

Torontal

Ecka

Ecica-rom nd

Pava: urzit si umplutd cu aur.


Guler: impunsuriu, din jos cu Malura.

www.dacoromanica.ro

La gat

258

Apartino la Nr. 258

257

Apartine la Nr. 257

25

N r.

brod.

Comitatul

Cercul

Numirile

Comuna

D.

259

Sibiiu

Sibiitt

Rafinari

Se aplic ,

Comp.

Nr.
brod.

Observ'ari

intregi.

111ftnee, alcAtuit din:


A. ARO
a) coltisori ; b) mescioarA cu gura serpelui ;
c) brAnisoare.
B. SprturA
a) ibac; b) crucea en 2 ochi.

a) sibac; b) umbreje ; c) pintenul.


C. Umbreje
D. BAnicei : pintenul.
Salifte

260

Galef

La o iie (camas() fem.) de

Mod. din anal 1835

mireasA

Alaneefi, alcatuita din:


A. ARO: Jidovoaicele pe 13.
B. Sir: steaua en bAnutul.
C. CiocAnel, impodobit pe margine cu frunzisoarA.
D. Cheig : en llori.

261

&Rifle

Aliinee, alcatuita din:


A. Altitele: pe 14.
B. Sir: Iloare si bAnut (fig. Intunecat).
C. Chita: cu toiag si pe margine cu podobeall.
D. CiocAnel : bucisana pe margine cu podobeald : bncisana si coroanele.

262

'

Tilifca

Mod. f. vechiu

La o iie (cainase fem.)

CtImalle barb. (partes dinainte).

a) tiveali: in colti;

A. Guler

b) strAmbAnog : cu

bulul sau bumbisori; c) Ilori.


B. Gura cAmAsii, ingradita cu ruptimpuns si cu flori.
a) strAmbAnog (la mijloc) ingradit cu pene
i fiori.
D. Pene : cu Ilori.

C. Penele

a) gbirland: cu

E. Barburii (custurile barburi)

paliar; b) ghirland : en stea (la mijloc).


263

Cojoena

Geldu

Ma rifel

264

>

>

Guler

'

266

a) brand ; b) guler : raje umplutA; c) zilmtei;

Pumnarei mar' (eocorul)

Broderiile de sub Nrii 263, 264, 265


sant dala aceeasi camas din
si
anul 1768

La gat

d) tritsurele; e) trAsuri emite.

a) ruji de hobod;
Peste lunar

263

La gura ciimesii

263

a) trAsurele; b) zmti; e) briinel.

La gura maneen

263

a) bAtAturA; b) gnler in matara' eiemAreascA;


e) brAtAri cusute M in.

La gat

b) zAmtei ; e) crucituri ; d) brAnel.

Piept

265

Bled. f. vechiu

a) brAnel; b) raje umplutA.

Fodrii,

Guler

Nrii 267, 268 si 269 apartin la acelasi

267

Torontal

Becicherecui-m.

Baca-romana

268

Urzariu: la fodori, cusut impunsuriu.

La gura manocii

267

269

>

Urzari: la maneci, custiti impunsuriu.

Pe infinecii

267

270

Arad

Pecica

Pecica

Forma: pe m'Anea
rotunde);
arpelni.

b)

einpag=climap fem. prima in briiu

a) pancova en cota (fig. mari

.,arpe ineovoiat (semicercul); e) loza

www.dacoromanica.ro

II. Albumul cu modele tesute in bumbac.


Ni.
brod.

Comitatul

Cercul

N u in i .r

Comuna

Se aplica

i 1e

Comp.

Nr.
brod.

ObservAri
,

Sibiiu

,,

Sibiiu

Fat de er

a) vargil; b). tioricelele intregi;


c) varga:cu coltisuri; d)tioricelele de juntAtate; e) eotert.

Sebeful-super.

Model stravechiU

Fatal de perina

a) cApatillul boicenesc; b) vargii;


c) aIesliturii cu cruce; d) viirguta ; e) varga en stfilpi;
f) lioricelele intregi cu stfilpi; g) ttoricelele de 3.

Sebeful-inter.

La coa., i porini, pe pat pi

Mod. f. vechiu. llalla o inmolo


tului sat

po colme

'Stergar
.

Bradu
'

Mai ales ca podoaba

.5tergar la ieoane

a) corma berbecelni, bielas; b) alesturrt


Cu cruce; c) cruce; d) trandatirul mic; e) grAdinuta
mica; f) trandatirul mic, %chis; o cieuri inodati de
2 ori.
a) buzdugan; b) alestiturii en
acul; c) Iluturei; d) grrulinuta ,cu ochisori; e) eicuri

Avrig

La icoane ca decotatie etc.

Moil. strilvechiu

de glugfi.

Stergar la icoane

a) trandattrul mic; b) eortml


berbecelui; c) ridichturii en speteazii; d) strajnie ea
aleslituri; e) cieuri cu alesiitnri.

8
9

Alba-inferioard Ocna-Sibiiului
Sibiiu

11

a) ochisori; b) comal berbecelui.

Cpiitain de pat

Ocna-Sibiiului

Alesfitura

Alesaturit

a)

13

Sibiiu

Miercurea

Ludoful-mare

Alesfitura.

14

Sebeful-sdsesc

Pianul-infer.

Vartpl

Buce

Ocna-Sibiiului

18

19

20

Sibiiu

Sibiiu

Bafinari

22
23

Varg: totasca' Cu steluta (fig. mare).


a) ochisorii mari ; b) ridielituri cu speteazii; e) cruce; d) graditinta mica, inehisli;
e) furculite; f) cieuri de glugii.

Cfipfitain de calme

a) colti; b) .bumbice; c) oclituri; d) trasurii; e) eiucuri.

Lelnice

a) ridicaturti mica Cu speteaza; b) ridi-

ciituriti mare cu speteaza ; e) ciucuri inodati.

Mod. etriivechin. To0i = Slovacii

La icoane ca decoratio etc.

Mod. stravechiu

Po calme

'

mod. vechin

Po calme

Mod. de presto 100 ani

Mod. stravechiu

Lesnice

Gurariu

Nocrich

Bendorf

Pastural

Al(iina

Salifte

Sdcel

a) cornul berbecelni.; b) ales-

Leynientil

a) cruce; b) pana; c) vargrt.

'

_
Mod. stravechiu

Ca !lata de tuasa

Mod. f. vochiu

Pe masa sau pi pe pat

Masa' de panza'

a) ertpri( ; b) alesiiturfi pe 4 tire;


a) bat ami alesitturii pe 16 tire; d) (largul ; e) loare
din barson.

Lelnientfi
25

a) cruce si presettri ; b) strajnic;

c) cunuml; d) cicuri.

a) paliara alese pe 2 tire; b) vargfi en


desrattri; o) pnisori; d) opturi de cele mari.
Levnicd,
a) paliara; b) ridicitturit cu speteaza pe
9 lire; c) crace; d) ciucari inodati.

Salifte

Mod. stravochin

tara eu speteaz, de 3; c) piezasatele; d) ciocane.

24

a) vargii suveicatti; b) drugrilitu.

Faya' de perilla

Poplaca
.

21

tergar la icoaue

Porumbacul-sup.

Arpaqut-inferior Porumbacul-inf.

17

ziniti en brfin (varga din inijloc);

bY furcutil.

Fagdraq

plezesa' te,- intoarse 'in 3.

Vara.

Poplaca

Brad

I'dg((Uf

Capaudu = perina

a) eoltisori inchisi; b). fitrenlite.

Hunedoara

16

Mod. stravechiu

Alesaturfi :

Alba-inferioard Ocna-Sibiiului

a) ciocane; b) piezesate de doue ;

Vargit.

12

15

Mod. f. vechia

Pe calme

c) griidinuta mica, inchisii; d) eieuri legati in ()d'hui.

Avrig

Sibiiu

10

Linie

a) on cu 'rostul inclieiat; b) cruce en

speteazti ; c) tioare cu rostul inelleiat; d) sucituri sau

rupturi; e) (leste (degete)..

www.dacoromanica.ro

Pe calme

27

Nr.

Comitatul ,

brod .

Cercul

Comuna

Numirile

Comp.

Se aplic

Nr.
brod.

Observ,ri

Lesnieutii,

a) 'cernid berbecelui (zaluta intoarsa);


b) ochisori; c) cornurariu sau zal jumatate in degete ;
d) gheorghina;

26

Sibiiu

Sdli .7 te

.Rod

27

Mi ercurea

Topare ea

28

Sebeful-sdsesc

Bithdu

29

Pe culme

Mod. vechtu

Ch inden

pe feulme a) totasca; b) coperemintele ;


e) cristornic; d) ciucuri inodati.

Illaisiirltirt

1521*i

a) varga en umplatura; b) varga ea

Mod., stravochiu. (itindett= $tergar

Pe masa

zamti.

Fund de .perinfi

a) zamti ; b) gogoloti cu elence


(crengi) si creasta pe Janga el; e) coltisori; d) creasta

Mod. vechiu

Si cruce; e) lluture (fig. rosie co verde etc.) si furculita.

Fund de perinfi: a) 'cernid berbecelui cel gras,


intillnit (fig. cu rosu la mijloc); b) zala grasa cu
clence (crengi); c) coltisori ; d) creasta grasa ; e) zamti ;
f) crucea grasa, inchisa ca gogolot si creasta:

30

31

.Calnic

32

Fdgdraq

Arpa fs ul-inferior

Rucdr

33

2/reza - Cdrti-

34

Tit' rn a va-nt are

Medias

Boarta

35

Tei rnava-mica

Hosusd u,

Miedsasa

36

Hunedoar a

Deva

Cdin el

37

Baia-de- Crif

Cebea

Tindeu

a) colti; b) zimti mici; c) zimti; d) ciuenri.

38

'

Brad

Buce f

Tindeu

a) alesatura; b) bran; e) ciucuri si nodatura.

Fund de perinit,

39

Mur11.1- Ilia

a) varga en gogolotul cel gras;


b) varga in tesatura ; o) varga cu eoltisori; d) masa
en clenee (creng.); e) varga cea grasa.
a) varguta ca coltisori ; b) varguta cu
cruciulite; c) ciucuri legati ca chic:

Fata de perilla

41

Murd,y- Turda

Murdf

Pogd ceau a

42

Tarda- Arief

Trdscdtt

Lttina

43

Ofenbaia

44

Solnoc- Dobtica

Betlean

Diug

45

Bihor

Bein .1

a) cornul berbecelui; b) ochiul

boului ; e) prescura ; d) cruel in 5.

Fetilor (fat de perilla')

Cefa

Mod. vechin

Mod. f. vochiu. Ocna e o comuna


aproupe de Sibila

a) scantentil; b) zale ;.

Mod. f. vochitt. Co Insonmeaza cu-

vilintul nomina. nana putut erua

tergar de eulme a) cfciugil de jumatate ; b) vrasta ;


e) vrasta suveicata ; d) zala cea mare; o) caciuga en
gandacel; f) piciorul gliilaului; g) d'inri.

Mod. f. vecina

29

alud. stravochiu. Tinden = stergar

12

Mod. striiveChiu

se aplica qi ca fund de perina


i fata pe masa

27

Mod. veda

Chindeu *a) cruciulite; h) vrste ; e) Dilate; d) zimtei.

27

Chinden

27

Atarnat pe ',arete ca podoaba

a) ruje; b) staii).

Ca cingaloare

Latitit.

Ca salba la grit

Chinden

a)

alesfituri marnnte ; b) alesaturi in

tablite:

a) Mal boulni; b) petecuta; c) furcuta;

d)', zimtei; e) chica&

Titulen

a) geanil sau genuta; b) colti,

encuita:1u

a) vraste ; b) prescura aleasa; c) vraste intre


alesatari;, d) pana
spieuri.

inerengurata en

37

(cucurbeu); e) petecituri.

Beius -11 Faltar

Cherefig.

e) mununa ; d) pa en rostul inchis; e) cornul.

Cabros sau fatal de masa

Mod. stravechiu

a) dintisori ; b) cracuroasa cea


mare ; c) alesatura : d) erficuroasa cea mica ; e) ogneana.

II

4(i

Pe calme etc.

Fata de perilla'

Campuri-Surdt Latitit

..

29

.. tergitfor

foara

40

10 $i

Mod. vechiu. t'atar =$tergar

a) flori ea emite

(pumnari); b) miezi cu crucite; o) peana trasa (alosa);

d) alesatura pa bot..'

'

Dos

a) capre; -b) alesiltura cu 4 pupi* (muguri);

47

Arad

Chip'. neu

Cheretuf

48

Timi*.

Recaf

Belint

Conein: pul marunti cu gaitan.

Ca broboa(la

49

Caras- Severin

Tintif

Tincova

Coneiu: pul mdrunti cu gaitan.

Mod. vechiu. Dos =ltergar -

c) vraste; d) carligul; e) cincuri.

Mod. de preste 120 ani

48

.
.

Set agi u

50

Zet du

Tresne a

terurit
g

a) rupturtl cu cordencin in 2 virgele;

Mod. f. vochiu.

b) tesatura in laturoi; e). pene ; d) ruji alese in laturoi.

ergura = $tergar

d)

terguriii
51

a) ruptura din pene: in 'cordencin in

2 ite ; b) ruptura cu 2 vargele; e) ruptura cu 3 var-

50

Mod. f. vechiu

gele; d) ruptura 'cu. 7 vargele.

tergar la icOane

52

Sibiiu

'

53

Avrig

Sibii u

f
Sebeul-sasesc

Cacova

a) trandatirul mic; b) strajc) cruce; d) jumatate trandalirul mic; e) cruce


plecata ; f) gradinuta mare, inchisa; g) ochisorii inri;
h) cicuri de gluga.
nice ;

plecata;
Se aplica si penirrt alto

scopuri

Combinatie taraneasca din modele


vechi

29

Combinatie tarlineascil din modelof. vechi

Fund de perinit

a) varga ca coltisori; b) ereasta


ideo parte; c) varga en zal,' (fig. ca galbin), gogolot

(fig. cu alb), cruce $i clence (fig. rosie); d) uniplatura ;


e) gogoloti, cu. clence (crengi). '

7*

www.dacoromanica.ro

28

IIMII
Nr.

Comp.

Numirile

Se aplica

Ni..

Comitatul

Cercul

Comuna

54

Sibiiu

Sebeful-sasesc

Rdhdu

55

Solnoc-Dobetca

Bistri(a-Ndsllud

laad

Borgo-Rus

a) ntuguri de trandatir; b) trandatiri;


Chin(1en
c) viorelo; d) Maui inodati.

27

56

57

Borgo-Bistrita

Chindeu: alesatura In dupcele -- a) pasere ell frunza


de viie gi strugttri; b) frunza de stejar.

27

58

Borgo-Suseni

a) varsta hat en alesatnra in dupacele;


CI leu
b) frunza de stejar.

brod.

Fund de perinit

a) gogoloti; b) varga earlontata

Se aplicii st pentru alto scopuri

din ei pea.

Obseryari

brod.

29 si

53
Mod. proaspat. Alte numiri deci nu

Ciachi-Gd rbdu Fizef -Slin-Petru

..

terljar

exist.

a) genuta; b) berchita.

Mod. f. vechiu.

27

III. Albumul cu modele tesute in lAna.


Nr.

Numirile

Se aplica

Comitatul

Cercul

Comuna

59

Sibiiu

Sibiiu

Sebeful-superior

Bran.

60

Sebeful-inferior

Ciltrintii: vegtemenease, din jos co bortit san eheitd.

61

62

63

64

brod.

a) varga ell Bruce; b) zaInta; c) coltigori.

Caltrintii

Boita

Brim sau cingatoare.

Avrig

Mesaa) chilli mic cu


Crtitintit : brdeneascd
tura; b) child mire en 3 alesaturi; c) elmita.

Mohu

Cratintii --a) guritele; b) gtiueulete (bucatele);


saturi; d) cicuri.

65

Bungard

66

67

68

Ni.

Cridintit

c)

Marpod

Ilimbav

--

Mod. vechiu. Bradu e nuniele unui


sat Invecinat

ale-

Mod. vechiu

a) gtiuculete; b) foarfeci gi 'Tuba; c) cieuri.

a) strajnicel ; b) varga eu dinti g't strajnicele; c) varga cu cruce ; d) varga cu (larg, inehisa;
e) cheita.

Crfitintii

a) strajnicel; b) varga de pe inel;


en cruce; d) cheita.

Cratintit

'

Mod. f. vechiu

varga

Mod. de preste 100 ani

a) margelute; b) tam* en cruce; c) 1111'-

Mod. vechiu

ocu:teatlle:nd:e tpreaturdeeantitre;; ed)) elioneietui.

Ciitrintii.
,

a) margelute ;

b)

t,
bortacul en baerue;

Nocrich

69

c)

Mod. f. yeah:. Vetem o numele


unui sat
Mod. strilvechiu

Crildiutit
Nocrich

Observari

brod.

Model foarte vechin

Bradu

Comp.

en strambulet.

Criitintit

a) geana ; b) zalnta; c) coltigori.

Mod. strilvechin

70

Sellifte

Gurartu

71

Galef

Bran.

72

Brilu.

73

&Hite

Brill'.

74

'

Tilifca

75

>

76

77

>

a) speteaza inchisa en rupturi; b) eerbul


de 7; c) vrgi alese; d) zaluta; e) ochigori de 4;
f) colti sau coltigori.

Critintii

S011ifte

Miercurea

Miercurea

Apoldul-super.

Criiiintii

Pentru fete

fetite dinapoi si
dinainte

a) varga aleasa ; b) pui rodenegti; 0) ochi-

74

sori de 4; d) cerhul en crengute; e) Wirth.

Cratintit
tele;

c)

a) alesatura en speteaza; b) varga en rup-

c) coltigori.

www.dacoromanica.ro

Mod. vechiu. Red e numele unui sat


din apropiere

Mod. vechiu

coltigori.

Crfitintii a) dargul mare; b) tloarea mare din cerb;

Mod. voch iu. Nevestele poartilri


dinainte si dinapoi pirte negre

29

Nr.

Numirile

Comitatui

brod..,

Comuua

C e r cu 1

Comp.

Se aplica

Observari

NI..

brod.

Cingiltoare
Sibii u

78

79

Sebeful-sd ses e

Sdsciori

Sebesel

a) zata judicial' sau serpulete (secasul);


b) chi .itteltisi; e) broasea sao (leste (degete); d) dial
cu creasta ; e) ticbiul inchis en cruce.

a) nationalul; b) furcuta cu sucitura;


Cittrintii,
o) umplatura cu 3; d) umplatura earlontata; e) chi-

C:
rti

da attei;

a)pritin
stbil
Cu gliare;
enb)2za ghiare;

antati

80

81

Mod. f. vechiu. Mama o numole


unui sat

Nr.-

Cratintii

a) turenta pienareasea; b) serpoaica;


e) barca Sibiiului; d) eiucurei.

Vargil la surf, din jos

becelui ; d) poenareasca en glitare; e) prikltintil mare; f) cincuri.


cc:rico:ni'

bi.od.

Mod. vechiu. Pieuireasefi lela cuy.


Pian

119

a) pristin; b) drugalaie ;

e) seltioape; d) cornul berbecelni ; e) eiuenri.

Cefitintil.

a)..drugillIut; b) seltioape; o) ban mic;


d) ban niare;' e) coltisori.

Pi anul-inferior

'

83

Pianul- superior

'

82

Mod. do 90 ani. Secasul e nu-.


mele unui riulot

Mod yechiu

Cralinta
.

84

a) trasura cu suveica; b) dusuri. de 9 ori;


e) trasura CH speteaza. de 3 ori;. d) tivitura cu coltisori; e) ciamtri.

Rachita

--

Mod. probabil non

78

Mod. vechin

Ciitrintit
.

85

86

-a) diirg'ill ;* b) umplatura cu acul; e) ume) cotetul;


f) broasca en stfilp; g) erpulete (secasul); h) pomul
Cu broasea; i) ciucuri cu creste.

pliitura cu cruce; d) furcuta cu chi ;

Petrifaldu

Cittrintii,
,

a) broasca; b) na tionalul , c) floarea Sibiiului Cu furcutii; d) zal, ; e) pomul; f) umplaturii

CU

Tarnovn-micti

87

88

San- Mart in

Bazna

Crlint

a) matar; b) alesatnra inebisa; e) rujulita; d) roda; e) Omita oabla.

Crilitinyi

a) slip cu floare; b) ochisori; e) furenta;


d) spicul; e) roata eu stalp; f) delta, oabla; g) ciucuri.

Mod. strilyechiu

urt;
a) stalpii cu boboroane; b) vartelnita; c) ciucuri cu m'ad.

Hosusdu

Micdsasa

90

Sibiiu

Sdlifte

Gales

Cingiitoare.

91

Alba-inferioard

ii

Feney

Cingfitoare.

92

Hu ?I edoara

O raftie

Bintinf

Campal, la pat.

Zadie
Al ba-i nf eri oa rd

NI-

brod.
119

cruce.

89

93

a) alestitura in calea ratilcita; b) alesiltura

lantitliti; o) sucitura in vrasta neagra; d) vraste;

e) oute sao emite; f) campa eel mare (partea al-

B uciumani

Zadie =- ciitrintrt. Numele catrinta

bastrd) Cu pristatt (fig. cu galbin) coarnele berbecelui

se da in acost tinut sortului (dinainte)

si darg; g) eincuri.
_

H unedoara

9-1

Varilii la lurt --a) alesatura en speteaza; b) fur-

Jibot

dita sau militaresc ; o) militarese en doape pe de laturi.

Vargit la lurt

95

La sort din jos

Mod. f. vechiuS

Restul sortului e tinut In co oare

a) coltisori; h) elli(Iealii; c) eineuri.

albastril

Cittrintil
9(;

'

a) presura; b) spic (pl. spienri); c) sead) barca Sibiiului; e) serpoaica mica; f) priS.stenul mic; g) pristenul mare; h) colacei.

Binfinf

97

i,

O rd Vie

Nr.

dele ;

brod.
119

Cittriutia -- a) corita' berbecului eel mic; b) spice en.

Nr.
brod.

oehisori; c) Iloarea Sibiiului; d) potcoava; e) pristenul

mic; f) zala; g) ininta; II) mesteeata.


'

98

99

Illur(iq- Turda

Beghinvl-sdsesc

J" ab e ni(a

100

Tarda- Arief

illurdy-Lu dal

Micra f- Ludoq

Turdas

102

103

Solnoe-Doblica Ciachi G d rb d u Fizeg- Senipetru

Bistri( a. IV dsd u d

Iand

Borgo- Suseni

Borgo-Prund

119

a) sucituri; b) zalute sau zale; e) se-,


Catitrintli
ruin; d) pristenul tale.

Mod. yeehiu

Catitrintasi.
,
.

Zadie

a) vraste; b) raje; c) impunturi; d) coarnele

berbecelui.

Zadie
101

Mod. yeehiu. Cincurii se poarta Indoit mai lungi

DrepSt catrintll

93

Dinapoi si dinainte

93

Mod. f. vechiu.

a) alesatura de carcei si cornatei; b) alesa-

tuya mare : paingin; c) alesatura pe mijloc; d) maituqeascA ; e) ciueuri.

Pillizalturii

a) genita; b) alesatura in pasitura; -

c) gene; d) varstele ; e) tivitura;

f)

canaei in odati.

Mod. striyechiu
.

Ciltrinte astfel Impodobite en flori

Drept cltrinta

sant in Ilfirgau. obsteste *futrebuintate

Panziiturii

a) guita ; b) flutM; o) alesatura in


pasitura; d) tivitura; e) callad inodati.

Mod. yeehiu
i

www.dacoromanica.ro

30
_

Cercul

Comuna

Ha( ey

Bou(ariu-infer.

Timif

Ciacova

Lighed

107

108

,.

109

,,

110

I 11

Comitatul

brod.

104

liunedoara

105

'

106

Comp.

Numirile

Se aplicA

Opreg, alcAtint din petec de. opreg si ciucuri la opreg


al straje Ifinga alestIturii; b) aleslitura pe dinte

Dropt efitrintii

careare Iniillimea modelului, se In-

Ca sort dinainto

Mod. vochiti

Nr.

gura ; o) ciucuri.
Ciii::ini: :ti; e) ciuseurje
a) t l'iila; bPre:Iesg.
)

tind pilla jos ein(urii la opreg

104

Opreg: pul marunti.

104

Opreg

104

Opreg: pui marunti.

104

Torontal

Alibunari

Alibunari

Hunedoara

Oravie

Romos

a) zaluiea ; b) pui eodrenesti.

Opreg.
a) zal; b) inealrloutata; c) um-

piafara eu dinti sau sucilitri ; di militaresc cu pot:

Reca

Beli u(

113

Caraf- Se verin

Mil if

l'incqva

114

130

ani

Mod. do 150 ani

Asomenea carpo, dilmite de feto,

Poste ton(tolztl,,Illoeseeetearea

0,1

'-'

.coave; e) spicul; f) Nata cea mare si eununa de spini.

Timif

mnit. do presto

104

Carpiti pe umere

112

Mod. f. venial. Din peteeul de opreg,

Dropt ciltrintil

Opreg : pul cbdrene$ti.

Obse-rvAri

Nr.
brod.

peartii voinicii, Domine. si serbiltoarea zitia intreagA, chiar si In biseried la sInjW1

eftrpit de invillit conciul: cu pul in bata.

ca broboadii

Opreg:

Dropt carnita

104

Mod. striiveehiu

104

Mod. vocItiu

Cu

pul mdrunti, alesi in razbolu ; opregul e al-

crituit din obealii si ciucuri (casi 'in icoanil lipsesc).


benita' de opreg: -pul marunti,- alesi: in razbolu.

www.dacoromanica.ro

Mod

f. vechiu

Albumul litografiat.
brod.

Comitatul

Cercul

Numirile

Comuna

Se aplica

Comp.
Nr.
brod.

Observani

A. Broderii.
1

Sibiiu

Sibiiu

Crampotei: mari sail cu stea.

Criimpotelul: trdsurilor (puii trufa0).

Anna: pui rsindresti.

Pe maned, in jo

Model foarte vechiu

Peste urnar

Model vechiu. It4inarl e numele


unei comune aproape de Sibiiu

Altittl: trandafirul intreg sau tulpanul pe jumdtate (puii

Cu 5 umpraturi).

Model stravechiu

lingurici sao cdrulul.

Anita' : spicul (pui cu piciorul broastii).

strugurelul sao strugurelul intreg.

Mod. striivechiu

Anita' vermele sau puiul soacrii sau gura serpelui.

Flori (calea mortin.

Poste urnur sau si pe maneca


in jos

Mod. vechiu

La gura manecii barb.

10

Guler brb.: zdlit $i potcoav.

11

Illreatja: cu raurile (pe margine)

12

Cheitir (ciocauel):

La grit (grumazi)

a) rail; b) mreaje.

De-a lungul manecii

puiului.

Stribubul dela mama:


13

>

Boita

a) strambul prescuri
cu verde) si trasuri (pdtratii in eampul rou);
b) stipueald si o) toiagul impletit peste muche.
(fig.

La gura manecii

Cittpag, alcdtuit din beat

si ciupag
straje;
b) beatii: cruciulitd oeolit i ochii ea (lela tioricied
(fig. cu 4 puncte negre) si c) ciupag: ca sub by

14

15

16

Racovita

La gilt

Fui peste umiir: florile.

Mod. stravechiu

Pui peste imam (Anita): sarpele.

17

Pui: rotunzi.

18

Pui peste cot: trandafirul.

19

Avrig

20

R4inari

Picaturi:

Mod. f. vechiu

crete.

Pe manecri In jos

Spartura: cu tantacul

Nil pe dos

17
1

Mod. vecIdu

Mod. stravechiu

a) sibace; b) sprturti cu
De-a lungul manecii

tantacul.

21

Spitrturix'

22

Spairturii,

23

Spirturtl: cu pul sau si ea rand.

a) sibace; b) spdrturd: ea 8

si cruce.

20

a) sibace: ea piedturi; b) crucea en 2 ochi.

Cittpag, alcdtuit din beatd si

ciupag

20

Din anul 1835


Mod. strilvechiu

a)

lancet

b) beata: alfitarata; c) ciapag: crueea cu ochiuri;

24

Mod. f. vechiu. Asernenea broderii


se coasrt pe dos si se numesc astfel si

Peste cot la fete

La gat

d) branisoare.

Cinpag, alcdtuit din beatd

26

Nocrich

Ilinbav

27

Sibiiu

Slimnic

30

a) lance;

Brittare

a) penite; b) obinzeald: en zdlutd;

Ciupag, alcdtuit
b) c

din beat $i ciupag


impins; c) florieica.

Nocrich

Nucet

Marpod

>

lancet.

a) branel ;

AMO,: cu garbaciu.

28

29

i ciupag

b) beatA: serpoaiea; e) einpag: vfirtelnita; d) branisor


pan turit.

25

Peste umar

Altit a) coltisori; b) brand; c) pdtaed sau obin-

De 90 ani

zeald strambi; d) sebae alb; e) lancet en coa(ld.

Pui la giolgiu: cei tri

a) unghia eaprii: b) sebae;

c) strambaletul.

De 80 ani. in Gurartu (Nr. 60 etc.)


garbaciul se numeste sarbe

La proboada si la gura candisii


barb.

Mod. strrtvechiu. Iliolgin=broboada

8*

www.dacoromanica.ro

B2

Nr.
brod.

COmitatul

Cercul

Comuna

31

Sibiitt

Nocrich

Illarpod

32

Nuinirile

Se aplic

Comp.

Nr.
brod.

O li s e r y n, r i

--.
Luncet (pumnasi).

Pal la mailmen barb.: cei umpluti


a) pui en 4 umplaturi san linarea fragii; b) sebac; c) strambu let;

'

33

a.

34

35

>

36

Mod. f. vcchiu

La cretul mamma din jos

La gura miinecii barb. sau si la


giolgiu

30

Peste cot sau peste umar

17

Mod. stravechiu

17

d) cheita.

Put pe dos -- a) vartelnip; b) e .... puinlui; c) pot..

Fui pe dos

a) cocarlat (canal berbecelui); b) puitil


cu erueinlita; c) pui en ocliisori.

'

Allt4e
a) penite; b) brand; c) vartelnita si !loam
doinneasea; d) Inneetul: en ocliiii si earlig.

,.,

coal* d) 1114CiUCa calugarului.

Peste umar

Brigare

a) brawl; b) obinzeala: cu crud; c) bratare (pl. bratari): en eruct

Mod. vechiu

La gilt
.

37

38

Guler barb.

Guler barb.

leofeldea

39

,.

40

41

Ilimbav

--

a). brand; b) vartelnita; c) lancet.


a) brand; b) pier: radasea; c) eoltisori.

Fui peste umalr : magheran (pui pe fat).

Pui peste lunar: atipuiti.

Mod. straveehiu

Mod. striliechiu

Fiji peste lunar: Cu o carare serpuitoare (pul strambi

pe dos).

42

Anita: Cu (lira a) strambulet ; b) traseior; c) altita


en darg; d) branel; e) lancet ehiscovean satt clam,venesc.

La gilt ea illitii, (tacit are lancet ;

e numele nnui deal

dacii nu are, atunci Ind peste

comuna Ilimbav
Chisel:lye:inde
aproape

inlay

'

Anita
43

a) eiocanel (pl. cioeanei) sau varf de puiu;


b) Iloarea ea oellisori (Iloarea din sari); c) bat sau

Peste umar

42

4.

Intaiu un guler la fel, de dragul unicului ei racier, un fat-frnmos 'Ism-

42

Mod. stravechin

Mod. f. vechiu

bat impletit; d) lancet chiscovenese.

Anita: lui Alexe

'

44

a), c) si d) ca sub Ni. 43; '13) Hum

lui Alexe.

Altita

a) Iloarea fragii; b) altita: Cu tablite si vartelnita; c) brilnel; d) lancet chiscovean.

45

'

46

47

48

49

50

Pui peste cot: frunza vital

Fui peste cot

o preeteasit Meuse pe vrru


euri mai

tat, Cu numele Ale..

Mai ales pentru fete

a) bujor (fig. cu rosu); b) puisor;

a) e.... puiului (oachisa); b) paint


(It scara sau paint Cu inasa; c) maciuea calugandui.

17

La fete peste cot, ear la invest

17

Pe maneca in ins si peste cot


la copile

La gat

--

c) bat en mute.

Fui peste cot


Fui peste cot

a) e .... piiiillui (oachisa); b) plaid


imbinat cm calla; c) 'mini jumatate imhinat.

Capete sail pui peste cot

a) Milli; b) paint

din data: en 8 albusuri sau ochisori.

peste uniar

'

51

'

52

53

a.

54

Briitare
a
'

a) branel; b) obilizeala pe dos; c) lance

en elence (crengi).

Guler barb.
a

a.

'

55

'

Chirpetr

56

'

'

a) brand; b) masuta ca puiul din data

in feluri ; c) traseior (cu galbin); d) poi stareiti.

Guler barb.: saldorean


a) eoltisori; b) trascior;
c) giller: cu cruci;- d) brand.

Guler barb. t a)

eoltisari.:,

b) guler: en 3 cruel si

gra(Iinuta; c) brand si eoltisori.

De presto 100 ani

Mod. vechin

Adus, pe vremuri, de un fecioras


din cornuna :Odor!'

Mod. atravechiu. Se numeste si gu ler


pe fatil
rap, In deosebire de
de cari
cari se coasa
pe dos

Mod. stravechiu

Guler barb.

a) eoltisori; b) tracior; c) guler Cu


deuce (crengi); d) cheita.

Guler barb.

a) caltisori; b) triseior (Cu galbin);


c) barca (lonineasea; d) pui slarciti.

Mod. f. vechiu.
.

57

Bendorf

58

'

59

u,

60

Pu; peste um 'air : cu cruciulita.

Mod. vechin

Guler barb.
(i

a) eoltisori; b) pui eu penata (fig. cu cele


foite); c) brawl ; d) gaurari.

Mod. stravechiu

La gat

&awe

Orlat

,,

Gurarfic

61

a,

62

Anita: paharei.
Altitit: strugurelul Intreg.

Peste lunar

--

Mod. vechiu

Mod. stravechin

Anita: pnacile.
a

Anita'.,
www.dacoromanica.ro

la Siiliste: vita viei pe 13

-* 33
Nr.
brod.

Cornitatul

Cercul

Comuna

63

Sibiiz

S(Vifte

Gurar'iu

Numirile
Beata,: crucile.

Comp.

a) coltisori; b) brand; e) guler : cu

Sdeel

AMO: palfarele (spetezele pe 9).

Ciupag, alcdtuit din beata

66

b) beata; o) ciupag:

a) branel;

ciupag

chi.

en

67

Vale

Pumnal: rsinrescul (beata Cu cruel).

68

Gales

Pumnal: cretul dela flodori sau pumnal:

La gat

Mod. f. vechiu

La crotul manea din jos si

Mod. vechiu. 1lAsinari e numele

La crotul nianocii din jo

Mod. f. vochiu

Sdlifte

71

(fig. cu tricolor).

II

AMO,: cu aflige pe 6 sau paharei pe 6.

72

Altit: pe 9.

73

Altital: trandafirul.

Pe manocil In jos

Pesto mar

Mod. f. vochiu
Mod. stravechiu

magheran.

74

unei comuna lana Sibiiu

Mod. vechin

Cu unghia matii si steua pe

70

Mod. f. vechiu

Mod. f. vechin. In Saliste: ale


satulni pe 9

Pumnalul: dela flodori.

69

Pesto 'linar

uneori ea beata la grit

blanita.

Observari
Mod. f. vochin. in Saliste: Iloriceana
pe dos

10

lloricele.

65

Nr.
brod.

La grit

Gfiler barb.

64

Se aplicrt

ARO,: strinele sau stelele.

75
76

AMO,: pe 14 sau pui trufasi.

Mod. vechiu

trifoiul pe 13.

77
78

Ghirland: paliara si stele.

De-a lungul mrinecii i Po piept

79

Ciocamel: cu podobeal, mimad pene.

80

Beata: Cu 4 urzituri sau ochi.

81

Ciupag: rodasca.

La gura iei (crtme9ii) fetereai

Mod. f. vechiu

La gilt

Cinpatg, alcatuit din beata

a) branel;

si ciupag

b) beata: potcoveua; e) ciupag : en stena neliis cu

82

oehisori.
i
a) branel;
ciupag
b) beata: floricica sau cu ladattie; o) einpag : cornul
jumatate.

Ciupag, alcdtuit din beata


83

Chipa, alcatuit din beata si

84

Ciupag, alcdtuit din

85

ciupag

b) beata; o) ciupag.

beata' si ciupag

a) branel;
a)

brand;

a) branel;
i ciupag
b) beata; c) ciupag: lioarea sau lloarea mare.

Ciupag, alcatuit din beata


Mi e rcu rea

87

Poiana
Miereurea

88

Unthrali: magheran umplut.


a) branas; b) (larga' impreunat ; c) cheita;
d) lancetul: rupt.

ilumina

89

a) tiranas; b) steaua; c) cheita; d) floriPumnav


da de 5 ate.

90

Puntual
h

Peste umIir

Mod. f. vechiu

La gura manocii

Mod. do vro-o 80 ani

Mod. de presto 100 ani

a) podobitura: Iloriceaua de 7;
b) ciocanel garbacesc, urzit en sarilla.

De-a lungul manocii

a) branas; 14 beata cc 9 chi;


c) clieita; d) lancetul rupt.

La grit

Beata' fetereasca
:

92

Mod. vechiu

a) branas; b) magheran; e) cornite.

Ciocauel: impodobit

Citspag: floarea mare din cerb.

93

94

Apoldul -super.

95

Topeircea

a) subacul; b) vere-

ele sau pene verese; e) tibace.


1

ciupag

b) beata: cu 4 ()chi; e) chipag: pe 1 lir.


La do ful-ni are

97

Sebe ful-sdses c

Sitsciori

La gura manocii

La gura manocii san O. la gat


ca cinpag

Tritsura: pe I fr.
i

Mod. f. vechiu

Mod. do preste 100 ani

Cusitturit la mfineci barb.

Ciupag, alcatuit din beata


96

98

Mod. stravochiu. Cacova e numele


unui sat Invecinat

b) beata : serpoaia; c) ciupag : cacovenescul.

86

91

Mod. vechiu

Ciupag: floarea din cerb (floarea mare).

Beatii sau briltar: floarea Sibiiului.


:

a) branel;

Mod. f. vechiu

La gfit
Mod. stravechiu

Mod. vechiu. In pajura orasului


Sibiiu so afiri 2 spado Incrucisato

www.dacoromanica.ro

Nr.

Comitatul

brod.

99

Silrii u

Cereul

Sebe.ml-slisese

Sdsciori

Comp.

Numirile

Comuna .

Saws uirsdsesc

".

34

--o-

Se aplica'

Anita: cu scaun si cu iignescul.

Ni.
brod.

0.b s e r v rt r i
.

Posto unirir

100

Beata sau braitrir : a) tennis; b) lloarea Sibiiului

98

Ta gilt

cu chili si cruce; c) tighitura (tivitura).

'
101'

102

103

Umara0: Cu strugurel (fig. cu ferestrui)

Sebeful-sd

Pianul-superior

cu omida

F,:i

Fig. triunghinlare nu au numo

Peste nmilr

(pe marsese ginea strugurelului).

Umarali: chinaresti, cu pristin la mijloc.

Dela cuveintul Chian =Pian

Stalpii la mfineca : ochisori san cu 6 ochi a) stalpi:

ea oebisori; b) searita; c) sebac.

'

La gura milnocii

Mod. f. vochiu

Posto umiir si respective pe


In jos

Mod. vechin

104

105 "

..

Umarasi sau umerei sau fii: din 1 Mehra.

UmaIrali: cu cretul la .mijloc.

Pesto umilr

.17

La gilt

98

Culaiue

106

'

107

a) branel; b)-Iloarea Sibiinlui ; c) sebac.

eularue: cu floarea Sibiiului

a) tivitnra; b) barn

98

Sibiiultd; c) sebac.

Mod. f. vochiu

108

109

Pia nul-in ferior

Cularule: muscuteasca.

Mod. vochin

Guler barb. -- a) tivitura; b) cornul berbecelui, erettil


(fig. cu galbin) si Presenta ea gbiare (fig.- cu cruce
rosie la mijloc); c) ruptimpuns; d) sebac.

Mod. strrivechin
.
.

Guler barb.

'

110

'

Pianul- superior

'

112

113

'

Mod. vechin: Poiana e numele


unui sat

(fig. cu galbin si verde resp. cu galbin si albastru), suveicuta si pristinul Cu &are; c) ruptimpans; d) sebac.

ill

a) tivitura; b) poenareasea cit ghiare

Gnler barb. pe 15 fire


a) tivitura; b) preseura en
straj (fig cu rosa si alb), crucinlita (fig. rosie) si

Mod. striivochin

presCura (fig alba); c) rupimpuns; d) sebac.

Titietura la memeca-

a) tivitura: en coltisori;
b) taietura cu 2 guiare;- c) plustite.

La gura milnecii lad,

Cusatura (stalpii) la maneca: cu suveicute

'

De-a lungul milnecii liFirb. sau


ii curinezi9 peste piept

a) plustite; b) suveicute si cruci.

'

114

Stfilpii: Cu cheie a) tivitura: eu eoltisori; b) sebac;


c) stalpii: Cu 4 oclii; d) elide Cu tire seoase; e) cheie

'

La gura mrinocii bilrb.

Cu 5 ate.

Altita
Fd gdras

115

Arpa f ul.in ferior

Rucdr

a) pui en gaura; b) trascior; c) altita: In-

.cornorata (fig. rosie) cu rotogoale (fig. patrafa cu verde)

f. vochiu. in
apropiat
lancettinntu'micel
sau
}

Peste nadir

Mod.N ocricli:

i zale; d) lunget.

116

.-

a) coltisori; b) delta; c) altita:


eu de-a coasta (fig. 2), &area lungnreata (fig. 1), cornorata (fig. 4) si rotogoala (fig. 3, cu.. 8 ochisori);

Anita: floarea

Brasov

117

Brasov

Mod. f. vochiu

d) stipuitura; e) zalita.
Codl ea

Obinzeala: cir curpeni (vargile en negru), stipueara


(varga cu galbin), b res can si brataruica (trasurile din jos).

118

Tarnava-mare

Sighifoara

Sighifoara

119

Media f

qeica-m are

120

r.

121

Thr nava-Micd

Hosus 'd u

.211i eils as. a

122

Alba inferioard Ro ia-montand

123

Buciumani

Ocna- Silniului

Octal- Sibiiului

Ighiu

Fen ef

P Teso ea

124

125

126

Hunedoara

Ordstie

,Fibot

127

Bentita: ferul orasului

a) Coltisori; b). ruja mare.

Ord slit
.

Mod. strilvechiu

inor pe maneca

a) eel oblu ca coltisori si docanele; b) short& inodat.

De-it lungul milnocii si pe piept

-7

Beata, alcatuita din beata si clupag a) coltisori;


b)
b)

beata cm steua; c) einpag: en roata dela Sibila.

Sir: foaia stejarului sait foaia patranjelului.

Guler.

Beata sau trasura la maneci.


Pene P este cot

a)

brazi ,

sau lantisor sau lantut:

Guler

La gilt

Mod. f. vocliiii

.Po milnecri In jos

Mod. veclitu

La gilt

b)

La grit si la gura mfinocii

Mod. f. vochin

La gilt

Mod. strilvechiu

La broboadil po margine

Mod. f. vochiu

La gilt

brazi ori
', c ) init

a) colturei si bran.el; b) guler; c) bratare:

cu stelute (fig. alburie) si postauta.

Varga aproboada

a)

coltisori; b) postae;

e) chideala.

Galer -- a) branas; b) barson; c) varga (ellideala).

Cusatura la maneca bArb.: cu cheie


128

La grit

a) varful

penelor; b) elieie ingradita si alcatUita din cruce (fig. 2),

militarescul (fig. 4), zala (fig. 3), militarescul en potcoava (fig. 1); c) coltisori;.d) elide: cu zaluti.

www.dacoromanica.ro

La gura manocii

35

Nr.

Comitatul

brod .

Cercul

'Comuna

Numirile

129

Hunedoara

Hunedoarc

' Gheleir

130

Brad

Brad

Se 'aplica

Guler sau pumnas: steua sinoreasa


a) pene; b) cal - cu pene; e) trilsura, cale
tiviturri,; d) cipert.
-

0.b.servari

La gat si la gura manecii

Fodor -si

Comp.
Nr.
brod.

Mod. f. vechiu

La gura manecii

Mod. stravochiu

'

131

Solnoc- Dob Cica

132

Ciachi- Ga rbdu Fizef -ScInpetru

h..: pe albea

Poste cot

Pumnisei.

Mod. vochiu
.

133

Huedin

Cojocna

Pui: grejarul (critarul),

Finciu

Bihor

Beiul

I) ragoteni

Pumnari: trasi cu. mate.

Pumnari: pruncesti trasi.

137

Sibiiu

No crich

Nocrich

138

A1(c2n.a

139

nimbar

140

Alba-inlerioard

Gioagiul-inf.

Porcurea

141

Hunedoara

Fui

Fizef ti

142

Ilunedoara

Gh alar

Mur df. Ilia

Fintoag

135

136

,.
.

a) brinel; b) guler pe dos; e) conaGuler barb.


neasea; d) Mate.

134

Po manoca la jos

La gilt

La gura manocii pruncesti

Mod. f. vephin

Pui la milnecii, b*rb.

a) pai inertrigati; b) Val;


e) strOmba; d) cheiti ea colti ; e) prinsoare en 2 eiirari.

La gura manecii
.

143

Briitare: cu 9 ochi

a) branel; b) obinzeali: en

La kfit

eoada; c) luneet en ocia; d) brAtare en 9 oclii.


a) lame dtiscovenese;
Brfitare: cornul berbecelui
b) brdtare: cornul berbecelui.

42

Pene peste cot

17

a) eirlige; b) fir pe mijloc.

Pumnas barb.: cu ruje (fig. ronie) i Urca' (fig. ca negru

La gura manocii

8i cruciulite alba).

Fui cornnrUti.
Pumnas (pumnariu)

Brad

Brad

145

Ila(eg

Ulpia-Traiand

146

Alba -in ferioard

Ighiu

Tema

'

Pene peste cot

Mod. vechiu

Po marginoa gurii de camaso si


panil.jos la brau

a) pean ft (fig. triunglnular);

Mod

f. vochiu

La gura manecii fem. si barb.


cum si la peale

b) zOlut, sau pizArda: cu pizari.

144

Mod. stravechiu

a) cruel; b) cale (varga zigzagd).


Pe piept cum si la peale din jos
si clinli ler

Pul: cocosi:

Mod . stravechiu

Pene peste cot: cu labe

a).petie en 4 labe, pai


si ocbi; b) branel; e) pene cu 8 labe, 1'11(1On-date*
(fig. ce samOna alanjisor)

.Cojocno

148

149

Calei(ele

150

Bihor

Beivf

Dritgoteni

Muret.

Pogli ceu a

Bihor

Beiuf

Britgoteni

153

Bistrita-Ndsdud

Iaad

Borgo-Suseni

154

.Bihor

155

152

Mod. f. vechiu

Sparturti, sau ruptura: ciara! cu Watt.'

Fiocas

Beitt

D ragoteni

Carbunari

La gta ca guiar cum si pe is-

a) rupturO; b) liocas.

mane din jos

Speteazili: ruda tiatd si umplut a) liocas: cu rupturi; b) trtietur, si ruda intrietil ca.miezuri pe .4 tire.

Forma turnului

'

nlod. vechiu. Siatoiu =camas() pana


in brau

La gura maneci pe splitoiu

a) zaluta cu cruce; b) &m'ele;

La ofata de perilla

o). arma mAtii; d) tilieturd in eolturi ed pOsiOute.-

Pumnari: prescur cu ruda tdiata si miezuri intregi

11

Mod. de 85 ani. La aceasta. tata de


perilla a lucrat o taranca 2./2 ani

Mod. vochiu

Pesto amar

si de jumatate.

Pul la p oale: ridicati pe upa ac

Pe marginen din jos a rochici


(fustei)

.Ruda titiat si umplut. a) (locas: en rupturi;

La gura maneen

b) tate-tara si ruda intrietit en mizari pe 4 tire.

Pumnari

e) 'locas; d) ruja eea mare; e) ruptura; fy coltiSori.

11Iur4- Tarda

ocia.

Spirtura sau ruptura a) peale erengurate ; b) (Tul;

Huedin Finciu

147

151

11

a) ruda intrietd; b) ciirligul mie tiliat

Modo stravechiu

Poste lunar

cu miezuri; e) colciorasi.

Pumnari:. roati tlala cu miez de N'anafe


15(

157

Dril goteni

a) col-

.ciori suciti sau si dinti; b) rada ce impletitii; e) ciar


en ruda cea intrietri (in jurul fig. pdtrate).

Mod. vechiu

pesto unir, si la ismono din jos

Pumnari: ruda cea curmezis taiatO

158

Sibiiu

Nocrich

Ilimbav

159

a) potcoava;
b) (olturi (micile triunghiuri umplute); e) ruda futrietti ,.
,
d) preseurt1 (crucea din mijloc).

Fui la giolgiu

a) cheitrt; b) strOmbulet; e) blit;


-

d) pui umpluti in 4 locari.

Pul la giolgiu

a)

pui intorsi sau incirigati,;

Pesto umar

La brotando po margine

30

Mod. stravechin

30

b) MI; cl cheitrt.

'

160

111arpod

Fui la giolgiu

a). clieiti; b) sebac; e) brOduleti.

161

Fui la giolgin

a) ungida mira; by brtt; e) cheitit.

30
30

Mod. f. vechiu
Mod. stravechiu

9*

www.dacoromanica.ro

36

Nr. -

Cercul

Cornitatul

brod.

Comp.

Num.irile--

'Gen-luna

Se aplic'a

Obserytri

Nr.
brod.

162

11

Sibiia

No crich

Ilimbav.

a) lancet: tloricica cu 2 eirri; b) c..


a) lAncet: chiscovean sau pe prost sau ilori-

cica en 1 airare; b) tra seior; c) ;t 'UVI: m rtchtea ea-

162

lugrtrului; d) N'Arfa' muntelui.

164

Fofeldea

42 si

Pe brat

165

Sillifle

&IV fte

166

167

Hunedoara

Mura .1 - Bia

Ccintpi(ri- Su rduc

168

Murdf- Tarda

Mu14

Pogaceua

Pernil& in taieturr umplute.

169

Bihor

Beiuf

D ritgote ni

Pumnari HA.: trasi Cu roate si curcet.

170

Hunedoara

Murdf - 1 lia

1?ofcani

Figuri (trei): chindisite dela o kph' de mire.

Fui rotunzi dela o cArpd de mire.

Rfinduri

a) milnioasa (flisival'a diagonal, cit iale);

b) varia puilor (restul fig.); e) sinior sau framba.

Pogd ceua

172

Cojocna

Hvedin,

Cilla tele

173

Solnoc-Dobdca

174

Arad

175

1 76

Hunedoara

Hateg

Boulariu-infer.

177

Biho

Beiu f

Drdgoteni

178

Pumnari: prescura.

179

<

Ruda, :LAMIA
a) eilrloantele: cu spicuri; b) nula;
c) ciirlige tautesti.

180

Torontal

Ecca

Eciea-rom i 2. nd

Po maneca In sus

Mod. stravechiu

Ca fund (tata) de perilla

Mod. vechiu

La gura manocii

,
Mod. stravochiu

pe piopt

Mod. vochiu .

Guler bArb.: cu tieturi in furcute, ochiul broastii si


postdute.

Sir: pe m'Anua

a) ciar; b) fajita"; e) piisti.

Manee& impistrit (impistrituril): cu pand (fig.

La gat

De-a lungul n'aboca

Mod. stravechiu

175

Pe manocrt

din mijloc) si punte (vrgile negre), pe margine cu pupi.

Mod. vechiu

Tabla'

Sebef ul-sd sesc

a) roata albie, en umplatura; b) urzarin

Pe manea.

pureciu (fig. zigzagd, punctat).

Ruda cu miezuri: prescuja.

De-a lungul manecii

Mod. f. vechiu. Do. piase la fe!

Mod. vecluu

Mod. f. vochiu. nuti = Slovaci

Pana': urzit si umpluta cu aur.

Cusfituri din miigliirane

Mod. vecina. Apaitine la Nr. 174

Guler: impunsuriu, cu Iltdturd.(varga din dreapta).

Sebe. ul-sasesc

Mod. f. vechiu

pupi .si penite.

181

Si biiu

165

Chariiturli la gura chimesii: cu punte Vrgile oable),

182

Mo'd. f. vechiu. Apartino la Nr. 166

Pumnivori la maneca bArb.


a) sebacul; b) pitanjinitt en urculas; c) rotita (hg. cu rosu-verde) in taieturi umplute, pe margine cu postitute; d) t'aleto.)
In colturi.

Murdf

Tdrnova

166

Po manocit i la gura crimosii

Cheie: cu .urzariu, brinel si vrfurile brazilor.

Murdf- Tarda

Ta"rnova

1 71

Ciachi-Garbdu Fizef -Seinpetru

Mod. do presto 70 ani

163

63 OOut
163

42 si

Peste umar

1111imecii, alcdtuit. din: a) vitrful bradului; b) britnel;


c) altitd: triblute ; d) luncetul chiscovean sao pe prost
sau floricica cut (Arare; e) calda: puta din cititil;
f) prins.oare el' darg si pe margine ca
tioarea fragii.
.

Mod. do presto 200.ani. Nrii 162 si


(camasfem.)
fem.)
d ol a aceee
ly nlie(amaso

163

La grif

impins.

Altit

163

BrAin,re

Po manocil

181

La grit

180

Apartine la Nr. 181


.

a) eiferelul mic si

bunghite- (triunghiurile); b) tloarea Sibiitilui cu suveicut5; e) subag cu negru; d) cercelusul si bunghite.

La proboade

Mod. stravechiu

Pene peste cot


.183

Ilunefloara

Muok-Ilia

Cit.' mpuri- Surduc

a) rujitd (fig. mare din mijloc)


milrginit de ocb4ori; b) ocluii broastii (fig. mititele
pe de latan); e) stiilpi (vrgutele negre verticale);
d) elide.

Mod. de presto 100 ani


,

184

Timif

Ciacova

Lig hed

Guler: la s'Anal
a) pantil sau biltilturti; b) gutler
cusut atiu; e) briitiri.

185

Caa,s-Sevein

()radia

Maidon

Guler bArb.

186

Tintif

Ci(i co ra

Lighed

Panii: Cu ruje (fig. din mijloc) si pupi, pe margine cu


urzariu (urzitura, ocolituri;- Cu negra), toate custite
impunsuriu.

187

Arad

Chi ,9 ineu

Chereluf

188

189

Sibiiu

Sibii u

Rd finari

ShIblinali

Mod. stravochiu. Spcei =clirea.ge


fem. plinzi la Irrito

La gilt

Mod. do 100 .i

Po maneca

Mod. do presto 100 ani

a) banusei ; b) rupturit, insirat cut bumbac

Din jos po baleada de june

(=miro) foarto larui, po mtri lo

alb;. e) ron; d) elide: eobila; e) cipcii..

Forma: Tiganei

a)

daruesto nureasit

'

sirul en .juln11 (vrgutele in

Po manoca

zigzag); b) trilsuri
en
birnele
Varguta oablil, neagr).

Mod. f. vochiu
1

..

1110necit, aleAtuitl din:


A. Auir
a) brOnisoare; b) mescioara en gura'ser=
pella ; e) coltisori.
B. Sparturd
a) ibac; b) cruces en 2 chi.
C. Umbreje

La o je (camas fem.) de mireas

a) pintenul; b). sibac; e) umbreje. r

D. Banibei: pintenul.
O

www.dacoromanica.ro

Mod. din anul 1836

o- 37
1

Ni.
brod.
resp.

Comitatul

Cercul

Comuna

Sibiiu

Sellifte

Sali fle

Numirile

Comp.

Nr.
brod.
resp.
tesat.

Se aplick

tesat.
190

11

lilainecti, alcatuita din:


A. mAalt:leb: il.i. 14.
B. Sir: !loare
lloare sisi banut
bantit(fig.
(fig.intunecata).
intunecat6).
C. Ciocanel:
Ciocanel :bucisana,
bucisana,pe
pemargine
marginecu
cupodobeala:
podobeall: bacibucis i coroanele.
ssana
ana si
coroanele.
D.
11 Cheira:
Cheita: cu toiag si pe margine cu podobeala.

191

a) tiveala: in colti; b) strambanog: ca

A. Guler

bumbi san bumbisori; c) tlori.


B. Gura cmsii, ingrdit cu ruptimpuns si cu ttori.
C. Penele
a) rne si tiori ; b) strambanog (la mijloc).
D. Pene: eu tiori.

E. Barburii (cusaturile barburi)


b) ghirland : eu stea.
e

La iie (Mimase fem.)

Ciimale b-arb. (partea dinainte)..

Tilifca
.

192

Obserykri

Galef

a) glarland : cu paliar;
Mod. f. vechiu

111linecii, alcatuitA din:


A. Altita: Jidovoaicele pe 13.

B. Sir: steaua cu banutul.


C. Ciocnel, impodobit pe margine cu frunzisoaril.
D. Cheira: cu Itori.
.
193

Cojocna

Jada

Mari f el

194

195

Guler

a) guler: raje 'impida; b) tate' ; e) trasuele; d) trasuri crocite.

'

197

Toront al

Becicherecul-

mare

Ecica-rometna

198

199

Piept
Fotlra

a) brand; b) ruje umpluta.


-.--

si 196 sant dela o chimege de mirema din ano! 1758

a) raji de liobod;

---ari

b) zamti; e) crucituri ; d) branele; e) zamtei.


I

196

(bocoral)

Pumit nrei m

Modelele de sub Nrii 193, 194, 195

La gat

a) trasurele; b) zamti; e) branel.

Urzari : la maneci, cusui


i
tmpunsuru.
i

Peste lunar

193

La gura chmegii

193

La gura manea

193

Pe manea

198
199

Nrii 197, 198 si 199 apartin la acelasi citipag = climase Itm. pana' In
brau

Gttler

a) Matara; b) guler in cusatura ciemareasea ;


e) bratari cusute atiu.

Urzarin la fodorl, cusut impunsuriu.

La gfit

197

La gura manecii

197

B. Tesdturi in bumbac.

tergar

Sibiiu

Sibiiu

Bradu

Fa y(1 raf

Fa ya rof

Porumb acul-sup

a) alesatura en cruce; b) cornil' berbecelui,


inehis; e) cruce; d) trandatirul mic; e) gradinuta mica;
f) trandatirul mic, inchis ; g) cieuri inodati de 2 ori.

la.i ales ca codeaba

tertlar la icoane

a) ochisorii mari; b) ridicaturi cu speteaza; e) cruce; d) grildinnta mica, inalisa; e) furculite ; f) cicuri de gluga.

teirgar la icoane
3

Sibiiu

Sibiiu

Avrig

11

La icoane ca decoratie etc.

Mod. stravechiu

a) alesatara ea acta; b) buz-

dugan; e) flaturei; d) gradinuta en ochisori; e) cicuri


de gluga.

Stergar la icoane

a) jumatate trandatirul mic;

b) cruce pleeata ; c) cruce; d) gradinuta mare, inchis.;

Combinatie taterea din modele

so aplica si pentru alte scopuri

e) ochisorii mari.

Lenicutil
5

Sd141e

Rod

a) gheorgliinli; b) cornurariu sau zala


jumatate in degete ; e) ochisori; d) cornul berbecelui

Pe colme

Mod. vechiu

'

Mod. stravechiu. Chiudeu = stergar.

(Zaliatti intoarsa).
6

11/Ro-curca

Toplircea

Chindeu pe calme

a) totasea; b) coperemintele;

c) cristornic.

'rota = Slevacii

Fund de perlita'
7

Sebeful-sasesc

R(il e it u

a) cornul berbecelui cel gras,


intalnit (fig. cu rosu la mijloc); b) zala grasa cu clence
(crengi); c) col(isori; d) creasta grasa; e) zamti;
f) cruces grasa, inchisit cu gogolot si creasttl.

Mod. vechiu

Pe masa sau si pe pat

Mod. f. vechiu

So aplica si pentru alte scopuri

Fund de perinfi
8

a) zintti; b) gogoloti en clence


(crengi) si creastil pe tanga el; c) coltisori ; d) creasta

si cruce; e) tinture (fig. rosie cu verde etc.) si furmilita.

Masa de panza
9

Nocrich

Alienta

10

Sebe f ul-seisesc

Rand u

11

Teirnava- mica

Hosusau

Micasosa

a) dargul ; b) !loare din barson ;


e) alesatura pe 4 tire; d) alesatnril pe 16 tire; e) Clprita.

Fund de perilla

a) coltisori; b) gogoloti; c) varga

cfirlontati1 din cipcil.

Fetilor (lata de perina)

a) zale; b) pui en t'ostia


inchis; c) m'Intima; d) cornul ; e) scanteuta.

Mod. f. vechiu. Co Insemneaza cuv.

munuua" n'ara putut erua


10

www.dacoromanica.ro

* 38
Nr.

t esat.

Cercul

.COmitatul

Comp.

Nu.ml.rile

Comuna

Se aplie,

. Obsoryri

Ni.
teslt,

'

12

HMIedo ar a

Deva

13

an are
Tarnavq

Media e

Bocata

14

Turda-Ariee

Trdscd u .

Luna

15

Fdg drae

Arpaeul -inferior

a) dintisori; b) crileuroasa cea


itu; d) erdeuroasa cea mica; e) ogneana.
mare ; e) alesirfi

Chindeu

Betl ean

Diug

17

Selagiu

Zeta: 1i,

Tresn ea

18

Hunedo ara

Brad

Bucee

19

Solnoc-Doblica

a) vfirste; b) eruciulite ;. e)

,4i

Mol. f. vechiu. Ocna o o comuna


tipmape de Siiiiiit

d) thlute; "

e) zhintei.

Fatal de perilla
Tindeu

Mod. vechitt.

a) cruci in 5; b) ociad bffillni;

e) prescura; d) eornul herbecellli.

goara

Sol noc-Dob Cica

Mod. f. vechiu

Ni. 36

Falla' de perilla

Strez-a-Ciirti-

16

Mod.

Sterfjal de eulme.

Cdinel

a) petecituri; b) geand sau genuta; "e) colti

Mod. veciiiii. Tindeit = stergar

euculbatt (cucurbeti);
(cucurbeul; d)
d) petecituri.
peteeituri.
sa u cuculbdu
,

tergurit

a). ruptura ell cordencin in 2 vargele;


b) pene; e) mil alese in lfituroi.

Tindeu

a) si b) alesiiturd; c) bran; d) cineuri si

terftar

nodiiturti.

Cia chi- G arbd u Fizee- . &I npetru

Mod. f. vechiii. !$tergin.A r.---- stergar

.16

Atarnat pe pAroto ea poiloabri

Mod. strTivechiu
Mod proaspat. existaAlte numiri deci nu

a) jenutd.; b) (ve)i ,,Observilri.); c) berchitd.

C. TesIturi In

'
.

20

Sibiiu

21

>

22

>

23

Sebeeul-sdsesc

Pian ul- superior

Petrifaldu

Bungard

(fig. deasupra si din jos),


cornul bekbecelni $i seltioape (fig. mijloc'e).

Lo sort din jos

a) broasea; b) nationalul; e) doape;


d) lloarea Sibiiului cu furcutA; e) zald ; f) pomul.

Sibiiu

Vargii la val: cu pristin


Cfitrintet

Pianubsuperior

>

lAnd.

Criaint

a) furentri. piendreased; b) si c) alesiauri;

Mod. f. vochiu. PpiieLiareasca din cuy.

stiuculete (bucAtele); b) foarfecii si

'

roabii.

Mod. vechiu

'

24

>

Sebeeul-super.

25

Seb eeul - &Mes c

Bdchita

26

Silli efe

Sdliete

Braln

__

Cratintii

a) dnsuri de 9 ori; b) trdsurd, Cu Spetema; e) trAsurii en suveica; d) trlisuri cu speteaza


- de 3 ori.

Mod. probabil non

Crittintil,

a) varga alea.sa; b) pili rodenesti; e) chi ori de 4; d) vargii cu 3 alesaturi; e) cerhul en eren-

--

gute; f) zaluti.

27

Nocrich

Nocrich

28

Sdliete

Tilieca

Sebegul-sdsesc

Sebeeel

a) nifirgelutti; b) hortacul cu bderute;


e) tinense petrecute; d) tineuse ea furcute.

Ciitrinta"

Criitintii .a) speteazti inchisfi en rupturi; b) eerbal

e) ochisori de

4.
de 7; e) vargi alese; d) zfilutif
;

28

Mod. vechlu. Red e nuniele unui sat


din apropiere

_
Pentru feto

4.

26

i fetito dinapoi vi
dinainte

Caltrinta
29

Mod. veeliu

Ni. 11'

d) vargil ; e) serpoaica ; f) * tloarea Sibiiului.

Crittintet . a)
.

Mod.
bt'e(1.

a). pationalul; b) fureuta ea sueiturit;


e) umplaturii cu 3; d) umplaturd; e) umplliturd eh-

Mod. venida. Nevestelo poartit


dinainte si dinapoi qurle negro

Iontatfi.

30

Nocrich .

Marpod

Sebeeut-sdsese

Sdsciori

CratinOi

a) strii,juicel; b) vargd en dinti si striik


nicele; er vargd ea cruce; d) vargii en dilrg, inelliskl.

Cingtitoare
31

a). zald. incbeiatii sau serpule(e (raecaraul);-

b) umpliiturd en cruce; e) hita inchis en prime;

Mod. do 90 ani. r8fiu~let1 e numele


unui

d) furente cu 3 clence (crengi); e) ochinl en crearan.

32

.
Nocrich

I limb av

Cratintit

a) striljnicel ; b) vargi de pe inel; e) vargii

cu cruce.

Cratintlt
33

Sebeeul- Oyese

Pianul-superior

34

:.

Sibiiu

Mbhu

35

Miercurea

Apoldul- super.

a) pristin en ghiare; b) zfilutd en 2 ghiare;


e) eornul herhecelui ; d) poendreasea en ghiare; e) pritinul mare.

Crtitintii

Mod. de presto 100 ani

a) guritele; b) stinenlete (buciltele); e) ale-

'

Mod. f. vechiu. Poiana e inmune


unui sat

situri.

_
_

Crittintit -1- a) dArgul mare ; b) tloarea mare din cerb.


1

36

Sibiiu

Bradu

Ciar intaI.

Britu sau eingiitoare.

37

Boga

38

Ta' rnava-micd

Sa' n-Md din

B az n a

Mod. striivechiii

Crittintii

a) stfilpi en !loare; b) ochisori; e) fnreutti;


d) spieul; e) roata Cu stillp.

Moil. stravecinu
.

Vargil la lart
39

Hunedoara

O ti i eti e

.libot

a) militdiese en doape pe de lituri;


b) furentii san militirese; e) alerailtur, . cu .rapeteaza;
d) ciueuri.
,-

www.dacoromanica.ro

La qm.' din jos

Mod. f. vechiu

39

N r.

test.

40

Comitatul

Cereul.

Comuna

Hunedoara

Ortlstie

.1 i bot

Numirile

Se aplie'd

rargiii la tturt* .a) eoltisori; b) v.argil.

O rd slie

'

a) cornul berbecnlui eel mic; b) spice- en


ochisori; o) floarea Sibiinlui; d) potcoavd; e) pristenul
mic; f) zald; g) iiiimii; 11) mestecata.

Ciitritttii
'42

Bintint

Romos

44

Tardas

45

Alba-inferioard

lghiu

FeneS

46

Turda-Aries

Murds-Ludos

Murits-Lilos

47

llfur(fs-Turda 1?eghinu l-sdsesc

Jabenita

Restul ortului e' tinut In coleare


albastra '
..

Mod.

brod.

Nr.119

a) scddele; b) spic -(pl. spicuri); e) floarea

Sibitului; d) t;erpoaica mi* e) pristenul mic; f) pristenul mare; g) coldcei.

Ciirpii, pe umere
.

43

Observitri

IN r.
test.

La sort din .jos

Ciitrintii
.

41

Comp. .

a) incirlontata; b) zal ;. c) umplaturd en dinti san sueituri ; d) militiirese en pot;


coave; e) spictil; f) roata cea mare si cununa de spini.

Catrintii

a) ante sau zale ; b) si c) sucituri ;


canica; e) pristenul mic.

Cingfitoare.

Peste untiolezd

Mod. vechiu

Asemenoa carpe, damita de fete,


poarta voinicii, Dumineca si sorbatoarea zina Intreaga, chiar si In bi-

lieottleit
eatecitr
a v
i

mica la slujbli

d) sAMod. vechiu

.
V

Zadie.

Drept carlota

'

Mod. F. vechiu. Zadie = carlota

ClItrintil.

Zadie
Alba-inferioard
Ros a-mont and
i

;18

Buciumani

a) suciturrt in vrdstii neagrd; b) alestura


lantulni; 0) oute san crucite; d) cdmpul cel liare(partea albastrd) cu pristau (fig. cu galbin), eoarn ele
berbecelui si darg; e) alesaturd in calea ratacitti.

46

Numele carlota se da In acest


tinut sortului (dinainte)

Hateo

Hunedoara

49

Bou(ariu-infer.

50

Bistri( a- MI sdud

Ia ad

Borgo-Prund

51

Borgo- Suseni

Opreg, alcatuit din petec de opreg i ciucuri la opreg


a) straje lfingil alesdturd; b) alesdturii, pe dinte in
4 ite.

PalumIturii

Mod. f.

vechiu. Din pele.' de opreg,


tind pana jos eineurii la opreg

1) ept critrintii

care are Toilltimea modelului, se In-

Catripte astfel impodobite cu flori

) titttnri; b) ales:Ultra in pasitard.

sant in 'larga,. obste0e Intrebuintate

Panzitturn

a) geand; b) genitd;. e) alestiturd in


p4iturit; d) varstele.

Drept carinta

52

Tima* s

Cia co va

Li ghed

Opreg: pul mdrunti.

49

Mod. de 150 ani

53

Torontal

Alib u nari

Banloc

Opreg: pui mdrunti.

49

Mod. stravechiu

54

Alibunari

Opreg.

55

Banloc

Opreg.

56

Timis

Cia coya

Lighed

-Oprey.

57

,
s

58

Ciachi- Gelrbdu Fi zes- Scinpetr lt

59

Soln oc- Dob d'ea

60

Timis

Lipa

Secas

61

Caras-Sererin

Timis

Tincova

.'

Mod. f. vechiu

49

mo(i. stravochiu

Opreg: pui codrenesti..

49

Mod. de preste 130 ani

Opreg: pul mdrunti.

49

Mod. de 150 ani

Zadie

a) alesdturd de edreei si cornittel; b) alesluya mare: paingin; c) alesiiturd pe mijloc.

Dii
napo si diit
nane

Conein.
Opreg: cu pui mrunti, alesi in rdzboiu; opregui e alcd.tuit din dula* si ciucuri (cari bici lipsesc).

Rocas

Belint

Carpa de invillit coneinl: cu pui in bata.

63

Lipa

Secas

Coman.

Caras - Severin

Milis

Ti ncova

49

Drept carlota
Ca broboadil

Mod. f. ved.

&bija

No cri ch

No cric/1

Protop

a) penitele; b) pdharul intprejmuit en feres treu; o) eostitele stipuite de 2 ori.

61

Mod. stravechiu

49 si

Opreg: cu pui marunti, alesi in rdzboiu; opregul. e alcaituit din obeald si d'inri (cari in icoara lips-esc).

Drept cabalga
.

alud. stravechiu

65

46

Ca broboada

Timis

49
49

62

64

'

Ca covor san velinta

_
_

Covor
F(garas

66

Arpa s ul-infer.

Vis' tea-infer.

a) genute (3); b) steluta san marea prescurii;


cl lloare in oeltisori;. d) floarea cuprinii; e) jundtate

Pe paretocliotedlregrt(tiotaatmtarnat

Mod. f. vocal'. Se face Intocmai

-de mar.. paretelui

din coarnele berbecelni ; f) cearnele cerbulit i ; g) pillara'.


,

Covor

'

67

Hunedoara, ,

O rd stie

Romos

Borgo- S use ni

68

Bistri(a -Nasa ud

.Thad

69

Hunedoara

O r tyie

70

71

Bistrita-Ndsaud

laad

'

, Romos

a) roata de jtimiltate; b) doape; e) ochii;


d) gillbinuta bintintand; e) steua san prescura; f) zdlute; g) Mal lung sau mare; h) scaldele; i) cornul
berbecelui; k) roata mare.

Traistti, esittural in gutli

a) viorele; b) trandafir: en tfrunze s i coade; c) scaunul-domnalui.

Ciirpii la gil,t, formal in speteaml


zal; b) potcoave.

Uneori

ca Rita de perina

Iiinti nte nuinele unui sat aprUpittt

Mod. vechia. tn tinutul liargaulaP


tesutul In trandafiri e olntnte usitir

a). oeltin in

Calrpii, la tit, formal in speteazn.


Borgo-Prund

Pe pat, pe masa etc.

' Covor: cu tesatur in gusi


a) vfirstrt mica; b). ge,t
nutil; C) geand; d) varstd, piare; e) tacilni (germ.
Zacken).

in biseriel. in preapna altariului

-Mod. do prin mol 1785. E covorul


care se pregaise Cu ocasia velara i
comuna a Doparatului losif II

10*

www.dacoromanica.ro

4()

Nr..
tesat.

comp.

COmitatul

Cerdul

N u ni i .r

Com una -

Se a p 1 i' c A

. Nr.

ObservAri.

tesat.

____

72

Mur:df- Turda

Reghinulslisese Toplita-roma ad

Baeral: cu zfimti.

La traist.o, ea einglItoaro etc.

'.73

72

Mod: f. vechiu.

73

74

Sibiiu

Nocrich

Fofeldea

Bistrila-Netsdu

load

Borg o-Illijloceni

Ftlydrof

Bran

Bran

75

76

Mar 4 - Turda

Velinttl..

Reghinal-sdse.sc Toplit a- rom an(

Mol. strriveelliti

Covor,test:Ital.:1 In 9110: t ran dafiri.

68
Odinioarri so i-mbriicau toti-patru pa-

Tolice sau velinVIL, odinioar zetvadit" -- a) sfm.


ncele
i; b) cfirligele.

Plocaturi aleasit

77

Raer :. alma cu zfimti '

Ca poiloabil qi scut pe pdroti

crivetului

a) vrfiste; h) piirriut; c) cocior-

bate; d).coarnele berbecelui si pucisori (fig. romboidale);, ' ca covor pe pat, mask' etc.

e) cociorliute; f) racoon
Sibiiu

79

Toroidal

80

Fag (Ira

81

Toroidal

Sebeful-sasesc

Bed cherec i d -

mare

Sebe f el

Ed ca- rom an it

rior ea-super.
Vif I

Arp a f al -i,,i le

Beeicherecal-

mare

Bislrita -Maud

Nelsdad

Med. ud

83

Ilia ranturi ig

Vi feul-superior

Bo rf a

84

Toroidal

85

Tit' rna va -midi,

Beciche recut-

*Au.

si

'

tesut prescuriu si firul subtire Mat

Ca velintll sao covor pe ...sit,


pat etc.

Tol de pat

a). 'genutfi; b) efirlige; c) lloarea pupezii; d) coltivni; e) lautus; f) stele mart.

Ponava, testdd chin


Ecica- ro 1 ei ad

82

al coltiori; bl &area Siftitultti ea linturel


la mijloc si pe margine cu creasta (fig. ca trandafiriu)
si stfilpi; c) lIntur;, d) pound cu deuce (crengi).

Masain, navklit

Mod. voelliti

Lepedeu
78

rota Cu asemoneit zavezi. Astfet so


gardurile co serviau, odininm..'
u
oarrt, ca ..dOpost pentru oi contra

Mod. f.

N'OCiliU

a) marginea (In lungimea

ponevii); b) mijlocul ponevii, impodobit cu pene (sing.


liana); 0) capital (hordurele in Ifitimea ponevii).

Covor.

T1

,.

"

'

mare

Ecica-ro in and

Hosusau

B iia

Clint, tesut in sfiriturA..

Covor de pat.

LfingO pat san ca decoratie


Mod. vocitin

www.dacoromanica.ro

Din ornamentica romn.


Tabela

I.

4Dearemetzmerecoaszeameeibearmarsoemagsayottpapatimaimog
0.".
,`:.
.."

L+8Ec+8c-c4F8+8c-c4i.*+8c-c+:*c.4

23:

N,

4e1Sti.0,414.10+

2.

4amemessesoaDosai

a' --VMStilatrEC884:451'411111110E88
_

'-.

..,-

..,

';'A,"''''
&,,..'

XISIMVIWR
6

9:

.4

11/1./11 164111 No *so

11.7:100 11,11 0. Gt.* '41. VI 1160'

:;

11

'6416.0114.

`:

f ..,Ps

'

25..
-;

---- --

- --------- - - - -

-(i

-_, ,.

--

ja
"sr g -

44.

rtri;

et

,-

-=

`.;

c,"P

.
-

26'

-;.>

::;:.?;,,

-b

15,7,,,..:Z e..tr<<-:,-6._
"-

27.

34C Cle7) 1HC

sTf.

'

41.4Pe_
, 7 r''

1-'6.1'

r"..

411.111.111. 1111111111. .1b4/4104 .111141141K .1111111.0

4b11.111.110.

autitv

4b4,411P, 441404. 11114+


Trr'SV!'tir.-14.77.,-*
1,44
1,11., 5,M

:_;:e"
r

=3,

ea

34C Gel) 34 Gol)

<"'"Ye'i.:

'.'-:%.4

11,4 4%

t1,71

% .%

9.

a-

aNpr-. "0-

eke

lo.

149:e0)

4.

24.

II

ra

.0 0. 11:3:0116:111164. 11:X171,TrIgar, esOCI13%;::,


...a......a...st.% .%
%

- 8.

Ap. q

I .', ,il' Vill,,fli:000111P

.;

7.

-b

s;;1:-...-2,....,--,-

ai (.6' -.7:
0 0
0

)%

.15 e:'..

'

gig.

(9.1 o

11.

-e.,:,

28.

"t.
MOW igrjr:

12.

'

VIM

fiNtind WIMP

NJ

it*

NW

.11111NIN

..18

rg` 'Emme

II

WW1

AAA

'

'rr57=22=1/=P4'InCaLTSIE_TKra.liMMR.K
.

13.

a -b

T.

'

,..--..:.,?,'

4:

.
f ., ,,..7., _./,
,...kSt,;...7,, ,..
Z.MaNiii5.--2.7-1---,-, -,-- --'- 0..i' .

... ,

..',

N-

ce.
....A.

''-

1.

',,,

ilrirs..%;:rf51Prir\erK.Ff;:i?
_E 7'4WEir:31.
J..*

,..

...)...

7, 4.,...:.. .=.

.=. .1.
--"-:, ---------- ..====:=,:=:.=::::::::.:,.:

.,' '.':' ':-

F.:: 3..i.7. -,,- ..... -',.. 7- -.-.-

A ht,

"1,1

29.

OrN

a14.

30.

C-

...........

--------

......
31.

15.

,
a

16.

va,

32.-

b
0

-d
17

33.
18.

34.***..X444.44.>X44B*444.444

19.

a20.

'

..-..

b-

UL;Vitr..r.-1-1Kagr-:S"

21.

a_

-=--

,-' .

-- r r .

f- J . -

,--=

r.

-.-f.--.,

. C.:.

!!'

.;

:.,

r ' r ."'''
:,..ii,12,7,i1V

r
-1:1.`"

'...
.

r - r :-

--- r- ,.. r :-.

. V; ' .7-:1..Wa'-it a'' -. i, ..

'' .7- i -1,0 -.7,...-77-r,le, 7";f-5

...64-r- - a .

"..1

t'.r7,11,,h,Pt,REI

:*
r r r ,-., r ,. r --

34.

.'

"

.-

,-

nte

-,sr,

: -

:.,.....,.,.. .:. .

''.17.. r -,::: r,-- *V" ' r :Ai

- ,-

r4,.: t.'
.

1.:::' '$1*

"":

..
.

--.4"

-;

-.,-,....--...-.-..,...,-,,,,.-.-:',-::',.. - --

. 7, .-IFE

C ,:',2--...r.r

.,

.,...

,,,

'1_+. ..20 IF

...
,..,--

....-...,

q ,d,
--

".

- "14.--ii,

--- .---.'--,

...

-.,...._,= 7 _.........._._,..,......,...,_ ._-_-, - ...-...-41_ ...--... .-_,...._ a - 167..


0,, __ : .. , _,. ,. : ....,.,

-4' .

.,............"...."....,KV,,C.K., . ..,,....tir.-.1

. ......,..........W ....,......Q;77,,,,,' 7r...,..-..!a',.,7...,:,:`. .,,,,....

..

-r '

gh

. ,.

..

.,i

"CS.N

113

....

'

-C

."1-:-

35.

'..b

-,.y-

.....-..

22.

-: .."
ei ' . ......7:
; :
,...,,
:

A ...
.
.

., . '..

' r' ,

- ,,,-,=,-.:' 'r : r 7 Is

- - %4

-'

L-'

'

...'

'-' i' ''' ' r'':' s'' ''.

. .:.-ffir6

.,L_g_.g.
:`fLirrt
"" r.' - 4 i h '',-

:.-;,.. i , - ''... -".-ii-- '..? - ." ..?..../. '


' !
:-.,
Mil i : .
-.,..--,-.....,.... .. ,-- -,..--, ..... '
.

;....._-_,. :.- .

.'.

:
4.-..fr,

Vilf
.--, . ,..'-.-.

..

ET77.-:-..- ..--, r.

- v -.- , ..- :- F: :`'.: r

,,,.. 410'

.*-7-f

,..I

, -,

,-

,,.A

b
....

tar

4=1,...,...

_e

.......-.,--"--C,....7....=,--.--........:-::

ew -....-

,,,, -',..;1421,77.. :',1,1r.T. 9 ,;;:,.. '=,',.

Institut artistic JOS. DROTLEFF in Sibiiu.

www.dacoromanica.ro

3 6.

Din ornamentica romn.


Tabela II.
a-

b-

50.

37.
a

r!../It%

1116011
,

38

'

re-71r,

Ab
'.11111.

39.

1711/71
..=rom
"I".

pg.
40.

51:ELI

5ex

777

tPr-n*k--1--*

-a

....=ssworTa

DID

p41-1,:.41r1...eleFF12
e .1.AZ....4.

7 7. 7 7 7

: 7:

51.

4feez

-b

52.

7: 7 7

-a
b

53.

41.

ab-

al*

uldi.FfBcp_Vm.-.1:.21.a.11;.1

-%111

d-

-b

f.12 .

-b

-d

--

a --

R-P orP ._9=P9nP

55.

=4

.
(1

54.

-C

5f, 1

2t)

717.i

44.

rirt4

%"

PC

43.

"Niece-N.1-

--

"

e-

(1

1=' g7F) c1-3 ci7e_c'EP 1:17P 14:P

4.de.

b-

-a
-b

C56.

a-

45.

1) -

Ei

-J2ICIL
o
.2
I

d-

.ref IT. cry 47.drEe "

tr--6

tit lp

E3

"5:

,4...Soie

E:3

"CHOP

-11:11

NCI

.M4

jt*

-loll:IL

,..10 CIL I
Cl

N" "9

CIE

CI

MCI I

olor

E
57.

.r.a 1.51146.

re n

re

t'.777117.3.57..a. .7;, ,.
..:1"

cf.:

-1: 07.

1,0"=;'13

'9, .1.

.I.1

? qP74

5 8,

Cl

59.

47:

.
C-

grArg2W2MIL.

60.

61.

48.

;e
rel

62.

4- tee'

63.

49.

__N

dirD

>c

oiXdiega.X.
lnstitut artistic 10S. DROTLEFF in Sibiiu.

www.dacoromanica.ro

:65.

a
b

--- a

'

66 .

-b

4.

>

67.

87.

69.

70.

-b

s.;

WIEWSZINORK7Mle Y IVA 7RIPZUSWPWAY MEW MIA

C
d

71.

.
72.

88.

0X

X0

.C

X0X

la

-b

s-

VVV"ifir-

VAVVAririrlf44--

Afr-

-b

90.

11,JLI

73.
73

a%

4:14114111E3

74.

ilffil -

111h-N.

111-

eVill!

. In

Old

tiln .

MO

Id

'

- ..

RIM

76.

II e311 144 1.-"

ili

.-

1111P1

OM
NIIII
IIIIM .,

WWII

IS

MI ; Mil

si

MIL

le

INN

Ii1M-

Voult. e

45 e l:it,'

75.

MIN
1E11

..

.:

e5

Ilk --

01/11/1.

IN

IMP

.1,dif

C.

6. A

Afe..47. e.L.1*--

liiii

-.

ai 5 1 .

.r

''

'

- --lillik

Wig' dlIW

,
b

.i7111:

WU
'OW - 11110

I-

MI

91.

AM

Voriv-470
,

r017.
4s.
<>

Ala

-a
-b

92.

AKIIAIMAIdliMATAIWANINWAVAMMINIIMAIMOAVVAWAN

93...
rr

,./

-b

gm.

*t*t*t*tlt*tMtlt4t*t)

es
-

'

Vri

st,

'k.1.3'

es "

'W.:'.

79.
, 4V,'

.0/6, 04,

.> :Z
<

ev->
e"7-3..

.\\C,

< >>
,
!"3-4'A.

80.

82.

Ott/I
a'
b - 0 0 4,..-c-42,

<
r.

400101010.1

Al.

.,
81.

4>

.0

4> 4> 0

4>

1.011) kie+N (CO) *03*N Eig+N (164.33 EIGO


tun
tijA_tU W. Y4 1-111

if

-Institut sartistic JOS:DROTLEFF in Sibiin.

www.dacoromanica.ro

a_ .

101.

lfc

`is

...

7i./ '.

..:re [Z1-..`...er

'

.A%.

5/1141.

x. 121
%.

'47Ar

lko'k99"kolk9

102

2_.]

AO -

0101

116.

0.3

_in.

"ko'kfAD:11,9"koll911.9-1(9

A.!'tI
-e

AAPPL

117.

103.

104.

z9.1111..

-a

ir

..zsalfmal
..e
.0.
.11717M .71117.11.
a xf,e.
"aria .9 0.10. d1..E.
8
61.1

118.

-a
105.
119.

4*/"4> r.""
a106.

(,)

b-

occ,47.

):).3Z<,(55(

r_E

L-1

39

X"iti.*:"K7ti'e"0").44jifeNt

'

66-.s

1Q,

4>

4tir

.41.1-41.1.1.1.111.14.1114-1-14.1.1-14&11111111.1.1,1]

-a

4,t!

a107.

120.

108.

---..
ab

109.

Cat alg

sr,

d-

110.

bc-

3 M. 10Y.: MoowigertgoKitor.Wor

-4

X.3

=CO

d-

a-

:rm

n.

b111.

123,

eem IN0e.

-b

124.

112.

J7

Eel
.V.C..C45.00.411.0,
0.11641.15. 9....%:.1141..:gem.
I%
0E10.
.11%
O 11-' UN
CI
17
U.0
MO II%

1.1 %ye
C3

a113.

b-

At.
a

ab114.
C-

r0

125.
,..1111.

00'

'III

de

..:11

1/4;11..%.11

41 i441111110.

>

400

>

IX 1101

111.11111111/1!1''

pi

,10 *111,

41,

91111r 0 9INA'AdeFOL'
,

0.,

'

r:

.1.

-a

rft,

126.
517.

9:4011,21:CH. r3:-Cr Lgrein''CP7rEtrASgtiZefinell'Eat-CP:0971,81-laggyBa-AUR1,2192

ab115.

ed-

-a

el

--

Inst:tut all.:st:e 13S. LEOTLEIT in

www.dacoromanica.ro

127.

Din ornamentica romn.


Tabela V.

a128.

A.1.11'.041,6

g4A.11

4lea-Sir

b-

TS'

-13.

.1%

EOM 11

I.
r
_...

. .... jil

'lb

..su.WI.El90lIl

iiimoniolooI

qi,

"

)52'Sr

mil.

=ee
n . E.
lye

or

1111
" .N.Pmolle

0.1..M.1
In
Pi111111,11101101111,111

01.111111111NattlIIIIIIMPI IIIN,11110e111,..011 OM, arum in


, :.z..24vzysz_fay.
S,..."..7.1.4LVANAZ_S/sZr...".0NENTAS,PVKL.WATA.f,,,

511

=IMO 101111/1111011M..

L II la B111.'11.11'111. 'IWO'

V, ,fir

gor

111

Nve

pr++ gir "++14Ampri .+- K


ilk++ + +Al
+4.

+.-.++ ++
+ +.+
.0
+++++ -.-,-;:-+
+
++
e %.,

4olk
132.

140.

.11711,11111111,111,1110.1,711971111 MIIl'El11119111IPAID, I

mor

"

.9.

.a..- . U

111111111mitaiomn ing iiifl1111,1011111111111.11091111MIUS1101111111101111111[111111.11111110111,11

r I Irp ,a

In,

)5<'>,

J6r

..___

et -

139.

"1)5(

. =1

1/4

Al

-a

I.-6Mi.1

129.

130.

.1.

+ + ++ ,

.7.

aun

141.

+ + +4.

++441116L++. AL

++.411111111.10+:

l 4.
11

F:711

1LI
142.

Nollr
134.

railiatz

NAPtiTi,

MM

Ai X X.

.dt I', 4_,

-a
143.

135.

136.
11.8.

e.

. 1.

.
IIe

-b
;.,

r.,
1

A.?

,-,

rD 377'j

i :,

:.!:.',

.*

41

'

137.

b-

c-

-T- Y. -

d-

" s.

11

I`

IVY i

.V---

,.;......",

(.',.:1,,,,:
.
V V, - v--it:-I
Ir

"

n
" .....

.-.

Il

...,_ ,.,

91-

...1"'
". .P.:
: 1:2/....X":....:::1;:.:
.
.

T-Ir -V

144.

4.

1-11-:11-V----V-Y-*- V ';."..,.

".

ab-

145.

icip.

-4-

<>_
-4;, _:- 44,41.

138.
(1

a04a ova o Ilk0 a SW


411016-41FAM Ana..Ang&N.
ArA46.11a,
_
nrow.W.V4s,
_-70-7.4wAr WAIN
41P,
,,
o,
.". .M.

aloa

O4

Institut artistic JOS. DROTLEFF in Sibiiu.

www.dacoromanica.ro

a
b

146.

Din ornamentica rom6n.


Tabela VI.

r-

zh

AIX

a-

.e.A.

.rr

11,01,0;

'4.

152.
-

147.

,1 _

.;,}::.

,,f ,:-/-

,Fli!lift

e; ;fir tkii

,:

....4ri"'"-;

.,-.0 ' Ilka iiei:,


4{3:44,0
1 ':
rr i:. .'tioa,....4: !! :_
., . .,0044.464,".":".'
,

(0.011000.0.V.--

43:,91-41;;16;vir.,

I 01.1140.1,,,i4.1.41itittiri..titlif
es!,

cr."

<-tk

153.
148.

4,7,-*Pr4-11#14iff4Afee. 4041ttfeitArA4P

,,e,11,10k4,010tea,tetkpelk4411,

litr4.211.*.PW4POIN'tfOOrageeekt9Pe.

a149.

4 4 mfr.

.1j$ pits -kx.174,

b
.

f
;i4

4`,..F.4%.4(.0147,'
Ai

4'

WUrVii VC&

S. S..

11871,4.

-:1

VOW

lb* it
b

_
Is,

150.

Utkik

.*

4,..."..40"1"W:ri

.4 Vb.* kkil

job. 44 4,4,4t*. teiN

,rk.

!It V491'1

.i40001,1titves+.

:at,

II

.,itiApowlEr7:
11181/: t

mg fivrt.1-1Z:

me,

(I

NAK-4,11,kri.',KM.

so 'N44,
tip

.r,f,

1,4

%.;

4.***Olt*

LiiktA/R .A1 _

; ,y

'TA
,

dt

etitt n-)at 44,,,v


o

154.

'

41.4:?1\,,
4. is kkia.

.44,4

11.

Os off j,44,4,...4.11 I ofi,IfilfiliFionfirxtliiii4.

f A afire

ajwia:
. _,A14111.4r4..F.
t$111144.

lpt WOG-7

VW".

-wo AMO.le

',"'Z'7'- as* -

11_14/

WAckfaifiRtifki)24:Ifirisil

re,;,'4.

relos.
401?

`.4-set-'17-'

-A
...

..

al

11111W-

,11
v.115:

-.4

er
r

orwieiotiri!

-ab

-.

el* Sigt:
vibe /*-V
.

m0-

mom. ogigoicm-

156.

Mk:

,' `7.r....:7

..""d

r.,1091/A-

155.

Fwit
ir 1`,..

-b

7........--...X:.***

,f 4

151.
1.101p..1

?.grikle,rk.
r

b-

4;4'4 r

it-7

Al'`-,V(.;rt'r

11,

.010'0

Leek,

. frr ear

-b

re.),;,-.

zwJlI01
.aitetr
POPeefOieiieffilli
gb:10 4, v..
r, itrir

d ,--

"ftrre

re

";ttitr;O:

at72-144

--:4-4-1.;1111I6111f...jaleg.t.entr

erriv-

NY1.1.411,

Institut artistic IOS. DROTLEFF in Sibiiu.

www.dacoromanica.ro

157.

ca

t_,'"Dcu

.:7:.

4'
'ZS

'

WY,
1..7%

V`

V7,

>4

41.2.

SLe?r:

j PeW01311,

sV't PIE

..

te4

rfe:Z'Ir vg'4,...01%;

:Pz23.94, F

le V

pt .*Z9t.i

fPA'

0 te(

,LIN:Nt
-.1,

Z07

-v

I
,

o:.

tft a.

9.

.rEb .......... At- ..... .

.f.4Wr

7.trei\k.r'rf

P, _94 ,034 4W, F 4,1f14' *.

43,

IV

C`DgIVA

2..
KS

.* -

.0

00
LCD

1-1

CD

_CD

1-4

6t7/

LI

hget

(I

EL

5 "0
cip9:3

IJ

1211121

Bin

Et.

DI- 0

0"Cl

ant

Eltinan

A.

www.dacoromanica.ro

%DE

_D.

il

u.,

rtEID:i.

DT.

.0

..
D

.-

11

.
le p

il

eo

.1117

711111,6

..

IN : or la
g

el.
s

1--MM:

.N.

-Ea 'E .au

Cill

[76.0

'

N.

Me

.. ....

,..

1111
%

aN

'

IV%o
.

is l e

..
ii

af.%

.,

II

'111.

111

ou

.11

E II

ill.

....w. ...R.,

I VI'
-,.r."
.51:
5
_e
isr

'
II..
.

N..

k.%

":LE,
:. F

.4

I *pep
u.

T T 1-11112111.11

..._

41 e. I ."
- %.
14'
'

I
ii

INi

)..:
..

IL

led.

gill .14,

o:

rE. -

1101111111,

A
V

I
ON

ir

L i.
il

irip
i

it
iP
dog

2
NI,

1N

sin
Ii it

11111=01'

%le;
III

"911101111

,,9,1111104,

11,,

I "7,i,7,111 .4

n -Ts
lies
CI

'

..

000
00-

iiilI1

COODODOOMODMOOODOED0000000000 00000000060WOU0Ogj

UOD
Dan
.
00 LI ___
p0000,
MOODO
'000011100000000000000

V10E:10011 000000.000000

/
r._100001:0

'

IU00
-Mg- /

--

OODU0
EDE=
00000
1:1OEI=EID
112DOEMEID
'00000000
loomuunn

LUDOGIQUO

1DOODEDOU0[100000

MOIDOIMIDOODOEICIDEICIDD

_rOD MD O El D
-R1100000001:1000

A000000M
_ 00000E00 _

00000
/ ODD

0000C100001000000000000000000000000000000000000E1
0001
D000000000'
ra:0[9011
E
00U
000000000
MUM
00000000
00
0000000 -

On

OffOOL.

ODED
01110El
DDn

000r

00
DO

00000

UE0E00000000
00000000000V-

00120D0U000
0000000E=

0000000000
0000000000
- 000E000000

DE00000000
000000T0
UOU0g-__-E 000

iciqno_,li EDO

00000000

000E10000
000000E10

CXJ.

www.dacoromanica.ro

Din ornamentica romn.


Tabela IX.

>

OP dab

la
111

111 NM NO MI MI
41.

bib dab alb b.,

blab

QO an, Ca OW alb .....


NM IN IN

MM=MMM

oj+LE:1
alb AID

ihrfro
1
ba.

174.

175.

ab,

11

179.

Institut artistic IOS. DROTI,EFF in Sibiiu.

www.dacoromanica.ro

Din ornamentiCa romn.


Tabela X.

182.

bc

0011 11110

Ill

II an

01;111

1111111111e

183.

a. -..

If
I(II no

a-

,IIIIIIII

IIIVIIIIIIIiiii

11

il11111111iliioHillIcli
'.
tini-

IIIIIII ;non

0_/11/111. 11/11/11

tLIIII,Iiiiiiiiiiiaiii::111111:111:11,1111111:

184.

iiititi...111

r III i 111

b-

1 ji i

mils-lit

II r:,,Ifi

,111,

llij Ilillii ItillIlliT

'

'11jUr!"..1.9'11111"1"-EL,111-1(3.

.a.

1414
-

OX.X0X0X0X0X0X0X0X0X0X9X0X0X
o

/' 'A 4"

LitS`

,*

ri'd

il

p
laiiiii- sqlinot- IIIIII II
iliii_ rj.:1,11-viriiiiiipiiiiii
ti
M111111111111111

Ogg 011'

sr

1000000;11:11%
1
Aws.,

11

P.

-d

185.
L!,.

187.

/-

-',,i;D

Hi:1i
0

MI

111

It

,_

.1

1;911

1,4:1".'

littill!

plinriim loft Ifpli"

,71-, iiirli oil" 41

-.flIty
:ilia.
'1

.22F-

*it.f

'''._j_.

4.\41

--,

9.t.
"4litr
A gijil
1 ;pm= 1u .'ill
g..K.
Ir

kOKOX0X0X0X0. X0X- 0*X0X0X0X5<4

iiiiibil.ltrir utr-

_,H,
_ii 4-4

II

Loo Di

i Hil

,
1 11111. L ll
Ilk
r ilr1-I-,1
--* 111I'
1i
1;
11. ,11i
Willi
iromoli
pm

1111

-4111 -

14.1

SO

alai of 0111"0110P10

ippourofil

0000.0001000

I 00110100111
ille.t SWIM

It

-'64, wi,
,,- .
gar. Ate
Fi-loam
"1 ,-

0 r-vil
717:11...n

-,i

:
-if ' 11111Y0
iii.
,,, Jr" 1
it,
-,-,,
s
o

1
1111,61 - IIiii

I, /VI 41-

di

umiriowoil,r- "ilji
ft

II I 11111 1111 1 II

..,ilf.
+
+.-_._
Ir

..,,....:

, ...
-a-

i_,-----

AL .161.

t1 tfl

4+

., "Irv, ':.--_

186.

_,...

.-.,5.- %A, No,

-Tr

a
76SIP

"

rr

t".P

MI:

Ns

01 22,

1713

r.

iII

gut,-

roA.Trr,

n.

.2.:. it !mr---,---S---

4 7;1: :%. 4.

'N.

:tr

A._
111:..lik.
41:4
+ + 4.
1141S1 '--- fiii
+
4 ilinit
- 17,,..
lrlilt: -27r nir. lip

9,311q1Z 1,-..

'++
' it v + ''.+ NkLale_, +"
----.-i

i,

188.

,s11,111111

..

vials

P.14.1'1111(ili

.i

..1,

C':,-11;:.'

.1Fi?-= 7,

;i4
-r

.
W.&

r*:
Institut artistic JOS. DROTLEFF in Sibiiu.

www.dacoromanica.ro

Din ornamentica romn.


Tabela XI.
A

a Etattatt-t-ItallaalVer, tit EVES.4.1 KEtill.ItttatVE kt aptIttak.M.M1 Et kEttr MU. tt*K-KEK

11,, WM? !..I.Xt

a-

b
EMEIEE

4,0-...il Me-

.e et

...1

tearaartontamatutatulattatttutt tEr.tErattt

iiiii.
oil
Ike
e0

5140,1P11

IIV

ttlittEEtt,ItEIVEMEEEtia.teat-EICA
,

aktaattaikattaktIT4

I!

EtCPitttriEl t wart r.:tmart-r-fr-mEtti c=,--utuitt:ratir aim utftwu4ii

'NF1V
314,344-, 4334- 43,43, :43434, . 4?

125?

4=1.

-C=1.

33

"

gIVIMAjsrVFit=ii=1=PCjne

d grit.EntSE

.1V.eVil

0
U1111111'
vaitc-

.1c-Di Igo

21111=4244=MlittatitialtMtliCAIZ=litt==dilZairgii
rAn

rit !..41 5L.9

5:1-71

TSP: rfir:

P:

F: s.fit &it

c.rit rim

klJabfkil.ttE.PME1114E-kkistain9

au) geg Go

1,411:1

Clik4e

!,11. Cs.14 CaZ Ckg c


eteiC 4114
Di": Z1 IN D;I%
le:

t ,X11- .jMattffltli

4,

oi_e_e.

iilAiA11141111,141
s stV

"Ac

an.

&Lk

II
11.1
'11

Bitgairla.E.IFEEEMMEMEZ1.1.1.

?t,f.cit2fc't2TAMVL:221

xi

...,

Milt4=41121={114114.1tV:=11.Mitg:241=4. 120=tigtVittiMMt=1:4

miaammawrfratt.,.-trAmmtrmurk.mnrrimetnstntntrutentrinotintstry.r..,movalrimEn

1 4 .. .,..

INts1 I: ,k:, : ,........eir


A) 0 e-:

wt.

o..ra.

nolemortif flele ;

._

Nillelleeeoleli__ __,--,

11:,1,,,T.:

uprjprJrjp

8.

mkt, sk

rjjrrfp

,41.. Wit-WM.7n EMTLSMII/OMItii 1,74.11A1 1 tillia

189.

190.
Institut artistic IOS. DROTLEFF in Sibiiu.

www.dacoromanica.ro

Din ornamentica romana.


Tabela XII.
A

1)

AO*

e. Ira
#1%

1%

'

ktcktc

191.

Institut artistic IOS. DROTLEFF in Sibiiu.

www.dacoromanica.ro

1,

*44, A
*44/

4P'

W./VW...41\W,

4
.

vI

All

".

KoN4K<>X<>X4X*Xo>X<>X<>X<K4>X<>

<

Ct;
CD

r-1

'

4*.

...-

qp

E,

,.

S'

,,"

'

%.4:.

,,,,t

,.
OA 4:
*4 ,*

[: 4

A, ;.,

Z.

..1'

- ov 4

le *

:3

"

,,.n
l.

,..... ..._

7-1

'

IT.

., ..1

.1:11....

...Ili. li....::1,1

i11%'

-'

1.
--

i --:-

II

..
-i.,-

11

1I=

-111;_r

111

in

11

'

rt...
N III

ii
I i ".

ilt

It

III
tilltii

www.dacoromanica.ro

Din brnamentiO. rbman6.


Tabela XIV.

%"'""..
.1.

Ara .

.10. II
=, .... 114........ ::.=...7.,.,....
MI11=.711.1,.

..

fan

:007,0 1:4G2M01 . "..


MOM

omM

ca.

Mr, .

....,

wow

.7.11.

7 1.r 7:47

......

.re.

::=

11.

'

,,
1=

gE.1.13.13133}1HIEBEB-W-1.1

......

........

..

.;

.. =:.
ev ..,121 . .........
....

....
.....

s.-

.....
I
;11e ;-:

1.11

;1-7.7

..-

-7

:;;--'EiP:

Ll

-?L',V,..,-;

IC.-

..

-.,,-

m-

..1-1K.

..

MI - ..... r.

44

ff37,74M;ft,

v.= :

es,: :: %alb

..

.171:

.79 e

II.

,:.:t

WI..

-11. .....

,-,

,..-....

.. -,---

:401.:

:LC :

ILMNIEfiftw;,..1

''=

.. .... =:

:: :

ii

-:,

,14'40.,E efLe4Ge4A

tP-'..W

4. .

:::::

da

-,
1=1

LED

AM].

...... -- - .............

.. .

'

...

.....

=10.,

:-:: : : 14
........
Lar. -

44.

=.

I7..^

.46.7_

..

-:

-- r ...Rem :.--*
. , -- - .....
--7
.:: 44
e

4' '
ar
aplapI

.....

.....

:: .,
:=:

.....

-:r

'

17-

I C , . ......
.
- ..... .. ..... -- .O.Z.1 ..7_
M

., =I 7

re

1711

.:=:

i:

.::

'''qtaff-t.
-.=2 ":.....i .
-

1,11-8C.

1.a

1,7

.......

,IIM

..

7.4

...

44, 4=11f -14, 14, lc:: 14, 4-4, 7,12,1, 4:1; 14- 14 1.L.

....... -

".

- a- ......
- ......
114, 414,

1E31

u:
.1=1,

Iaa

enreee-.,

--,...
.

1:=r,

- -=

auftwing

WAttir

......

:=:

1.11

:=:

11

_1

:=:

Attguwg

-.4ftolitggs=

:=:

:=;

:=:

:=;

:=:

:=:

:=:

:=:

'01

!" .......

1=1:13.1

8!

i;

-"'

'85

..

EE

!AO;
e

cl

www.dacoromanica.ro

ver.

orwa- . .....

- .- - e-

.!
---..,-..7.--.:7
- '-.
le:.
.....::
- um - .=- ..... -, =.

.....

- ........

.1-4

.".!

/MI

::

. - , ...... ..... --___


qikLaieff-$12r.:004F:

7-ME

/WIF

----

:=:

:=:

:=:

71-

...:::

...=ii-

=cm

1=:731,1-' 2:3=::

..

14.

=... ..

-c.

y/o

........ ,1- -:

:.: 14_ :.:1 Pi :.: :.:

RC'

" .............

17121 .

_- . .

.....

C1=

..1.123}B611.11.7.
: Lux, :
:
.
.
:
Irs-r- .,.

iAIIIIIMMIO
"..-=::

-- 1.7r 774..-1;.......
at-a.

All =

.....

1.7

::

:=:

_:=:

=:B7

.....

ar,

la

..

C1210.

.. :-:,.:
....... il.

:rr..4,11RE
4=1.1? ""-- -- -...
::
..

on's= ......

i:=::

.7. M-'11iiEB

:1P.EfFria

,.:
s ... ......

..... , ........

.=

.....

.
1-1

.. ................
.

e',----%

.....

.....
.

., ..==. :::
. fal:.
E.,

.....

rr-.."

.:=2E

sum

1111.

==1

.
rLa .

3:4F- ::=1;

44:

....... ... r .

,,E131,

....

...

..

=:=

o-- _

1.1,

iCalherititeidakitfiTttig

"
d:

. .........

-.......
e-11 .1.....1111....1111

WI.

..

Institut artistic IOS. DROTI.EFF in Sibiiu.

3.

Din ornamentica romn.


Tabel a XV.
11:4111

entennmsenneguneennunnennuunnuennanuninsenuun=menenanunenasnum

=7

!MU

_,..ccf31.2-

1.1feirr.

t:

elnimmarsymmv.avim.r.vmmirma

:=ii--iii
".. .2=.7, ...

egg

must

::::::
-.----...- ------.,11.1111111=5.11111,1LIWIY...11Inii
s
=..
19 ,,
:.,
st
it
B- fitni.
lit
_01. :nt'fl
-:::

r...

274''

..:

***417

Hi

ir-.;

Hi ifs

WI:

ma-7

Ml

NAM

Fa

IH-

H=

a:

a
I

EmbEE:

111

Arg

i-nu

11.11 ,16..

..... .

**1!!

MEi

..-..
141122

h'n-....0

....... ,-::
:

11/1-/11

"':Vim

t;:

;;d

''' .
,-

'

'

"

, -'

-.

.- -

..

'

..

..

4.

oar

''''''''
.

'

::

&MON..

-:r.

i: III .
1111;;;;

::==

........

4.....10".73.41:67,...

-..

"

...... a

...r
r.====r

.......

..

M01111

Ce

......

.0

-M

'"
2 WM==2 :
...1=22.... :

.04=2=.P2 :

lint

...........
...........-

"

___EEEF

222

eafamma

......
fr,
IMan

...110

.4.6
...An.

"

e
MD. -.ad, MEN..
44. Mi

it ,

..

--.....--

1110

.-

..

7.7.

ansattyn,-------"4=
....
----- ........-.. -

'

=:::::Fm==---.
...__Eimassa--:::::::====.1::::::==r;=----=:
-s....4.........sre,.." -7- -- -,,..
--as.:=1:...-.....
- .....
. 7.
imunt,...=1.
-.1: MI:. ' ...
.

-SEraiSII:=AIABIESIENSEIME:=

ira

................
=Ir
'as::::===....
'

2272:74117.

.....

MEWL =

222= 222= 22=2....


.2..

WIN

'

-0>

..._ niH--12
2

.....---........===.=

... . NI ........... 74.2.41:Trilitri

::=
-...,

.:212,2:.-7.

-.

-'

, ...."..........24?"202
.
:iiiH4=1:
- *MBE= MOJr
'"..
:::::::r3:::::Fahlr:::::::::=n
..:::==:..-zras--.======.=:-.=.--,==--.:-.--..- '
:=:..suar.:. - =:-.An========
n===sstemossu=avanstu
e

="011:

afff.

....................

MM.*
On.......=
MiligrdniEblirdreiOEME
IliklaaaMIV
EMEWIM::23"4===...
...rj
..
.

........

,
.

''''''

aw-

..aaassa

r.r.turn-,

:"

I:1

1::

!VP

....

:11

SOP S.M.

in

:::

....s

111. N
=2212F.

...... 2222........=2222
E
ef-iE
rum-

M Hi M = M Hi

. .....

CIS

m=illirea=

-aniniffihranE

......

..

.. r-r

.....

MOO

11111:

1== el=M111..2

.... .
is:

.10

fl

'?* ..=7

isisikaissE
..... sus

....... 2:2:

..

"'............

sr.

.....

i.e. aaai

e.rt,

XL

1y

P!!!

...

r11-74

.. Tf

ai

hs "'i
H FA
NM. 1

F.

en

.22.1222.12.

...ems.

EM:Tx

m
AU

. ...

=T.,..,

.......M g2212223222.22..2

2222
41111

-.MNIP,
-...1
..,

-ettp.4eziernt

"-.

4:414474:0'?".........

,-.1

71..:.:11..

rtii," -L..-

..;#1=1=t .

.........
.:.:::

.... ...........

.....

assaessasm.aas son=

sour.

".

,51:111211111111111111:112111:1:11111

,:r ::=11

771

JII14.

sax

,LL

Vri

say

7.1

MA.

111

:an

Mill

1111111111111111111till:,

flriwFTr9iriwIw
sa
saw

vim

JIL.. -111_

4LJ

...... 11113111118::

ug .1w
Mar

Triii(11

m
da

111

.0mIget,t,11.
. -ylassamPligigiparalwansliiihm=swasairasnrfas
aftecns
num.
ur---".1..":1.1='"'"unnu"--111.-Neursionfomq-dmimiLosimarairmswitior
2.11.11,412121111,

In

=3

. = . L'Ir=n1=_-

Hi

III

"'

.,.

7777
ern

unennes

rr:
.......

. .m.....v.:=-sHispassranass

E=

Instant artistic JOS. DROTLEFF in Sibiiu.

www.dacoromanica.ro

Din ornamentica roman.


Tabela XVI.

7.

111M11,14.411W-111W-1.111,4111
AM. _ /MI6 IN._ AM. _ AM.

a NI

Mg

MO.

Mr

05.

La

MI a

AM. _ /1.1. _
VC

1:11

._

1110e

SLI

-11.11.1.

'MP' VW" INI, .1/ 'Mir 'NW 'NMI MEP- .11.ir mu,

ALL'
L_

--TY"

8.

Instant artistic JOS. I:ROTLEFF in Sibiiu.

www.dacoromanica.ro

Din ornamentica romn.


Tabela XVII.

10.

Institut artistic JOS. DROTLEFF in Sibiiu.

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

11

11W011.11111814111111/MME

1:

IL::::1111111rN

11:

Li II

= :::'::: =

V
85554

RICH :Pa E !I ;F.

11 111 E E. 11 1! 1! 11 11 11 Li El ill

:111,113:1111

11::::

11 11

::; ::;

TD

6111

::;

HRH

1:::: I:

El

HUnd

====

II
EL

::

e
OD

11011V

MI

MI
8

C.+

GI)

El

II

MM

111

II
S.

O.

011

E'ii
101

ID

011

111.

MI
551n

IM

010

111

01

o1

II

C
011

V 111

01-11-11
I
IS

II

11

Ill

MM

12] 310.1em1M

OA
II 1

MI
111 IM
MI II II

II
Is

MM

'11110111

II
MM 11-11 OM

011

flE

O@

01II MM
E$1

IllMID
11H11

CI

01

Ile

MN

r Pr'.34

Din ornamentica romn.


Tabela XIX.

400

4110

ADO

4111110

11

lowiMmaNNow

=41111111=1

IMIII11111

11!=11=

400

400

41. 40,

400 400

400

11/11/111M

11I1
11=12

41.

4110

"

NMI

)131

In

s".

wilelININI111110MINOWIIIMMM1111111111MillaMM-.0

JIMPIIIEJWITBIEJJo.thiJ.'_111,1111`4011itulni,rummilmlobrotrolutalwiLig

-4I 410-

liMmommosomm

-UMW

11b. - .

-41111111- -

....31111.1
NINEmommilmiM

11=111111M

IMIM
11 111

MommmmolaiM
11111,

NINE.

OMNI

dam-um:Li] LB Lfl -CB IS ut-uairtruannru n-Lo UiIU1JlflB11L ururun.fl

Ic

A1111111 .1_111_11.11
e'
o

tstmtpagimkokommimmitriskommiposotommimillimi
I

III

-II. II
IN I1
II
111

Institnt artistic JOS. DROTLEFF in Sibiiu.

www.dacoromanica.ro

Din ornamentica romnb.


Tab el a XX.

=
a

==

==

AIL

IINEssasIMIIMm

11111

AIL

X- X

AIL

AIL

16.

-XC

=====

=
=

--

d.

=
=

'Mr 'Mr

._

_=

==

"Mr illr 11F 'IT "IF "Mr II

.,

=7==
===
=

== =--

==

a11,011111411140111.41111111111114111111110111116
MID

111

Mm

Mm

= = 7---=---

111

----E

It

It

II

.--

III

-=.7 ..- =E= _a_712g5-_E=

17.

uUNIIIvismIIINNUNNI

.111

111_41,410PIP_IDRePODADIDIDIIIIIIIPIDIDID10110
=4=1

.7=

=
=
= == ==

====
= ==
== =

7=2

__

__

.
Institut artistic IOS. DROTLEFF in Sibiiu.

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

fill

ImMI

:.

anu

iftim

IMO

MI

' MI

MI

IM

MI

nr

111

la

un

tiff

IM

mil

MIIMIffit

Ilff

nu

MI

Oiling

mow

IM

Agin

MI

IM

IN

Off

Mr

fin

t1E

. Iffr

fillffl

tffi

MI

MI

I'M

ON

gfi

itt

IIII

RI

'

mail

---:"
'

ily

mini

NI

iff

IN

VI

MIN

MIMI!

MI

MI

MI

MI

IMI

Iffl
LIIII

MI Mina

I/111mM

Iltr

Mil

an

Offinflffr

liffItiftffi

IN

MIMMII

ffitikt

fla

1111

ml
tot

MI

MI

IN

MIMI

INffnitIlmi

MI

Ifire

ltft

DEL

EMU

lIti

IM
1111

Iffi

IM

M'rniT

RtffMMIT

mtimim

11111

'RIM!

!MIR

MI

MI

an

Off

an

EH

Mi

Mil.

RI

MI

RH

M MI

MI

_ ini

CM

/IS

MI

IM

rig

Rib

mi
fill

.1111

im

MY

fill

MI

I
MI

MI
MI
.

eV4,..

ri
UM

MIIIIN

NORM

sr NW

MI,
RD

11/16/11

Bonn

MI

iiiiimi

en

1111

VilinnIMM111

MHO

filli

MI'

"'Mt

Imo MI

' tiliimMi

'
mi MIN
mi

mi

iiHitimmultirmii.im room

ML

1111.1.11141:
' N .111
1111411111111111.. -

:V

MIMI

MI

Mi

110

MI

M1

nin
11111MI

fiff
tfil IM

iill

IM 11M
m91111

IIII

1111

im

UhU

MN

IIM

n
onigillti
MI

ER

nonn

IMI

IIII

111f. ink MY

gill

IM

MI 1M

IM

MD

Et

ill)
MI

IIMM

iiiiiv,

@MR m
INN
ND

ritl

nu

IM

BIM

Mil

.
MI

i.

a HItillFM

FM

FM

ifil

MtlifflIfIllt
Intnittfli1

MI

Mr

IIM
MN

nn

Wm

nu

Mtn

1111

1_,_,

CLU3

:_..

rill

li MIMI

tu,'

Mt

MI fill
IM ' I MI

MTH

Ii

mom

WI_

Mtn

mutttiail

mu mi

IIM

cut,

011_,Ins

MI

au. mil

Un

LID

CD

gin3

tU1L

mil

GU MI
fl
I1(111
MI
ill!
nr
WlIU

MIMI.

Im

IN

flWItifl

11

II

tm"

MI

Ilif

nn

[ILA',
OM,

Hera

on

IIIIIMM1

ffltrunfin

nitNM

um

Imititt MIA Off


MT

,
,

Rhino%muItioirmtfliit

an(ITh

tiff

einnil
tiff'

II
Is

111

'1Y

Xi

lUi

drfitotillei

is

11.

MIMI)

Win MI
Mi

. MI

"'NM
IT

nff

fin

my

TeD

11011

110
im MIMI/.

MI

III,

nff

" tiff

MItiff
1M

ffli

n mi.

'I'ilL411111141ilniiiiA.

Mt

MINI

MI

mi MI

Till

limi...0.1.1

MI
it
V WE tilt

7717

Inn

IPIII

Mi

fit!

IIMIM

MI-

/M

MI.Titi

qm

IM

i ff

nu

MI

Iffl

rpmliffl'

MII

MI

in

IM

MIMI

Min

riff/

Mini;

"rn 6,' go

RIIII
li im willlic

MI

IMriff

DP

mr

mi
1111_1111

n; - 511
oft
IM

ati

rarill; "

1M nff
.

1st

mows

M MI

Ittr

my

Mfi U

---

Up

Hit

mali,

ni'h'invElit

ImI

IM

MI _NI

tIt1

mt

JI!

Mtimimmt

araliiiii,i
mum

[co

MI
lif Mil

III

112

mil

MI

dill

Mt

/1/1 n MI

IIII - MI

.1. .

elm

MP-

MI

II

tlin

IN

if IIIMMIMI

VII

linfifi

MI

VI

Mk

ariEiiiiiiii

MI

fil]

an

MI

MI

MI

fill

MI

im

im

IMon

mint

111 41;17

art

1III

MI

MI

tittittin

MI

M'_,.;/1fifirMi

1,11
IL,..

la" Id

MI

liii
IM .Wi

ni,

t
ritim

miI

mil"

flIII

Mr

-Minn

MI

no mi

rjwin
liv

/MINIM

tffifttl
Milith

ffil
my nti

IM

11

t'wU-11-1-1-1

1111/1111"M"
Iffi
IfIr

CI.

fifi

Un

MI

nil

win

MI

MIMM

miarifill

(mare

IM

in:

;mil
iiiiiinIlimi'

MP MI
IM
MI""tM
Mr

tm
Hi

Off

ThmUim-

mm

Mr

L_NI

' NW

Iry

Im

NI

iffir
tan

1111

ME Mil=

Rw

1,

In

" -" .......


:710;411e7

. ..

.: :

:.

.........

.24

2.

ED.

::

-::

.4
. 1.

:':

::::::::
......

:4,..

IV

..

' '

--

w-rme8522t.

'

-21;7,1

"
-e-

slur% nmr.... 2".


o g22rar
..22". .

..-.171::1

;":::.

..:1111;

.2

..... ..

--

..

'"''.: .

...

...

- E,

m,jh., ,si

m-.4m

:"-..

...........

I.

7-1121

..

.........10...... - -

-R-7

::

! ,02224

...

..

- - -

w'w w'mrmp

at

as%

.. ;

1:---

7, e

itF'm0.8

.m

..

ar-q-a-,
-a
.1,e

e..,m

lm a-

-. .E.7.

mim
m

TV

..

.
g

ur . "7"
.
.

dr,

Ima
us

es.

11..

;:.; *2-.7 ...

;,

You

arm,

woo

aN..1111111.

Mee

. .

'

w.,.,Atr1Evztaxmahrm

so*

52.41111:111111

"

1'

2.

..

2.

-.

--.

..... ..

".

tif

.:

%or,

MIIMSNI
111 .....

:!!, s...

-70:.

.-

=6

::.

..::'

s....

:
-

.n0

'

''..."."". N.'

-.:.:._..:.i.

. : .: .

.2.

. :.

:p

lo:

'1":1

He....

Al4tEttfittige: .):

;.:

J..

..

an.

m:12s

et-

S.11,

'

::

. r.

""""
.

. .-".

.0

d'

"""

'. Pr.r

:.

_a

......

..

" .......

'

411Print...1:171MAIMAr71,
ao11,4IC IN

it.:1;1=7.rev-_,]

t7;77:

111,1,.

"n*L`

.4.JF7.0....?Iiil

am

."imm.'
a.

SS.=

'pm.
MG

"

.... .

r:

F.

.7

..

").
.u

. .

.rn'
=

7.

88

g
www.dacoromanica.ro

Tee

:ma

'27 E

=,#.375,..11M .110,

am.

_.

.....le-Oli

-ma-mm.0- Tn
-m--m...r..1...m..-..mm-

!
I .0

..

.......:
.....

m,...mw
=we own

SwIS
t
..as.r.,..,:.-4-..._ .......
...
.....Lre.i...m.s.
=., . = . = do..=',, =. :ebb-*:;-...
ce. =,

8n

I"

AM..

...,.....,,,' .....................4,....4;
71.

. .

P.,iigitt.
am. Mmow.

doa .7=

..... . . .... . . .............. . . . . . . ...........

..

.r.

11:UL

"4! :2! rii. . ".

.1t i

= f 4......4 !.......,,t. ...= = , ,.."

" 0' "

--

,..eit_4.4.0,.a,inii
.

,I
ME.

,-

:::.

--be

= ..

'

ar

cs, min

-EIN

.1

..... JO,

""'"-

.1
.--,

,,

gr.

....E....z.", da i
lie,uag.

'"
2

912

me:Cf.

12
,

4..tr2t

--

=122

12,

4:422., "ft.
47... 14:4=

"

22
.10.7,

F:
...
n I .. .. .....

a ... ... ........

=,, ..

=,
1

:7:

".

::

27

so

'

._.,..

....
OWN

, r.
ve.-. -.::
s:.
iza...=....,.....c....
'OM

: :

.......""-....... ....

----:;;--..

'"

.....

....... ..............
".

"

an:.

,,,
' S :
..:
--.s,.....r.::
..r.....=,........m.
-

===-.:-...1.-.===-=-.:-.=
. ..::,..
..,-.. ,.., ,.....
.=
...
... =

'
=.=:.=.=
IMPZEW .=..===.=.=._.

.....,

T'

.......

52

..

..11.AM...Eh

-',te:

m
..

"."' _. "-"

it-

:T7g

:{..

'

01

40'0

'

.. ...F4:12.2"211.

. ana. 26w."

e.

77,,amammo.

:11

up.

O.,

i,17

. ": .ail:.

sr.

ED

..

.....

1:

t. A131.!'.-

4:

5777.74i

o!

..:....

D.

qv:Y. ....

B22.

..

I:giNAMEi:
..........
.....

MN

...r..t....
:,.

'

"dd.

7::::::

"

TO%

::.

:1

s-,

,...:"

an:W.4

:1

...:::

Mi...

.msaams^

...

.".1221aa...
ssr..rr. .

.....

.......

:".

"

::.

uxx

viacreJ,

p.

:MI

,:.

uvwo.,1

12DIILDWQL110

,.

3ijfl4111BsuI

'SOT WIIORG

.,..nor

'II 'MICR

s,

-,..7..

i1 11a
!

4611

06

;1.

Cs/

111111 iiiiiiiij

iii Ill'

hi 4i il! ir,ill illilfili

iii
iii

'
!

iliiIiiii

1$

.11

II,

01

Ill

Ill

.
il1,

1111

-,!!!.

. 4D .1i:

ili!llili Ir,iil i!l.


111'

!Ij

di 1! III
. ... ..

:.: :-: :.:

;4611'0 44111 iii ':..: iii

(.1

........:

lii

,
I

Ali

11! 4.1! 11!

1
111 01 fi).
f-...-...-:
illliff , 111,,
...-.......

ili *Ili ili

.1:14h ili ill II! ,f! II!

.....* h

111111111

iliiIii1; Ail' hi 41-111


... ....: P. :.. :.: :.:

.11111fli

.-.-.: I; I -::.::.:

'

..

'.:

!Ii. ili ID iiillop ililliiii


.

0 ill .111

itilliiii

il! ill ill 1400 14/11/1i


4 0 4

ill il; il!

..

ID

..; i!!

iii ii! iii

lit iiiiii

. III T

. ' : Ill

111

:,

111

:Ili -:' ::1!

: O.:1:i:i:

:1 iiI 11" "di iil :::I

fl

11411

06/11,110

.00 101 :4 190.

Pk1

111

ill:!:

hihi',*. h II hi ;-' hi
. ..
- ... .

iliililli

ilii: ;;;

...: :::

hi !,

PAIL., '''' 113


... .. ...

iiIiiii$

ill
ist

Ole

:iiiiii!
... ' ..:

11;:111

'.:.19.. IIIIIIA 19 :.: !!!


iill4 O.. 115
......iii.

ill

:!!!:

.iiiiii%
7:iiiii:'

i.

Ill

:': ?!'
::

!!!

Yll

i,,-;

!OH

'.'

fl ::;::

..-

. !I!:

Ill

III :

::::

'

: !!! :;.:. !!!


..1

I:

iii
:.:

i I!. 'll ; :.: :.: :.:


.;

iiii iii .Iiiii ill

11.

i : : : :

: ..111 !! :

111 Ill 111

... ... ... .

.IV. ID
: !I! 401! !I!

j!11 Ili

111 Ill

Ir00
.111 +.1" 111. "s1
00

: Ili :;; ill

..

t , -1 1
: 41:::::: :
,:

:
:
":

:*: :': :.: :


lit , M.

lit

'

III

ilt ) lit

:i

; i.

110.

III

!!! .. !!!

..

lit lit lit ;

-Ili .:; iii

...o. ...
tillitli,

i.,

.11. .11

.11 iii ...1 11ii:.1

111 111 111

... ...

ii.1 iiI ili

!P. !!! !!!

... ...

111 111 111

.11.)

!!! !!! 0.1.

; Ill

4:.:*i

,
:

,,..

.:.: :: ...:

5;..*: :': .*: :


t lit Ilk iit :

111

",!Iliilliiii ili!:!:iiii*

iliilifli 11:1111/1/ :::,;

.: ... Al ......:..
II III' 111
41111
,,,
.....
di 1101 iiihihi
.
.

.. ill

A ili iii
NMI! 11101 Air:
iii ili iii
iii riiii 1111111 iiiiiiiii 11iii 1101 iiiiiiIii 1111111 !!! iii

.;,,

ili, .... ili

....:: Iiii:

ii!

014

.3

1111 iiiiii:

Ili

iii II:411 :

in

7:1 ill
... ...
...

III

iii

ill 01 :........
ili . . ill
!1)11l1.D
..
.
'44 .:(Pi
''':ilii:
.. ..: '
.:. ..:
'i
... !!! li!iiii !!!1..

u'

01 e

IV
A
'1.
.1,I

II,

10.

ly 11.1
-II ::
'091

II

III

ON

IIP 4,11

!I! :I! !I! :


Ili ::.i 11i :
111 11 111

lit II) lit


II) 0' 110

94'11

1!y,t1

11:IN

401

M.

-in

;11;:.

-1W"

r: : e-s:

..... ... ewae,,:


khuhagninnuhuimnrailimumnigr

.................

11..

r....._

1:

........ ...:::,...........

.. ......... :::

'

.574:Rair,,,O,O.""WS;i

,...AD:,

011M...

ITANS;;;;11MENEPRIMERENUMMILOU.....
lergurgihs .. -maxi

Illr........

7=asgia pOR. .-

..s...:::=121102::+71:11=
......... gams was. s.

..

.......: .

41:11

M:15.

,.....

..m..

iiiiiiii'
....1....
.4,0...
....AM..
=....
.=...........=.....
..........13.=................
_m_.,
..
"IC
....
- .....
.....
=
=
'
...
='CC
... fWile.
.. . , Wb."..
,,,, .I 14:, .00,
....... .4 W.
, ....NI
41,..,........
,. . .
,. ,....,, =,.., W.....
... W.,
.=..., ,,,,,.

=,,,,,, ...,

,:*.r.,....414.1.:,...

.=.t.,":=r-r.g... ..!.:.=',".=..!:.=t.'taL."'''..'".4:re' ,...17.---1.t.=, r-:.'.. r"...:0 .-.

":"...

,---. ; ;ATOP:: VIZZ,:,;,',7-....1,d1V.V.-;!: ;MAW; :.V.:..,:: t...VI.,"*.f.vair.:::7-='-.:=t--,-.=.".

MOM

410.

1* '11.

as .7.13

11414

ti.:..

10M.

.1...Mr

........

20=

!!

....":i;?,....,111
*;;;;:::i

Uwe
"I'llAN:011:4B11.AMMO

AM.

--=1.

,':'''''
,

W.

-:=-. ....a. ,ft; - .... .112i. ..=.. .C.... ...


..=. G. r AU .....n.
......A41.........:Si...21=V3............1.11.........,.Urs.......r2:::=.....nril=rn=-....!:t
:,,::.=:=::r.=,...r.....
..ar ...... ..
:=::::: - - ...... ...m.:: .. t::m::::: .... ..

:2

4111

::
tga -

'= .

r.!:LliridiliMO .................'= '..".

..1 hilid:

=2.'...2;;;""
.

1:

.= . =

!!!!!!
1::"1

1M:

415:: ;

. MOM'

"'al= V:. alia.r.f

-3

=0"=i::.=."7..;==4::::-==4:

i/

I: 11111
MM.O. A22...4,22. ....m.. .......
mmw.
.21,11:r
..',...'"
...... ....=:;:=1..:74...'-:::='-.14---'-.' ' "7..t7-..-., ..,1.::::...--, .'..-",
"3,:-:...?.......;.:.. YIMPI.7....."="." -.;: ::::tt.-".7.;--

,,A... ..,.;-.,,--........=041.

8.... ....

r.:g.,;1?"3":',:=::,..W.:

,..=-

::::8:C.9X..8
.

.....

--

.411

V;;g::,

- ........ ...N..-

.0

www.dacoromanica.ro

Din ornamentica romn.

Tabela XXIV.
7

Ns""K`x.N.T.:kr&T",
..N. %xi

x,
\ \V N.%

voi. :

&NOW'41..\\

vs, Ailkkrs-

.7.-WfJ
\XV VA.\

'7.

umbinumunsunnummu

nunismannumin

S.

Ae

rizim

1/4XXXXXX<X ;1% -X\XXO AK"k

12.

ZiN

g.
:".Mktt&I

-N VC

p7.-m-n7u..

. M . .. . 1 il.,

.r

to:
tor t?","
M.

.1.1...

aims..1R

s u 3 11-111-11-

il

ispzum. I

Inns's
--1117 _INN
_F.
leg

MC

_
Iiiiiimm

a 7 a -s7a-m-'s in A R..a .16 it is iv N.- a k D

.0.41.

A18A.

a...611.11:0.6..0...
.

11...

--6. - .. la.../0=a.1, a..lau a. .a...


,111. .11 IS .. .
A A)
A ...- Alla1.s.M
A Aa
la la. a.a... a.. ..a..._
a. a.AI,.
a. .....a.N.
la a mi.
..
11r

-1 -7}

numminumiummimuinnumninsimmumin.

r...- ,6:,.... ,...dr we,. N.., mr... ,....... ,,,,,,,r -,....-.....- ,,,,,
le. e.4... ... ....
._. ea , 4,...
%a ar.rn a.II. .16.
.0.
:. eer..
%.111.....,,:.,..
,.....
!Illy Oz.',I,
., - 21,... ..e. al. ... .ar z.:0:.,
,
d-,

X`V

TIPZMib .. '. . . MK ... I. . .. . MS Mr." . ft

to: tkr to:

[TT.] -,

..PI--

"

Kt...NNW\ ...\-\\N.\\Ni..1"NZVAN,1,....s.V.N.N.NSVS,\%.,NNNVIONXXv-iSa -ANXNNN.),NiSZNS.V.4

- -3

Ite.

XiN
-N\ XN1 ls
-n
N,
77
Ari...-wolkxxxxvz&x...xxxxxx\xxxixxxxvizZaKozcxxoNsK-Zeows&(4.Vxkt-Noix,:x\-O.NSZZ
.

."

WI,

...

,,,,, -....
vii: .v...
a, p=a..
%E.,.
.N:1.
.,.. ,; ....
I4,......
,,...., ..,
, ...' ar.....
, . qr
w.=a.- =af .ira la'. irva.'laa,....,..,
or a .r.;
a, ...,....,,
1r ON Ir ., I, v, .a=,. =a
4 r=..m.,....
.., "ft....4,w
e y o i r ,..
_ lw
ir IN. ..,
, r .., .d.
. rw,
..e.i. Ail o Ar
.... .....
L.

a. st.,.

--. :-

nuilummummintimmunnaninnumuniumun

...
. r..

rear
..........
' M., M .. m . M.. MS
a a ft..
.....,.
' an,.. a- .4. a= .aa ...
a a. -,
a =a a. aa-a...,ii. ar ..In
a. a., ...
... .,.
a. a:-.....
. a. a a a.' a ...I.
dn. ,IM Mad .C.1, .. %M. I.
o

......

.,wazw.ziTzoNN.NN.Nm.z.v.",

,,,oennx-N.N1/4sIkxkzy=.;-x-4%, w maxS,,,

nunnnnumnununnnLuAmmunnmuunnnin

pNsveNv.wt-:N3y.t.y.N.,vvo,m*snnl,wnlin,,N"y,np

, 4. ..'

-....4

----,.

"-. .

Vri

rir

IM

md

me an.

r,

o.

-);::

7,01.

.11,

aa :Oa

ao

a
aka

.
ar.

tr-

or-

minuninumnunimaumummiummummuu
COMP

cft.,

inarm

inur.

11111

'11

ail

.111111111

now
I

ol r e

:0: :

'."

'."

ormunlimulannumumammgamminsmovnimassimagnissisitimilitimI

tt.nsn

= 214

.Z1(1

U42,:

E D.'S

'

'

r7.-

E. AEI, E E.

:-.71112.:111X111:::11

\
.4&teW - a"... TO

31.

1." ,..,0

. 2.,
.

I.

1111

itaudi

...I.

porn

RV

o=

.
.
.
a.
a. .1r..
a a.'aa .........
a.. .... a: ......,
.... .....,
a.. ....a..
IN, ..11,
..a. 'a. 4.,.
a= ..a. a,..o...
... ..,.....
.....
ID.. ....
.4-' .r aa
40.1,
..,....
wow
rwa r `...
r r a=.......,........
...Ala.. a. ..,,..
gya.m.,.
. .. I.air,.. a ... a ,
' .C-Vr.."Aik I. tin tft..ks.. tht:.% "%it ...7.......... Z.1.:',;,;;; 7.1,%:,7. ii:".4t. tIC rn i... ;i . :Ls -.Z. a';:...'il, 111..'..."

e a.
vo

'

B.

'k

;--gf.: V:

*.

.1cr

0'

91

NEU

a
.

rixaswasierisicrimaarirmasisnurangausimaszanamairsztagamitammussammanusa

,7,0TrEEE:EgiE EillEAE,SIEKSCIF

Ea:

E-E-E-

I= :

j1
MIN

-=10,---.
32.
ino--maraaaa_

.36

11...ItaMWISLMINCISIMIMI111-1111-17.11101JAM31711.MR.IIIMINCWWWW111111.2.41.11411-111.11111111111.11M

...----saaara

ummanumaimiamarawammanitaainturammormaiumazurzaticaummummi

ri n 71 i11 i

,111

Uill

MILI1111211-11.11111714111111/11111111.111.

I t."

41. 16,

11.11.11611.111111111

dm1==1. =

11=

ummiialassisavassisszsirrinersansisiatuswasamanamiuniaisn
msamisinurisrammutinnissimusziatriguasammansammitnituruaimams
.

DIMMIIIIIIM11111111111111

111111111111111

...ifilE111R11111111111-1

...... 1,m1=1=1..

t'

E.

= ....

...----------

runrainuirmasinutuswamaNausaiscammisfurraffrimmaxessaizsguraumaram.asurnasaunr

u*.iiii.ui.iuiiuuiiiu uaiuiitniiumuiunuuiaiijjuaau IuInhiulIlaInnJ.0 I


Instant artistic IOS. DROTLEFF in Sibiiu.

www.dacoromanica.ro

.Din ornamentica romn,.


Tabela jbtv.
'000

2,.:
'T.i.t.., -

... ..

el

--.1,.,'

.... ::-...

8ETmJ_
..

:. : ::: ::

1ms

CM. .17-so avv,p.,

'....!P....,

...

-.:9

J.

....-

.0.., ...

..
0.1113m-UEF.,+EL
/1

:::

BR.

_ .....

.....

,.....r.....,.

v mi.

"...47`.4;,...'W'...4.
-r.........=re-,-w.!=w.....*v%-...w,L......2.,...s......,...x...,,,-...,..=,..,...,,A.,.. ..._=..,A............_.,...,.
.7 'W -,.... ";740. t.......-,q-,-w,....,--,?....,v=-.-te- :-..-F..-w--siz,..

- :-r.---

--

... ,..11:e."....-.

i,

- A ..kt,...a.i_m ....:-...A4,-;=, ,r,2.4`w*,-w-, `","::-..7.7.. , i

:9:4. :-: i.....:

ii:!.Ali:*8;'44.:2!!''1.,

_ .. ..
,

... -

ti. %V, .

-_
'a..;

L...

4.0.1

- ml .= ,... -

:: 7'..

.- 4 - .1,...

4.

s.

MP .1.

1.1

1,,

U.

:=Vi

as

a.

4.

2=

.1.

iv

a.

I. .

14

M.

5,

---:

M 2,1

.
.1

'

, ',
t
t , t.
pr... "f # I, _.... , - .,

.,=.

= -fi

=4174 . Is it' r....


.,-

4 rie,

.-w-

'V

w 0...V7 "V. 10.711r

.2.

::,,a,ir t it ;I.

4;...1.

2.

4.

V'

. t ! ..

.0232:1331.
'

Y.

.,

1;..
...... LP=1227=17Nri#1337...
.... ,,
:.:. ... : .
,.
-

-.

ON.
.., =1 ,
.... as.
a 051. li,=%,.../1.2...,1...1 .,17.. "..,...iil 0
jr AC Pr.... 0 :t......:-.4D C.,....7.:. ap.. 4

,...._

,...061, Ws

'

,,:;,,, ..... ,h1r..,

..

...1":7: 7.:7''''" 7-

, .... . . .--=1 . ,I. .. ...MC.. ,..

- .;

,:.

'

,;---.44:0 ,....m.,...., ..... ,.;.._

ee.::!::..r..

'

,......: AV:, t...2,:7 s...:

..m=.1s-.........e=...-:::.4..
- ---.,..,--,=:- --.- --,...----..-:=.4_.
.L
.

Fruaruccolto -

,ex:.e.;ffe:..:.:;o:ro,:to

no:.:.e.o.

.:

",...-.--.',..11',.=.5' 'Ill .4"',--::::


".-"I' 4.'" ''. .7".%". ' ' 1
..,. e ee. 4 ..,' :'::''''
,.....- , .... e ... , .., .4 ,- ...... ,. 'Or., ,,,, . ... , .ii. ,' ...: , Or ..,
... ,.....4,-, : .,:_-.-....v.v...
..:.,4,:,
rWWI....
''' - ' 7 ' ii.k' a il i 7riZ es... ... -- . mid = ............
,O , Fn..
at...ye*..e , .,- edia,
eqw.t. 11. ...Mai
' ' '''.4.04E:
..r."..:: 7 .....7"..'''
,, ......
,==,,,,,,s,;.gglep,,,i-.-.......,..E
W..: .......
7' ''' 4.ir
CZr..M.,L,

_A _A.

,z, pa . ain.'

EMEN.r3

...

.4

.w

:...

.frr_

t, _

..

-..
a,,-,A:..&;,...:.-i..,:e.::_...,2...,a,,,,a,.,:a...,,,,,,E1,..a,,,.,,4.:1.,:e..,..a..,..a...;:::4.,:a-,a,e4.3::
t
t .... . ,r, , , UV7,,. .,. ....MN,- ',sm.,'" ....OM,- - .
..r.. ri.r.,
r. ,.....,w,.........,
.is. , men.. Z." d. *a . at. .
:.=$;.t.:....T.,:.e.:...,:f:.*:.;.1:::,
r

-,

M.........
v..
..... ; ...

. ; ..

... ..

.. ...

IMO

..... ..;:
....

_......,2 ,:Firo.

-"iliiiiel.:*g..:::.
A....
S,

t?.:.

. :::-..

-......_

ea.

Ans

01,1, '

03_1_1_a_Weeln=10

r
.
-olretigeotra
,
Jmn,---"kt

".T..-mr,-.0.

mr,

2,

-"

J.., ....

IT,

ma. .

-Boa-

am.

Ain.
NB,

, NI, M,,,,,=.0.=...
V1' -

Ma

,' ,

. :we

em, :=.
VIP

eft

am.

...O.

r.

.;;..

.:

I II

...

411

.41,

5..t,

4."

am, : .

:1Ass.1=1

%es

- .s..--s-.

..

.....

* * pg. -

at74:133,

.1._

-..,...

Z. ...... ,

.,= ...

=" A

.,on

.".

arPa.r..-L

= -e-''

A.70

rfffr

an, AIM

%Am,

.s.

tar'reir..:,r

15;13:17C1

. -e

..L.

_7

1=t

""`

.=.

'

Ar r.-oft
.qp

,;

Jf I}fit
8

"

"
?,49

...=....;

..

10

...*

-.-7,...

.........__

........, ,

-.nU:::r'.'..''.'''- -.;

::::.: .. ....4::

::2...iiw...r.-1

.: fra' - M...... .. "


..111

-:-. 1.

- ,... .-Nye..
. .. .

......,,,,,, ......., ut........,-.1.1,,Etle.-.1,4,,,, ...

......p
.

..,,,,,,, .,,L "St 411,,1,1.11:71,._?.....

I
...

'

410

,9

.:r

41

110
"2'4'

to40

''10)

00 .110 _1401q1* 00.. 00

tiap-

.1141

011;110

off "

in.

fp L'O`O,
:!:11., rly: 40",

,1111'

1111

I@

0'1014

011 .ii401rb

(III

'I

oip

110 .fAl'::,t1k 101.

-.410,- 01.

*N1

1111

00:

10),

111 -01 11/11/11 .011


IN) fo o

011-..

(11.

01)

1114./..-C.Iif

1111

00

114)

10

4111

0 11

1HI:

.ot)

;... 1)11 'Mi. 1111:111-:tr01:111)

4111

00 -00
Ili)

A.11:4'

1h)too

Ai;

(i'6.0

1111

1111.. 110

. 1/

011:.

vIk

011 ',.0.0

011- 01.'.

110..

.11.():

37.

.0

('0I

014;

01) 11.1161-"I., (1,97-"?'.

(1441.10....

-04). 011*0
0if

09' 00
Oli

'ilk':

.*,.' 110 011

'

1111- itto 114.1,

(.1,O.

o 40- 4)0:_-:.So,

oji

fr) -476,0

:40 .1411111

1/0n. 101.

'r

ID ((I .19 ,4k;


111/.40 0, ,011:.

[:,; . pit
1111

fin

tij)

gfi,

110',

00,r;',..011',.:':

, 041, 00,

141

,,

00; 011014f op
'1111':1P40 :.1!"
".0

11

.6,11

10):

('it ski

It

00i

-Ai!

:.1(1).:.tf*

r' ;:"

flk 11111

": op

'60

9D

JH

110

1)1'

,:...P49.c:.0.0,

Hy.

1):11.4.41,1)
I:46"
ririi

111V, Aff*:1 170

:ma
11,1(1

.10

i0/: 00110,

240'.

qiiit

.' 010101, tl ...1111,

1/11:-: 110' .,011010, .1111

dell 0 f A.

fill'

:-

,1 ;.,D

*or "

:
:_

tiii

qv'.

"10:8Trapp.

--'"

'It-

qro

:10... 0.0
0

36.

.C.

oO ..oto

.4

'*. :

.1H1- -00

:
:41

on;

is!

Or

(o -J.14-,

ci1;31

t...

J.1...,

_......_ ..-

......
11lisliis
...............--,y,

ne- ..
-oi

..11...

.. 4-.60
siip

01.!yrt1),*

34.

4,

..

...

-4;;;.","!#.z.t,i0,7.

"

....

....Sr42;:.

'" '"' ......


'" "' "'

... I _... .......

...b..,..

:=r,
:

r,

..........._

,..

5.

aS.

I.

--g-wrze. ..

.......

;0.

* ....-._

..

-.

ur.:

BS;:i - ...

:"

. 35.

.-

-,:sr_Trar!Ar.,,rta ,

'I....

ai

-co

At g.

er. r

-z-' *.,--.*.E-

.... .

,n,:ritee.e.;rege,",40.1..12r01..0:01:02'02-011-61:-.4%."1,..0.07.-F

?.. ..... ....... , ...

an,

1.,

`.

imaaarba

.........................................................

.....;i

...cro.-

:.0,1=16.
......

'3'

a E Jo

gritizat.7

;2%;:g4:::

_= . s aii",r

ra_

,=

44

. . : .. ;

e -*FL'

a14
:

:9: ,.9.

=.- =- I...al

,:,;=;:t=r, gr.14, .

4.4

.."
...... co

r r=r

e_.,

44

Z.-C.-0

.0.-

.e.ro.mgo:--a-....,, ,:.r.r:- -1"*".'

-"MaSti-

fte

..

.E?M...t..t

a-

-er

.1 .

..

:;::E:::"

"111F

4. .a

aio- .07

'

0'

.0000
41

'1St

.1111

.110

0,)//0010:1,1/.

I@

161.11.11U1 01,1111

110

041

www.dacoromanica.ro

.., NM=

Institut artistic IOS. D.ROTLEFF in Sibiin.

.03IILLDWQUI0 "LIVW0.,1
*IAXX

-tp.:461]
.
r.)

j.k.._..

t...

1.h..1:11......

41,:111

1111

'.

X.

:.11'
I

I
.

.,

.An.7..

.:

i)

MI
,

.
.

:)

I:

0
,

) i
.

I.0

''o,
.

. :

I.)

..

.7,i

r',

'

gm
....I ..'

,....

__.

.".'

-'
1:11'

0.

IN.

."..

:.

.14

it::

AI

r,

.0

01

C.PL-

C-(41.

LI '

A
V

MY

111.3

'

'

11

ire

,,c

T-7-

1 3

'

.1

I 11

'

.1

1.

..1

-1

I
a': _. i III
.

..".."

.,
.n')

.,

".

1)

.4

tF::.

,..)

.i/:.

I,

) ,,.

.0..

67.

+
19/

......... ,

4*
*Nor 11Pr'

-40k

'1r

Nor

.711".

-lip.-

.7

Ir.

........

itu

..
,
,

.-.

_v....V..

...Van

'

.
..

.:

..

as..

Amos

an.

..

,.

NI

"'''

31=17

101 1110
y=

11I

1001/ Oil=

MOUCI1

..f.r.

l 1

us,
=6E ...Z2t.
-2:L.

am ow mom=

mm

Ens

''=

.......

-222.
i

...

==M.

1.'' =13.
IMINE"..

ON

I.= 11= =10

. .

a. ..... -no

= M..1.1.M
MO=0 111
MEWZI

,___-,=--_,...,..,--"_:..-%--..- --,...._...t,:7..

.:

'

111.

v==.

.1

.= -=

.1.1111111..MINN.

.......

..........

AM..

AMIN%

V-

AMER,

Mow

ammo

AMMO

alonn;

Minla
=,11...11011,..=1..111
ANN&

is

..".

-.

.....

::.*1111,

....,:

.:::"

..

.. ..1. 0 .,. ...,

wow.

'

.
-.

wow

Nose.

.. .....
- ..

.....

... re

,..:

..

Ter.:.;

:.
e

:-

u18,115!...!"_

EfEr

.
...OW

=
.

.,

'

'

,..T.,,.

...=

00/

---

YV

me,

.-,

....r

elawfl

V...V.

..

----

...-

'

!!!

.
.

',NNW,

....

.....
Z1.--...,..
4 10... all
.21.
...
gli.1:94,44:414:4Kt-11.4-4,1-4:1- 44,1:14.11=r.'"

......_

/NNW

man

:u...

.....

.vp

MN!

e:13117,:-

:.::.7....r....-::,:`:1 .,. .......... :. :5.:-.1:47!:-.!:,:1:-...-:!:-.1.71.71:!1:-1,...:11::.:.::::17. .-1:1:::1=1:14-,!:1,.-

L .

1.

i ..
::

,...

vow

eaiiiiHil....:

I.

ammo

..

...
er,./

.... ........

._

,ff.-449=e..-_:-_574.7.4.-SEr.14.-_-_i_
---- s...

.":0._:-:. Elt.7.=7.-:-i',7

"EOM.

:
... !;-;
......

y.

_.

..`!,:..41...;,_

ely,lum......
r

'

:.

wawa.

u WA!'

=,f

'

.111111

....

...aye

coi;:;;;:ii

41111.

-..-.

.....

..

l-

,,,-.",.

......

<NW
MON.

..

AMON.

..116

,s.,

Y100

P.4

=...1,=.,,

"......

=
.;;;=:,

;......1

aWNW.;

............................... . .

93313*--"'

,,M=1

[pm

........

:g1;rt'.

.y

lSZCILO IN MEMO

nwor-le.s2t......,,

aa

,02.::1411

Alta:

...

/MOM

40.T

....=

.....

..,, ....

,,,w,
MUM

.=._

.-

- IF"'
.493

=, =.

mama

---:::..,

--

.;.=,.

..

'

......

-,

',,,gii

......

.......
...am mmor.
rm. moo. - - - Imeo
-..db. WM.
..'----..-.."''..1
.----- `.. -7.011:
a.....-.......-1.-o-..-..-s-.......==
o........ -e-.......a
......... -...._....0,-----1....-...S..1.-0-----,111.

...TW''.

51.11

,-

.t.41:1?...EOLFCf.-2,='4:

.......

, -

.... ..

g8=1

..... .

""
...

........

aMM

eNg"

-!-

. .... .

;we',

NW!:.....

'=791111:u:,-

`MIMI.
MI

1M-.,=i=

. ! ...

"" ""

"

'

v[7.111

..- ...

110,

s.....-

...

.....
..0,,,,"".._

---

..... ..............

..

.,

!!7!'77,iaNO'''
d'.
m.2. rat

mg:::7-

dlIt '.244474,44,11.411V
""

'

vi
=-

.........

--:

.....

' P.
...

....

......

0,

...

..

I!

s....

'""""`

-RivP4.11

.....

untrar:w"

1.114.E1 orIETIJE 'SW 3,1T1,1,011U

www.dacoromanica.ro

'EPTS

'.

_
.

--

.. ..;;.;

--

-.

..... ;

!!

.z

--

=-.

::::..::::

'

j..;

.'.

.;

.'.

-..

..:

::

IJI1 I U 21

:: .:: : :

'J: -

.: ::

"::

::.: ::

=:: -===--

UHhIIlU UIUuIII U I I

-.

:::;::;

:
u

11111

IjI
III',

Ii'il

..

h :

'

'

:!

iu

iii

'

iiii.ui;iuiip

ltO!IIIIIII!lI

dipillitijiti

II!II

IIII
uu
II H

'!'!'
;oo
iI]I

'

1jE!!i

::

fi:

!!j
:1

i. 1T

11111

'!!". ."!!'
11111

''
iiii

1101

.11111

'

'Ifl

11111

E!

11111

llI

1PI

iioi

11111

iiiii

I!

IIII

11111

liii
11111

(liii

"I

11111

ii

1II

"P'

IhI

'ii;

IIO

11111

liii!

lilO

'

11111

11111

11111.

liii!

;'

I!

11111

jiii

:iiii

III

ai

!iJJ ,

'

'

ii!IIi1!i; rJ!!'!i

iI

110

i:i
i4

Jill

ii

!Ifl

IL

fill

:r

r ji

II!

'

O O

liii,
II II

'

ft

III

..

;;

'

:;

!.11J.OiPi.

;..,

;;

iIIi

ilili

Ii

iIII

IIIIJ

It:'

Ill:,

::::i:::n:::::

11

:i:

:L

'-

,,

1I1J

It

I:'

...............

. r.

'

1'

i'',

OO

no

11.11

00

OO

;III

1'

fi O

I.

O-fi

II d

O II

oo

in
UU

ou

II

II ft

oO

II!11

fill :

J'9

u U

'

.
I

:!.!ih "

ii

O II

11:11

IbU
!

iiii
II II

kgI

II U

Oli :

9111

ij

iL

-"I

1111

9S

L!

J 1rn9!

ui i

JIg1IH

1IilI :

IF'O

IIp

h!

E ;i'

III

Ihl.1

::

.'.

IiI!I!lI.!!i!t

. IP.I.'

IIII E

!!1I

1Iii

!III

IIIIIIIIIIIIii

i1fII!I!!

r"IIII!:;!

..

IllOIIOIIIIIJ

illOhllIllIiI

f!!IIIIlI

,'
g

i' ii I

t_

2liiII!51i::lIIIIT

:II!I

'liii

ii.ii.i
:

IkiOhIlIllill

blu

IIIt

'1111

:111,

]II

)I!i

i!

!'

ii _

.12

4r

"I2 I

i:r i

1t

::r::I
I

'
:;

;I:.EJ

::::

::i:.-; .:::II:r

9
u
!E

o
o

ft

::

LI

::

::
I.

::;::::::::::::::::

ft O

O II

oo

ou

90

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

,.

Ltro.rn. ti.1

""

if

::.

-,

:"-^"":-

effnEr

rrOPAW.,

7.7144.1#144#47-44444-4W

,,-

Wm.

LEV

Rt:r:

r-T1SS 0 .7

co

Per

,..-=

r-

'

i.

-,"

4C

-",-

.. ,
7'

OMIT:

OWAEFX.4..

--

Cl

''' ETIE.

:,

ir.ma

. : ....

..

RFT::::

"

LiDePerwojaw

s..

re:

.11

:13

3: ' *Dirt

.'

!..E..E2

1::r

r ' " ,,V1T-f-f;f*T' rf114

LSIN 1

f,

8.04

ilr.011

"Ifera'
",

PE.

.reizzy.:

;11:

NE!.

"I6
:

Din ornamentica romn.


Tabela XXIX.

**

4Pez.

#.#40 '04, -1/


4*..

/i

4/AIAfr ***4P,

It.**

.\ ' .

/0

.0*** e4I4/

- /A

*#

#*4
##

wi*

4dv

#** II4/# 4,>44

51.

--

Institut artistic IOS. DROTLEFF in Sibiiu.

www.dacoromanica.ro

Din ornamentica romn..


Tabela XXX.

F
4F,-

54.

53.

52.

'11111 - 41"11111111111 - 1114 - or firth. " 11111P.


1114, .0 Oh, 11111, 1010 gill 11. 41001 ,11
)1,
,i. op0.
11'

iimb,, 111 Al

41

.1 ,10111110
,01 1141111
1,
Itkj41,.
,,01

.00

011

Ili,

11.

l'410111111

do

iirli, iii,,,,. 4
;, 111141:,0111' irt114,: 4). dot
.14,- ,41,100411,0111,0%,,doholdhlo...p00

114

9111111111,,

Oh.

).N. 411'911b.

40, 'Ilthe,
o 11;710_

1011111110%10'

!V

' .11,,,

bilir

000li,

lit

1111

111tel
i

0011

iht, ,IIP .111104d '

.1111

/01 00

'44

00 010 NI, 'IN.

14 11,1 ilhho,000, ,,11

Ilk,. 110000

041

041,1

100011'

1.

iii,

0, 1,01,1,00 lop of
101 o 11111111000 op

,dh, JO .44, dop

411)10111"..1011.

to.,,,i

Ikiirib,,

dill'

,IIIIIIINI,

401)11111;

1101011

11,, hi

pct..

111:01141,1111$4111:41q:11;$"1);11
41111

041411400 41 140 iiilleli


illill O1
01 Ilh gl IIPIIIIII

'0

111$1/1

1.

III: 400 001 IIIN .0


Nhil0111,

111'

041014
1 ph'
414 A.

II).

ilhillih

1"'
1
1114111001 00011111.

1111

VI

41(

'ill, .i0. lo Hof


ihth.
4,11100'
4111iir
''''
.4h01,1
illidoelb'II,
40100'
4,001%Alb.
I,
AI nhilli
0 ,14k,
olio

%oil

411411 41111111141,41140,00111i4

010111' 010114, 11' 01111

Eh' 41.'41111.4 11011091111101011 01101,1

Irl*

010111111(1)"11110'1
01 I

4'. 'Ill
1141011111111111"1111'.111
1'/111101111011,11/14/41
II. 41101114 1141
14,14, 4111
0. 10114 41
01
1111
ll' 011101
No III
, ,11. 00 it 11141 Oh.
i ill 001

op

10/11/10
14,10101 111NoofilitomiloN," olio

Il Ih.
,

1011

All

111.

.01 001 11/11/',

iN

oill, 41 ,101 ,d0


, opo. itfr .14, op Au
.411110
, .1144011 .. 11
p
,011,.

111111

111

'11,

1110"11101111, Ilir1111111111001 A 114

11111.1111 "' NI
.0 101.
IN
IN, API
4, Ikliii
v,011111
1 iv001'
olvo.NON
o 001 01
'Iliii

1.1

55.

,i.

4).

1111

ni, i ledo I.,


III.. 1h, 1111.' dab.' itdp.,
.411:

t,loil
1

114116)110,kt'00;

nil F .1'

, v:40'

fun ,,

'light/

kill

141.,,llall Ifille

eel IT IMI,4"'

(,14,10,111',r

'I 4tliii

14,10,10P1p, )41,,HICII

oki

iii ulli ..tfifiAl

el

441.11

111.

1111

11. RI
Roll illtuff jillinfifill
1

'1111

tioff"

ffeldililloll'Ill01011
/gill -111114#411
Hillilli Pff , nil -RR

v, 4111,04,1

HI Y 4100 4kt I , 4
(11$0
00
e /Alstt
i
i
lihok 11 iet,

Il 1014(1, 4,00(41,0

1//01/11 91 11

AP

0111-0.ftegaiiitialiv

Pi ull

Ii111111014$(1:l'idl$111

it4$0011 ,,i 01(10)

h o tkl 0

null

11

pkilktiPAIIIIION lipl

l'0' 44,1 " 410),'411,'

1"1411
01 )

4).

nallili

N 4014 tt

kkl

hp !
0i

miff"

Pik 111111119111

P-

Ii

1101 h

RP

II

1110111

t111

"01111" 1111

Ill ritlii111:111
0) e
of ,,, to,41

,0/1014011

Ill

11-

' 11111A
11'01
Ili0 11001,(10,0

/11,

11

1111g,"111111

11 Hiroll

lion.aggittelliffipintigui:9.1ivilll ill:

S 1114)

44111i

41414

,Oh I

'14

011111

4111

' 0)11

lo 1 h II

111111

Ill1"II

IIIIH MO ulf gliiiiill

PAO
1111(11101t1

1110111111

$ III 10

olloollialt IN% 11111,


11

1
11

e-1

tOf

am

111I

4111111511

11

Il

III" "RI "1116P111 111111


llug 9
1111101111Inll- glInllullupillt,

od

.0 4,4 0 '11,1911b..'' 040411 ,


0010'AI l'Ilh
qb.
10"10 o''ili'lli
li, 00S1,
hollii .01 40ilkIhilA ll01
i.

1$

1111111141

li!lillItOl JP

1111 011

lit

11

"

1114111v
011iollitilb U11

111111411

41111,00.

1 i /1110.

01e ,0,41011111
1,

111141

11116. lig

1111110,1011111,01)p

,fie

Pp. P
gu-

all

11

PI

HIA

1 illel.

1"1$004

111%1,411,,110'

Ail, ii,.,,, 00

do
o

.000 1

',1',I

Illn

HP

IlllumnPufilulla pi

itillutf./ 011;01111011110iiillillurh

NI1

Illeht11141

ll "Rir ulln

1411 $111114)1V

11

'

I'll
oltilio 4..011I11.1110044,14IIIII:. f'116 milit,

II

'hl'ill $'1'''
ill

40,0010110iNoloi

o o lug Hi

IFi -1111

k'l 1,/10/,11)
if 111

"Illlu ghlilli II

lovii- -011119 1011104 1111I

ill,

'11'N'it'10 4"

11,10.

""ir 0,

01. lipiiiiii

IIPIIF 1111141 '"111

11-

ril

1114

II

p. Ilthh 111111 ilhV1111111,10.1111011/11.41011 11


4, lib.
Ail OP jorip .11h O. .dr ip
Ilhi 'Oh do, 4h, iol
11' 0011
lii . 0110 dii
.00 iii..441,00 JO No INN. 11114011P 1411

'

04/01'

411,0 1141

01 /1111411114111111,,1111111101P 41(411e10
11)
11111
114,
11141

al; P

-Po

Vo'i/lol''T,'
I'l/i''
0 '0' \ 41'\

40 1101' o

'11'

Ill

.fr

"IN 141,"II

141,

1
1

niLiiill Pp
/11111..uu!llitll-1111-411111111.11::1111110;11111111

if

1111

)14A,400 ;zooid 6,A0,11 f 'od0


57.

5 6.

58.

Institut artistic TOS. DROTLEFF in Sibiiu.

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

;7-

;\

..

t
4.

\\\\\\X\\\\M

44/

Vd/74
1iIAiii;--

tE \*.VIMIAM\\%t\IV
.72

610

;;;-%

,30

IS

71',N \l',V4AN alk'S. C.0; 'L. /.',_

-1

`%\.-N.

N .: ,
5NN._$$$
"

'\
0
0
0X o 0X
o0
o ..0
,

ov'

''''

j]

".

1111

MI

"

71111

\\ \\\.\\

E tUI

MI r`q

1111[_,

L:_ ;iaulI,

Noe.
Xo

N,W,F-V:-:s'..-'
,r" tie '

lp.,54-.a.,-..-<. .-----et...,---...,"...

\.4,

0,0 0,,,0 \ANN\ w.- O


0
o'oo'. o' o

"

C0

C.71

Din ornamentica roman&


Tabela XXXII.

nuranumn...

nua.rava...nravara.

INS,
ea.

'11:171:::rd .......

v.
r6"--

65.

- 're

'Mgr

eit.W"
.1=
11
AMNION.
.11.0
......

Aranurmr
......
. oura

:=

Arr=er.:.nor

almraram:r

seal= Institut artistic IOS. DROTI.EFF in Sibiiu.

www.dacoromanica.ro

Din ornamentica romn.


Tab ela XXXIII.
a

rennannnenainannunineeennennumunsnenn

:e

--mt:
..
..., ....
--a. .
::r iiiiirb

e :nme

n.n
MMMMM -

ss

e er Po MMMMM

........... gt. . ............... %I

--Pier

-lin.i
inlani

.'...t

,5,er.." . .11
..' 441:. '..
.11341..
...Imo:. .:61.....3 ......
.

"`'

-Moo
411
s...er. e
' kin'
ele

'"u":"PiNi

:..',.nr,

''''''' ...... :
glIrAlle:C.

.1"," iMil

.2:E:12k2

e.,..

N111

0MII11111101011

"rip,:

MMMMMMM

66.
DM.

.........

.....
......

ilmur

-1=4::2

. .

===21=M21301/1..nr2=9MIL====sunuun

unumnnennunnuninnunrannnurarannwn:=nmenn:unrens=.

MMMMMM

==..a-----.=-.--=:=----r==.1:::::nnnwainnu=sunn:nn:nusiliffillikninnelannennesnenntennninznnuannueinnsm:=Isnnannennlan

eannunenn=====nmsvannmunnenn:nannwmuninnonnellie=1111111211121:11111111RINIUM111111M.111=

NUIL911..21.....222212.22nh.J12111111212012C211121=.

.....

..112=21.1111.111 21102211112.2=11111111111201111=111112112121211111111112111:=CUIL

Iustitut artistic JOS. DROTLEFF in Sibiiu.

www.dacoromanica.ro

Din ornamentica roman.


Tabela XXXIV.

- "'r

mar"' a

11

Jo. se e-gift

.11G -'

-I"

PMR

"

[j

Ol d

=1.

"M"1""
Wa
,4.v.mentgemr17:7;2..i..1;131---

ssmmijfffi

"

- 7 `E.'"

Es

-,-

"'

":::I

all

UM:11:"

IC/pg:
:

cmstitrift=oEl""

1111

20..
-

.r

2:La

nee

-ism,

::;..

""'"*"'

mg!

ffin, .

- En

- -n--

rair

::

-nr

1".

41,

4-rm.

,.,ifs
011:
::1111

wows

.....
!,11!1::
11:1:111

Se

SO

LTA::

......

_Akaaaas.s...., rums.. oiravaws. _

===,.

,7

',le": I

.. .. .""'"

r.
=11M=2/=21 =1 .....
___: .`"

I I 1 1.1....(114r14'

- --v

"LIP.

soma

,..ssasass...

Min

n.,

111

n-

- --

1iiiiii

marmas

omega

Nuesuna,"

sin

1.

lit855265

....

6 7.

OH"

mama:.
SaCa. arnAMILua
,

/=111

MM...
1111

MIII1MlX

Wan. Ja
".111.

.................a

ll.

il.
Tt.,,=."---==tt.. :m-

Sell.a.a-

.. SIM

"11

ell
MIR

'

81411oksea-dre
1111

-.a..

Ws.

--.----

ammo..

..

--

.. ..

26manniiikVisiasaanamaassomentuasorommes. ......

;Tame

9:: an Aftipa.

AS

1.11144141&/
_

1121
/1111

aludi

9111:::

RENA

=r"211.17918.
i:::"::..
V". evo

amamula

::W

"..u
...

. .....
SM./.

CLAD

t._.:

1i-r1rIL113.11

u...

l'as:

"nika:

.
.

1.4

SU:

lac

no

"I
u.
1

.....

"

;,

.1..CO

.....

/
I

a.
[ZVI

.1.

Instant artistic IOS. DROTLEFF in Sibiiu.

www.dacoromanica.ro

Din ornamentica romn.


Tabela XXXV.
.......

C8.

74.

CO

ir.

:Trioims:q

idddiSidatiC.::.."-P.""+:0111,1114dthithigibithildihhhhhi141"
""
.....
:
.
"a
101-1
:::-::
' PFFFREIPPEAPPPRPRIFFPFRIFFK
a

I:FigiffiffiVRIPP.
"

MIRINIMIIIMMINI.111111.114158111.e...11.11011111111.4011111011110.11171114111111MIMMININIMMOMMEIIMMM110111

EMIRmar..Talocep.
11444

: :

1+1

: : : : : : : : : : : : : 1.41114+11+14H+

: : : /416:44114

rimesca

:iiiik:::::.
au: ::

I:

... ...ji .H. ..


o

It

:q

69.

..

:::: ::

(I

.31:::

ii

:::
11:::.

::

1::
::

::

::E:

.:::

th

'el 1; "
NZ::: nu ::

.m.n:::

::

q
:.

::::::

::

::::a:::

iiiiiiir

ii"

mar
.......

....

..

sa:

:et:

g...

::::

71.

!plat:
11:::::Iii

75.
...1 11::::

:::::11:
::

ihi'm'iii
......hi
. in

:::TiL,

'''::

:: en:

72.
gptpe

7 0.

73.

www.dacoromanica.ro

44141
Institut artistic 10S. DROTLEFF in Sibiiu.

www.dacoromanica.ro

:110911.-

..n..

a.

....P.S.

--:::gis:.

,..0

.....

.p-

"-.

gn

,ir....,.1,..2-.121-1121.11.1.21LCM:112.2,

..

........

114:2

ff14.

.,

:;

.q4.1.h40714ki

ron.'
DA

11121..771

...

..

sm

1 .;.11

--

"14*" .9413,11131"...:13.;
.z: .r::

1r''
[43"
N.

iN,11Fal,
T

iiilliii,:01:121P

Ijh

nIr

':11:

:f

41.

gird"

Ili'

1h

ur

1140

lrll

'' unigh

lire"

tn11,111

1111.1"

A11,4'71,.

111pr.

"iiilma

11,0:411,11,ri:41119,",:.1

"i1",.11r

94-

..01:11:

"psi 1

"'

.11P' dp"

"

dr

'0..111111in.

41.1F

/40'1'1,1

"111,1,
if1,811

.,il,1111121.1i1UP
Auviu

"11111

l o,,111'

"111.411.

"14111;b:IL

ll'ii.11,q.'111::.::6:li,1,1111,115MEtrafir

,11.1"

I is,1

11.

9:11,."

''''.15111j1P.1111111 1Pt

liKg4;1

th!liu1H,

NUN'
4,9,

,.81

in

.,10,uv,"1111:
.1

11m,

,r ,a1P1,',11111.'

11111111/1111111111111111111110111.1L,in

ra.

14111'!.110fi

,,:1.11,11,
fillii:1411:Orliiiii:,i1,.:T,11,1111,111i11:11111:,:11:,11,1,1,i;

nnr ir

,Foo

nnnni

111111116Pl 111P

.in

.1111.11'

iiih,1111'11',0:fahlor

1111 n.111111,1

L1411111,,,,

...;:lin,f,,34.11110.11m01.1.1117.1,1.11,prilh.1,,,,,:111iii

o1fl

Or" "'Ili

'jr

maig ,111'

.1

is!

RE:

JiLl

0101"

1111.

uo

1:114.

,711111,:`ro

qa..111,g,

111 r;11-11

, sr,

111,511,1,7,11,,

Ogroh:,.

.8111r

r:"

tg.

'"h"".

,1.111111.4:,

1.100,

luto

1111%

rdir"

"Pitir

111,11: sir

idb-

11,110.,

1:/1./ig

,ov,:o

IlL

/11'

911,fir

norm

1,..

F1111:

jj.nnq,
11"111,

mu;

mil

khgralt,i,141

"Igr

r,

'

Aiiii!";;g0

'rjui

:41,llr'e

t.'11FP

-:19411

vie 1

114

Jsillr,d,,111:str.

arq,

...

www.dacoromanica.ro

ni"in::L"inME-EE-.FEni" 'En

:iEE:SE.

m.

ni-

-,16",EEC
MI"
BC

.E

je Li

90402

m:10711:

Er

lin '

:,z

..
11fir

ine

:1:111.!ill

Er ON

- :
'' EE.Ell

riim

g mi Lam,M

uS"

LIU -

.E -ELI

911:1
CH

LINE

UM

MC

1-Ed' E""1.Zn"In .m

"" mm Elm

26um
E12
Au

-111:11111:11
1
1-

mE. mil.

". iNi -En 1:::


'En -iii-

NNE

E""UE
ll

HE

LEI
i

.M0

P: r

.E

0E.

me

.1

m171111

.11611

'Si

1110"

i';16:.,MUNIE1
.

!1 "E ll'

I..J.nil

d-

Y12

lm:Lm

16.1"gi

ilie liN 1

1r

"-rJEun

"

9.
i .
II.N
ES
mE

ENE

hEv
milLEhm
r.:11:::1111,:um..a:

.9
-,Lusu

E. Eli

91

l
.igi

,,CE

LiEmqlh'ilE,
L

216E12

..
IFE L.""

MIL

.11..t
Emil. SuE'
"rEm
L
..ES

MEEmIlilv"

Hil!E9:116

..1114117111:1111.411-FIE;:.

1:i1:iME

1111

El" nn "in

um

.I. .1. .1, ..

:U:

7,1

.. ..
ZAK..
EgliEglEm9
MO"
clihooni.

%%Ewa

..

niiii'..11

411.

Eh

mir'hi:

d"
nu

nil' um

41"

nwhimpLI.

--ESPLEm

-1115

,ussis',.
En

tchnE

21seilogi".uu

mr"Err-Em

.111101..
-

HE 911u911. 9.
DE. .Ehm - Loa. .
.
"ESnE.
Eillindir raiin 'ESHEE"

EP

mdE .

EE19j9

.EN.
nh.: - 611unnum 3F4H

nlin

.i

.111.min
r 111.ini.
mil

h:

HO

lu din LIU

lim 111

.1h,

MM.111111.1113.181111.1.1111111111.011111111
mum Anuill nun drub 91. 011.14 nlin
num.ounlik.numaiulnupn.num

-"BE

rit-gir7mr " .

adus
NEEEN-.04. mit-1111: 96.11".H
gran "un

.."40in91:0.

Au

9' . 9".sn
E.
..
ch.
..qqa
niim "hol e mEm."Eli miS"
- nEn

INE'REn 21!"

ILE '

91...pn

on

MICE

mu

ECEL
um

:.

mu

"

mil' nE-Im 'Em


'''S. .Eu .iim
Lii n "EnnE- A-

111611J.

"1.111.11111.6" Nd

mEm AgmEi. mEm miEnnpli


- fps-

n::

jE

Ain
.11,-.01.;
'
CE: UM
UNI:"

NI! vi! no 3.

"Iiill-nlin'Ne-

ElE3EEN IEF.,.

:I"

EVEM1:211E

nil% 22 Ci"116

m4
:::::.1.

aq

.Ep. INI..d.

VI

SP

CE

"E n

ME
"ICJ" um
MEE EVEN

mire

.,.:::E.. um

EE
.216.910"
UP"
li

::11:::::,:17:::mg

'mr 7ii;nri"

.,

91 '
111::
CC
EELE

mimic

"I

:11E.L:ii:E1411,Eri

cm

:IEEE

:iii Lit

EE

iii

um"Ellu mirqu
E.;1111:

um

III

"4."1::1"

'E

di

.mil.'in
EE

Eii".JEMO. JE

:114"11; E:::01:032,e!

E
Eh' NE::

nm

..cq

-1 nir

.11"6""En

IIIL

::111F..9111::.ir

1511. ::"U.
n.
:u: :i:::::

E. .11. nu. a
ni in '14
.1E-rnq iiii-'
.....
9171.1111.
"-IL
"2 r:
1111,1 714151
LIE cm

As"1.-Es

2.illi"

....E11".sli

.11

MEMCEMOCMCEENECHUMECEUMEEMENUMENNECOUCCUMEECCOUHNUMEHMEEMECECENCEMENCEMOW" nE

EN

..rm EE mi

41UNERI P:10:1
' 41 mE ." .Ed " El l"
- iii -1-4- ni-

.1

911
rEEmarME-EFm"
elli. M.
ME
i
mir

.1.114

111LOM

al: ::: :mliiii'L.:1


E"
l ."Iii "RilF"Bul

-4111E-

CIIIIE

mull.

:r

"Em

il

CE" EN 2
En

'H p.

1:"..

"En
...qe:
..
ELE16228;16E2 !!11.911

.11-

E! EiEr..9111.

in

-0"

E BB_

rej ,

qu

15"

Eu

"Elm

"Hu Eh' Ei"

9- -EEL.:
... :EN.. .milj
sm
d i' mS"
.1E,
91
mm -Em Am Am

NH

.p
alin

ffg1111
NE

I%
'9
'msEm

E'L Or taL, .1:: Iowa.

"Sr
mirulin
niUmniinmilin :-.EN. mg "-'
...11:1

.mu

11.1...11.{.11131M

1118$4.1

......

"""'"'''""'"111

/wawa,

Irn

.;;;;;;:anarararrastararearar-----

EMMI=N1===111.=

.1Sare

1[11

EuEluunnunnunlinnimmasn

szisEgna:unutuutu::

.11111.11.11191111

.1

"7,J5
Ce3

E-4

111"ram"

'1,114:e
It7JI111.1

441*-P

.,,
-

1...112.1111i1M11

"

111211=1.11=1'

Wilir

MT,Fr "
;

:::

.11010101.1111001

:85"111.

11.

-"NwatifffigtittudiEg

..i.
*

mmors

"
L..

nfl:

. ....
r

. :-

""4"."'

D'D+I

;;

"

rd-

`'

'

"?'

- -

*:;--

"

or

%:iie.

-1

.::::.

0,.;
44

r'rj

L...
g

, 4.1rr

ar:-.4.

4:

"::1

11,

""L'

"

4.7:F-11..::r

1.

711 '05"
7- - ..... - .

1;;;:.

...

ei

;;;-1-

........

1_

rr,

4.

+ +.:.

"Ng. +

or,

. ; ..

---------------

Sr

-"1

En

r_

.e.

... .

::.

dh

"*".:":::"Y::'
0'1 ::. .

- -, 4-,

.... .

...4.::.

...:

Air .,:;''

..:... ::. ior, .34

::.

...

.I"
.

::::..:::..:::. .:- .::.

..i...:F. 1:..:4;

... :::

... - ..

-gt-31:-.

't,::

re. .e..

;;;;4if.LI

::.

niEr.

.....:

W:-;

.:.

....'.:%,,
,..

''''irlkiliti

.:::....711 .

..:::!?: .

..::::0::1' 4,:.:IL ".

''.'.f.: .

: ..

':::..
... ,..

I..

12:iffiii24;

."

I.ar"' .1-

4, 4

...

:.

.111

'

E;;;:.

-g, '

f 6in 401

www.dacoromanica.ro

,;;;;,

.
L.LJ

-4-

EFP

'

+-

-R7r

;.

""--771-

h.ire,rart.

.14, -.4,',

_4
I

731
r44-1-1"f

EEL

7 'I

'

'

0]..
2 ....

,.... .

'i',

.
Cii

lv

,--r-, ,

nenrannennnanag.,..,t.nre.,a4
1611-1IN

+LS"'

r...138=21.

r,

"t

In

77

7-

MI

1111

"

MI

- .4411 I SR
ERI

'

- eneneeter.eettesnelineneeme:een

enetnnenternearne

-1=1-1ifdie'd

ene

EF=. 3:}033

nuino

===L

unztenzuzu,

r..-2--...cr.miarans=suumrarnautzwcanortur

Ha-

EESIM

,,

r,

'.11.""."" ........
Ve"
rInrc.Z477
re---nr..r,...enkernenenneeenennensenneennamen ..... :":

ECEIVrannratiz, -131E1===

" "'""6a1:iiElliTEEISIR

----

2111

giatr11

ri--,
4,

, ,Frf

00

%MI . --Hu

- "Mgr

.::::::JdIIi
Oli
MI 4'
:I

.211,

que:eneem

t.

Mind

Hr.

...

ill 1111

00

tt:r

--

------

www.dacoromanica.ro

UK1

.,quvwoi
1313VI.

HH HH

EH HE '1HHH

'11

'irfr

,p)>>p**sank0kks>2*)onamoso>))$mmta
41,19sur 314s!4.1t 'SW HATII01:1(1 u?

www.dacoromanica.ro

awn'

22272491246:02ftenEtagnaatan

fl
oorapaeuene

F: Neuzil, Sibiiu,
-

www.dacoromanica.ro

OffEOWISWASSEVS,