Sunteți pe pagina 1din 2

FIŞĂ DE LECTURĂ

Opera lirică
Am început lectura (data) 17.11.2009 Am terminat lectura (data)20.11.2009

Autorul : MIHAI EMINESCU


Volumul :”Poezii”
Editura: TANA Anul apariţiei volumului: 1883

Date importante din viaţa şi activitatea scriitorului : Poetul Mihai Eminescu (1850-1889) s-a născut in Moldova
la Botoşani, apoi a urmat şcoala făcând clasa a III-a si a IV-a la Cernauţi, la şcoala greco-orientală in anul 1857.In anul
şcolar 18581859, Eminescu s-a clasat al cincisprezecelea din 72 de colegi, iar dupa al doilea an de şcoala reuşise să se
claseze al 5-lea din optzeci de elevi. In toamna anului1869 la sfârşitul lunii septembrie, Eminescu părăseşte pentru
totdeauna locul natal. Ion L. Caragiale a fost coleg cu Mihai şi a fost singurul care l-a văzut inainte de a pleca la Bucureşti.
Eminescu a plecat să studieze la Viena unde a studiat doar trei ani , apoi şi-a urmat studiile la Berlin. Mihai Eminescu a fost
redactor la ziarul Timpul , alături de Ion L.Caragiale. El a plecat de la acest ziar in urma unui conflict, apoi colaborând la
ziarul Tribuna. De asemenea la Iaşi a scris in Convorbiri Literare alaturi de Titu Maiorescu. Eminescu se stinge din viată în
luna iunie a anului 1889, la numai 39 de ani,dupa o lungă suferinţă .
Alte opere ale autorului : Scrisoarea I, Luceafărul, Doina, Călin( file din poveste).

Titlul operei literare : LACUL.

Genul literar: genul liric.


Specia literară: pastel.

Versificaţia :
Poezia este formată din 5 strofe .
Strofa are 4 versuri.
Tipul de rimă : incrucişată.
Măsura versurilor : 8 silabe
Ritmul : trohaic.

Eul liric ( indici ai prezenţei, sentimentele exprimate ) : prezenţa eului liric se subliniază prin
pronumele personal eu şi prin verbe la persoana I singular: “trec”, “ascult”, “aştept”.

Caracteristici ale peisajului contemplat de eul liric ( cu exemple din text ) : tabloul terestru îl
formează lacul încărcat cu “Nuferi galbeni” şi codrul, simbol al permanenţei, iar planul cosmic îl
constitue cerul al cărui senin se reflectă în oglinda apei. Prin verbele: “tresărind” şi “cutremură” se
realizează personificarea naturii cuprinsă şi ea de fiorul emoţiei aşteptării. Barca este simbolul locului
ocrotitor, unde, îndrăgostiţii îşi pot trăi iubirea tainică şi pură.

Tonul general al poeziei : “Lacul” este o creaţie lirică de dragoste şi de natură, o idilă cu elemente de pastel
în care se îmbină sentimentul dragostei pentru fiinţa iubită cu adoraţia faţă de frumuseţile naturii.
Mesajul operei literare : poezia exprimă dorinţa intensă a poetului de împlinire a visului de iubire.

Figuri de stil ( epitete, comparaţii, personificări, metafore, repetiţii, enumeraţii, hiperbole, inversiuni,
aliteraţii, asonanţe) cu citate din text:
 epitete cromatice – ,,Lacul codrilor albastru’’... ,,Nuferi galbeni îl încarcă’’;
 metafore - ,,Cercuri albe” ;
 repetiţia adverbului parcă: - ,, parcă ascult, parcă aştept ’’ ;
 personificarea - „Îngânaţi de glas de ape”;
 aliteraţiile - conţin repetarea silabei „să”(să sărim) şi a consoanei „s” (să nu-mi
scape) ;
 asonanţele - sunt realizate prin accentuarea vocalei „A” (unduioasa, apa).
Imagini artistice ( vizuale, auditive, olfactive, tactile, dinamice ) cu citate din text :
 imaginile auditive sunt constituite de armonia miscării vântului şi a apei sugerate de
verbele: „foşnească” , „sune” , de adverbul „lin” si de adjectivul „unduioasă” folosite
ca epitete.

Titlul operei literare ( structură, semnificaţie ) : este exprimat printr-un substantiv comun articulat, numeşte
locul de visare şi de intâlnire pentru cei doi indrăgostiţi.

Vocabular ( câteva cuvinte noi pe care le-ai învăţat din opera citită şi sensurile lor) : cîrmă = piesă
mobilă care servește la menținerea sau la schimbarea direcției de mers a unei ambarcații, a unei nave
sau a unui aparat de zbor.

Citate preferate ( scrise între ghilimele) :


 ,,Să plutim cuprinşi de farmec
Sub lumina blândei lune ‘’
Impresii personale (de ce ţi-a plăcut lectura ?) : Poezia reprezintă o viziune romantică a autorului
asupra existenţei, împleteşte sentimentele dragostei faţă de fiinţa iubită cu adoraţia faţă de frumuseţile
naturii.

Opinii critice / Referinţe critice: poezia „Lacul” este o operă lirică întrucât Eminescu sugerează o
anumită atmosferă poetică subiectivă, printr-o uşoară seninătate şi calmă resemnare, deşi el surprinde
un moment de iubire neîmplinită.
Prof., Nicoleta Mocanu