Sunteți pe pagina 1din 9

FIŞA DE LUCRU NR.

1
- GENUL LIRIC-
CLASA a VII-a D

1. Trăsăturile genului liric:


trăsătura comuna a operelor lirice este manifestarea directa a
sentimentelor. Lirica este o poezie a prezentului, are in centrul
ei viata oamenilor si urmareste succesiunea unei varietati de
sentimente.
Speciile genului liric se individualizează prin:
a) felul in care poetul isi exprima sntimentele in strânsa
legătura cu diferite aspecte din realitate ;
b) prin procedee artistice folosite.

2. Figuri de stil:
epitete („stele argintii , „vecinice faclii", „note-ingrozitoare"),
comparatii („ard ca vecinice faclii", „fumuri ca inalte coloane"),
metafore („far tainic de lumina"), personificari („luna isi
aprinde farul tainic").

3. Strofa, versurile, rima, ritmul, măsura:


poezia are cinci strofe fiecare cu patru versuri, rima este rima
împerecheata si ritmul trohaic, cu o masură de 15 silabe.

4. Rolul semnelor de ortografie şi de punctuaţie:


semnele de ortografie şi punctuaţie au rolul de a sublinia
anumite aspecte şi de a crea un suspans în anuminte
momente.

5. Comentarea titlului:
titlul repezintă un rezumat concret al peisajului zugrăvit de
către autor în întreaga poezie.

6.Ideea transmisă:
poetul descrie tabloul plin de mareţie al unei nopţi de iarnă, în
care se simte copleşit de perfecţiunea si grandoarea
naturii, încremenită de un ger năprasnic.

7.Exprimarea opiniei cu privire la mesajul poeziei:


Miezul iernii infăţişează un tablou de noapte feerică de iarnă
privit pe geam, propune un tablou grav ale cărui amănunte sunt
sintetizate în metafora sacralităţii (natura-templu): Fumuri albe se
ridică în văzduhul scânteios / Ca înaltele coloane unui templu
1
maiestos / Şi pe ele se aşază bolta cerului senină,/ Unde luna îşi
aprinde farul tainic de lumină. Elementele peisajului evocă imaginea
unui lăcaş îndumnezeit: munţii par altare, copacii imbracaţi în nea
seamană cu o orgă uriaşă, aburii care se înalţă la cer creează
impresia unor coloane. Solemnitatea imaginilor este conferită de
neclintirea stranie a unui tablou de iarnă hiperbolizat prin asocierea
cu imaginea unui templu uriaş.

8.Imagini artistice:
cuvintele poeziei par simple, dar ele alcatuiesc combinaţii
redând surprinzătoare şi emoţionante imagini. Predomină
imaginile vizuale conturând tabloul grandios al naturii hibernale,
într-o îngemănare a cerului cu pământul, în culori si nuanţe de
alb strălucitor, oţelit, rece.

Miezul iernii
de Vasile Alecsandri

În păduri trăsnesc stejarii! E un ger amar, cumplit!


Stelele par îngheţate, cerul pare oţelit,
Iar zăpada cristalină pe câmpii strălucitoare
Pare-un lan de diamanturi ce scârţâie sub picioare.

Fumuri albe se ridică în văzduhul scânteios


Ca înaltele coloane unui templu maiestos,
Şi pe ele se aşează bolta cerului senină
Unde luna îşi aprinde farul tainic de lumină.

O! tablou măreţ, fantastic!... Mii de stele argintii


În nemărginitul templu ard ca vecinice făclii.
Munţii sunt a lui altare, codrii - organe sonoare
Unde crivătul pătrunde, scotând note-ngrozitoare.

Totul e în neclintire, fără viaţă, fără glas;


Nici un zbor în atmosferă, pe zăpadă - nici un pas;
Dar ce văd?... în raza lunii o fantasmă se arată...
E un lup ce se alungă după prada-i spăimântată!

2
FIŞA DE LUCRU NR.2
- GENUL LIRIC-
CLASA a VII-a D

1. Trăsăturile genului liric:


figuri de stil, imagini artistice şi elemente de prozodie,
predomina descrierea.
2. Figuri de stil:
epitete ( soare dulce, orizontul aurit), metafore (sorbind roua
dimineţii, şi cu raze vii sărută, bobocei de aur).
3. Strofa, versurile, rima, ritmul, măsura:
poezia are patru strofe fiecare cu patru versuri, rima este rima
împerecheata si ritmul trohaic, cu o măsură de 15 silabe.

4. Rolul semnelor de ortografie şi de punctuaţie:


semnele de punctuaţiei au, cu precădere, rolul de a arăta o
enumeraţie, dar şi de a face trecerea de la un tablou la altul.

5. Comentarea titlului:
titlul ne introduce în lumea descrisă de autor în aceasta
poezie.

6. Exprimarea opiniei cu privire la mesajul poeziei:


Dimineata zugrăveşte un tablou cu începutul zilei la ţară
unde oamenii se trezesc înainte de răsăritul soarelui, iar
întreaga natură odată cu aceştia.

7. Ideea transmisă:
Prin această poezie autorul ne transmite dorinţa de viaţă şi
iubirea faţă de natură.

8. Imagini artistice:
Imaginile sunt formate prin descrierea enumerativa a
răsăritului de soare, trezirea naturii la viaţă şi pregatirile pe
car le fac ţăranii pentru a pleca la munca câmpului (,,el s-
3
enalţă de trei suliţi...’’; ,,ce răzbat prin frunze-uscate’’; ,,
Păsărelele-şi dreg glasul’’)

Dimineaţa
de Vasile Alecsandri

Zori de ziuă se revarsa peste vesela natura,


Prevestind un soare dulce cu lumină şi căldură,
In curând şi el apare pe-orizontul aurit,
Sorbind roua dimineţii de pe câmpul înverzit.

El se-nalţă de trei suliţi pe cereasca mandră scară


Şi cu raze vii sărută june flori de primăvară,
Dediţei şi viorele, brebenei şi toporaşi
Ce răzbat prin frunze-uscate şi s-arata drăgălaşi.

Muncitorii pe-a lor prispe dreg uneltele de muncă.


Păsărelele-şi dreg glasul prin huceagul de sub luncă.
In grădini, în câmpi, pe dealuri, prin poiene şi prin vii
Ard movili buruienoase, scoţând fumuri cenuşii.

Caii zburdă prin ceairuri; turma zbiară la păşune;


Mieii sprinteni pe colnice fug grămadă-n repejune,
Şi o blândă copiliţă, torcând lâna din fuior,
Paşte bobocei de aur lâng-un limpede izvor.

4
FIŞA DE LUCRU NR.3
- GENUL LIRIC-
CLASA a VII-a D

1. Trăsăturile genului liric:


Este o confesiune prin care eul liric îsi exprima trăirile.

2. Figuri de stil:
epitete (mari frânghii, aerul ume) metafore (potcoava
lunii, dinţii literelor) comparaţii (inimă, panetă
misterioasă)

3. Strofa, versurile, rima, ritmul, măsura:


poezia este compusă din patru strofe asimetrice, poetul
folosind versul liber.

4. Rolul semnelor de ortografie şi de punctuaţie:


semnele de ortografie şi punctuaţie au rolul de a pune in
evidenţă sentimentele autorului, de a sublinia trăirile
interioare ale acestuia.

5. Ideea transmisă:
prin aceste versuri autorul ne transmite sentimentele de
tristeţe şi singurătate care i-au cuprins sufletul.

5
6. Comentarea titlului:
titlul transpune sentimentele cu ajutorul comparaţiei şi
prefaţează conţinutul poeziei.

7. Exprimarea opiniei cu privire la mesajul poeziei:


autorul îsi dezvăluie sentimentele in faţa cititorului şi le
expune cu ajutorul elementelor din natură, îsi strigă
singurătatea şi tristeţea din sufletul său.

8. Imagini artistice:
,,aniversarea frunzelor lovite de ploaie’’ ; ,,frânghii de
ploaie’’ ; ,,aerul umed care
ne-a-nfăşurat’’; ,, imaginile tale tandre, puţin fluturate’’ ;
,,bicicletelor rezemate de zid’’ .

Frunzişuri
Nichita Stănescu

Se-apropie aniversarea frunzelor lovite de ploaie.


Amintirea întâmplărilor mele
vine din viitor, nu din trecut.
Deci spun: se vor dărâma mari frânghii de ploaie
prin aerul umed care ne-a-nfăşurat
înserările.

Inimă, inimă, planetă misterioasă,


suflete, suflete, aer prin care se-apropie
imaginile tale tandre, puţin fluturate
de respiraţia mea.

Se-apropie aniversarea frunzelor lovite de ploaie,


aniversarea pietrelor de căldărăm în care
potcoava lunii va izbi, când voi trece ridicat în să
aniversarea bicicletelor rezemate de zid, aniversarea
numerelor de licean purtate la mânecă,
aniversarea tuturor vorbelor care
ţin în dinţii literelor

6
dorinţele, dragostea...

Inimă, inimă, planetă misterioasă


pe care mi-ar fi plăcut să trăiesc şi să mor.

FIŞA DE LUCRU NR.4


- GENUL LIRIC-
CLASA a VII-a D

1. Trăsăturile genului liric:


este o confesiune prin care eul liric îsi exprimă trăirile.

2. Figuri de stil:
metafora (Norii ma apasa cu umbra lor ; Soarta mea de
granit),

3. Strofa, versurile, rima, ritmul, măsura:


poezia este compusă din şase strofe asimetrice, poetul
folosind versul liber.

4. Rolul semnelor de ortografie şi de punctuaţie:

7
semnele de ortografie şi punctuaţie au rolul de a sublinia
anumite aspecte şi de a crea un suspans în anuminte
momente.

5. Ideea transmisă:
autorul arată în aceasta poezie faptul că toate greutăţile şi
obstacolele din viaţă lasă urme in suflet şi provoacă durere.

6. Comentarea titlului:
titlul arata obstacolele vieţii peste care se trece cu greutate,
la fel cum se trece şi peste un munte adevărat.

7. Exprimarea opiniei cu privire la mesajul poeziei:


autorul îsi compară sufletul cu un trotuar pe care toată
lumea circulă fără să ţină cont şi fără a respecta
sentimentele şi emoţiile acestuia.

8. Imagini artistice:
,,Au trecut peste mine’’ ; ,,Am simtit soarele…’’ ; ,,ma
pomenesc urland’’ .

Marin Sorescu
Muntele

Tin locul unei pietre de pavaj,


Am ajuns aici
Printr-o regreatabila confuzie.

Au trecut peste mine


Masini mici,
Autocamioane,

8
Tancuri
Si tot felul de picioare.

Am simtit soarele pana la


Si luna
Pe la miezul noptii.

Norii ma apasa cu umbra lor,


De evenimente grele
Si importante
Am facut bataturi.

Si cu toate ca-mi port


Cu destul stoicism
Soarta mea de granit
Cateodata ma pomenesc urland:

Circulati numai pe partea carosabila


A sufletului meu,
Barbarilor!