FIŞA DE LUCRU NR.

1 - GENUL LIRICCLASA a VII-a D
1. Trăsăturile genului liric:

trăsătura comuna a operelor lirice este manifestarea directa a sentimentelor. Lirica este o poezie a prezentului, are in centrul ei viata oamenilor si urmareste succesiunea unei varietati de sentimente. Speciile genului liric se individualizează prin: a) felul in care poetul isi exprima sntimentele in strânsa legătura cu diferite aspecte din realitate ; b) prin procedee artistice folosite.
2. Figuri de stil:

epitete („stele argintii , „vecinice faclii", „note-ingrozitoare"), comparatii („ard ca vecinice faclii", „fumuri ca inalte coloane"), metafore („far tainic de lumina"), personificari („luna isi aprinde farul tainic").
3. Strofa, versurile, rima, ritmul, măsura:

poezia are cinci strofe fiecare cu patru versuri, rima este rima
împerecheata si ritmul trohaic, cu o masură de 15 silabe. 4. Rolul semnelor de ortografie şi de punctuaţie:

semnele de ortografie şi punctuaţie au rolul de a sublinia anumite aspecte şi de a crea un suspans în anuminte momente.
5. Comentarea titlului:

titlul repezintă un rezumat concret al peisajului zugrăvit de către autor în întreaga poezie. 6.Ideea transmisă: poetul descrie tabloul plin de mareţie al unei nopţi de iarnă, în care se simte copleşit de perfecţiunea si grandoarea naturii, încremenită de un ger năprasnic. 7.Exprimarea opiniei cu privire la mesajul poeziei: Miezul iernii infăţişează un tablou de noapte feerică de iarnă privit pe geam, propune un tablou grav ale cărui amănunte sunt sintetizate în metafora sacralităţii (natura-templu): Fumuri albe se ridică în văzduhul scânteios / Ca înaltele coloane unui templu
1

maiestos / Şi pe ele se aşază bolta cerului senină,/ Unde luna îşi aprinde farul tainic de lumină. Elementele peisajului evocă imaginea unui lăcaş îndumnezeit: munţii par altare, copacii imbracaţi în nea seamană cu o orgă uriaşă, aburii care se înalţă la cer creează impresia unor coloane. Solemnitatea imaginilor este conferită de neclintirea stranie a unui tablou de iarnă hiperbolizat prin asocierea cu imaginea unui templu uriaş. 8.Imagini artistice: cuvintele poeziei par simple, dar ele alcatuiesc combinaţii redând surprinzătoare şi emoţionante imagini. Predomină imaginile vizuale conturând tabloul grandios al naturii hibernale, într-o îngemănare a cerului cu pământul, în culori si nuanţe de alb strălucitor, oţelit, rece.

Miezul iernii
de Vasile Alecsandri În păduri trăsnesc stejarii! E un ger amar, cumplit! Stelele par îngheţate, cerul pare oţelit, Iar zăpada cristalină pe câmpii strălucitoare Pare-un lan de diamanturi ce scârţâie sub picioare. Fumuri albe se ridică în văzduhul scânteios Ca înaltele coloane unui templu maiestos, Şi pe ele se aşează bolta cerului senină Unde luna îşi aprinde farul tainic de lumină.

O! tablou măreţ, fantastic!... Mii de stele argintii În nemărginitul templu ard ca vecinice făclii. Munţii sunt a lui altare, codrii - organe sonoare Unde crivătul pătrunde, scotând note-ngrozitoare.

Totul e în neclintire, fără viaţă, fără glas; Nici un zbor în atmosferă, pe zăpadă - nici un pas; Dar ce văd?... în raza lunii o fantasmă se arată... E un lup ce se alungă după prada-i spăimântată!

2

FIŞA DE LUCRU NR.2 - GENUL LIRICCLASA a VII-a D 1. Trăsăturile genului liric: figuri de stil, imagini artistice şi elemente de prozodie, predomina descrierea. 2. Figuri de stil: epitete ( soare dulce, orizontul aurit), metafore (sorbind roua dimineţii, şi cu raze vii sărută, bobocei de aur). 3. Strofa, versurile, rima, ritmul, măsura: poezia are patru strofe fiecare cu patru versuri, rima este rima
împerecheata si ritmul trohaic, cu o măsură de 15 silabe.

4. Rolul semnelor de ortografie şi de punctuaţie: semnele de punctuaţiei au, cu precădere, rolul de a arăta o enumeraţie, dar şi de a face trecerea de la un tablou la altul. 5. Comentarea titlului: titlul ne introduce în lumea descrisă de autor în poezie. aceasta

6. Exprimarea opiniei cu privire la mesajul poeziei: Dimineata zugrăveşte un tablou cu începutul zilei la ţară unde oamenii se trezesc înainte de răsăritul soarelui, iar întreaga natură odată cu aceştia. 7. Ideea transmisă: Prin această poezie autorul ne transmite dorinţa de viaţă şi iubirea faţă de natură. 8. Imagini artistice: Imaginile sunt formate prin descrierea enumerativa a răsăritului de soare, trezirea naturii la viaţă şi pregatirile pe car le fac ţăranii pentru a pleca la munca câmpului (,,el s3

enalţă de trei suliţi...’’; ,,ce răzbat prin frunze-uscate’’; ,, Păsărelele-şi dreg glasul’’)

Dimineaţa
de Vasile Alecsandri Zori de ziuă se revarsa peste vesela natura, Prevestind un soare dulce cu lumină şi căldură, In curând şi el apare pe-orizontul aurit, Sorbind roua dimineţii de pe câmpul înverzit. El se-nalţă de trei suliţi pe cereasca mandră scară Şi cu raze vii sărută june flori de primăvară, Dediţei şi viorele, brebenei şi toporaşi Ce răzbat prin frunze-uscate şi s-arata drăgălaşi.

Muncitorii pe-a lor prispe dreg uneltele de muncă. Păsărelele-şi dreg glasul prin huceagul de sub luncă. In grădini, în câmpi, pe dealuri, prin poiene şi prin vii Ard movili buruienoase, scoţând fumuri cenuşii. Caii zburdă prin ceairuri; turma zbiară la păşune; Mieii sprinteni pe colnice fug grămadă-n repejune, Şi o blândă copiliţă, torcând lâna din fuior, Paşte bobocei de aur lâng-un limpede izvor.
4

FIŞA DE LUCRU NR.3 - GENUL LIRICCLASA a VII-a D 1. Trăsăturile genului liric: Este o confesiune prin care eul liric îsi exprima trăirile.
2. Figuri de stil:

epitete (mari frânghii, aerul ume) metafore (potcoava lunii, dinţii literelor) comparaţii (inimă, panetă misterioasă) 3. Strofa, versurile, rima, ritmul, măsura: poezia este compusă din patru strofe asimetrice, poetul folosind versul liber. 4. Rolul semnelor de ortografie şi de punctuaţie: semnele de ortografie şi punctuaţie au rolul de a pune in evidenţă sentimentele autorului, de a sublinia trăirile interioare ale acestuia.
5. Ideea transmisă:

prin aceste versuri autorul ne transmite sentimentele de tristeţe şi singurătate care i-au cuprins sufletul.
5

6. Comentarea titlului:

titlul transpune sentimentele cu ajutorul comparaţiei şi prefaţează conţinutul poeziei.
7. Exprimarea opiniei cu privire la mesajul poeziei:

autorul îsi dezvăluie sentimentele in faţa cititorului şi le expune cu ajutorul elementelor din natură, îsi strigă singurătatea şi tristeţea din sufletul său. 8. Imagini artistice:
,,aniversarea frunzelor lovite de ploaie’’ ; ,,frânghii de ploaie’’ ; ,,aerul umed care ne-a-nfăşurat’’; ,, imaginile tale tandre, puţin fluturate’’ ; ,,bicicletelor rezemate de zid’’ .

Frunzişuri
Nichita Stănescu
Se-apropie aniversarea frunzelor lovite de ploaie. Amintirea întâmplărilor mele vine din viitor, nu din trecut. Deci spun: se vor dărâma mari frânghii de ploaie prin aerul umed care ne-a-nfăşurat înserările. Inimă, inimă, planetă misterioasă, suflete, suflete, aer prin care se-apropie imaginile tale tandre, puţin fluturate de respiraţia mea. Se-apropie aniversarea frunzelor lovite de ploaie, aniversarea pietrelor de căldărăm în care potcoava lunii va izbi, când voi trece ridicat în să aniversarea bicicletelor rezemate de zid, aniversarea numerelor de licean purtate la mânecă, aniversarea tuturor vorbelor care ţin în dinţii literelor 6

dorinţele, dragostea... Inimă, inimă, planetă misterioasă pe care mi-ar fi plăcut să trăiesc şi să mor.

FIŞA DE LUCRU NR.4 - GENUL LIRICCLASA a VII-a D 1. Trăsăturile genului liric: este o confesiune prin care eul liric îsi exprimă trăirile. 2. Figuri de stil: metafora (Norii ma apasa cu umbra lor ; Soarta mea de granit),
3. Strofa, versurile, rima, ritmul, măsura:

poezia este compusă din şase strofe asimetrice, poetul folosind versul liber.
4. Rolul semnelor de ortografie şi de punctuaţie:

7

semnele de ortografie şi punctuaţie au rolul de a sublinia anumite aspecte şi de a crea un suspans în anuminte momente. 5. Ideea transmisă: autorul arată în aceasta poezie faptul că toate greutăţile şi obstacolele din viaţă lasă urme in suflet şi provoacă durere. 6. Comentarea titlului: titlul arata obstacolele vieţii peste care se trece cu greutate, la fel cum se trece şi peste un munte adevărat. 7. Exprimarea opiniei cu privire la mesajul poeziei: autorul îsi compară sufletul cu un trotuar pe care toată lumea circulă fără să ţină cont şi fără a respecta sentimentele şi emoţiile acestuia. 8. Imagini artistice: ,,Au trecut peste mine’’ ; ,,Am simtit soarele…’’ ; ,,ma pomenesc urland’’ .

Marin Sorescu
Muntele Tin locul unei pietre de pavaj, Am ajuns aici Printr-o regreatabila confuzie. Au trecut peste mine Masini mici, Autocamioane,
8

Tancuri Si tot felul de picioare. Am simtit soarele pana la Si luna Pe la miezul noptii. Norii ma apasa cu umbra lor, De evenimente grele Si importante Am facut bataturi. Si cu toate ca-mi port Cu destul stoicism Soarta mea de granit Cateodata ma pomenesc urland: Circulati numai pe partea carosabila A sufletului meu, Barbarilor!

9