Sunteți pe pagina 1din 3

Data

Nevoie de
implicate

Diagnostic de
nursing

Obiective

5.05.20
16

Nevoia de
a-si
mentine
tegument
ele integre

P alterarea
integritatii
tegumentelor
E interventia
chirurgicala
S plaga
operatorie

-Pacientul
sa
prezinte
tegument
e integre

Interventii
autonome si
delegate
-se urmareste
igiena
pacintului,iar in
fct de stare
generla a
acestuia,fie se
efectueaza
toaleta pe regiuni
fie va fi ajutat i
satisfacerea
igienei personale
-vom respecta cu
strictete toate
masurile de
asepsie
-plaga va fi
ingrijita ori de
cate ori este
nevoie cu solutii
antiseptice iar
instrumentarul
este steril,solutii
antiseptice
-solutii septice
-vom urmarii
tuburile de
dren,acestea sa
nu fie cutate pt a
permite
evacuarea sau
drenarea
lichidului.
-lenjeria de corp si
de pat curate
-educarea
pacientului in
vederea evitarii
apritiei evisceratie
-masuram fct
vitale si
vegetative
--la indicatia
medicului
-se vor administra

Evaluare

- in urma
interventiilor
acordate
prezinta
tegumente
integre
RPTT.A-

antibiotice
Data

Nevoia
implicata
Nevoia de a
evita
pericolele

Nevoia de
a dormi a
se odihni

Diagnostic
de nursing
P risc de
complicatii
E
interventii
chirurgicale
S
infectarea
plagii..

P alterarea
nevoii de a dormi
a se odihni
E interventia
chirurgicala
S durere,ore
insuficente de
somn,oboseala,tr
eziri nocturne
frecvente,atipiri
in timpul zilei.

Pacinetul
sa se
odihneasca
pe toata
perioada
spitalizarii

-climat
optim
-

Pacient cu pancreatita necrozanta


Nevoia de
a-si
mentine
temp in
limite
normale

P
hipertermie
E din cazua
procesului
inflamator
S febra
ridicata(3940)
Frison,transpi
ratii

Pacientul
sasi
mentina
temp in
limite
normale(36
-37C)

-masurarea
fct vitale si
begetative si
a
temperaturii
-aplicam
metode de
combatere a
febrei(compr
ese reci
aplicate pe
frunte,hidrata
rea
pacientului
-schimbarea

T
R
T.A
P
Diureza
Ingesta
Excreta

lenjeriei de
pat si de corp
-igiena
riguroasa a
tegumentelor
La idicatia
medicului
tratament

Nevoia de
a comunica

P
comunicare
ineficenta la
nivel afectiv
E
necunoasterii
pronosticului
bolii
S
teama,ingrijo
rare
anxientate

Pacientul
sa prezinte
o
comunicare
eficenta la
nivel
afectiv