Sunteți pe pagina 1din 2

Romeo si Julieta

C e l e d o u a f a m i l i i i m p o r t a n t e a l e Ver o n e i e r a u C a p u l e t s i M o n t a g u e . Neintel
egerile dintre cele doua familii erau atat de mari si durau de atat de multtimp, incat nu era
posibil ca un servitor al casei Capulet sa se intalneasca cu unservitor al casei Montague, fara ca
din aceasta sa iasa o cearta.In primul act, batranul lord Capulet a organizat un dineu fastuos la
care ainvitat multe doamne frumoase si numerosi nobili. La acesta petrecere toti
erau bineveniti in afara de cei din familia Montague. Cu toate acestea Romeo,
fiul b a t r a n u l u i l o r d M o n t a g u e m e r g e m a s c a t l a p e t r e c e r e p e n t r u a
o v e d e a p e Ros ali ne , f e me i a pe c are o i ube a. Aj uns la di ne u, Ro me o
observa o
femeies u p e r b a d e c a r e s e i n d r a g o s t e s t e p e l o c . T o t i n a c e a s e
a r a s i J u l i e t a s e indragosteste de Romeo, cu toate ca cei doi nu isi cunosc identitatea,
urmand cadoar mai tarziu sa afle caror familii apartin.In cel de-al doilea act Romeo, ignorand
pericolul urca in camera
Julietei,u n d e c e i d o i p l a n u i e s c s a s e c a s a t o r e a s c a p e a s c u n s . I n d r a g o
s t i t i i a u f o s t casatoriti in ziua urmatoare de catre Friar Laurence, unul
d i n t r e p r i e t e n i i l u i Romeo.In actul trei, in urma unui conflict Romeo il ucide pe
Tybalt din familiaCapulet, in urma acestui fapt, fiind expulzat din Verona de catre printul
Escalus.In acest timp, tatal Julietei decide ca a sosit timpul ca aceasta sa se casatoreascac u
Paris, hotarand chiar si data nuntii. Julieta nu este de acord cu
h o t a r a r e a tatalui sau si decide sa se sinucida.In cel de-al patrulea act, Friar Laurance ii ofara
Julietei o potiune pentru a-si simula moartea. Fata hotaraste sa ia potiunea in noaptea
de dinaintea nuntii, pentru a putea fi rapita de Romeo. In acea noapte, la sosirea
lui Paris familiaCapulet descopera ca Julieta a murit, pregatirile de nunta
transformandu-se in pregatiri de inmormantare.I n a l c i n c i l e a a c t , R o m e o s e
i n d r e a p t a s p r e Ver o n a p e n t r u a - s i v e d e a , iubita pentru ultima data, el nestiind de
planul Julietei. Dupa ce il ucide pe Paris,Romeo ia si el otrava, o saruta pe Julieta pentru ultima,
iar apoi moare. Julieta set r e z e s t e d u p a c e a t r e c u t e f e c t u l p o t i u n i i , d a r c a n d
v e d e c a R o m e o a m u r i t s e sinucide si
ea.L a i n c e p u t u l p i e s e i , R o m e o s u f e r a d i n c a u z a R o s a l i n d e i , c a r e n u
i i impartaseste dragostea. Isi petrece majoritatea timpului suspinind din cauza uneivieti
amoroase disperate. Este mentionat la inceput ca un ratacitor fara cauza, preocupat
de Rosalinda. Familia sa se intreaba care ar putea fi cauza deznadejdiis a l e . R o s a l i n d a e s t e
o b s e s i a l u i R o m e o , d e s i d i n d e s c r i e r i l e l u i n i s e r e l e v a superficialitatea
dragostei sale. Cind o descrie pe Rosalinda lui Benvolio, se r e f e r a d o a r l a
a t r a c t i v i t a t e a s i l a f r u m u s e t e a e i f i z i c a . M a i d e g r a b a d e c i t s a argumenteze de
ce o iubeste, el blestema nefericirea dragostei neimpartasite. Pe p a r c u r s u l p i e s e i r e l a t i a
lui Romeo cu Rosalinda este pasiva. El nu vorbeste
2
niciodata cu ea si nici nu inceraca sa faca ceva pentru a o cuceri. Se zbate
intreadulare si disperare. In ciuda insistentelor lui Benvolio, adoslescentul refuza saia in
considerare si existenta altor femei. Romeo o urmareste pe Rosalinda la petrecerea
Capuletilor, unde refuza sa ia parte la festivitati si in loc sa incerce sase apropie de ea, isi petrece
timpul in lamenatre sufocindu-se sub povarea greaa dragiosteiDesi Romeo isi decalara
dragostea fata de Rosalinda, din
comportamentull u i , a t u n c i c i n d o d e s c o p e r a p e J u l i e t a n e d a m s e
a m a d e i n c o n s i s t e n t a sentimentelor sale. Odata ce o vede pe Julieta, aceasta devine
centrul universuluiiar Rosalinda e uitata. Spre deosebire de pasivitatea fata de Rosalinda, cu
JulietaRomeo este deosebit de activ. Incearca sa se faca remarcat si chiar sa-i
smulgaun sarut. Dupa ce Romeo si Julieta isi dau seama ca interesul lor este reciproc,Romeo ii
cere juraminte de dragoste, iar apoi Romeo ii cere fratelui Lawrence sa-i casatoreasca.
Fratele Lawrence este surprins dar Romeo ii explica ca a uitat-o pe Rosalinda. Observam ca desi

abia s-au intilnit, Romeo incerca sa se asigurede legatura lor, comportament opus celui fata de
Rosalinda.Dupa casatorie relatia dintre Romeo si Julieta devine mult mai complexasi
implica mai multi factori. Un moment important este cele in care Romeo il intilneste
pe Tybalt, cu care este acum inrudit prin casatorie. Impulsivul Romeoi n c e a r c a s a s e
s t a p i n e a s c a i n f a t a l u i d a r p i n a l a u r m a r a s p u n d e p r o v o c a r i i acestuia si il
ucide in lupta. Pentru aceasta crima Romeo este exilat la Mantua siseparat de mireasa lui. Cind
primeste de veste ca Julieta a murit, este devastat sidecide sa o urmeze. Gaseste trupul
Julietei la mormint si se sinucide inghitindotrava. Acesta sinucidere este actul
final, si dealtfel cel mai profund pe care il face Romeo pentru Julieta.Romeo este o figura
romantica tragica. Incepe prin a fi un tinar superficialsi sfirseste prin a se implica intr-o relatie
complexa, careia i se sacrifica.Julieta, membra a familiei Capulet, este foarte tinara,
are doar 14 ani. Ea estec r e s c u t a d e D o i c a , c a r e i i e s t e p r i e t e n a , c o n f i d e n t a s i
mai mult, mama. De-alungul piesei Julieta se bizuie pe ea in situatiile
cele mai dificile. DoamnaCapulet, mama biologica a Julietei, nu ii este
a p r o p i a t a . C i n d J u l i e t a a t i n g e virsata maritisului, vrea sa o casatoreasca cu Paris,
netinind cont de sentimenteleei. Julieta incearca sa-i vorbesca dar mama ei nu vrea sa o asculte
si ii spune case va marita cu Paris chiar si cu sila.Relatia Julietei cu Romeo este diferita de
toate celelalte. Il intilneste la p e t r e c e r e s i s e i n d r a g o s t e s t e d e e l l a p r i m a
v e d e r e . I n c i t e v a o r e , e l d e v i n e persoana cea mai importanta a vietii ei. Vrea sa se
casatoreasca cu el desi stie cao r e l a t i e i n t r e f a m i l i i l e l o r e s t e i m p o s i b i l a .
D r a g o s t e a e i i n s a n u t i n e c o n t d e logica asa ca se intilneste cu Romeo la fratele
Lawrence si se casatoreste cu el.Dupa casatorie, ea este optimista si crede ca
necazurile s-au incheiat, cind de
3
fapt sint abia pe cale sa inceapa. Pe tot parcursul piesei Julieta este
c o m p l e t devotata lui Romeo: este gata sa renunte la numele sau, refuza sa se casatoreascacu
Paris. Singura data cind simte furie impotriva lui este atunci cind acesta ilucide pe
Tybalt, dar dupa o reflectie isi da seama ca de fapt este de partea
luiRomeo.J u l i e t a e v o l u e z a p e p a r c u r s u l p i e s e i t r a n s f o r m i n d u - s e
i n t r - o f e m e i e independenta. Primul semn este impotrivirea in fata parintilor la
casatoria cuP a r i s . L a s f i r s i t u l p i e s e i t i n a r a J u l i e t a s e t r e z e s t e s i i l g a s e s t e
p e i u b i t u l s a u Romeo mort. Pentru ca nu vrea sa traiesca fara el, se sinucide.Alte persoaje
importante sunt : Doica, fratele Lawrence, Mercutio, Tybalt.D o i c a e s t e u n p e r s o n a j
d i n a m i z a t o r. E s t e u n m e b r u a l f a m i l i e i C a p u l e t , p r i n adoptie si este mai
apropiata de Julieta decit mama acesteia. Este implicata incade la inceput in relatia lui Romeo
cu Julieta, dezvalunidu-le identitatea. Este un personaj mai vesel care aduce lumina in contextul
sumbru al piesei.Fratele Lawrence este cel care isi doreste sa aduca pacea intre cele
douafamilii. Este un fel de personaj oglinda al Doicii daca ne gindim la relatia lui cuRomeo. Ele
celebreaza casatoria celor doi tineri si o ajuta pe Julieta sa se prefacamoarta. Are un plan
bine stabilit de a salva relatia lor, dar acest plan da gres. Sinuciderile celor doi vor
atirna greu pe umerii fratelui Lawrence, care in esentaeste un om bun care a luat niste decizii
gresite.Mercutio este prietenul si confidentul lui Romeo. Este cel care prevede inca de
la inceput sfirsitul tragic al dragostei celor doi. Este un personaj care
pe p a r c u r s u l p i e s e i o f e r a i n f o r m a t i i i m p o r t a n t e c i t i t o r u l u i . M o a r t e a l u i e s
t e u n moment cheie al piesei.Tybalt este un personaj cheie. Membru al familiei
Capulet, aparator al eie s t e p r i m u l c a r e i l o b s e r v a p e R o m e o . U c i d e r e a
d e c a t r e e l a l u i M e r c u t i o declanseaza sirul
fatal.E x i s t a m a i m u l t e m o d u r i s h a k e s p e a r i e n e , m a i m u l t e c h i p u r i d e
a-lcunoaste pe Shakespeare. Ele apartin veacurilor care au trecut
p e l a n g a Shakespeare, ca un tren de-a lungul unui masiv muntos, fara sa-I poata
prindedecat aspectele partiale, fugitive. Trenul a trecut, lasand in urma fumul opiniilor.Muntele
e tot acolo, singur, el si cerul