Sunteți pe pagina 1din 22

Titular curs: conf. univ. dr.

Ghita Emil

Audit si control
II FB
1. Unde s-a utilizat termenul de audit in acceptiunea folosita in prezent?
Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti, 2007. Cap. I.- Conceptul de audit public intern, pag.17.
2. Unde s-a infiintat Institutul Auditului Intern (IIA)?
Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine,Bucuresti, 2007. Cap. I. .- Conceptul de audit public intern, pag.18.
3. Pe ce baza se acorda calitatea de Auditor Intern Calificat (CIA)?
Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine,Bucuresti, 2007. Cap. I.- Conceptul de audit public intern, pag.18.
.
4. Ce cuprinde cadrul de referinta al auditului intern ?
Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine,Bucuresti, 2007. Cap. I. .- Conceptul de audit public intern, pag.23.
5. Ce elemente indispensabile precizeaza conceptul de audit intern ?
Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti, 2007. Cap. I.- Conceptul de audit public intern, pag.23..
6. Care este scopul Codului deontologic in auditul intern ?
Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti, 2007. Cap. I. .- Conceptul de audit public intern, pag.23
7. Care este scopul normelor (standardelor)de audit intern ?
Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti, 2007. Cap. I.- Conceptul de audit public intern, pag.23.
8. Care e scopul Normelor Practice de Aplicare (NPA)?
Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti, 2007. Cap. I.- Conceptul de audit public intern, pag.24.
9. Ce a stabilit Amendamentul Sarbanes & Oxley al Congresului SUA?
Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti, 2007. Cap. I.- Conceptul de audit public intern, pag.24.

10. Care sunt elementele de implicare in viata entitatii a functiei de audit intern?

Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de


Maine, Bucuresti, 2007. Cap. I.- Conceptul de audit public intern, pag.25.
11. Ce reprezinta auditul intern?
Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti, 2007. Cap I.- Conceptul de audit public intern, pag.25.
12. Ce este profesionalismul auditorului intern?
Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti, 2007. Cap. I -Conceptul de audit public intern, pag.25.
13. La ce se refera ajutorul dat de auditorul intern salariatilor fara a-i judeca ?
Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti, 2007. Cap. I-Conceptul de audit public intern, pag.26.

14. De cine este data independenta compartimentului de audit intern in cadrul entitatii ?
Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti, 2007. Cap. I. -Conceptul de audit public intern, pag.27.
15. De cine este data independenta auditorilor interni fata de activitatile pe care le
auditeaza?
Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti, 2007. Cap. I-Conceptul de audit public intern, pag.27.
16. Care sunt regulile standardului privind independenta?.
Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti, 2007. Cap. I. -Conceptul de audit public intern, pag.28.

17. Care sunt limitarile privind independenta auditorului intern?


Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti, 2007. Cap. I. -Conceptul de audit public intern, pag.28-29.

18. Ce se intelege prin universalitatea functiei de audit intern?


Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti, 2007. Cap. I. -Conceptul de audit public intern, pag.30.
.
19. Ce presupune independenta auditorului intern ?
Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti, 2007. Cap. I. -Conceptul de audit public intern, pag.31.
20. Care sunt caracteristicile auditului intern ?
Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti, 2007. Cap. I. -Conceptul de audit public intern, pag.30-33.

21. Ce presupune periodicitatea auditului intern ?


Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti, 2007. Cap. I. -Conceptul de audit public intern, pag.32.
22. Care sunt structurile de audit public intern in tara noastra ?
Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti, 2007. Cap. II-Organizarea activitatii de audit public internpag.34.
23. Unde functioneaza Unitatea Centrala de Armonizare pentru Auditul Public Intern
(UCAAPI)?
Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti, 2007. Cap. II. -Organizarea activitatii de audit public internpag.34.
24. Ce cuprinde structura teritoriala a Unitatii Centrale de Armonizare pentru Auditul
Public Intern (UCAAPI) ?
Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti, 2007. Cap. II. - Organizarea activitatii de audit public internpag.35.
25. Care sunt celelalate pietre de temelie ale guvernantei corporative in afara de auditul
intern ?
Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti, 2007. Cap II. - Organizarea activitatii de audit public internpag.35.
26. Prin ce este recunoscuta international buna conduita in activitatea de audit intern ?
Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti, 2007. Cap. II - Organizarea activitatii de audit public internpag.36.

27. In ce sens este utilizat termenul de compartiment in activitatea de audit intern ?


Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti, 2007. Cap. II - Organizarea activitatii de audit public internpag.42.
28. Unde se organizeaza in mod obligatoriu compartimentul de audit public intern ?
Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti, 2007. Cap. II - Organizarea activitatii de audit public internpag.43.
29. Pe cine trebuie sa incunostiinteze conducatorul institutiei publice in vederea
organizarii Compartimentului de audit intern ?
Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti, 2007. Cap. II. - Organizarea activitatii de audit public internpag.43.

30. Pana la ce data le revine obligatia institutiilor publice mici de a-si constitui
Compartiment de audit public intern (cand sunt indeplinite conditiile legale)?

Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de


Maine, Bucuresti, 2007. Cap. II- Organizarea activitatii de audit public internpag.43..
31. In ce termen au obligatia institutiile publice sa anunte Compartimentul de audit public
intern din cadrul DGFP care au organizat Compartimente de audit intern
proprii (devenind institutii publice mici)?
Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti, 2007. Cap. I- Organizarea activitatii de audit public internpag.43.
32. In subordinea cui se organizeaza si functioneaza Compartimentul de audit public
intern ?
Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti, 2007. Cap. II.- Organizarea activitatii de audit public internpag.43.
33. De ce trebuie sa dispuna Compartimentul de audit public intern ?
Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti, 2007. Cap. II. .- Organizarea activitatii de audit public internpag.43.
34. Ce aduce aportul Compartimentului de audit public intern entitatii ?
Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti, 2007. Cap. II. - Organizarea activitatii de audit public internpag.44.

35. Care sunt in principal obiectivele Compartimentului de audit public intern ?


Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti, 2007. Cap. II. - Organizarea activitatii de audit public internpag.44.

36. Ce sunt obiectivele misiunii de audit public intern ?


Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti, 2007. Cap. II. - Organizarea activitatii de audit public internpag.44.
37. Cum se numeste documentul care enumera procedurile de audit intern de urmat ?
Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti, 2007. Cap. II- Organizarea activitatii de audit public internpag.44.
38. Cine numeste/destituie conducatorul Compartimentului de audit intern ?
Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti, 2007. Cap. II- Organizarea activitatii de audit public internpag.46.
39. Care sunt principalele responsabilitati ale conducatorului Compartimentului de audit
intern ?
Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti, 2007. Cap. II. - Organizarea activitatii de audit public internpag.46.

40. Cui revine responsabilitatea privind buna desfasurare a activitatii de audit public
intern ?
Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti, 2007. Cap. II. - Organizarea activitatii de audit public internpag.45.

41. Ce defineste Carta auditului intern ?


Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti, 2007. Cap. II - Organizarea activitatii de audit public internpag.4647.
42. Ce informatii suplimentare pot fi introduse in Carta auditului intern ?
Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti, 2007. Cap. II - Organizarea activitatii de audit public internpag.47.
43. Ce cuprinde structura Cartei auditului intern ?
Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti, 2007. Cap. II. - Organizarea activitatii de audit public internpag.47.
44. Ce reprezinta Codul privind conduita etica a auditorului intern ?
Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti, 2007. Cap. II - Organizarea activitatii de audit public internpag.47.
45. Care sunt componenetele esentiale ale Codului privin conduita etica si profestionala a
auditorului intern ?
Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti, 2007. Cap. II - Organizarea activitatii de audit public internpag.47.
46. Ce atitudine trebuie sa aiba auditorii interni ?
Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti, 2007. Cap. II - Organizarea activitatii de audit public internpag.50.
47. De cine sunt numiti/revocati auditorii interni ?
Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti, 2007. Cap. II - Organizarea activitatii de audit public internpag.50.

48. Cat la suta reprezinta sporul acordat auditorilor interni pentru complexitate a muncii ?
Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti, 2007. Cap. II. - Organizarea activitatii de audit public internpag.50.
49. Cum trebuie sa-si indeplineasca atributiile auditorii interni ?
Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti, 2007. Cap. II - Organizarea activitatii de audit public internpag.50.
50. Care sunt obligatiile profesionale ale auditorilor interni ?

Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de


Maine, Bucuresti, 2007. Cap. II. - Organizarea activitatii de audit public internpag.51.
51. Cu ce este incompatibila functia de auditor intern ?
Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti, 2007. Cap. II. - Organizarea activitatii de audit public internpag.51.
52. Care sunt etapele intr-o misiune de audit intern ?
Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti, 2007. Cap. III-.Metodologia privind misiunea de audit public intern,
pag. 53-54.
53. Care sunt procedurile primei etape a unei misiuni de audit intern Pregatirea misiunii
de audit intern?
Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti, 2007. Cap. III. -.Metodologia privind misiunea de audit public intern,
pag.53.
54. Care sunt procedurile in etapa a doua a misiunii de audit intern Interventia la fata
locului?
Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti, 2007. Cap. III-Metodologia privind misiunea de audit public intern,
pag.53.

55. Care sunt cele trei documente intocmite in cadrul procedurii Initierea auditului?
Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti, 2007. Cap. III. -Metodologia privind misiunea de audit public intern,
pag.53.

56. In cadrul carei proceduri in misiunea de audit intern se intocmeste documentul Tabelul puncte tari si puncte slabe ?
Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti, 2007. Cap. III. -Metodologia privind misiunea de audit public intern,
pag.53.

57. Care sunt procedurile de audit intern in etapa Interventia la fata locului?
Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti, 2007. Cap. III. -Metodologia privind misiunea de audit public intern,
pag.54.

58. Care sunt procedurile in etapa a III-a - Raportul de audit public inter?

Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de


Maine, Bucuresti, 2007. Cap. III. -Metodologia privind misiunea de audit public intern,
pag.54.

59. Care este scopul Ordinului de serviciu in activitatea de audit public intern ?
Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti, 2007. Cap. III -Metodologia privind misiunea de audit public intern,
pag.55.

60. Ce document intocmeste fiecare auditor privind independenta ?


Maine, Bucuresti, 2007. Cap. III. . -Metodologia privind misiunea de audit public intern,
pag.56.
Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
61.Cu cate inainte de declasarea misiunii de audit este instiintata entitatea ?
Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti, 2007. Cap. III -Metodologia privind misiunea de audit public intern,
pag..
62. Care este scopul notificarii entitatii auditate ?
Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti, 2007. Cap. III. -Metodologia privind misiunea de audit public intern,
pag.57.

63. Ce fac efectiv auditorii interni in cadrul procedurii Colectarea informatiilor din
Etapa I?
Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti, 2007. Cap. III. -Metodologia privind misiunea de audit public intern,
pag.58.

64. Ce presupune realizarea Studiului preliminar pentru prelucrarea informatiilor din


Etapa I?
Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti, 2007. Cap. III. -Metodologia privind misiunea de audit public intern,
pag.59.

65. In ce consta prelucrarea informatiilor ?


Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti, 2007. Cap. III. -Metodologia privind misiunea de audit public intern,
pag.59.

66. Cum se evalueaza controlul intern in cadrul misiunii de audit intern ?


Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti, 2007. Cap. III -Metodologia privind misiunea de audit public intern,
pag.60.

67. Ce reprezinta riscul ?


Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti, 2007. Cap. III. -Metodologia privind misiunea de audit public intern,
pag.61.

68. Care sunt principalele categorii de riscuri in activitatea de audit intern ?


Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti, 2007. Cap. III. -Metodologia privind misiunea de audit public intern,
pag.62.

69. Care sunt componentele masurarii riscului ?


Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti, 2007. Cap. III. -Metodologia privind misiunea de audit public intern,
pag.62.

70. Care sunt pasii in procedura Analiza riscurilor?


Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti, 2007. Cap. III. -Metodologia privind misiunea de audit public intern,
pag.64.

71. Ce este programul de audit intern?


Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti, 2007. Cap. III. -Metodologia privind misiunea de audit public intern,
pag.70.

72. Ce presupune programul de audit intern ?


Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti, 2007. Cap. III. -Metodologia privind misiunea de audit public intern,
pag.71.

73. In baza cui se intocmeste programul preliminar de interventii la fata locului ?

Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de


Maine, Bucuresti, 2007. Cap. III. -Metodologia privind misiunea de audit public intern,
pag.71.

74. Care este scopul Sedintei de deschidere ?


Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti, 2007. Cap. III. -Metodologia privind misiunea de audit public intern,
pag.72.

75. Prin ce se finalizeaza sedinta de deschidere in auditul intern ?


Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti, 2007. Cap. III. -Metodologia privind misiunea de audit public intern,
pag.72.
76. Cum se mai numeste interventia la fata locului ?
Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti, 2007. Cap. III -Metodologia privind misiunea de audit public intern,
pag.72.

77. Care este scopul principal al auditorilor in etapa Interventia la fata locului?
Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti, 2007. Cap. III. -Metodologia privind misiunea de audit public intern,
pag.73.

78. Care sunt tehnicile de audit intern?


Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti, 2007. Cap. III -Metodologia privind misiunea de audit public intern,
pag.74-75.

79. Ce sunt instrumentele de audit intern?


Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti, 2007. Cap. III. -Metodologia privind misiunea de audit public intern,
pag.75.

80. Care sunt chestionarele si listele de verificare utilizate in auditul intern ?


Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti, 2007. Cap. III. -Metodologia privind misiunea de audit public intern,
pag.75.

81. Ce cuprinde chestionarul de luarea la cunostiinta (CLC ) ?


Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti, 2007. Cap. III -Metodologia privind misiunea de audit public intern,
pag.75.

82. Ce este chestionarul de control intern (CCI) ?


Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti, 2007. Cap. III -Metodologia privind misiunea de audit public intern,
pag.75.

83. Cand este utilizata lista de verificare (LV) ?


Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti, 2007. Cap. III. -Metodologia privind misiunea de audit public intern,
pag.75.

84. De cate feluri sunt probele de audit intern ?


Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti, 2007. Cap. III. -Metodologia privind misiunea de audit public intern,
pag.76.
.
85. De ce se foloseste esantionarea in auditul intern ?
Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti, 2007. Cap. III. -Metodologia privind misiunea de audit public intern,
pag.76-77.

86. Ce permite tabloul de prezentare al ciruitului auditului (pista de audit) ?


Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti, 2007. Cap. III. -Metodologia privind misiunea de audit public intern,
pag.77.

87. Cand se intocmeste Fisa de identificare si analiza a problemelor (FIAP) ?


Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti, 2007. Cap. III -Metodologia privind misiunea de audit public intern,
pag.78.

88. Cand se intocmeste Formularul de constatare si raportare a iregularitatilor (FCRI) ?


Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti, 2007. Cap. III. -Metodologia privind misiunea de audit public intern,
pag.78.

10

89. In vederea a ce se constituie dosarele de audit intern ?


Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti, 2007. Cap. III -Metodologia privind misiunea de audit public intern,
pag.80.

90. Pana cand se pastreaza dosarele de audit public intern inaintea arhivarii ?
Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti, 2007. Cap. III.- Metodologia privind misiunea de audit public intern,
pag.82.

91. De cine se efectueaza revizuirea documentelor de lucru ?


Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti, 2007. Cap. III.- Metodologia privind misiunea de audit public intern,
pag.82.

92. Ce document se intocmeste cu ocazia Sedintei de inchidere a interventiei la fata


locului ?
Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti, 2007. Cap. III.- Metodologia privind misiunea de audit public intern,
pag.83.

93. Prin ce concretizeaza activitatea auditorilor interni elaborarea proiectului Raport de


audit intern ?
Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti, 2007. Cap. III.- Metodologia privind misiunea de audit public intern,
pag.84.

94. In cate zile structura auditata va raspunde la Proiectul Raportului de audit ?


Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti, 2007. Cap. III.- Metodologia privind misiunea de audit public intern,
pag.86.

95. Care este scopul inaintarii proiectului Raport de audit intern catre structura auditata ?
Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti, 2007. Cap. III.- Metodologia privind misiunea de audit public intern,
pag.86.

11

96. Care este scopul reuniunii de conciliere ?


Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti, 2007. Cap. III.- Metodologia privind misiunea de audit public intern,
pag.86.

97. Ce trebuie sa includa Raportul de audit intern dupa reuniunea de conciliere ?


Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti, 2007. Cap. III.- Metodologia privind misiunea de audit public intern,
pag.89.

98. Ce presupune supervizarea in auditul intern?


Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti, 2007. Cap. III.- Metodologia privind misiunea de audit public intern,
pag.91.

99. La ce are acces Curtea de Conturi in activitatea de audit intern ?


Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti, 2007. Cap. III.- Metodologia privind misiunea de audit public intern,
pag.89.

100. Ce este urmarirea recomandarilor de catre auditorii interni ?


Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti, 2007. Cap. III.- Metodologia privind misiunea de audit public intern,
pag.90.

101. Care este etimologia cuvantului control si ce se intelege ?


Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti, 2007. Cap. IV- Metodologia de exercitare a controlului financiar,
pag.97.

102. Ce evidentiaza notiunea de metoda in activitatea de control financiar?


Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti, 2007. Cap. IV. - Metodologia de exercitare a controlului financiar.- .
pag.98.

103. Care este momentul esential al controlului?

12

Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de


Maine, Bucuresti, 2007. Cap. IV.- Metodologia de exercitare a controlului financiar ,
pag.98.
104. Care sunt momentele metodologiei de control?
Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti, 2007. Cap. IV.- Metodologia de exercitare a controlului financiar ,
pag.98-99.

105. Ce reprezinta metodologia de control ca sistem ?


Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti, 2007. Cap. IV.- Metodologia de exercitare a controlului financiar ,
pag.100.

106. Ce reprezinta procedeul de control ?


Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti, 2007. Cap. IV.- Metodologia de exercitare a controlului financiar ,
pag.100-101.

107. Ce presupune controlul, ca functie a conducerii ?


Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti, 2007. Cap. IV.- Metodologia de exercitare a controlului financiar ,
pag.102.

108. Ce trebuie sa indeplineasca documentele primare sau actele justificative pentru a


constitui surse de informatii pentru toate formele evidentei si informarea operativa a
conducerii ?
Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti, 2007. Cap. IV.- Metodologia de exercitare a controlului financiar,
pag.103.

109. Ce rol indeplinesc pentru contabilitate documentele ?


Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti, 2007. Cap. IV.- Metodologia de exercitare a controlului financiar ,
pag.103.

110. Care este caracteristica esentiala a documentelor contabile ?


Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti, 2007. Cap. IV.- Metodologia de exercitare a controlului financiar ,
pag.103.

13

111. Care sunt obiectivele controlului asupra gestionarii, folosirii si evidentei


formularelor cu regin special ?
Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti, 2007. Cap. IV.- Metodologia de exercitare a controlului financiar ,
pag.108.

112. Ce obiective are studiul general prealabil ?


Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti, 2007. Cap. IV.- Metodologia de exercitare a controlului financiar ,
pag.111.

113. Care este esenta controlului documentar contabil ?


Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti, 2007. Cap. IV.- Metodologia de exercitare a controlului financiar ,
pag.112.

114. Ce presupune controlul cronologic ?


Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti, 2007. Cap. IV.- Metodologia de exercitare a controlului financiar ,
pag.113.

115. Cum se exercita cotrolul invers cronologic ?


Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti, 2007. Cap. IV.- Metodologia de exercitare a controlului financiar ,
pag.114.

116. Ce presupune controlul sistematic sau pe probleme ?


Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti, 2007. Cap. IV.- Metodologia de exercitare a controlului financiar ,
pag.114.

117. In ce consta controlul reciproc ?


Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti, 2007. Cap. IV.- Metodologia de exercitare a controlului financiar ,
pag.114.

14

118. Ce presupune controlul combinat sau mixt ?


Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti, 2007. Cap. IV.- Metodologia de exercitare a controlului financiar ,
pag.115.

119. Ce presupune investigatia de control ?


Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti, 2007. Cap. IV.- Metodologia de exercitare a controlului financiar ,
pag.115.

120. Cand se utilizeaza analiza si studiul general ?


Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti, 2007. Cap. IV.- Metodologia de exercitare a controlului financiar ,
pag.115.

121. In ce consta comparatia de control ?


Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti, 2007. Cap. IV.- Metodologia de exercitare a controlului financiar ,
pag.115.

122. Ce presupune controlul faptic ?


Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti, 2007. Cap. IV.- Metodologia de exercitare a controlului financiar ,
pag.121.

123. Ce reprezinta inventariearea ?


Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti, 2007. Cap. IV- Metodologia de exercitare a controlului financiar, pag.
121.
124. Cand se utilizeaza expertiza tehnica si analiza de laborator ?
Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti, 2007. Cap. IV - Metodologia de exercitare a controlului financiar ,
pag.122.

125. In ce tip de control se utilizeaza cu prioritate observarea directa ?


Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti, 2007. Cap. IV.- Metodologia de exercitare a controlului financiar ,
pag.122.

15

126. In ce consta inspectia fizica ?


Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti, 2007. Cap. IV.- Metodologia de exercitare a controlului financiar ,
pag.122.

127. Ce cuprinde controlul total ?


Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti, 2007. Cap. IV.- Metodologia de exercitare a controlului financiar ,
pag.122.

128. Ce presupune analiza economico financiara ?


Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti, 2007. Cap. IV.- Metodologia de exercitare a controlului financiar ,
pag.123-124.
.
129. Care sunt categoriile de raspundere ?
Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti, 2007. Cap. IV.- Metodologia de exercitare a controlului financiar ,
pag.127.

130. Cand intervine raspunderea disciplinara ?


Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti, 2007. Cap. IV.- Metodologia de exercitare a controlului financiar ,
pag.127.

131. Care sunt conditiile raspunderii materiale ?


Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti, 2007. Cap. IV.- Metodologia de exercitare a controlului financiar ,
pag.133.

132. Ce presupune raspunderea individuala?


Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti, 2007. Cap. IV.- Metodologia de exercitare a controlului financiar ,
pag.133.

133. Cand se stabileste raspunderea comuna?


Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti, 2007. Cap. IV.- Metodologia de exercitare a controlului financiar ,
pag.133-134.

16

134. Cand se stabileste raspunderea solidara?


Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti, 2007. Cap. IV.- Metodologia de exercitare a controlului financiar ,
pag.134.

135. Cand se stabileste raspunderea subsidiara?


Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti, 2007. Cap. IV.- Metodologia de exercitare a controlului financiar ,
pag.134.

136. Cum se numeste titlul executoriu prin care persoana in cauza recunoaste producerea
pagubei si vinovatia sa, angajandu-se pentru acoperirea pagubei ?
Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti, 2007. Cap. IV.- Metodologia de exercitare a controlului financiar ,
pag.135-136.

137. Care este scopul controlului financiar public intern ?


Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti, 2007. Cap. V-Mediul controlului financiar public intern in Romania,
pag.144.
138. Ce este Curtea de Conturi a Romaniei (CCR) ?
Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti, 2007. Cap. V. -Mediul controlului financiar public intern in Romania,
pag.144-145.

139. In vederea cui s-a infiintat Autoritatea Nationala de Audit (ANA) ?


Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti, 2007. Cap. V. -Mediul controlului financiar public intern in Romania,
pag.149.

140. Prin cine se realizeaza incasarea si contabilizarea pe fiecare contribuabil si pe fiecare


sursa de venit a veniturilor publice ?
Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti, 2007. Cap. V. -Mediul controlului financiar public intern in Romania,
pag.166.
141. La ce termene Trezoreria statului realizeaza contul de executie a bugetului de stat, a
bugetelor fondurilor speciale si a bugeturilor locale prin centralizare contabila ?

17

Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de


Maine, Bucuresti, 2007. Cap. V. -Mediul controlului financiar public intern in Romania,
pag.167.

142. Ce scop are administratia fiscala ?


Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti, 2007. Cap. V. -Mediul controlului financiar public intern in Romania,
pag.167.

143. Care sunt principalele atributii ale Autoritatii Nationale Vamale (ANV) ?
Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti, 2007. Cap. V. -Mediul controlului financiar public intern in Romania,
pag.167-168.

144. Care sunt atributiile Comisariatului general al Garzii Financiare ?


Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti, 2007. Cap. V. -Mediul controlului financiar public intern in Romania,
pag.173.

145. Care sunt obiectivele de control ale Garzii Financiare ?


Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti, 2007. Cap. V. -Mediul controlului financiar public intern in Romania,
pag.176.

146. Care sunt obiectivele de control ale Cancelariei Primului Ministru ?


Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti, 2007. Cap. V. -Mediul controlului financiar public intern in Romania,
pag.180.

147. Care sunt obiectivele auditului public intern ?


Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti, 2007. Cap. VI. -Mediul controlului financiar public intern in
Romania, pag.181.

148. Cum este definit controlul intern conform prevederilor OG 119/99 privind controlul
intern si controlul financiar preventiv?
Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti, 2007. Cap. VI-.Tipuri de control financiar public intern, pag. 181.

18

149. Care sunt obiectivele generale ale controlului intern?


Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti, 2007. Cap. VI. -.Tipuri de control financiar public intern, pag. 181182.
150. Care este structura organizatorica adecvata a controlului intern?
Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti, 2007. Cap. VI. -.Tipuri de control financiar public intern, pag. 181182.

151. Ce reprezinta procedurile controlului intern?


Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti, 2007. Cap. VI. -.Tipuri de control financiar public intern, pag. 221222.

152. Care sunt atributele controlului intern?


Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti, 2007. Cap. VI. -.Tipuri de control financiar public intern, pag. 191.

153. Dupa ce model este organizat controlul intern in Romania?


Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti, 2007. Cap. VI. -.Tipuri de control financiar public intern, pag. 224.
154. La ce categorii de entitati se organizeaza controlul financiar preventiv?
Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti, 2007. Cap. VI. -.Tipuri de control financiar public intern, pag. 228.
155. Ce fel de control exercita Curtea de Conturi ?
Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti, 2007. Cap. V. -Mediul controlului financiar public intern in
Romania,pag.150.
156. Cum se exercita viza de control financiar preventiv (CFP)?
Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti, 2007. Cap. VI-.Tipuri de control financiar public intern, pag. 234235.
157. Care este procedura de refuz de viza control financiar preventiv (CFP)?
Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti, 2007. Cap. VI. -.Tipuri de control financiar public intern, pag. 235236.

19

158. Unde isi desfasoara activitatea controlorii delegati ai Unitatii Centrale de


Armonizare a Sistemelor de Management Financiar si Control (UCASMFC) in
exercitarea controlului financiar preventiv delegat (CFPD) ?
Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti, 2007. Cap. VI. -.Tipuri de control financiar public intern, pag. 239.
159. Ce control trebuie exercitat anterior controlului financiar preventiv delegat (CFPD) ?
Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti, 2007. Cap. VI. -.Tipuri de control financiar public intern, pag. 239.
160. Ce face controlorul delegat in situatia in care in mod repetat CFPP a acordat viza
pentru operatiuni care nu intrunesc conditiile de regularitate si, dupa caz, de incadrare in
limitele si destinatia crediterol bugetare si/sau de angajament ?
Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti, 2007. Cap. VI. -.Tipuri de control financiar public intern, pag. 239.240.

161. Care sunt obligatiile ordonatorilor de credite?


Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti, 2007. Cap. VI. -.Tipuri de control financiar public intern, pag. 240.
162. Cine aproba operatiile care fac obiectul controlului financiar preventiv delegat
(CFPD)?
Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti, 2007. Cap. VI. -.Tipuri de control financiar public intern, pag. 241.
.
163. In ce termen se efectueaza controlul financiar preventiv delegat ?
Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti, 2007. Cap. VI -.Tipuri de control financiar public intern, pag. 242.
164. Care este obligatia controlorului financiar preventiv delegat cand constata ca cel
putin un element de fond din Lista de control nu este indeplinit ?
Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti, 2007. Cap. VI -Tipuri de control financiar public intern, pag. 241.

165. Ce reprezinta acquis-ul comunitar ?


Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti, 2007. Cap. VII.-Armonizarea controluluifinanciar public intern cu
Acquis-ul comunitar, pag.250.
166. Care sunt instrumentele emise de Tratatul Uniunii Europene ?

20

Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de


Maine, Bucuresti, 2007. Cap. VII. .-Armonizarea controluluifinanciar public intern cu
Acquis-ul comunitar, pag.250- 251.

167. In ce an a fost infiintat Oficiul European de Lupta Anti-Frauda (OLAF)?


Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti, 2007. Cap. VIII.-Protejarea intereselor financiare comunitare prin
combaterea fraudei si neregulilor, pag. 267.
168. Care sunt obiectivele Oficiului European de Lupta Anti-Frauda (OLAF)?
Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti, 2007. Cap. VIII.-Protejarea intereselor financiare comunitare prin
combaterea fraudei si neregulilor, pag. 267.

169. Ce implica in mod special activitatile Oficiului European de Lupta Anti-Frauda


(OLAF)?
Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti, 2007. Cap. VIII.-Protejarea intereselor financiare comunitare prin
combaterea fraudei si neregulilor, pag. 267.

170. Ce este infractiunea?


Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti, 2007. Cap. VIII. .-Protejarea intereselor financiare comunitare prin
combaterea fraudei si neregulilor, pag. 259.

171. La ce se refereau lucrarile pregatitoarea de specialitate ale Cabinetelor de audit


financiar (extern) de la inceputul secolului XX ?
Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti, 2007. Cap.I-Conceptul de audit public intern pag.17.
172. Cum s-au format cabinetele de audit intern la inceputul secolului XX ?
Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti, 2007. Cap.I -Conceptul de audit public intern pag.17.
173. Ce tip de control exercita Garda Financiara ?
Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti, 2007. Cap. V. -Mediul controlului financiar public intern in Romania,
pag.173.
V.
174. Care sunt domeniile controlului financiar public intern (CFPI)?

21

Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de


Maine, Bucuresti, 2007. Cap.V-Mediul controlului financiar public intern in Romania,
pag.144.
.
175. La ce se refera obiectivele controlului intern ?
Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti, 2007. Cap.VI.- Tipuri de control financiar public intern, pag. 181.
176. Care sunt principalele atributii ale Autoritatii Nationale de Audit (ANA) ?
Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti, 2007. Cap.V. -Mediul controlului financiar public intern in Romania,
pag.167.

177. Care este scopul Autoritatii Nationale a Vamilor (ANV) ?


Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti, 2007. Cap.V. -Mediul controlului financiar public intern in Romania,
pag.167.

178. Ce document intocmesc auditorii interni, atunci cand iau cunostiinta de exista unor
posibile semnale ale unei fraude sau chiar o frauda ?
Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti, 2007. Cap.VIII- Protejarea intereselor financiare comunitare prin
combaterea fraudei si neregulilor, pag.261.
179. Prin decizia cui se numeste/elibereaza din functie personalul din cadrul
Departamentului pentru Lupta Anti-Frauda ?
Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti, 2007. Cap.VIII. - Protejarea intereselor financiare comunitare prin
combaterea fraudei si neregulilor, pag.269.

180. Care sunt etapele unei misiuni de audit public intern?


Raspuns: Curs - E. Ghita, M. Ghita - Audit si control- Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti, 2007. Cap.III. -Metodologia privind misiunea de audit public intern,
pag.53-54.

22