Sunteți pe pagina 1din 1

CHESTIONARUL PRIVIND ANALIZA RISCULUI DE ACCEPTARE SI

MENTINERE A MISIUNII DE TINERE A CONTABILITATII


2015
Client:
Conducere:
1. Conducerea are suficienta experienta pentru administrarea societatii?
Da
Nu
2. Conducerea are tendinta de a angaja societatea in afaceri cu risc ridicat?
Da
Nu
3. Exista tendinte de a mentine un anumit nivel al profitului/cifrei de afaceri?
Da
Nu
4. Controalele efectuate au condus la deficiente semnificative?
Da
Nu
Modul de organizare a contabilitatii:
1. Contabilitatea se tine in mod centralizat/decentralizat?
Centralizat
Decentralizat
2. Se intocmesc cirect documentele justificative?
Da
Nu
3. Personalul care intocmeste aceste documente este calificat?
Da
Nu
4. Firma a fost verificata sau auditata in ultimii 2-3 ani?
Da
Nu

Activitatea intreprinderii:
1. Firma
Da
2. Firma
Da
3. Firma
Da
4. Firma
Da

isi desfasoara activitatea intr-un sector cu risc ridicat?


Nu
isi achita creditorii conform scadentelor din contracte?
Nu
este solvabila?
Nu
se preconizeaza a fi vanduta/inchisa?
Nu