Sunteți pe pagina 1din 2

Clasa Pregtitoare D

Profesor nvmnt Primar, Mnescu Elena


PROCES - VERBAL ,
ncheiat astzi ,18.09.2015, n cadrul edinei cu prinii elevilor clasei Pregtitoare
D
Ordinea de zi cuprinde :
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
........................
La edin sunt prezeni ...... prini din totalul de , un numr de ....... lipsind
motivat , iar restul de ............ nemotivat .
Discuii :
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.................

Drept pentru care a fost ncheiat prezentul proces - verbal


Secretar,
Participanii la edina cu prinii clasei Pregtitoare D din data de 18.09.2015
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24
25
26

Numele i prenumele prinilor

Semntura