Sunteți pe pagina 1din 10

Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi Iasi

Facultatea Chimica si Ingineria Mediului


Specializarea: Managementul Mediului

Proiectarea unui Sistem de Indicatori de Performanta de Mediu - Instrument pentru


Imbunatatirea Calitatii Managementului Organizatiei

Profesor indrumator,
Asist. univ. dr. Daniela Fighir
Student,
Vasilica Sebastian Ionut
Grupa 2506
An: I
Iasi 2015

Cuprins
Etapa I.Definirea organizatiei
I.1. Denumirea organizatiei, misiunea organizatiei
I.2. Profilul de activitate
I.3.Identificarea functiilor manageriale in cadrul organizatiei
Etapa II. Descrierea managementului orgazitional
II.1. Structura orgazitionala
II.2. Sisteme de management identificate la nivelul organizatiei
III.3. Obiectivele economice ale intreprinderii in conditii concurentiale
Etapa III. Cercetarea impactului problemelor si reglementarilor de mediu asupra managementului organizatiei
III.1. Conditii generale cu privire la relatia intreprindere-mediu ambiant
III.2. Componentele mediului ambiant al intreprinderii
III.3. Factorii de influenta ai mediului care influenteaza intreprinderea
III.4. Identificarea problemelor de mediu ale organizatiei
III.5. Cercetarea impactului problemelor de mediu si reglementarilor de mediu in cadrul
organizatiilor
Etapa IV. Proiectarea sistemului de indicatori de performanta de mediu specifici organizatiei
IV.1. Indicatorii de mediu din ISO 14031
IV.2. Identificarea factorilor poluatori in cadrul organizatiei
IV.3. Performante de mediu propuse
IV.4. Stabilirea obiectivelor si tintelor de mediu ale organizatiei
IV.5. Identificarea actiunilor manageriale si a resurselor necesare atingerii performantelor de
mediu
IV.6. Criterile de selectie a indicatorilor de performanta de mediu
IV.7. Aplicarea metodologiei de selectie a indicatorilor de performanta de mediu
IV.8. Sistem de indicatori de performanta specific firmei
IV.9. Informatiile necesare pentru determinare indicatori de performanta
IV.10. Identificarea responsabilitatilor de mediu organnizatiei
IV.11. Stabilirea deciziilor de mediu specifice diferitelor categorii de manageri ai organizatiei
IV.12. Intocmirea diagramei de relatii pentru fiecare compartiment al structurii organizationale
Bibliografie

Etapa I.Definirea organizatiei

Veolia este lider mondial n furnizarea serviciilor de ap, de energie i de salubritate.


n Romnia, Veolia furnizeaz servicii de alimentare cu ap potabil i de canalizare,
precum i servicii de energie.
n anul 2013, Veolia n Romnia avea peste 3400 de colaboratori i a obinut o cifr
de afaceri de aproximativ 310 milioane euro.
Grupul Veolia ofer servicii de gospodrire a apelor, de gestionare a energiei i de
salubritate, acestea fiind principalele provocri urbane i de mediu cu care se confrunt
oraele.
Mai mult de jumtate din populaia lumii triete n prezent n orae. Zonele urbane,
care sunt n permanent cretere, consum n prezent 60% din totalul de ap dulce al
lumii i 75% din energie fiind responsabile pentru 80% din emisiile de gaze cu efect de
ser. Aceste probleme de mediu sunt o parte integrant a urbanizrii.
Functiile manageriale in cadrul organizatiei societatii SC Veolia Energia SA sunt:
urmatoarele: previziunea, organizarea, coordonarea, antrenarea si controlul.

Etapa II . Descrierea managementului organizational


Componenta a Societatii Veolia Romania, sucursala Veolia Energie Iasi are o structura
organizationala de tip functional, centrata pe principalele functii ale acesteia: de productie,
tehnica, de planificare si control al lucrarilor, de securitate nucleara, de radioprotectie,
economica si de resurse umane, incluzand totodata si componente organizationale specifice unor
functii asociate celor principale: asigurarea calitatii, tehnologia informatiei, protectie fizica.
Asigurarea calitatii in Veolia Energia Iasi este un instrument al managementului centralei
pentru a se asigura ca producerea de energie se face astfel incat conditiile de securitate
nucleara, de protectie a personalului, a populatiei, a mediului si a proprietatii sa fie indeplinite,
iar riscurile sa fie minime.
Obiectivul central urmarit este unul major si anume plasarea Veolia Energie Iasi , in 2013, in
topul Centralelor de termoficare din lume, mai exact intre primele 30 Centrale de termoficare din
lume. Veolia Energie Iasi va deveni o centrala INPO nivel 1 ceea ce va insemna maturizarea
completa a sistemului de lucru si a organizatiei in ansamblu.

ETAPA III. Cercetarea impactului problemelor si reglementarilor de mediu asupra


managementului organizatiei
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Beneficiile organizatiei
Avantaje competitionale
Recrutare facila si fluctuatie
redusa de personal
Reducerea costurilor de
depoluare
Imbunatatirea tehnologiei

Explicitare
Organizatiile ecologice au avantaje concurentiale
Oamenii nu doresc sa lucreze pentru firme care polueaza

O organizatie care are o cantitate mai mica de deseuri sau de emisii va fi


scutita de efectuarea operatiunilor de depoluare
Prin imbunatatirea standardelor , companiile devin mai puternice si sunt mai
deschise schimbarilor tehnologice
Relatii mai bune cu comunitatea Comunitatea accepta , sprijina si sustin companiile care nu polueaza
locala
Imagine mai buna
O imagine imbunatatita are tot felul de efecte benefice adupra organizatiilor
Cresterea competitiei
In conditiile globalizarii se vor lua in considerare toti factorii concurentiali
internationale
printre care si cei de mediu

Componentele mediului ambient al intreprinderii sunt:


macromediul intreprinderii
micromediul intreprinderii

Factorii de influenta ai mediului care influenteaza intreprinderea

Managementul mediului in Veolia Energie Iasi se bazeaza pe o abordare


prudenta si are ca scop minimizarea impactului proceselor si produselor noastre
asupra mediului.
Managementul organizational abordeaza din ce in ce mai frecvent identificarea,
monitorizarea si imbunatatirea problemelor de mediu, pentru a realiza un
management integrat
cu eficienta sporita.

Ancheta

Pentru realizarea anchetei am utilizat un singur instrument si anume chestionarul.


Sursa de informatii chestionarul a fost utilizata in functie de necesarul informational stabilit.
Ca urmare s-au elaborat doua chestionare structurate pe urmatoarele probleme:
Chestionar privind activitatile de monitorizare si control al mediului an firmele romanesti
Chestionar privind evaluarea sistemului de management al organizatiei.

Etapa IV. Proiectarea sistemului de indicatori de performanta de mediu specifici


organizatiei
Indicatorii de mediu ISO 14031 se impart la nivel microeconomic in:
indicatori de performanta operationali;
indicatori de performanta manageriali;
indicatori de stare a mediului
Veolia Energie Iasi este angajata sa realizeze si sa demonstreze performante durabile privind
protectiamediului, printr-o buna administrare a activitatilor, produselor si serviciilor care sunt
parte a operarii centralei si pot avea un impact asupra mediului.
Criteriul Indicatori de mediu obligatorii pentru avizul de functionare-CO (factori demediu aer,
factori de mediu apa, nivel de zgomot)
Criterii generale:
- CG1-aprecierea corecta a performantei;
- CG2-aprecierea directa a performantei;
- CG3-aprecierea facila a performantei;
- CG4-aprecierea relevanta a performantei.
Criterii specifice firmei:
CS1-relevanta indicator pentru activitatea firmei
CS2-disponibilitate resurse organizatie pentru monitorizare indicator
CS3-disponibilitate manageriala in evaluarea impactului indicatorului asupra activitatii
firmei

Stabilirea deciziilor de mediu specifice diferitelor categorii de manageri ai


organizatiei
Pentru realizarea din punct de vedere metodologic a acestei etape am utilizat indicatorii de
mediu selectati pentru managementul mediului la Veolia Energie Iasi , precum si centrele de
decizie ce sunt cuprinse in structura organizationala a aceleasi firme. Din aceasta abordare
rezulta concluzia ca imbunatatirea calitatii managementului de mediu trebuie privita in
corelatie cu managementul general al unei firme si depinde in marea masura de gradul de
integrare a managementului de mediu in managementul firmei.
Intocmirea diagramei de relatii pentru fiecare compartiment al structurii
organizationale

Diagramele de relatii de mediu prezinta circulatia informatiilor de mediu in cadrul unei


firme, ceea ce constituie un element ce sprijina conceperea si functionarea sistemului
informational si construirea tabloului de bord integrat de mediu

Bibliografie

www.cne.eo
Lupu L.-Note de curs
www.anpm.ro
www.mmediu.ro
http://www.biblioteca-digitala.ase.ro

S-ar putea să vă placă și