Sunteți pe pagina 1din 5

Victor

EFTIMIUL
COCO+UL NEGRU

TABEL CRONOLOGIC
1889 S-a n[scut, ]n comuna Bobo=ti\a, din Epir (Macedonia), la 24
ianuarie, Victor Eftimiu, fiul comerciantului Ghergo Ceavou.
18951897 Victor Eftimiu urmeaz[ primele clase elementare, ]n limba greac[, ]n comuna natal[.
1897 Victor Eftimiu vine pentru ]nt`ia oar[ la Bucure=ti, ]mpreun[
cu tat[l, s[u =i, r[m`n`d aici mai mul\i ani, ]ncepe s[ ]nve\e
limba rom`n[.
1905 Se stabile=te definitiv ]n Bucure=ti. Public[ prima poezie, ]n
revista Speran\a.
19061907 Public[ versuri, semnate E. Victor =i Athanes, ]n revista
Duminica.
1907 }n revista Via\a literar[ =i artistic[ apare prima poezie semnat[ Victor Eftimiu.
19091910 Scrie, la Paris, poemul dramatic }n=ir-te, m[rg[rite.
1911 2 februarie Are loc prima reprezenta\ie a piesei }n=ir-te, m[rg[rite.
}i apare volumul de nuvele F[r[ suflet.
1912 }i apare volumul de versuri Poemele singur[t[\ii.
1913 Are loc premiera piesei Rapsozii.
1914 Premiera piesei Akim.
1915 Premiera piesei istorice Ringala. }i apare volumul de versuri
Candele stinse.
1919 Scrie comedia Inspectorul broa=telor.
3

1920 Are loc premiera tragediei Prometeu. }i apare volumul de versuri Lebedele sacre.
19201921 Victor Eftimiu este directorul Teatrului Na\ional din
Bucure=ti =i, implicit, director general al teatrelor.
1922 Se joac[ ]n premier[ piesele Comoara, Dansul milioanelor =i Don
Juan.
1923 Apare primul roman al lui Victor Eftimiu, din ciclul inspirat de
via\a teatral[, intitulat Tragedia unui comediant.
1924 24 noiembrie La Teatrul Na\ional din Bucure=ti are loc premiera
tragediei Thebaida.
1925 Se joac[ pentru ]nt`ia oar[, la Teatrul Na\ional din Bucure=ti,
legenda dramatic[ Me=terul Manole. }i apare volumul de versuri C`ntecul milei.
1926 Are loc premiera piesei Glafira.
1927 1 august 31 decembrie Victor Eftimiu este directorul Teatrului Na\ional din Cluj.
1928 Au loc premiere ale pieselor Fantoma celei care va veni =i Omul
care a v[zut moartea.
1929 La Teatrul Na\ional din Bucure=ti are loc premiera piesei Marele duhovnic.
1930 Victor Eftimiu devine a doua oar[, pentru scurt timp, director
al Teatrul Na\ional din Bucure=ti.
1931 Are loc premiera piesei Daniela.
1932 Are loc premiera piesei Theochrys.
1933 Premiera piesei Poiana de aur. Volumul de versuri Noaptea subteran[.
1936 Are loc premiera piesei Stele c[l[toare.
1939 Se joac[ tragedia Atrizii. Dou[ volume de versuri: Oglinzile =i
C`ntecul mamei =i al copiilor.
4

1940 Volumul de memorii Fum de familie.


1942 Volumele de memorii Magia cuvintelor =i Amintiri =i polemici.
19441945 Victor Eftimiu este din nou director al Teatrului Na\ional
din Bucure=ti.
1947 La Teatrul Na\ional din Bucure=ti are loc premiera piesei Haiducii. Apare volumul de versuri 13 decembrie =i alte poeme.
1950 Victor Eftimiu devine membru al Academiei Rom`ne.
1956 }i apare volumul antologic Teatru.
1957 Se public[ ]n volum =i se joac[, la Teatrul Na\ional I. L. Caragiale, piesa Doctor Faust - vr[jitor. Apare volumul antologic de
versuri al lui Victor Eftimiu, Od[ limbii rom`ne.
1959 Premiera comediei Parada.
1961 Volumul de versuri Soliile terestre.
1962 }i apar dou[ volume antologice de opere dramatice.
1964 Teatrul Na\ional I. L. Caragiale reia, ]ntr-o montare nou[,
poemul dramatic }n=ir-te, m[rg[rite. }n Editura pentru literatur[ ]i apare volumul antologic Poezii.
1966 Piesa Omul de piatr[.
1969 Victor Eftimiu ]ncepe publicarea seriei de Opere.
1972 Poetul, prozatorul, memorialistul, dar ]n primul r`nd dramaturgul Victor Eftimiu se stinge din via\[.