Sunteți pe pagina 1din 49

Anexa nr.

1
la Ordinul ministrului finanelor
nr. 215 din 28 decembrie 2015

NORMELE METODOLOGICE
PRIVIND EXECUTAREA DE CAS A BUGETELOR
COMPONENTE ALE BUGETULUI PUBLIC NAIONAL
PRIN SISTEMUL TREZORERIAL
AL MINISTERULUI FINANELOR

APC
APL
AV
CB
CBTM
CNAS
CNAM
CUT
BASS
BL
BNM
BPN
BS
FAOAM
GM
IB
IFPS
MF
PC
SAPI
SFS
SIMF
SV
DGTS
TT
UAT

Autoriti publice centrale


Autoriti publice locale
Administratorii de venit
Clasificaia bugetar
Cadrul bugetar pe termen mediu
Casa Naional de Asigurri Sociale
Compania Naional de Asigurri n Medicin
Cont Unic Trezorerial
Bugetul asigurrilor sociale de stat
Bugetul local
Banca Naional a Moldovei
Bugetul public naional
Bugetul de stat
Fondurile asigurrii obligatorii de asisten medical
Guvernul Republicii Moldova
Instituia bugetar
Inspectoratul Fiscal Principal de Stat
Ministerul Finanelor
Plan de conturi contabile
Sistem Automatizat de Pli Interbancare
Serviciul Fiscal de Stat
Sistemul Informaional de Management Financiar
Serviciul Vamal
Direcia general Trezoreria de Stat
Trezoreria teritorial
Uniti administrative-teritoriale

Capitolul I. Prevederi generale


1.1
Obiectul Normelor metodologice privind executarea de cas a bugetelor componente
ale bugetului public naional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanelor
11.1 Normele metodologice privind executarea de cas a bugetelor componente ale bugetului public
naional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanelor (n continuare Normele metodologice) sunt
elaborate n scopul de a reglementa modul de executare a bugetelor componente ale bugetului public
naional i a mijloacelor extrabugetare prin CUT i prin sistemul trezorerial al MF.
1.2 Cadrul normativ
1.2.1 Prezentele Norme metodologice sunt elaborate n baza Legii finanelor publice i responsabilitii
bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014 i innd cont de prevederile urmtoarelor acte legislative i
normative:
a) Constituia Republicii Moldova, adoptat pe 29 iulie 1994;
b) Decretul Preedintelui Republicii Moldova Cu privire la Trezoreria de Stat nr.39 din 10 martie 1993;
c) Legea bugetului de stat i deciziile bugetare anuale;
d) Legea privind finanele publice locale nr.397-XV din 16 octombrie 2003;
e) Legea contabilitii nr.113-XVI din 27 aprilie 2007;
f) Legea privind achiziiile publice nr.96-XVI din 13 aprilie 2007;
g) Hotrrea Guvernului Republicii Moldova privind crearea structurilor teritoriale de trezorerie nr.683 din 10
decembrie 1996, cu modificrile i completrile ulterioare;
h) Hotrrea Guvernului Republicii Moldova cu privire la reglementarea activitii Ministerului Finanelor
nr.1265 din 14 noiembrie 2008;
i) Conceptul privind optimizarea transferurilor naionale, aprobat prin Hotarrea Consiliului de administraie
al Bncii Naionale a Moldovei nr. 138 din 24 iulie 2014;
j) Regulamentul cu privire la transferul de credit, aprobat prin hotrrea Consiliului de administraie al
Bncii Naionale a Moldovei nr.157 din 01 august 2013;
k) Regulamentul cu privire la operaiunile cu numerar n bncile din Republica Moldova, aprobat prin
hotrrea Consiliului de administraie al Bncii Naionale a Moldovei nr.200 din 27iulie 2006;
l) Regulamentul cu privire la sistemul automatizat de pli interbancare, aprobat prin hotrrea Consiliului de
administraie al Bncii Naionale a Moldovei nr.53 din 02 martie 2006;
m) Regulamentul privind suspendarea operaiunilor, sechestrarea i perceperea n mod incontestabil a
mijloacelor bneti din conturile bancare, aprobat prin Hotrrea Bncii Naionale a Moldovei nr.375 din
15 decembrie 2005;
i alte acte.
1.3 Atribuiile Direciei generale Trezoreria de Stat i trezoreriilor teritoriale ale Ministerului
Finanelor
1.3.1 Direcia general Trezoreria de Stat i trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanelor exercit
executarea de cas a bugetelor componente ale bugetului public naional i asigur reflectarea distinct,
transparent, exact i n termen a operaiunilor trezoreriale n evidena contabil, n baza planului de
conturi.
1.3.2 Direcia general Trezoreria de Stat are urmtoarele atribuii de baz:
a) asigura evidenta ncasrilor bugetelor componente ale bugetului public naional i a plilor bugetului de
stat, n baza clasificaiei bugetare i a planului de conturi contabile;
b) organizeaz i asigur evidena contabil a executrii de cas a ncasrilor bugetelor componente ale
bugetului public naional i a plilor bugetului de stat n baza planului de conturi contabile;
c) asigur evidena impozitelor, taxelor i altor pli, ncasate la bugetele de toate nivelele, n conformitate cu
legislaia n vigoare;
3

d) efectueaz, n baza normativelor stabilite, delimitarea veniturilor generale de stat cu nscrierea lor n
conturile trezoreriale de ncasri ale bugetelor respective;
e) asigur evidena decontrilor ntre bugetul de stat i bugetele locale;
f) execut documentele prezentate de organele fiscale, vamale pentru restituirea i trecerea n contul altor
pli a sumelor a cror restituire este reglementat de legislaia fiscal / vamal, a sumelor achitate n plus
sau incorect de ctre contribuabili la bugetul de stat, la bugetele locale, la bugetul asigurrilor sociale de
stat i la fondurile asigurrii obligatorii de asisten medical;
g) evalueaz necesarul i asigur disponibilul de mijloace bneti la conturile bancare ale trezoreriilor
teritoriale ale Ministerului Finanelor pentru efectuarea plilor bugetului de stat;
h) elaboreaz prognoze operative periodice (sptmnale, lunare, trimestriale, semestriale) privind
gestionarea lichiditilor bugetului de stat;
i) asigur controlul efecturii plilor din contul bugetului de stat i bugetelor locale n limita alocaiilor
bugetare aprobate i a soldului disponibil de mijloace bneti n CUT al Ministerului Finanelor; deschide
i nchide conturi bancare n moneda naional i n valut strin la Banca Naional a Moldovei i la alte
instituii financiare;
j) suspendeaz efectuarea plilor, la indicaia conducerii Ministerului Finanelor, n cazul nerespectrii
termenului de prezentare de ctre autoritile / instituiile bugetare a rapoartelor privind executarea
bugetului, a rapoartelor financiare sau a altor documente i informaii solicitate;
k) gestioneaz mijloacele bugetului de stat din conturile bancare ale Ministerului Finanelor Trezoreria de
Stat i trezoreriilor teritoriale;
l) elaboreaz metodologia privind executarea de cas a mijloacelor bugetului public naional prin sistemul
trezorerial al Ministerului Finanelor i evidena contabil i raportarea n sectorul bugetar, precum i
metodologia privind executarea de cas a mijloacelor extrabugetare;
m) elaboreaz i prezint spre aprobare ministrului finanelor formulare tipizate de eviden i rapoarte
contabile n sistemul bugetar, precum i instruciuni privind modul de ntocmire i aplicare a acestora;
n) efectueaz analiza privind executarea de cas a bugetelor de toate nivelurile, elaboreaz informaii
operative periodice (zilnice, sptmnale) ce in de executarea de cas a bugetului public naional, a
bugetului de stat, a bugetelor locale, creanele i datoriile i le prezint conducerii Ministerului Finanelor,
organelor administraiei publice centrale i locale n vederea lurii deciziilor corespunztoare, precum i
asigurrii transparenei procesului bugetar;
o) prezint autoritilor centrale i plaseaz pe pagina web a Ministerului Finanelor informaia operativ
privind executarea de cas a bugetului public naional, a bugetului de stat, a bugetelor locale, informaia
operativ privind executarea de cas a ncasrilor la bugetul asigurrilor sociale de stat, a ncasrilor la
fondurile asigurrilor obligatorii de asisten medical, informaia privind creanele i datoriile autoritilor
/ instituiilor bugetare finanate la/de la bugetul de stat i bugetele locale, informaia privind datoria de stat
intern i extern administrat de Guvern;
p) asigur ntocmirea rapoartelor periodice privind executarea de cas a bugetelor componente ale bugetului
public naional;
q) efectueaz consolidarea rapoartelor privind executarea bugetului de stat, bugetelor locale, bugetului
asigurrilor sociale de stat i fondurilor asigurrii obligatorii de asisten medical;
r) perfecteaz rapoarte i informaii solicitate pentru edinele Colegiului Ministerului Finanelor i edinele
Guvernului Republicii Moldova pe probleme ce in de competena Direciei generale Trezoreria de Stat i a
trezoreriilor teritoriale;
s) efectueaz, n limita competenelor, controlul privind respectarea legislaiei Republicii Moldova n
procesul executrii de cas a bugetului de stat i bugetelor locale;
t) ine evidena documentelor executorii i ordinelor incaso privind ncasarea/restituirea mijloacelor bneti
din contul bugetelor componente ale bugetului public naional i din contul autorit ilor/instituiilor
bugetare;
u) elaboreaz proiecte de regulamente, indicaii metodice, instruciuni, scrisori instructive, circulare privind
executarea de cas a mijloacelor bugetului public naional prin sistemul trezorerial al Ministerului
4

Finanelor, evidena contabil i raportarea n sectorul bugetar;


v) acord asisten metodologic organelor administraiei publice centrale i locale, organelor financiare i
instituiilor bugetare privind executarea de cas a mijloacelor bugetului public naional prin sistemul
trezorerial al Ministerului Finanelor, evidena contabil i raportarea n sectorul bugetar;
w) colaboreaz cu ntreprinderea de Stat "Fintehinform" privind ntocmirea i perfecionarea programelor
informaionale n scopul asigurrii evidenei ncasrilor i plilor bugetelor de toate nivelurile, precum i
asigurrii evidenei contabile n Trezoreria de Stat i trezoreriile teritoriale;
x) asigur respectarea drepturilor i intereselor financiare ale statului n domeniile ce in de competena sa;
y) ndeplinete orice alte atribuii stabilite prin acte normative pentru domeniul su de activitate.
1. 3. 3 Trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanelor au urmtoarele atribuii de baz:
a) inerea evidenei executrii de cas a bugetului de stat, bugetelor locale, mijloacelor extrabugetare i
mijloacelor intrate temporar n posesia autoritilor/instituiilor bugetare;
b) respectarea, pe domeniul ce ine de competen, a legislaiei Republicii Moldova n procesul executrii de
cas a bugetului de stat, bugetelor locale, mijloacelor extrabugetare i mijloacelor intrate temporar n
posesia autoritilor/instituiilor bugetare;
c) evidena impozitelor, taxelor i altor ncasri prevzute de legislaia n vigoare;
d) executarea documentelor de plat pentru efectuarea cheltuielilor instituiilor bugetare, finanate din contul
mijloacelor bugetului de stat i bugetelor locale, n limita alocaiilor aprobate n bugetele respective i n
baza Indicaiilor de repartizare a soldului mijloacelor;
e) executarea documentelor de plat pentru efectuarea plilor autoritilor/instituiilor publice la autogestiune
ai cror fondatori snt autoritile publice centrale i locale;
f) evidena contabil a executrii de cas a mijloacelor bugetare i mijloacelor intrate temporar n posesia
instituiilor bugetare finanate de la bugetul de stat i de la bugetele locale;
g) ntocmirea rapoartelor periodice (lunare, trimestriale, semianuale, anuale) privind executarea de cas a
bugetului de stat, bugetelor locale i prezentarea acestora Ministerului Finanelor;
h) ntocmirea informaiilor operative privind executarea bugetelor instituiilor bugetare i mijloacelor intrate
temporar n posesia instituiilor bugetare;
i) nchiderea conturilor trezoreriale, deschiderea i nchiderea conturilor bancare n lei moldoveneti i n
valut strin la banca deservent;
j) nregistrarea i evidena contractelor instituiilor bugetare n limita alocaiilor aprobate anual;
k) executarea documentelor executorii (ncheieri, titluri executorii ale instanelor judectoreti i ordine
incaso) i inerea evidenei acestora;
l) verificarea i prelucrarea extraselor din conturile bancare ale MF- Trezoreriei Teritoriale i a
documentelor de plat prezentate de ctre organele fiscale;
m) formarea, verificarea i eliberarea extraselor din conturile trezoreriale i fielor executrii conturilor de
venituri i de cheltuieli ale autoritilor/instituiilor deservente;
n) participarea la elaborarea i avizarea propunerilor la proiectele actelor legislative i normative privind
executarea de cas a mijloacelor bugetului public naional prin sistemul trezorerial al Ministerului
Finanelor, asigurarea evidenei contabile i raportarea n sectorul bugetar;

o) acordarea asistenei consultative privind aplicarea prevederilor legislaiei n vigoare n executarea de cas a
bugetului de stat i a bugetelor locale;
p) ndeplinete orice alte atribuii stabilite prin acte normative pentru domeniul su de activitate.
1.4
Cerine generale privind deservirea autoritilor/instituiilor publice prin sistemul
trezorerial al Ministerului Finanelor
1.4.1 Pentru deservirea prin sistemul trezorerial al ministerului finan elor autoritile/instituiile bugetare
prezint trezoreriilor teritoriale ale Ministerului Finanelor Cererea de deservire (Forma FE-001), la care
anexeaz urmtoarele documente:
5

a)
b)
c)
d)
e)
f)

documentul care confirm fondarea i statutul autoritii / instituiei bugetare;


ordinul de numire n funcie a conductorului autoritii / instituiei bugetare, contabilului-ef sau a
persoanelor autorizate s exercite funciile respective;
fia cu specimene de semnturi i amprenta tampilei rotunde, care legalizeaz semnturile persoanelor,
nvestite cu dreptul de semnare a documentelor de plat, autentificat de ctre organul ierarhic superior sau
de ctre notar (Forma FE-002 i Forma FE-003);
copia certificatului de nregistrare, care confirm numrul de identificare de stat i codul fiscal;
certificatul despre nchiderea conturilor bancare deschise anterior (dup caz);
procura de primire a extraselor din conturile trezoreriale (FE-025 ).
1.4.2 Pentru deservirea prin sistemul trezorerial al ministerului finanelor autoritile/instituiile
publice la autogestiune prezint trezoreriilor teritoriale ale Ministerului Finanelor Cererea de deservire a
autoritilor/instituiilor publice la autogestiune (FE-001/1), la care anexeaz urmtoarele documente:
a)
solicitarea de deschidere a conturilor (ntocmit n form liber cu indicarea numrului de
conturi necesare i denumirea acestora);
b)
ordinele de numire n funcie a conductorului, contabilului-ef i a persoanelor autorizate
cu drept de semntur pe documente bancare;
c)
fia cu specimene de semnturi i amprenta tampilei rotunde, autentificat de ctre notar
(FE-003/1);
d)
copia certificatului de nregistrare, care confirm numrul de identificare-codul fiscal;
e)
procura de primire a extraselor din conturi (FE-025/1).
1.4.3
n cazul n care se retrage dreptul la aplicarea semnturilor pe documentele bancare a
persoanelor autorizate i/sau acordarea acestui drept altor persoane, autoritatea/ institu ia deservent
prezint trezoreriei teritoriale ordinele de numire n funcie a persoanelor crora li se acord dreptul de
semntur i o nou fi cu specimene de semnturi i amprenta tampilei rotunde.
1.5 Deschiderea i nchiderea conturilor bancare / trezoreriale
1.5.1 Formarea i deschiderea conturilor trezoreriale autoritilor/instituiilor bugetare se genereaz
de ctre SIMF al Ministerului Finanelor ulterior repartizrii, conform clasifica iei bugetare, a alocaiilor
bugetare aprobate prin legea/decizia bugetar anual.
1.5.2 nchiderea conturilor trezoreriale se efectueaz n baza documentelor de lichidare sau
reorganizare a autoritii/instituiei bugetare, sau ca urmare a modificrii actelor normative, n baza crora
au fost deschise conturile trezoreriale.
1.5.3 Deschiderea conturilor trezoreriale pentru mijloace temporar intrate n posesia
autoritilor/instituiilor bugetare i pentru mijloacele autoritilor/instituiilor publice la autogestiune se
efectueaz n baza solicitrilor acestora cu acceptul Direciei generale Trezoreria de Stat, care asigur
evidena conturilor trezoreriale conform Registrului evidenei conturilor trezoreriale pentru mijloace
temporar intrate n posesia autoritilor/instituiilor bugetare (Forma FE-007).
1.5.4 nchiderea conturilor trezoreriale pentru mijloacele temporar intrate n posesia
autoritilor/instituiilor bugetare i pentru mijloacele autoritilor/instituiilor publice la autogestiune se
efectueaz la solicitarea sau la lichidarea/reorganizarea autoritii/instituiei.
1.5.5 Deschiderea conturilor bancare pentru autoritile/instituiile bugetare se efectueaz de ctre
instituia financiar, la prezentarea Autorizaiei Ministerului Finanelor al Republicii Moldova (Forma FE004), eliberat conform prevederilor actelor normative n vigoare.
1.5.6 Se interzice deschiderea conturilor bancare n Contul Unic Trezorerial a instituiilor publice la
autogestiune, cu excepia casei Naionale de Asigurri Sociale i Companiei Naionale de Asigurri n
Medicin.
1.5.7 nchiderea conturilor bancare ale autoritilor / instituiilor bugetare se efectueaz n baza
ntiinrii de revocare a autorizaiei Ministerului Finanelor al Republicii Moldova (Forma FE-005).
1.5.8 Soldurile veniturilor colectate i a altor mijloace ale autoritilor/instituiilor bugetare se
transfer:
6

a) n cazul reorganizrii autoritilor/instituiilor bugetare la conturile curente ale succesorului, dac


legislaia nu prevede altfel;
b) n cazul lichidrii autoritilor/instituiilor bugetare la conturile curente de ncasri ale bugetelor
respective.
Capitolul II. Prognoza i managementul lichiditilor
2.1. Reguli generale
2.1.1.
Managementul lichiditilor este procesul de administrare i utilizare eficient a mijloacelor
bneti disponibile n conturile bancare ale Ministerului Finanelor.
2.1.2.
Responsabil de gestionarea eficient a lichiditilor bugetului sunt administratorii de buget, care
au urmtoarele funcii:
a)
elaboreaz prognoza lichiditilor i datele statistice n dinamic;
b)
monitorizeaz intrrile/ieirile de lichiditi i identific variaiile sezoniere/lunare;
c)
gestioneaz i monitorizeaz fluxurile zilnice de lichiditi;
d)
analizeaz executarea privindveniturile/cheltuielile i actualizeaz prognozele lichiditilor pe date
efective;
e)
gestioneaz eficient lichiditile conform prioritilor stabilite de legislaia n vigoare i n limita soldurilor
disponibile;
f)
asigur controlul privind meninerea indicatorilor bugetului n limitele stabilite prin
acordurile/memorandumurile Guvernului Republicii Moldova cu Organizaiile Financiare Internaionale;
g)
plaseaz soldul resurselor temporar libere ale bugetelor gestionate prin CUT sub form de depozite la
Banca Naional a Moldovei la solicitarea administratorilor de buget;
h)
gestioneaz riscul de lichiditate, care impune atragerea de resurse financiare pentru acoperirea pe termen
scurt i mediu a solicitrilor i investirea surplusului de active financiare;
2.2. Prognoza lichiditilor
2.2.1.
Administratorii de buget, n baza bugetelor aprobate, ntocmesc i aprob Prognoze anuale
ale lichiditilor repartizate pe luni (Forma FL-015), n care sunt incluse urmtoarele:
a)
Venituri separat pe administratorii de venituri;
b)
Cheltuieli separat pe categorii de plai conform gradelor de prioritate;
c)
Sold bugetar;
d)
Sursele de finanare a deficitului.
2.2.2.
Prognoza anual a lichiditilor, versiunea iniial, repartizat pe luni, coincide cu bugetul
aprobat, dup care n funcie de gradul de executare a acestuia i datele statistice n dinamic, aceasta se
actualizeaz.
2.2.3.
Ministerul Finanelor elaboreaz i aprob prognoze trimestriale a lichiditilor la nivelul
bugetului public naional (Forma FL-016), care se actualizeaz pe parcursul anului gestionar, i n baza
crora se monitorizeaz soldul bugetului n limitele stabilite i aprobate.
2.2.4.
n cazul n care prognozele trimestriale ofer informaii privind depirea soldului bugetului
peste limitele stabilite, atunci Ministerul Finanelor efectueaz urmtoarele aciuni:
a)
utilizeaz toate prghiile i instrumentele disponibile privind sporirea ncasrilor la buget;
b)
propune administratorilor de buget s ntreprind msuri de sporire a ncasrilor i reducere a plilor;
c)
poate efectua blocri temporare ale plilor din bugetul de stat conform prevederilor legale.
2.2.5.
n baza prognozei anuale a lichiditilor se elaboreaz i se aprob Prognoza lunar a
lichiditilor (Forma FL-017) repartizat pe sptmni/zile.
2.2.6.
Scopul acestui proces const n elaborarea/generarea unei prognoze privind lichiditile, care
ofer informaii operative cuprinznd toate ncasrile i plile pentru autoritile/instituiile bugetare n
ansamblu. Totodat, aceasta va sta la baza identificrii unor surse suplimentare de atragere a lichiditilor
sau reducerea volumului privind efectuarea plailor.
2.2.7.
Prognoza lunar a lichiditilor se elaboreaz de ctre administratorii de buget n baza
prognozelor privind ncasrile, plile viitoare (angajamentele planificate) i sursele de acoperire a
7

deficitului.
2.2.8.
Prognoza lichiditilor se elaboreaz lunar i se actualizeaz zilnic n funcie de executarea
bugetului (Forma FL-018).
2.2.9.
Administratorii de buget, zilnic, analizeaz executarea Prognozei actualizate a lichiditilor
bugetului de stat/bugetului local de nivelul II (Forma FL-018) n baza datelor efective ce constau din
solicitrile i aprobrile privind efectuarea plilor, precum i a soldului disponibil de mijloace bneti. n
funcie de rezultatele acestei analize se determin posibilitatea utilizrii eficiente a mijloacelor bneti
disponibile.
2.2.10.
Aprobarea plilor se face n funcie de urmtoarele grade de prioritate:
a)
Gradul I prioritile stipulate n legea finanelor publice i responsabilitii bugetar- fiscale;
b)
Gradul II prioritile stipulate n legea/decizia bugetar;
c)
Gradul III pli aprobate prin Hotrrile de Guvern;
d)
Gradul IV alte pli.
2.3. Managementul lichiditilor bugetului de stat / bugetului local de nivelul II
2.3.1.
Autoritile/instituiile bugetare, care au acces direct la SIMF al Ministerului Finanelor,
ntroduc documentele de plat n sistem, care dup autorizarea acestora prin semntura digital de ctre
persoanele cu dreptul la semntur, sunt expediate ctre trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanelor.
Acele autoriti/instituii bugetare, care nu sunt conectate la SIMF al Ministerului Finanelor, prezint
pe suport de hrtie documentele de plat ntocmite i semnate trezoreriilor teritoriale ale Ministerului
Finanelor, care le introduc n SIMF al Ministerului Finanelor.
2.3.2.
n SIMF al Ministerului Finanelor se efectueaz controlul automat al documentelor
ntroduse.
2.3.3.
Documentele de plat acceptate i verificate de ctre trezoreriile teritoriale ale Ministerului
Finanelor sunt acceptate n SIMF al Ministerului Finanelor.
2.3.4.
Direcia general Trezoreria de Stat/Direciile Finane analizeaz i planific efectuarea
plilor, n funcie de gradele de prioritate i a informaiei din prognoza lunar a lichiditilor.
2.3.5.
n baza informaiei din punctul 2.3.4 i a Informaiei privind necesitile
autoritilor/instituiilor bugetare finanate de la bugetul de stat/bugetul local (Forma FL-010), Direc ia
general Trezoreria de Stat/Direciile Finane ntocmesc Indicaia de repartizare a soldului mijloacelor
bugetului (Forma FD-014), care se prezint conducerii Ministerului Finanelor/autoritii executive.
Indicaia de repartizare a soldului mijloacelor bugetului (Forma FD-014) se ntocmete
pentru fiecare cont bancar deschis n CUT.
2.3.6.
Conducerea Ministerului Finanelor/autoritii executive, n limita soldurilor disponibile, ia
decizii de finanare privind necesarul de mijloace, prin aprobarea Indicaiei de repartizare a soldului
mijloacelor bugetului.
2.4. Investirea surplusului disponibilitilor bneti ale contului unic trezorerial
2.4.1.
Mijloacele temporar disponibile din CUT pot fi depozitate de ctre Ministerul Finanelor n Banca
Naional a Moldovei, conform prevederilor actelor legislative i normative n vigoare.
2.4.2.
Plasarea la conturile de depozit n Banca Naional a Moldovei a mijloacelor temporar disponibile
ale administratorilor de buget se efectueaz n baza solicitrii acestora prezentate Ministerului Finanelor,
n care se indic suma propus spre depozitare i termenul depozitrii.
2.4.3.
Dobnzile pentru sumele depozitate se transfer de ctre Banca Naional a Moldovei n termenii
stabilii la conturile bancare ale bugetelor respective i la conturile trezoreriale indicate n contract.
2.4.4.
Suma depozitat se ramburseaz la conturile respective conform condiiilor stabilite n contract.
2.4.5.
Direcia general Trezoreria de Stat nregistreaz contractele de depozit n Registrul evidenei
contractelor de depozit (Forma FL-006).
2.4.6.
Dobnzile pentru sumele depozitate se transfer de ctre instituia financiar conform datelor
bancare i n termenii stabilii n contract.
2.4.7.
Structura contul trezorerial pentru depozitarea mijloacelor bneti de ctre Direcia general
8

Trezoreria de Stat este indicat n Forma FE-008.


2.5 Dobnzile aferente
soldurilor
de
mijloace bneti
n
conturile bancare
ale Ministerului Finanelor
2.4.8.
Banca Naional a Moldovei calculeaz i transfer lunar dobnzile aferente soldului zilnic
de mijloace bneti la Contul Unic Trezorerial al Ministerului Finanelor n conformitate cu condiiile
Acordului ncheiat ntre Banca Naional a Moldovei i Ministerul Finanelor.
Lunar, instituiile financiare calculeaz dobnzile aferente soldurilor de mijloace bneti n conturile
bancare ale trezoreriilor teritoriale ale Ministerului Finanelor i transfer aceste dobnzi la contul
bugetului de stat.
2.4.9.
Direcia general Trezoreria de Stat calculeaz i efectueaz transferul dobnzii aferente
soldurilor zilnice la conturile bancare ale bugetelor respective deschise n Contul Unic Trezorerial al
Ministerului Finanelor n cazurile prevzute de legislaie.
2.4.10.
Trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanelor verific sumele dobnzilor ncasate de la
instituiile financiare. n timp de cel mult 3 zile lucrtoare din data ncasrii dobnzilor, trezoreriile
teritoriale ale Ministerului Finanelor ntocmesc calculele de distribuire a dobnzilor, conform Formei FL011, Calculul dobnzilor aferente soldurilor disponibile la toate bugetele i efectueaz transferul dobnzilor
la bugetul de stat.
2.4.11.
Evidena dobnzilor calculate la soldurile conturilor curente ale autoritilor / instituiilor
bugetare, autorizate n baza dispoziiilor legale s beneficieze de mijloacele respective, se ine conform
Calculului dobnzilor aferente soldurilor de mijloace spre transfer (Forma FL-012).
2.4.12.
Structura contului trezorerial pentru ncasarea dobnzilor aferente soldurilor mijloacelor
bneti disponibile la conturile bancare ale Direcia general Trezoreriei de Stat i trezoreriilor teritoriale
ale Ministerului Finanelor este indicat n Forma FE-008.

Capitolul III Managementul ncasrilor la bugetele componente ale bugetului public naional
1
1

Reguli generale
ncasrile la bugetele componente ale bugetului public naional constituie totalitatea impozitelor, taxelor,
contribuiilor i primelor de asigurare obligatorie, precum i alte ncasri stabilite prin legile / deciziile
bugetare anuale.
Toate ncasrile stabilite prin legea / decizia bugetar anual se acumuleaz n conturile bugetelor
respective, deschise n CUT al Ministerului Finanelor i se nscriu la codurile IBAN de ncasri n ordinea
intrrilor.
Toate ncasrile achitate la bugetele componente ale bugetului public naional pn n ultima zi
operaional se nscriu n anul bugetar respectiv. n ultima zi lucrtoare a anului bugetar nu se efectueaz
operaiuni de ncasri bugetare, ci doar operaiuni interne n sistemul trezorerial al Ministerului Finanelor.
ncasrile la bugetele componente ale bugetului public naional se sistematizeaz n conformitate cu
clasificaia economic bugetar.
Pentru unificarea i asigurarea evidenei ncasrilor la bugetele componente ale bugetului public naional,
se utilizeaz Registrul codurilor IBAN.
Ministerul Finanelor genereaz codurile IBAN aferente ncasrilor la bugetul public naional, n caz de
necesitate i actualizeaz Registrul codurilor IBAN.
Registrul codurilor IBAN conine codurile IBAN de ncasri ale bugetului de stat, bugetelor locale (nivelul
I si nivelul II), bugetului asigurrilor sociale de stat i fondurilor asigurrii obligatorii de asisten
medical.
Registrul codurilor IBAN se transmite de ctre Ministerul Finanelor: Bncii Naionale a Moldovei i
bncilor comerciale i altor prestatori de servicii de plat, Inspectoratului Fiscal Principal de Stat,
Serviciului Vamal, Casei Naionale de Asigurri Sociale i Companiei Naionale de Asigurri n Medicin,
care ulterior urmeaz a fi transmis organelor subordonate pentru cluz n activitate.
Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, Serviciul Vamal, Casa Naional de Asigurri Sociale i
Compania Naional de Asigurri n Medicin sunt responsabili de transmiterea Registrului codurilor
IBAN ctre organele subordonate pentru cluz n activitate i pentru a fi adus la cunotina
contribuabililor.
Direcia general Trezoreria de Stat i trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanelor utilizeaz Registrul
Fiscal de Stat administrat de ctre Inspectoratul Fiscal Principal de Stat.
Pentru onorarea obligaiilor fiscale contribuabilii care au subdiviziuni indic n ordinul de plat codul
subdiviziunii atribuit de organele fiscale n rubrica codul fiscal al pltitorului, prin bar, dup codul
fiscal al pltitorului / contribuabilului.
Structura codului IBAN utilizat pentru ncasarea veniturilor la bugetele componente ale bugetului public
naional este indicat n Anexa I-9.
Veniturile colectate n conturile autoritilor / instituiilor bugetare obinute de la efectuarea lucrrilor i
prestarea serviciilor contra plat, chiria sau darea n arend a patrimoniului public, donaii, sponsorizri i
alte mijloace bneti, intrate legal n posesia autoritilor / instituiilor bugetare, se nscriu n codurile
IBAN pentru veniturile colectate de autoritile / instituiile bugetare.
Structura codului IBAN pentru veniturile colectate de ctre autoritile / instituiile bugetare este indicat
n Anexa I-9.
ncasarea mijloacelor temporar intrate n posesia autoritilor / instituiilor bugetare se efectueaz prin
intermediul contului trezorerial a crei structur este indicat n Anexa I-8.

2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12

13
14

Procesul privind ncasrile la bugetele componente ale bugetului public naional

10

Contribuabilii sunt obligai s vireze impozitele, taxele i alte pli stabilite prin legea / decizia bugetar
anual la conturile bancare ale bugetelor respective deschise n Contul Unic Trezorerial al Ministerului
Finanelor.
Contribuabilii i onoreaz obligaiile sale ctre bugetele componente ale bugetului public naional
utiliznd documentele de plat ntocmite conform prevederilor actelor normative ale Bncii Naionale a
Moldovei i ale Ministerului Finanelor.
Responsabilitatea privind corectitudinea i autenticitatea datelor indicate n documentele de plat o poart
contribuabilii.
Bncile comerciale i prestatorii de servicii de plat asigur controlul corespunderii codurilor IBAN,
indicate n documentele de plat, cu Registrul codurilor IBAN.
Responsabili de corectitudinea transmiterii n format electronic a documentelor de plat ctre Direcia
general Trezoreria de Stat i trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanelor sunt institu iile financiare i
prestatorii de servicii de plat.
n cazul n care contribuabilul a ntocmit documentele de plat incorect (codul fiscal al
pltitorului/beneficiarului, codul IBAN), instituia financiar este obligat s remit acestuia documentele
de plat fr executare, aplicnd meniunea despre motivele neexecutrii.
n cazul cnd documentul de plat ntocmit incorect este executat totui de ctre institu ia financiar,
sumele respective se reflect la "Venituri neidentificate".
Mijloacele reflectate la ncasri neidentificate la banca comercial se nscriu n conturile bancare ale
Ministerului Finanelor - trezoreriile teritoriale n baza confirmrilor prezentate de ctre trezoreriile
teritoriale ale Ministerului Finanelor.
Nu mai trziu de a doua zi operaional Direcia general Trezoreria de Stat i trezoreriile teritoriale ale
Ministerului Finanelor ntocmesc ordine de plat pentru restituirea mijloacelor de la contul trezorerial de
ncasri pentru venituri neidentificate. la conturile bancare ale pltitorilor. Sumele ncasate de la persoane
fizice, se transfer de la contul trezorerial de ncasri pentru venituri neidentificate (codul clasifica iei
economice ,,Venituri neidentificate) la codul clasificaiei economice ,,Alte venituri pn la clarificarea
acestora de ctre Serviciul Fiscal de Stat.
n scopul asigurrii controlului asupra sumelor ncasate, transferate i a soldurilor la conturile trezoreriale
de ncasri pentru venituri neidentificate, se perfecteaz n form electronic Informaia privind sumele
neidentificate ncasate i transferate (Forma FI-001).
n ultima zi operaional a anului bugetar, soldurile mijloacelor conturilor trezoreriale de ncasri "Venituri
neidentificate" se transfer la conturile trezoreriale de ncasri "Alte venituri" ale bugetelor respective la
nivel de fiecare document de plat.

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

3
1
2

Evidena ncasrilor la bugetele componente ale bugetului public naional


Direcia general Trezoreria de Stat i trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanelor asigur evidena
strict a sumelor ncasate n conturile bancare, nscrierea lor concomitent n conturile trezoreriale de
ncasri grupate la nivel de administrator de venit.
Zilnic, Direcia general Trezoreria de Stat i trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanelor, efectueaz
defalcri din ncasrile la bugetele respective, la nivel de fiecare document de plat i n baza Normativelor
defalcrilor din impozitele de stat la bugetele locale (Forma FI-003), aprobate de ctre legislaia n vigoare.
Normativele snt monitorizate i introduse n sistemul informaional de ctre Direcia general sintez
bugetar din cadrul Ministerului Finanelor.
Sumele defalcrilor destinate bugetelor locale sunt transferate de ctre Direcia general Trezoreria de Stat
la conturile bancare ale trezoreriilor teritoriale ale Ministerului Finanelor, prin perfectarea ordinelor de
plat i includerea acestora n Borderoul documentelor de plat (Forma FD-009), care, dup autorizarea de
ctre persoanele mputernicite, sunt transmise spre executare n sistemul SAPI.

11

4
5

6
7
8
9

Direcia general Trezoreria de Stat i trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanelor ntocmesc zilnic, n
format electronic, Registrul repartizrii veniturilor generale de stat (Forma FI-005), la nivel de unitate
administrativ-teritorial i conform clasificaiei bugetare.
Zilnic, Direcia general Trezoreria de Stat i trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanelor perfecteaz
i transmit n format electronic administratorilor de venit Registrul veniturilor bugetului de stat / bugetului
asigurrilor sociale de stat / fondurilor asigurrii obligatorii de asisten medical / bugetelor locale (Forma
FI-006) i Registrul veniturilor bugetelor locale (Forma FI-007), precum i fiierul cu informaia la nivel
de document de plat.
Administratorii de venit sunt obligai zilnic s asigure primirea de la Direc ia general Trezoreria de Stat i
de la trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanelor a informaiei despre suma ncasrilor la bugetele
respective, n format electronic.
Administratorii de venit, dup verificarea i prelucrarea zilnic a informaiei primite de la Direcia general
Trezoreria de Stat i trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanelor, sunt responsabili de reflectarea
acesteia n fiele personale ale contribuabililor.
Sumele descifrate zilnic de ctre Serviciului Vamal conform clasificaiei bugetare se nregistreaz n
Informaia privind descifrarea sumelor achitate n avans a drepturilor de import-export (Forma FI-002),
care se prezint Ministerului Finanelor Direcia general Trezoreria de Stat n format electronic.
Sumele ncasate zilnic pe conturile de ncasri ale bugetului asigurrilor sociale de stat i fondurilor
asigurrii obligatorii de asisten medical sunt transferate la conturile Casei Naionale de Asigurri
Sociale i Companiei Naionale de Asigurri n Medicin.
Direcia general Trezoreria de Stat perfecteaz zilnic ordine de plat i formeaz Borderoul
documentelor de plat (Forma FD-009), care, dup autorizarea de ctre persoanele mputernicite, sunt
transmise spre executare n sistemul SAPI.
4

3
4

Restituirea i trecerea n contul altor pli a sumelor achitate n plus sau incorect de ctre
contribuabili la bugetele componente ale bugetului public naional

Restituirea i trecerea n contul altor pli a sumelor, a cror restituire este reglementat de legislaia
fiscal/vamal, ncasate incorect sau n plus la bugetele componente ale bugetului public naional se
efectueaz de ctre Direcia general Trezoreria de Stat i trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanelor
n baza Borderoului documentelor de plat prezentate spre executare (Forma FI-008) (n continuarea
Borderou) i a Borderoului de retragere a numerarului din contul bugetelor locale persoanelor fizice
aferente plilor achitate n plus sau incorect (Forma FI-020), ntocmite i prezentate de ctre
administratorii de venit.
Restituirea sumelor se efectueaz de la bugetul la care au fost nregistrate aceste pli. Documentele de
plat, prezentate la Direcia general Trezoreria de Stat sau trezoreriile teritoriale ale Ministerului
Finanelor pentru restituirea plilor i trecerea n contul altor pli, se execut n ordinea cronologic n
care au fost prezentate, pe msura ncasrii mijloacelor la contul bugetului respectiv, innd cont de
prioritile de finanare stabilite prin lege.
Restituirea din contul veniturilor generale de stat se efectueaz n baza normativelor defalcrilor din
veniturile generale de stat stabilite de legislaia n vigoare.
Restituirea plilor achitate n plus de ctre agentul economic sau persoana fizic se efectueaz de ctre
Direcia general Trezoreria de Stat i trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanelor prin transferul
mijloacelor la codul agentului economic sau al persoanei fizice, deschis n instituia financiar .
Restituirea mijloacelor bneti n numerar ctre persoanele fizice din contul bugetelor locale poate fi
efectuat de ctre trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanelor i n baza Certificatului de confirmare
privind restituirea mijloacelor bneti n numerar din contul bugetului local aferente plilor achitate n
plus sau incorect (Forma FI-021).
n unele cazuri, cnd suma restituirii depete soldul la contul trezorerial de ncasri dat, atunci la contul
trezorerial respectiv se permite sold debitor pe parcursul anului bugetar.
12

Restituirea sumelor se efectueaz n limita soldului disponibil de mijloace bneti al bugetului.


n cazul insuficienei mijloacelor la conturile bugetelor componente ale bugetului public naional, Direcia
general Trezoreria de Stat i trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanelor sunt n drept de a executa
documentele prezentate de ctre administratorii de venit spre restituire sau trecere din cont n cont prin
achitarea lor parial, perfectnd documentele de plat respective, cu indicarea meniunii n destinaia plii
a documentului perfectat despre executarea parial a acestora.
Controlul i responsabilitatea asupra veridicitii efecturii operaiunilor de restituire a plilor transferate
n plus de ctre contribuabili sau trecerii plilor de la un tip de plat la altul, o poart administratorii de
venit.
Dup executare, Direcia general Trezoreria de Stat i trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanelor
transmit ctre administratorii de venit pe suport electronic informaia cu privire la notele de transfer /
ordinele de plat executate (Registrul documentelor de plat executate (Forma FI-009).
n cazul neexecutrii documentelor de plat, Direcia general Trezoreria de Stat i trezoreriile teritoriale
ale Ministerului Finanelor prezint ctre administratorii de venit pe suport electronic Registrul
documentelor de plat remise (Forma FI-010), cu indicarea motivului neexecutrii.
n cazul cnd apar unele ntrebri n procesul executrii i / sau examinrii documentelor prezentate spre
executare, Direcia general Trezoreria de Stat i trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanelor sunt n
drept de a solicita informaii suplimentare.
n baza documentelor prezentate de ctre administratorii de venit, Direc ia general Trezoreria de Stat i
trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanelor efectueaz restituirea plilor transferate n plus sau
trecerea plilor de la un tip de plat la altul cu nscrierea concomitent n conturile trezoreriale de ncasri.

7
8
9
10
11

1
1

2
3
a

Restituirea i trecerea n contul altor pli a sumelor achitate n plus sau incorect de ctre
contribuabili administrate de ctre Serviciul Fiscal de Stat
Pentru operaiunile de trecere / restituire, notele de transfer / ordinele de plat se prezint de ctre
Inspectoratele Fiscale de Stat Teritoriale la trezoreriilor teritoriale ale Ministerului Finan elor pe suport
electronic, nsoite de Borderou, confirmat prin semnturile digitale ale persoanelor mputernicite.
Trezoreriilor teritoriale ale Ministerului Finanelor verific corectitudinea ntocmirii documentelor de plat
i le introduc n SIMF documentele. Direcia general Trezoreria de Stat execut documentele respective.
Responsabilitatea pentru corectitudinea ntocmirii documentelor de plat revine Serviciului Fiscal de Stat.
n cazul restituirii sumelor achitate la buget n plus sau incorect de ctre contribuabili din contul bugetelor
locale, Inspectoratele Fiscale de Stat Teritoriale prezint trezoreriilor teritoriale ale Ministerului Finanelor,
dup cum urmeaz:
pe suport electronic ordinele de plat, nsoite de Borderoul ordinelor de plat, care va fi confirmat prin
semnturile digitale ale persoanelor mputernicite, Certificatului de confirmare privind restituirea
mijloacelor bneti n numerar din contul bugetului local aferente plilor achitate n plus sau incorect
(Forma FI-021), nsoite de Registrul/ Borderou de eviden a certificatelor de confirmare privind
restituirea mijloacelor bneti n numerar aferente plilor achitate n plus sau incorect (Forma FI-020),
confirmate prin semnturile digitale ale persoanelor mputernicite;
pe suport de hrtie - Borderoul ordinelor de plat, Registrul/ Borderoul de eviden a certificatelor de
confirmare privind restituirea mijloacelor bneti n numerar aferente plilor achitate n plus sau incorect
(Forma FI-020), emise n dou exemplare, confirmate prin semnturile persoanelor mputernicite, cu
aplicarea tampilei rotunde umede. Dup executare, exemplarul doi al Borderoului, cu meniunea
trezoreriilor teritoriale ale Ministerului Finanelor, se remit Inspectoratelor Fiscale de Stat Teritoriale.
Restituirea i trecerea n contul altor pli a sumelor achitate n plus sau incorect de ctre
contribuabili administrate de ctre Serviciul Vamal

13

1
2

Pentru operaiunile de trecere / restituire, documentele se prezint de ctre Serviciul Vamal la Direc ia
general Trezoreria de Stat, pe suport electronic, notele de transfer / ordinele de plat, nsoite de Borderou,
confirmat prin semnturile digitale ale persoanelor mputernicite.
Responsabilitatea pentru corectitudinea ntocmirii documentelor de plat revine Serviciului Vamal.

Restituirea i trecerea n contul altor pli a sumelor achitate n plus sau incorect de ctre
contribuabili administrate de ctre Casa Naional de Asigurri Sociale / Compania Naional de
Asigurri n Medicin

Pentru operaiunile de trecere / restituire, notele de transfer / ordinele de plat se prezint la Direc ia
general Trezoreria de Stat, de ctre Casa Naional de Asigurri Sociale / Compania Naional de
Asigurri n Medicin (n continuare CNAS / CNAM), pe suport electronic, nsoite de Borderou,
confirmat prin semnturile digitale ale persoanelor mputernicite.
Responsabilitatea de corectitudinea ntocmirii documentelor de plat (notelor de transfer i ordinelor de
plat) revine CNAS / CNAM, la care se deservesc contribuabilii sau la care este nregistrat plata n plus.

Modul de restituire a veniturilor colectate i a mijloacelor temporar intrate n posesia autoritilor /


instituiilor bugetare

Sumele aferente veniturilor colectate i mijloacelor temporar intrate n posesia autoritilor / instituiilor
bugetare achitate n plus sau incorect de ctre pltitori, se restituie n baza solicitrilor de restituire a
acestora.
Solicitrile se depun de ctre pltitori nemijlocit la autoritile / instituiile bugetare beneficiare, cu
anexarea documentelor justificative.
Autoritile / instituiile bugetare examineaz solicitrile i dup caz, perfecteaz ordine de plat pentru
restituirea sumelor achitate n plus sau incorect. Dup autorizarea de ctre persoanele mputernicite i
acceptate de ctre SIMF al Ministerului Finanelor, ordinele de plat se transmit n format electronic
trezoreriilor teritoriale ale Ministerului Finanelor.
Trezoreriile
teritoriale
verific
corectitudinea
ntocmirii
ordinelor
de
plat.
Ordinele de plat acceptate pentru executare se includ n Borderou, dup care se autorizeaz prin
semntura digital de ctre persoanele mputernicite din cadrul Direc iei generale Trezoreria de Stat sau
trezoreriilor teritoriale ale Ministerului Finanelor.
Autoritile/ instituiile bugetare care nu au acces la SIMF al Ministerului Finanelor ntocmesc ordine de
plat n dou exemplare pentru restituirea sumelor achitate n plus sau incorect, prezentndu-le trezoreriei
teritoriale ale Ministerului Finanelor deservente.
Trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanelor verific corectitudinea ntocmirii ordinelor de plat
privind restituirea sumelor achitate n plus sau incorect i le introduc n SIMF al Ministerului Finanelor.
Direcia general Trezoreria de Stat, dup aprobare, transfer ctre trezoreriile teritoriale ale Ministerului
Finanelor sumele solicitate pentru efectuarea restituirilor achitate n plus sau incorect, n ordinea stabilit.

2
3

ntocmirea rapoartelor

n scopul corectitudinii ntocmirii rapoartelor lunare privind executarea bugetului de stat, bugetelor locale,
bugetului asigurrilor sociale de stat i a fondurilor asigurrilor obligatorii de asisten medical, Direc ia
general Trezoreria de Stat i trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanelor prezint administratorilor
de venit n a cincea zi a lunii urmtoare perioadei de gestiune Registrul veniturilor bugetului de stat /
14

bugetului asigurrilor sociale de stat / fondurilor asigurrii obligatorii de asisten medical / bugetelor
locale (Forma FI-006) i Registrul veniturilor bugetelor locale (Forma FI-007) n 2 exemplare, semnate de
persoanele mputernicite, cu aplicare tampilei.
Registrele se perfecteaz cumulativ de la nceputul anului, pe tipuri de impozite i taxe.
Administratorii de venit, verific lunar registrele menionate la punctul 3.4.5.1 i le confirm prin
semnturile persoanelor mputernicite, cu aplicarea tampilei, iar n termen de dou zile prezint Direc iei
generale Trezoreria de Stat i trezoreriilor teritoriale ale Ministerului Finanelor un exemplar de registru.
n cazul depistrii unor divergene, administratorii de venit, de comun acord cu Direcia general
Trezoreria de Stat i trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanelor, ntocmesc Actul de verificare a
veniturilor ncasate la bugetul de stat / bugetul local de nivelul II / municipal Chiinu / municipal Bli /
bugetul central al unitii teritorial autonome cu statut juridic special (Forma FI-011).
Divergenele depistate sunt corectate de ctre Direcia general Trezoreria de Stat i trezoreriile teritoriale
ale Ministerului Finanelor n urmtoarea zi operaional de la depistare, iar dup nchiderea anului bugetar
cu ultima zi operaional a anului.
Anual, administratorii de venit prezint Direciei generale Trezoreria de Stat restanele privind
plile pe care le adminisreaz.

2
3

Capitolul IV. Managementul plilor din bugetele componente ale bugetului public naional
4.1
4.1.1
4.1.2

4.1.3
4.1.4
4.2
4.2.1

Reguli generale
n procesul executrii bugetelor componente ale bugetului public naional, autoritile / instituiile
bugetare efectueaz pli pentru diverse programe guvernamentale, cu condiia c aceste pli se execut n
baza prevederilor legii / deciziei bugetare anuale.
Plile din bugetele componente ale bugetului public naional se efectueaz de la conturile bancare
ale Ministerului Finanelor Trezoreria de Stat i trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanelor, CNAS i
CNAM deschise n Contul Unic Trezorerial, n limita soldului zilnic de mijloace bneti i a limitelor de
alocaii bugetare aprobate n legea / decizia bugetar anual.
Structura contului trezorerial pentru plile din bugetele componente ale bugetul public naional
este indicat n ANEXA I-8 .
Structura codului IBAN pentru plile din bugetele componente ale bugetul public naional este
indicat n ANEXA I-9.
Efectuarea plilor de la conturile bancare ale Ministerului Finanelor Trezoreriei de Stat i
trezoreriilor teritoriale ale Ministerului Finanelor
Efectuarea plilor din mijloacele bneti acumulate la bugetul de stat

4.2.1.1

Repartizarea surselor financiare ale bugetului de stat ncasate la conturile bancare ale Ministerului
Finanelor Trezoreria de Stat se efectueaz zilnic conform Indicaiei de repartizare a soldului mijloacelor
bugetului de stat (Forma FD-014), aprobat de ctre ministru/ viceministru.
4.2.1.2
Proiectul Indicaiei se ntocmete de ctre Direcia general Trezoreria de Stat n baza necesit ilor
(documentelor de plat) instituiilor finanate de la bugetul de stat, planurilor de finanare, altor documente,
innd cont de prognoza lichiditilor.
4.2.1.3
n baza Indicaiei de repartizare a soldului mijloacelor bugetului de stat, Direcia general
Trezoreria de Stat perfecteaz i execut ordine de plat n lei i n valut strin (dup caz) pentru
efectuarea operaiunilor de transmitere a mijloacelor bneti de la conturile bancare ale Ministerului
15

Finanelor Trezoreria de Stat la conturile bancare ale Ministerului Finanelor trezoreriile teritoriale, cu
indicarea destinaiei acestor mijloace, conform clasificaiei economice.
4.2.1.4
Persoanele mputernicite cu dreptul la semntur din cadrul Direciei generale Trezoreria de Stat
sunt responsabile de transmiterea mijloacelor bneti, n strict conformitate cu indicaia menionat la
punctul 4.2.1.1.
4.2.2

Efectuarea plilor din mijloacele bneti acumulate la bugetele locale

4.2.2.1

Repartizarea surselor financiare ale bugetului local de nivelul II ncasate la conturile bancare ale
Ministerului Finanelor - trezoreriilor teritoriale se efectueaz zilnic conform Indicaiei de repartizare a
soldului mijloacelor bugetului local de nivelul II (Forma FD-014).
4.2.2.2
Indicaia de repartizare a soldului mijloacelor bugetului local de nivelul II este elaborat de ctre
Direciile Finane respective, n baza necesitilor de mijloace bneti ale autoritilor / instituiilor
bugetare finanate de la bugetele respective, prin asigurarea verificrii lor cu soldul de aloca ii bugetare,
soldul pe contracte i cu prezena documentelor justificative (dup caz).
Dup aprobarea Idicaiei de repartizare a soldului mijloacelor bugetului local de nivelul II de ctre
autoritatea executiv abilitat cu acest drept, aceasta se transmite spre executare n format electronic i/sau
pe suport de hrtie trezoreriilor teritoriale deservente ale Ministerului Finanelor.
Indicaia menionat la alineatul 1 se execut de ctre trezoreriile teritoriale ale Ministerului
Finanelor n ziua recepionrii acesteia.
4.2.2.3
Persoanele mputernicite cu dreptul la semntur din cadrul trezoreriilor teritoriale ale Ministerului
Finanelor sunt responsabile de efectuarea plilor, n strict conformitate cu indicaia menionat la
punctul 4.2.2.1 i cu destinaia plilor din documentele de plat.
4.2.2.4
Efectuarea plilor din contul surselor financiare ale bugetelor locale de nivelul I se efectueaz n
baza documentelor de plat, prezentate de ctre autoritile / instituiile bugetare la trezoreriile teritoriale
ale Ministerului Finanelor deservente.
4.2.3

Managementul angajamentelor

4.2.3.1

Contractarea de mrfuri, lucrri i servicii se efectueaz n baza Legii nr.96-XVI din 13 aprilie
2007 privind achiziiile publice, i altor acte normative n vigoare, n limita alocaiilor bugetare aprobate.
4.2.3.2
Contractele ncheiate de ctre autoritile / instituiile bugetare, n mod obligatoriu, se nregistreaz
la trezoreriile teritoriale deservente ale Ministerului Finanelor.
Autoritile / instituiile bugetare sunt obligate s nregistreze contractele ncheiate de mic valoare la
trezoreriile teritoriale deservente ale Ministerului Finanelor n termen de pn la 15 zile de la data de
semnare a acestora.
ncheierea, executarea i desfurarea procedurilor de achiziii publice ine de responsabilitatea
autoritilor /instituiilor bugetare, care poart rspundere, pentru nclcarea acestora, n conformitate cu
prevederile Codului Contravenional al Republicii Moldova.
4.2.3.3
Valoarea contractelor multianuale (investiiile capitale, proiecte, etc.) se nregistreaz n trezoreriile
teritoriale deservente ale Ministerului Finanelor n suma total cu repartizare pe ani, conform planului
calendaristic ntocmit de autoritile / instituiile bugetare, la suma mijloacelor financiare aprobate pentru
anul bugetar curent.
4.2.3.4
Verificarea cu alocaiile bugetare disponibile ale autoritilor /instituiilor bugetare se efectueaz la
momentul nregistrrii n trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanelor.
4.2.3.5
Amendamentele la contracte urmeaz aceleai proceduri ca i contractele iniiale la care se refer i
se perfecteaz de ctre autoritile / instituiile bugetare n urmtoarele cazuri:
a) pentru majorarea / micorarea sumei contractelor iniiale;
b) pentru modificarea valabilitii contractului iniial;
c) pentru modificarea conturilor bancare/ codurilor IBAN ale furnizorului;
16

d) pentru modificarea codurilor IBAN, n cazul resubordonrii / reorganizrii autoritilor / institu iilor
bugetare.
4.2.3.6
Transferurile ntre bugetele componente ale bugetului public naional, transferurile curente,
transferurile capitale i subsidiile se efectueaz la conturile bancare ale beneficiarilor, n limita alocaiilor
bugetare aprobate, n baza documentelor justificative (indicaiei de la Direcia general sintez bugetar,
Direcia general Finane, scrisori, alte documente etc.) introduse n SIMF i fr contracte de achiziii
publice.
4.2.3.7 ntocmirea documentelor de plat i evidena cheltuielilor cu caracter secret se efectueaz
conform prevederilor actelor legislative i normative n vigoare, care reglementeaz caracterul deosebit de
activitate al organelor cu regim secret.
4.2.4

Efectuarea plilor prin virament

4.2.4.1

Pentru efectuarea plilor prin virament pentru mrfurile procurate, lucrrile ndeplinite i serviciile
prestate, autoritile / instituiile bugetare utilizeaz Ordinul de plat (Forma FD-001).
4.2.4.2
Pentru efectuarea plilor de ctre autoritile / instituiile bugetare care se deservesc n
contabilitatea centralizat, sau care dein mai multe conturi trezoreriale/coduri IBAN, poate fi un ordin de
plat generalizator n sum total, la care se anexeaz Descifrarea la documentul de plat (Forma FD-018).
4.2.4.3
n baza angajamentelor asumate, autoritile / instituiile bugetare perfecteaz n SIMF al
Ministerului Finanelor ordine de plat, care se autorizeaz prin semntura digital de ctre persoanele
mputernicite din cadrul autoritii / instituiei bugetare. Ulterior se transmit Direc iei generale Trezoreriei
de Stat sau trezoreriilor teritoriale ale Ministerului Finaelor.
4.2.4.4
Direcia general Trezoreria de Stat i trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanelor efectueaz
verificri suplimentare a ordinelor de plat sub aspectul clasificaiei bugetare, precum i dac acestea
corespund cu angajamentele asumate de ctre autoritatea / instituia bugetar.
4.2.4.5
La efectuarea plilor prin virament, autoritatea / instituia bugetar prezint documente justificative
la solicitarea Direciei generale Trezoreria de Stat i/sau a trezoreriilor teritoriale ale Ministerului
Finanelor.
4.2.4.6
Autoritile / instituiile bugetare, care nu au acces la SIMF al Ministerului Finanelor, prezint la
Direcia general Trezoreria de Stat sau la trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanelor, pe suport de
hrtie n dou exemplare, ordinele de plat ntocmite n conformitate cu actele normative n vigoare,
semnate de ctre persoanele mputernicite, cu aplicarea tampilei autoritii / instituiei bugetare.
4.2.4.7
Dup verificarea ordinelor de plat sub aspectul clasificaiei bugetare, persoanele responsabile
(executorii) din Direcia general Trezoreria de Stat sau trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanelor
introduc i autorizeaz ordinele de plat n SIMF al Ministerului Finanelor.
Responsabilitatea corectitudinii introducerii documentelor de plat n sistemul informaional o poart
persoana responsabil din Direcia general Trezoreria de Stat sau trezoreriile teritoriale ale Ministerului
Finanelor.
4.2.4.8
Ordinele de plat acceptate pentru executare se autorizeaz prin semntura digital de ctre
persoanele mputernicite din cadrul Direciei generale Trezoreria de Stat sau trezoreriilor teritoriale ale
Ministerului Finanelor.
4.2.4.9
Dup prelucrarea extraselor din conturile bancare, persoana responsabil (executorul) din Direcia
general Trezoreria de Stat i trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanelor aplic tampila i semntura
pe ambele exemplare ale ordinelor de plat prezentate de ctre autoritile / instituiile bugetare, care nu au
acces la SIMF al Ministerului Finanelor, din care, primul exemplar rmne n dosarul Direciei generale
Trezoreria de Stat sau trezoreriilor teritoriale ale Ministerului Finanelor, anexat la extrasul din cont bancar,
iar exemplarul doi se remite autoritii / instituiei bugetare.
4.2.5

Efectuarea plilor n numerar


17

4.2.5.1

Pentru ridicarea numerarului, autoritile / instituiile bugetare perfecteaz n SIMF al Ministerului


Finanelor Delegaia de retragere a numerarului (Forma FD-006), care se autorizeaz prin semntura
digital i se transmite trezoreriei teritoriale deservente. n cazul n care nu au acces la SIMF al
Ministerului Finanelor, prezint Delegaia de retragere a numerarului la trezoreria teritorial, pe suport de
hrtie ntr-un exemplar, cu aplicarea tampilei autoritii / instituiei bugetare i semnturilor olografe.
4.2.5.2
La efectuarea plilor n numerar, autoritatea / instituia bugetar prezint documente justificative
la solicitarea Direciei generale Trezoreria de Stat i/sau a trezoreriilor teritoriale ale Ministerului
Finanelor.
4.2.5.3
Delegaia de retragere a numerarului ntr-un exemplar, ordinele de plat pentru transferul
impozitelor reinute din salariu, a contribuiilor la bugetul asigurrilor sociale de stat i a primelor la
fondurile asigurrilor obligatorii de asisten medical, perfectate n dou exemplare i semnate de ctre
persoanele mputernicite cu dreptul la semntur, cu aplicarea tampilei autoritilor / instituiilor bugetare,
sunt prezentate trezoreriei teritoriale deservente.
4.2.5.4
La ridicarea numerarului pentru autoritile / instituiile bugetare care se deservesc n contabilitile
centralizate, sau care dein mai multe conturi trezoreriale/coduri IBAN, poate fi Delegaia de retragere a
numerarului generalizatoare n sum total, la care se anexeaz Descifrarea la delegaia de retragere a
numerarului (Forma FD-018).
4.2.5.5
Delegaiile de retragere a numerarului ale autoritilor / instituiilor bugetare, acceptate de
persoanele responsabile din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanelor, sunt incluse n procesul de
necesiti, pentru a primi finanare de la bugetele de la care se finan eaz autorit ile / institu iile bugetare
respective.
4.2.5.6
Dup primirea de la Direcia general Trezoreria de Stat a mijloacelor bneti pentru acoperirea
necesarului de numerar ale autoritilor / instituiilor bugetare finanate de la bugetul de stat, trezoreriile
teritoriale ale Ministerului Finanelor ntocmesc ordine de plat i efectueaz transferul acestora la codul
IBAN deschis n banca comercial deservent.
4.2.5.7
Autoritile / instituiile bugetare cu dou zile lucrtoare premergtoare zilei de retragere a
numerarului ntiineaz trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanelor despre necesarul de numerar prin
perfectarea Cererii despre necesarul de numerar (Forma FD-026), n baza crora trezoreriile teritoriale ale
Ministerului Finanelor formeaz Cererea consolidat despre necesarul de numerar (Forma FD-026/1) pe
care o prezint la banca comercial deservent.
4.2.5.8
n cazul n care numerarul rezervat de ctre trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanelor pentru
autoritile / instituiile bugetare nu este ridicat n termenul indicat, atunci Ministerul Finanelor poart
rspunderea pentru plata penalitilor, conform prevederilor contractelor de deservire bancar a
trezoreriilor teritoriale.
4.2.5.9
Delegaiile de retragere a numerarului, concomitent cu Borderoul documentelor de plat, se
transmit de ctre trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanelor la banca comercial deservent, la care
autoritile / instituiile bugetare urmeaz s ridice numerarul.
4.2.5.10
n cazul ridicrii mijloacelor n numerar pentru achitarea salariului sau la efectuarea transferului
mijloacelor la cardurile bancare ale angajailor, autoritile / instituiile bugetare sunt responsabile pentru
efectuarea concomitent a transferurilor la bugetele respective a impozitelor reinute din salariu, transferul
contribuiilor la bugetul asigurrilor sociale de stat, a primelor la fondurile asigurrilor obligatoriii de
asisten medical i a altor reineri.
4.2.5.11
Numerarul primit n casieriile autoritilor / instituiilor bugetare se utilizeaz n termen de 3 zile
lucrtoare, incluznd ziua de primire a banilor de la banca comercial.
4.2.5.12
Dup expirarea termenului indicat n punctul 4.2.5.11, autoritile / instituiile bugetare sunt
obligate s depun sumele de numerar neutilizate din casierii, sumele primite n casieria acestora pentru
restabilirea plilor efectuate, precum i sumele ncasate de la colectarea veniturilor, la conturile bancare
ale trezoreriilor teritoriale ale Ministerului Finanelor deservente, perfectndu-se Ordinul de ncasare a
numerarului (Forma FD-007), cu indicarea contului trezorerial.
18

4.2.5.13
Ordinul de ncasare a numerarului se ntocmete n conformitate cu prevederile Regulamentului cu
privire la operaiunile cu numerar n bncile din Republica Moldova aprobat prin hotrrea Consiliului de
administraie al Bncii Naionale a Moldovei nr. 200 din 27 iulie 2006 cu modificrile i completrile
ulterioare.
4.2.5.14
Soldul numerarului disponibil n casieriile autoritilor / instituiilor bugetare, n ultima zi a lunii de
gestiune, n mod obligatoriu, se depune la conturile bancare ale trezoreriilor teritoriale ale Ministerului
Finanelor deservente n ordinea stabilit n punctul 4.2.5.12.
4.2.6

Executarea documentelor executorii

4.2.6.1

Documentele executorii, eliberate n baza hotrrilor rmase definitive ale instanelor judectoreti,
ce in de ncasarea/restituirea mijloacelor bneti din contul bugetelor componente ale bugetului public
naional i din contul autoritilor/instituiilor bugetare, precum i ncheierile executorului judectoresc
privind ncasarea cheltuielilor de executare se execut n conformitate cu prevederile Codului de executare
a Republicii Moldova nr.443-XV din 24 decembrie 2004, a Legii finanelor publice i responsabilitii
bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014 i articolului 8 al Legii privind finanele publice locale nr.397 din
16 octombrie 2003, Regulamentului privind suspendarea operaiunilor, sechestrarea i perceperea n mod
incontestabil a mijloacelor bneti din conturile bancare, aprobat prin Hotrrea Bncii Naionale a
Moldovei nr.375 din 15 decembrie 2005, cu modificrile i completrile ulterioare.
4.2.6.2
Documentele executorii, ce in de plile din contul bugetului de stat, eliberate de ctre instanele de
judecat naionale i internaionale, se transmit n original, spre executare Ministerului Finanelor (Direcia
juridic).
4.2.6.3
Dup examinarea documentelor executorii de ctre conducerea Ministerului Finanelor i luarea
deciziei de executare, Direcia juridic prezint Direciei generale Trezoreria de Stat nota-raport cu viza
conducerii Ministerului Finanelor nsoit de documentele executorii n original i documentele
justificative.
4.2.6.4
Persoanele responsabile din cadrul Direciei generale Trezoreria de Stat ntroduc datele necesare
din documentele executorii i nota-raport n SIMF al Ministerului Finanelor, n baza crora se perfecteaz
ordine de plat (pe suport de hrtie se perfecteaz 3 exemplare).
Dup verificarea ordinelor de plat, acestea se semneaz de persoanele mputernicite cu dreptul la
semntur din Direcia general Trezoreria de Stat.
4.2.6.5
Direcia general Trezoreria de Stat, dup executarea ordinelor de plat, anexeaz la extrasul
trezoreriei (Forma FD-033) un exemplar al ordinului de plat mpreun cu documentele justificative, al
doilea exemplar al ordinului de plat se transmite Direciei juridice, iar al treilea exemplar al ordinului de
plat se transmite solicitantului.
4.2.6.6
Documentele executorii ce in de plile din contul autoritilor / instituiilor bugetare, eliberate de
ctre instanele de judecat naionale, se prezint obligatoriu de ctre creditor/executor judectoresc n
original la autoritile / instituiile bugetare respective pentru a se introduce n SIMF al Ministerului
Finanelor, n baza crora se perfecteaz ordine de plat. Acestea din urm, dup semnarea de ctre
persoanele mputernicite cu dreptul la semntur din cadrul autoritii / instituiei bugetare, se transmit spre
executare trezoreriilor teritoriale ale Ministerului Finanelor.
Autoritile / instituiile bugetare care nu au acces la SIMF al Ministerului Finanelor perfecteaz i
prezint trezoreriilor teritoriale ale Ministerului Finanelor ordine de plat, n dou exemplare, semnate de
ctre persoanele mputernicite cu dreptul la semntur, cu anexarea originalului documentelor executorii.
Dup executarea ordinelor de plat, primul exemplar al ordinului de plat mpreun cu copia documentului
executoriu se anexeaz la extrasul trezoreriei (Forma FD-033), iar al doilea exemplar al ordinului de plat
i originalul documentului executoriu se remit pltitorului, autoritii /instituiei bugetare, alturat la
extrasul din cont curent.

19

4.2.6.7

Direcia general Trezoreria de Stat i trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finan elor, precum i
autoritile / instituiile bugetare, dup executarea documentelor executorii, perfecteaz Informaia privind
achitarea titlurilor executorii din contul bugetului respectiv (Forma FP-001).
4.2.6.8
Executarea benevol a documentelor executorii se reflect n executarea de cas a bugetelor
respective la nivelul clasificaiei economice - cod 281361 Pli aferente documentelor executorii cu
executare benevol, celelalte segmente ale clasificaiei bugetare se atribuie n dependen de caracterul
cheltuielilor respective.
4.2.6.9
n cazul n care documentul executoriu prezentat executorilor de buget respectivi nu este executat
benevol n termen de 6 luni de la data devenirii irevocabile a hotrrii judectoreti n baza creia a fost
emis, creditorul poate solicita executorului judectoresc iniierea executrii silite conform procedurii
stabilite de Codul de executare i a Legii finanelor publice i responsabilitii bugetar-fiscale nr. 181 din
25 iulie 2014.
4.2.6.10
Trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanelor, primesc spre executare ncheierea, notificarea,
hotrrea, ordonana privind aplicarea sechestrului pe alocaiile bugetare din conturile trezoreriale i
dispoziia privind suspendarea operaiunilor pe conturile trezoreriale i le nregistreaz n SIMF.
4.2.6.11
Trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanelor asigur executarea ncheierilor, notificrilor,
hotrrilor, ordonanelor privind aplicarea sechestrului pe alocaiile bugetare din conturile trezoreriale i a
dispoziiilor privind suspendarea operaiunilor pe conturile trezoreriale ale autoritilor / instituiilor
bugetare, conform prevederilor legislaiei n vigoare.
4.2.6.12
Trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanelor se oblig s informeze n scris autoritile /
instituiile bugetare despre iniierea executrii silite, de ctre creditor/executor judectoresc, a
documentelor executorii imediat cu prezentarea acestora n trezoreria deservent.
4.2.6.13
Trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanelor perfecteaz Registrul documentelor de
suspendare a operaiunilor i de sechestrare a alocaiilor bugetare din conturile trezoreriale (Forma FP002).
4.2.6.14
Trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanelor informeaz, prin intermediul Comunicatului
informativ privind soldul de alocaii bugetare rezervate (Forma FP-003) selectat din SIMF al Ministerului
Finanelor, emitentul ncheierilor, notificrilor, hotrrilor, ordonanelor privind aplicarea sechestrului pe
alocaiile bugetare din conturile trezoreriale i ale dispoziiilor privind suspendarea operaiunilor pe
conturile trezoreriale ale autoritilor / instituiilor bugetare, la solicitarea acestuia, despre soldul disponibil
de alocaii bugetare pe conturile trezoreriale selectate.
4.2.6.15
n baza Comunicatului informativ privind soldul de alocaii bugetare rezervate (Forma FP-003)
selectat din SIMF al Ministerului Finanelor, executorul judectoresc dispune perceperea din contul
autoritii / instituiei bugetare a sumei adjudecate, prin perfectarea Ordinului incaso (Forma FD-003), care
se prezint trezoreriei teritoriale deservente.
4.2.6.16
Executorii judectoreti ntocmesc ordinele incaso n trei exemplare, respectnd toate condiiile
stipulate n Regulamentul privind suspendarea operaiunilor, sechestrarea i perceperea n mod
incontestabil a mijloacelor bneti din conturile bancare, aprobat prin Hotrrea Bncii Naionale a
Moldovei nr.375 din 15 decembrie 2005, cu modificrile i completrile ulterioare, semneaz, aplic
tampila i prezint spre executare la trezoreria teritorial a Ministerului Finanelor, unde se deservete
autoritatea / instituia bugetar.
4.2.6.17
n ziua primirii ordinului incaso, trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanelor, n baza
documentelor executorii acceptate anterior, introduc n SIMF al Ministerului Finanelor ordinele incaso i
execut n termen de pn la 10 zile lucrtoare din momentul recep ionrii, cu sau fr acordul autoritii
/instituiei bugetare.
4.2.6.18 Plile privind achitarea sumelor adjudecate conform documentelor executorii se vor efectua
indiferent dac snt sau nu aprobate alocaii n acest scop, dar nu vor depi limita de 20 la sut din bugetul
aprobat pe anul respectiv.

20

4.2.6.19 Dup executarea ordinului incaso n sum total sau parial, trezoreria teritorial a
Ministerului Finanelor indic pe versoul originalului suma executat, data efecturii plii, semntura
funcionarului responsabil, tampila trezoreriei i l remite emitentului.
Primul exemplar al ordinului incaso i documentele justificative (copia) se anexeaz la extrasul
trezoreriei.
Al doilea exemplar al ordinului incaso i documentele justificative (copia) se remit pltitorului,
anexat la extrasul din cont trezorerial.
Al treilea exemplar al ordinului incaso i documentele justificative (originalul) se remit emitentului.
4.2.6.20 Autoritile / instituiile bugetare supuse procedurii de executare silit i executare fr
alocaii bugetare a documentelor executorii ntreprind msurile necesare pentru modificarea alocaiilor
pn la finele lunii curente.
4.2.6.21 Executarea silit a documentelor executorii se reflect n executarea de cas a bugetelor
respective la nivelul clasificaiei economice - cod 281362 Pli aferente documentelor executorii cu
executare silit, celelalte segmente ale clasificaiei bugetare se atribuie n dependen de caracterul
cheltuielilor respective.
4.2.6.22 Comisioanele pentru serviciile de transfer/ridicare n numerar a mijloacelor bneti n baza
documentelor executorii, din contul bugetului de stat i al bugetelor locale se achit din contul bugetului de
stat.
4.2.7 Operaiuni trezoreriale interne
4.2.7.1 Operaiunile trezoreriale interne n Direcia general Trezoreria de Stat i n trezoreriile teritoriale ale
Ministerului Finanelor reprezint operaiuni ntre conturile trezoreriale ale autoritilor / instituiilor
bugetare n cadrul aceluiai cont bancar. Se deosebesc trei tipuri de operaiuni trezoreriale interne:
a) pentru plata serviciilor prestate de ctre o autoritate / instituie bugetar ctre o alt autoritate / institu ie
bugetar;
b) pentru corectarea executrii operaiunilor ntre conturile trezoreriale;
c)
pentru achitarea impozitelor /taxelor de ctre autoritilor / instituiilor bugetare .
4.2.7.2 Pentru efectuarea operaiunilor interne prin sistemul trezorerial, Direcia general Trezoreria de Stat i
trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanelor utilizeaz Nota de transfer (Forma FD-004) i Nota de
transfer n valut strin (Forma FD-005).
4.2.7.3 Pentru plata serviciilor prestate de ctre o autoritate / instituie bugetar ctre o alt autoritate / institu ie
bugetar, se perfecteaz n SIMF nota de transfer bazat pe un contract (ncheiat ntre aceste dou autoriti
/ instituii bugetare) sau un document justificativ emis de autoritatea / instituia prestatoare de servicii.
4.2.7.4 Dup aplicarea semnturilor de ctre persoanele mputernicite cu dreptul la semntur din cadrul autorit ii
/ instituiei bugetare, notele de transfer sunt transmise n format electronic sub form de borderou spre
semnare i executare ctre Direcia general Trezoreria de Stat sau trezoreriile teritoriale ale Ministerului
Finanelor.
4.2.7.5 Direcia general Trezoreria de Stat i trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanelor, verific i accept
notele de transfer incluse n borderou, iar dup aplicarea semnturii de ctre persoanele mputernicite cu
dreptul la semntur, execut documentele respective.
4.2.7.6 n cazul cnd autoritatea / instituia bugetar nu are acces la SIMF al Ministerului Finanelor, acestea
prezint notele de transfer la Direcia general Trezoreria de Stat sau la trezoreriile teritoriale ale
Ministerului Finanelor, pe suport de hrtie n trei exemplare, semnate de ctre persoanele mputernicite cu
drept de semntur, cu aplicarea tampilei de ctre autoritile / instituiile bugetare, cu anexarea
documentelor justificative.
4.2.7.7 Dup executarea notelor de transfer, primul exemplar al notei de transfer rmne n trezoreria teritorial
respectiv, iar exemplarele doi i trei se remit autoritii / instituiei bugetare respective.
21

4.2.7.8 Pentru corectarea executrii operaiunilor ntre conturile trezoreriale, precum i pentru achitarea
impozitelor/taxelor de ctre autoritile / instituiile bugetare, acestea perfecteaz notele de transfer n
SIMF al Ministerului Finanelor, se semneaz de ctre persoanele mputernicite cu dreptul la semntur i
se transmit sub form de borderou spre executare Direciei generale Trezoreria de Stat sau trezoreriilor
teritoriale ale Ministerului Finanelor.
4.2.7.9 n cazul cnd, autoritatea/ instituia bugetar nu are acces la SIMF al Ministerului Finanelor,
nota de transfer se prezint pe suport de hrtie la Direcia general Trezoreria de Stat sau la trezoreriile
teritoriale ale Ministerului Finanelor n dou exemplare, semnate de ctre persoanele mputernicite cu
dreptul la semntur, cu aplicarea tampilei de ctre autoritile / instituiile bugetare, cu anexarea
documentelor justificative.
4.2.7.10
Dup executare, primul exemplar al notelor de transfer rmne n Direcia general Trezoreria
de Stat sau n trezoreriile teritoriale respective, iar exemplarul doi se remite autoritii / instituiei bugetare
respective cu aplicarea semnturii de ctre persoanele mputernicite cu dreptul la semntur.
4.2.8

Efectuarea operaiunilor n valut strin

4.2.8.1 Operaiunile n valut strin se efectueaz prin perfectarea Ordinelor de plat n valut strin (Forma FD002).
4.2.8.2 n cazul n care plile se efectueaz de la conturile bancare n valut strin ale Trezoreriei de Stat sau ale
trezoreriilor teritoriale deschise n BNM, ordinele de plat n valut strin se perfecteaz n 4 exemplare.
Primele dou exemplare se semneaz i se aplic tampila de ctre persoanele autorizate din Direcia
general Trezoreria de Stat sau din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanelor. Exemplarele 3 i 4 se
semneaz de ctre autoritile / instituiile bugetare cu aplicarea tampilei entitii.
n cazul n care n conturile bancare n valut strin sunt insuficiente mijloace bneti, atunci plile
se efectueaz din conturile bancare n moneda naional.
4.2.8.3 Pentru efectuarea plilor n valut strin, trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanelor
procur valut strin de la bncile comerciale deservente n baza Cererii de cumprare a valutei strine
contra lei moldoveneti (Forma FD-030), prezentate de ctre autoritile / instituiile bugetare, conform
cursului de schimb valutar stabilit la data efecturii operaiunilor. Cererea de cumprare a valutei strine
contra lei moldoveneti (Forma FD-030) se perfecteaz n 4 exemplare. Primul exemplar se semneaz i se
aplic tampila de ctre persoanele autorizate din Direcia general Trezoreria de Stat sau din trezoreriile
teritoriale ale Ministerului Finanelor. Exemplarele 2, 3 i 4 se semneaz de ctre autoritile / instituiile
bugetare cu aplicarea tampilei entitii.
4.2.8.4 Pentru efectuarea plilor n valut strin autoritile / instituiile bugetare perfecteaz ordine
de plat n valut strin i prezint la trezoreria teritorial deservent n 4 exemplare. Primul exemplar se
semneaz i se aplic tampila de ctre persoanele autorizate din Direcia general Trezoreria de Stat sau
din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanelor. Exemplarele 2, 3 i 4 se semneaz de ctre
autoritile / instituiile bugetare cu aplicarea tampilei entitii.
4.2.8.5 Achitarea plilor, ce in de achiziiile publice efectuate peste hotarele republicii, se efectueaz conform
contractelor de achiziii nregistrate n SIMF al Ministerului Finanelor, n limita soldurilor de alocaii
bugetare aprobate.
4.2.8.6 Eliberarea n numerar a valutei strine pentru autoritilor / instituiilor bugetare se efectueaz
n baza Cererii de eliberare a numerarului n cadrul operaiunilor valutare (Forma FD-027), perfectat n 4
exemplare. Primul exemplar se semneaz de ctre persoanele autorizate din trezoreriile teritoriale ale
Ministerului Finanelor, cu aplicarea tampilei. Exemplarele 2, 3, 4 se semneaz de ctre autoritile /
instituiile bugetare, cu aplicarea tampilei.
4.2.8.7 Vnzarea valutei strine a autoritilor / instituiilor bugetare se efectueaz n baza Cererii de vnzare a
valutei strine contra lei moldoveneti (Forma FD-028) sau a Cererii de vnzare a valutei strine contra
altei valut strin (Forma FD-029) perfectat n 4 exemplare. Primul exemplar se semneaz de ctre
22

persoanele autorizate din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanelor, cu aplicarea tampilei.
Exemplarele 2, 3, 4 se semneaz de ctre autoritile / instituiile bugetare, cu aplicarea tampilei entitii.
4.2.8.8 Plile efectuate din conturile bancare n valut strin ale Direc iei generale Trezoreria de Stat sau a
trezoreriilor teritoriale ale Ministerului Finanelor se reflect n executarea bugetului n moneda naional
conform cursului de schimb valutar oficial stabilit la data efecturii operaiunilor de Banca Naional a
Moldovei.
4.3

Gestionarea operaiunilor privind mijloacele temporar intrate in posesia instituiilor bugetare i a


mijloacelor extrabugetare a instituiilor publice

a)
b)
c)

a)
b)
c)

4.3.1 Mijloacele financiare gestionate prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanelor, dar care nu
fac parte din bugetele componente ale bugetului public naional constituie mijloace extrabugetare.
4.3.2 Mijloacele extrabugetare includ:
a) mijloace intrate temporar n posesia autoritilor/instituiilor bugetare;
b) mijloace primite de la bugetele componente ale bugetului public naional de ctre
autoritile/instituiile publice la autogestiune, ale cror fondatori sunt autorit ile publice centrale i
autoritile publice locale.
4.3.3 Mijloacele intrate temporar n posesia autoritilor/instituiilor bugetare includ:
tipul 601 Mijloacele intrate temporar n posesia instituiilor bugetare;
tipul 602 Mijloacele intrate temporar n posesia instituiilor bugetare ca garanie pentru ofert;
tipul 603 Garania de participare la privatizarea patrimoniului public.
4.3.4 Mijloacele intrate temporar n posesia autoritilor/instituiilor bugetare , finanate de la bugetul
de stat n valut naional se acumuleaz n contul bancar 2264TT1001,
unde TT codul trezoreriei teritoriale, unde se deservete instituia bugetar.
4.3.5 Mijloacele intrate temporar n posesia autoritilor/instituiilor bugetare , finanate de la bugetul
local n valut naional se acumuleaz n contul bancar 2264TT2001,
unde TT codul trezoreriei teritoriale, unde se deservete instituia bugetar.
4.3.6 Pentru operaiunile n numerar trezoreriile teritoriale vor utiliza conturile bancare 2264XXX
pentru bugetul de stat i 2266XXX pentru bugetele locale deschise la banca deservent,
unde XXX - banca deservent.
4.3.7 Pentru instituiile bugetare care dein mijloace intrate temporar n posesie se va menine un
registru separat. n acest registru vor fi nscrise i codurile deschise pentru trezoreriile teritoriale, care vor
gestiona mijloacele neidentificate i mprumuturile.
4.3.8 Deschiderea conturilor trezoreriale pentru mijloacele extrabugetare se efectueaz n baza
solicitrilor acestora, cu acceptul Direciei generale Trezoreria de Stat, care asigur evidena conturilor
trezoreriale conform Registrului evidenei conturilor trezoreriale pentru mijloace temporar intrate n
posesia autoritilor/instituiilor bugetare (Forma FE-007).
4.3.9 ncasrile de mijloace intrate temporar n posesia autoritilor/instituiilor bugetare se nscriu
n contul curent trezorerial, dac:
contul trezorerial este corect;
contul trezorerial este deschis n sistem;
instituia bugetar se deservete n trezoreria respectiv.
n caz contrar, sumele se atribuie la mijloace temporar intrate neidentificate. Restituirea mijloacelor
temporar intrate neidentificate se va efectua de ctre trezoreriile teritoriale utilizind codul ORG2 - 999TT.
Ordinele de plat privind restituirea mijloacelor temporar intrate neidentificate se creeaz n baza
documentelor de ncasri existente n sistem.
4.3.10 Ordinul de plat privind restituirea mijloacelor intrate temporar n posesia instituiilor
bugetare ca garanie pentru ofert, garania de participare la privatizarea patrimoniului public i mijloace
temporar intrate neidentificate se creeaz n baza documentelor de ncasri existente n sistem.
23

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

4.3.14
4.3.15
4.3.16
4.3.17

a)
b)
c)

d)

4.3.11 n cazul nerespectrii de ctre pltitori a anumitor condiii de participare la licitaii,


mijloacele intrate temporar n posesia autoritilor/instituiilor bugetare ca garanie pentru ofert i garania
de participare la privatizarea patrimoniului public se transfer de ctre instituiile bugetare n bugetele
respective.
4.3.12 Mijloacele extrabugetare n valut strin se acumuleaz n conturile bancare valutare
deschise la banca deservent.
4.3.13 La efectuarea plilor din mijloace extrabugetarese utilizeaz urmtoarele documente:
delegaia de retragere a numerarului (Forma FD-006);
ordinul de plat (Forma FD-001);
nota de transfer (Forma FD-004);
nota de transfer n valut (Forma FD-005);
ordinul de plat n valut strin (Forma FD-002);
cerere de cumprare a valutei strine contra lei moldoveneti (Forma FD-030);
cerere de vnzare a valutei strine contra lei moldoveneti (Forma FD-028);
cerere de eliberare a numerarului n cadrul operaiunilor valutare (Forma FD-027);
cerere de vnzare a unei valute strine contra altei valute strine (Forma FD-029);
Nu se admit corectri n delegaii de retragere a numerarului, ordine de plat i alte documente de
plat prezentate de ctre autoritile/instituiile bugetare.
Responsabilitatea pentru ntocmirea corect a documentelor de plat o poart autoritile/
instituiile, iar trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanelor exercit doar controlul cameral al
documentelor de plat.
Documentele privind efectuarea plilor se verific la soldul de mijloace bneti n contul trezorerial.
La efectuarea plilor de ctre autoritile/instituiile publice la autogestiune nu sunt necesare alocaii
bugetare, nregistrarea contractelor n trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanelor i nu se aplic
clasificaia bugetar.
Se interzice transferarea mijloacelor bneti ale autoritilor/instituiilor publice la autogestiune, de la
conturile deschise n trezoreriile teritoriale la conturile bancare ale acestora aflate n instituiile financiare,
dar se admite operaiunea invers.
Autoritile/instituiile publice la autogestiune pot efectua operaiuni ntre conturi proprii, deschise n
trezoreriile teritoriale.
4.3.18 Operaiunile privind executarea mijloacelor extrabugetare autoritilor/instituiilor se reflect
n:
Extras din contul mijloacelor extrabugetare i mijloacelor temporar ntrate n posesia
autoritilor/instituiilor (Forma FP -004), care este necesar s fie generat la nivel de cont bancar, cont
contabil i pe cont curent;
Extras n valut din contul mijloacelor extrabugetare i mijloacelor temporar ntrate n posesia
autoritilor/instituiilor (Forma FP -004/1), care este necesar s fie generat la nivel de cont bancar, cont
contabil i pe cont curent;
Fia executrii mijloacelor extrabugetare (Forma FP -004/3)
Fia executrii mijloacelor extrabugetare se prezint pe suport electronic autoritilor/instituiilor
publice la autogestiune de ctre trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanelor, n a treia zi a lunii ce
urmeaz dup perioada de gestiune, iar trimestrial i anual i pe suport de hrtie n dou exemplare, cu
semnturile persoanelor responsabile. Dup verificare autoritile/instituiile publice restituie un exemplar
semnat de ctre persoanele cu dreptul la semntur trezoreriei teritoriale deservente.
Raportul privind ncasarea i efectuarea plilor de mijloace temporar ntrate n posesia
autoritilor/instituiilor i mijloacelor extrabugetare (Forma FP -004/2).
Raportul privind ncasarea i efectuarea plilor de mijloace extrabugetare se va transmite lunar pe
suport electronic de ctre trezoreriile teritoriale Direciei operaionale din cadrul Direciei generale
Trezoreria de Stat, concomitent cu raportul privind executarea bugetului de stat.
4.3.19 Operaiunile privind evidena contabil a mijloacelor autoritilor/instituiilor se reflect n:
24

a)
b)
c)
d)

Registrele de eviden analitic;


Nota contabil Nr. 9;
Balana de verificare;
Cartea Mare.
4.3.20 Soldurile din conturile mijloacelor extrabugetare neutilizate pn la finele anului bugetar snt
accesibile pentru utilizare n aceleai scopuri n anul bugetar urmtor.

4.4 Proceduri privind gestionarea proiectelor finanate din surse externe


4.4.1 Mijloacele bugetelor componente ale bugetului public naional obinute din surse externe pentru diferite
proiecte ale autoritilor / instituiilor bugetare sunt gestionate prin sistemul trezorerial.
4.4.2 Pentru gestionarea mijloacelor respective, Direcia general Trezoreria de Stat i trezoreriile
teritoriale ale Ministerului Finanelor deschid conturi bancare separate pentru fiecare donator, n valuta
strin solicitat sau n moneda naional, la BNM sau la banca comercial deservent a Ministerului
Finanelor (dup caz).
Deschiderea conturilor bancare se efectueaz de ctre trezoreriile teritoriale ale Ministerului
Finanelor n baza urmtoarelor documente suplimentare:
1) Adresarea din partea instituiei publice;
2) Cererea de deschidere a contului;
3) Acordul ncheiat ntre autoritile publice centrale/locale i organizaiile internaionale, precum i
ali donatori externi.
Trezoreriile teritoriale elibereaz executorului de buget confirmare despre datele contului bancar i
trezorerial deschis n baza planului de finanare cu repartizare anual.
La etapa de iniiere a proiectelor, la solicitarea donatorului, pn la semnarea acordului i ntocmirea
planului de finanare, trezoreriile teritoriale elibereaz certificate de identificare financiar, n care snt
incluse conturile trezoreriale curente ale executorilor de buget.
4.4.3 Dobnda calculat la soldurile mijloacelor bneti n conturile deschise n instituiile financiare i destinate
realizrii proiectelor finanate din surse externe se vireaz integral la bugetele n componen a crora sunt
incluse, sau pot rmne la contul proiectului (conform prevederilor legii bugetului / acordului).
4.4.4 Comisioanele aferente serviciilor bancare la deservirea conturilor destinate realizrii proiectelor finanate
din surse externe se achit din contul bugetului de stat, pe baz de contract ncheiat de ctre Ministerul
Finanelor sau autoritile administraiei publice locale cu BNM sau cu banca comercial deservent, sau
din contul proiectului (conform prevederilor acordului).
4.4.5 Soldurile de mijloace bneti provenite din proiecte finanate din surse externe (mprumuturi
i/sau granturi) neutilizate pn la finele anului bugetar snt accesibile pentru utilizare n aceleai scopuri n
anul bugetar urmtor.
4.4.6 Dup finalizarea proiectelor conturile bancare i trezoreriale se nchid. Pentru nchiderea conturilor
bancare i trezoreriale, instituia public beneficiar prezint trezoreriei confirmarea finalizrii proiectului
i cererea de nchidere a conturilor.
n cazul cnd, la nchiderea proiectului sunt nregistrate solduri de mijloace bneti neutilizate pot fi
ntreprinse una din urmtoarele aciuni:
a) se restituie donatorului n conformitate cu prevederile respective din acordul semnat;
b) se transfer la contul bugetelor componente ale bugetului public naional.
4.5

Reguli privind executarea bugetelor autoritilor / instituiilor bugetare aflate n afara sistemului
trezorerial al Ministerului Finanelor

4.5.1

Autoritile / instituiile bugetare (ambasadele, consulatele, reprezentane, alte instituii etc.), care se
deservesc n afara sistemului trezorerial, primesc finanare de la bugetul de stat.
25

Finanarea acestora se efectueaz prin perfectarea ordinelor de plat n SIMF al Ministerului


Finanelor de ctre autoritile publice centrale responsabile de deservirea lor, care, dup efectuarea
controalelor stabilite, se accept spre executare de ctre Direcia general Trezoreria de Stat.
4.5.2 Mijloacele obinute n valut strin de ctre misiunile diplomatice i oficiile consulare ale
Republicii Moldova prin prestarea de servicii consulare n strintate se reflect drept venit la bugetul de
stat i se utilizeaz, ca surs de finanare bugetar, pentru acoperirea cheltuielilor misiunilor, n limita
alocaiilor prevzute la bugetul de stat n acest scop, n baza rapoartelor privind ncasarea i utilizarea
mijloacelor respective, prezentate n conformitate cu legislaia n vigoare Ministerului Finanelor.
4.5.6 Operaiunile de cas efectuate n afara sistemului trezorerial (ambasadele, reprezentanele, Unitile de
Implementare a Proiectelor finanate din surse externe, Proiectelor finanate din surse externe ale
autoritilor publice locale) se includ n executarea de cas a bugetului respectiv prin prezentarea lunar a
Raportului privind executarea bugetului n afara sistemului trezorerial (Forma FD-040), care este introdus
n SIMF.
Datele introduse n SIMF sunt verificate la limitele de alocaii ale bugetului respectiv, iar n cazul n
care se depisteaz depiri ale acestor limite, datele din raport nu vor putea fi acceptate de SIMF pn cnd
instituia bugetar nu va introduce modificri la limitele de alocaii.
4.5.7 Autoritile / instituiile bugetare care se deservesc n bnci comerciale n interiorul rii prezint,
Ministerului Finanelor sau introduc n SIMF, raportul menionat n punctul 4.4.4 n termen de trei zile
lucrtoare ale lunii urmtoare perioadei de raportare.
4.5.8 Autoritile / instituiile bugetare care se deservesc n bnci comerciale peste hotarele rii (ambasadele,
consulatele, reprezentane, alte instituii etc.) prezint ministerului de ramur, care introduc raportul
respectiv n SIMF n termen de 7 zile lucrtoare ale lunii urmtoare perioadei de gestiune.
Operaiunile efectuate de ctre autoritile / instituiile bugetare se includ n executarea de cas a
bugetului respectiv de ctre administratorii de buget prin sistemul trezorerial cu ultima zi lucrtoare a lunii
precedente perioadei de gestiune.
Includerea operaiunilor date, pentru luna decembrie, n executarea de cas a bugetului respectiv prin
sistemul trezorerial se realizeaz n dou etape:
a)
prima etap operativ pentru luna decembrie (la situaia din 25 decembrie, anual);
b)
a doua etap definitiv la prezentarea raportului anual conform graficului stabilit.
4.6

4.6.2
4.6.3

4.7

Reguli privind gestionarea mijloacelor bneti provenite din ajutoare umanitare


4.6.1Mijloacele bneti ncasate de la donatorii autohtoni i strini, acordate n calitate de ajutoare
umanitare pentru: reconstrucia edificiilor culturale i religioase, lichidarea consecinelor calamitilor
naturale (cutremur, secet, inundaii, etc.), epidemii i alte scopuri, se acumuleaz la conturile bancare (n
moneda naional i / sau n valut strina) ale Ministerului Finanelor, deschise n Banca Naional a
Moldovei.
Ministerul Finanelor/trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanelor informeaz Guvernul/autoritile
publice locale despre sumele ncasate la conturile bancare de ajutoare umanitare pe msura acumulrii
acestor mijloace.
Utilizarea mijloacelor bneti acumulate la conturile bancare de ajutoare umanitare se efectueaz n baza
prevederilor Legii finanelor publice i responsabilitii bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014 i a
Hotrrilor de Guvern, Deciziilor autoritilor publice locale emise n acest scop.
Reguli privind nchiderea/deschiderea anului bugetar n sistemul trezorerial al Ministerului
Finanelor
4.7.1

nchiderea/deschiderea anului bugetar gestionar se efectueaz n cteva nivele, i anume:


26

a) nchiderea/deschiderea anului bugetar gestionar pentru conturile bancare deschise n BNM (conturile
bancare n valut strin) i bncile comerciale;
b) nchiderea/deschiderea anului bugetar gestionar pentru conturile bancare deschise n CUT (TREZMD2X);
c) nchiderea anului bugetar de execuie de ctre Direcia general Trezoreria de Stat.
4.7.2 n ultima zi lucrtoare din anul bugetar gestionar trezoreriile teritoriale asigur urmtoarele:
a) prelucrarea extraselor pentru conturile bancare ale Trezoreriei de Stat i ale trezoreriilor teritoriale ale
Ministerului Finanelor, deschise n CUT;
b) reclasificarea veniturilor neidentificate prin transferarea mijloacelor din contul trezorerial Venituri
neidentificate ale conturilor bancare (ale trezoreriilor teritoriale) deschise n CUT, la contul bancar al
Ministerului Finanelor Direcia general Trezoreria de Stat (33114001) la contul bancar al trezoreriilor
teritoriale 2266XX, n contul trezorerial de ncasri Alte venituri;
c) soldurile zero n conturile bancare ale bugetului de stat deschise n CUT prin transferul mijloacelor
bneti la contul bancar al Ministerului Finanelor Direcia general Trezoreria de Stat (33114001);
d) soldurile zero n conturile bancare (n moneda naional) deschise n banca comercial deservent pentru
operaiuni cu numerarul;
e) rambursarea mijloacelor bneti plasate sub form de depozit la BNM;
f) prelucrarea extraselor pentru conturile bancare ale Trezoreriei de Stat i ale trezoreriilor teritoriale ale
Ministerului Finanelor, deschise n BNM i n bncile comerciale, pentru ultima zi operaional din anul
bugetar gestionar.
4.7.3 Dup prelucrarea extraselor pentru conturile bancare deschise n BNM i n bncile comerciale, Direcia
general Trezoreria de Stat i trezoreriilor teritoriale ale Ministerului Finanelor efectueaz nchiderea zilei
operaionale pentru fiecare cont bancar n parte, i respectiv nchiderea anului bugetar.
4.7.4 La sfritul zilei de lucru pentru ultima zi lucrtoare din anul bugetar gestionar Direcia general Trezoreria
de Stat efectueaz nchiderea zilei bancare interne, i respectiv nchiderea anului bugetar pentru conturile
bancare deschise n CUT.
4.7.5 Aciunile efectuate de ctre Direcia general Trezoreria de Stat i trezoreriilor teritoriale ale Ministerului
Finanelor la punctele 4.7.3 i 4.7.4 sunt ireversibile.
4.7.6 nchiderea anului bugetar gestionar pentru conturile bancare deschise n bncile comerciale, precum i
nchiderea anului bugetar gestionar pentru conturile bancare deschise n CUT (TREZMD2X) conduce la
urmtoarele aciuni din partea sistemului informaional:
a) identific soldul de mijloace bneti pe conturile curente ale instituiilor bugetare i transfer soldurile
respective ctre bugetele din care se finaneaz. Soldurile de mijloace bneti de pe conturile curente ale
instituiilor bugetare identificate ca proiecte investiionale nu sunt transferate ctre bugete;
b) nchiderea soldurilor codurilor din planul de conturi contabile la rezultat i postarea acestora n Cartea
Mare;
c) expirarea tuturor documentelor de plat (ordine de plat, delegaii, note de transfer, certificate privind
restituirea n numerar a plilor achitate n plus sau incorect de ctre persoanele fizice, etc.) care nu au fost
finalizate pn la iniierea procedurii de nchiderea a anului bugetar gestionar.
4.7.7 ntru asigurarea, ncepnd cu prima zi lucrtoare a anului bugetar viitor, a perfectrii autorizaiilor de
efectuare a plilor, a contractelor, a documentelor justificative, precum i efectuarea plilor autoritilor /
instituiilor bugetare, finanate de la toate nivele, Direcia general Trezoreria de Stat i trezoreriile
teritoriale ale Ministerului Finanelor efectueaz urmtoarele aciuni:
a) deschide ziua bancar intern pentru conturile bancare deschise n CUT, i, respectiv, deschide noul an
bugetar;
b) deschide anul bugetar pentru fiecare cont bancar n parte deschis la BNM (conturile bancare n valut
strin) sau n bncile comerciale.
4.7.8 Dup deschiderea spre executare a anului bugetar viitor, Direcia general Trezoreria de Stat i trezoreriile
teritoriale ale Ministerului Finanelor pot perfecta Note de transfer pentru corectarea operaiunilor n ultima
zi lucrtoare a anului de execuie precedent. Executarea Notelor de transfer cu ultima zi lucrtoare a anului
27

4.7.9

de execuie precedent nu duce la modificarea soldului de mijloace bneti pe conturile curente ale
instituiilor bugetare, precum i nici la modificarea soldurilor de mijloace bneti ale bugetelor.
Dup finalizarea i aprobarea Raportului privind executarea bugetelor componente ale bugetului public
naional, Direcia general Trezoreria de Stat efectueaz nchiderea anului bugetar de execuie precedent.
Declanarea acestei aciuni presupune interzicerea efecturii oricror altor operaiuni de modificare a
executrii anului precedent.

28

Capitolul V. Raportarea bugetar


5.1

5.1.2
5.1.3
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
5.1.4

5.1.5
5.1.6

5.1.7

5.1.8
5.1.9

Rapoartele privind executarea bugetelor componente ale bugetului public naional


5.1.1 Rapoartele privind executarea bugetelor se prezint n format comparabil cu formatul
bugetelor aprobate.
Rapoartele privind executarea bugetului de stat, bugetului asigurrilor sociale de stat,
fondurilor de asigurri obligatorii de asisten medical i a bugetelor locale se ntocmesc lunar, trimestrial,
semianual i anual de ctre administratorii de buget respectivi.
n componena raportrii bugetare se includ urmtoarele forme de rapoarte, care se semneaz
de persoanele responsabile de administrarea bugetelor respective:
Raport privind executarea bugetului_______ conform clasificaiei economice Forma FE-009;
Raport privind executarea bugetelor pe autoriti publice Forma FE-010;
Raport privind transferurile din bugetul_____ ctre alte bugete Forma FE-011;
Raport privind structura bugetului_____ conform clasificaiei economice Forma FE-012;
Raportul privind cheltuielile bugetului_____ conform clasificaiei funcionale Forma FE-013;
Raport privind sinteza proiectelor finanate din surse externe, incluse n bugetul___ Forma FE-014;
Raportul privind executarea investiiilor capitale de la bugetul_____ pe autoriti publice i proiecte
Forma FE-015;
Sinteza rapoartelor privind executarea bugetului n afara sistemului trezorerial - Forma FE-017;
Sinteza executrii bugetului_____ (repartizat pe luni) - Forma FE-018;
Sinteza executrii bugetului_____ (repartizat pe trimestre) - Forma FE-019;
Sinteza executrii bugetului_____ (ponderea n suma total) - Forma FE-020;
Sinteza executrii bugetului_____ (ponderea n PIB) - Forma FE-021;
Rapoartele privind executarea bugetelor locale se prezint Ministerului Finanelor prin
intermediul trezoreriilor teritoriale ale Ministerului Finanelor. Casa Naional de Asigurri Sociale i
Compania Naional de Asigurri n Medicin prezint Ministerului Finanelor rapoarte privind executarea
bugetelor pe care le administreaz, n ordinea stabilit i n conformitate cu prevederile Legii finanelor
publice i responsabilitii bugetar-fiscale.
Rapoartele privind executarea bugetelor componente ale bugetului public naional ntocmite
lunar se public, de ctre administratorii de buget, pn n data de 21 a lunii urmtoare perioadei de
raportare.
n scopul verificrii corectitudinii soldurilor disponibile de alocaii bugetare, mijloacelor
proiectelor finanate din surse externe i a mijloacelor temporar intrate n posesia autoritilor / instituiilor
bugetare i al reflectrii corecte a plilor conform clasificaiei economice, trezoreriile teritoriale ale
Ministerului Finanelor, pn n a 3-a zi a lunii ce urmeaz dup perioada de gestiune, elibereaz
autoritilor / instituiilor bugetare n dou exemplare, cu semnturile persoanelor responsabile Fia
executrii contului curent (Forma FD-037).
n cazul cnd nu sunt depistate divergene ntre evidena contabil n autoritatea / instituia
bugetar i n trezoreria teritorial a Ministerului Finanelor, fia menionat mai sus se semneaz de ctre
persoanele responsabile din autoritatea / instituia bugetar respectiv.
Un exemplar al fiei respective se pstreaz n contabilitatea autoritii / instituiei bugetare, iar un
exemplar se restituie, a doua zi, trezoreriilor teritoriale ale Ministerului Finanelor.
n cazul n care se constat divergene comise de ctre trezoreriile teritoriale ale Ministerului
Finanelor sau autoritile / instituiile bugetare, corectarea greelilor se efectueaz prin perfectarea Notei
de transfer cu ultima zi lucrtoare a perioadei de gestiune, n termen de 3 zile.
Dup corectarea erorilor, trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanelor elibereaz fia
menionat la punctul 4.1.6 spre semnare.
29

5.2

Documentele, rapoartele i formele de ieire utilizate n procesul executrii de cas a bugetelor


componente ale bugetului public naional
Nr
d/o

Denumirea formelor /
rapoartelor
I.

1.

3.

4.

Cererea de deservire a
autoritilor/instituiilor publice la
autogestiune
Fia cu specimene de semnturi i
amprenta tampilei (autentificat de
instituia ierarhic superioar)

Fia cu specimene de semnturi i


amprenta tampilei (autentificat de
notar)

Pentru deservirea autoritilor/istituiilor bugetare


prin sistemul trezorerial al MF

Forma FE-001

Pentru deservirea autoritilor/istituiilor publice


la autogestiune prin sistemul trezorerial al MF

Forma FE-001/1

Pentru legalizarea semnturilor persoanelor


investite cu dreptul de semnare a documentelor de
plat, autentificat de ctre organul ierarhic
superior. Se anexeaz la Cererea de deservire.

Forma FE-002

Pentru legalizarea semnturilor persoanelor


investite cu dreptul de semnare a documentelor de
plat, autentificat de ctre notar. Se anexeaz la
Cererea de deservire.

Forma FE-003

Fia cu specimene de semnturi i


amprenta tampilei (autentificat de
notar)

Pentru legalizarea semnturilor persoanelor


investite cu dreptul de semnare a documentelor de
plat din partea autoritii/instituiei publice la
autogestiune, autentificat de ctre notar. Se
anexeaz la Cererea de deservire.

Autorizaia Ministerului Finanelor al


Republicii Moldova

Pentru deschiderea conturilor bancare pentru


instituiilor bugetare

7.

ntiinare de revocare a autorizaiei


Ministerului Finanelor al Republicii
Moldova

Pentru nchiderea conturilor bancare ale


instituiilor bugetare.

8.

Registrul evidenei autorizaiilor


pentru deschiderea conturilor bancare
eliberate de ctre Ministerul
Finanelor Trezoreria de Stat

5.

6.

9.

Referin

Documente de plat i alte tipuri de documente i rapoarte necesare

Cerere de deservire
2.

Destinaia / scopul documentului

Registrul evidenei conturilor


trezoreriale pentru mijloacele
temporar intrate n posesia
autoritilor / instituiilor bugetare

Pentru evidena Autorizaiilor Ministerului


Finanelor al Republicii Moldova, ct i a
ntiinrilor de revocare a autorizaiilor
Ministerului Finanelor al Republicii Moldava

Pentru evidena solicitrilor instituiilor bugetare


pentru deschiderea conturilor trezoreriale pentru
mijloacele
temporar
intrate
n
posesia
autoritilor / instituiilor bugetare

Forma FE-003/1

Forma FE-004

Forma FE-005

Forma FE-006

Forma FE-007

30

10.

11.
12.

Structura conturilor trezoreriale

Document n care este descris structura tuturor


tipurilor de conturi trezoreriale, precum i
explicaiile necesare la formarea acestora

Ordin de plat (tip. doc. 1)

Pentru transferul de credit ordinar i / sau bugetar


n valuta naional

Forma FD-001

Pentru transferul de credit ordinar i / sau bugetar


n valuta naional

Forma FD-002

Ordin de plat n valut strin


13.

Nr
d/o
14.

Ordinul incaso (tip doc. 2)

Denumirea formelor /
rapoartelor
Not de transfer (tip doc. 10TT)

14.

Not de transfer n valut (tip doc.


10TTv)
Delegaie
de
retragere
a
numerarului
(tip doc. 44)

15.

Ordin de ncasare a numerarului

16.

Ordin de eliberare a numerarului

17.

Borderoul documentelor de plat

13.

II.
18.

Pentru perceperea a mijloacelor din contul


contribuabilului / debitorului, fr acordul
acestuia, n baza documentelor executorii sau a
altor acte normative

Destinaia / scopul documentului


Pentru efectuarea operaiunilor interne n cadrul
unui cont bancar n valuta naional
Pentru efectuarea operaiunilor interne n cadrul
unui cont bancar n valut strin
Pentru ridicarea numerarului de ctre autoritile /
instituiile bugetare, n scopul efecturii plilor
din bugetele de toate nivelurile i pentru
restituirea plilor achitate n plus sau incorect la
buget
Se utilizeaz pentru:
- depunerea numerarului la conturile curente ale
titularilor de ctre titularii acestora, i alte
persoane juridice;
- depunerea numerarului ridicat n mod silit de la
o ter persoan de ctre executorii
judectoreti n bugetele componente ale
bugetului public naional;
- achitarea la buget a impozitelor i taxelor de
ctre
persoanele
fizice
i
juridice,
ntreprinderile individuale i gospodriile
rneti, precum i de perceptorii i inspectorii
fiscali, care recepioneaz plile de la
persoanele fizice (juridice);
- achitarea de ctre persoanele fizice a serviciilor
acordate de ctre prestatorii de servicii, etc.

Document de cas care se utilizeaz la eliberarea


numerarului de ctre banc
Document generalizator perfectat pentru fiecare
cont bancar. Acesta este produs automat de ctre
sistem.

Forma FE-008

Forma FD-003

Referin
Forma FD-004
Forma FD-005
Forma FD-006

Forma FD-007

Forma FD-008
Forma FD-009

Managementul fluxului de lichiditi


Informaia zilnic privind soldurile n
conturile bancare ale Ministerului
Finanelor Trezoreria de Stat

Reflect mijloacele bneti disponibile n conturile


bancare ale Ministerului Finanelor
Trezoreria de Stat

Forma FL-001

31

19.

Informaie
privind
soldurile
mijloacelor
bugetelor
componente ale bugetului public
naional (inclusiv n afara rii)

Raport ce ofer informaii despre mijloacele


bneti (n moneda naional i valut strin)
disponibile n conturile bancare la nivelul
bugetelor componente ale bugetului public
naional, mijloacele bneti n afara sistemului
trezorerial, inclusiv i cele de peste hotarele rii

Forma FL-002

20.

Informaie
privind
dinamica
soldurilor bugetelor componente ale
bugetului public naional

Reflect evoluia lunar a mijloacelor bneti


disponibile n conturile bancare la nivelul
bugetelor componente ale bugetului public
naional, mijloacele bneti n afara sistemului
trezorerial, inclusiv i cele de peste hotarele rii

Forma FL-003

Prognoza
plilor
externe
valut strin pe anul
Denumirea formelor /
rapoartelor

Informaie cu privire la prognoza trimestrial i


lunar a necesitilor n valut strin a

21.
Nr
d/o
22.

Prognoza
plilor
valuta strin pe luna

externe

Destinaia / scopul documentului

plilor externe pentru anul de gestiune


Informaie cu privire la prognoza zilnic a
necesitilor n valut strin a plilor externe
pentru luna de gestiune

Forma FL-004
Referin
Forma FL-005

23.

Registrul evidenei contractelor de


depozit

Reflect totalitatea depozitelor din numele


Ministerului Finanelor la Banca Naional a
Moldovei i n alte instituii financiare, autorizate
de ctre BNM s accepte astfel de depozite

Forma FL-006

24.

Informaie
operativ
privind
executarea bugetelor componente ale
bugetului public naional

Informaie operativ la nivel agregat privind


executarea veniturilor, cheltuielilor, activelor
nefinanciare i a soldului bugetar ale bugetelor
componente ale bugetului public naional, precum
i devierile fa de planul anual aprobat i fa de
perioada similar a anului precedent

Forma FL-007

Dinamica lunar, la nivel agregat, privind


executarea veniturilor, cheltuielilor, activelor
nefinanciare i a soldului bugetar ale bugetelor
componente ale bugetului public naional

Forma FL-008

Informaie
privind
dinamica
executrii bugetelor componente ale
bugetului public naional pentru anul
(cumulativ)

Dinamica lunar cumulativ, la nivel agregat,


privind executarea veniturilor, cheltuielilor,
activelor nefinanciare i a soldului bugetar ale
bugetelor componente ale bugetului public
naional

Forma FL-009

Informaie
privind
necesitile
autoritilor / instituiilor bugetare
finanate de la bugetul de stat /
bugetul local

Informaie analitic privind necesitile de pli ale


autoritilor / instituiilor bugetare finanate de la
bugetul de stat / bugetul local repartizate pe
trezorerii teritoriale i conform clasificaiei
bugetare

Forma FL-010

Calculul
soldurilor
bugetele

aferente
toate

Informaie cu privire la dobnzile calculate i


repartizate conform soldurilor disponibile la toate
nivelele de buget

Forma FL-011

Calculul
dobnzilor
aferente
soldurilor de mijloace la conturile
spre transfer

Informaie cu privire la soldurile zilnice la


conturile bancare pentru calcularea dobnzii
pentru luna gestionar

Forma FL-012

25.

26.

27.

28.

29.

Informaie
privind
dinamica
executrii bugetelor componente ale
bugetului public naional pentru anul
(discret)

dobnzilor
disponibile

la

32

30.

Informaie privind soldurile de


mijloace bneti pe bugetele locale

Informaie cu privire la situaia soldurilor la


nivelul raional i local (primrii / comune, sate)

31.

Situaia rulajelor i soldurilor


conturilor sintetice / analitice
bilaniere

Situaia rulajelor i a soldurilor conturilor bancare


din CUT

Prognoza
anul

Reflect repartizarea lunar i trimestrial


prognozat a planului anual a indicatorilor
bugetari aproba n legea / decizia bugetar.

Forma FL-015

Reflect evoluia soldului bugetar i posibilitile


lunare de finanare, fluxul lichiditilor n funcie
de nivelul de executare a indicatorilor bugetari n
decursul unui an.

Forma FL-016

Forma FL-017

32.

33.

lichiditilor

pentru

Prognoza lichiditilor bugetului de


stat / bugetului local de nivelul II la
situaia din
Prognoza lichiditilor bugetului
Denumirea formelor /
rapoartelor

Reflect

35.

de stat / bugetului local de nivelul II


pe luna
Prognoza actualizat a lichiditilor
bugetului de stat / bugetului local de
nivelul II pe luna

pentru
luna gestionar
(repartizat
pe
sptmni).
Reflect devierile sptmnale ale lichiditilor
dintre executat i prognozat sptmnal. Raportul
se actualizeaz zilnic n funcie de datele reale.

Indicaie de repartizare a soldului


mijloacelor bugetului

Document de baz privind distribuirea ncasrilor


zilnice, conform necesitilor de finanare pentru
bugetul de stat / bugetul local de nivelul II

Forma FD-014

Informaie analitic privind necesitile de


finanare de la bugetul de stat / bugetul local de
nivelul II a complexului termoenergetic, a
investiiilor i reparaiilor pe termen scurt i lung

Forma FD-015

Reflect necesitile de finanare n valut strin


(achitarea datoriei externe, cotizaiile de membru
n diferite organizaii internaionale, finanarea
ambasadelor alte pli n valut strin)

Forma FD-016

37.

38.

III.
39.

40.

Referin

Forma FL-018

Managementul ncasrilor la bugetele componente ale bugetului public naional


Informaie
privind
sumele
neidentificate ncasate i transferate

Pentru
evidena
ncasate la BPN

sumelor

neidentificate

Forma FI-001

Informaie
privind
descifrarea
sumelor achitate n avans a
drepturilor de import export

Pentru nregistrarea ncasrilor Serviciului Vamal


conform clasificaiei economice, descifrarea
sumelor achitate n avans i apoi transferate la
BPN

Forma FI-002

Se ntocmesc de Direciile Finane, dup


aprobarea bugetelor locale n baza deciziei
consiliului
raional,
consiliilor
municipale
Chiinu, Bli i Adunrii Populare a unitii
teritorial autonome cu statut juridic special

Forma FI-003

Normativele
defalcrilor
din
veniturile regularizatoare la bugetele
locale
Registrul repartizrii veniturilor
generale de stat

Pentru evidena sumelor veniturilor defalcate la


bugetele locale

41.

42.

bugetelor

Destinaia / scopul documentului

Anex la indicaia de repartizare a


soldului mijloacelor bugetului de stat
/ bugetul local de nivelul II (toamn
iarn)
Informaia
de repartizare
soldului (n valut / ...)

lichiditilor

Forma FL-014

34.
Nr
d/o

36.

prognoza

Forma FL-013

Forma FI-005

33

43.

Registrul veniturilor bugetului de stat


/ bugetului asigurrilor sociale de
stat / fondurilor asigurrii obligatorii
de asisten medical / bugetelor
locale

44.

Registrul
locale

45.

Borderoul ordinelor de plat / notelor


de transfer prezentate spre executare

46.

Registrul ordinelor de plat / notelor


de transfer executate din contul

Nr
d/o

veniturilor

bugetelor

Denumirea formelor /
rapoartelor

n scopul confirmrii transmiterii i primirii


informaiei de ctre trezoreriile teritoriale
administratorilor de venit (CNAM, CNAS,
serviciile fiscale teritoriale)

Forma FI-006

n scopul confirmrii transmiterii i primirii


informaiei de ctre trezoreriile teritoriale ale
Ministerului Finanelor administratorilor de venit
privind

Forma FI-007

Se transmite de ctre administratorii de venituri


Trezoreriei
de
Stat
pentru
executarea
documentelor de plat primite din teritoriu

Forma FI-008

Se transmite administratorilor de venit dup


executare
Destinaia / scopul documentului

Forma FI-009

Referin

47.

Registrul ordinelor de plat / notelor


de transfer remise din contul

Reflect informaia despre documentele de plat


eronate sau neexecutate remise administratorilor
de venit

Forma FI-010

48.

Act de verificare a veniturilor


ncasate la bugetul de stat / bugetul
local de nivelul II / municipiului
Chiinu / municipiului Bli /
bugetul central al unitii teritorial
autonome cu statut juridic special

Se ntocmete n cazul depistrii unor divergene


ntre veniturilor ncasate la bugetul de stat /
bugetul local de nivelul II / municipiului
Chiinu / municipiului Bli / bugetul central al
unitii teritorial autonome cu statut juridic special
i informaiile deinute de ctre administratorii de
venituri

Forma FI-011

Informaie operativ lunar privind


ncasarea veniturilor totale pe anul

Servete pentru prezentarea informaiei conducerii


Ministerului Finanelor, SV, IFPS despre
executarea bugetului la partea de venituri

Forma FI-012

Informaie operativ zilnic privind


ncasarea veniturilor toale pe anul

Servete pentru prezentarea informaiei conducerii


Ministerului Finanelor, SV, IFPS despre
executarea zilnic a bugetului la partea de venituri

Forma FI-013

Registrul defalcrilor din veniturile


generale de stat pentru bugetele
locale

Informaia ce conine ordinele de plat formate n


urma delimitrii veniturilor regularizatoare

Forma FI-014

Informaia privind documentele


primite pentru restituire

Informaie ce conine distribuirea sumelor la


bugetele respective
Servete la repartizarea lunar a comisioanelor
achitate bncilor comerciale i S Pota Moldovei

49.

50.

51.

52.
53.

Informaia
privind
comisioanelor

54.

Registrul
perioada

55.

Registrul ordinelor incaso

achitarea

operaiunilor

pe

Forma FI-015
Forma FI-016

Informaie ce conine descifrarea ordinelor de


plat cu posibilitatea de selectare la nivel de date
bancare i administratori de venituri (BS, CNAM,
CNAS)

Forma FI-018

Pentru evidena ordinelor incaso perfectate de


ctre administratorii de venituri (SFS, SV i alii)
privind dezafectarea incontestabil a mijloacelor
bneti din conturile bancare ale agenilor
economici

Forma FI-019

34

56.

Registrul de eviden a certificatelor


de confirmare privind restituirea
mijloacelor bneti n numerar
aferente plilor achitate n plus sau
incorect

57.

Certificatul de confirmare privind


restituirea mijloacelor bneti n
numerar din contul bugetului local
aferente plilor achitate n plus sau
incorect

58.

Informaie privind plile aferente


restituirii
veniturilor,
transferul
veniturilor regularizatoare i alte
pli

Nr
d/o
IV.

Denumirea formelor /
rapoartelor

Pentru evidena certificatelor de confirmare


privind restituirea mijloacelor bneti n numerar
aferente plilor achitate n plus sau incorect

Restituirea mijloacelor bneti n numerar


persoanelor fizice din contul bugetelor locale
efectuat de ctre trezoreriile teritoriale ale
Ministerului Finanelor

Forma FI-020

Forma FI-021

Reflect necesitile zilnice de mijloace bneti


pentru restituirea veniturilor, transferul veniturilor
regularizatoare i alte pli

Forma FD-017

Destinaia / scopul documentului

Referin

Managementul plilor din bugetele componente ale bugetului public naional

59.

Informaia privind achitarea titlurilor


executorii din contul bugetului

Pentru evidena i executarea titlurilor executorii


emise de instanele naionale i CEDO, pentru
persoanele fizice i juridice, prin intermediul
Trezoreriei de Stat sau trezoreriilor teritoriale din
contul bugetului de stat sau bugetelor locale

Forma FP-001

60.

Registrul
documentelor
de
suspendare a operaiunilor i de
sechestrare a alocaiilor bugetare din
conturile trezoreriale

Pentru nregistrarea de ctre trezoreriilor


teritoriale, a ncheierilor, notificrilor, hotrrilor,
ordonanelor primite spre executare, privind
aplicarea sechestrului pe mijloace bneti / alocaii
bugetare i dispoziia privind suspendarea
operaiunilor pe conturile trezoreriale ale
autoritilor / instituiilor bugetare

Forma FP-002

61.

Comunicat
informativ
privind
alocaiile bugetare disponibile n
conturile trezoreriale

Pentru informarea emitentului ncheierilor,


notificrilor, hotrrilor, ordonanelor privind
aplicarea sechestrului pe alocaiile bugetare,
despre disponibilul i acumularea mijloacelor n
conturile curente indicate de organele n cauz

Forma FP-003

62.

Extras din registrul ncasrilor


veniturilor colectate / a mijloacelor
temporar
intrate
n
posesia
autoritilor / instituiilor bugetare
finanate de la bugetul

63.

64.

Registrul
soldurilor
bugetelor
locale conform extrasului bancar
Raport operativ privind evidena
contractelor (lei / valut)

Forma FP-004
Informaie
analitic
pentru
evidena
ncasrilor veniturilor colectate de autoritile
/ instituiile bugetare, precum i a mijloacelor
temporar intrate n posesia acestora
Informaie cu privire la situaia soldurilor i a
rulajelor bugetelor locale (Direcia finane i
primrii)

Forma FP-005

Pentru evidena obligatorie a contractelor


ncheiate (n moneda naional i n valuta strin)
de ctre autoritile / instituiile bugetare, inclusiv
contractele ncheiate cu persoane fizice

Forma FP-006

35

65.

Registrul
privind
executarea
contractelor pe contul trezorerial i
ordinelor de plat

Pentru evidena executrii contractelor la nivel de


cont trezorerial i conform ordinelor de plat

Forma FP-007

66.

Registrul
privind
modificrilor la contract

Pentru evidena obligatorie a modificrilor la


contractele ncheiate (n moneda naional i n
valuta strin) de ctre autoritile / instituiile
bugetare, inclusiv contractele ncheiate cu
persoane fizice

Forma FP-008

67.

Informaie privind evidena soldului


de alocaii conform contractelor

Pentru evidena soldurilor de alocaii i a


modificrilor la planul anual conform contractelor
la nivel de clasificaie bugetar

Forma FP-009

68.

Informaie privind executarea plilor


conform contractelor nregistrate n
trezorerii

Informaie analitic pentru evidena soldurilor


alocaiilor libere conform contractelor nregistrate
n trezorerii

Forma FP-010

69.
Nr
d/o

Lista de furnizori
Denumirea formelor /
rapoartelor

Informaie privind lista furnizorilor pe o

Forma FP-011

70.

evidena

Destinaia / scopul documentului

Referin

anumit perioad
Informaie analitic pentru evidena sumelor
executate i a soldului rmas neexecutat pentru
fiecare pltitor / furnizor n parte

Informaie privind executarea pe


codul fiscal (pltitor / furnizor)

Forma FP-012

71.

Informaie
privind
achitarea
datoriilor autoritilor / instituiilor
bugetare fa de furnizori

72.

Soldurile limitelor bugetare

73.

Mijloace bmeti transmise de la


Trezoreria de Stat la trezoreriile
teritoriale pentru plile bugetului de
stat

Pentru evidena mijloacelor transferate de la


Trezoreria de Stat la trezoreriile teritoriale la nivel
de clasificaie economic

Registrul mijloacelor bneti pe


contul curent

Informaie analitic pentru evidena soldului


mijloacelor bneti pe contul curent al autoritii /
instituiei bugetare

Forma FP-016

74.

Informaie analitic pentru evidena datoriilor


autoritilor / instituiilor bugetare fa de furnizori
Informaie analitic pentru evidena soldului
alocaiilor disponibile ale autoritii / instituiei
bugetare la nivel de clasificaie bugetar

Forma FP-013

Forma FP-014

Forma FP-015

75.

Descifrare la documentul de plat

Se anexeaz n cazul n care a fost ntocmit ordinul


de plat generalizator / delegaia de retragere a
numerarului generalizatoare, cu descifrarea pe
clasificaia economic

Forma FD-018

76.

Autorizaia de efectuare a plilor

Se ntocmete de ctre autoritatea / instituia


bugetar pentru rezervarea alocaiilor bugetare pe
diferite conturi trezoreriale.

Forma FD-020

77.

Fia contractului

Document ce conine datele generale despre


contractul ncheiat ntre autoritatea / instituia
bugetar i furnizorii / prestatorii de servicii
(inclusiv i modificrile la el)

Forma FD-021

Document prin care autoritile / instituiile


bugetare solicit alocarea mijloacelor n numerar,
precum i document prin care

Forma FD-026

78.

Nr
d/o

Cerere
despre
numerar

necesarul

Denumirea formelor /
rapoartelor

de

Destinaia / scopul documentului


trezoreriile teritoriale rezerv la
comerciale mijloace bneti n numerar

Referin
bncile

36

79.

80.

82.

Document ntocmit de ctre autoritatea / instituia


bugetar pentru vnzarea valutei strine

Forma FD-028

Cerere de vnzare a valutei


strine contra alt valut strin

Document ntocmit de ctre autoritatea / instituia


bugetar pentru vnzarea unei valute strine contra
altei valute strine

Forma FD-029

Cerere de cumprare a valutei strine


contra lei moldoveneti

Document ntocmit de ctre autoritatea / instituia


bugetar pentru efectuarea operaiunilor n valut
strin

Forma FD-030

83.

Extras din contul bancar

Document eliberat de ctre banca deservent n


care sunt nscrise n moneda naional toate
operaiunile de ncasri i pli

Forma FD-031

84.

Extras din contul bancar (n


valut strin)

Document eliberat de ctre banca deservent n


care sunt nscrise n valut strin i a
echivalentului n moneda naional toate
operaiunile de ncasri i pli

Forma FD-032

85.

Extrasul trezoreriei

Document n care sunt nscrise toate operaiunile


privind ncasrile i plile n moneda naional la
nivel de fiecare document de plat, cu aplicarea
formulei contabile la care se refer aceste
operaiuni

Forma FD-033

86.

Extrasul trezoreriei (n valut


strin)

Document n care sunt nscrise toate operaiunile


privind ncasrile i plile n valut strin i a
echivalentului n moneda naional la nivel de
fiecare document de plat, cu aplicarea formulei
contabile la care se refer aceste operaiuni

Forma FD-034

87.

Extras din cont curent

Document n care sunt reflectate operaiunile


zilnice, n moneda naional, pe conturile
trezoreriale ale autoritii / instituiei bugetare

Forma FD-035

88.

Extras din cont curent (n valut


strin)

Document n care sunt reflectate operaiunile


zilnice, n valut strin i echivalentul n moneda
naional, pe conturile trezoreriale ale autoritii /
instituiei bugetare

Forma FD-036

89.

Fia executrii din cont curent

Raport lunar perfectat de ctre trezoreriile


teritoriale, n scopul verificrii corectitudinii pe
fiecare cont curent ale instituiilor bugetare a
soldurilor disponibile de alocaii bugetare, a
soldurilor de mijloace bneti i al reflectrii
corecte a plilor conform clasificaiei economice,
i transmise autoritilor / instituiilor bugetare
pentru confirmare

Forma FD-037

V.
90.

91.

Forma FD-027

Cerere de vnzare a valutei


strine contra lei moldoveneti

81.

Nr
d/o

Document ntocmit de ctre autoritatea / instituia


bugetar pentru eliberarea n numerar a valutei
strine

Cerere de eliberare a valutei


strine n numerar

Rapoarte privind executarea bugetelor componente ale bugetului public naional

Raport
privind
bugetului
Denumirea formelor /
rapoartelor

executarea
conform

clasificaiei economice
Raport privind executarea bugetelro
pe autoriti publice

Destinaia / scopul documentului

Forma FE-009
Referin

Forma FE-010

37

92.
93.

Raport privind transferurile din


bugetul
ctre alte bugete
Raport privind structura bugetului
conform
clasificaiei economice

Forma FE-011
Forma FE-012

94.

Raport privind cheltuielile bugetului


conform
clasificaiei funcionale

Forma FE-013

95.

Raport privind sinteza proiectelor


finanate din surse externe, incluse
n bugetul

Forma FE-014

96.

Raport
privind
executarea
investiiilor capitale de la bugetul
pe autoriti publice i proiecte

Forma FE-015

97.

Sinteza
rapoartelor
executarea bugetului
sistemului trezorerial

Forma FE-017

98.
99.
100.
101
102.

privind
afara

Sinteza executrii bugetului pe anul


(pe luni)
Sinteza executrii bugetului pe anul
(pe trimestre)
Sinteza executrii bugetului pe anul
(ponderea n sum
total)

Forma FE-018
Forma FE-019
Forma FE-020

Sinteza executrii bugetului pe anul


(ponderea PIB)
Raport privind executarea bugetului
n afara sistemului trezorerial

Forma FE-021
Forma FD-040

103.

Procura de primire a extraselor din


conturile trezoreriale

Pentru primirea extraselor din conturile


trezoreriale de ctre persoanele mputernicite de
ctre autoritile/instituiile bugetare

Forma FE-025

104.

Procura de primire a extraselor din


conturil

Pentru primirea extraselor din conturile


trezoreriale de ctre persoanele mputernicite de
ctre
autoritile.instituiile publice la
autogestiune

Forma FE-025/1

105

Solicitare de ncasare a plii de la


persoanele fizice

Pentru a fi recepionat numerarul pentru


achitarea plii n favoarea bugetului public
naional

Forma FI 027

106

Borderoul de nsoire la predarea


mijloacelor bneti n numerar,
ridicate de la contribuabil de ctre
funcionarul fiscal

Pentru predarea mijloacelor bneti n numerar


ridicate de la contribuabil de ctre funcionarul
fiscal

Forma FI 025

107

Borderoul de nsoire la predarea


mijloacelor bneti n numerar,
ncasate ca impozite i taxe de ctre
perceptorul fiscal

Pentru predarea mijloacelor bneti n numerar


ncasate ca impozite i taxe de ctre perceptorul
fiscal

Forma FI 024

38

108

Solicitare de depunere a numerarului


din casieria autoritii/instituiei
bugetare

Pentru depunere numerarului


autoritii/instituiei bugetare

din

casieria

Forma FI 023

39

ANEXA I - 8

STRUCTURA CONTURILOR TRZORERIALE


1.

Venituri generale:
Contul trezorerial de ncasri al bugetului public naional este constituit din dou pri,
10 semne, fiecare din ele purtnd o semnificaie informativ, dup cum urmeaz.
XXX XXX

XXXX

(I)

= 10 semne

(II)

I parte (6 semne) codul planului de conturi contabile (codul clasificaiei economice);


2) II parte (4 semne) codul statistic al localitii contribuabilului conform clasificatorului
unitilor administrativ-teritoriale (CUATM).
2.

Venituri colectate de ctre autoritile / instituiile bugetare:


Contul trezorerial de ncasri pentru veniturile colectate de ctre autoritile /
instituiile bugetare este constituit din patru pri, 17 semne, fiecare din ele purtnd o
semnificaie informativ, dup cum urmeaz:
XXX XXX
(I)

X
(II)

XXXXX
(III)

XX

= 14 semne

(IV)

1) I parte (6 semne) - codul planului de conturi (codul clasificaiei economice).


2) II parte (1 semn) codul contului curent al instituiei bugetare, format din o liter din
alfabet, care conine informaia privind combinaia dintre urmtoarele coduri ale
clasificaiei bugetare: S1S2; ORG1; ORG2; F1F3; P3 (dac este proiect investiional);
3) III parte (5 semne) codul instituiei bugetare, format din 5 cifre;
4) IV parte (2 semne) - cod litere ce descifreaz urmtoarele coduri ale clasifica iei
bugetare: S3S4; S5S6; P1P2; P3 (excluznd proiectele investiionale); codul
proiectului; ORG1-omolog; ORG2-omolog; Nr. actului normativ. Codul este format
din 2 litere din alfabet.
3.

Mijloace temporar intrate n posesia autoritilor / instituiilor bugetare:


Contul trezorerial al mijloacelor temporar intrate n posesia autoritilor / instituiilor
bugetare este constituit din 3 pri, 17 semne, fiecare din ele purtnd o semnificaie
informativ, dup cum urmeaz:

40

XXX XXX

XXXXX

= 17 semne

000000

(I)
(II)
(III)
1) I parte (6 semne) - codul planului de conturi contabile (codul clasificaiei economice).
Va cuprinde codurile din Clasa 5 - grupa 5184XX Mijloace temporar intrate n
posesia instituiilor;
2) II parte (5 semne) codul organizaiei conform registrului autoritilor / instituiilor
bugetare (ORG2);
3) III parte (6 semne) zero.
4.

Plile:
Contul trezorerial pentru plile din bugetul public naional este constituit din 4 pri,
14 semne, fiecare din ele purtnd o semnificaie informativ, dup cum urmeaz:

1)
2)
3)
4)

5.

XXXXXX
X
XXXXX
XX
(I)
(II)
(III)
(IV)
(I) codul planului de conturi (clasificaia economic), format din 6 cifre. Din
aceast categorie fac parte clasele: 2 Cheltuieli; 3 Active nefinanciare.
(II) - codul contului curent al instituiei bugetare, format din o liter din alfabet, care
conine informaia privind combinaia dintre urmtoarele coduri ale clasificaiei
bugetare: S1S2, ORG1, F3, P3 (dac este proiect investiional);
(III) codul instituiei bugetare, format din 5 cifre, ce colecteaz resurse proprii.
(IV) codul ce conine informaia privind combinaia dintre urmtoarele coduri ale
clasificaiei bugetare: P1; P2; P3 (excluznd proiectele investiionale); S3S4; S5S6;
codul proiectului. Codul este format din 2 litere din alfabet.
mprumuturile i sursele de finanare:

Contul trezorerial de mprumuturi bugetare i sursele de finanare este constituit din 4


pri, 18 semne, fiecare din ele purtnd o semnificaie informativ, dup cum urmeaz:
XXX XXX
(I)

XXXXX
(II)

XXXXX
(III)

CC

= 18 semne

(IV)

1) I parte (6 semne) - codul planului de conturi contabile (codul clasificaiei economice).


Va cuprinde codurile din Clasa 4 i Clasa 5 grupele 414XXX Credite interne i
514XXX mprumuturi interne ;
2) II parte (5 semne) codul autoritii / instituiei bugetare tip Aciuni generale, care
acord / ramburseaz credit / mprumut (ORG2AG);
3) III parte (5 semne) codul autoritii / instituiei bugetare tip Aciuni generale, care
primete / acord credit / mprumut (ORG2 AG). n cazul n care se ia mprumut de la
41

organizaiile internaionale este codul donatorului (00XXX , unde XXX S6), iar
atunci cnd se mprumut de la bncile comerciale codul este 00000 (zero);
4) IV parte (2 semne) numrul de ordine privind evidena poziiilor creditelor /
mprumuturilor acordate.
6.

Mijloace transmise i primite:


Contul trezorerial pentru mijloace transmise i primite ntre Trezoreria de Stat i
trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanelor pentru efectuare plilor la bugetul de stat,
cu destinaie special i mijloace transmise i primite prin numerar ntre conturi curente ale
bugetelor locale, este constituit din trei pri, 13 semne, fiecare din ele purtnd o
semnificaie informativ, dup cum urmeaz:
XXX XXX

XXXXX

TT

= 13 semne

(I)
(II)
(III)
1) I parte (6 semne) - codul planului de conturi contabile (codul clasificaiei economice).
Va cuprinde codurile din Clasa 6 grupa 61XXXX Mijloace transmise i primite ntre
conturi n cadrul bugetului de stat i bugetului local: 611000 Mijloace transmise i
primite ;
2) II parte (5 semne) codul autoritii / instituiei bugetare, mijloacelor crora circul
ntre conturile bancare ale trezoreriilor;
3) III parte (2 semne) TT codul Trezoreriei de Stat i a trezoreriei teritoriale ale
Ministerului Finanelor conform registrului.
7.

Mijloace transmise/primite n cadrul unei instituii bugetare pentru mijloacele


temporar intrate
Contul trezorerial pentru Mijloace transmise/primite n cadrul unei instituii bugetare
pentru mijloacele temporar intrate va avea urmtoarea structur:
PC

CC

ORG2

Rest_CB

(I)

(II)

(III)

(IV)

616000

00

999TT

00

999TT, unde TT codul trezoreriei teritoriale.


8.

Depozitele:
42

Contul trezorerial pentru depozitarea mijloacelor bneti de ctre Trezoreria de Stat i


trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanelor este constituit din 3 pri, 17 semne,
fiecare din ele purtnd o semnificaie informativ, dup cum urmeaz:
XXX XXX
(I)

XXXXX
(II)

NNNNNN

= 17 semne

(III)

1) I parte (6 semne) - codul planului de conturi contabile (codul clasificaiei economice).


Va cuprinde codurile din Clasa 4 grupa 433XXX Depozite;
2) II parte (5 semne) codul autoritii / instituiei bugetare tip Aciuni generale, care
depoziteaz mijloacele bneti;
3) III parte (6 semne) numrul de ordine privind evidena depozitelor.
9.

Transferurile:
Contul trezorerial de transferuri primite din fondul de susinere financiar a teritoriilor
pentru nivelarea posibilitilor financiare ale acestora i contul trezorerial de transferuri
primite cu destinaie special pentru exercitarea funciilor delegate de ctre Guvern sau n
alte scopuri speciale, este constituit din 5 pri, 22 semne, fiecare din ele purtnd o
semnificaie informativ.
XXX XXX
(I)

XXXXX
(II)

XXXXX
(III)

CC
(IV)

AAAA

= 22 semne

(V)

1) I parte (6 semne) - codul planului de conturi contabile (codul clasificaiei economice).


Va cuprinde codurile din Clasa 1 grupa 19XXXX Transferuri primite n cadrul
bugetului public naional, i Clasa 2 - grupa 29XXXX Transferuri acordate n cadrul
bugetului public naional;
2) II parte (5 semne) codul autoritii / instituiei bugetare care transfer mijloacele
bneti (ORG2P);
3) III parte (5 semne) codul autoritii / instituiei bugetare care este beneficiarul
mijloacelor bneti (ORG2B);
4) IV parte (2 semne) codul care conine informaia referitor la clasificaia bugetar:
CC cont curent = limitele (planul) de alocaii (S1, S2, ORG1, F1, F2, F3, P3 (pentru
proiectele investiionale));
5) V parte (4 semne) codul care conine informaia privind combinaiile dintre
clasificatoare: - S3, S4, S5, S6, P1, P2, P3 (excluznd proiectele investiionale), obiect.
10.

Bugetul asigurrilor sociale de stat i fondurile asigurrii obligatorii de asisten


medical (clienii trezoreriei):
Contul trezorerial al clienilor trezoreriei (bugetului asigurrilor sociale de stat i
fondurilor asigurrii obligatorii de asisten medical) este constituit din 2 pri, 11 semne,
fiecare din ele purtnd o semnificaie informativ, dup cum urmeaz:
43

2000000

XXXXX

(I)

= 11 semne

(II)

1) I parte (6 semne) va fi ntotdeauna codul 200000 (2 - Clasa 2 Cheltuieli urmat


de 5 semne de zero);
2) II parte (5 semne) codul autoritii / instituiei bugetare - clientul trezoreriei (plile
CNAS/CNAM, ageniile de dezvoltare);

11.

Ajutoare umanitare:
Contul trezorerial pentru mijloacele acumulate pe conturile bancare de ajutoare
umanitare este constituit din 3 pri, 17 semne, fiecare din ele purtnd o semnificaie
informativ, dup cum urmeaz:
XXX XXX

XXXXX

(I)

(II)

NNNNNN

= 17 semne

(III)

1) I parte (6 semne) - codul planului de conturi contabile (codul clasificaiei economice).


Va cuprinde codurile din Clasa 1 grupa 144XXX Donaii voluntare;
2) II parte (5 semne) codul autoritii / instituiei bugetare tip Aciuni generale, care
gestioneaz mijloacele bneti parvenite din ajutoare umanitare (ORG2AG);
3) III parte (6 semne) NNNNNN - numrul de ordine privind evidena ajutoarelor
umanitare.
12.

Mijloacele extrabugetare (mijloace bneti temporar intrate n posesia


bugetelor).
Contul trezorerial pentru mijloace intrate temporar n posesia instituiilor bugetare
este constituit din 4 pri, 14 semne, fiecare din ele purtnd o semnificaie informativ, dup
cum urmeaz:
PC

(I)
1)
2)

3)
4)

CC

(II)

ORG2

(III)

Rest_CB

(IV)

PC codul planului de conturi (clasificaia economic), format din 6 semne;


CC codul contului curent al instituiei bugetare, format din o liter din alfabet, care
conine informaia privind combinaia dintre urmtoarele coduri ale clasificaiei
bugetare: S1S2; ORG1; ORG2; F1F3; P3 (dac este proiect investiional). ;
ORG2 codul instituiei bugetare, format din 5 semne;
Rest_CB cod litere ce descifreaz urmtoarele coduri ale clasificaiei bugetare:
S3S4; S5S6; P1P2; P3 (excluznd proiectele investiionale); codul proiectului; ORG1omolog; ORG2-omolog; Nr. actului normativ. Codul este format din 2 litere din
alfabet.
44

13.

Cont trezorerial privind nregistrarea veniturilor regularizatoare i a dobnzii.


Contul trezorerial privind ncasarea veniturilor regularizatoare i a dobnzilor aferente
soldurilor mijloacelor bneti disponibile la conturile bancare ale Trezoreriei de Stat i
trezoreriilor teritoriale ale Ministerului Finanelor este constituit din 2 pri, 11 semne,
fiecare din ele purtnd o semnificaie informativ, dup cum urmeaz:
XXX XXX

XXXXX

(I)

(II)

= 11 semne

1) I parte (6 semne) - codul planului de conturi contabile (codul clasificaiei economice).


Va cuprinde doar codurile din Clasa 1 - Venituri;
2) II parte (5 semne) codul autoritii / instituiei bugetare tip Aciuni generale, care
ncaseaz veniturile respective (ORG2AG).
14.

Cont trezorerial privind calculul veniturilor regularizatoare i a dobnzii.


Contul trezorerial privind calculul veniturilor regularizatoare i a dobnzii este
constituit din 3 pri, 17 semne, fiecare din ele purtnd o semnificaie informativ, dup
cum urmeaz:
XXX XXX
(I)

XXXXX
(II)

XXX XXX

= 17 semne

(III)

1) I parte (6 semne) - codul planului de conturi contabile (codul clasificaiei economice).


Va cuprinde codurile din Clasa 5 grupa 5181XX Venituri calculate spre transfer
altor nivele de buget;
2) II parte (5 semne) codul autoritii / instituiei bugetare tip Aciuni generale, care
primete veniturile respective (ORG2AG);
3) III parte (6 semne) codul planului de conturi contabile (codul clasificaiei
economice). Va cuprinde doar codurile din Clasa 1 - Venituri.
15.

Plile generalizatoare, deosebim 2 tipuri de structuri ale contului trezorerial:


Structura contului trezorerial privind plile generalizatoare pentru mai multe tipuri de
pli ale aceleiai autoriti / instituii bugetare:
C 00000
(I)

XXXXX
(II)

000000

= 17 semne

(III)

1) I parte (6 semne) unde C clasa 2 sau 3 al planului de conturi contabile (clasificaiei


economice). Urmtoarele cinci semne sunt zerouri;
2) II parte (5 semne) codul organizaiei conform registrului autoritilor / instituiilor
bugetare (ORG2);
3) III parte (6 semne) zero.
45

Structura contului trezorerial privind plile generalizatoare pentru autoritile / instituiile


bugetare care se deservesc n contabilitatea centralizat:
XXX XXX
(I)

XXXXX
(II)

000000

= 17 semne

(III)

1) I parte (6 semne) - codul planului de conturi contabile (codul clasificaiei economice).


2) II parte (5 semne) codul organizaiei conform registrului autoritilor / instituiilor
bugetare (ORG2);
3) III parte (6 semne) zero.
16.

ncasrile generalizatoare, deosebim 2 tipuri de structuri ale contului


trezorerial:
Structura contului trezorerial pentru transferul generalizator n trezoreriile teritoriale a
dobnzii, pentru ncasrile generalizatoare ale veniturilor bugetului de stat, CNAM,
Registru, Pota Moldovei:
C 00000
(I)

0000

= 10 semne

(II)

1) I parte (6 semne) unde C clasa 1 a planului de conturi contabile (clasificaiei


economice). Urmtoarele cinci semne sunt zerouri;
2) II parte (4 semne) zero.
Structura contului trezorerial pentru distribuirea n sum total a dobnzii, defalcrilor:
XXX XXX

XXXXX

(I)

(II)

= 11 semne

1) I parte (6 semne) - codul planului de conturi contabile Clasa 1 (codul clasificaiei


economice);
2) II parte (5 semne) codul autoritii / instituiei bugetare tip Aciuni generale, care
primete veniturile respective (ORG2AG);
Anexa I-9

STRUCTURA CODULUI IBAN


Codul IBAN (International Bank Account Number) este un cod alfanumeric constituit
din 24 semne recunoscut la nivel internaional i este utilizat pentru ncasarea veniturilor i
efectuarea plilor bugetare.
1. Structura codului IBAN de tip G, utilizat pentru ncasarea veniturilor generale

MD XX TR

G AAA EEEEEE LLLL 0000

46

1) MD codul Republicii Moldova (cod litere);


2) XX cifra de control, care se formeaz conform Anexei nr.2 la Regulamentul cu
privire la Transferul de credit (cod numeric);
3) TR codul ce descifreaz bicul bncii TREZ (cod litere);
4) G cod litere ce descifreaz tipul de structur a contului trezorerial incorporat n
IBAN;
5) AAA cod litere ce descifreaz informaia despre contul bancar;
6) EEEEEE cod numeric ce descifreaz codul planului de conturi (clasificaia
economic);
7) LLLL cod numeric ce descifreaz codul localitii conform CUATM;
8) 0000 zerouri (4 semne).
Structura contului trezorerial incorporat n structura IBAN de tip G

EEEEEE LLLL
1) EEEEEE codul planului de conturi (codul clasificaiei economice);
2) LLLL codul localitii conform CUATM .
2. Structura codului IBAN de tip P, utilizat pentru transferuri interbugetare, ncasarea
veniturilor colectate si efectuarea plilor de ctre autoritile/instituiile bugetare

MD XX TR
P AAA EEEEEE A IIIII
(AG sau NB)
AA
MD codul Republicii Moldova (cod litere);

1)
2) XX cifra de control, care se formeaz conform Anexei nr.2 la Regulamentul cu
privire la Transferul de credit (cod numeric);
3) TR sau ,,AG codul ce descifreaz bicul bncii TREZ sau MAIB (cod litere);
4) P cod litere ce descifreaz tipul de structur a contului trezorerial incorporat n
IBAN;
5) AAA cod litere ce descifreaz informaia despre contul bancar;
6) EEEEEE cod numeric ce descifreaz codul planului de conturi (clasificaia
economic);
7) A cod litere ce descifreaz codul contului curent al instituiei bugetare, care
conine informaia privind combinaia dintre urmtoarele coduri ale clasificaiei
bugetare: S1S2; ORG1; ORG2; F1-F3; P3 (dac este proiect);
8) IIIII cod numeric ce descifreaz codul ORG2regular sau ORG2AG al instituiei
bugetare conform clasificaiei organizaionale;
47

9) AA cod litere ce descifreaz codurile clasificaiei bugetare care nu se conin n


contul curent.
Structura contului trezorerial incorporat n structura IBAN de tip P

EEEEEE A IIIII AA
1) EEEEEE codul planului de conturi (clasificaia economic) format din 6 cifre
2) A - codul contului curent al instituiei bugetare, format din o liter din alfabet, care
conine informaia privind combinaia dintre urmtoarele coduri ale clasificaiei
bugetare: S1S2, ORG1, ORG2, F1-F3, P3 (dac este proiect);
3) IIIII codul instituiei bugetare, format din 5 cifre;
4) AA cod litere ce descifreaz codurile clasificaiei bugetare care nu se conin n
contul curent.
3. Structura codului IBAN de tip P, utilizat pentru efectuarea plilor de ctre
autoritile/instituiile bugetare n baza ordinului de plata generalizator

MD XX TR

P AAA E00000 0 IIIII 00

1) MD codul Republicii Moldova (cod litere);


NB) care se formeaz conform Anexei nr.2 la Regulamentul cu
2) XX(AG
cifrasau
de control,
privire la Transferul de credit (cod numeric);
3) TR codul ce descifreaz bicul bncii TREZ (cod litere);
4) P cod litere ce descifreaz tipul de structur a contului trezorerial incorporat n
IBAN;
5) AAA cod litere ce descifreaz informaia despre contul bancar;
6) E00000 E prima cifra a tipului clasificatiei economice - 2 Cheltuieli sau 3 Active
nefinanciare; 00000 - zerouri (5 semne);
7) 0 zero (1semn);
8) IIIII cod numeric ce descifreaz codul instituiei bugetare conform clasifica iei
organizaionale;
9) 00 zerouri (2 semne).
Structura contului trezorerial incorporat n structura IBAN de tip P - pli
generalizatoare

E00000 0 IIIII 00
48

1) E00000 prima cifra a tipului clasificatiei economice - 2


Cheltuieli sau 3 Active nefinanciare; 00000 - zerouri (5 semne);
2) 0 zero (1 semn);
3) IIIII codul instituiei bugetare, format din 5 cifre;
4) 00 zerouri (2 semne).

49