Sunteți pe pagina 1din 2

ANEXA NR.

1
La contractul.

CONVENTIE DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA


pentru contract de prestari servicii mentenanta tehnica
privind stabilirea obligatiilor si responsabilitatilor pe linie de securitate si sanatate in
munca, conform art.15 (30), 136 si 175 din HG 1425/2006, Norma Metodologica de
aplicare a Legii 319/2006, modificata si completata cu HG 955/2010.

Obligatiile beneficiarului:
1. Beneficiarul confirma ca a facut evaluarea factorilor de risc la care este supus
executantul datorita tehnologiei si operatiilor efectuate de Beneficiar sau de
catre terti, in incinta in care urmeaza sa se desfasoare activitatea si a luat
toate masurile pentru diminuarea sau anularea lor.
2. Sa puna la dispozitia Prestatorului spatii de lucru corespunzatoare activitatii
desfasurate in conditii in deplina securitate;
3. Sa nu dispuna efectuarea de catre prestator a unor activitati periculoase
pentru integritatea salariatilor prestatorului sau a propriilor angajati.
4. Sa permita prestatorului utilizarea truselor de prim ajutor aflate in locatii,
pentru acordarea primului ajutor.
Obligatiile prestatorului
1. Raspunde de respectarea cerintelor Securitatii si Sanatatii in Munca si Situatii
de Urgenta la transportul, depozitarea, amplasarea, utilizarea si exploatarea
echipamentelor de munca, materialelor etc. deservite de Prestator.
2. Sa nu patrunda fara atributii de serviciu sau fara acceptul beneficiarului, in
instalatiile sau locurile de munca aflate in exploatarea beneficiarului.
3. Prestatorul se obliga sa respecte legislatia de securitate si sanatate in munca
in vigoare si instructiunile proprii de securitate si sanatate in munca pentru
activitatea care face obiectul prezentului contract.
6. Prestatorul se obliga sa respecte regulile privind fumatul in locuri publice si
sa fumeze decat in locurile special amenajate.
Comunicarea, Cercetarea si Inregistrarea Accidentelor
1. Evenimentul produs in care a fost implicat numai Prestatorul si daca acesta
poate comunica usor, va fi comunicat institutiilor abilitate de catre Prestator.
In cazul in care Prestatorul nu poate comunica cu usurinta,
evenimentul va fi raportat de catre angajatorul la care s-a produs
evenimentul.
Daca printre victimele evenimentului se afla si lucratori ai altor
angajatori, evenimentul va fi comunicat si de catre angajatorii celorlalte
victime.
2. Cercetarea evenimentelor care produc incapacitate temporara de munca se
efectueaza de catre o comisie numita prin decizie scrisa de catre angajatorul

la care este angajata victima, in cazul in care victima/victimele apartin


aceleiasi unitati.
In cazul in care sunt mai multe victime, de la angajatori diferiti, comisia
va fi numita prin decizie data de angajatorul la care s-a produs evenimentul,
fiind formata din salariati ai societatilor la care sunt angajate victimele.
3. In cazul accidentelor cu invaliditate sau mortale, cercetarea se va efectua
de catre Inspectoratul Teritorial de Munca.
4. Inregistrarea accidentelor de munca se va face astfel:
a) la Beneficiar, daca accidentul s-a produs din cauza unor deficiente
imputabile acestuia, indiferent de apartenenta persoanei accidentate;
b) accidentul de munca produs in aria de responsabilitate a uneia din parti, in
cazul efectuarii unor lucrari in comun, se va inregistra de catre partea
raspunzatoare de conducerea si/sau organizarea activitatii din zona in care s-a
produs accidentul;
c) accidentul de munca produs ca urmare a patrunderii Prestatorului, fara a
avea sarcini de serviciu in acest sens la locurile de munca/echipamentele de
munca ale altei parti, se considera raspunderea totala a Prestatorului in ceea
ce priveste inregistrarea accidentului, neinregistrandu-se nici la Beneficiarul
contractului, nici la Beneficiarul apartinator de locatie.
d) accidentul de munca produs din vina exclusiva a Prestatorului va fi
inregistrat pe numele acestuia;
e) accidentul de munca suferit de o persoana aflata in indeplinirea indatoririlor
de serviciu in intreprinderea si/sau unitatea altui angajator se inregistreaza de
catre angajatorul care, in urma cercetarii, a fost gasit raspunzator de
producerea accidentului.
f) accidentul de munca de traseu si de circulatie se inregistreaza de catre
Prestator sau, dupa caz, de angajatorul care, in urma cercetarii, a fost gasit
raspunzator de producerea accidentului.
Pentru unele situatii neprevazute in prezenta conventie sau in legislatia
in vigoare, cu privire la inregistrarea accidentelor de munca, inspectoratul
teritorial de munca sau Inspectia Muncii va stabili modul de inregistrare a
accidentului in cauza.
Beneficiarului nu i se poate opune necunoasterea acestor prevederi de
catre Prestator.

BENEFICIAR,
...........................................

PRESTATOR SERVICII,