Sunteți pe pagina 1din 74

,

SCHIMBATOR DE -C~t.bURA

seciune tipic n. Fluidul din manta curge de la seciunea (n


1) la seciunea '(n - 1), n timp ce n tuburifl,uidul curge de la. seciunea (n - 1)
la seciunea (n
1). Pozii-a seciunii neste bine.definit n spaiu, astfel nCt
fluidul curge n, i din seciune, n mod continuu .. tn acelai timp cli:l,tita
se transmite din! interiorul tubului (T) la fluidul din manta (5). Dac tempe'
ratura n centrul fiecrei seciuni .se noteaz' cu T,. i Ts" cantitatea de cldur transmis este dat de ecuaia

- Hn

= U("D!!./)(TTn. - Tsn)

n care D este diametrul mediu al tubului, iar !!.I este lungimea seciunii.
Pentru a stabili un bilan termic asupra seciunilor din tuburi i din manta
trebuie s se defineasc,temperaturile
fluidului, care intr i prsete fiecare
seciune, n furicie de temperaturile de la centrul fiecrei seciuni. Ca o prim
aproximaie, se poate' presupune. c temperaturile de la extremitile seciunilor snt egale cu media aritrrietic a temperaturilor de la centrul seciunilor. Temperatura fluidului care intr n secIunea Sn poate fi exprimat
prin 1/2 (T.,.
TSn+l) i n mod analog, terrip~ratura fltiidului din tub, care
din seciunea n - 1 intr n seciunea n, va fi 1/2 (TSn_1'+ Ts,). Ecuaia
. bilanului termic pentru, fiecare seciune se poate scrie astfel;
cldura acumulat = cldura' intrat ~ cldura' ieit ::l:'cidura transmis ..
Pentru seciunea n, din manta, avem;

~(CpV~Ts,)
~

+ Tsn~,H-

= CFs[(Tsn

(Ts~

+ TS~~l)ij'+ft;'
,
.

In mod analog, pentru. seciunea n n tuburi avem;


d

.'

..'

- (CpV,. TTn)
de.

CF, [(T"n

+ TTn-1H-

(TTn -

TT,+D-H.
.

n care Il, i VT sint volumele de fluid din fiecare seciune n din mant~,
respectiv' din tuburi i snt exprimate prin; ..
lis =

!!.1,,(D~- D~);

VT ~ !!.l"m

n care Dt. i D~ srit diametrele celor dou evi, a tubului i a mantalei.


Ecuaiile acestea pentru seciunea npot .fi~simplificate i dispuse sub loima
modelului din fig. 10.12. Seciunile celelalte vor fi similare seciuniiJl.
tn
fig. 10.13 se arat toate~eciunil~ interconectate. SecIunile terminale l' i N
cer o tratare deosebit. Fig. 10.14, arat, pentru manta, seciunea iniial
n care, temperatura este T". Temperatura fluidul,ui care intr n secliunea 1
reprezint media ntre T" i TS1' Temperatu~a' de ieire din seciunea 1, Ts"
poate fi considerat ca fiind egi cu Ts;; ceea' ce ar carespunde ,unei lemperaturi . constante,)n
aceast seciune, sau gradientul T" "",Tii\ poate: fiex-trapolat pentru a obine pe TSD = T",,"- 1/2 (Ts - Tsj...
..
,

f'

'.

- '".'

304

ECUAII

DIF:E'RENIALE

CU DERIVATE

PARIALE

r~-----. ---~----~.------. ----- ------_.----- _o: o. _o,

Sec/;, n

,
,,

'

Bilan termic - manta


d
.
Fs
1
H
de (Tso) = fV (TSo+1'-'
T,o',);; +. CVsf'
s

_ M-1':

,,
,
T, :

:T

-.!!..:

..----+,,

",

,I

,
,,,

.T

,,

,,

rn

: TTo

",

~
,
,,,
,

,,

"

SI1

.,

BJMn termic - tuburi

T,rn_11:

: TTn+i

,I

:,
I

1.

---'-,,-

- - - ---

__

_.

__

Fig. 10.12: ~i.~~eIpentru 'seciunea n a schimbtor:ului de cldur.

TSJ

TS2

T"
I

TTZ

~
,

TT7

Ts,

7,z

TT2
T'J

Tss
. Ts

T'J
TTJ

TT.

T1;

TT4.

"

Fig. 10.13. Fluxul informaional ntre seciunile aparatului de schimb de cldnr.

In cazul in care apar~tul este mprtit ntr-un numr mai mare de seciiuni,
ipoteza unei temperaturi. ,constante, Tso = T,,' este de regul satisfctoare.
Pentru fluidul din tuburi se aplic o procedur analoag n vederea aproxi....;,;.-,
i~rij temperat urii de ieire din ultima sectiune N.
,. TSo
I ' '
S 'presupune~
c temperat urile de intrare n

t'.

, ',:, ; .. ' :,0""2'


I

: .T:.:

l'

II
Fig .. 10, t.4. Sectiune ter:mi'nah1
din I1)anta,

ii.

schimbtorul de cldur, T"


TTi variaz n
mod arbitrar, n functie de 'timp, i c .n mod'
sinultan are loc o variatie a debitelor Fs i F,..
"Terilperaturile
de ieire, ,1 i TTO, care' ~onstituie rspunsuf sistemului la variaiile condi(iifor
de
intrare, pot
ecu~.
" . . fi ~binute prin rezolvarea
.
. iilor ,artate n mode!.
-

80

SCHIMBATOR

305

DE. CALDURA

10:2.1. Subrutina DHE din DYFLO pentru simularea dinamicii


aparat de ~chimb de cldur
,

unui

Aparatul de schimb de cldur, constituind un utilaj practic indispensabil oricrui proces chimic, se justific introducerea in biblioteca gener~I
DYFLO a unei subrutine, care s simuleze comportarea lui dinamic. Pn
acum s.au elaborat dou subrutine, HTEXCH i CSHE, care simuleaz performana apar.atelor de schimb de cldur n regini stationar. Subrutina DHE
simuleaz variaiile dinamice ale temperat urii i compozi tiei ca rspunsuri
I"-'variaia mrimilor de intrare, Dup cu'm s-a artat n capitolul precedent,
aparatul de schimb de cldur este mprit n N seciuni, a cror selecionare
judicioas este efectuat de programator, avnd n vedere importani relativ
a dinamicii aparatului de schimb de cldur fa de sistemul total care se
simuleazii. Fiecare seciune din manta i din tuburi se ,presupune c este cu
amestecare axial invers, simulat de subrutina' HLDP (fig. 1O.15L
Subrutina HLDP calculeaz temperaturile de ieire din fiecare seciune,
i, de asemeni, compozitiile. In calculul fluxurilor termice QS, QT (fig. 10.15)
se utilizeaz' temperatura medie din. fiecare sectie" adic TAS =' (ST~M
(JS, 22) -1-STRM (JS -1- 1,22))(2. Temperatura peretelui tubului, care separ
tubul de manta, este memorat n locaia 20 a vee!orului din STRlvl, cores.
punztor fluxului din manta, adicSTRM
(JS, 20).. EC'uatia pentru tempe.
raura peretelui tubului' din fiecare seciune' va fi dat de expresia:
d(T\17)

QS -1- QT

'dil = .~-WHC/N
n care:
QS='UAATW"':'.TAS)
QT
Capacitatea

="

UAJ,(TW--' TAT):.

total a peretelui = WHC.

1.

Oi

JS+1.

"

JT

Secia J

- ,

Manta
HLDP

I
I

l-

HLDP
Tuburi

Fig: 10.15: Sectiurie~- -J a' schimb'tor~lui


subrutirta DYFLO .
.

e
.,

J1+1

de' cldur'- din,

20 .....
Modelarea i simularea in ingineria chlmie ,....00.. 29

.
'

..

306

ECUATJr" DIFER.ENIALE

1 o
,

o.

. ..

,.

NCF:::NTF
NCL::NTl

Ta

) *dE (r~C. 1J

'

001,J=l,N
..IT: IT

.N_..).

.,
"

DT:::I STRMI-,;S+J-l'. 20 1_ ('::>T~MI.JT.22) _STRMe JT-l;


CALL HLOPC ..Jl-l ."IT. II'I HE [Ne. '+ J. al 1

221 I /;J. 1.HE- (NC~11 ..

IF(LSRI RETURN
OTW=-IST~M(~r,20'.QTljHErNC,21

7 CALL '[tlTISTR'"'lIS-t;J-I'201,OTwl

"

'9

o
o

030 i

"",.

60

Q CALL HLOp(JS-l',JS.IPS,HfINC.31,oSJ
o
o
~

'O

"

IF(LSrR)
NCF:;:NSF

JS=IS+~J-~,+l
05= I STRM (.JS, 20) _1 STRM (JS. 22) +c;rQM [JS-l. 221) /2.
STRMC,JI.,20J:::OS
.
.

"-15

'"

,NtF. t!..L..LSTR

:.JT::1T+J

Do

,."

(22l.

NCL::NSl:.
OO-, .J=l.N

1i

"
i1(j

<;le

005..1=1,1'1

19

rol. N$I=" d,<;~. NT 10 ,NTL ,HS. HT-, Ne;

LOGtCAl. LSTq
Ol~fNSIO~ HE(l~.'+J

10
11

lB

PARIALE

~TRMIIS+J.21J=STR~rIS.211
5 STRMIIT+,J.ZtJ:::SrRMCtT,21)

DERIVATE

SUB~OUT I NE. OHE (15,


IT, fii .l'A. w .C. T PS.
COMto'ON/co/STRM
(JOo. 2'+ 1 DA TA (20.10
J
.~

5 o

CU

RTURN
HE-(!lCol)::UA/N.2

HE{'IC,21::~Hc/N
HE(NC,31:HS/N
_ HE(NC,~I::Hr/N

CALL

'..

C~HE(IS,IS+N.iT'IT+N,UA.IP~'I~T,NS~,NSL,NT~.NfL)

CALL lCH~ 115,1


GO TO

T ,N,UA'

IPS, IPT ,!\lSF' ,NSI. ,NTF' .NTL")

EI~O
, (a)

Fig. 10.16, a. Subrutin,; DHE.


Lista a'rgumcntclo.r: IS = nu~rul. nuxul~i de intrare n ~anta (vector STRM): IT = nu.
mrul (fluxului de intrare) n tuburi (vector STRM) ; N = numrul de seciuni; VA = transferul total de cldur; WHC = capacitatea termic total a pereilor; IPS = faza din manta
(vapori = O. lichid = 3); IPT ==::' faza din tuburi (vapori = O, lichid = 3): NSF = numrul
primului compollent n manta; NSL = numrul ultimului componcllt n manta; NTF = nu.
mrul primului component in tuburi; NTL = numrul ultimului component n tuburi;
HS = acumularea total n manta, moli ; HT= acumularea "total n tuburi, roDii;
Ne = nu_
mr de apeL"
.
:

Listarea subrutinei este artat n fig. 10.16, a, mpreun cu definirea


parametrilor formali. IntruCt toate fluxurile interne i de ieire vor fi numerotate n interiorul buclelor DO, aci nu se specific dect numerele fluxurilor
. de intrare i numrul seciunilor dorite. Prin urmare, dac numerele fluxurilor
de intrare snt [S UT, numerele fluxurilor de ieire vor fi IS
N i IT
N.
Prima operaie efectuat de subrutin este s transfere debitul de intrare ctre
fiecare din fluxurile interne i .de ieire (liniile" 5 ~ 7). Fluxul fluidului din
manta QS se calculeaz. n li!Jia 14 i se memoreaz. provizoriu n vectorul
corespunztor fiuxulu .din tuburi, STRM (JT, 20). Acest flux termic este
furnizat apoi subrutinei HLDP (linia 16), care calculeaz. temperatura de ieire
din fiecare secir;ne. Este de .observat c succesiunea de apeluri la suorutina
. HLDP est~ realizat n"~eris opus sensului de curgere. a fluidului n manta,
ceea ce constituie.o cer~ fundamental pentru utilizarea subru!iFl<fi INT.

"

,.
. REGIM

TERMIC

307

TRANZITORIU

Trecnd la tuburi,. se calculeaz fluxul termic QT prin linia 21 i se trece


la subrutina HLDP pentru tuburi n linia 22. Cele dou fluxuri termice QT
i QS, dintre care ultimul a fost memorat n locaia STRM (JT, 20), snt
utilizate pentru a calcula derivata temperat urii peretelui DTW n linia 24.
Este din nou de observat c succesiunea apelurilor se face n sens invers
fluxului de lichid din tuburi.
'
La prima trecere prin rutin (LSTR = .TRUE.) calculul este dirijat (linia 8)
. Ia o seciune de iniializare (liniile 27 ~ 32) n care se calculeaz parametrii
seciunilor din valorile trecutt: n lista argumentelor. Aceste valori generale
snt apoi memorate n matricea HE intern rutinei DHE, n' vectorul specificat de numrul de apel NC, din listaargumeiltelor,
ceea ce permite ca rutina
s rie utilizat de mai n'iulte ori. n program. Seciunea de iniializare calculeaz, de asemeni, condijiile iniiale de temperatur i \:le compoziie pentru
fiecare seciune (n ipoteza regimului staionar), .fcnd nti apel la rutina
pentru stri staionare CSHE (vezi cap .. 9), care calculeaz temperatura i
entalpia din fluxurile de ieire; apoi se face apel la subrutina ICHE (Initial
. Condition Heat Exchanger), care se va descrie n subcapitolul urmtor .. -

10.2.2. Subrutina

ICHIo

Dup ce s-au obinut lemperaturile de ieire din subrutin pentru condiiile de stare staionar CSHE, urmtorul pas l constituie determinarea
temperaturilor iniiale ale fiecrei seciuni interne (fig. 10.16, b). Procedeul
const n a defini raportul

R = In (OTl jDT2) (1 jN)


ceea ce se efectueaz n linia II (fig. 10:16, e). DTl i DT2 snt diferenele
de Jemperatur
dintre cele dou fluxuri la extremitile schimbtorului de
cldur. Se poate arta c, pentru fiecare din cele N seciuni egale. ale aparatului, raportul ,dintre diferena de temperat uri la o extremitate a apara,
tului, DTl,i diferena de temperat uri ,de la extremitatea fiecrei seciuni J,
DT.!, poate fi exprimat prin relaia din li'nia .14.
Diferena medie de temperatur de la extremitatea ~paratului pn la
seciunea J (linia 15) este dat de relaia:
.
.
DTA

.,

(DTl-DT2)jLn(DTljDT2)

.1

I
1.

,
I

..DTJ

Fil!. IO.16,.b. SecH~nileinterioare pentru

I~

.'~

R)"

. ,,

iJ

: 2 ": "3

DTI ..-.--------~_

~ (DTI-DT2)j(J

DT2

ICHE, .

'

)08

ECU~II

1
2,'
3

"S

7
8
10
11
12
13
1"

"

lb
17
18
19
20
21

SVBROUTINE

CU D~Ri:VATE PAR.IALE

ICHE(~S.,T.N.UA.IPS.TPT.NSF,NSL.~TF.NrLJ

COMMON!CD/S,TRM

(JOD.

~=l.~

00 b
00b,,)(::1.20
STFl~lCIS'.J.,JCl
6 STRlo4(Il+J,JCl

" , DA T A (20

.10

l ~CT 1221

~JCF. NCL.L5TR

:; STR"'LIS.JCJ
:; STR"'lp.,.JCI

NCF";;NSF
NCL::NSl
DTl:STR,,",. fIS. 22 J .STR", \ 1T'rI, 221
DTl:STR ..( 1S.N. 22) -STR...
(IT. 22 J

R:ALOGIDTI/oT2l/N
UAN:;UA/N
00 '5 ..J=l.N
DT..J:DTl/[.)(!='(..J.R,

. \..

DTA:(OTI_DT,J)/(,J-RI

Q=U~N.J.OTA

CALl HTExCH(IS.lS+..J.-y.IP~J
STR~IIT+~-J.221=STR"'(lS',J.221-0Ty
STRM ( 15-+..1,20)::
(5 TRM f 1 5.J-l.
221'STRI"!
ISlRM( IT +~-J+l. 22J 1/4.

.
15+-,,);221 +$ TP~ 1 IT'N-oJ.Zll+

S CONTINUE

<2
,3
Ij.

DIFERENIALE

2s
2.
27

28

NcF:;NrF
NCL=NTL
00'7 J=l.r.
. IF(tPT,EQ.3)
7 IF(IPT.(Q.Ol
R(TURN
ENO

(J\LL

(fllL

E~~Tlo!lIIl+.l'
ErJTHVIlT+J!

Fig. 10.16, c. Subrutin<l ICHE.


-.
Lista argument~lor (iurnizate de ctre DHE): IS = numrul fluxului de intrare n man"ta;
IT = numrul fluxului de intrare n tuburi; N = numrul de s~ctiuni ; UA = tremsferul total
de cI9-ur: IPS = faza din !nanta; IPI = iaza din t.uburi; NSF = numrul primului compOlfent n manta; NSL = numrul ultimului c.omponent n manta; NTF ~ numrul primului
component n tu.buri ; NIL = numrul ultiJ:11Ului component in tuburi.
-. .

Dup ce n linia 16 se calculeaz fluxul termic pentru iiecare sectiune Q,


acesta e iurnizat ca parametru subrutinei HTEXCH (linia 17) pentru a calcula
temperatura iluidului din manta care intr n seciunea J, Temperatlira <lin
tuburi la extremitatea corespunztoare se calculeaz scznd dierena de,temperatur DTJ (linia 18) din temperatura fluidului din' manta. Operaia urmtoare const n calCulul temperat urii peretelui n fiecar,e seciune, admiind
c aceasta este egal cu media intre temperaturile de intrare i ieire din
tuburi i din manta (liniile 19-20). Aceast succesiune complet, se repet
pentru fiecare seciune (bucla DO, secvena 13 ~ 21),' dup care se calculeaz
entalpia fiecrui flux din tuburi (liniile 24-26), corespunztoare fiecrei temperaturi care a (ost calcul,at n" li~ia 18. Subrutina
de asemeni,
~
-~. iniializeaz.
..
.
compoziia fiecrei seciuni nct s fie egal cu compoziia fluxului de intrare
(liniile 3 ~ 6),
Este de observat c fiecare sediune utilizat temperatura medie aritmeticii pentru calculul fluxurilor termice,' dar temperaturile 'iniIale snt bazate
pe diferena medie logaritmic. Discrepana'produs
piin 'aceasta este mic
i scade pe msur ce crete nu'naru!' seciuniior (N),
-"

.'

"

..
ECUAII DIFERENIALE

10.3. ,REGIM

309

CU DERIVATE PARIALE

TERMIC TRANZITORIU,

Exemplul 10.3.

metod utiliza bil pentru a rezolva problema . depozittii'd~eurilor


centralelor nucleare este' de a ngropa materialul adnc ',sub. pmnt, n caviti sferice ...Deeurile radioactive continu s genereze cldur muli ani, dup
o curb exponenial- de degradare, dup cum se arat n fig. 10,17. Cldura
generat 'se transmite la. formaiile subterane, iar temperatura d~eurilor din
cavitate cr~te progresiv i apoi scade n msura n care se reduce cldura
generat:. Utilitatea acestei metode de depozitare este determinat de temperatura maxim !Oare se obine n'cavitate
ntruct peste o anumit temperatur pereii cavifii se vor topi, permind scurgerea unei pri a materiei
radioactive. Se .cere elaborarea unui model matematic care s poat prezice
evoluia temperaturii pe o perioad de mai muli ani, admind c ntreaga
cavitate, de volum V, este complet umplut la timpul, e = O i c adncimea
cavitii (fig. 10.18) este suicient de mare pentru ca pierderile de cldur
prin solul de la suprafa s poat i neglijate. Cldura va fi transmis de
la cavitate prin solul nconjurtor cu un anumit gradient de temperatur,
cavitatea ailndu-se tot timpul la o temperatur mai ridicat. Este necesar
s se calculeze gradientul de temperatr n funcie de timp.
Problema cuprinde patru variabile independente i anume: timpuLi trei
dimensiuni n spaiu. Intrucit exist simetrie n' jurul cavitii, cele trei dimensiuni geometrice pot fi reduse la o singur variabil independent i anume
distana radial de la cavitate. Adic se 'admite c, la o anumit distan
radial i:le cavitate, temperatura este aceeai n toate direciile. Primul pas
n elaborarea modelului matematic const n secibnarea spaiului nconjurtor n seciuni adecvate. Fig. 10.19 arat un gradient tipic temperatur!
distan. Se 'observ c n apropierea cavitii exist o variaie ridicat a
gradientului, care devine mai puin pronunat cu creterea distanei radiale.
Aceasta arat c dimensiunea seciunilor poate fi crescut progresiv pe rnsur
ce creste distana radial. Fig. 10.20 arat o reprezentare bidimensional a
sec.iunilor care, n realitate, snt nvelitoare concentrice cu cavitatea.
Se consider o seciune ,tipic n i se noteaz cu Tu temperatura n zona
central a iecrei seciuni' (fig. 10.21). Ecuatia bilanului termic pentru sec-

Viteza de

Fig. 10.1,7. Cantitatea


dur generat

de cI_-

de ctre deeu-

riie radioaetive,

generare
a ci/gurii"

in timp.

2'

"

5
ani]

6
_

to

solului

SUPl'iJfi/3

'>77/)/7/JJm/ffi'

07//7&7/)'//77/;;;;;;////;7/

FAJXt8r~

./

-'

S
'

FluX termic

'''-.'

~ig.JO.18. Cavitate

sferiC" subteran.

Fig. 10.19. Gradient tipic al temperaturii n funcie de distan.

,
,'\.\
"
,

""

"
.....

'\
\

..........'\

,_

- .'\ ""

'\

./

1 1

-,/,/

.... /11,1\1
./

1 \.

l'

/1

"

11 I ~12

I
J

Sectiune \
n':"1

Sectiune

,;

Rn-1~

Rn-2~.\

I
I

I
1

Tn-1

'1.

.,1

1
I
_,...ARn-1.....,........
l
I

. 1',

Rn-'

I
I

1
1

,,

.
/1R

I
fi

I
I

+,--'
+

Rn

.I

I
I

,
I

I
I

sfericc.

Tn

I
\

nt-1

1.

prin straturile
Sectivne.

,1

\~

1
1
I

/,

1
1

I
I
I

1~

J
I

Fig. IO.~O. Sectiuni

'

.1
/

I
I

I
I

I
I
I

13

I /

II.....

/ .

\
\
1

\
I

/
/-(

.;,'

\
\

,\

1,

;'///

\
\

SectwflI

,/

\\

'\
\

"

,-

,/

\
1

//,

.\

10 I

.\

8rN' I

51 5 I 7 ,
I
I
I

\
\

\\

\
\

J"::\' \, \ \. \

C.Yit<lt.\E)I)2}3""

','\

..

,,

"\

I
1

I
I

Fig: 10.21. Seciunea n.

J
1

'
/JRn+1~

1
I

I
I

"

311

REGIM TERMIC TRA..l\lZITORIU.

\
I

l
I
I

Fig. 10.22. Sectiunea terminal N

,
t

1
I

,,

TG(eGnst.nti)

lIRN--I

,
1

i unea 'Il se poate scrie sub forma: viteza de variaie a coninutului termic
al secrunii." = fluxul termic de la 'seciunea (n ~ 1) plus fluxul terl1)ic de
la seciUliea (n+ 1), conform relaiei:

1-

d (C V T
.dO
P n "

n care:

Vn

(7",_, -

i(tlR,_,

-A - k'

T,)

tlR,)

nIT

(T"~, - T,)

1(tlR,+.

.Ank

tlR,)

voI umul seci unii n;


media logaritmic a suprafeei ntre punctele medii a dou
seciuni vecine;
C
capacitatea termic a solului ;
K
conductivitatea termic a solului;
p - densitatea solului.
Exist dou seciuni extreme care constituie .frontierele domeniul ili i cer
o definiie special. Frontiera cavitii este caracterizat printr-o ecuaie de
bilan termic asupra 'materialului din cavitate, adic:
d

de (C wp"VoTo)

VoH

In' e'cuatia aCl'asta fluxul termic de intrare il constitui. ~ldura ge'nerat


de materialul radioactiv i este o informaie fundamental exprima- prin H
uniti termice 'generate pe unitatea de volum n unitatea de timp. Cealalt seciune extrem este amplasat la o distan suficient de mare de cavitate ca s se poat face ipoteza, c n afara ei temperatura solului este
constant, tot timpul. Ipoteza aceasta se numete uneori ipoteza "rezervorului
infinit". Ecuaia acestei ultime seciuni N ar fi (fig. 10.22)

1 =kA

~ (C V T
de

.T.v_,
N-l

-Ts

J(tlR.v+ tlRs_.)

+ kA

. (Tc"tlRv

TN)

n care T G este temperatura solului la distana !!lRN de la T".


Modelul pentru seciunea n este artat n fig. 10.23, iar modelul complet,
utiliznd blocuri informaionale, este artat n fig. 10.24. prin rezolvarea
acestor ecuaii se obine temperatura .cavitii i temperaturlIe n anumite
puncte' radiale specificate, n funcie de timp. Rezultatele .pot.fi obinute fie
ca temperaluri n diverse,puncte n (n centrul fiecrei sec.Huni) n funcie de
timp (fig. 10.25, al, fie ca' gradieni ai temperalurii n funcie de 'distana
radial. Ia anumii timpi, (figura 10.25, b). _Rezultatele acestea permit s se
stabileasc dac. transportul cldurii prin conductivitate i capacitate caloric
a solului snt suficient de ridicate pentru a ab'sorbi cldura generat n cavitate
i a evita astjel ca' temperatura maximLs se ridice la un nivel periculos.

---

--Bi/an termic pe secia. fi

Qn-'

1.

dO (pC VnTn) = I{n-,-Qn

---:
..

....

!(n-,

---

Qn

Tn

FIu) termIC, secia n-1-n


!(
.-,

!(n

_ kAn.,(Tn_,
- Tn)
- HLlRn-, + L\Rn)

1-

Flux

termic, secia

n __ n+l

Q _ kAn(T. - Tn+,)
" - HLlRn + L\Rn+ ,)

Tn

Fig. 10.23. Model 'pentru seciunea n.

Ta

T,

T,

T,
Secia

Secia

Cavitate

T,

2L

TH_2

T,,_,
\

TN-1
~ecia

tN

N-l

Fig. 10.24. Fiux informaional ntre -seciu-ni.'

8,
Timpul 8

a
. Fig.' 10.25. Rezullai'e:

Secia

Dlstantt1. radi31i R

. .

b.

,
variatia. temperaturii n raport cu timpul:

TG

SCHIMBATOR

DE

10.4; SCHIMBTOR
Exemplul

CALDURA

"CU CURGERE

313

-LAMll"llARA

DE CLDUR CU. CURGERE

LAMINAR

10.4.

Exemplul urmtor se refer la un caz de regim staionar descris de o


cuaie cu derivate pariale, cu dou variabile independente, ambele repre- .
zen tind dimensiuni n. spaiu. Sistemul const. dintr-un schimbtor de cl<Jur de tipul tub n tub, care transfer cldura de la fluidul .cate. curge n
tubul central .Ia HuiduI care curge n spaiul inelar. (fig. 10.26), n flux contracurent. Curgerea din tubul central este lalninar, -iar aceea din spaiul
inelar este turbulent. Gradientul radial de temperatur n spaiul inelar
poate fi considerat uniform; n acela din tubul central ns exist un gra<Jient important de la axul tubului spre perete. Dac se admite un anumit
profil de vitez pentru curgerealaminar,
este necesar un model de transmisie
.a cldurii prin conduclivitate pentru a putea stabili schimbul de cldur pe
o anumit lungime.
Procedeul consl n a considera tubul interior secionat ntr-un numr
.adecvat de inele concentrice; s-a constatat c .1O inele snt suficiente pentru .
.acest caz. Intrucit gradienii cei mai pronunai au loc n apropierea peretelui, este preferabil ca seciunea total s fie divizat n zone concentrice
(Oare au suprafee egale. In felul acesta inelele din apropierea peretelui vor
.avea creteri radiale'mai mici dect suprafeele inelare din apropierea centrului
tubului (lig. 10.27). Intrucit se cunoate distribuia vitezei, din debitul total
.se poate calcula cu uurin debitul n fiecare inel. Se poate scrie un sistem
de ecuaii difereniale ordinare care s defineasc temperatura n .mijlocul
fiecrui inel ca o funcie de distana z n lungul' conduclei. Un bilan termic

~;- -::~--::=--------6

5=--_-_-_-.=~~_-_-~~~.=
7

_
Variatia radiali

9
10

a vitezei

-.-

._._--_.

Fig. 10.27. Curgerea in


tllblll interioc.

314

. ECUAII

DIFERENIALE

----------

Inelul

.-1

; .. ----l),fi-'1--'l---

+-L'" .

T..

D.
t-J

i.---l--

kA

---4r

1 o., r.:+1

inel,,1 i., '-

PARIALE

asupra inelului i (fig. 10.28) include cldura transmis de la inelele vecine, care
se' obine din gradienii medii ai temperaturii prin relaiile (fig. 10.28):

I' T,_,

Inelul t

CU DERIVATE

,1-1

T,_, - T,
rl_1

0(.

n care A, = "D" iar D, este medialogar


itmic a diametrului, ntre punctele T,i
Fig. 10.28. Inelul'..
T'+l' Aceleai relaii snt valabile pentru
.
suprafeele AH' si 'A ,_'o
Ecuaia bilanului termic pentru inelul i este urn;toarea : variaia coninutului de cldur cu lungimea = suma fluxurilor termice
.
----

.-lJistilnyiI Z

....'!.. (u.arC)
dZ

1 ~ 1

= k [A

(7',_, 1-1

T,)

/j.r_I'

+A

(V,+, j

T,) ]

Lir.

fn care .v, = viteza medie a f1uidului in seciunea i; ai = supra!aa inelului


din seciunea i; A, = "D,; C = capacitatea termic. Debitul fluidului n
manta este F s; temperatura sa Ts se obine din bilanul. termic
d~ (-F"CTs)=Q".'

Semnul negativ din ecuaia de mai sus se datorete curgerii n contracurelit


(X se definete ca pozitiv cnd coincide cu sensul de curgere al f1uidului din

tub). Fluxul termic dinspre mania ctre inelul concenlric


mtorul" :"

exterior este ur-

Qs =-"DU ,,(T, - Ts)


n care U w este coeficientul general de transmisie a cld'urii de la manta.
prin. perete, pn la jumtatea seciunii primului inel. Figura 10.29 arat
modelul complet, n care este de notat faptul c n ultima seciune adic
n inelul central, nu' apare' decit un singur termen de flux. Programarea pe
calculator a acestui model se prezint ca o problem tipic cu valori de frontier intermediare. Intrucit fluxurile de fluid din manta i din tub snt n contracurent nu va fi dect o singur condiie iniial necunoscut la Z = O (Ia
intrarea n tublil interior) i anume acea a temperaturii de ieire din manta. T s
(fig. 10.30). Valorile initiale ale temperaturii din fiecare inel al tUDului central
snt presupuse uniforme. Se estimeaz valoarea temperaturii pentru f1uidul
:din lilanta, Ts, i dup integrarea n lungul tubului, se compar cu temperatura de intrare cunoscut; .se repet calculul pn cn'd se obine o diferen suficient de mic ntre aceste dou valori. Procedura aceasta este, de
obicei, efectuat automat pe calculatoare. Avantajul de a ncepe integrarea

J
SCHlMBTOR

DE CALDURA

315

CU. CURGERE- LAMINAR

~B'-Ia~ t!H:mic, 'manta'


~d

~ Ts)

dZ( - FCTs) ~ "DUw(T,

..

Bilant. term{{;, -inelul J

d~ (.,,T,q

[~shkAtiT2

iDU,,{T7-

~ T,)

t>r,

T,

----------~-------------~------_.:....~---....;-_..:._------_...:._-------Fig.
10..29. Model pentru
schimbtorul de, cldur cu
curgere .laminar.

Bilan fermte. Ine/uli

.!!... (ViihC)=k{A,_,(Ti-,-:dZ -'o

-',

Tn)+ AdTi+l ~ T,)]

/),r,,_-f'

tJ."i.

---~---~---~-~-~-------------T,a
<r/j~'liil7~

d
dZ

Manta

,,' (~ =@, ~' ';:~I?!II

-ter~'i;'pe- seoia centrali 10


k[A.(T9
6T

,aTlDC)=

(VlD

T,o)]

1O

t=

_-~-=

7:'_

----

'':''10

,---------.----

z=o

1
'\

Fig. 10.30. Condiiile- .de frontier


schimbtorul
de- c.?ldur.

pentru

316'

ECUAII DIFERENIALE

CU DERIVATE PARIALE

la intrarea n-tub este evident, intruct astfel din cele II condiii iniiale cerute,'
10 snt "cunoscute. Lucrul acesta nu ar mai fi adevrat dac integrarea ar
ncepe de la Z = L i ar continua pn la Z = 0, ntruct n acest caz, nu-
mrul ciclurilor de integrare necesare pentru a atinge condiiile de fr,ontier
mpuse ar fi cu -mult m"aimare.
"

10.5. SIMULAREA
DINAMiCA
IN STRAT FIX
Exemplul

A UNUI REACTOR

10:5.

Reacia de hidrogenare, examinat n capitolul 6.4, ca o reacie efectuat


ntr-un sistem discontinuu, se va efectua in acest caz intr-un reactor indus- "
triaj n strat fix. Lucrnd la presiuni foarte ridicate, raza gazoas este absorbit de faza iichid, astfel inct prin stratul de particule de catalizator nu
mai trece dect o faz lichi d care conine reactanii (fig. 10.31).
Reaetorul nu are" prevzute dispozitive pentru indeprtarea
cldurii de
reactie, astfel nct" procesul este adiabatic. Cldura generat prin reacie nclzind fluidul din reactor, acesta are o temperatur mai ridicat la ieire dect la intrare (fig.- 10:32). Printr-o combinaie adecvat ntre debit i temperatura de alimentare se mpiedic ca reacia s aib loc complet; prin aceasta
se evit temperaturi prea ridicate la ieire, care ar avea ca efect producereade derivai secundari nedorii. Un inconvenient caracteristic acestui tip de operatii -l constituieflu.ctuatiile
eratice ah;-temperaturii de ieire i ale compozi-

Fig. 10.31. Reactor

Fig.

n strat

10.32.

fix.

Gradient

de

temperatur

reactor.

Lungime

reaetlJf'

prin

1
SIMULARE

DINAMICA

A UNUI

REACTOR

IN S.TRAT FIX

317

iei, determinate de variaii mici ale temperat urii de i.ntrar.e. S-au propus diverse strategii pentru a -menine aceste fluctuaii n limite acceptabile. Astfel,
s-a pus problema de a simula pe' calculator comportat~a' dinamic a 'reactorului, cu scopul de a testa aceste strategii: Urmeai. o sturt trecere 'n revist a cineticii reaciei (care a mai fost tratat n cap_ '6).'
Reacia const din hidrogenarea n dou trepfe a imei s6bstane organice A,
pentru a forma produsul C prin intermediul ,compusului B, adic
.

A,

+ H,'

~ B si. B +H, ~~C


.

Reacia are loc pe suprafaa catalizatorului, care const din particule sferice
. de dimensiuni suficient de mici pentru ca scderea de temperatur din interiorul acestora 's fie neglijabil. 1ntruct se admite c' nu se absoarbe i nu se
cedeaz cldur la exterior, condiiile de. temperatur i .compoziii snt radial
uniforme. Astfel, singurii gradieni fiind n lungul axei, este necesar s se divid axa, conform metodei diferenelor finite, ntr-un numr de seciuni cu
amestecare invers. Prin aceasta se aproximeaz amestecarea fizic care se pro.
duce ca efect al turbulenei fluxului de fluid. Fig. IO.33arat o seciune con'stnd dintr-o mas de particule 'fixe de catalizator cu un lichid care curge prin
spaiile interstiiale.'
.'
Cazul acesta po.ate fi redus la o seCiune echivalent. constnd dinir-o faz
solid i o faz lichid'. Diferena ntre temperatura lichidului (TIJ si a solidului (Tel creeaz un gradien'i de temperatur. care iransfer cld~ra ntre
faze n condiii dinamice (QTR). Dac reactorul,ar
putea s funcioneze n
condiii staionare nu s-ar produce fluxuri termice-nire faze. Fluxul, termic
QTR se calculeaz din gradientul de temperatur, ~ub forma
'
QTR

(TI. - TclW"

VA

n care \VI = greutatea catalizatorului din seciune. (lb); V:4 = coeficient de


transmisie a cldurii la suprafaa caializatorului(PCU/lboC/min).
Variaia temperat urii calaiizatorului din seciune se definete prin. bilanul termic

..

n care C

= capacihtea

dT"

QTR

dO

\i7'C

termic a catalizaioruiui

(PCU/lbC).

"

Fig. 10.33. Secliune prin rcactor.

---

-------------------------------------------~'"

318

ECUAII

-10
, 2_
3_

.-.-

'5_

7_
8_

9_
10_
110

12_
13_
lq. .

1._

.. 15.'
17.
18_
19_
20_

DI;FERENIALE

SUBROUTINE

'cu

DER~VATE

PAR0LE

REACT(w,JI

COMMON/CO/STRM(3QO, 24) ,OATA C20', 10),

RCT (22) .NCF ,NCL,LSTR

REAL Kl,KG,KB,KC,KS

:' TR: (STRM(.h2,2) +273.) *1,:98


. 'Kl=lJ,Ei+'.CA:?\"- ~1130./TR)

KS=2.E4.EXP(~12200./TR)
KB:l .
5E,,:,3*EXP (4468./TR)
KC=e'-.EXP("_1930

./TR)

,KG=.0144.EXP(_1130./TR)
OEN=1.+K8.STRM(~,2)+KC.STRM(~.J)+KG.STRM(J;4)
RA=W.Kl.STRM(~,I)/OEN
RB=W Z.KS.STRMIJ,2J.STRM(J,4)/OEN
2
RCT 11l=-RA
RCTI21=RA-RB'
RCT 131 =RB

RCT(4J:-RA-RB
RCT (2.1) =-RA-R6

RCT(22l:RA.14700.+RB.1S600.

RE TURN
,ENP
Fig", jO~34,:Sl1b~ut'ina REAC,

'.

,.'

Se admite c, dei reacia are loc La suprafaa


catalizatoruiui,
cldura, <le
reactie se genereaz n faz Iichid. Modelul reacie este desc~is n capitolul '6,
i,,!r in fig, 6.12 se arat o subrutn pentru calcul ul vitezelor de reacie, Singura
n'iodificare necesar este s se specifice mas'a de catalizator 'ca' O constant 'de
inhare, i'n lista argumentelor:'
Subrutiria modificat este artat n fig. 10,34.
'Cu aceast siJbrutn se calculeaz viteiele de reacie RA i R./I (liniile 11;12)
ca o funclie
a temperaturii
fluiduliJi
i a compoziiei.
Cantitile
acestea
slnt Iistate ln vectorul J almatr.icii
STRM, J fiind specifica! ca al doilea 'ar'gument la apelul subrutnei.
Vitezele de reacie 'se transfer
ln matricea
RTC
prin liniile 13-18.
Apelul subrutnei
REACT se face din subrutina
SECT (fig. 10.35), care
cakuleaz transferul de mas i de energie nfr.o seciune a reactorului.
Fiecare
sectiune va consta dintr-o faz fluid, cu amestecare invers, cu un flux de intrare
I i cu un flux de ieire J (fig. 10.33). 1n seciune
se lT1nine
o ' acumul are de lichid constant
HL, prin utilizarea
unei bilan
mo/

1*
3*

SUBROUTINE SECT[l,j,TC,W,Hl)
COMMON/CO/STRM(300,2~),DATA(20'lO),RCT(22),NCF,NCL.lSTR
LOGICAL LSTR

4.
56*

DATA UA't.JO/C/.lI
CAl"L REACT(W,JJ
STRM[.J.21) :STRM( 1 ,21) +RCTl"2U

7.

GTR=(STRM(J,22'-TC)*W.UA

2.

8*

CALL HLOP(I,J,3,Hl",(jITRJ"

9_

OTC:GTR/(W.C).

10.'
11.
12.

)F (LSTR.) RETURN.

13.

CALL INT(TC,OTC)
RETURN: .

- - .

ENO
Fig, 10.35. Suhrutina SECT,

SIMULA:ry.EA DIN~MICA

A UNUI

REACTOR. 'N STRAT

319

FIX

.. Cum

onentv~ TL

-(D

1,

Fig. 10.36. Fluxul infmmaional utilizat n subrutina .SECT.

TL
Flux

termic

dT c

/
Bilant termic
di" ~ QTR WC pe catalizator

Jar instantaneu (linia 6) rezultind astfel debitul de ieire STRM (1. 21),
Intrucit debitul molar variaz prin evoluia reaciei; i! bilantul de mas se
include o cantitate care apare n RCT (21). Bilanul acesta se efectueaz dup,.
apelul subrutinei REACT. Bilanurile termice i pe' componenti pentru faza.
fluid se simuleaz prin. subrutina HLDP (cap. 5), in care fluxul de cldur
exterior de la faza fluid la catalizator QTR, calculat n linia , se introduce
n lista argumentelor subrutinei HLDP. Operatia urmtoare a subrutinei
SECT const' n calculul'temperatuiii
catalizatorului TC, care se poate identifica
pentru'fiec'are sectiune caal treilea argument din lista argumentelor lui SCT.
Derivarea i integrarea se efectueaz respectiv pe liniile 9 i 1J.. Fig. 10.36 arat o,
schem simplificat a subrutinei SECT,
Programul principal'pentru sim'ularea reactorului este ar!'at in fig. 1O.,3,a,
Reactorul este, imprjit n zece seciuni, iar fluxurile sint numerotate de la
I la Il; subrutina SECT este apelat n bucla DO (linia II) in ordine invers
(linia 10), adic ncepind cu' seciunea de ieire i continund spre seciunea de
intrare. Se reamintete c aceast succesiune este conform unei reguli de
baz pentru utilizarea corect a subrutinelor DYFLO.
/ "Prima rulare s-a fcut cu o temperatur de intrare constant (STRi\l 1,22)
de 48"C. Dup ce s-a atins echilibrul s-au tiprit valorile temperat urii catalizatorului i ale f1uidului, precum i compoziiile f1uidului, n toate cele msecjiuni.
Acestea au constituit valorile ini iale pentru testul dinamic i snt introduse prin
subrutina DAT (fig. 1O.3 b); proprietile fizice ale componenjilor snt
introduse n matricea DATA.
>
Rularea.dinamic
a programului s-a efectuat variind temperatura alimen-'
t.r:ii ,cu :J:O,5"C sub forma unei sinusoide (linia 8). Entalpia corespunztoare
acestui flux de alimentare se obine apelnd subrutina ENTHL" (linia 9). "Seh-

320

CUAII

DIFERENTIALE

CU DERIVATE

PARIALE

COMMON/CD/STRM(300.?~I.OATA(20.10).RCT(22J.NCF.NCl'LSTR
OIMENSl~N le(10l

l'

,.

2_

t..OGICAL

,.

DATA TC/~9.3.50.&.52.5.5~46.57.1.60.1.63.B.68.8.15.a.87.11
CALL DAT.

b'

.l~.
.8'

NF LST.R

DATA NCF/l/NCL/S/W/500./HL/2./LSTR/.TRUE.1
C .

OERIVAT]VE
SECTION
. 6 STRM(1.221:48.+
. ~*SIN(5.TTV.)'
'CAlL
ENTHL(1). --

DO 5.J=10,1,-1

1(1.

5 CALl SECT(J .J+l,TCtJI,W,HLI

Il'

12.

CAL~ PRL{ll,2.,~',l.2,3,~.5.6,7.e.9.10.11.0)

1"

IFeNF')

10'
15'
1

n.

STOP

I~TEGRATION SECTION
CA~L INTltT]M,.005,11
60 10 6

END
(a'

Fig. 1O.3i, a. Programul

"

l'
j.

"

s.

,.
O.
9_

10.
II'

DATA{S!RM [J.2) .
J=2.11)

I,+e
15'

18.
19.

20.
21'
22.

simularea

reactorului.

COMMON/CO/STHMI300,241.OATA(ZO.lOJ.RCT{Z21.NCF.NCL'LSTR
DATA (DATAtl.,Jl..1;:1.8) 110.5. -2955 273 16. ,o .'5805 24 0.1
OATArOATA(2.,J).J=1,81~10.5.-301n
273 19 1,8060 3Q 031
OATAeDATA(3,,JJ.J=1.Al/ll.2,-3400
273 22 2,9726 33 021
DATA (DATA 14.,JJ..1=
1.81 Il O.5. -275('1
273 6. q 05,2600 .
Z2 1/
OATA(OATA(S.,Jl.J=1.A)/13 -4600 Z73 33.,.Ob,lZ174 41 0.1
OATA(STRMl1.,JJ.J=1!22l/.1~.0 0.,.45 4.15.0 100 40.1
DATA (STR~( ..1,011.J=2.111 1.148 14t'..
0143 141 138 134 131, .lZE'u
1

17'

pentru

SUBRouTIrJ( DAT

12'
13.

,.'

principal

.120 111

1 .002 001.1
aaf(lOa01'0.012

0141015,

.01b,.0171

DATA(STRM(J.3J.J=21111/.ZF.-3

..

8~-3 1bE_2 29E_Z 47E_2 72[-2.

.01 015 023 0361

OATA(~TR~(J.41.J=2.tl)/6 ~45.4 421


DATA{STRM(J.~J.J=2.11J/h
4.4 421
DATAISTRM(J.2ZI,w=2.11l/4Q.3.50.8.52.5,54.6.57.1.bO.l.63.8.b~.7,
1
_
.
7';.8.87.1/
OATA(STRMIJ.211.J;:Z'11)/99.7.99.4,99
98.5.98 97.4.96.6.95.5.
1
93.8.90.5/
RE TURN
ENO

(b)

Fig. IO.3i, b. Subrutina

DAT pentru

simularea

rcadorulu.

sibilitatea" reactorului simulat fa de aceste fluctuaii ale temperat urii de,


intrare este artat n fig. .lO.~7, C, in care este redat variaia temperat urii de
ieire a fluidtilui, temperatura catalizatorului n seciunea 10 i temperatura
alimentrii. Se observ c amplitudinea curbei temperat urii de ieire este de
circa 14"C, care corespunde unui factor de amplificare de 14, amplitudinea debifului de alimentare fiind de lOC. Intre unda de ieire i intrare exist o ntrziere de circa 0,25 minute.
In ~Dndiiile acestea, simularea poate fi utilizat pentru a testa scheme de
reglare. Aceste teste se vor trata ca exerciiu n cap. 11 (problema 8).

'/

..

.
':'

o'

,-

"",

o'

.. ,

:001

, O

,-. e~

"

'.

,.

"

;~..:

~~)

Ib)

.~t.,)

: ~,/
.,,.,
,
,~

.,
,,
,." ,
,, ,', , .'
,",, ~r
",
, ,,

-o

'o

...
:

"

=o

-"~
I

";O!l

"
~:
'0'7

o!;,

~;

~. :

",'

:oe

~,

,,
ilJ

""
"':

s'o

g'O

in ingineria

~~.:

chimic

'7'0

cd. 29

'0

'o'
""

i&

~
o;-

"

:00

'"
G:
UI

,,,.. ..:t":
,,

~
~
~

'"ci

~: ,'.

.-:

;l.

~'

,,
,

~
C

:8
.z
~

""

,
'"'" ' ,,
,
""<' ,
"'" -",
~,
,

o~

~: ,,

'. .

.c

.~.

'" ;
~:

,
,

~:,,

,,,

6'0

;09

c.

~: ,

~:,
",.
~.,,
,.
.

,,
, ,,,
,,
o'
, ,,,
.,,
",,

-,'

., ,
~.
<.,

'""f::

,
,,
,

"

,'"'"
p",

",
,

,,
,
,,,
,
,
,',
,,

"

;0"1.

"

.... ,
T,

,,
,,
"",,

"'

.-==.

,-

,
,

".

,-

,,
,,

"

-x

.
. ! :~

'o'

'" ,,,
"''''
~~
:
"
.
,
rtl )

Oe-

,,
,,
,,
,,
,
--,,
,

"

.,

"

"
1;;

'...
.,
'..

;06

ll.;)".ll.l

. ~

o,
,,
'o',
,
,

"

,'Q

-'-,,
o

" , "",
, , )ra :
, , "., ~,
..,"~
-" ,, . ~
t.,..t., .
-, .", "",'~ " , ~-{;
~"

"

"':

,,
,,
,

o ,

,,
,,

,,-,
,

"

o'
o'

,,-

.:, .. .

'-

,,,
o "
o
,,,
~
o

~,

1"0

O
0:0

----------------------------------_.~

<.t~

j
322

ECUAll

DLFERENIALE

10.6. CINETICA
Exemplul

cu

DERIVA,TE

POLIMERIZRII

PARTJALE

[9, 10]

10.6.

Una din dificultile abordrii analitice a cineticii polimerizrii este numrul


rel.ativ mare al speciilor moleculare participante (greuti moleculare diferite
i lungimi de lanuri diferite). Pentru a evita aceasta s-au dezvoltat metode prin
care lungimea lanului se trateaz ca o variabil continu, iar nu ca un numr
mare de lungimi discrete [9]. In reactiile de polimerizare n autoclav snt
dou variabile determinante independente, i anume timpul 6 i lungimea
lanului N, a cror tratare duce la un sistem de ecuatii difereniale cu derivate pariale. In cele' ce urmeaz; se consider un caz simplu care se bazeaz
pe' iniiere radicalic, pe polimerizare prin adi ie i terminarea lanului prin
recombinare. Reaciile snt urmtoarele:'
t.

I (iniiator)
R

+M

'--'+ 2R

'(radicali de iniiere)

1: 4

(monomer) -

Co+M-C,
Cn+M

Co (primul lan radicalic)

kR

kR
-:+

(radicalul 1)
CHI (radicalul n

+ 1)

/;('

Cx+Cr

-Px+y

(terminarea lanului: polimeric prin recombinare).


Intr-un vas, care conine. () arj de monomer i de agent. de iniiere 1,
are loc succesiunea de reacii :de mai sus, iar distribuia radicalilor pe greuti
molemlareare loc n.conformitate cu fig. 10.38. Intrucit distribuia greutilor

,.

Masamoleculara polimerului-...Fig.

10.38. R.ep3rtiiia

greutilor

moleculare n funcjie de timp.

,2

"

I
I

,.

.,

,~

,1

,9

.1

:7

I-

l'

,'!!

.1

~,

~
~
~
~
~
~

,,
o

"

;t.

300

100

10.39.

Rep,utiia

.'

O",

I
400

{i00

Masa molecular

Fig.

10

"

,~

,8

greutilor

600

'jod

800'

900',' 1000" '

(N u.mtJi de monomer)

moleculare

n funcie

de c('flCcntrajie .

moleculare ,ale 'polim~rului este unul din factorii care influeneaz 'proprietile'sale' fizice'este :adeseori"posibil s se controleze mediul dereaeie.astrel,
nct distribuia s''seorienteze ,pentru a obine caracteristicile dorte ale polimerului.
Deoarece greutatea/molecular
poate s creasc pn la valori foarte ridicale, pentru tratarea aceslui caz distribuia produi lor se divide n' seciuni
(realizndu-se diferene finite) i se scriu ecuaiile difereniale ordinare pentru
greuatea molecular medie a prod\Jsul ui din 'fiecare seciune. S' admitem c
fig 10.39 reprezint,odistribujie
tipic,.mprit
n zece seciuni egale, dis- '
tanate astrel ndt' s cuprind 95% din distribuia. prevzut. (fig. 10.39).
Centrul fiecrei seciuni are o mas molecular caracteristic n. Spre exemplu,
seciunea 6 (fig. 10.39) are o mas molecular,' medie corespunztoare la-550
. monomeri. Dac concentraia total a fiecrei seciuni n este C,,(lbjfE), atunci
concentraia medie molar va fi C,jN".t'!.n (moli/ft'),'n care N, este masa molecu'iar medie a seciunii n, iar non este numrul ,de specii din regiunea respectiv. Ecuaia vitezei de'reacf1e care
.definete creterea lanurilor 'radica.'
n -1
n";'
+f '
lice este

(moli/ft'),

r = kR

(C'(C)
_o, \
N",

-.-'-

!V t.i:J.n

len
.

n care Cm = lb/ft' monomer; C, =


= l b Ift' lan radicalic de mas molecular i; N = mas~ rriolecuiar
a monomerului; Nt = masa .molecular? a 'lanului
radicalic
i;
kn = constanta
vitezei de reacie.
Dac masa molecular
la fron,

Cn+1

I
l

I\

In

I
An
Fig.

10.4.0. , Viteza

'

de

I
I
l
I

+-j

unea

I
I
I

cretere
n.

prin

seci-

ECUAII

DIFEREN.I.A.,lrE CU ..Df;RIV.~ ..TE PARIALE

tietll fiecrei, seciuni n este respectiv i sau j (fig. 10.40), ,atunci concentraia "mbfar a speciilor radicalice i va fi:
C,
..

='(C.. , +C.).
N~_I

:!.. . ...!...
2
.un

Nn

n care c.p este numrlllspeciilor n regiunea mrginit de h i Il C? 1. Viteza


de ~retere a lanurilor radicalice la intrarea ,i ieirea "din sectiunea ,Il poate fi
definit prin relaiile
'
"
,

... R,=k,.(~::)c,

R,=k,,(~,:)c, ~

"

n care C, iC, snt concentraiile medii n!re seCiunile n- 1 i n i, respectiv, n i n


L
'
Lanul radicalic C; poate fi, 'de asemenea, consumat prin, combinarea cu un
alt radical sau cu sine nsui. ExjJresia vitezei de reacie n acesfcaz este

11=10

"-

(!2.) .l.....;
" Iv"~.

Re ,~ kp'
.

N"

n=l

C. fiind fracia total de greutate din seciunea Il, distribuia poate fi consi.
derat ca fiind, concentrat n punctele n'otate cu n. Bilanul molar general
pe sec,iunea de lanuri radicalice n poate fi asamblat astfel:'
10

d(C'J

Cm'[C
.,..
-, =- k R-,.eO N..
:\'m

i-

C]

C'E'

k P-

Nn

c.

-.

N,,'

a d"o
IC~

=.

(viteza de"cretere ntre limitele n i Il ~ 1) - (viteza 'creterii ntre Iirni.


tele n i Il
1) - (viteza de terminare prin recombinare). Concentraia' n
greutate a polimerului poate fi obinut printr-o metod similar~ ntrucWdac
se. definesc 10 radicali cu rt:l,asmolecular bine determinat, vor rezulta 20
'specii de polimeri din reaciile de recombinare terminale. O anumit specie de
polimeri, de exemplu P5 poate fi format prin combinaia mai multor perechi
ca (CI
C4), (C3
C2) etc., iar numrul perechilor crete cu numrul speciiioL Aceast situatie poate fi definit prin afirmaia c P,; se formeaz, din

combinaia

~ C, .C,_

f,

snt urmtoarele:
limita inferioar

in care condiiile pentru limita inferioar


'

i superioar

1 'pentru' Il < 10
Q = n ~ 10 pentru
Il par, n> J 1
Q = Il -, 9 pentru,!
impar, Il > ,10
limita superioar b = n/2 pentru n par,
I b = (n - 1)/2 pentru nimpar.
Ecuai~l bilanului de mas pentru fiecare specie de polimer P n este:
Q

.i..(~)
da
,Nn

= kp

(".s
...!!.=)
L....t
N,

a'

NI/_;

.
..

': ~

Iniiere

r,rd/CaliC

,,
i

. .[

79 C, ~

,
,
i
;

-kcC,

d .

= Z!oC,

,.r

e " : ,~I

- k.llc.RCm

!
i

dij CR

SSfQ n 0'8 farriJr; ri1dic~/ice

Szti)

c'_(fad
+ Eir)-l.
Nft.1
/lin 2iJ.n

Nn+f

~ 1

Cj

-(~qj .. "

lCi

Cir;

,P

,C"I= MO - un (

2.,

CII -

TT
c,
~Q

L20, Pn)I~
....

R,

',f:l~=,kR(~ Ci.

".

"t

R'.

1l.J'~kR Nrrl

;',1~~:i'

"m
P,

:'1.

"Zlih

<~"

c;;'

t'j,',',i

Pzo

ct:==:::!S!

i.. (.3.

dO

.'''fi

-"p(i
se
...
{J

n-,)
.1'ItN,,-f

Sectia' de oo/imeri n
Fig. ,10':41. Model pentru

polimerizarea

il,iscontinu (in arje).

326

ECUAII

DIFERENIALE

CU' DERIVATE

PARIALE

,
Intrucit C. si p. snt c~ncentratiile in greutate ale specii lor radicalice i de
polimer, con~entratia monomerului poate fi oqtinut prin diferent,
20.

10'

Cm

-'-(I;c. ~

M'

n=l

I;p.).11l
n=l,

Viteza de formare a radicalilor de initiere este:


,

'rl

- ,CII

dO

2 'k" 'C; - kA ,CU'Cm


:

iar bilanul de mas pentru ini,tiater este:


d

"

-dO CI '=
..

'.':'

:
"

,-k,,:C, '

Expresia kA'C li 'C", reprezint viteza "de cretere a lantu:ilor radicalice n ,eei unea 1.
"
", ;"
i
"
Ecuatiile acestea snt dispuse"sub form de nlodel~ dup CUIll"se arata in
fig. 10.41. In esent, ceea ce s'a reafizat mai sus este -echivalent cu reducerea
unui sistem cinetic de polimeriz~re, care uneori conineiaritUi su peste 1Of) 000
unit ti de monomeri, .Ia un sistem constnd din :aproximativ 30'de ecuaiI.
Toate variabilele uzuale ca viteza de reacie i Cldura de formare/dependente
de temperatlr, pot ,fi incluse n model. Procedura aceasta poate fi extins ca
, s trateze ramificara lanturilor, transferul delarituri i alte cazuri complexe
similare.
, Probleme
1. Un vas de reaclie cu diametrul r~are este prins intr-o flan, prin ur'uburi,
n jurul perimetrului. Temperatura suprafetei interioare a reactorului arii fluctuatii ciclice T(I) violente i exist posibilitafeaca gradienii termici din f1an
s produc ruptura acesteia.
.
,
Presupunnd c suprafata exterioar a flanei este izolatrermic i se cunoate funcia T(I) , s se elaboreze un model, care s permit stabilirea varia..
iilor de temperatur n punctele A, B, C (fig, 10.42).
2. Un reactor .tubular contine un fluid foarte vscos
care curge n regiunea lamiilar, cli o distribu'tie radiaIa a
vitezei cunoscut V (R). Reactia este A
1

Pig, 10.42,

'1:,
+ B o;C+D
'f

Se cunosc 'coeficientii vitezelor reactiei directe i inverse,


S se caracterizeze ~eactorulpj-jntr-uJ1 model matematic'
care s stabileasc apropierea de echili'btu pe'1tru o gam
de lungimi ale reactorului, admitind c nu are loc difuzie
radial a componentiioL
,
3, S admitem c reactanii din problema precedent
snt "purliii" de un 'fluid neutru foarte vscos, Cum ar.
trebui s fie modificat modelul matematic, dezvoltat in
problema precedent pentru a tine seam de f1uidul pu,rt-

CINETICA

POLIMERIZARI

327

tor i de ~feetul diluziei radiale a componenilor"- readani, admind c fluidul


purttor are " diluzie invers echimolar. .
'
. 4. Pel1tru aamorliza
variatiile de temperatur ale lnui fl\}x de fluid,
acesta este trecut .printr.un vas n care se introduce un str~t fix de"bile de oel
cu diametru uniform. Se cunoate coeficientul de transfer a1 cldurii de la fluid
la faza solid, capacitatea termic a fluxului fluid i diflzivitatea termic a
bilelor de oel.
.
:
S se elaboreze un model'care s permit stabilirea greutii totale a bilelor
de oel, care pentru un debit dat de fluid F Ib{min, n curgerea' piston prin
strat, s fie capabil s amortizeze oscilaiile sinusoidale, avnd amplitudinea
de intrare ArC) i frecvena de '" (cicli {min}.
'.
Ce modificri ar trebui aduse modelului de mai sus, n cazul n care ames.
tecarea axial ar fi 'apreciabil?
.
5. O suspensie apo.as conine particule de polimer i. de catalizatori care
genereaz radicali. conform relaiei

le

+ B-".R

Reacia de terminare a, radicalilor are loc in faza apoas, dup CUlTI urmeaz:

R'

+ R'-!.-C

In cursul unei anumite perioade de timp populaia radicalic din faza apoas
crete la un maxim i apoi scade la zero. Radicalii difuzeaz n particule (de
form sferic cudiametrul D) i termin cu o vitez kC', n care C este concentrarea radicalilor in particul (moli de radicali{cm'). Viteza de intrare a radicalilor prin suprafaa particulelor este proporional cu concentrarea radicalilor
n faz apoas, adic Rs = k "C 11', n care C IV este concentra ia radicalilor n
faza apoas, iar Rs este viteza de intrare a radicalilor (moli{cm'min). Viteza
de diluzie a radicalilor. in interiorul particulelor este proporional cu gradientul concentraiei radicalilor.
.
S .se elaboreze un' model. care s descrie modul 'n care variaz populatia
radicalilor in interiorul particulei n funcie de timp,
6. S se refac problema 9.6, cap. 9, admi,nd c exist un gradient
apreciabil de temperatur att n metal. ct i n folie.
.
7. Mecanismul simplificat al unui proces de schimb de ioni poate fi schematizat ca mai jos:
.
'
Dac seintroduce o' particul de rin ntr-un fl uid ce conine un salut care
poate H absOrbit de ctre particul, se stabilete un gradient ntre concentra i a
solventului, CL' i centrul particulei, care. va provoca
absorbia solutului n particul. Se admite un gradient
liniar al concentraiei prin' pelicula de fluid, iar concentra' ,
ia Ci, la interiaa pelicul-fluid se gsete ntr-o relaie'
bine definit cu concentraia de la interfaa pelicul-solid,
qi, adic C, = {(q,}. Se presupun cunoscute:
DL coeficientul de difuzie dinspre pelicul i D, coeficientul de difu- /
zie de partea rinii, R =c raza particulei i f, fracia de
goluri a stratului de particule. S se elaboreze un
model care s simuleze comportarea unui proces de:

328

ECUAII

DIFE;RENlALE; qlpERlVA'TE

PARIALE

schimb de ioni,. car~ are loc ntr-un strat. fix de parti'eule cu lungimea Z; diametrul D, 'prin car~ {rece. o
solutie cu debitul S i cU",compozitia .de inl1'are C.
Modelul trebuie s descrie variatia concentrati'Eii de
ieire a solutului n functie de timp.
. .. "
.
Problemele urmtoare (8~ Ia) vor cere pentru rezolvare utilizarea unui calculator.
.,'
,'.
8. Proiectare'a aripioarelor pentru rciloare' ,..s se
determine raportul optim ntre lrgimea bazei. i'IJItimea (W/h) unei aripibare de aluminiu care asigur
pierderea maxim de cldur la' un gaz"n micare cu
care este n contact. Snt date urmtoarele:
a. Sectiunea maxim/ 'lin' (=wh/2).
b. Temperatura la .baz ~ 200'e.
c. Temperatura, gazului = 15'e.
d. Fluxul termic de la suprafat la gaz este
proportional cu diferenta
de temperatur.,.
de
Fig. 10.43.'
0,01 PCU/(sec,
in').
e. Conductivitatea
aluminiului. este 0,024 PCU/(ft'.sec ,'C/ft).
f. Lrgimea aripioarei la partea superioar este 1/10 din lrgimea aripioarei la baz (fig. 10:43). .
.
9. Schimbtorul de cldur n contracurent, descris n cap. 9.10, are o
zestre total de 300 moli n spatiul intertubular i de IOOmoli n tuburi. S
se determine numrul minim de sectiuni .necesare pmtru ii elabora un model
dinamic care s simuleze,o.cu o eroare mai mic de I'C, temperatura de ieire, .
ca rspuns la o' yariatie n treapt, de IO'C, a temperaturiide
intrare a fluidului din manta. Capacitatea caloric total a peretilor tuburilor este de 10000
~~.
10. S se obtin o solutie numeric pentru problema J de mai sus, utili"znd urmtoarele date:
a. Conductivitatea me!alului, 0,05 PCU/(ft'
sec C/ft).
b. Capacitatea cal ori c a metalului, 0,1 PCU/(lb 0c).
c. Grosimea peretelui, 3 in.
d. Grosimea flanei,. 4 in.
e. Lrgimea flanei (partea superioar), 6 in.
f. Treapta de variatie a temperaturii interioare a suprafetei, 4000C ~
JOOe.

cc,

..

Notaii
A sectiunea
a seciunea inelului
C capacitatea termic
CG capacitatea termic a gazului
C concentraia lanului radicalic
D diametrul,
sau coeficientul
de
j-

(exemplul,

-1O.)

difuze

F debit
Il difuzitatea
termic
H flux termic
1 irlitiator
k conducti ....itate, sau activitatea
tOTului (exemplul
10.5)
k1 constanta. vi tezei- de reacie

cataliza;

<

CINETICA

POLI"MERIZARI

raz

lungime

1\1 monomer
n mas molecular
P polimer'

Q flux termic
R_ raz sau r<3dicali (exempltil
vitez de reacie

lO.6),

SRU

329

T temperatur
V volum
X distanfi
O timp'
p densitate
~ 3,1412

BIBLIOGRAFIE

i.

"Higher Order I;)iHc~ences in the Analog Solution of. Partial Diffcrential Equati~ms", M. E.
Fisher, J. Assoc. Comp .. Mach., 3. 1956.
..
2~ "The Solution of Parti'al Differential Equa'tions by Difference ~\ethods;" R.' M. Ho\\'e and
S. Haneman, Proc. J.l~.E., 1953.
.
3. ~Applicatjon of a Frequenc;y Respanse Error.Criterion ta Distributed. System Simulation'
Models", \V: F. j'jillyard, A.l.Ch.E., Buflalo, 1963..
4. ;,Heat Flow and Simulation", A. V. Branker, Petroleum, JuJ\', 1956.
5. "Computer Solves Heat Flow Problem", C. A. Lcvine and A. Opler, Petrolcl/m, Julv, 1956.
6. 1,Process Dynamics and Analog Computer Simulation of Shell and Tube Heat Exchangcr",
L. H. Fricke, H. J .. ~orris, R. C. pita, and T. J., Williams, Chem. Eng. Progr. Symp. Ser .
56, 'No.' 3, 1960.,
.
.
.
.
7. "Sirt1Ulatoil of the Dynamic Char'acteristics of <1 Superheater", G. Groupe and A. S. Aldred,
J Mech. Sci., 5, 1963.
.
8. "Hybrid Computation Applied ta COUIlte~ .Currcnt Process", A. Frank <ind L. LapidLls,
Chem. Eng. Progr., January, 1964.
9.. ,Coritinuous Polyrncriz<'Jtion Models", R. J. Zenwll and N.' R. Amundsen Chem. Eng .. Sti .
20, 1965."
.
lO ... E.frec1 of Reaetion
Paths and Initi<J1 Distributiol1 on Molecular \\leight Distributioll of
Irreversjbl~ Condensation Polymers". H. Kilkson., Ind. Erlg. Chem., 3, NQ.4, 1964.
Il. '"DDS -' Distributed System Simulator''", M. G. Zellner :ld W. "E. Schiesscr, SlIInmer
Com'p. Simulation
COI1/., Denver, .J9Q.
.
.
..
12. Appliea Numerical Met1lOcs, B Carn"han, Luther Wilkes, \Vilev, New York, 1970.
'R~ferne pentru studii suplimentare
.
.
.
Hidrologie
'.
,
13. ..,Flood Simulator for the River Kitakami'\ K. Otoba) K. Shib<J:tami. and H. KUW,<!t<l. Simulation, 4, No. 2, 1965.
14. "Analog Simulatian of Underground \Vater Flow in the Las Angcles Coastal Plain". D. A.
Darms an'd H. N. Tyson, \V.J.c.c., 1961.
.
15. ",Progrcss in GfOU~ld Water',;Studies wi.th. the .Electronic Analog 1\1odeI", R. H. Browll,
J.A.W.W.A.,
AllgllS1, 1962.
.

16. The Analog Computer and Estuarine Pdliution Problems. D. J. O'Connor, L. L. Falk 8nd
R. G. Franks, 18th Ind. Water & Wastes Conf., 1963.
.
'liidustria oelului
.
J 7. Analog Computer Analysis 01 a Direct lron Ore Redudion Process; N. F. Simcic and J .. c. Bu,,'xcr,
15A Papci'7.I-NYoO.
;".'"
,
.
.
18. "An analog Shidy of thc' Transient, B.ehaviour .of .a Bateh Ty.pe Fluidized Bed for MetaIlur. "'gital Heat Transfer", C. O.Pedersen,
ASME, '61.WA.216 .. '
. ..
.
.
.. ~. Sisteme n: strat fix,
.
.
J9. f,l Computer Model lor.thr Regefleralive Bed, P. K. L~ung and D. Quon,.~.I.C. .. Chem. :ng.
'" Conf., Hamilton, OnL, 1964'.
".
"
.
20 .. "Transient; Behavouf ,of .an .i\.l:1.1monia' Syrithess 'Reacior", P. '.L. T. Brian, R., E .Badollr
and J .. P. E)'l11ery, Chem. Eng. 5ci., 20, 1965. .
.
21.' ;;1"tlied Clitalylic Relictors",I:.'&'E:C.,
5;1\'0'. i;July,
19iO..

.v..

-~""""""----..::::..

~--_
...-.

11.

REGLAREA l'ROCESEWR

Reglarea proceselor a constituit unul din celemaiimportante.stimulente


pentru dezvoltarea simulrii pe calculator, iar n prezent problemele mai complexe din acest domeniu se rezolv cu ajutorul calculatoarelor., In capitolul
acesta se prezint, o descriere sumar a elementelor de baz care intervin n
buclele de reglare tipice .i, de asemenea, metodele de simulare .ale acestora pe
calculator. Pentru un studiu mai detaliat al subiectului, se recomand s'se citeasc lucrri. care trateaz exclusiv problema reglrii proceselor [1, 2, 3J.
Trebuie remarcat c abordarea problemelor reglrii unui proces fr utilizarea calculatorului, impune--o cunoatere complet, de amnunt; a comportrii'
procesului, mpreun cu cunoa.terea tehnicilor de soluionare aproximativ
a problemelor de dinamic a procesului. Abordarea problemelor cu ajutorul
calculatorului permite soluionri mai generale, lund n,considerare.i aspectele
neliniare, i permite de asemenea optimizarea reglrii proceselor prin procedee
rapide de ncercri suc.cesive. Dup unii experti in automatic (Richard BelIman, 1964): "Hardul .i saftul ,calculatoarelor se apropie de punctul n care
apare realizabil simbioza om-main. Omul abordeazprobleina,
o elaboreaz i face apel la calculator pentru efectuarea imediat a 'calCuleloj-",
Este de prevzut c sinteza sistemelor complexe de conducere a' proceselor
se 'va baza din ce n ce mai mult pe utilizarea calculatoarelor.
\

11.1. CONfiGURAIA

DE BAZ A PROCESULUI

DE REGLARE

Figura 11.1 arat schema tipic 'a unei bucle de reglare a unui proces. Din
punctul de vedere al ,buclei de reglare procesul 'propriu-zis const dintr-o va, riabil de ieire, cum ar fi temperatura, presiunea, sau compozitia, care este
direct influenat de o variabil de comand aplicat intrrii, Gum ar fi debitu, viteza pompei; fluxul termic etc. Relatia ntre variabila de intrare:f variabila de ieire este descris de un model matematic, care poate consta' dintr-o

.,;

TRADUCTQARE,

FUNCII

DE TRANSFER

331

DE ORDL""J"ULIt TINl

Element
de eOn7.,ndi

Variab/I

de reghre

"Prooesul

Variabil

TradtH;tor

ma~'urata

ve
oemnal li.
re Iare

Regujator

breg;sl!~

St!mnejuj
ernri/

tor indicat

.
I:o--c--

"S~mnalul
variab l'lei
mur ,te

YJloiJl'ea prrscl'is"
ii variaoi/ei

Fig. 11.t. Structura ge!1e.raI a buclei de regJare a unui proces.

ecuaie simpl sau dintr.un sistem complex de expresii neliniare corelate. Intruelt majoritatea capitollor precedente din aceast lucrare trateaz tehnica
elaborlirii modelelor pentru o gam de instalaii, acest aspect nu va fi reluat
decit la sfrit, cind se va prezenta exemplul unui reactor discontinuu. Nu
'exist nici o ndoial c formularea ecua\iilor pentru bucla de reglare a procesului constituie problema cea mai dificil, jn comparaie cu care formularea
definiiei analitice pentru celelalte elemente ale buclei snt rela1iv uoare. Aceasta
rezult din faptul, c pentru aplicaiile curente aceste relaii snt bine cunoscute
sub forma funciilor de transfer, care caracterizeaz procesul de reglat.

11.2. TRADUCTOARE,
FUNCII DE TRANSFER
ORDINUL 1, TFNI

DE

Majoritatea traductoarelor aparin uneia din cele trei grupe care urmeaz:
traductoare -dete[1peratur, de presiune, de' debit. In general traductoarele
de temperatur, cum ar fi termometrele bazate pe termocupluri sau pe rezistene,
sint mai dificil de descris din cauza ineriei
'
""Temsurat
dinamice proprii lor. S considerm, spre exemeaca~
p~ntrl/
plu, un termocuplu introdus ntr-o teac, dup
t~,;mo-c(jp/lJ
cum se aratnfig.
11.2. In cele ce urmeaz se
va elabora 'o' ecuaie care coreleaz tempera.
__ ~
-tura Te msurat de ctre termocuplu ca tempe.
ratura efectiv, T, a fluidului 'n care este inlro.
dus teaca termometrylui.
.
-'TemperailJro
Gradientul termic prin peretele tecii este
T fluidu!ui
(T - Te). Dac h reprezint coeficientul global
de transmisie a cldurii h(T ~ Te) reprezint
fluxul termic Ia teac. S admitem c termocuplul msoar temperatura
peretelui interior
al tecii i c aceasta are o capacitate termic
'neglijabil.,
,18rmocup/Q'
Cldura tranSferat la ,teac este nmagaziFig. 11.2., Termocuplu introdus
natii 'de capacitatea
termic
a pereilor, .,i
n "teac". '

--

.332

dac se admite c practic toat rezistenta termic -este 'Ia 'peretele exterior, atunci temperatura medie a ,peretelui tedi' estepr'actic
aceeai cu
temperatura termocuplului. Pe 'baza acestei Ipoteze se poate,stabili urmtorul
bilan termic"
'
:
.,

d'

-. (WCT,)
df

,,'

~"""--,'

hiT ,',

"

Te)

: ,

n care WC reprezint capacitatea termic~ a tecii i a termocuplului.


WC este constant, rezult
,

d
di(T,)

(I)

Tntruct

(T ~ T,)'

=' WC/It

expresia' WC /h se exprim n uniti de timp' i' este n g'eneral'demnniUL constarita' de timp' a termocuplultii, 'i 'se 'noteaz cu simbolul,:
Ecuatia di'ierential de mai sus' poate ficonvertit ,n' forma Laplace, substituinddJdi'prill
simbolul 5 i tratnd pe5 ca'o cantitate algebric. Fcnd aceast tra!lsi"rmare i r~aranjind' ecuaia se obine 'urmtoarea funcie de transfer:
T,
1
-=--, 'T
.,S

"..

care sc':poate

reprezenta

prin urmtoarea

T
~

_J

1
(,>S;+

schem

1).~.

bloc:

i se poate interpreta n sensul ca prin furicia de transfer 1"/(,5+1) se acioneaz asupra'lui T pentru a rezulta T,. Folosirea transformat ei Laplace pentru caracterizarea dinamic a elementelor de reglare este 'uzual in automatic
I din cauza aceasta este utilizat i aici, dei ar putea ii folosit i e,cuaia original sub forma:,.'
,
T
_

I -T,=-I,T-7,) I_r
d

'1

dt ..

'

'"

_'

funcie de transier mai general ar trebui s cuprind i un factor de ampliiicare (de, ctig),G, adic,
"
XIN lour

--IXiN

Ecuaia' diferenl'ala

,i

echivalent

'G
'=' .,S

+I

I~
,

acestei 'funcii de traosier este:

d(OUT),
dt

(G

* XIN~

OUT)

'"--:

Utiliznd programullNT
des~ris ant~ior, ecuaia de mai sus po.itefiu~r
integrat prin dou instruciuni cuprinse nsubrutina
,tTFNI artat
in
fig, 11.3, a.

FUNCri' DE

TRADUCTOARE,

'TRANSF:ER

'rit

ORDINUL

333

1, TFNI

5uaROul1~[' lFNI (Oul.XIN.'lC.GAIN)

I
2- -,:"

OTf=IGA,IN.XIN-OUll/TC'
CAU
I"T(OUT.OTF)

'

....

o.

.~'

A[TURrl
[-Ne

(a) ,

Fig. -,1.3, Q. Subrutina TFN \ pentr~ funcia de transfer de ordinul intii.


Lista argunentelor:
OUT = mrimea de ieire; X IN= mrimea de intrare; TC=constanta
de tiJ1.1P ;, GAIN = citigul (faetpr de amplificare),_
"
.' "."
.'
'

Lista argumentelor are patru elemente" mrimea de ieire (OUT), mrimea


de intrare (XIN), constanta de timp (TC) i ctigul (GAIN). Derivata care urmeaz s.fie integrat este calculat n linia 2, urmat de un apeHa.subIutina
INT .pentru a efectua integrarea. Toate apelur.ile la' subrutina TFN l trebuie s
fie fcute in seciunea de integrare a programului principal, respectnd regula
de baz ca mrimea de intrare pentru TFNI (X IN) nu "trebuie s constea niciodat' din ieirea unei subrutine, apelat anterior n seciunea de integrare.

11.3. fUNCII,
r

"

;'

.'"

PE TRANSFER
,'.-

..
DE ORDINUL

"

'.

'

[;01

., .

..

.. <Forma general il unei . funcii de transfer de 'ordinul 2 este urmtoarea:


Ji-,

----~~-~-

.,
':,

XIN. \OVT =
'

Xl},.'

'

G:'

.'St+ t:,S +'\

.\~

'

E){presia aceasta defi'nete relaia dinamic ntre mrimea de intr~re i martm~a' de ieire. Caracteristicile dinamice ale unui' astfel de sistem' de o~din'ul 2
s"t constanta de timp ., i :coeficientul de amortizare ~. Dac ~ este supraunitar sistemul este supraamortizat i va rspunde la o perturbaie 'n treapt
dup cum se arat n fig. 11.3, b. Dac factorul de amortizare est" subunitar
perturbatia n treapt Vafi urmat de un rspuns oscilator.

Fig. 11.3, b. Efectul


factorului. de r,mortizare asupra rspunsului
tn ca .
unei funcii de transfer de ard n:;1 dOi

..

'

[imp_ -:-::-- '

'. b ..

, ~<'

334

REGLAREA

2.
3

s
6
7
8
9

'liUBRounN.
COP'iI10N/Cf,.,

~N=,JN.J

PROCE8E1pR

Tr-k21 Oul,.J
/1. OT.J S

1 .. J."l.Cl.ltol
,
,X"l!>OQI

.JN.Du, secI

10 .;5"

JI:,JN
"1-U.t.JIHA2

OlF:tGAU~.Cl:IN-OUf
CAll 'I~T(Olir.X'''I.JJjJ
OLL INTUAiJlltOlfJ
RE TURN

ENO

(c)

. \ Fig. 11;3, c. Subru.tina TFN2 pelitru' functia' de transfer de ordjnul doi,


Lista argumentelor: OUT =mrimea de ieire; XJN = mrimea de intrare;
2
. -'
AI = 1/: ; ~fl:~
= ~/"r; GA1N = ct~g (factor de amplificare).

Funcia de transfer poate fi transformat


care -va avea ..urmtoarea. form: .
~(OUT)-'=
~

n .ecuaia diferenjial echivalent

(GAIN .XIN ~.OUT) 0,4,- A,~(OUT)


.

.&

n care
i A,

~/T

Integrare;( dubl necesar n acest caz este implementat n subrutina


TFN2 artat n fig. 11.3. c prin extinderea metodei ulilizate n IFNI. Lista
argumentelor conine dnci elemente; variabilele de intrare i de ieire, coeficienii A, i A, i ctigul. Integrarea dubl necesit dou apeluri la subrutina INI; integrrile succesive snt dispuse n ordine inversat, dup cum s-a
recomandat mai nainte, ntruct ieirea din prima integrare constituie derivate.
pentru integrarea a 2-a. La nceputul unei integrri. (prin TFN2) condiia iniial pentru prima integrare este ntotdeauna egal cu O. Este deci necesar
ca la .sfritul fiecrei integrri aceast variabil s fie repus la O pentru a Se
pregti integrarea urmtoare. Lucrul acesta .se realizeaz memornd variabila
aceasta n matricea XA, la locaia J 1, poziie obinut din contorul de apel
.J N al rutinei INI. (liniile 3i 4). La sfrItul fiecrei treceri subrutina PRNTF
(cap. 3) repune la O ntreaga matrice XA.
.
Apelul ctr~ 'aceast subrutin . trebuie .s apar n seciunea de integrare
innd din nou seama. c mrimea de intrare XIN s nu' constea din i"'iirea
unei subrutine, apelat anterior n seciunea de integrare.

11.4. REGULATOARE

Practic toate sistemele de reglare, &Ieproceselor industriale cuprind' una sau


mai multe bucl de reglare. Pentrii a evita programarea repetat a acestor
regulatoare se vor' elabora subrutine pentru sil1lular,ea comportrii a trei
tipuri de regulatoare, larg utilizate n industrie. Aceste regulatoare se bazeaz

,
I

I
I

I
I

l'

J
i

I1
,-

'"

-!!!

!i;
~
'l;"

.,..

~~,
.$P

""

"

---

34D

..:.

,~

~I~~
--40"

Fig. 11.7, b. nttzierein

transp6rtu\ prin "conduct.

e"maimic valoarea lui RT cu att devine mai riscant',u\i\izarea :al"estet rUtine.Este necesar ca programalorul :S,se asigure c intervalul de,integrare"DT
se reduce pe msur ce RT se miC'i0reaz, cci altfel va rezulta o instabilitte.
_ l~"

;'

11.4.4. 'Element

de ntrziere. :Timp mort

',Dificultile care apar n reglarea 'proceselor snt cauzate uneori de prezenta


n interiorul procesului a unor elemente de' ntrziere, De exemplu, o conduCt
de'lungime mare, servind la transportul u'nuifluid ntre dou puncte, e~te' un
caz tipic, Debitul f1uidului este acelai la ambele extremiti ale conductei (presupunnd f1uidul necompresibil), dar compoziiile i temperaturile vor fi diferite in regim tranzitoriu. In aceast situaie se' pot considera dou fluxuri, 'de
intrare (I) i ieire (J) dup cum se arat n fig, TI. 7, b.
'
,"
Cele dou fluxuri vor avea acelai debil, dar temperatura fluxului J va
repeta "alorile temperat urii fluxului 1 cu o ntrziere egal, cu timpul necesar
fluidului pentru a parcurge coliducta, Un astfel de timp ,mor! se poate siIhula
pe un calculator printr-o subrutin special destinat ,acestui scop. In cele ce
urmeazseprezint un algoritm, uor de intuit n forma unui".:anal de ntrziere".
Urmeaz un, al, doilea algoritm, mai eficient deCt' primul utilizat pentru construcia subrutinei .TDL (Time D~Lay),

11.4.5. Subrutina TDL


Principiul acestei rutine const n a aloca _N locatii de memorie
'lui de ntrziere", n care N = durata ntrzierii/DT, DT f~'ind,
grare. O prim soluie este aceea prezentat n figura de m,ai ,'~.
urmtoarele operaii:'
('o
1. Se iniializeaz ntreg "canalul de ntrziere", n e~ ~
~.r~
valoare iniial a variabilei Y.
/,
, ~
2. La fiecare cerere a valorii de ieire YL:
- 1'_(' . 0'
.-a) se.furnizeaz valoarea situat n ultima locaie
de ntrziere" ;.
,
b) se deplaseaz valorile cu o locaie, de la slJl:
.'0" ~.
lungimea "canalului de ntrziere";
I o~<;>~,
e) se preia ~ prin:a loc.aie a "canalului de r;"
.Q~
respectiv, a variabIleI de Intrare Y (temperat!'
" (/

a ~

14> ~/"

/.

r' :'

~ ll'.

Fig. 1J. 7, c. Scllern de principiu


subrutinei TDL

GI

Intrare

I
I

342

SUPRC lI [ JGllH.,,'C,Nll.JCl
U N

,
J

Ol"l"d~~
.Li.

"

1F

.
'O
.
l'
,.
1

1\
12
Il
\'

S HCIJC'
:. NClJC)+l
1 tf>;ctJcr
.G." NU.)
YL.

1f

2'

:.

~.

Y.~JCtNCJ I

tJS

.[G.

2)

YAIJC,hCJ):'f

10 RE lUP.N
8 GO 10 '9110,S,}1)tJ~~
_~

)1

l'
20

HtlJC)";.l

1 NC:J:.t~C'Jt'

..u

2'3

GG"lO 1

:5 00 li ~ :. -\,.NtL
~ ,." I'JC,)l, 1, :.- '(

21
22

Q .

60 '10 tStotbtelo1.C
{, GO-TC (S,ll.J'S

,
8

il

,\C.JS-

HCJ::HCIJC)
NC1 :.NCJ t 1
1f uitI
.ClT. NTU NCI :; 1
ll::
'YUJC.N('JH'lIHJC.NCl!IJll+

RETURN
)1

NCJ::HCIJO-l
IftHCJ",EGi.O-'

,,!:CJ::NlI.:

,UJC ,NCJ):1
RETUR"

<,O

" Fig. 1},7,d, subruline

(d)

TDL pentru simularea Intrzierii'(limp morI) .


. Lisla argumentelor: 'YA= matrIce (se declar In programul 'principal YA
(25, NTL)); y=mrimea
de intrare; YL = mrimea de iCjire (int",iat);
NTL = durata Intrtierii/Pasu\ de integrare DT (raport 'rotunjit la intreg) ;
r
JC. = numr .de apel la subrutinei.

valori memorate la extremitile incrementului de timp corespunztor (linia 19lPentru metodele de ordinul 2 ~i 4 valoarea lui Y se furnizeaz .numai dup"
u.Jtimatrecer~(pentru ordinul 4 vezi linIa 15iar pentru ordinul 2 linia 6):
'
Rutina aceasta trebuie s lie apelat din seciunea de derivare a progr'aInul principal..
.
~
.'
.
'
,.
Este
ui de observat c pasul de integrare treb'uie s fie constant n tot titn\lul
utilizrii acestei rutine. O .rutin de simulare a ntrzierii, utili:z,abilnca2ul
metodelor de integrare CUpas variabil ar necesita o sofisticare considerabih
. mai mare ~i ar implica o sotu\ionare cu. muj inai nceat':'
na
1\.4,6. Intirziere de liux sau de conduct.' subruti
(DYfLO)

LOL
prin

In procesele chimice, n general operaiile\lnitare snbapropiate.


:P02i-or
i'al ,n spaiu. Prin urmare ntrzierile de timp datorit transportului prin
conducte
snt relativ mici n comparaie.,CUntrzierile datorit aeumulril
or
din vase, ~ide aceea pot li neglijate: In unele cazuri ns ,ntrzierile
are n conducte
snt semnificative i trebuie s lie incJusen relaiile de .simul . In cazul ft\li,delo necompresibile.debitul ~ipresiunea se transmit spre extremitatea.cond\lclei
r

..

ELEMENTE

2
)
4

"
-

7
B

9
10
11

12
1)
1"

SU8ROUTpJ

343

DE COMANDA

LOLlyA.I',.lo,NTL.JNj."

COMMON/CO/STRM(3UO.2~I,DAT~e20.tOl.RCTI22).NC~.N~LI~SlR
OIMfNSIO~j. Y.ro.(25,1)
JNT:: (NCl_NCF +3) I ,.JN-l 1

M=O
00

.
10 N:tICF", NCL

M=M+J
10 CALC TDLr,A.STRMll,N),STAM{IO.N).NTl.~NT+MI
STRM{IO,l1):STQMtl.21,
CALL TOL (YA ,STRM II. ?ll .STRM', le, 22) .~TL, JNT+r-l+l)

CALL

T0L.eYA.STQMII.?.)

.STRMe 10,2:5)

,f.lTl.JNT+"1+2)

STRMe!O,24}=STRM(I'24J

RE TURN
ENO

e:

Fig.'} 1.7,
Subrutine LDL pentru SImulare;,. ntrzierii n conduct.
, Lisb argumentelor. YA = matrice (va fi declarat .n programul principal) ; ,1 = numrul fluxului de intrare (vector STRM); 10 = numrul fluxului de ieire (vector STRM) ; NIL = durata intrzierii/mrimea
pasului de integrare (raport rotunjit la ntreg); JN = numr de apcl
'al subrutinei. '
.

'fr ntrziere: Compoziiile, entalpia i temperatura vor avea ns ntrzieri,


egale cu volumul conduclei/debitul volumetric. Oac se admite o ntrziere
constant la un debit mediu constant, se poate utiliza o subrutin simpl,
LDL, pentru a simul~ ntirzierea din conduct. Aceasta se arat n fig. Il. 7, e.
Lista de argumente' cere dimension'area matricei YA n programul principal
ca i pentru TOL (vezi alin. 11.4.5), un numr de flux' I la intrarea n conduct
~i un numr de flux 10 la ieirea din conduct.
Elementul urmtor, NTL, este durata ntrzierii/pasul
de integrare DT,
iar ultimul element, JN, este numrul de apel al subrutinei.
Structura intern LOL const dintr-o serie de apeluri la subrutina TOL
descris n subcapitolul precedent. Fiecare apel este precedat de calculul unui
nou contor de, apel (linia 7) i va corespunde compoziiilor NCF - NCL. In
final temperatura i entalpia snt "nlrziate'~ prin liniile 10 i 11.

11.5. ELEMENTE

DE COMAND

Cele mai uzuale elemente de comand snt membranele i robinetele acio", nate prin motor; acestea primesc semnalul de la regulator i n 'transform ntr-o
L'-vozitie
a tijei robinetului care la rndul ei determin deschiderea seciunii de
,,",er~ a f1uidului.p:in .robinet. (fig. 11.8). T~trucl n cap. 7 s-a tratat problema
"ll.el debltulul hchldelor I a gazelor prin,
,
,
:X'i prin reduceri ale seciunii, aici se
numai relaia ntre poziia tijei
""'" trecere a robinet ului. CurgePu
PD',
~,fi
exprimat n form

'r'

J.r'~

9_

h-----~-.-,,---~

'F(P)

I
j

Fig.

11.8." Robinet

ce' reglare .. "

344

REGLARE~ PROC:tsE~OR

constanta C, reprezint factorul de capacitate al robinetului i este funcie de


dimensiunea robinetului i de condiiile de lucru; uzual corespunde debitului
prin robinet cnd deschiderea seciunii de trecere prin acesta este complet
(A = 1) i cnd cderea de presiune este 1 psi, Unitatea de msur pentru C"
corespunde raportului debit de mas/cdere de presiune; n orice cazC, trebuie exprimat n uniti coerente cu acelea de exprimare a debitului de fluid.
Funcia presiunii F(P) din ecuaia demai sus, depinde de faza n care se gsete,
f1uidul i uneori de nivelul de presiune, 'Cataloagele de robinete specific de
obicei ecuaiile de curgere caracteristice fiecrui robinet pentru diverse condiii
de lucru. In general acestea au forma urmtoare;
,
1. Lichid

F=A-C,Jp'-Pd

2. Gaze

F =.A .C, J P(P. ~ p.)


F =

AC,

V2

p'

O 8-

".n,

regim de curgere subcrilic


curgere n regim c,ritic

n care A = fraciune din deschiderea complet a robinetuIui; C,. = capacitatea robinetului; p" = presiunea n amonte; p. = presiunea n aval; P =
presiunea medie (P" +P.)/2. In capitolul 7 s-a dat o expresie mai general
care cuprindea att curgerea n regimul critic 'ct i in cel subcritic.
11.5.1. Poziia tijei robinehilui
robinet

fa de seciunea

de trecere prin

Relatiile' ntre pozitia. tijei i deschiderea robinet ului snt prezentate n


general sub form grafic din date obtinute experimental. La o cdere de
presiune constant debitul, n. general, nu este proporional cu deschiderea robinelului din cauza variatiei pierderii de presiune, a turbulenei etc. Astfel
seciunea de trecere prin robinet se exprim mai bine printr-o sectiune de curger'';
echivalent dect prin sectiunea geometric propriu-zis. Relaia ntre seciunea aceasta de trecere i pozitia tijei robinelului depinde de forma robinetului, a "scaunului" sau serlarului' acestuia care poate fi parabolic, n
form de .,v", dreptunghiular, etc. In general robinelele pot fi clasificate n dou
grupuri mari; cu caracteristic liniar, i cu procentaj' egal. Pentru un, robinet
cu caracteristic liniar relatia ntre poziia tijei i seciunea de curgere este
A

=
,

A.
.'

+ (1 .~

A.)P
..,'

n care A = fracia din deschiderea complet il robinetului \ Au = 'deschiderea


robinetului avnd tija n .pozitia complet nchis. i, P -'- pozitia (ijei' (O -'- 1).
Din cauza dificulttilor constructive, de exemplu realizarea iri limita ioleran'
elor, nu este practic s se nchid complet un robinet 'de comand ; astfel tind
P = O rmne o deschidere minini A . Valoarea lui A. se obine 'diriraportul '
ntre debitul maxim reglabil i debitul minim reglabil. 'Acest 'raport cMacteri"
zeaz domeniul de reglare iar-.A. este humeric egaLcu',inversul. acestui .apar
'Gradul de nchidere al robinetului este de asemenea determinat prin debi
minim reglabil i de maximul nominal, iar nu de maximul efectivcorespunz"
lui A = 1. .
..
".
'

345

ELEMENTE DE COMANDA

100 o1'1

/1

.
, Robinet cu procentaj'~al
.

de deschi

'8r'l i-

F,ig,,:, 1L9 ... Relatie


neliniar
,.nLre sec\iunea i. poziti<1 tijt.:

1
robinetului.
.

/'

--

oO

POZIIa t!iel rooi,!etv/ui Sali Pe

700 "/o

Probabil robinetul cel mai uzual n reglri industriale este Tobinetul cu pro'centaj egal. a crui deschidere.are o caracteristic semi)ogaritmic, artat n
fig. 11.9. Acesta ar putea fi simulat pe un calculator. printr-un generator de
funcii arbitrare utiliznd cca 10 perechi de coordonate. O metod mai son-.
venabil ns este s se ntrebuineze expresia analitic echivalent:
A

AoEXP(PjK)

= -lOOjln(Ao)

n care
Pentru simularea celor mai multe probleme de reglare, expresiile dezvoltate
n acest capitol, pentru robi.netele cu caracteristic liniar i pentru cele cu procentaj egal, snt satisfctoare. In cazurile n care caracteristicile de curgere
ale robinetului constituie un factor critic, se recomand s se utilizeze date'
experimentale obinute prin msurtori n laborator 'sau pe antier. Subrutina
VALVE artat n fig. II. 10 simuleaz att caracteristicile robinetelor liniare
ct i a celor cu procentaj egI.
SUB~OUTINE VALVE(F,SP.PU.PO.LV,~V.Cv.AOl
AOP:AaS{pu-pDI
IFtIAOP.LE.O.).ANO.IAQP.GE.O.)l
GO TO &

1
2

Fig. 1l.10. Subrutina VALVE.


Lista argumentelor:
P = de.
bitul; SP'= poziia tijci robi.
netull1i O -+ 100% : PU = presiunea in amonte PSI ; PD =
=presiunea n aval PSI ; LV=
= lichid .sau vapori (O = vapori);
I<V = caracteristicile
deschiderii robinetului, I = liniar 2 = % egal; CV = capacitate.a robinetul; AO = domelliul = ljAa.

]
4

GO T(j

9
1('

GO Ta

11

12
1].
14
15
16
11 '.

la

(1.21.~V

A:5P/I00.

5 '.

2 A:An.EXP{-5p.ALoG(Anl/l~O.)
3 IFtLV.EQ.O) Go Ta 4
F:A.CV.SGRT{AQPl.(PU-p~)/AO~
RETURN
4

IF(P(l.LT

53.Pu)

G()"'-TO 5

F:A.CV . SQRT (PU,.AOP,. (PU-PO} /ADP


R[TURN

5 F:A.CV.P'u SS

RETURN
6 F:O.
n[TURN
ENO

,.

346

REGLAREA

11.6. COMANDA

PROCES:LOR

UNUI REACTOR TIP AUTOClAVA

In exemplul acesta s-au cuprins mai multe elemente tipice utilizate pentru;
comanda. proceselor. Fig. 11.11 arat un reaclor tip autoelav care const dintr-un vas cu pereti gro~i n care se gsesc reaclani la presiune ridicat. Reactia
poate fi exprimat prin A ~ B n care k. este coeficientul vitezei de reacie,
o fUllctie exponential de temperatur de forma k = f(T). Ecuatia bilantu!ui
de mas pe reacloT. este:.
. d '-

-dt (MXA)

-kX-j
'-

fn care kXA este viteza de reactie. Reac.tia fiind exoterm, cldura generat
prin reactie este k 'K . hR, n care hll este cldura de reacie (PeU/mol). Ecuaia
bilantului termi.c care .cuprinde ~i cldura de 'reacie este urintoarea :
'

. '!c(MCT)
'dt

=
.

Q+

Hn

n care H II = kX A .hR
In ecuatia aceasta Q reprezint fluxul termic de la manta, definit prin expresia :
Q=UA(T,,-T)
n care U este coeficientul global de transmisie a cldurii. Temperatura medie
a peretelui vasului, T", se obtine dintr.un bilant termic asupra peretelui astfel:
d

dl

n care wc est.e capacitatea

(wcT w) = Q, .

termic a peretelui.

Manta
-.-

..

Abil/"

---'-....,...

-"-

-.

Semnal. de comandJ ~

Fig. I1.]!.

Proces ntr-un reaetor .tip .'lUtoclav.

\\
COMANDA

UNUI

REACTOR

347

TIP A UTOCLA V A

Fluxul termic de I~ manta, Q" ei?te exprimat prin c '


Q, c~UA(T, - T ,,)
Temperatt'n' din manta poate fi modificat fie introducnd ap rece, iie abur.
'Debilul de ap i de. abur este reglat de dou robinete, aclionatede o' singur
mrime de r,gi ar,', astfel inct atunci ~ind robinetul de ~bur se' nchide, acela
de ap" n' el'e s se deschid (fig. 11.12). Temperatura din reaetor sem'lsoar,
cu un bulb !ernnmetric
avnd o constant de timp dinamic de . "Secunde.
dT.

dt..

=-"-

(T -

T)'
C

Semna',,1 de la' bul JUr termometrului se transmite la un regulat:'r de tipul


PI D' 3, .-U!ie.,e constitu:.e 'm~rimea prescris.a unui .regulator secundar, n
. cascac. ;Ac~st regulator primete la rndul su un semnal msuraT,de la bulbul unui: termometru plasat n manta. Ieirea <lin regul~torul. secundar (vezi
fig. 11.12) acioneaz direct robinete]'e care comand debitul.de. abur'i.de ap
de rcire'; Bilanul termic asupra coninutului m~ntalei (admi.nd c acesta este
bine agiat)'. este urmtorul:'
'.
+.,FsHs - Q;- (Fs +:F w)Tj ;
. ,
.
.
.
~ .
.
n care If/, ~ capacit~tea .termic a 'lllantlei (in cazul apei aceasta este egal cu
masa de ap: ntruct c = 1,0); F" = debitul apei reci; F., '\ debitul de: abur ;
Hs = entalpia aburului; TI' '-o temperatura de intrare a apei:.
.
Dificultatea ntlhit la acest p{oces con~t n faptul c, 'pentru a. iniia
reacia, masa reaetanilor trebuie nti s fie nclzit. Odat iniiat reacia,
se produce o cretere rapid a temperat urii datorit cldurii 'de reaci~, care
trebuielimilat
prin aplicarea rcirii;
in nici un caz ns temperatura n
100
" reaetoT. nu trebuie s se ridice ',peste
un anumit nivel. Din raiuni de secuR(Jbinetpe abur
ritate se elaboreaz un studiu pe ~
calculator pentru a stabili .dac regl- -<>
1:
rile.yropuse snt adecvate pentru a
- conduce
reacia in modul dorit.
~
.
~
Prima etap const n a asambla "model)]l pe baza ecuaiilor dezvol- 1j
tate mai nainte. Tnacest caz pro- '"
cesul are dou intrri, debitul de ap '<it
500 o,
~100
o~
'sau de abur, i dou ieiri msurate,
o
, .
i
P
anume, temperaturile din manta i
emfla/v/ de regjare fi:
din reaetor. M.odelul matematic al
proce'sului trebuie s coieleze cele Fig. 11.12. Modul de operare a dou robinet e
de reglare,in
tandem.
dou intrri cu cele dou ieiri.

: ...'!... (W,T;)

dt

'

F "T"

':

-"-+--

'~

,
"

Bilant term/~ - manta


ti '
.ti,t. WJTJ

=, F"Tw

+ F.H. - Qj - (F. +F,,)T;:

T, IFlux termic-, manta I T"', Bilan termic -perote T",


Q} = VA(Tj, - TOI)
d (wcT.;,,)= QJ ~ Q
tit
".

..

' ,

T",

'li

Q,

Q;

Q
1{ ='

Fig. 11:13. Model

hil:intul termic asupra peretelui

pentru

CI

"mantalei.

",

"

teac termocuplu

Bilant termic pe
'continutul

ti '
- (/VIer)
dt

;.eilcto/'l/h

,
m

Q +

Bilant de mas'
pe componenl .

I
d

dt

HR

(M XA) =

-K

XA,

HR

x"
HR = k XA iT"

Fig.

11.14.

Mnncl

p-cntru

hihllltLJI tctmit

,,'",

asupra

fCI'JetofI111li.,

VA(T", -

T),

T,

__

...

.'.

Tilaci ter(7locuplu

,;R~elJla'tor)"/iT>ar . >

". reacf;o,,'

r'

r.--'--

= ...S+ I

Pc;-

. ,:., ~ Ttp,... i;' .- ~. lJsp


'.
f'
,;e{ + I \
<,k~(1 +
",s + 1)

,dt....

(cuallle,.
procesului .
Fi9urtle 11-8 fi

Ecuaiile
robinetu/ui
figura If- fi

Pet

.,...

11- fO

Teac termocuplu
'
1 re
mlmta .
T/ = Tj __ 1
pc.

:.R89u/etor s8:u"d"
<2

Pe2-

=f(P,,) - T/ .'
~2kJI
.

/:"'\

.1)

.' T}Q1

PC2

Fig.

11. til. ,Mode! gCllCf<l1

,pentru

procc..i;

i bucltt

de rcglarc .
.i

Ssmna/

de regh

Pc

Oiniimlca
,
"
Ps = Pc
.

de abu.

robll1eivlUf

Ty

,/
d P;
S" + " -d' V
I

, IP,;'

Caracteristii:t'le
robinetullli
Fs =fs(Ps')

;>

O < P" < 50'10

Fs

o;wt;;e
abur

Pc
Dinamicii r(JfJin~t{/ld;de
, ap recel
dPc'
Pc = Pc'",. StI
,-;jt:t b

50"/.

< Pc'< 100'10

IPc'

Caracterlstice/e
.

robinetului
Fw =fwf.Pe')

Fw
Oebit

rie spii
Fig: 11.15. :'Model' pentru

robinete:

350

REG~EA

PROCESELO~

'.'

Combinnd bilanturile termice ale mantalei i ale peretelui, se obine rno, delul redus artat n fig. 11.13. Ecuatiile ..pentru bilimtul reactorului" srit
asamblate n fig. J1.I4. Buclele de reglare' constau n acest caz din ecuaiil"e
de reglare, o functie de transfer de ordinul 1 pentru ,dinamica ter'mocuplului
i dou funcii de transfer de ordinul 1, cte ,una pentru ,fiecare robinet: AceStea
asigur, conform fig. 11.2, comanda descHiderii robinetelor. e.'admite- constanta cderii de presiune prin ventil ele de abur i de'.ap astfel,nct deoitul
ambelor fluide s fie o funcie direct de pozitia tijei (fig. 11.11\).'Bucla de reglare mpreun cu ecuatiile procesului (artate. aici c~ un singur bloc) snt aamblate n iig. 11.l6. Cu modelul astfel re'alizat pot-fi'efectuate rulri. de l)cercare utiliznd diverse valori pentru mrimea de ieirea nigulatorulUi, pentru ..a
gsi conditiile optime n cadrul limitelor sistemului. In cazul Cnd acestea nu
pot ii obtinute astfel, ~ste necesar s se elaboreze un sistem de reglate mai complicat i, cu aceasta, se vor efectua apoi rulri de ncercare pentru a obtine
comportarea dorit a sistemului. Prin acest .proces de ncerc"ri succe;sive.. se
, poate sintetiza o metod de reglare satisfctoare.
'
l
11.7. REGLAREA POMPAJULUI
CENTRIFUGAL

Le' UN'COMPRESOR

"

~
:Acest 'exemplu arat posibilitatea studierii problemelor' de reglare pnn simulare .pe' un calculator numeric. Este de nteles c.studiul este dificil de reali-.
, zat~dac avem acces la un calculator lucrnd n mod "bateh", cu timp de returnare a rezultatelor de 1/2~1 or. Dac ns exist poSibilitatea de a lucra
interactiv, .Ia calculatoare n "time sharing", prin terminale, CU posibiliti
gralice,legate de calculator, .studiul este mult uurat. PleCnd de la aceast
ultimi.potez exemplul ilustreaz modul n care poate s fie programat o
.
problem de 'reglare, utiliznd
I
subrutine preze'nt"te n suocapitolele,' anterioare.
,

"\

w,_

Turbin;'

p~---- '.~
r n"
![

..'

/1.7.1:- Elahorarea

unui
model matematic

Robinet il,

"p,r,re

fig.

11.17. Sistem constnd din compresor actionat de

turbin.

Procesul de analizat este


artat n fig. II: 17 i const
dintr-un compresor
actionat
printr-o turbin cu aour; se
comprim un gaz ntr-o clavi. atur, care furilizeaz gazul.
unui proces. Trebuie s se proiecteze un sistem de reglare care

REGLA'REA

POMPAJULUi

UNUI

351

CO~1PRE50R CENTRIFGAL

s menin llfesiunea' gazului in c1aviatur la nivelul dorit, in limite prestabilite,


dei se produc modificri ale debit ului datorate variaiiei cererilor procesului.
Sint posibile mai multe scheme. Intruct ins funcia caracteristic a cOl1]l'resorului este puternic neliniar, aceasta fcnd posibil intrarea n pompaj a
compresorului, cea mai eficace cale de a determina o bun schem de reglare,
este prin simulare pe calculator.

11.7.2. Compresoarele

'Cea mai complex unitate in sistemul acesta o constituie compresorul.


Exist patru variabile care determin funciionarea compresorului i anume:
vileza de rotaie a axului N, presiunea de intrare a gazului P" presiunea de
ieire P, i debitul W, (fig. 11.17). Viteza de rotaie i presiunile pot fi considerate
drept condiii impuse, iar debitul ca efect rezulta!' Relaiile numerice ntre
aceste variabile pentru, un anumit compresor, pot fi exprimate. corect printr-o
serie de grafice, artind relaia intre presiunea de refulare P, (psia) i debit
W, (lb/hr) la' diverse turaiii constante N, pentru un .domeniu' al "presiunilor
de aspirare P" Aceste relaii pot li combinate intr-o curb unic, numit curba
caracteristic a compresorului. Curba aceasta coreleaz 2.parametri,
W,/N i
PRIN', in care PR.este,raportuJ
presiunilor P,IP,. Fig. IL 18 prezint curba
caracteristic a compresorului din acest exemplu, 'avind reprezentat \F,lM
in abscis i PRIN' in ordonat. Curba const din dou arce E ~ B, B fiind
punctul de maxim, i B - C. Pentru a inelege semnificaiia ac,s:ei curbe,
s ne imaginm compresorul ca lucrind la, turaUa constant No. In acest caz
punctul e repr.ezint debilul maxif1} pentru valoarea 1 a raportului de compresie. Dac debilul este strangulat astfel inct raporlul presiunilor s creasc,
debitul W, va scade (e - B in fig. 11. 18), Pe msur ce ne apropiem de raportul critic ,al presiunilor pentru turalia No (pc!. B) debilul scade rapid.' Dac
raportul presiunilor crete peste valoarea crilic compresorul intr "n .,pompaj ",
adic debitulW,. scade la O i rmine O pin cnd valoarea 1)1;' PIiIN' scade
sub'punc!ul A .. In aceast situaie debitul
se va restabili din nou la o valoare corespunr
B
~ ztoare pimctului D pe arcul de curb e - B.
[
Cderea de presiune prin rohirietui de
aspirare

determin
,

n oarecare

msur

va~

loarea presiunii de aspirare P" Admiiind c


gazul se gsete-iniial la presiunea atmosferic Po, presiu,nea de aspirare P, va fi

e,.,

PI

Po -'

:.
N'

\\7,
)'
---Crs.A.,
.

. in care
este coeficientul robinetului de
aspirare i A" este deschiderea robinetului.

c
Fig.

11.18~ Curba

unui
.

caracteristC~~

.compse~rr.- .

l'

.""--

---

,i:

'.

35'2

REGLAREA

PROCESELOR'

(}onvergent3

W, ~ W,

et1rt1ctulstki/~

. ~W" ,.

G(P" ~ PR)

..'

p'

compr6sorului.

"

F!1

",.'.

:= Po

~ ~1ICv:AIfS

Robinet de aspirare
,.'

Pe

Raport,
presiuII8

. Fig.

11.19. Fluxul

de informatii

i modelul

compresofului.

Fig. 11.19 arat un model al compresorului i al robinetului deaspirare


pentru cazul n car~ se dispune de turaia compresorului; N, i de valoarea presiunii de refulare, P" din alte seciuni ale modelului inatematic. Se
observ prezena n acest model, a' dou bucle ,avnd ca element cOlliun debitul IV,. Bucla superioar conine curba caracteristic a compresorului care
exprim raportul p.I N' n funcie de raportul W,f N. Turatia N fiind cunoscut,
, din. curba compresorului,' se poate determina p . Bucla inferioar aplic debitului' W, ecuatia robinetului de aspirare, pentru a determina presiunea Fi: C Pre.
siunea p., fiind cunoscut se obine P~, dup cum se arat n figur. Condiia de
compati bilitate a celor dou bucle nseamn convergena rapoartelor P .i P~'
ctre o aceeai valoare. Ecuaia de convergen se scrie n forma:
'W, = W,

+ G (P

li

P~),

iterarea 'realizndu.se prin calcularea valodlor succesive' pentru debitul W,.


Prin rulri repetate s-a gsit pentru G valoarea acceptabil, pe considerente
de vitez de ,convergen;' G = 2000. Viteza de convergen poate fi- mbtitI, tit prin utilizarea subrutinei CONV prezentat anterioL

Il.7.3. Programul de simulare a compresorului


Programul compresorului i aL robinetului de aspirare, este art'at' n
fig. 11.20, secventa de linii 19 ~ 33. Linia 19 constituie prima linie djn seciunea de derivare. Valorile iniiale pentru W" N iP, snt introdusen seciunea de iniializare printr-o instruciune READ(linia
13). Linia 20 calculeaz presiunea de aspirare PI utiliznd C YS ~ 18.) O' cu robinet ul pe jumtate deschis, adic- A vs = 0,5. Linia 21 formeaz raportul presiunilor PRP,
utiliznd presiunea de aspirare. Linia 22 constituie primul test pentru condi ia de pompaj, pentru PRP IN' = 10-', n punctul B (fig: 11.18)" Dac ex(>re'~"
C 'c.-d, n.'J.inia 22 este adevrat
compresorul se afl n pompaj dar' sub
'

' ~-',

./'

REGLAREA

1*

z-

}_
ou

~.
6*

REAL N
OIME~SlON

sa 'FORMAT
SI FORMAT
52 FORM~T
l~E

1~.
15.
16.
17.
18.
19.

2u*
21.
22.
23.
2lt.

25_
2b.
27.
28.
29.

CENTRIFGAL

353

\111NXllSJ,WlNV{l'S),'AVXHS1,AVY(15)

(2Fio.fJ
(lFI0.l,lfl~.11"
11Hl.SHPBE =lFs.l,~XlsHPBX

=lFS.l,~X,7HRPTMV

=IFS.2,~X7HRPT

=IFS.ZI

READ 50,

(A\lX(K),AVY(Kl,

K::l,lll

PEAD lOO,N,PZ,Wl,.3.T,DT,TFlN
READ 10D,P9E.RPTkE,P2T5,OJE,P8X,RPT~X,WITS,OJX
HEAO 100.P2T.El,~lT,X2
~DO PRINT 52.PRE.pex,RPTMIRPT~~
PRINT ~OO
C OERIVATIVE
SECTtON
olt
"lfJ
Wl/N
."
P1 :: llt.74o
('lrll/(18.Elt 5~)"2
PRp.= P2IPI
,o.
IF 1('lrl1 .L.E. O.) .ANO. (PPP/N";',.lT.
IF IPPP/N"2
.GT. I,E '7) GO TO 10
)
PR::
Nu2 '. FU~I (.Pl, 11.WINX,',HNY)

ERP

I.E '7) GO TO lE!

PR pRp

W1C= llIIl .. EPP 2000.


CALl CONV(Wl,WlCil,NCll
60 TO IS.lt) .Net
t2 lF IPRP/Nu2
.L T. 7,6(-8)

~O.
31*
.)'2.
33.
)~.
35_
36_
37.
38.
39.
110.
~l.
42.
4,5"
114.
liS.
l.Iob.
l.Io7.
~8.
49.
50.
51.
52.
"53.
5lt.
55.

COMPRESOR

100 FORMAT (eFIO.ll


)00 FORMftT (lHO.~X.~HTIME,SX,2~P2,10X,2H~2,10X,2rlW1110X,lHN,11Xt2HX2.
110X.3HX2P,9X.3HWIT.9X.2HE1,IOX.3HP2TI"
READ SI, (~INX{KJ;WINYIK). K=l,I11

12.

13.

UNUI

C .**INITI~TIN' SECTIO~

,.

8_
9*
10.
11*

POMPAJULUI

60 TO 14.

60 Ta ta
t~ _1 :: 55000
GO TO ~
10 llIIt
o.
5 E2
N"3 l,E-I0
t6,+lt.li_WI/NI
,IFtT.GT.5.1
WJ=20000,
CALL CONTR2 (wlT,X2P,O
l,E5.WlTS,_1.,PBll',RPTMX,OIX,OIXI
AV
FUN1()(2.tt,A\lX.AVYI
llII2: 666,7
AV P2
CALL CONtR2 (P2T'EO.O
200.,P2TS'-1.,PBE,RPTME,OIE.QIEI
DN : 1(1-E2) .HH50,/N
"
OP2"~
IWl-\I/2-wJI
8.E-1i
CALL PRNTF 1.5. TFlN. ~IC. T ,Pl, W2,Wt .N, X2, X2P,.1 T. El ,PlTl
60 TO (S.ltOOI,NC
C rNTEGRATION SECTI0N
8 CAlL INTICT.OT,,21
CALL INT(N.DN)
CALl TFNllWtT,Wt,",lJ,l.)
CAlL TFNlIP2T,P2
25.1.1
CALL TFN2(X2'X2P'1
1.6,.0IJ"
CALL TFN2CE1,EO.~9.r10.15.50.)_
CAlL 1,y(OlX'OI'l()
CAL ... INTIOIE.OIEJ
CALL lNTCPZ.DP"2)
GO To li
ENO

*=
=

. Fig. 11.20. Program

complet

pentru. probleme ,de pompaj

ale compresoare.Ior,

valoarea maxim (de vrf) din punctul B. Urmtoarea condiie este verificat
n linia 29 i corespunde cazului n care compresorul se gsete sub punctul
de funcionare A, implicnd o reluare de la nceputul seciunii de derivare,
ceea ce se efectueaz n linia 31 schimbnd W, de la O la 55000 .i .revenind
cu calculul la linia 19 (etichet 4) pentru a gsi punctul adecvat de echilibru.
Linia 23 testeaz. de asemenea condiia de pompaj ; dac este ndeplinit con ..
diia PRP/N' > valoarea lOc' (punctul de funcionare B) W 1 este pus = O
n linia 33.
23

Modearea

I simularea

In ingineria

c.himic "- cd.-"29

.1

354~

"REGLAREA

PROCESELOR

Dac compresorul nu se gllSete' n condiii de pompaj, se obtine prin calcul o


valoare pentru PlI prin sub programul de ti p FUNCTION (FUN 1) apelat n linia
24, utiliznd valoarea lui WIN calculat n linia 19. Malricea de date necesare
pentru FUNI const din Il perechi de coordonate (WINX i WINY) ale unor
puncte aparinnd curbei din fig. 11.18, care snt citite de pe cartele, n sec~
tiunea de ini ializare (linia II). Pe liniile 2,5 i 26 se calculeaz o valoare esti ~
mativ pentru debilul WI, denumil WIC, iar n linia 27 se- face apel la sub~
rutina CONV pentru a realiza convergenta lui WIC ctre valoarea lui WI
dorit. Linia 28 dirijeaz calculul ulterior, dup valoarea indicelui de con~
vergent, NCt, furnizat de clre CONV. Dac NCI = 1, convergenta fiind
realizat, se continu de la eticheta 5 (linia 34), altfel ciclul se reia, de la eti~
cheta 4 (linia 19). Explicatiile de mai nainte privitoare la programul de simu~
Iare a compresorului constituie aspectul mai dificil de nteles din aceast pro~
bleni: Restul sistemului este relativ simplu.

lUA.

Turbina

Turbina din fig. 11.21 este acionat prin aburul care are energia EI "(HP).
Lucrul total efectuat de turbin, E2, poate fi exp'rimat n f.uncie de debitul
de gaz vehiculat de compresor WI i de turatia N prin urmtoarea expresie:
2

N; .10-

10

(6.

+ 4,4 ~:' )

Primul termen din ecuatia de mai sus cuprinde energia necesar pentru a .
depi frecrile din turbin i compresor. Diferenta ntre energia de intrare
i ieire controleaz variaia .energiei
de rotatie a axului .
,
~(!JN2)
d/

= 1 -

'

n care J = l1\Omentul de inerie 1/19150 ft Ib. Ecuatia aeeasta poate fi trans~


format prin' difereniere n :
d::...
li!

programat

19150
IN.

,
n linia 49, fig. 11.20.

(EI ~ E2).
'.

Fig. 11:21. Sistem turbin-comprcsor.

REGLAREA

POl'dPAJULUI

11.7.5.Claviatura

355

UNUI COlliIPRESOR eENTRIFGAL

de distribuie

Claviatura 'de distribuie avnd un diametru relativ mare va fi considerat


ca un vas, avnd debitul de intrare \VI, debitul de ieire \V2 (lb/sec), prin robinetuL de pompaji \V3 (lb/sec) debitul cerut de proces (fig. 11.22). Scopul
robinetului pe pompaj este s evite pompajul cnd debitul prin compresor
scade la un'nivel prea redus. Considernd c gazul se cOJ;lport ca un gaz ideal,
izoterm, ecuaia pentru variaia presiunii P2. se poate exprima difereniind
legea gazelor ideale PV = miU. Difereniind se obine: .
~

P.

dt2dtV

dm

RT

= RT

(\\71 _

W'2 _ \\73)

n care V = volumul. (in');' R = constanta gazelor: T = t~mp~r.atura('K):


Introducnd valori numerice pentru constantele. de mai sus se. obine.
RT/V=8x 10--' (psia). Ecuaia pentru derivat a luiP2
w
este programat (fig. 11.20)
V
Robinet~
n .linia 41.
de ocolire.
1,
,
.i:
w,

11:7.6. Sistemul
de reglare

..
. ...

W'g?'. W,

Sistemul. de reglare pentru acest caz, care urmeaz


s fie programat, este.artat
n fig. Il. 23. Cele dou bucle
de reglare constau dintr-un
regulator de presiune, care
'comand admisia aburului la
tutbin. i un regulator de
debit care acioneaz robinetill de ocolire. Pentru economie maxim. de putere n regim staionar, .acest robi'1et
de ocolire este nchis. Ei se
deschi de numai n cazul unor
deranjamente; dac debitul
sca.de sub o anumit limit.
Pentru atesta funcionarea
programului, prima rulare se
va face avnd acest robinet
parial. deschis,

:i

"

w,
Fig. 11.22. Echi\'alelltul schematic 31 unei claviaturi
de dist,ribuie ..

w,

t~

Bi/cia de req/are
il debit..q!lJi~

<

X,

,.
PC

p'T

.,

Bucl de re9la(,~ il presillnii

Fig. 11..23. Schem de reglare.


FC= regulator
de debit;
FT.=::'traducloc- de debit;
PT =:= traductor
de presune; PC = r'egulator . d.e p~e:
siun:.

356

REGLAREA

PROCESELOR

Il. 7.7. Bucla de reglare a debitului


Bucla de reglare a debit ului const din trei elemente: un' traduc!or, un
regulator i un robinet cu membran actionat pneumatic. Traduc!orul primete debitul WI ca mrime de intrare i trimsmite WIT la regulatoL Operaia de transmisie implic o ntrziere care este' reprezentat de o funcie de
transfer de ordinul 1.
'i17IT

un

,S

+1

constanta de timp este' ~ = 0,13 s, valoare plauzibil pentru un traduc!or


pneumatic de debit. Functia aceasta de transfer este codificat n program
prin linia 47 i const dintr-o instructiune CALL TFNI cu o constant de.
timp = 0,13 s i cu un ctig egal cu unitatea.
..
.
Regulatorul va fi de tipul proporional -. integral (PI) cu un domeniu de
msurare
i 50000 Ib/hr, i este programat printr-o instruciune CALL
CONTR2 n linia 36 cu un domeniu de lucru de IaD la 105 Ib/hr, i o valoare .
de referin WITS citit de pe o cartel n seciunea de date. Valoarea -1
a' argumentului AXN n .apelul subrutinei eONTR2 specific o'actiune invers
adic debitul va scade (robinetul se nchide) dac debitul prin compresor Wh
crete. PBE' i RPTME din sectia de date reprezint mrimea benzii de proporionalitate i inversa constantei de timp exprimat n cicli pe secund.
OIE este ieirea integratorului iar derivata sa DIE este integrat n linia 52.
Carac!eristicile dinamice ale robinelului de ocolire, adic poziia tijei robinet ului (X2) determinat. de valoarea presiunii de comand de la regulator
(X2P), snt aproximate printr-o
(O,
funcie de transfer <le ordinul 2..

0,8

X2
X2P

=
S'

1
r.65+

Funcia aceasta de transfer este


. programat . n iig. 11.20 prin
'CALL TFN2 n'linia 49 cu doi
~ a5
~
parametri l i 1.6 i un' ctig
""de.O,OI, i convertete domeniul.
\
.t
de ieire al regulatorului de la O
~ a~
.la 100 la un domeniu dela Ola 1,0.
Relatia ntre seciunea de des. chidere a robinetul ui i poziia tijei
acestuia este artat n fig. 11.24
'i este programat pe linia 37 din
fig. 11.20.
0,2
a"
ali
0,8
1,0,
Debitul de ocolire prin acest
Poziio tu" ro6inewlvi IX2)
robinet de ocolire se admite c este
Fig. 1'1.24. Caraderisticile robinetului dup" date
n domeniul critic, ntruct presi. experimenlale.
unea din c1aviatur P2 este n

-'l
,~

REGLAREA

POMPAJULUI

LA UN COMPRESOR

CENTRIFUGAL

357

jurul lui 90 psia iar presiunea din aspirare este atmosferic. Cu o reglare
adecvat mi este probabil ca presiunea P2 s scad temporar la o valoare
apropiat de presiunea critic de, 30 psia. Utiliznd ecuaia pentru curgere n
domeniul critic se obine debitul prin robinet W2 = CV2.AV.P2 n care
constanta robinetului CV" = 666,7lb/(hr. psi). Ecu~aia aceasta este programat n linia 38 din fig, Il. 20..,
.
,

..

"",

, 11.7,8. Bucla de reglare a presiunii

Pentru bucla de reglare a presiunii se utilizeaz trei elemente.: traductorul de presiune; regulatorul de tip proporional-integrar~i robinetul de admisie a aburului la turbin. Traduelorul de presiune i corespunde o funcie de
transfer de ordinul 1 cu o constant de timp de 0.25 s (linia 48).
Regulatorul'este simulat prin subrutina CONTR.2 (linia 39. din fig. 11.20).
iar robinetul de abur. considerat ca o funcie de 'transfer de ordinul 2. este programat n linia 50. Se admite c robinetul acesta d o variaie liniar a puterii.
El n raport cu pozitia tijei 50 HP/% poziie a tijei, deci se va utilizarea
un ctig de 50 n lista argumentelor subrutinei TFN2.
, .

Il. 7.9. Testarea sistemului

de reglare

Pentru o vedere mai clar a ntregului sistem se prezint n fig. '11.25. o


diagram cu fluxul informaional. Procedeul pentru a determina eficiena
sistemului de reglare const n a ncepe execuia programului din apropierea
condiiei de echilibru. obinut prin calcul manual. Dup ce simularea con-'
tinu'. Ia echilibru, pentru o scurt perioad de timp (de exemplu 5 sec.) se
modific brusc sarcina (debitul W3) la un nou nivel. care este programat n
linia 35 n fig. 11.20. Acesta constituie o perttJrbaie. care produce o f1ueluatie
a valorii presiunii P2. creia sistemul de reglare trebuie s-i fac fa. Debitul
WI este o msur a rapiditii cu care sistemul de' reglare readuce procesul la
un nou nivel de lucru, ,Ia' echilibrlJ.
'R.ezultatele numerice obinute n aceast' rulare snt artate n fig. 11.26
de la momentul iniial, pn la 50 sec.
.
Cefe mai multe calculatoare- snt dotate cU diverse dispozitive de reprezentare grafic. Una din cele mai uzuale metode const dintr-o subrutin ,de
bibliotec care programeaz imprimanta pentru ca s reprezinte grafic (p-rin
pun ele) p'erechi de coordonate specificate de utilizator. ntr'un sistem de axe,
.de asemenea ales 'de utilizator. O astfel de reprezentare grafic. pentru rularea
prezent, este artat n fig. 11.26. n care snt trasate graficele pentru debitul WI (curba B) i pentru presiunea P2 (curba A) n raport cu timpul. Pentru
reprezentar~a rezultatelor pot fi utilizate ~i alte metode de afiaj. cum ar fi
ecranele video electronice. In problemele dinamice. ca aceasta.din exemplu. afiajele vizuale uureaz analiza rezultatelor.
'

'~

"

Transmittor

debit

;.

de

Dinamica robinetu/ui

'\.

WIT

,1

Xz

'1

0,07

X, S2+ 1,5S+7

Wl =0,135+ 1
.1-W1

,
dN

WI

W,

Turbin

N, I~
W,

'7

dI; = NJ (E,~E2)

W,{N

Compresor
P,,/N2= f(W,/N)

Bilant

w,

W, =f(P" -P,,)

,P:

w,

P'r?'

[W2

dP, ~8,10-,,<W,
,

de

foi

W,{N

P2

Oeblt de
ocolirc

--W' ,_

Claviatur

IIJ,

)
J

W3

r,

[,

[2

W
[2= !i3,10-'O(6+4,4 ',)
"

ti

P,

'ob/net de aspirare
P2

'h I~= __'

SO

,Ea -

P2

Lutru" efectuat
EI_'

P1 = po.
- (w,jCVSAVS)2

32/59 +0,1823 + 1

P2

O,25

+1 ,

Transmitor
"'-s., presiune

7ija rOO/IJctu/vi
11.25,

,
;

de

"

"

.'V:F-

"

PBE =120.0
TiME
,00000
.50000+00
.10000t01
.15000+01
,20UOO.01
,25000+01
.30000+01
.:55000+01
.40000+01
.45000Hll
.50000+01
.55000+01
,60000+01
.650iJO+Ol
.70000+01
.75UOO+Ol
.l300110+U1
.85000+01
.90000+01
.95000+01,
.10000+02
.10~00+02,
, .11000+02
.11500+02
.12000+02
.12500+02

C'_"~_

.1:5000+02
,135uO+02
i4000+02
.14500+02
.15000+02
.15500+02
.16000+02
.16500+02 '
.'17000+02
.17500+02
.18000+02
.18500+02-'
,.19000+02
.19500+02
.20000+02
.20500+02
.210iJO+02
.21500+02
.22000+02
.22500+02
.23000+02
.23500+0Z
.24-000+02
.24~00+02
.25000+02
.25~00+02
.2&000+02
.26500+02
.27000+02

PBx

:;:100.0

.2
.<;10000-+02
,90,2211+02
<;10427+02
.9058u+02

,9061.'1+02
.90701'\+02
,90691+02
.9062fh02
.90528+02
.90400t02
,90250+02
.968'72+02
~1029'I+O:5
.10743+0:5
,10997+03
,1101"'+0:5
,10B95+0:5
.10670+03
.10379+03
,10053+0:5
.97068+02
.9:5610+02
,9000:5+02
.86601+02
,8:5&14+02
.810,62+02

.~

RPTM\I

::

'2
U5(1l-+05
.103558+05
.1.'J6'14+05
.1.'17.55+05
.1 'e24+05
.13907+05
.1 j9fD+05
,1405)+05
ol1l.1\B+05
,I4177t05
.142~l+0<;
.15362;'05
164f\6+05
,17539+05
,11\557+05
,19565+05
.ZlllJ~O<;
.22738+05
,24268+05
.258A8t05
.279'Jl+05
.29690+05
,:509no+o~
.317QZ+05
,:52377+05
.:52n6+05

:529'49+05
.79078+02
:,B063+0<:;
.7762&+02
,33117+05
.7661~+02
.3317:5+05
.760QB+02
.:5:!l251+05
.75882+02
.3~.352+05
.76062+02
,33lt10+0'i
,165:52+02
,,33596+05
.17236+02
.33725+05
.78123+02
,33849+05
,79150+02
.33965+05
,8Q276+02
.34071+05
.81465+02
,:54165+05
.82690+02
.83921+02 ' ,:54248+05
3".321+O~
,8513~+02
,34385+ OS
,86312+02
,87431+02
.:54441"05
.,34492+05
,88476+02
.34542+05
,89ltJ4+02
,345"10+05
,90291+02
.:54640+05
.910.39+02
,,34-6gZ+05
.91671+iJ2
,347lt8+05
.92183+02
.:5"'8{}7+05
.92572+02
,,34868+05
,92840"02
,34931"05
.92992+02
.930340+iJ2
,:54995+95
.3':.058+0,5
.92975+02
.35118+05
.9282A+02

RP TME

.50
"'1

:;:

.,

...
P ',.

.50
N

<2

X2? __
.20Q50\02
.2113.'1,,02

""IT
.54251')+0'5
.54298+0')
.::>'dO1 +(j'i
54'Z5q+05
.~420.0't05
.~414'2+05
,~4092+0~
.54ci5~ ..
o5
.S40:5,""0~
.54025+05
,5403.~+05
,52809+05
'.5050, ;'05
.lt7:51.i2t05
,4296",+05
,j88l<<l;.Q5
.3696p05
,3b20f:,+U5
.36:54~t05
.37067+05,
.:58751+05
~4()j)6~+05
.41681+05
.4:536(]+O5
.44975+05
.465')81'05

[1

.2T

.23',00+0'.
.qooOO..
O~
2.Dfli6:" 04
.90129+02
.Rq~05+04
.23.'1)8+04
.90:329+02
.21.'J'S'HD2
.2[)319+011
.p.9:nO"'04
,90504+02
.2.'1250+0'4
.21&26+02
.2u~q6tOO
,89310+0"
.2J?23+Q4
.906;)"'+02
.21927.02
,A926A+04
.2iJ898+UO
.2.'1172+04
,90690+02
.A921('hQ4
.2224-:h02
.21211 +00
.2.h~0+0'4
.906Cl9+02
.22564+02
21~29+00
.89170+04
,230Q'1+04
. 90b59+0~
.21850+00
.2288:5+02
.(\9125+04
'.23079+04
.90578+92
,2J195+02
.2;2172+00
.R9O>\Rt04
,23071+04
,90llo64+02
.23495;.02
,22493tOO
.1\9059+04
.23075+04
,90:525+02
.22809;.00
.Z3781+02
'.89041+04
Q
'.227:58+04
,9:5905+02
.25j
4+02
.;>j1:57+00
.A9201+04
,21251+040
.10002+03
.28577+02
.2:HIO+OO
.89091+04
,19506+0" ' .10522+0)'
.2 .
849+00
.33272+02
,ClBli87t04
.1087lt+03
,17815+0"
,20855+00
."0060+02
.117802+04
.16380'''04
.1100:5+03
.47818+02
,3Q066tilO
.R7~26+0l<
,10954+03
.1:,,3?-3+04
.540067t02
,,34~64+00
.136771+04
.10781+0:5
.1'+593+04
.39QJ2+00
.59500+02
.f\5848+04
.1052~+.o'
.14166+04
.6'+108"02
.84753+04
.45690:"00
.10215+03
11l.DD5"D4
,68022+02
.51423+00
,83605+04
,Q8794+02
.1'1076+04
.70667+02
,50805.qO
.82418+04
,95340+02
.14)nl+04
.1'>157.3+00 .72721+02
,81322+0'+
,91797+0Z
,1'+'835+04
.75135+02
.ti56:50tOO
.806(\7+04,8821'16+02
.15509+04
.766:57 .02
.69064+'00
.80425+04
016jl 2 tOli
.,85110+0.2'
.77769+02
,71892+00
.80515+0li
.82331+02
017198+04
,7850j+02
.74157+00
,8093~+04
.80067+0:>
,1'6128+04
.78739+02
.48300+05
,75905+00
.81570+04
.u871.1+05
.78:559+0?
1905lt+0l<
.49661+05,
.7t;921+02
,1'12:.\81+04 .77169+00
. 49975t05
.7710:'1+02
.1996Z+0lt
,508l.iq1'05
.7ijIJ6S+02
.f\3:53l.i+04' ,'80:50+00
,511<;5+05
763~3+02 .
20e:n,+Olt
.519B'1+05
.78571+00
.~8771+02
E\4:532+04
,5227'5+05
,75967+02
.21660+04
, 8395+02
,5]035"05
,('\5:520+04 .78842+00
.53293+05
,75975;'0"
.22ltI6+0lt
.53963+05
.77889+02
,fl6263+0l.i .78881+00
.54189+05
.7&300+02
,23100+0l.i
,54765+05
.7729:5+02
.1672l.i+00
.p7141+04
.5u958+05
.76886+00:'
.2~706+04
.7b6:56+02'
.5544:5+05
.78404+00
,01\7945+04
.SSb05+05
.71682+02
3
4
.242
2"0
',759lt3+02
.'5&003+05
.f'l86&8+0lt .77954+00
.56134+05
.2lt679+0l.i' .786:58+02'
,752:56+02
.56451+05
,77405+00
.f\9:50a+04
.56554+05
.79714+02
.250148+04
,745:5:5+02
.56796+05
.76784+00
,89865+014
.56814+05
.80872+02
.253J9+01io
.570li4+:05
,73852+02
.76118+00
,90341+04
.57101+05
.82079+0?'
.25558+01+
,7:5201+02
,57211+05
.75l.i30+00
.997~H+0l.i
.57246+05
.83306+02'
.25707+04
,57299+05
.72598+02
747:58+00
,57315+05
.ClI056"04
.84529+0?,
,25791+0lt
,72047+02
,57321+05
,74061+00
.57.318+0':) .1302+04
.85724+02
.25816+04
.57280+05
.71562+02
ClI479+0l.i
.7,3412"00
.572&0+05
.86872+0",
.25797+04'
.71149+02
,5718"+05
,72805+00
.9159:5+04
.57152+05
.87954+02
.25712+04
,~70U3+0S
.7iJ810+02
,72250+00
.(/1649+04
.57GOo+n5
.88955+02
.25596+04
.7054<)+02
.56866+05
.71755+00
,56813+01)
.91651+0l.i
.25447+0lt
.8986:5t02
.56659+05
.70365+02
,71:529+00
.5bS99+05
Cllb06+04
,90666+0?
,25273+01+
,70257+02
.564:5n+05
,70974+00
.56366+0'5
,91520+04
,9lJ5b+0.?
,Z5081+0lt
,~blAA+05
.70222+02
.7iJ&91++00
.~1399+04
.561211'05
.91927+0?
.Z4878+04.70~55+02
,559:59t:05
.701+90+00
"';55872+05
,91251+04
,92377+02
.2lt61l+0l.i
.70:549+02
.55692+05
.70361+00
,55626t05
.~108~+D"
,9270,:,+O:!'
.244n7+0l.i
',55453+05
.70l.i9&+02
.70303+00
.90901+0l.i
,55369+05
,92916+02
.24272+04
7068(;>+'02' "55227+05
,70312+00
.90711+04
,55169+05
'.24091+01l
,93012+0Z
.70912+02
"~55022+05
,10:582+00
.Ci0521+04
,54969+05
.9:5004+02
.23928+014
.71161+0.2' ~ '.54840+05
.70506+00
.QO:536+04
.51+794+05
.92901+02
.23787+0'"
.7H2b+02
.5tt68h+05
,.Q0161+04
.100760+00
.5464-8+05
.5424E\+05
,5'4)09tn5
.542Q4+115
.51<243"'[15
,541f\2+115
.54125+05
.54079+1)5
.54046;'05
.5402Rt115
,5402"'+05
,540,~'I+')~
.<;22~1+05
.li984Bt05
,4640li+05
.417RP05
.31j0Pog+ns
,:~bb50+'15
.:'06139+05
,:564'~2;.O5
,37561 ;'05
.39233+05
.40862+05
.420110+05
,li384h+05
.45:572t05
,47037+05

Fig. 11,26, Rezultate

.8'J2I1fJ+04

numerice

.'0000+00
.2U09f1+QO

la regl,uc,1 pornp~ljllll1i ullui compresor,


360

RIDGL..4.REA PROCESELOR

V;;r{;;Iii!. /fIin.
A
0,7'00+02
8

(Jom8l7iu!

O,UO,?
+ O,
O O;Q

!lfax

(J,'f500+0E

0.1200+02

02200+05
, .

0,580,?+0"

...
.

'"#0.

. li
Il

:,.

.:
20 ~~ ... ~. oi

.
..
.
." .
,

....
-

~ ,' ". ~

~~

. ",1 A.:'"

.'

"

..
'

.
.

":

".........
,.

'

. " ~..

.
...

.
............

.:.

..

.:

....:

a.
A

"

..

-.,

.~.

.,

1, : ...

.i
,

-..

".. -......
... ..

"" .......

;t

70 .,'. . .....

:
.:t.

,..

...:

'1<

90

: -~

.- :
".

1<

..
...
..
..

'.' '.'

"

1<

::
::

'

".Fig.

"

~~

.
.......
:.

..

;.

~.

.='

'.
................................
..
.

60 ................

.:

.. ..

fiO

..

: 1.

80

..

"':.

J,.

JO

"

......
... ..

.
.
:.,. .
,.."

fO ........

,~<.. .0.8 , J!~... (0

qt. ."P~ ... ~3~


.. .o./f ... Aq-, .. o.~ .

1<.

11.2;. Grafic obinut

la imprimanta

rapid.

..
1.
1.

::
.,
..
...

..
..
.:..
. .

..

1.
1

..'

REGLAREA

UN-tI COLOANE

DE DISTILARE

361

Rezultatele numerice artate n fig. 11.26 i reprezentategrafic


n fig. 11.27
aU fost obtinute cu urmtoarele. valori numerice, citite prin instruciunile
READ din liniile 11 ~ 15 ale programului artat n fig. 11.20.
DATA, WINX{O., '1., 2.. 3., 4 .. 5.. 5.5, 6., 6.5; i., 7.2[
DATA IVINY{7.6, 8.5, 9.2, 9.8, 10.,9.8,9.2,8.2,6.3,2.8,0.1

10-'

"
J

DATA,
DATA,
DAT A
DATA
DATA
, DATA

AVX/O.,

.1, .2, 3, 4-5, .6,

., .8,

.9. 1.[

AVYIO., 17, .225 . 266, .3, .374, .46, .56, .67, .82, II.
Nj8920.}P2j90.jW I [55200. {IV3/40200. {T10./DT/. IjTFIN 150.j
PBE/120.RPTMEj.5{p2TS/90.{OIE/46.8{pBXjI00.}
RPTMX/.5{W ITSi55200./01 X/20./
P2T{!J0./E 1[2240. {IVlT/5'l250./X2[.2/

Modifidndit sectiunea de date parametri sistemului d~ reglate s"'pot efectua


o serie 'de rulri de incercare. Prin analiza rezulttelor reprezentate grafic se
poate ajunge la valori de reglare satisfctoare sau chiar optime. Intrucit
fiecare rulare hU cere decit citeva secunde pe un calculator mare, asemenea
procedeu se justifica. economic.
..
.'
Deoarece'. scopul acestei discui a fost s descrie o metod de smulare
numeric'a unei probleme de reglare i nu s se prezinte chiar solutia problemei, exemplul se consider terminat, iar unele date suplimentare se dau la
sfritul acestui capitol.
.

11.8. REGLAREA

UNEI COLOANE DE DISTILARE

In capitolul 8 s-au dezvoltat .subrutinele necesare pentru simularea dinamicii operaiilor unitare, ntre care si simularea coloanelor de distilare. Principala realizare obinut prin simulrile dinamice este c devine posibil cer ..
cetarea performanei dinamice a diverselor scheme de reglare. Se consider ca
exemplu coloana simulat in capitolul 8 (fig, 8.33) care este reglat prin temperatura treptei a 3-a (STRM (18; 22)) cu ajutorul unui termocuplu introdus
ntr-o teac i conectat la un regulator proporional-integral
care comand
robinetul cu procentaj egal, plasat pe linia de admitere a aburului la refierbtor (fig. 11. 28).
Teaca 'termocupluluipoate
fi caracterizat printr-o functie de transfer
de ordinul 1, avind o constant 'de timp de 0,5 min, astfel nct, poate fi simulat prin' subrutina TFNI.. Intrarea pentru aceast subrutin o constituie
temperatura treptei a 3-a (STRM(l8, 22)) iar ieirea este TM, semnalul la regulator (fig.. 11.29). Regulatorul este simulat fdnd apel la subr.utina CONTR2
(fig. 11.30) din seciunea de derivare a programului principal (fig. 8.35), iar
actiunea integral este ~ompletat prin' apelul subrutinei lNT, CALL INT
(OI,. DOI) din sectiunea. de integrare a programului principal.
.
Regulatorul are o plaj de msurare ntre 75-125C si este de tipul cu aciune invers ntruct robinetul de admitere a aburului' in refierbtor trebuie
s se nchid cnd are loc o cretere a temperaiurii din coloan.
.
Regulatorul trebuie cuplat la proces dup 5 min de la nceputul'regimului
tranzitoriu simulat n capitolul 8,
..

362

REGLA-EA

-PROCESELOR'

.r-- ------,

Pentru detJlii

ale caloi/nei 6li


..f'

.:

r'

Regl<1r~_'
.

"-1. P~n{;fYj ~ulJrl!- L


- I tina callJanfJl, ,1
1 vezi:Fig(Jra8-J"l
I
STRM fB 22

""~

i;

"

'1

F1gur.J 8-33

'.temperiltul'.1

I
i
I
I
I
1.

I
I

I
I

Rdieh~
tor

Truci
frmowplu

1.
I
I
I
I

IL

Robinet
A=. .02c(co/25.')

.J

A La refierbitor

fig,

Fig. 11.28. Coloan de distilare STA.. q-E '3; Reglarea .temperat-uriL

TM:ST'Rt.1'(1B,221
01=70.

: o:.

" Xt-l":(\.

JFIT.GT.5.1

AxN:-l.

CALL CONTRZ(TMIC~.75.,125
A=.02.EX~(CO/25.bj

C~L~ lNT(OI,UOI)
C6Ll

11.29. Schem pentru simularea


~e reglaTe.

100.,AXN,100.,1.,OI,OOIl
,

TFN1{TMISTRM('R.221

5.~.\

Fig .. 11:30. Completare" la prograrr-ul. coloanei de distilare


(fig. '8.35) pentru simularea aciu.nii de reglare.

buclei

REGLAREA

UNEI

363

COLOANE DE DISTILARE

Aceasta se eealizeaz iniializind ieirea integratorului la valoarea OI =83


i fcnd aciunea AXN = 0, ceea ce face 'regulatorul.neoperaional.
La momentul T = 5 se face AXN. = -1, prin care se cupleaz-regulatorulla
proces,
devenind operational. Mrimea prescris, de referint, a regulatorului este llO'C
i temperatura n!reapta III-a va fi reglat la acest nivel. Seciunea robineiului,
A, este corelat cuieirea din regulator,
prin formula robinetului cu procentaj egal tratat n capitolul 11.5. . .
'.
.
Cu valori prescrise compatibile cu banda de proporionalitate i cu I repetri /minut, rezultatele tranzitorii pentru primele 30 minute de operare a coloanei, cu aceleai valori iniiale ca i n cap. 8, snt reprezentate grafic n fig.. 11.31.

ca,

Variabile
. Min
A
0..390.0.-0.2
B
'0.,390.0.-0.2
C
0.0.0.0.0.
.
D . O,UUUD
[
{J,80UU~0,2
0.,'0

Oomeniu! .
0.,5100.-0.2'
0.510.0.-0.2'
0.,100.0./0.1
0,9UDU+UI
U,L,UqO'02
0,1-

.E

0,2

o,J

(.

'~E-';:~
. .
.l.....
.

..' ,~
.
.

~,.

10;

,:"

'('ro
.(

.8

:L

,;

0,5

, .8

::
.8

'~~
.(L"
.(
t:

O)

/r1#x

, .

0;7

Q
II.

..

0
0 ;

::
.B

.8

O.

o
o

......

"

ft-;--ll~b-...

zoi" ,,) .. ,. ~,.,.j,

1;/J

0,9
o

:l. 0 c:..

~l,!' .:

1.

0,8

11

'O,;UUU-UJ.
O,IUUU-UJ'
0100.0.+0.1.
D/lUDO+OI
0,1200-UJ

~BrI.

,~L,~,
i..~?~~j~J
-~.
~.,.

: : >,-~~:-!;::-~r:::::~,-'--r"'--:
:

-an; .....

:'

~~:

BtC-:

C.

'rO: ....

C
tII.
.C

: .. , . ;','
(
, ,

.c
.c

:. ,~,.:.Bg~':"'~""
c. IlD
((: glie':
o

....,

Il.

0.8
o fi

II.
.11

.....

,'.

E
9.
!l

e . : ....
I!l

B
Il

,c

O.

C
C

Il

B
B,

Da 8
D.
D.

C
C
CII.
(

1: .. '.: ...
1
l
t
.l
.!
,1
.

: ....

: ....

: .', .. :

;.... ,.:

.,'

.'

5p: .... :': .. l,-:o':of-f:::'; .~;-:.-r;-:-:.:.',:~:o~'o~':""

60~:' .. ,:, ... ~".

II,

f
1
t

~:,B.,. ;.. :. ~, ... :

II.

t:

o,

O.!I
O.
D,

t
li::
t:
t

0: ..

l"""""'~

':t~"""'"

<

o.,

o'.:

......

Fig. 11.31. ,Reglareaaulomalfi


..a coloaneLln. etapa de punere n fun<;liune,
Curba B. i~ire din regulator CO, domeniul 39% -+ 100%.
Curba C, deschiderea robinelului a. domeniul O --> 1.
Curba D, vaporizarc STRM (1,21), domeniul O .... 9.
Curba E, temperatura treptei 3 STRM, (18, 22), domeniul 80 _ 120.

'

U",
,

'1'

1.

364

"REGLAREA

PROCESELOR

In mod normal, n continuare, 'se vor executa diverse testri pentru a verifica
sistemul de reglare, impunind pedurbaii de sarcin, cum ar fi modificarea
debit ului sau reducerea aburului n refierbtor i ajustnd regulatorul pentnr
rspuns optim. Pot fi ncercate i alte scheme de reglare, ca spre exemplu:
reglarea refluxului lao ncrcare constant a refierbtorului sau prin comanda
mri miiorde intrare (feed forward"), Rezultatul acestor. ncercri repetate
trebuie s fie stabilirea unui sistem eficace de reglare,
Problef11e
1. In fig. 11.32 este reprezentat schema unui proces de uscare n' peli. cul, prin ra~iatie, Relicula, avnd Ijimea 1fI, it i grosimea t, ft se depla.
seaz cu o vitez de F, it/miIi pe sub elementul radiant, primind cldur cu un
fi ux de Q, PCU /it' min. De pe ambele pri ale suprafeei peliculei se elimin
umiditatea cu un debit proporion,al cu diferena de temperatur ntre pelicul
i mediu (T). Inclzitorul radiant are limea W, it i lungimea A, it: Suprafaa' radiant i traductorul de umiditate se gsesc la o distan L, fI. rraductorul trimite un semnal la unregulator prO'porional-integral, care la rindu-i
trimite un semnal de comand ctre nclzitorul radianI. Fluxul termic Q
este proporional cu semnalul. de control C i e caracterizat de o funcie de
hansfer de ordinul I cu constanta de tinip deT1 (min). Rspunsul traducto.
rolui de umi.ditte este de asemenea de ordinul 1, cu oconstant
de timp T2
(min). Se admite, .c prin pelicul are loc il cdere neglijabil de lemperatur"
i c, pierderea de cldur ntre nclzitorul radiant i sensor este proporional cu diferena de temperatur .intre temperatura peliculei i a mediului
ambianl.
.
S se elaboreze un model matematic, care programat la un calculator, s
permit ajustarea parametrilor regulatorului. la valori optime pentru diverse
modificri ale coninutului n umiditate a peliculei nainte de intrare n zona
de nclzire,

Cuptor
tip rildiant
Vt1riia

umitliti;;

Traductor
Pel/culi

Fig, 11.32,

F
.-----

,,


REGLARE.'\

U:<\EI COLOANE.TIE

DISTILARE

3&5

Traduc ..'-or
de debit

Fig, 11.33,

2, Fig, 11.33 reprezint un aparat de schimb de cldur lichid-lichid, COI1stnd dititr-un tiJb cetltralprin
care curge tinul din fluide: In spaiuI'manUilei itanarea produce'" curgere sub un anumil'unghi al fluidului de' dcire,
fa de direcia tuburiloL Temperatura de ieire trebuie s fie reglat ltrn nivel,
foarte exact, dei temperatura 'de intrare i deliitul prezint variaii apreciabile.".".,
S concepeni o,'schem' de reglare Inai cOl1iplicat avind, drept regul'i'tar,
n bucla de reglare un c,alculator, care primete ca mrimi de intrare va'loriie debitului F, a temperalurii de intrare T, i a'temperaturii
de ieire
i
r~gleaza dehilul de agent de 'rCire W,' printr-un regulator 'de debit in cascad',
Admind c f~nciile de ti-a'nsier ale celor dou rCrl110cupluri sint de ordinul i,
iar' pentru robinetul de comand de ordinul 2, s se construiasc uri mod"ei al
acestui sist'em, care s. pe"rmit ~xperhnente pe calculat~r, prin care s se yerifice funcionalitatea m'ai multor scheme de regiare, realizate ,de calculatorul
din bucla de reglare. De asemenea s se sintetizeze o chem de reglare raional pentru calculatorul din bucla de reglare, care s converteasca mrimile
de intrare n mrimea de ieire, de comand, (Vo).
.
" ' , .
3. Fig, 11.34 ilusfreazschema
n care dou combustibile gazaase se amestec ntr-c>, mbinare T I snt arse la o temperatura a flcrii care este corelat cu d'ebitele Fa,
t, prin expresia
.
.'

ro

.'

T .~

a,F"F ~
a~F"

+ aaF

n care a, reprezint constante, Temperatura ncrii, este msurat cu un


termocuplu avnd constanta, de timp"'" i este trecut la 'un regulator de temperatur, care trans'mite un semnal la un calculator plasat n bucla de,reglare,
care la rndul 'su regleaz raportul ntre cele dou debile de combustibil Fa
i F" DebitulFa este variabil i este msurat la distana L, (It) de la'punctul
de mbinate T. Semnalul .cesta este de asemenea transmis la calculatorul 'de
reglare a raportului", care controleaz mrimea prescris a regulatorului' de
debit i combustibil ului F " Distana regulatorului de debit al lui Fb la jonc-

,
366

rtEGLAREA PROCESELOR

Reglarta raportului
de debitt!

Reiictor

,.

Fig. 11..34.

i unea Teste L,(ft) iar distana de la aceast jonciunepil la reactor este L,.
Diametrul tuturor conductelor este D(ft) iar presiunea n toate cele trei conducte este P.
'
S se construiasc un model, care s permit efectuarea de experimentri
pe calculator, cu ajutorul crora s determine valorile parametrilor regulatocolu.lui de temperatur, pentru un anumit ,domeniu de variaie al debitului
de alimentare F ,.
Uf)ntoarele probleme cer utilizarea unui calculator.
,
. 4. In Cpitolul 6.4 s-a descris un reactor tip autoclav cu un program artat n fig. 6.1 I la 6.13, iar rezultatele obinute pentru o temperatur constant
de rcire de 100C s-au artat n fig. 6.15. S presupunem c reaciei i se impun
restriciile ca temperatura din reactor s .fie ridicat Ct mai rapid rrosibil la
J2()OC cu o depire minim a acestei valori i c trebuie s fie meninut la
acest nivel n tot timpul desfurrii reaciei. S se simuleze sistemul acesta
atunci Cnd e reglat printr-o bucl de reglare aditional i s' se determine
valorile optime ale parametrii OI: regulatorului fcnd urmtoarele presupuneri:
al Temperatura reactorului este msurat cu un sistem termometric avnd
o funcie de transfer de ordinul 1 cu o constant de timp de 0,4 min.
bl Temperatura agentul ui de rcire care trece prin serpentine se obine prin
amestecarea a dou fluide avnd temperat urile de J.30C i 70C. Se admite
c, amestecarea este liniar n raport cu poziia robinetului, iar dinamica robinetului de amestecare este descris de o funcie de transfer de ordinul I cu
o constant de timp de 0,05 min.
.
5. In problema de copolimerizare n soluie, descris n cap. 6.5, variaia
instantanee a compoziiei polimerului n timpul ciclului arjei este artat
n fig. 6.23. Variind continuu adugarea de monomer compoziiile pot fi meninute la un nivel specificat (s zicem 0,65; 0,25 i 0,1 respectiv, pentru A,
B i C). S se simuleze sistemul i, prin utilizarea metodelor de reglare, s se
stabileasc variaia debitelor de alimentare a monomerilor n funcie de
timp.

REGLAREA

UNEI

COLOANE

367

DE DlSTlLARE

6. In problema de simulare a pompajului unui comptesor, din acest capitol


debitul de abur spre turbin este reglat printr-un regulator de presiune iar
robinetul (pe debitul) de ocolire .este reglat de debitul prin compresor. S se
determine reglarea optim posibil, cu schema de mai sus, i apoi s se determine dac nu se poate obine o reglare mbuntit printr-o variant a acestei
scheme, cum ar fi : reglarea presiunii prin robinetul de ocolire i reglarea vitezei
turbinei prin debitul compresorului. S se examineze de asemenea mbuntirile ce se pot realiza prin utilizarea unui regulator proporional-integral-derivativ.
7. Pentru coloana de distilare descris n cap. 8.6 s-a impus, prin specificaia de puritate pentru compoziia produsului de la baz, ca aceasta s nu
dep~asd
0,45 %e. Admi nd c alimentarea poate s-i modifice brusc compoziia de la acea dat n exemplu, la: A = 15%, B = 5%,' C = 80%, s
se stabileasc. dac sistemul de reglare descris la cap. 11.8 poate menine puritatea. produsului de la baza coloanei, n limitele specificaiilor? Dac nu, s
se modifice configuraia sistEmului de reglare pentru a satisface aceast ce,
rin.
8. Reaelorul n pat fix descris i programat n cap. ro avea un factor. de.
amplificare apreciabil ntre temperatura de intrare i de ieire din reaelor.
A dmind c pentru a regla temperatura alimentrii se ntrebuineaz.un schimbiHor de cldur tub n tub, in contra curent, admind c materia prim este
prenclzit Ia o temperatur
de 60 ::1:2C i c dispunem de ap de rcire
la temperatura de J5OC; n ce msur va fi capabil un regulator s menin
temperatura de ieire la go"C? S se elaboreze o schem adecvat de reglare
(constanta de timp a tecii termometrului = 0,4 minute) i s se compare performana unei reglri simple i a unei reglri n cascad fa de f1ueluaiile
de ::1:2 prin prenclzitor.

Notaii

= debitul
= "entalpia

F
H8
h
HR
hR
k
k,
P
Q
SP
T

prescris
t.emperatura

timp

UA

ahurulu

= coeficient

de

coeficient

transFer

a cldl}rii

V'''''I =:== valoarea

\11

li)

= perete

==

constanta
vitezei de reacie
Ctig proporional
(amplificare)

presiunea

= fluxul

de tnlJlsmisie

termic
(de

referinl)

maxim

a vitezei

robi ne-

tului

f1u~ul cldurii de reacie


= cldura
molar de reacie

= mrime

gelleral'

cldurii

mas

sau ap

wc

= iractic

.-

constanta

eroarea

rL

= r<lportul de atenuare

'capacitatea

termic

a peretelui

moI ar
de timp
a 'zgomotului

"

.368

REGLAREA

__

-o

PROCESELOR

BIBLIOGRAFIE

1. Prirtciples of Industrial Process COf/tro!,' D. P. Eckman. \Vilev, Ne\v York. 1945.


2. Automatic Process Control-for Chemieiil Engineers, l\0. ti, Ccaghke, Wiley. New Work, 1956.
3. Teclmiques of Process Control, P. S. Buckley Wile)', Ne\\~ York, 1964.
3, Q. AutomiIfic Contral of Chem{cal Qlld Petra/eum Processes, T. J. Wiliams and V. A.. Lauher,
Gulf Publishing Co., J961.
'
REFERI;-.JE .BIBLIOGRAFICE

SUPLli\IENTARE

Articolele de mai jos connn studii de simu!me la calculator a unor probleme de reglare a proceselor din indust.ria chimic i petrolier.
4. Simulating the Proce&~Coniroller UJitharI Analog Computer, R. G. Franks, lSA N.J. Section,
lO-th AIlIlU<l1S!'l11posium 1958.
,
.
5. "Design of a Ph Control System by Analog Simulation" 'V. B. Field, ISA, 6; .~o. 1, 1959.
6. "AnCllysis <IndSimulation of a Chemical Fecder System".J, C. Vagt, Simt/lafion, 4, No,. 4,1964.
7. "Simulaiiol1 of Process Control with an Analog Computer", F. A. Woods, Ind. Eng. Chem.,
50, No. II, 1960.
8: .,Bettar Simulation of. Proces Dynamics" Jiydrocarbon P,-ocessing, 4.3, No. 12..
.
9.. :Effects of Limiting Errar in Feedback An.alysis", P.' E. Straight and F.l\lichaels, ISA J., 5,
1\0. 5, 195.
.
JO. "Analog Simulation for Process Design and Contro!'~ W. B.. Field, ISA, PC-1-58-1, 1958.
[.1. ,.AnalogSimulatioli
of a Complex Level Contra! System", K. 1. .J\lumme and L W. Zab.el,
TAPPI, 43, ;\/0. 4.
.
.
.t2. ,}\-\aximizing Control Performance and Economy \vith An~log Sim.ulation" ISA. J., 5, No. 9,
R. G. Franks, 1958..
13, "Digila[ Simulation for Control System Design" R. Linebarger and R. D. Brennan, Insi.
Control Sysiems, petober, 1965.

."

369

ANEXE

ANEXA

Tabelele A.l, A.2 i A.3 prctintil un Sllmar al subrufinelor descrise n lucrarea aceasta n
programele INT i DYFLO. Unele din rutine pot fi ntrehuinlate
direct, ca atare,. iar altele
necesit rutinele 3uxili;:nc care snt indicate n ultima coloan.
Tabelul A.I.
.Numdc
sllhrlltinei

SUB RUTINE

Xr.
figurii

Rutine au..iIi.arc apelate

ALGEBRICE

FUNI
FUN2
CPS
CONV

Y ~ {(X)

Funciii arbitrare
Functii arbitrare
Convergeni prin
Conv'ergen prin

SUBRUTINE

2.21
2.25
2.9
2.11

Z)
substitutie parial
metoda Wegstein

{(X,

nu
nu
nu
nu

DE INTEGRARE

INTI
INT
PRNTF
PRNTRS
DER

TFNI
TFN2 .
CONTRI
CONTR2
CONTR3
TOL
VALVE

INT

Fllnc1iunea rrolizatfl -

SUBRUTINE

Subrutir:tele programului

.Integrarca variabilei independente


Integrarea variabilei dependente
Imprimarea ieirii ".iterminare
Repetarea imprimriL i. spa iere
Cn1culul derivatei d Y IdX
DE REGLARE

nu

INTI
INTI
PRNTF
INTI

A PROCESELOR

1'""l" 0, ,,,',,',,

11.3, a
11.3, C
11.5, C
. 11.5,b
111.7, a
IU, d
I 1.10

"' .Om"' ,

,Funcile de transfer de ordinul 2


Regulator proportional (P)
, Regulator proportional-integral
(PJ)
Regul<Jtor proporllonal integral deflvntJv
_Intrzit"fc n tlIllp
Robmet de comand

Tabelul A.2, Subrulinele

Anexa 'B:4
Anexa B.3
3.14
3.15
3.27

(PID)

progran.1ll1ui DYFLO jlentru

simularea

lNT
INT
nu

INT'
INT
INTI
nu

operaiilor

unitare

..
Numele
sullTutiuei

FUllcliull(,.a

..

ENTHL
NTHV
TEMP,
ACTY'
EQUIL
DE\VP.'.
OPERATII
SUM
SPUT
HTEXCH
CSHE

24 -

SUBRunNE

;\r.
figut:i

cl'ulizat

Ru.tine allxilinrc
npclate'

.,

DE STARE
tntalpia
iic'hidului
Entalpia yaporilor
tabilete temperatura
pentru entalpii
.Activitatea corpponentului lichid
Echilibru .lichid-vapori
~Punet de roun

. : ,.
UNHARE

(REGIM

5.3

5.4
5.5

530

nu
nu

CON V
nu

5.8, b
5.9

ACTY
ACTY

8.2, b
8.2. a
, 5.12

TEMP
nu
TEMP

STATIONAR)

. Suma a dou fluxuri


.Separator de fluxuri
. Adugarea eritalpiei la un f111x
Schimb.tor d.c cldur n contra'curent:-n .regim staiionar

Modelarea i simularea n ingineria chimic -

~.39,
cd. 29

HtEXCH, C'PS

370

ANEXE

Tabelul A .2. (continuare)

FLASH

Separator
entalpie

de faz i adugare

de
5.15

CVBOIL

Vaporizator

PCON

Condensator partial cu temperatura


de ieire stabilit

la volum constant

Tabelul A.3. SubrutineJe programului

.Numele
snbrutinci

5.17

HLDP

(REGI,\I

Acumulare

Fierbtof

unitare

l1

regim

RUtillC auxila-rc
ape)~te

figurii

DINAMIC)

generalizat,

CSTR,

vas

cu manta

VVBOIL

operaiilor

Nr.

Funciunea realizat

UNITARE

EQUIL
ACTY
ENTHV
ENTHL

5.20

DYfLO pentru simularea


dinamic

~
OPERAII

ACTY, HTEXCH
CONV
ENTHL
ENTHV
DEWPT,
ENTHV

5.22

cu vol!Jrn variabil

INT, TEMP,
ENTHL
ENTHV
EQUIL, INT.

5.25

ENTHV
STAGE

Treapt

de echilibru,

coloan

tilare

STGF
STGS
STGH
BOT
REB
DHE
ICHE
LDL
PRL
RPRL

NRCT
START

ENTHL

de dis-

Treapt de alimentare la echilibru,


coloane de distlare
Echilibru fractie later.al, coloan de
distilare
Treapt de echilibru cu acumulare de
. cldur
Baza coloanei

8.20

INT,
EQUIL
'ENTHV
ENT!iL

8.22

Aceleai ca STAGE
. Acc1ea;i ca
STAGE
Aceleai ca
STAGE, TEi\\P
Aceleai ca
STAGE
INT, CONV
HLDP, INT,
CSHE, ICHE
HTEXCH
ENTHL,
ENTHV
INTI

8.23
8.27, b
8.25

Reierbtorul coloanei
Schimbtor de cldur contra curent
n regim dinamic
Condiii i ~litiale pentru DHE

8.32

de intirziere n flux
Imprimlrea fluxurilor de ieire i
terminare
Repetaren imprimrii pentru fluxuri
Pune la zero matricea ReT
Rutin optional pentru iniializare

11.7, e

Timp

10.16,

10.16,

Anexa B.I
Anexa B.2
Anexa B.5.
Anexa B.6

INTI

PRL
nu
nu

r1

371

ANEXE

ANEXA

.1


10
7

11

12.
13.
14

105

SUBR:OUTtNE PRL(pRl'F'NR,NFfLl,l2,l3'L'+,LS,l6,L7,L8.L9;LlD.Ll1,L12~
COMMON/CO/STRM(300,2_,DATA(20,lO),RCT(22),NCF,Nrl,lSTR
COM~O~/CtNT/T,DT,~S,JN,DXA(50nl.xA(500),tO,Js~
lOGICAl LSTA,NF
COMMON/cPA/NPR,NCPR,L'lD,1~),STP(12,24),STR(5,50o),NS
NCPR = 1
FORMAT 11HO,lX.6HTJME =,lEl~.4}
FOR~AT Il" ,lX,7HSTRM NO,5x,lt3,11II0)
FOR~AT (lH ,lX,4HFLO~,~X,12EI014)
FORMAT tlH ,lX.~HTEMP,4X,12EI0.4)
FORMAT (1" ,lX,6HENTHAL,2X,12EI0.4)
FORMAT (1" ,lX'SHPRESS,3X,12EI0,4)
FoRMAT CI" .lXr4HCO~,lt2,2X,12EI0.4)
lF (LSTR) 60 TO 8

= o

NPR

1.
17'

RTURN

le

19

20
21
22
2~
24

IF(T.GE.TPRNT.OT/2.).ANO.'(JS.EQ.2).OR.(JS4.EQ,~),)
5 TPRNT = TPRNT + PRI
DO 4.J
I,NP

P4 = LU,J)
00 4 1 = 1'24

, STPeJ,I) ='STR~(M,tl
PRINT 99, T

2.
27

PRINT 103' (STP(J,23)'f,J:l,NP)

2e
2.

PRINT 104,(STP(J,24)'J=I,NP)
DO 12 JC = NCF'NCL
12 PRINT 105,Jt,(STP(J,JC"J=I,N~)

~o

~I

~2

'. .

".
~4
J.
'7

.e

.,
o. ..
00

OJ

o.
o. ..
'S
'7


50
S1


~4

's

57
58

S.
60

60 TO 5

PRINT 100,(L(1,J),J=1,NP)
PRl!'IT 101' CSTP( J'21] ,.)=1,NP)
PRINT 102,(STPeJ,22)fJ=1,NP)

2.

c.

99
100
101
102
103
104

NPR

IF (T ,6, FNR-OT/3,)
RETVRN

8 NF

60 Ta

,FAI.SE,

LSTR=,FALSE,

L(I,l) = 1.1
L(I,2} = L2
L{1,3} :: 1.3
L(I,4} = L4
L(1,5)
L(I,6)

:: LS
1.6

._ll1,7)

Lll,8)
L(1,9}

=
=
=
=

1.7

L.8
1.9

1.(1,10'=1.10
1.(1,11)=,-11
1.(1,12)=1.12

00
9,IF

N ::1'12

(L(I,N)

=
=

NP
N
GO Ta S
10 NP
N 60 TO 5

,EO,

O) GO Ta 10

6 T ::O,
TPRNT :: O,

NF = ,TRut,
00 7 J :: 1'500
7 XA(.,JI :: o.

RETURN
ENO

Fig. 8.1. Subrutina PRL.


Lista argumentelor:
PR I = inteTVal de imprimar~;
NF = termin:rea,
NF = .TRUE.);
FNR = v~toare de timp pentru terminarea imprirnrii;
rele fluxurilor care urmeaz s fie imprimate.

. irn;:Hirnrli (d-fld
Li ----.+.12.='nume.

372

,ANEXE

1
2
3

SUSQOUTINE

RPRL(Ll'L2,L3,Lqil~.(6rL7,t8,L9'L10'LlltL12l

COMr~OtUCO/STRM

2'i 1 ,0'/1 T-l\, (20,

13-0,

101 DeT (22)

Ne"

N,. L, LSTR -'

COMt~ON/cpA/NPR i/-lCPR , L ( 10, l'i 1 ,STP ( 12 t 2q) STR (5 .500 I ,NS


100 FORMAT (IHO,lX,7HSTRM NO,~X,lrJ.I1IIO)'
101 FOR~AT (IH'~lX,4HFLOWr4Xi12El0.ql
102 FORMAT IIH
,lX.qHTE",P,4)t',12F.-I0.4)

7
8
9
10

.-

lOq FORtIIA IIH .lX,sI;fPQ.ESS,3X-,12EI0.4)"


105 FORMAT (,H ,lX.4HCO~P.IJ2.2)t'.12EI0.4'

Il

"5

12
13

..

,'" .

10J

FORMAT

"'33

34
35
3.
37
38
39
40
"1
~-2

"3

""

..

IF el (NcpR.._l) .NE. LI)


IF(NPR.Nf.l, RETuRN
5 NP:L(NCPR,l,J)
00 4 J=l.I\IP

60 Ta 8

M:LrNCPR,JI
DO 4 1
1, 24
4 STP!.J, 1 I = STR'-\{M,IJ
PRINT

IOa.

(L(NCPH,JI

. __ ,
'J:I.-NP.)

PRINT 10)' ISTP(J.21)


'J=l.N~:,
PRINT l02,{STP(J,22)'J~1.NPl

PRINT l03,{STP(J,23).J=l,NPl
PRINT 10lu (STP(..J,2~"'J=1.NP)
DO 12

12 PRINT

Je

NCF"HI~L

105,JC,ISTP(J,~C)'J=1,NP~

RETURN

.1

L{NCPR,ll=Ll
L{NCPR,21=L2

L(Nf::PR,3)=L3
L\NCPR.1f)=L4

L(NCPR,5)=L5
l(NCPR'bl=l6
L(NCPR,7l=l7
L(NCPR,B)=Le

."

,lX'6HENTHAl,2X,.{2EIO.4")

NCPR=NCPR+l

15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
2.
27
28
29
30
31
32

(iH

L(NCPR,9l=lq
l(NCPR'lO)=LlO
L(NCPR'1l)=L11

l(NCPR'12J=L12
DO q N:Jl,12

q IF(LINCPR,N).EQ.O) ~o Ta 10
L(NCPR'131 =N
.
60 ro 5
10 l{NCPR'13)=N-l
60 TQ 5

Fig. 8.2. Subrutina

ENO
RPRLl

-+

L12. numerele fluxurilor ce tTebui.c imprimate,


.. :.~'

..

':'-.0

Li

-->

Lli .

373

ANEXE

ca ""'ON

RE.TURN
8 60 la Il.tZI,J~
1 OXUJNI=ilx
x=x .ox-o'
RETURN
2 x=x. COX-DXA tJNI

9 o
10

11 .12 o
13 o

,.
.,.

JS"

IZ.
o

tOlq,5,6.1.,JS~
",3,60
lA
N'I::.X
aXA CJN) =OX
X=X.OX 'OT
RETURN
QX
6 OXA(4NI:QXAtJNJ'2
X=XAIJN1'OX.OT
RETURN
6 OXA(JNJ=OXAIJ~J'Z.-DX
X:XAIJN1.QX'OT
REf URN
ax Al JN 1:1 QXA'..JN 01./6.
X:X.ACJN )'QXAI
JN).OT
RE TURN
[NO

11 o
IS

20
21 o'
22
23

"

25
2.
'21

.-ot

RE TURN

16 o

tOr

60 la t9.B.l.l},JO
9 x=X.QX-QT

C5001.

'JN=JN'l'

6 o
6 o
1 o
8

INTt le:, ex I
AC IN TIT, DT ,J S ,JN,' DxA Q,SOQ),XI

SU8ROUTINE

1 o
2

'

1':'

Lista argumentelor:

Fig. 8.3. Subrutina


INT.
X =.variabila
integrat;

DX = dcrivata

lui X.

SUBR'OutINE
INT1ffO,OT.D.{OOt
CO""ONI
CIN T IT ,DT. "S.JN .OXU SOOJ A (500

JN=O

Ia = 1ce

"

'.'

,1

9
10

60 TO 1',5.1,11,'10

o
o

" p

6' JS= 2.

GO Ta
5

JS=JS'l
.
IF I J S. Elil.] JJ S: J
IF.I JS.[
Q. -2!1 RE .TURN

OT:OTO
3 TO: lO.OT
J

:.1,2,
Il o

I=TO
RE TuRN

16

JS'=JSIl'l

. '-: <:. 11

IFIJS4.[Q.SIJS':)
IF IJSll.EQ.) I GO 10 2

IFIJSlI.EQ.31 CO 10

.RE tuRN.

18
19
20
21
~2
23

1.10

DT:cdo/z.

.,

.-

60 10 J
.' 10:10"0,1
01:'2 . 01

i,.

.~"2S "
'2~'

Listaargumentelor

'

,,1:'T,0
."
RE TURN

,ENO:

Fig. BA. __
Su~rutini INTk i "
.
..:..,TD.,= varia.bila,independent
; PTD,= pasul de.integrare;
IOD = ordinul de integrare,

374

ANEXE
1 _

2 _

,.-

."5

7 _
8 _

, ..

;,:

,-

5 _

"

87 _
9 _

10 .
l! _

'2

"a15 _

1& _
17 _
18 .
lq

SUB~OUTINE NRCT
"COMMON/CO/STRM1300, 2") ,OA T.l (20,10) , ~CT (22 t ,NCI=', N,.L,LSrR

00 5 ..J:NCF'NCL
5 RCTC,J)=O,
RCTf2lJ

=0.

RCTC22J=O.

RETURN
ENO

Fig. 8-5 Subrutllta NRCT


suaqOUTINE START{NFC,NLC,IPI
COMMON/CO/STRM{3DOr2~I.OATAf2~.10),PCT(22.,NCF,N~L.LSTR
COM~ON/CINT/XT'OT,~S,~N,OXA(snOI,XA(SOO).IO,JS4
lO!) FORMATC5l:,12.5X,10EtZ.S)
101 FOR~AT(lH 'IX,' COMPONENT
ANTOINE el ANTOrNE C2 NTOlHE c3
1 ENTH.A
VAP.ENrH'.B
2
5PARE' J

LATENT

HT.

lU,ENTH.A

LI9.ENTH.B

vAP

ACTIViTY

LOGICAL LSTR
.:

LST~=.TRUE.
IF(9T.LE.O.l OT~l.
NCF:NFC
NCL:NLC
IF{tP.EQ.l1

Go

rO 5

~E!URN
5 P:RI'JT loi
00 6 J=NCF'NCL
/) PRl~T 100.J,(QA1'A(J.l).J:l.10)

RETVRN
ENO

Fig. B.6. Subru!in. START.


Lisbl argumentelor:
NFC = numarul primului componenl;
pOll-ent; IP = indk:e de imprimare (dac IP

NLC = numrul
1, se imprim).

ultimului

COnl-

L\ aceast subrutin START se iace a'pel n seciunea de inii<lIizare a programului principal. Scopul ei este"s rezolve urmtoarele probleme: ,
-Iniializeaz'
NCF i NCL n- COMMON/CD/.
- Specific valoarea DT = 1, d~t DT este 0, eVitind astfel mprirea - c~ O la prima
trecere fictiv prin subrutina BOT (n cazul n care aceasta este utilizat). Jn-. continuare
pasul de integrare ia valoarea adcc\'at cnd se face apelul la subrutina (NTI.
- .Introducnd
1 n al treilea argul1)ent (IP), rutina va imprima propri.etile Hz(ce ale
tuturor componenlilor din- program (NCF ---".NeL). Di toate exemplele din aceast lucrare au
efectuat primele' dou puncte de mai sus n programul principal. experienta a artat c ntre.
buinarea acestei subrutine asigur efectuarea, automat a acestor opera1ii, care .dac ai fi-- omise,
ar face ca programul s se termine anormal.

ANEXA C
IMPLB\ENTAREA

LUI INT I DYfLO

Programele INI i DYFLO au fost dezvoltate iniial pe c.slculatorul Univoc BOB. Un


aspect caracteristic al acestora este c zona de lucru a programului, din memoria intern, este
repus la zero inainte de ncrcarea programului. Unele sisteme nu dispun de aceast [acilit"te. In cazul Cn care INT sau DYFLO este implementat 'pe un astfel de. c<lkulatoI es~e necesar ca unele din~lementele
declarate n COMi\10N s fie iniializate (a valoarea O,.dup cum
urmeaz:' pentru COt\-\i"40N/CINT/, utilizat n rutinele INT, se va face iniializarea.:
DATA T /O.!JSiOjJN IO/DXA/O./XA/O.jJS4/0./.
ir pentru COMMON"lCD/, utilizat n DYFLO, se va iace.iniializarea
D--:\TA/STRMJ{).fD.ATA/

OiRCT/O.j.

..

375

ANEXE

-,
)

Dac "dimensiunile oricruia din cele dou .programe de mai sus sint prea mari pentru un
-='lllumit calculator, necesitile de memorie pot .fi reduse prin simpla micorare .3 dimensiunii
lui XA i DXA n programul INT i a numrului de fluxuri din matricea STRM din programul
DYFLO; astfel se asigur ~ dimensiunile lor snt.modificate pentru toate subrutinele care conin declaraia COMMON specific.
Dei micorare<l numrului de componeni n DYFLO (adic J n STR,M(I,
cere modificare;] unui numr considerabil de "instructiuni in interiorul tuturor subrutinelor, modificarea
este .realizabil.
Programul este scris in FOR.TRAN IV ns~poate fi cu uurin convertit la FORTRAN II,
sau inir-un alt limbaj, de ctre tin programator, care cunoate facilitile calculatorului
de
care dispune ..

ANEXA
GLOSAR
Balancc
boiJing (scetton)
hailer
battoms
derv::ltivc
dew point
finish

flow (ilow rate)

gain.
llcat transfer
holduD
hOl1s~. keeping (Sction)
initiatiol1

DE TERMENI

UTlLIZA!

MAI FRECVENT

bilan (de mas sau de energie)


fierbere (secie de)
vaporizator, fierbtor, evaporator
produsul de la baza unui vas
derivat
.
punct de rou
fine, terminare
curgere (debit)
ctig, amplificare
transfer de cldur
zestre, acumulare, retinere
gospodrire (secia de), uzual operatii
liminare innd de tehnica elaborrii
gramelor
iniializare

input

intrare

inicgration
list (listing)
arder (first arder)

integrare
list (listare)
ordin (ordinul nti)
ieire

ol1tP'~lt

print
preliminary
rcactioll rate
reboiJer
scalc
section
set point
shel (si de)
sp3n
split
split boulldary
stap:c
stiHnt:'ss

prepro-

imprimare

preliminar
vitez de reacie
refierbtor
scal, plaje (a aparatului)
sectiune
valoare prescris, de reerin
manta (partea din manta)
ntindere, distan, anvergur

separare, desfacere
values

(r;:dia)

sta'am

sum
test
versas (X vs. Y)
\\';,11

valori de frontier intermediare (n interiorul


intervalului)
etap, treapt,. stadiu
condiionare (raport de), raportul constantclor de timp min/max, CjHe apar intr-un
sistem de ecuaii difereniale
flux, curent
sum
test. prob, ncercare
fa de (X fal de Y), in .raport cu
perete

376

ANEXE

ANEXA

EXPRESLJ MNEMONICE
Proveniena

i semnificatia

unor
grame,

expresii
rutine

mnemonice
care intervin
sau i] instructiuni

mc:1i frecvent

pro--

ACTY

Activit"

Activ-itaic

CONTin
CONTR2
CONTR3

(Controiler)
(Controller)
(ConIroIler)

Rc;gulator
proporional
(P)
Regulator
proporional-integral
(PI)
R egu 1a tor propdri ional- in tegral- deri va ti v

(PID)
CONV
CPS

cpi)

(Centigradc

CSHE

(Counter-Current

pound

units)

Steady

StaTe Hcat Exchanger)'


CSTR

(Continuous

CVBOlL

Reador)
(Consbmt

Stired

T,wk

Volume

Bailer)

DER

DHE

(DYI:amic

Heat Exchanger)

DYFLO

ENTHL
ENTHV
EQUIL

FLASH
FUN

HLDP
HP
HTEXCH
ICHE
JNT
LDL

(Holdup)
(Hprse .Power)
(I-Ieat Transfer

(Line

Exchanger)

Delay)

NRCT
PCON
PRL
PRNTF
PRNTS
PSI, 'psi
PSIA, psia

REB

(~oun.ds per squar~

i1lch)

(Rebailer)

RPRL
SPLIT
STAGE
STGF
STGH
STGS.

(Spllt)
(Stage)
(1' ~ leed)
(H = Holdtip)
(S == Sides,trearri)'

SUJ\\

TDL

(Time Delay) .

TFNI

(Transfer

funcH6n)

TFN2

(Transfer

function)

VALVE
VVBOIL

(Val ve)

(Variable

Convergelll
Convergen
prin substituire
parial
Unitate
de msur egal cu energia termicil
necesar
pentru
a ridica temperatura
unei
livre de ap cu PC .(in condiii
standard)
;
vezi alle);a F
Schimbtor
de cldur
n contra curent,
n
regim staionar
Heaetor
cu ilgitarc n flux continutl
Vaporizator
cu volum
constant
Dcrvat
Schimbtor
de cldur
n regim
dinamic
Program
pentru
simularea
comportrii
din
namice
a proceselor
.chimice.
Entalpia
produsului
lichid
Entalpia
vaporilor
Echilibru
Vaparizare
n echilibru
(brusci.)
Funcie
arbitrar
Zestre,
acumulare,
reinere
Cal putere
Schimbtor
de cldur
Condiii
iniiale
pentru
DHE
Integrare
Timp de intrziere
n conduct
terge
matricea
RCT
Condensatorpartial
Imprimarea
rezult<ltelor
pentru
fluxuri
~i
terminare
Repet
spaiul
de imprimare
Repet
ie:;;irea imprimat,
urmat
de stop
Livre pe tol ptrat
(vezi anexa F)
Idern, absolut
Rcfierbtor
Repet
imprimarea
pentru
fluxuri
Separarea
n dou fluxuri
Treapt,
de echilibru
..
Treapt
de echilibru
a alimentrii
Treapt de echilibru cu acumulare
de cldllfil
Treapt
de echilibru
la fra"ctia lateral
- Sum a dou fluxuri
1ntrziere
de timp
Functie
de transfer
de ordinul
1
Funcie
de transfer
de ordinul
2

R.obinet
Volume

~~~Ie!j

Vaperizator

(fierbtor)

cu

volum

v21da:bU

'.1

.,

..111

A1\lIXE

Conversia

n S.I. a unitilor

P,~nhlla 1rilllsfonnrl

in (inch). ol
ft (foo!), picior
in2
ft'
ft'
lb (pOllJld), livr
1b {fi'
J b - forti!
Ib (ior){in' (psi)
II>.ft.
.
H.P. (horse po\yer)
CPU (centi grade pound unit)
Ib/sq.ft.s

din:

ANEXA
de msur utilizate
In S.I.

m'
m'
m'
kg
kglm3
N
Nlrn2
,1'
kW
k,l
lq:.J;/m2 s

n lucrare

.1

S, multipli". ""

0,0254
0,3048
0,0006452
0,0929
0,02832
.0,4536
16.018
4.45
6890,4
.
1.,355
0,736 .
1,899
4,882

i'~

378

ANEXE

INDICE ALFABETIC

ActLvitate

117

Adiabatic. vapori zare


Algebric, soluie
Amestecare cu reacie
Amestecare ideal
Amestecare neideal
Analitice, studii
Analog. calculator
Anexe'
Atomice, deeuri
Autoclav nclzit
Bar metalic, nclzire
program
Beattie-Bridgeman,
ecuaie

122
78
95
178
180
17
15
369
3()9
100
296
299
38

Bencdict-Webb-Rubin,

ecuaie
Bilan de energie i
de mas
Cinetic eterogen
Compresie adiabatie
Compresor centrifugal
caracteristice
pompaj
program
Condensare
Condensatar parial
Condiii, limit.
de frontier
intermediar
Conduct
CONTRl, subrutin
CONTR2, subrutin
CONTR3, subrutin
CONV (convergen)
Copolimerizare
Contracurent,. extracie
Curgere fluide
Date, matrice
DER, subrutin derivare
Derivare, seciune de
Desupra nclzitor'
DHE, subrutin
Difereniale, ecuaii
cu derivate
pariale
Dinamic, simulare,
bar metalic
polimerizare
reactor
schimb de cldur
Distilare. binar
Coloane
discontinu

48
9B

164, 166
92
350
351
350
352
263,268
122, 129

25.2i5
.371
335
236
338
33
169
204
186
113
80
58
1122
.305
23,51
395
296
322
316
301,310,313
212
210
137

Ecuaii difereniale
cu derivate
pariale

integrare
soluii algebrice
soluii numerice
Echilibru
multicomponent
ENTHL, subrutin
Extracie contra curent
Euler. metoda
FLASH, subrutin
Funcii arbitrare
bidimensionale
de transfer
FUNl, subrutin
FUN2, subrutin

Hidraulic, condiii
dinamice
HLD,

subrutin

20
319
53
78
51
112
114
204
53
124
42
46
331, 333,
45
46
187
132

ICHE, subrutin
307
Iniializare,
seciune de
58
INT, aplicare
374
exemplu program
69
subrutin
61
Integl':"ale,ecuaii
53
Integrare, eroare de
54
precizie
71
INT, subrutin
6]
INTI. subrutin
62
metod de ordinul 1 53
metod de

ordinul II
metod
de ordinul IV,

69

Runge-Kutta
metod
Runge-Kutta-

64

Merson
pas variabil
soluie de
in serie
stabilitate
LDL. subrutin
Modelare, principii
reacror
rezervor
vas inchis
Multicoh1poneIit,
echilibru,
lichid/vapori

,
77

76
59
284
73
342

84
96

86
90

112, 210

Evaluare