Sunteți pe pagina 1din 1

DECLARAIE DE NEAPARTENEN POLITIC

Subsemnatul/-a___________________________________________, posesor/-are al/a


actului de identitate____, seria____, nr.______________, CNP___________________________
, declar pe propria rspundere, cunoscnd prevederile art. 326 din Legea 286 / 2009, Codul Penal,
cu modificrile i completrile ulterioare, privind falsul n declaraii, c am drept de vot, nu sunt
membru al vreunui partid politic din Romnia i voi respecta condiiile de acreditare prevzute de
art. 121 alin. (3) din Legea 115 / 2015.

Data

Semntura