Sunteți pe pagina 1din 1

Armaturi de Inchidere

17.9. Pentru instalatiile functionand cu presiuni pans la 6 bar se recomanda

utilizarea robinetelor de trecere cu ventil i mufe, cu sau fara descarcare, pentru


diametrele 3/8"...2", respectiv a robinetelor cu sertar i mufe cu filet, pentru diametre mai
mad, precum i a robinetelor cu ventil sferic (bila).
17.10. Se recomanda utilizarea armaturilor cu flane atunci cand acestea sunt
legate functional de echipamente care, periodic, necesita demontari (pompe, rezervoare
s.a.).
17.11. Pentru instalatiile care functioneaza la presiuni mai marl de 6 bar, se
utilizeaza armaturi de tip special pentru presiunile nominale respective.

18 EXECUTAREA LUCRARILOR
Prevederi generale
18.1. Executarea instalatiilor sanitare se face coordonat cu celelalte instalatii.
Aceasta coordonare urmarete pe Intreg parcursul executiei, incepand de la trasare.
18.2. La traversarea planeelor sau a peretilor din beton armat se folosesc golurile
prevazute in project sau piese de trecere. In acest scop, se urmarete realizarea
acestora de catre constructor, care are obligatia sa le execute odata cu turnarea
structurilor respective.
Verificarea materialelor
18.3. La executarea lucrarilor se utilizeaza numai echipamente care corespund

tehnic i calitativ prevederilor proiectului, standardelor i agrementelor tehnice.


18.4. Inaintea punerii in opera, toate echipamentele se supun unui control vizual
pentru a constata daca nu au suferit degradari de natura sa le reduca starea tehnica i
calitativa (deformari sau blocari la aparataje, starea filetelor, a flanelor, functionarea
armaturilor etc.); se remediaza eventualele defectiuni i se Inlocuiesc echipamentele care
prin remediere nu pot fi aduse in stare corespunzatoare.
18.5. Se verifica daca recipientele sub presiune au fost supuse controlului ISCIR i
daca au placa de timbru i cartea tehnica respectiva.
18.6. La aparatele de masura i control se verifica existenta sigiliului i a buletinului
de verificare emis de organele de metrologie.

79