Sunteți pe pagina 1din 16

Notiune

1)

Prin proba se intelege orice element de fapt ce serveste la constatarea existentei sau inexistentei
unei infractiuni, la identificarea persoanei care a savarsit-o si la cunoasterea imprejurarilor necesare
pentru justa solutionare a cauzei si care contribuie la aflarea adevarului in procesul penal.

2)

Mijloacele de proba sunt mijloacele prevazute de lege prin care se stabilesc faptele sau
imprejurarile ce constituie probe.
Proba se obtine in procesul penal prin urmatoarele
mijloace:
Declaratia suspectului sau inculpatului
Declaratia persoanei vatamate
Declaratia partii civile sau partii responsabile civilmente
Declaratiile martorilor
Inscrisuri, rapoarte de expertiza sau constatare, procese-verbale, fotografii, mijloace materiale de
proba
Orice alt mijloc material de proba care nu este interzis prin lege

a)
b)
c)
d)
e)
f)
3)

Procedeul probatoriu este modalitatea prin care se obtine un mijloc de proba.


INTRE 1-2-3 EXISTA O STRANSA LEGATURA
EXEMPLU- ASCULTAREA INCULPATULUI reprez procedeul probatoriu prin care se obtine mijlocul de
proba(declaratia inculpatului) prin care sunt stabilite fapte si imprej. in legatura cu savarsirea faptei prev
de leg.pen.(probe in cauza penala).

2. Obiectul probei
Def- consta in stabilirea, prin administrarea probelor , a faptelor si imprejurarilor ce constituie temeiul
de fapt al actiunii penale sau civile.
Constituie obiect al probei
a)
b)
c)
d)

Existenta infractiunii si savarsirea ei de catre inculpat


Faptele privitoare la raspunderea civila , atunci cand exista parte civila in p pen
Faptele si imprejurarile de fapt de care depinde aplicarea legii
Orice imprejurare necesara pentru justa solutionare a cauzei.
Faptele si imprejurarile care trebuie dovedite

a)
b)
c)

Faptele principale faptele care se refera la fapta prev de leg. Pen si la pers care a savarsito
Faptele probatorii- reprez faptele indirecte urme biologice
Faptele care se refera la normala desf a procesului penal arestarea in lipsa (exemplu)
Faptele sau imprejurarile care pot fi dovedite
a)faptele auxiliare consta in stabilirea adevarului intro cauza penala-(un martor minte)
b)fapte similare- constatarea de org urm pen a sav mai multor infr de acelasi fel ale unei pers.
c)fapte negative sau positive determinate-

Faptele sau imprejurarile care nu trebuie dovedite :


a) Prezumtiile legale relative (exceptie un minor cu varsta de peste 14 ani a sav o infr cu discern)
b) Faptele notorii sau evidente
c) Faptele necontestate de toti participantii la process
Faptele sau imrepjurarile care nu pot fi dovedite :
a) Prezumtiile legale absolute ( minorul sub 14 ani nu are discernamant)
b) Faptele negative sau pozitive nedeterminate
c) Faptele contrare conceptiei comune despre lume(o pers santajata de demoni)
3. Clasificarea probelor
1.in functie de izvorul lor :
a)proba imediata org de urm penala ia la cunostinta despre adevar prin izvor direct
b)proba mediata- .. prin izvor indirect (martor indirect care a auzit de fapta)
2.in functie de raportul cu obiectul probatiunii
a) proba directa
b)proba indirecta

4.Administrarea probelor
Def- reprez activitatea prin care sunt stranse sau aduse in fata organului judiciar probele legale,
pertinente, concludente, si utile pentru stabilirea faptelor si imprej. a caror existenta sau inexistenta
trebuie constatata in vederea aflarii adevarului in cauza.
-

In cursul urm pen , org de urm penala strange probe atat in favoare cat si in defavoarea
suspectului sau inculpatului

In cursul judecatii instanta administreaza probe la cererea procurorului , a pers vatamate ori
a partilor si subsidiar din oficiu cand considera normal pentru formarea convingerii sale.
instanta intreaba procurorul partile pers vatamata daca propun probe

Cererea privitoare la administrarea unor probe:


-Se admite
-Se respinge motivat

A) proba nu este relevanta in raport cu obiectul probatiunii in cauza


b)pt dovedirea elementului de fapt au fost administrate suficiente mijloace de proba
c)proba nu este necesara proba inutila
d)proba este imposibil de obtinut

e)cererea a fost formulata de o persoana neindreptatita


f)administrarea probei este contrara legii
Avandu-se in vedere urmatoarele criterii: LEGALITATEA , PERTINENTA, CONCLUDENTA SAU
UTILITATEA PROBEI.

5.Sarcina probei
Def.- reprez obligatia participantului la p pen. De a dovedi faptele sau imprejurarile ce
constituie obiectul probei
-

In actiunea penala- sarcina probei o detine procurorul

In actiunea civila sarcina probei o detine pers vatamata apoi procurorul

6. Procedura de administrare a probelor


- In faza de urmarire penala- organele de urmarire penala oficiu , la cererea pers vat si a partilor
dispun administrarea sau strangerea probelor legale, pertinentem concludente si utile solutionarii
cauzei.
Subiectii procesuali , partile sau aparatorii iau la cunostiinta de materialul probator in
cauza
1)- suspectul, inculpatul , pers vat pot participa la orice act de urmarire penala mai putin la
a)situatii in care se utilizeaza metode speciale de supraveghere ori cercetare
b)perchezitii corporale ori vehicule in cazul infractiunilor flagrante
dar pot solicita sa fie incunostiintati cu data si ora efectuarii actului de urm penala ori a audierii
realizate de judecatorul de drepturi si libertati care se face prin notificare telefonica , fax , email, sau
prin alte asemenea mijloace intocmindu-se proces-verbal.
2)perchezitia domiciliara sau informatica se face in prezenta persoanei de la care se ridica
obiectele sau inscrisuri indifferent ca e arestat preventiv.
3)reconstituirea se realizeaza in prezenta suspectului/inculpatului.
4)inculpatul pt care s-a formulat propunere de arestare preventiva /arestare la domiciliu ori
de prelungireori care a solicitat inlocuirea masurii preventive - dupa inregistrarea cauzei la
judecatorul de drepturi si libertati poate lua la cunostiinta despre piesele dosarului de
urmarire penala in vederea pregatirii apararii.
5)la efectuarea expertizei (tehnice , criminalistice , medico-legale , etc) partile sau subiectii
procesuali principali pot solicita inca un expert desemnat de ei pe langa cel desemnat de
organul judiciar.

- In faza de judecata instanta la 1)cererea procurorului ori a 2)pers vat sau a 3)partilor ori din 4)oficiu
trebuie sa propuna in dezbaterea contradictorie a acestora probele propuse iar apoi sa dispuna
administrarea lor doar a celor legale, utile , concludente si pertinente.
- la cererea organului de urm pen. Ori a instantei orice pers care cunoaste despre infractiune este
obligata sa aduca la cunostiinta ori sa infatiseze.
- faptele sau imprej ce formeaza obiectul probei trebuie dovedite prin orice mijloc de proba care nu
este interzis de lege.
7.Consultarea dosarului
1) o persoana arestata preventiv- I se pun la dispozitie toate documentele esentiale in vederea
contestatiei- accesul la documente facandu-se in timp util.
2) in cursul urmaririi penale avocatul are obligatia de a pastra confidentialitatea sau secretul
datelor si actelor de care a luat la cunostiinta cu ocazia consultarii dosarului.(dreptul de a studia, nota
date sau informatii din dosar precum si de a obtine fotocopii din cheltuiala clientului)
- procurorul dispune data si durata consultarii dosarului prin ordonanta
activitatea fiind efectuata de organul de urmarire penala.
- consultarea dosarului poate fi restrictionata in cazul in care in urma
consultarii s-ar adduce atingere bunei desfasurari ale urmaririi penale.
3) dupa IUP procurorul poate restrictiona prin ordonanta motivata consultarea dosarului de catre
suspect, pers vat , parte civila , parte responsabila civilmente daca s-ar adduce atingere bunei
desfasurari ale urmaririi penale.
4)dupa punerea in miscare a actiunii penale procurorul poate restrictiona prin ordonanta
motivate consularea dosarului cel mult 10 zile nu se specifica in NCPP 10 zile lucratoare ci 10 zile
din momentul pun in misc a act pen.
5)in cursul procedurii de camera preliminara si judecata inculpatul si avocatul au dreptul de a
studia dosarul penal
6) in cursul judecatii pers vat, partea civila, partea responsabila civilmente au dreptul de a studia
dosarul penal.
IN TOATE FAZELE URMARIRII PENALE AVOCATULUI NU II ESTE INTERZIS IN NICIUN
MOMENT SA STUDIEZE DOSARUL PENAL.
PRINCIPIUL LOIALITATII administrarii probelor este regula potrivit careia este interzisa
utilizarea oricarei strategii sau manopere ce are ca scop administrarea cu rea credinta a unui mijloc
de proba sau care are ca effect provocarea comiterii unei infractiuni in vederea obtinerii unui mijloc
de proba daca prin aceste mijloace se adduce atingere demnitatii persoanei , drepturilor acesteia la
un proces echitabil sau la viata private , totodata sunt protejate implicit si alte drepturi fundamentale
8. Aprecierea probelor

- reprezinta ansamblul proceselor intellective de evaluare a tuturor probelor administrate de


organelle judiciare in vederea aflarii adevarului intr-o cauza penala; organelle judiciare si
instanta de judecata sunt obligate sa lamureasca sub toate aspectele cauza penala pe baza de
probe in vederea aflarii adevarului.

8.Declaratia suspectului sau inculpatului


Def- reprez mijlocul de proba ce consta in relatarile suspectului sau inculpatului cu privire la
fapta si la acuzatia ce i se adduce in legatura cu aceasta, administrat fie pe calea ascultarii, fie
confruntat cu alte persoane , numai declaratiile judiciare constituie mijloace de proba in
procesul penal.
-

Declaratia suspectului este un drept al acestuia si nu o obligatie intrucat acesta poate pastra
dreptul la tacere, poate refuza sa dea declaratii dar organelle judiciare au obligatia de a
respecta drepturile acestuia

Dreptul de a pastra tacerea nu va suferi nicio consecinta

Cand se ia o masura preventiva- organul de urmarire penala, procurorul ori judecatorul de


drepturi si libertati este obligat sai aduca la cunostiinta ca are dreptul de a fi asistat de un
avocat ales sau din oficiu si dreptul de a nu face nicio declaratie atragandu-i-se ca tot ce
declara va fi folosit impotriva sa.

Pe timpul judecatii instanta ii explica inculpatului in ce consta invinuirea , ii adduce la


cunostiinta ca poate sa nu faca nicio declaratie precum si cu privire la dreptul de a pune
intrebari la persoana vatamata , coinculpati , martori , experti.
NEADUCEREA LA CUNOSTIINTA A DREPTULUI DE A PASTRA TACEREA => PROBA
NELEGALA

DECLARATIA SUSPECTULUI/INCULPATULUI POATE FI OBTINUTA


a) Prin ascultare se realizeaza la sediul organului de cercet penala

Ascultarea se poate face la locul unde se afla doar in anumite exceptii cum ar fi
la locul de detentie , la locul de detinere prin videoconferinta

Politistul trebuie sa ii aduca la cunostiinta lungimea interogatoriului

Perioade de odihna

Locul interogatoriului

Se va nota cand a inceput audierea si cand s-a terminat

Audierea se va face cu inregistrare mijloace audio sau audio/video.

Daca nu se poate face se va consemna motivul(lipsa support tehnic)

ASCULTAREA PRESUPUNE 2 ETAPE


a)intrebari si lamuriri prealabile ( nume prenume , adresa etc., calitatea pentru care e
cercetat , drepturile si obligatiile)
b)relatarea orala , libera a faptelor sau imprejurarilor de fapt in legatura cu invinuirea
- in urma audierii suspectul sau inculpatul nu depune juramant
-declaratia se face in scris atat in timpul urm penale cat si in timpul judecatii.- daca este de
accord semneaza daca nu este de acord atunci organul de urmarire penala va consemna in scris
acest lucru in declaratia scrisa.
- pe timpul audierii , inainte poate sa se consulte cu avocatul care poate lua notite
-politistul nu mai e obligat sa ii citeasca cealalta declaratie care a dat-o
-politistul poate sa audieze suspectii/inculpatii cu totii odata ramanand la latitudinea lui
-in cursul judecatii audierea inculpatilor se face in prezenta tuturor inculpatilor, doar daca
instanta considera pentru stabilirea adevarului ca este necesara audierea in parte.
-daca suspectul/inculpatul prezinta semne de oboseaza etc atunci politistul poate intrerupe
audierea si persoana sa fie chiar consultata de un medic.
-in cursul urmaririi penale suspectul/ inculpatul(<16 ani) ascultarea /confruntarea citeaza
parintii, tutore, curator etc
- suspectul/ inculpatul (>16 ani) citarea parintilor etc se face
doar daca se considera necesar de organul de urmarire penala
- in cursul judecatii citarea parintilor ... se face indifferent daca are peste 16 ani sau sub.
-declaratia suspectului / inculpatului este
1) DIVIZIBILA
2)RETRACTABILA daca susp//inculpatul revine de mai multe ori asupra pozitiei
sale initiale atunci in caz de declaratii contradictoriii organul judiciar va retine declaratia
care se coraboreaza cu ansamblul probelor administrate.
b) Prin procedeul probatoriu al confruntarii cand exista contradictii intre declaratii.
- persoanele confruntate sunt audiate cu privire la faptele si imprejurarile in privinta carora
declaratiile date anterior se contrazic.
- in caz de confruntare persoanele pot sa isi puna intrebari lucru consemnat printrun procesverbal.

DECLARATIA PERSOANEI VATAMATE


-

Reprezinta mijlocul de proba ce cuprinde relatarile persoanei vatamate in legatura cu


cauza penala , administrat fie pe calea ascultarii, fie prin confruntarea cu alte persoane.

Poate fi obtinuta
1) Prin procedeul probatoriu al confruntarii
2) Prin ascultare
a. Politistul adreseaza intrebari nume prenumeetc
b. Politistul ii adduce la cunostiinta persoanei vatamate ca in cazul in care inculpatul va fi
privat de libertate , aceasta poate sa fie informata cu privire la punerea in libertate a
acestuia in orice mod.
c. Politistul ii adduce la cunostiinta drepturile
d. Poate sa se consulte inainte in timpul audierii cu avocatul
e. Daca I se face rau sau prezinta semne de oboseala intreruperea ascultarii
f. Declaratia se consemneaza in scris.
g. Daca refuza sa semneze , politistul va consemna in sccris in delaratie acest lucru.
h. Inregistrare declaratiei audio/video se face atunci cand org de cercet penala considera
sau cand persoana vatamata doreste.

DECLARATIA PARTII CIVILE SI PARTII


RESPONSABILE CIVILMENTE
Reprezinta mijlocul de proba ce cuprinde relatarile partii civile sau responsabile
civilmente in legatura cu cauza penala , administrat fie pe calea ascultarii fie pe
confruntarea cu alte persoane.

Declaratia poate fi obtinuta


1)Prin procedeul probatoriu al confruntarii
2)Prin ascultare
a)org judiciar adreseaza intrebari cu privire la nume prenume etc
b) partii civile I se aduc la cunostiinta urmatoarele drepturi
- de a fi asistat de un avocat , in cazul de asistenta obligatorie- avocat din oficiu
-de a apela la un mediator
-de a propune administrarea de probe , de a ridica exceptii si de a pune concluzii cu
privire la latura civila a cauzei.
c) d) e),. la fel ca la persoana vatamata
PROTECTIA PERSOANEI VATAMATE SI A PARTII CIVILE
-

Are drept scop pe de o parte evitarea oricaror riscuri cu privire la aceste persoane iar pe
de alta parte asigurarea fiabilitatii probelor administrate.
Procurorul sau instanta poate dispune protectie in urmatoarele cazuri

o Cand exista o suspiciune rezonabila ca viata integritatea corporala, libertatea , bunurile


sau activitatea profesionala a persoanei vatamate sau a unui membri de familie a
acesteia ar putea fi puse in pericol ca urmare a datelor pe care le furnizeaza organelor
judiciare.
o Cand pers vatamata ori partea civila este minora ori a suferit o trauma ca urmare a sav
infract ori ca urmare a comportamentului ulterior al susp./inculpatului.
o Cand masurile sunt necesare pentru protectia vietii private.
IN CURSUL URMARIRII PENALE procurorul poate dispune
a)supravegherea locuintei si paza ori asigurarea unei locuinte temporare
b)insotirea pers vat ori a membrilor de familie in cursul deplasarilor.
c)protectia datelor de identitate prin acordarea unui pseudonym in declarative
d)audierea pers vat fara ca ea sa fie prezenta , doar prin audio./video cu voce distorsionata

IN CURSUL JUDECATII
A ) = b)= c) = d)
e)nepublicitatea sedintei de judecata pe durata ascultarii persoanei vatamate.

DECLARATIA MARTORULUI
-

MARTORUL este persoana fiziva care are cunostiinta despre o imprejurare determinanta
in legatura cu fapta prevazuta de legea penala savarsita de o alta persoana si care poate
fi ascultata de catre organelle judiciare intro cauza penala.
o Pot fi martori persoanele care au intocmit procese verbale de constatare
Comandantii de nave sau aeronave

Daca a fost condamnat pentru marturie mincinoasa =>nu afecteaza in niciun fel
Persoanele juridice nu pot avea calitate de martor in procesul penal.
Persoanele care sufera de boli psihice etcorganul jud dispune la cerere sau din oficiu orice
examinare necesara a persoanei.
Organul judiciar trebuie sa stie unde sa contacteze martorul telefon fax adresa

DECLARATIA MARTORULUI este supusa principiului liberei aprecieri a probelor.


a) Prin procedeul probatoriu al confruntarii
b) Prin ascultare
a. Ascultarea martorului este obligatorie
b. Martorul are obligatii sa se prezinte la sediu citare

c.
d.
e.

f.

De a depune juramant sau declaratie solemna


De a spune adevarul
Daca martorul refuza sa se prezinte mandat de aducere sau amenda penala
Daca da declaratii mincinoase marturie mincinoasa art 273 ncp
Nu sunt obligati sa dea declaratii:
i. Persoanele obligate sa pastreze secretul professional, de stat , de serviciu daca
ascultarea imprejurarilor face referire la serviciul lui
ii. Sotul , ascendentii, descendentii in linie directa , surorile si fratii suspectului sau
inculpatului
iii. Persoane care au avut calitatea de sot al suspectului/inculpatului
iv. Audierea unui minor sub 14 ani are loc in prezenta unuia din parinti , a tutorelui
sau a persoanei ori a reprezentantului institutiei care ii este incredintat minorul
spre crestere ; daca nu pot participa audierea are loc in prezenta unui
reprezentant al autoritatii tutelare sau a unei rude.
v. Martorii care au dizabilitati poti fi ascultati prin intermediul unui interpret.
vi. Martorul aflat in detentie poate fi audiat la locul de detinere prin videoconferinta.
Ascultarea martorului are 2 etape
i. Intrebari prealabile si juramantul
ii. Relatare orala , libera a faptelor sau imprejurarilor de fapt pe care le cunoaste in
legatura cu cauza penala in care este ascultat.
1. Politistul ii adduce la cunostiinta inainte de audiere faptele sau
imprejurarile pentru care a fost propus ca martor
2. Ascultarea martorilor se face separate
3. Dupa tot ce a declarat I se pot pune intrebari de catre parti, procuror ,
instanta, judecatorul de drepturi si libertati, subiecti procesuali principali
4. Daca I se face rau , politistul opreste audierea.
5. Declaratiile se consemneaza in scris si la sfarsit se mentioneaza ora
inceperii si ora finalizarii
6. Martorul poate solicita si obtine restituirea cheltuielilor de transport ,
intretinere , locuinta si a altor cheltuieli necesare prilejuite de chemarea
lor; daca nu are loc de munca poate primi o compensare.
7. Declaratia martorului este
i. divizibila
ii. Retractabila
PROTECTIA MARTORILOR

-are drept scop pe de o parte evitarea oricaror riscuri cu privire la aceste persoane iar pe de
alta parte , asigurarea fiabilitatii probelor administrate.
-

PROTECTIA MARTORILOR AMENINTATI

1) acordarea statutului de martor amenintat si a masurilor de protectie.


MARTORUL AMENINTAT- este persoana cu privire la care exista o suspiciune rezonabila
ca viata , integritatea corporala, libertatea, bunurile sau activitatea profesionala ori a unui
membru de familie al acestuia ar putea fi puse in pericol ca urmare a datelor pe care le
furnizeaza organelor judiciare sau a declaratiilor sale.
In cursul urm pen si a judecatii idem ca la perssoana vatamata

2)audierea martorului protejat idem ca la persoana vatamata


PROTECTIA MARTORILOR VULNERABILI
este dispusa prin ordonanta de procuror care se pastreaza in conditii de confidentialitate.
- in timpul judecatii se dispune din oficiu, de procuror , la cerere , de catre parti sau persoana
vatamata
- daca procurorul dispune in instanta de judecata ca un martor este vulnerabil atunci va intocmi o
cerere unde va trece numele martorului precum si motivarea concreta , instanta solutionand cererea
in camera de consiliu cu participarea doar a procurorului.
- instanta decide una sau mai multe masuri de protectie a) b) c) d) ca la pers vatamata
a)martorul care a suferit o trauma ca urmare a sav infract ori ca urmare a comportamentului ulterior
al suspectului
b)martorul minor despre care exista indicii ca ar suferi o vatamare
DECLARATIA MARTORULUI PROTEJAT ESTE
DIVIZIBILA SI RETRACTABILA

C O N F R U N TAR E A
-

Este procedeul probatoriu constant in reascultarea simultana a persoanelor intre ale caror
declaratii date anterior in aceeasi cauza penala exista contradictii sau neconcordante in
vederea lamuririi cauzei.
Poate fi dispusa de organelle de urmarire penala sau de instant de judecata
Sunt ascultate persoanele numai cu privire la faptul unde exista neconcordante
Organul de urmarire penala poate solicita partilor confruntate sa solicite intrebari uneia alteia
Declaratiile date se consemneaza intr-un proces-verbal.

PERCHEZITIA
-

Este procedeul probatoriu prin care sunt cautate in vederea ridicarii, obiecte , inscrisuri, sau
orice alte obiecte care pot fi folosite ca probe in procesul penal.
Perchezitia poate fi domiciliara , corporala, informatica sau a unui vehicul,

EXCEPTII DE LA EFECTUAREA PERCHEZITIEI


1) Presedintele nu poate fi perchezitionat pe perioada mandatului
2) Deputatii si senatorii nu pot fi perchezitionati decat cu incuviintarea camerei de unde fac parte
3) Judecatorii, procurorii, si magistratii asistenti nu pot fi perchezitionati fara acordul CSM

Perchezitia corporala
Este procedeul probatoriu ce consta in examinarea corporala externa a unei persoane , a
cavitatii bucale, a nasului, a urechilor, a parului, a imbracamintei, a obiectelor pe care o
persoana le are asupra sa sau sub controlul sau in momentul efectuarii perchezitiei

Organelle de ordine publica si siguranta nationala pot face perchezitie coporala la o persoana
doar in cazul in care au date si indicia temeinice ca infractiunile pe care le vor constata sunt
flagrante.

La efectuarea unei perchezitii corporale nu este necesara emiterea unui mandate de


perchezitie sau ordonanta.

Orice persoana are dreptul sa prinda pe faptuitor si dupa sa-l predea organelor de urmarire
penala impreuna cu corpurile delicte.

-avocatul suspectului nu are voie sa asiste la controlul corporal in cazul infractiunilor flagrante.
-inainte de a incepe perchezitia I se solicita sa predea de bunavoie obiectele cautate iar daca le
da nu se mai impune perchezitia care trebuie sa fie efectuata de o persoana de acelasi sex.
-activitatile effectuate sunt notate intron proces-verbal semnat de ambele parti
a) nume prenume , persoana perchezitionata
b)nume prenume si calitatea persoanei care a facut perchezitia
c)enumerea obiectelor care au fost gasite cu ocazia perchezitiei
d)locul unde este incheiat
e)data si ora la care a inceput si la care s-a terminat efectuarea perchezitiei
f)descrierea amanuntita a locului si conditiilor in care inscrisurile, obiectele sau urmele au fost
descoperite si ridicate , enumerarea si descrierea lor amanuntita pentru a putea fi recunoscute.
-obiectele ridicate sunt pastrate iar cele care nu se ridica sunt fotografiate
Perchezitia unui vehicul
Este procedeul probatoriu ce consta in examinarea exterioriului sau interiorului unui vehicul sau a
unui alt mijloc de transport ori a componentelor acestora cand persoana careia I s-a cerut sa preadea
vreun obiect sau vreun inscris tagaduieste existenta sau detinerea acestora precum si ori de cate ori
exista indicia temeinice ca efectuarea unei perchezitii este necesara pentru descoperirea si
strangerea probelor.
-

Efectuarea se face cand exista o suspiciune rezonabila ca prin efectuarea perchezitiei vor fi
descoperite urme ale infractiunii.
Nu este necesara ordonanta ori mandate de aducere
Avocatul suspectului nu are voie sa asiste la perchezitie

Activitatile se consemneaza intron process verbal (idem mai sus)


Se da o copie a persoanei perchezitionate

Perchezitia domiciliara
Este procedeul probatoriu ce consta in cercetarea locuintei unei persoane fizice, a sediului unei
persoane juridice, sau a oricarui spatiu delimitat in orice mod , care apartine sau este folosit de o
persoana fizica sau juridical pentru descoperirea si strangerea probelor cu privire la infractiunea
pentru care s-a inceput urmarirea penala la conservarea urmelor savarsirii infractiunii sau la
prinderea suspectului sau inculpatului.
-se poate face perchezitie domiciliara si in alte locuinte sau spatii apartinand unor alte persoane
- se poate face perchezitie domiciliara
-mandat de arestare sau a unei hotarari judecatoresti
-inlaturarea unei primejdii privind viata, integritatea fizica sau bunurile unei persoane
-prevenirea raspandirii unei epidemii
!!!!!! Daca organul de urmarire penala intra in locuinta si constata obiecte apartinand unor
infractiuni nu are dreptul de a intocmi acte

Autorizarea perchezitiei domiciliare


A)conditii- perchezitia se face doar daca exista o suspiciune rezonabila ca o persoana a savarsit infr.
- trebuie sa fie IUP dar nu e necesar fata de suspect sau inculpat
b)competenta poate fi dispusa de judecatorul de drepturi si libertati prin inchiere motivate la cererea
procurorului sau in cursul judecatii de instanta din oficiu sau de catre procuror.
In cursul urmaririi penale- competenta de catre judecatorul de drepturi si libertati intocmita
printro cerere de catre procurorul de caz care o va inainta impreuna cu dosarul penal.
Cererea trebuie sa cuprinda
- descrierea locului
-indicarea probelor ori a datelor din care rezulta suspiciunea rezonabila cu privire la sav unei
infractiuni.
-indicarea infractiunii
-nume prenume si daca e necesar descrierea suspectului.
- Judecatorul de drepturi si libertati solutioneaza cererea in termen de 24 ore in camera de consiliu
doar cu prezenta procurorului.

-daca considera ca nu este necesara perchezitia domiciliara dispune prin incheiere respingerea cereri
si nu se poate face atac si nu mai este posibila intocmirea altei cereri pentru aceeasi cauza doar daca
s-au mai descoperit ulterior alte suspiciuni care duc la aceeasi persoana.
In cursul judecatii competenta apartine judecatorului din care face parte din completul de
judecata la care a fost repartizata cauza.

Sesizarea poate fi facuta de procuror sau de instanta


Instanta se pronunta cu privire la perchezitia domiciliara in camera de consiliu
doar cu procurorul.
Daca considera ca e necesara intocmeste mandate de perchezitie si il emite iar
INTOCMIREA MINUTEI ESTE OBLIGATORIE.
Daca nu considera ca se dispunde respinge cererea
Mandatul de perchezitie poate fi folosit o singura data de organul de urm pen.

E F E C TU AR E A P E R C H E Z I TI E I

D O M I C I LIAR E

IN FAZA DE URMARIRE PENALA procuror , politest


IN FAZA DE JUDECATA- mandatul e trimis procurorului,
-poate efectua mandate de perchezitie doar cu ocazia efectuarii unei
cercetari la fata locului.

EFECTUAREA PROPRIU ZISA


-

Se legitimeaza si inmaneaza o copie a mandatului emis de judecator


In mod exceptional perchezitia poate incepe fara inmanarea copiei mandatului cand
o Se fac pregatiri pentru acoperirea urmelor
o Cand exista pericolul ca viata unei pers sa fie pusa in pericol
o Daca exista suspiciunea ca o persoana s-ar putea sustrage procedurii.
o Li se solicita persoanelor sa predea de bunavoie bunurile.
o Li se adduce la cunostiinta ca au dreptul la un avocat si daca doresc se amana dar nu
mai mult de 2 ore din momentul in care este comunicat luanduse masuri de conservare
a locului.
o Perchezitia nu poate fi efectuata pet imp de noapte , org de urm pen pot patrunde intre
orele 06.00-20.00 si daca dureaza dupa ora 20.00 pot continua actele.
o Politistul poate restriction libertatea de miscare a persoanelor prezente in locul unde se
efectueaza perchezitia.
o Nu e necesara prezenta martorilor asistenti.
o Daca persoana e arestata si nu poate fi adusa perchezitia se face in prezenta unui
martor asistent.
o Politistul are dreptul sa sparga usi mobile si alte obiecte unde s-ar putea gasi obiecte.
o Poate ridica doar obiectele ce tin de mandatul de perchezitie
o Dupa identificarea obiectelor, acestea se prezinta persoanei de la care sunt ridicate
dupa care se eticheteaza si se sigileaza.

o Cele care nu pot fi sigilate se impacheteaza.


o Bunurile lasate in custodie pentru pastrare sunt predate org de urm penala oricand
doreste.
o IN CAZUL IN CARE PE TIMPUL PERCHEZITIEI SE CONSTATA CA S-AU
TRANSFERAT BUNURI IN ALTA LOCUINTA ACCESUL IN LOCUINTA RESPECTIVA
SE POATE.
o Activitatile se consemneaza intron process-verbal.
o Persoanele si obiectele gasite la locul respective pot fi fotografiate ori inreg audio/video
o Se lasa o copie a procesului verbal persoanei in cauza
Organele judiciare care efectueaza perchezitia pot folosi forta doar daca
a)exista motive temeinice pentru a anticipa rezistenta armata sau alte tipuri de violenta ori exista un
pericol cu privire la distrugerea bunurilor
b)in cazul unui refuz sau daca nu a fost primit niciun raspuns la solicitarile organelor de a patrunde
inauntru.

Masuri cu privire la bunurile ridicate in urma


Perchezitiei domiciliare

-obiectele si inscrisurile se pastreaza pana la hot def dupa care sunt predate.
-metalele sau pietrele pretioase si obiectele confectionate cu acestea se depun la cea mai apropiata
unitate bancara competenta.
-obiectele de arta si de muzeu , colectiile de valoare se predau spre pastrare instit specializate.
-sumele de bani se consemneaza la o unitate bancara pe numele 1)inculpatului/suspectului , 2) partii
resp civilmente
Bunurile de pe urma perchezitiei domiciliare
-obiectele care nu au treaba cu perchezitia domiciliara sunt predate persoanei careia ii apartin
-obiectele confiscate nu se restituie persoanei perchezitionate
-obiectele ce servesc ca mijloc de proba daca nu sunt supuse confiscarii se predau persoanei careia
ii apartin , in afara de cazul cand prin aceasta restituire s-ar putea stanjeni adevarul.
=organul de urm penala sau judecatorul ii aduc la cun persoanei asupra careia I sau
restituit lucrurile ca e obligat sa pastreze bunurile pana iar la terminarea procesului sa le
restituie.
PERCHEZITIA

INFORMATICA

Se intelege procedeul de cercetare , descoperire , identificare si strangere a probelor


stocate intr-un system informatic sau suport de stocare a datelor informatice, realizat
prin intermediul unor mijloace tehnice si procedure adecvate , de natura sa asigure
integritatea informatiilor obtinute de aceastea.

Conditii
-se poate dispune numai daca exista o suspiciune rezonabila ca prin realizarea acestui procedeu
probatoriu pot fi descoperite ,ridicate sau conservate probe aflate intr-un sistem informatic sau pe un
suport de stocare a datelor informatice cu privire la sav infractiunii pentru care a fost inceputa
urmarirea penala iar obtinerea acestora este necesara pentru buna desf a procesului penal.
-trebuie sa se inceapa IUP IN REM si nu IUP FATA DE SUSPECT
- se efectueaza in prezenta suspectului sau inculpatului care I se mentioneaza faptul ca poate
sa asiste la perchezitie un avocat.
-perchezitia se efectueaza de catre un specialist care e organ judiciar sau din afara acestora si se
face in prezenta procurorului sau organului de cercetare penala dupa care se intocmeste un p-verbal.
AUTORIZAREA PERCHEZITIEI INFORMATICE
-

IN CURSUL URMARIRII PENALE


o Procurorul propune inaintatand dosarul cauzei + ordonanta iar judecatorul de dr si
libertati dispune solutionarea cererii in camera de consiliu impreuna cu procurorul
o Incheierea dispusa de judecatorul de drepturi si libertati nu poate fi atacata prin
cale de atac.
IN CURSUL JUDECATII
o Se dispune de instanta din oficiu
La cererea procurorului / partilor / persoanei vatamate
o Mandatul de efectuare a perchezitiei informatice se comunica procurorului care il va
pune in executare.
CERCETAREA

LA

FATA

LOCULUI

Este procedeul probatoriu ce consta in cercetarea locului unde se banuieste ca s-a savarsit
infractiunea , atunci cand este necesara constatarea directa in scopul determinarii sau
clarificarii unor imprejurari de fapt ce prezinta importanta pentru stabilirea adevarului, precum
si ori de cate ori exista suspiciuni cu privire la decesul unei persoane.
ORGANELE JUDICIARE DISPUNE CFL prin ordonanta
INSTANTA DE JUDECATA prin incheiere.
s

S-ar putea să vă placă și