Sunteți pe pagina 1din 2

Administratia publica si trasaturile caracteristice ale acesteia.

1. Definiti conceptul de administratie publica.


Administratia publica reprezinta ansamblul activitatilor desfasurate de autoritatile
administrative de stat, autonome locale, si , dupa caz de structurile subordinate acestora,
prin care in regim de puterea publica, se executa legea, in sens material, concret sau prin
emiterea de acte normative cu forta juridica inferioara legii sau se presteaza servicii
publice.
Termenul de administratie publica a fost adoptat in 1994, anterior fiind folosit ca
administratie de stat.
Ca obiect de studiu realizarea valorilor politice care exprima interesele generale ale
societatii, interese care sunt formulate prin lege. Cuvintul administratie provine din
l.franceza, ceia ce inseamna a cirmui, iar pentru administratie totalitatea organelor de
stat care desfasoara aceasta activitate.
2. Precizati trasaturile caracteristice administratie publice.
- este o activitate realizata in principal de autoritatile executive si administrative pe care le
numim autoritati ale AP.
- este o activitate de aducere la indeplinirea legii sau dupa caz de organizare sau realizarea
efectiva a serviciului public
- Formuleaza si implementeaza servicii publice
- este o activitate de implementare intr-o varietate de probleme privind comportamentul uman si
efortul uman de cooperare
- difera de administratia privata.
- trebuie sa posede capacitatea de a se autoperfectiona
- trebuie sa aiba un rol important in cadrul transformarilor din societate.
trebuie sa fie in sistem compatibil cu mediul social, sa se adapteze la mediul social, sa admita
participarea cetatenilor la realizarea sarcinlor sale pentru imbunatatirea functionalitatii sistemului
administrativ.
-este un element al mecanismului autoritar statal, adica trebuie sa subordoneze ceilalti mebri ai
societatii vointei sale.
se manifesta subiectiv. Este personificata prin activitatea unor subiecti concreti care au calitatea
de functionari publici.

3. Analizati specificul administratiei publice in raport cu administratia privata


Normele de drept care reglamenteaza modul de organizare, atributiil si actele juridice pe care
le adopta sau emit organelle statului ce realizeaza sarcinile si competentele celor trei puteri
alcatuesc deptul public. Din el fac parte: dr. constitutional, dr. administrative, dr. financiar,
dr. penal, dr. procesual civil si procesual penal, dr. international public. Celelalte norme de
drept care reglamenteaza raporturile dintre persoanele fizice si juridice intre ele , alcatuesc
dreptul privat , care cuprinde dr. civil, dr. muncii, dr. familiei. Dreptul public impreuna cu
dreptul privat alcatuesc sistemul dreptului.