Sunteți pe pagina 1din 1

Formularul D

DECLARAIE PE PROPRIA RSPUNDERE PRIVIND AJUTOARELE DE MINIMIS


Subsemnatul(a) Cotoi Toma, identificat() cu B.I./ C.I. seria MS nr.
, eliberat de Politia Municipiului Reghin
la data de
, cu domiciliul n localitatea Reghin,
sectorul/judeul Mures, n calitate de reprezentant legal al
operatorului economic S.C. MOBILADALIN S.R.L., declar pe propria rspundere urmtoarele:
ntreprinderea nu se afl n dificultate, n conformitate cu prevederile Liniilor directoare comunitare privind ajutorul de stat
pentru salvarea i restructurarea ntreprinderilor n dificultate (publicate n Jurnalul Oficial al UE nr. C 244/2004).
Activitile pentru care solicit finanarea nu fac obiectul altui ajutor de minimis sau orice alt tip de subvenie n cadrul altor
programe/ subprograme cu finanare nerambursabil.
De asemenea declar pe propria rspundere c n ultimii 3 (trei) ani fiscali, inclusiv anul n curs:
Nu am beneficiat de ajutoare de stat i de minimis.
x Am beneficiat de urmtoarele ajutoare de stat i de minimis:
Anul
Nr.
acordrii
crt.
ajutorului

Forma ajutorului

Instituia finanatoare

Programul prin care s-a beneficiat de


finanare

Cuantumul
ajutorului
acordat

2007

Ajutor de minimis

Fonduri nationale

Program national multianual pe 50000 euro


perioada 2002-2009 de sustinere a
investitiilor

2007

Ajutor de minimis

Fonduri nationale

Program
pentru
sprijinirea 9088,7 euro
dezvoltarii IMM-urilor prin fonduri in
limita sumelor platite pentru profitul
brut reinvestit

2006

Ajutor de minimis

Fonduri nationale

Program
pentru
sprijinirea 9708,74
dezvoltarii IMM-urilor prin fonduri in euro
limita sumelor platite pentru profitul
brut reinvestit

n conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 1998/2006 privind aplicarea dispoziiilor art. 87 i 88 din Tratatul CE privind ajutorul de minimis,
publicat n Jurnalul Oficial al UE L379/5/28.12.2006.

Declar pe propria rspundere c toate informaiile furnizate i consemnate n prezenta cerere sunt corecte i complete i
neleg c orice omisiune sau incorectitudine n prezentarea informaiilor n scopul de a obine avantaje pecuniare este
pedepsit conform legii.
Data semnrii

18.08.2008

Funcia

Administrator

Semntura autorizat
i tampila solicitantului

FD-1