Sunteți pe pagina 1din 8

ORDIN

privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor in functie de competenta

Vznd Referatul de aprobare nr. ...................... al Direciei asisten medical,


avnd n vedere prevederile art. 171 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma
n domeniul sntii, cu modificrile si completrile ulterioare,
n temeiul hotrrii de Guvern nr. 144/2010 privind organizarea i funcionarea
Ministerului Sntii, cu modificarile si completrile ulterioare,

ministrul sntii emite urmtorul

ORDIN
ART. 1
(1) In functie de competente, spitalele se clasifica pe 5 categorii, dup cum urmeaz:
a) categoria I - nivel de competen foarte inalt;
b) categoria II - nivel de competen inalt;
c) categoria III - nivel de competen mediu;
d) categoria IV - nivel de competen bazal;
e) categoria V - nivel de competen limitat.
(2) Clasificarea spitalelor din punctul de vedere al acordrii asistenei medicale de urgen
i al ngrijirii pacientului aflat n stare critic se face in conformitate cu prevederile Ordinului
ministrului sntii publice nr. 1764 din 22 decembrie 2006 privind aprobarea criteriilor de
clasificare a spitalelor de urgen locale, judeene i regionale din punctul de vedere al
competenelor, resurselor materiale i umane i al capacitii lor de a asigura asistena
medical de urgen i ngrijirile medicale definitive pacienilor aflai n stare critic,
publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 63 din 26 ianuarie 2007.
ART. 2
n nelesul prezentului ordin, termenii i noiunile folosite au urmtoarele semnificaii:
(1) spitalul cu nivel de competen foarte inalt este spitalul caracterizat astfel :
a) are un numar de 500 -1500 de paturi;
b) are cel mai inalt nivel de dotare cu aparatura si echipamente medicale,
precum si de incadrare cu resurse umane;
c) asigur furnizarea tuturor tipurilor de servicii medicale, inclusiv a celor cu
grad de complexitate foarte inalt;
d) are structuri care funcioneaz ca baze clinice pentru activitatea de
nvmnt, cercetare tiinific-medical i de educaie continu, avnd
relaii contractuale cu o instituie de nvmnt medical superior acreditat.
e) deserveste populaia judetului din aria sa administrativ-teritoriala, precum i
alte judee (1.500.000 3.500.000 locuitori).
(2) spitalul cu nivel de competen inalt este spitalul caracterizat astfel :
a) are un numar de 400 -1200 paturi;

b) are structuri care funcioneaz ca baze clinice pentru activitatea de


nvmnt, cercetare tiinific-medical i de educaie continu, avnd
relaii contractuale cu o instituie de nvmnt medical superior acreditat.
c) deserveste populaia judetului din aria sa administrativ-teritoriala, precum i
a judeelor limitrofe (350.000 1.500.000 locuitori).
(3) spitalul cu nivel de competen mediu este spitalul caracterizat astfel :
a) are un numar de 300 -1000 paturi;
b) deserveste populaia judeului din aria administrativ-teritoriala unde isi are
sediul i, doar prin excepie, din judeele limitrofe (200.000 600.000
locuitori), pentru afeciuni cu grad mediu de complexitate.
(4) spitalul cu nivel de competen bazal este spitalul caracterizat astfel :
a) are un numar de 100 400 de paturi;
b) deserveste populatia pe o raz administrativ-teritoriala de maximum 70 km,
pentru afeciuni cu grad bazal de complexitate.
(5) spitalul cu nivel de competen limitat este spitalul care asigura urmatoarele servicii
medicale, dupa caz :
a) servicii medicale pentru ingrijirea bolnavilor cronici;
b) servicii medicale intr-o singura specialitate (TBC, boli infectioase, psihiatrie,
de recuperare si altele, dupa caz);
c) servicii paleative;
ART. 3
Criteriile care stau la baza clasificrii spitalelor in functie de competente sunt urmtoarele:
a) structura organizatoric a spitalului aprobata in conditiile legii;
b) tipul serviciilor medicale furnizate;
c) personalul de specialitate medico-sanitar incadrat la nivelul spitalului;
d) continuitatea asistenei medicale;
e) dotarea cu echipamente si aparatura medicala.
ART. 4
Pentru clasificarea in categoria I, spitalele trebuie sa indeplineasca, obligatoriu,
urmatoarele conditii minime :
(1) In structura organizatoric a spitalului sunt aprobate, dupa caz, sectii, laboratoare,
servicii de diagnostic si tratament, compartimente, structuri care acorda servicii ambulatorii
de specialitate, servicii de spitalizare de zi si servicii paraclinice ambulatorii in urmatoarele
specialitati :
a) anestezie i terapie intensiv;
b) boli infecioase;
c) cardiologie;
d) dermatovenerologie;
e) diabet zaharat, nutriie i boli metabolice;
f) endocrinologie;
g) gastroenterologie;
h) hematologie;
i) medicin de urgen;
j) medicin intern;
k) nefrologie;
l) neonatologie;
m) neurologie;
n) oncologie medical;
o) pediatrie;
p) pneumologie;

q) psihiatrie;
r) recuperare, medicin fizic i balneologie;
s) reumatologie;
t) chirurgie cardiovascular;
u) chirurgie general;
v) chirurgie oral i maxilo-facial;
w) chirurgie pediatric;
x) chirurgie plastic - microchirurgie reconstructiv;
y) chirurgie toracic;
z) chirurgie vascular;
aa)neurochirurgie;
bb)obstetric-ginecologie (sectie cu minim 3 sali de nastere);
cc) oftalmologie;
dd)ortopedie i traumatologie;
ee)otorinolaringologie;
ff) urologie;
gg)anatomie patologic;
hh)medicin de laborator;
ii) radiologie - imagistic medical.
(2) Spitalul are aprobate in structura organizatoric unul sau mai multe blocuri operatorii
care au cel putin 6 sali de operatie.
(3) Spitalul furnizeaza servicii medicale spitalicesti si/sau ambulatorii, dupa caz, in toate
specialitatile mentionate la alin. (1).
(4) Spitalul are incadrat personal de specialitate medico-sanitar in conformitate cu
normativele de personal in vigoare, pe toate structurile prevazute la alin. (1).
(5) Continuitatea asistenei medicale este asigurata, obligatoriu, de urmatoarele categorii
de personal :
5.1. medici de specialitate :
a)anestezie i terapie intensiv;
b)boli infecioase;
c) cardiologie;
d)medicin de urgen;
e)medicin intern;
f) neurologie;
g)pediatrie;
h)pneumologie;
i) psihiatrie;
j) chirurgie cardiovascular;
k) chirurgie general;
l) chirurgie vascular;
m) neurochirurgie;
n)obstetric-ginecologie;
o)ortopedie i traumatologie;
p)otorinolaringologie;
q)medicin de laborator;
r) radiologie imagistic medical.
5.2. personal sanitar mediu si auxiliar - in conformitate cu normativele de personal in
vigoare.
(6) Spitalul are in dotare si sunt in stare de functionare, obligatoriu, cel putin urmatoarele
echipamente si aparate medicale :
a) aparat de radiologie digitala;
b) aparat tomografie computerizat;

c)
d)
e)
f)
g)

aparat de rezonan magnetic nuclear;


aparat pentru angiografie;
aparate ultrasonografie convenional i Doppler;
aparatur pentru radioterapie;
echipamente automate in laboratorul analize medicale pentru hematologie,
biochimie, microbiologie, imunologie si toxicologie;
h) in cazul spitalelor care au in structura organizatorica aprobata UPU de tip I, este
obligatorie si aparatura prevazuta pentru aceste structuri in Ordinul ministrului
sntii publice nr. 1706/2007 privind conducerea i organizarea unitilor i
compartimentelor de primire a urgenelor, cu modificarile si completarile ulterioare,
publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 724 din 25 octombrie 2007.
ART. 5
(1) Daca un spital nu poate ndeplini condiiile minime prevazute la art. 4, necesare pentru
clasificarea in categoria I, acesta poate incheia contract de colaborare cu unul sau mai
multe spitale din aceeai localitate in vederea asigurarii serviciilor medicale spitalicesti
si/sau ambulatorii, dupa caz, in specialitatile pentru care spitalul nu are structurile proprii
necesare.
(2) Pentru situatia prevazuta la alin. (1), contractul de colaborare se poate incheia numai
daca serviciile medicale care fac obiectul acestuia sunt furnizate cu respectarea
dispozitiilor legale privind incadrarea cu personal si dotarea tehnico-materiala necesara.
(3) Prevederile alin. (1) si alin. (2) se aplica pana la data de 31 decembrie 2011.
ART. 6
Pentru clasificarea in categoria II, spitalele trebuie sa indeplineasca, obligatoriu,
urmatoarele conditii minime :
(1) In structura organizatoric a spitalului sunt aprobate, dupa caz, sectii, laboratoare,
servicii de diagnostic si tratament, compartimente, structuri care acorda servicii ambulatorii
de specialitate, servicii de spitalizare de zi si servicii paraclinice ambulatorii in urmatoarele
specialitati :
a) anestezie i terapie intensiv;
b) boli infecioase;
c) cardiologie;
d) dermatovenerologie;
e) diabet zaharat, nutriie i boli metabolice;
f) endocrinologie;
g) medicin de urgen;
h) medicin intern;
i) nefrologie;
j) neonatologie;
k) neurologie;
l) oncologie medical;
m) pediatrie;
n) pneumologie;
o) psihiatrie;
p) radioterapie;
q) recuperare, medicin fizic i balneologie;
r) reumatologie;
s) chirurgie general;
t) chirurgie pediatric;
u) chirurgie plastic - microchirurgie reconstructiv;
v) neurochirurgie;

w) obstetric-ginecologie (sectie cu minim 3 sali de nastere);


x) oftalmologie;
y) ortopedie i traumatologie;
z) otorinolaringologie;
aa)urologie;
bb)anatomie patologic;
cc) medicin de laborator;
dd)radiologie - imagistic medical.
(2) Spitalul are aprobate in structura organizatoric unul sau mai multe blocuri operatorii
care au cel putin 4 sali de operatie.
(3) Spitalul furnizeaza servicii medicale spitalicesti si/sau ambulatorii, dupa caz, in toate
specialitatile mentionate la alin. (1).
(4) Spitalul are incadrat personal de specialitate medico-sanitar in conformitate cu
normativele de personal in vigoare, pe toate structurile prevazute la alin. (1).
(5) Continuitatea asistenei medicale este asigurata, obligatoriu, de urmatoarele categorii
de personal :
5.1. medici de specialitate :
a) anestezie i terapie intensiv;
b) cardiologie;
c) medicin de urgen;
d) medicin intern;
e) neurologie;
f) pediatrie;
g) psihiatrie;
h) chirurgie general;
i) obstetric-ginecologie;
j) ortopedie i traumatologie;
k) otorinolaringologie;
l) medicin de laborator;
m) radiologie - imagistic medical.
5.2. personal sanitar mediu si auxiliar - in conformitate cu normativele de personal in
vigoare.
(6) Spitalul are in dotare si sunt in stare de functionare, obligatoriu, cel putin urmatoarele
echipamente si aparate medicale :
a) aparat de radiologie digitala;
b) aparat tomografie computerizat;
c) aparat de rezonan magnetic nuclear;
d) aparate ultrasonografie convenional i Doppler;
e) echipamente automate in laboratorul de analize medicale pentru hematologie,
biochimie, microbiologie, imunologie si toxicologie;
f) in cazul spitalelor care au in structura organizatorica aprobata UPU de tip I, este
obligatorie si aparatura prevazuta pentru aceste structuri in Ordinul ministrului
sntii publice nr. 1706/2007 privind conducerea i organizarea unitilor i
compartimentelor de primire a urgenelor, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 7
Pentru clasificarea in categoria III, spitalele trebuie sa indeplineasca, obligatoriu,
urmatoarele conditii minime :
(1) In structura organizatoric a spitalului sunt aprobate, dupa caz, sectii, laboratoare,
servicii de diagnostic si tratament, compartimente, structuri care acorda servicii ambulatorii
de specialitate, servicii de spitalizare de zi si servicii paraclinice ambulatorii in urmatoarele
specialitati :

a) anestezie i terapie intensiv;


b) boli infecioase;
c) cardiologie;
d) dermatovenerologie;
e) diabet zaharat, nutriie i boli metabolice;
f) endocrinologie;
g) medicin de urgen;
h) medicin intern;
i) nefrologie;
j) neonatologie;
k) neurologie;
l) oncologie medical;
m) pediatrie;
n) pneumologie;
o) psihiatrie;
p) recuperare, medicin fizic i balneologie;
q) chirurgie general;
r) obstetric-ginecologie (sectie cu minim 2 sali de nastere);
s) oftalmologie;
t) ortopedie i traumatologie;
u) otorinolaringologie;
v) urologie;
w) anatomie patologic;
x) medicin de laborator;
y) radiologie - imagistic medical.
(2) Spitalul are aprobate in structura organizatoric unul sau mai multe blocuri operatorii
care au cel putin 3 sali de operatie.
(3) Spitalul furnizeaza servicii medicale spitalicesti si/sau ambulatorii, dupa caz, in toate
specialitatile mentionate la alin. (1).
(4) Spitalul are incadrat personal de specialitate medico-sanitar in conformitate cu
normativele de personal in vigoare, pe toate structurile prevazute la alin. (1).
(5) Continuitatea asistenei medicale este asigurata, obligatoriu, de urmatoarele categorii
de personal :
5.1. medici de specialitate :
a) anestezie i terapie intensiv;
b) medicin de urgen;
c) medicin intern;
d) neurologie;
e) pediatrie;
f) psihiatrie;
g) chirurgie general;
h) obstetric-ginecologie;
i) ortopedie i traumatologie;
j) medicin de laborator;
k) radiologie imagistic medical.
5.2. personal sanitar mediu si auxiliar - in conformitate cu normativele de personal in
vigoare.
(6) Spitalul are in dotare si sunt in stare de functionare, obligatoriu, cel putin urmatoarele
echipamente si aparate medicale :
a) aparat de radiologie digitala;
b) aparat tomografie computerizat;
c) aparate ultrasonografie convenional;

d) echipamente automate in laboratorul de analize medicale pentru hematologie,


biochimie, microbiologie, imunologie si toxicologie;
e) in cazul spitalelor care au in structura organizatorica aprobata UPU de tip II, este
obligatorie si aparatura prevazuta pentru aceste structuri in Ordinul ministrului
sntii publice nr. 1706/2007 privind conducerea i organizarea unitilor i
compartimentelor de primire a urgenelor, cu modificarile si completarile ulterioare.
(7) Prevederea de la alin. 6, litera a) si litera b), intra in vigoare incepand cu data de
01.01.2012.
ART. 8
Pentru clasificarea in categoria IV, spitalele trebuie sa indeplineasca, obligatoriu,
urmatoarele conditii minime :
(1) In structura organizatoric a spitalului sunt aprobate, dupa caz, sectii, laboratoare,
servicii de diagnostic si tratament, compartimente, structuri care acorda servicii ambulatorii
de specialitate, servicii de spitalizare de zi si servicii paraclinice ambulatorii in urmatoarele
specialitati :
a) anestezie i terapie intensiv;
b) medicin de urgen;
c) medicin intern;
d) pediatrie;
e) chirurgie general;
f) obstetric-ginecologie (sectie cu minim 1 sala de nastere);
g) medicin de laborator;
h) radiologie - imagistic medical.
(2) Spitalul are aprobate in structura organizatoric unul sau mai multe blocuri operatorii
care au cel putin o sala de operatie.
(3) Spitalul furnizeaza servicii medicale spitalicesti si/sau ambulatorii, dupa caz, in toate
specialitatile mentionate la alin. (1).
(4) Spitalul are incadrat personal de specialitate medico-sanitar in conformitate cu
normativele de personal in vigoare, pe toate structurile prevazute la alin. (1).
(5) Continuitatea asistenei medicale este asigurata, obligatoriu, de urmatoarele categorii
de personal :
5.1. medici de specialitate :
a) medicin intern;
b) pediatrie;
c) chirurgie general;
d) obstetric-ginecologie;
5.2. medic de specialitate sau cu atestat in medicin de urgen;
5.3. personal sanitar mediu si auxiliar - in conformitate cu normativele de personal in
vigoare.
(6) Prevederea de la alin. 5.2. intra in vigoare incepand cu data de 01.01.2012.
(7) Continuitatea asistenei medicale se asigur prin cel puin 2 linii de gard organizate
astfel :
a) linie de garda pentru specialitatile medicale;
b) linie de garda pentru specialitatile chirurgicale.
(7) Spitalul are in dotare si sunt in stare de functionare, obligatoriu, cel putin urmatoarele
echipamente si aparate medicale :
a) aparat de radiologie conventionala;
b) ecograf;
c) echipamente corespunzatoare in laboratorul de analize medicale pentru
hematologie, biochimie si microbiologie;

d) in cazul spitalelor care au in structura organizatorica aprobata CPU, este obligatorie


si aparatura prevazuta pentru aceste structuri in Ordinul ministrului sntii publice
nr. 1706/2007 privind conducerea i organizarea unitilor i compartimentelor de
primire a urgenelor, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 9
Pentru clasificarea in categoria V, spitalele trebuie sa indeplineasca urmatoarele doua
conditii, cumulativ :
1) furnizeaza numai urmatoarele servicii medicale, dupa caz :
a) servicii medicale pentru ingrijirea bolnavilor cronici in mai multe specialiti;
b) servicii medicale pentru ingrijirea bolnavilor cronici intr-o singura specialitate
(TBC, boli infectioase, psihiatrie, de recuperare si altele, dupa caz);
c) servicii de ngrijiri paleative sau medico-sociale.
2) nu indeplineste conditiile minime necesare pentru clasificarea in una dintre
categoriile I - IV.
ART. 10
Direciile de specialitate din cadrul Ministerului Sntii, direciile de sntate public
judeene i a municipiului Bucureti, ministerele i instituiile cu reea sanitar proprie,
precum i spitalele publice vor duce la ndeplinire dispoziiile prezentului ordin.
Art. 11
Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.

M I N I S T R U,
CSEKE ATTILA