Sunteți pe pagina 1din 3

CUPRINS

Introducere/Argument
(aici se prezint motivaia alegerii temei respective care trebuie sa fie mai
ales una stiintifica, dar poate fi adaugata si una personala: ex. studentul
lucreaza in invatamant si si-a ales o lucrare pe teme de educatie; se prezinta
nivelul de cunoastere a temei si cateva exemple de cercetari + autori clasice
+actuale pe tema aleasa; in final se face o descriere in cuvinte a ceea ce
contin capitolele lucrarii)
Capitolul I. ..............(teorie)
Capitolul II. ............... (teorie)
Capitolul III. ..................... (teorie)

*Capitolele de teorie nu trebuie sa fie mai mult de 3. In ele se prezinta pe


subcapitole aspecte privitoare la conceptele menionate in ipoteze !!! Prin
urmare, nu umflam capitolele de teorie cu tot felul de informaii... Oricum,
teoria reprezinta din lucrare.
In aceste capitole, subpunctele surprind conceptul abordat de la general la
particular:
Ex. am o ipoteza despre adolescenta si stima de sine. Atunci am un capitol
despre problematici specifice adolescentilor structurate pe subcapitole, iar
ultimul subcapitol se va referi la stima de sine la varsta adolescentei.

Capitolul III sau IV. Designul cercetarii


4.1. Obiectivele cercetarii (5-6 obiective formulate general)
4.2. Ipotezele cercetarii (minim 2 ipoteze formulate cu: daca.... atunci...; cu
cat..., cu atat.... !!! conceptele ce se trec in spatiul punctat trebuie sa fie
masurabile cu testele pe care le prezentam mai jos in lucrare + sa fie
abordate dpvd teoretic in primele capitole)
4.3. Metode, tehnici si instrumente ale cercetarii
- se da o scurta definitie pentru fiecare din metodele, tehnicile si
instrumentele folosite (ex. observatia, anamneza, studiul de caz,
chestionarul, testul psihologic este....etc.), citate din lucrari de metodologie
in psihologie dupa care ati invatat in facultate.

- se prezinta sintetic instrumentele folosite: denumirea, ce masoara, cine a


creat instrumentul si in ce an, itemii din care e format (ex. itemii 2, 15, 26,
36 masoara stima de sine etc.)
-trebuie sa avem minim 2 instrumente
- daca mentionam observatia ca metoda, atunci trebuie sa atasam in Anexe
o Fisa de observatie pe care am folosit-o in teren.
4.4. Participantii la cercetare
- se mentioneaza cand, unde si cu cine am lucrat (variabilele sociodemografice sau profilul participantilor la cercetare)
- pt cercetare CANTITATIVA minim 30 participanti alesi dupa aceleasi criterii
socio-demografice
- pt cerecetare CALITATIVA: 10 studii de caz-indivizi (participantii alesi cu
aceeasi problematica) sau 5 cupluri sau 3 familii
Daca studentul/masterandul este inscris in formare intr-o forma de
consiliere psihologica sau psihoterapie poate mentiona in lucrare si
interventii de asemenea natura, daca nu se rezuma la aplicarea
instrumentelor si interpretarea rezultatelor.
4.5. Analiza si interpretarea rezultatelor cercetarii
Pt cercetare CALITATIVA:
4.5.1. Cazul S.P.
4.5.2. Cazul M.V. (etc.)
Concluzii si recomandari
-

Daca cercet este calitativa, se vor face recomandari in functie de


problemele identificate la fiecare caz prezentat, la sfarsitul lui.

Recomandarile (5-6) trebuie sa aiba un caracter practic, aplicativ (ex.


le recomand celor din cuplu sa urmeze terapie de cuplu sau chiar
anumite exercitii, mentionate, de comunicare sau negociere sau
rezolvare de conflicte)

Se vor face si 2-3 recomadari de posibile cercetari viitoare pornind de


la cercetarea de fata (asta arata si ca nu te dai mare sa crezi ca ai
cercetat tu tot pe tema respectiva in lucrarea ta

Anexe

Anexa 1. .............. denumirea (Ex. Fisa de observatie)


Anexa 2. ..................... etc.
Bibliografie
-

Numerotate titlurile, in ordine alfabetica dupa numele autorilor

A se vedea o carte mai noua la Bibilografia de final pt a respecta


standarul de redactare
In text se vor folosi ghilimele pentru citate si functia Footnote (Note de
subsol)pentru a introduce datele cartii si nr de pagina.
A se vedea folosirea lui Ibidem, Idem, Op.cit, apud si altele in
interiorul lucrarii