Sunteți pe pagina 1din 43

CUPRINS

Cap 1. Introducere Date din literatura de specialitate privind dehidrogenarea


etilbenzenului la stiren.
Cap 2. Date initiale de proiectare .
Cap 3. Stabilirea bilantului de materiale pe reactorul de dehidrogenare a
etilbenzenului .
Cap 4. Dimensionarea zonei de ractie a reactorului adiabataic .
Cap 5. Calculul caderii de presiune pe zona de reactie catalitica .
Cap 6. Descrierea fluxului tehnologic .
Cap 7. Norme de SSM si PSI .
Anexe
Bibliografie

INTRODUCERE

CAPITOLUL 1
Procesul tehnologic de dehidrogenare este aplicat in industria petrochimica pentru
fabricarea unor monomeri in vedera obtinerii diferitelor tipuri de cauciuc sintetic , mase
plastice si fire sintetice.
Transformarea etilbenzenului in stiren se face printr-o reactie puternic endoterma
ce are loc dupa urmatorul mecacnism global :
C6H5-CH2-CH3

C6H5-CH=CH2 + H2

0
H 298 = 125 KJ / mol

Favorizata de tempeaturi ridicate si presiuni joase, se aseamana in princpiu cu


fabricarea butadienei din butene , sau cu dehidrogenarea primara observata la cracarea in
faza de vapori a hidrocarburilor in lipsa catalizatorilor , reactie care se dasfasoara la
temperaturi de 700 800 0C, cu conversii de 20 30% , randamentul global nedepasind 50
60 %.
Ca si procesul de reformare a hidrocarburilor , si reactia de dehidrogenare este
favorizata de prezanta aburului , ca si gaz inert cu scopul diluarii efluentului de reactie in
vederea protejarii stratului catalitic , aburul reducand procesul de depunere a cocsului pe
suprafata acestuia.
Aburul mai are si rolul de aduce un aport de caldura in sistemul de reactie , de a
reduce presiunea de vapori a hidrocarburilor cu deplasarea echilibrului de reactie in favoarea
obtinetii stirenului .
Rolul catalizatorului este acela de a mari selectivitatea si de diminuare a nivelului
termic al acesteia in jurul valorii de 550 560 0C si la presiuni de 1 3 barg in instalatiile
mai vechi , si 1 bar la cele mai noi.
Procesul este unul adiabatic cu scopul eliminarii preaincalzirii materiei prime si de
prelungire a timpului de serviciu al catalizatorului , diminuand depunerea de cocs pe acesta.
2

In afara reactiei de dehidrogenare propriu-zise , in acelasi timp mai au loc si reactii


secundare ,care reduc selectivitatea , acestea sunt :
-

dezalchilarea etilbenzenului :
C6H5-C2H5

H 298 = 103,19 KJ / mol

C6H6 + C2H4

formarea cocsului ;
C6H5-C2H5 8C + 5 H2
hidrodezalchhilarea etilbenzenului ;
C6H5-C2H5

+ H2 C6H5-CH3+ CH4

H 298 = - 66,045 KJ / mol

reformarea carbonului la CO2 si hidrogen , in prezenta vaporilor de apa;


8C + 16 H2O 8CO2 + 16 H2

In primele procese industriale de obtinere a stirenului s-a folosit un catalizator


constituit dintr-un amestec de trei componenti ZnO/Al 2O3si CaO , care la temperatura de
600 675 0C conducea la obtinerea unei conversii de 38% si a unei selectivitati de
aproximativ 82%.
In prezent se folosesc catalizatori exclusiv pe baza de oxizi de fier promotati cu
compusi ai Potasiului , Cromului ,Vanadium sau Cupru sau ai altor metale rare .
Acesti catalizatori sunt caracterizati de o buna stabilitate mecanica in prezenta
vaporilor de apa, o acivitate si selectivitate ridicata si o durata de serviciu mare .
Ca si component principal Fe2O3 , are rolul de suport al catalizatorlui propriu-zis
care , prin promotare cu un compus alcalin conduce la o crestere cu un ardin de marime,
pentru viteza de reactie .

REALIZAREA INDUSRIALA A PROCESULUI DE DEHIDROGENARE A


ETILBENZENULUI
Dehidrogenarea etilbenzenului la stiren, se face industrial in reactoare catalitice
care au catalizatorul dispus in staturi fixe cu functionare in regim izoterm sau adiabatic.
Diferenta intre cele doua reactoare consta in maniera in care se aduce aportul de
caldura in zona de reactie , tinandu-se seama de faptul ca atat etilbenzenul , cat si stirenul

sufera procese de descompunere termica la un nivel al acesteia care depaseste valoarea de


610 0C.
La valori ale temperaturii in jurul a 6000C se obtin conversii optime ale
etilbenzenului in stiren ; la reactorul adiabatic sursa de caldura este constituita din aburul
supraancalzit cu care se amesteca materia prima inainte de a veni in contact cu stratul de
catalizator , nivelul temperaturii se situeaza in jurul valorii de 630 0C , abtinandu-se
randamente in stiren de aproximativ 88 -91% .
In reactorul izoterm , caldura se asigura cu ajutorul unui fascicul tubular si se
mentine constanata in intreg stratul de catalizator , la valori de 580 - 610 0C cu un
randament de 94 % cu o converise de 40 % , mai mare cu 3% ,randament in stiren decat in
cazul reactorului adiabatic.
Reactoarele izoterme sunt mai greu operabile si mai

costisitore decat cele

adiabatice , impun o puritate mai mare a materiei prime cu valori maxime de xileni de
aproximativ 0,2% .
La procesele adiabatice , amestecul de materie prima proaspata si de materie
recirculata este preancalzit la 850C prin preluarea caldurii apei provenite din condensarea
aburului tehnologic .
La iesirea din reactor, produsele de reactie a o temperatura de 465 580 0C ,
caldura acestora fiind cedata in supraincalzitor si evaporatorul de materi prima; dupa
supraincalzitor temperatura gazelor de reactie scade la 3900C , iar dupa evaporator scade la
aproxomativ 330 0C .
Se cantinua racirea si separarea prafului de catalizator antrenat prin spalare cu apa,
pana la 100 0C .
Dupa spalarea cu apa , gazele de reactie sunt condensate si comprimate la 2 barg
cu ajutorul suflantei si sunt dirijate la faza de condensare cu sola.
Din gazle de reatie , reziduale sunt absorbite hidrocarburile care contin aproximativ
37 % stiren , 61% etil benzen ,1,1% toluen , 0,6 % benzen si 0,2% polimeri .Randamentul
dehidrogenarii este > 90% la conversii de 35 40 % ,durata de serviciu a catalizatorului este
de peste un an.

INTREBUINTARILE STIRENULUI
Industrial, procesul de polimerizare a stirenului se poate aplica in solutie, suspensie
sau emulsie . La polimerizarea in solutie , stirenul si solventul reactioneaza intr-un reactor
prevazut cu manta si agitator ,polimerul format contine monomer nereactioant si solvent
care se recupereaza prin distilare . Procedeul de polimerizare in suspensie este similar celui
de polimerizare in solutie , cu exceptia ca in locul solventului se foloseste apa in care
stirenul se afla in suspensie , suspensie care se face cu ajutorul unor dispersanti de tipul
alcoolului polivinilic .
Polistirenul brut, sub forma de particule fine, se spala pentru a se indeparta
impuritatile , este uscat prin centifugare si uscarae cu aer cald .
Se poate obtine polidtiren de diferite tipuri cu un domeniu larg de aplicabilitate iin
industrie .
In amestec cu cauciucul se obtine cauciucul polistiren butadienic , se poate obtine
si polistirenul antisoc ABS , se mai foloseste si sub forma de folii pentru ambalaje ,
pentru confectioanrea de containere alimentare sau sub forma de polistiren expandat , un
bun izolator termic.

CAPITOLUL 2
CALCULUL TEHNOLOGIC AL UNUI REACTOR ADIABAIC FOLOSIT
PENTRU FABRICAREA STIRENULUI PRIN DEHIDROGENREA ETILBENZENULUI.

1
-

Date initiale de proiectare


Capacitatea instalatiei : 94 000 Stiren, t/an ;
Puritatea stirenului : 99.4 % masa ;
Conversia etilbenzen la stiren : 40.5 % masa ;
Pierdere etilbenzen din alimentare : 2.1 % masa ;
Pierderea de stiren produs : 2 % masa ;
Numarul de ore de functionare pe an : 8000 ore ;
Raportul abur/etilbenzen intrare reactor : 3.5%/1 ;
Conversia in reactia secundara 1 : 30% masa ;
5

Conversia in reactia secundara 2 : 45% masa ;


Conversia in reactia secundara 3 : 25% masa ;
Compozitia materiei prime proaspete :
- EB
= 99.8 % masa ;
- Benzen = 0.2 % masa ;
Compozitia materei prime recirclate :
- EB
= 99.5% masa ;
- Benzen = 0.1 % masa ;
- Toluen = 0.2 % masa ;
- Stiren = 0.2 % masa ;
Caracteristicile catalizatorului :
- d =2.5 mm ; l = 10 mm , fractia de volum liber
- densitatea

= 0.35 m3/m3;

= 1441 kg/m3

Caracteristicile inelelor ceramice :


Linel
- de = 25 mm ; di =19 mm ;
= 25 mm ; fractia de volum liber

0.75 m3/m3;
- suprafata specifica a inelului = 204 m2 /m3 ;
- diametrul interior al reactorului = 4.1 m ;
- Curba de vaiatie a selectivitatii in stiren fata de conversia etilbenzenului in
stiren
Conversia etilbenzen,Cu
Selectivitate

0
100

10
98.9

20
95.5

30
92.0

40
87.7

Parametrii de operareai instalatiei


- Temperatura de intrare in vaporizator a materiei prime = 25 0C ;
- Temperatura de intrare in preancalzitor a aburului + materia prima = 150 0C ;
- Temperatura de iesire din supraincalzitor = 520 0C ;
- Temperatura de intrare in reactor = 635 0C = 908 K ;
- Presiunea la intrare in reactor = 1.7 atm ;

CAPITOLUL 3

3.1.1 Calculul capacitatii reactorului


Gstiren =

94000 x 1000 kg/an


8000 ore/an

= 11750 kg/h stiren ;

50
85

105
100
95

selectivitatea

90
85
80
75
5

10

15

20

25

30

35

40

45

conversia utila

3.1.2 Calcul selectivitatii de transformare a etilbenzenului instiren :

Din curba de variatie a selectivitatii in stiren fata de conversia etil benzen in


stiren ,rezulta o selectivitate de 87 %.

3.1.3. Calculul conversiei etilbenzenului in produse secundare :


7

50

55

Converia totala a etibenzenului in stiren si produsi secundari de reactie este :

Ct =

Cu
0.405
x 100=
x 100=46.5
S
0.87

EB proaspat

EB recirculat
EB alimenta
reactor

Reactor

stiren

EB nereactionat

Produse
secundare

Conversia etilbenzenului in produse secundare de reactie este egala cu :


CEB produsi secundari = 46.5 40.5 = 6.0 % masa ;

3.1.4 Calculul cantitatii de etilbenzen necesar alimentarii instalatiei :


8

a) Gstiren pur = Gstiren x 99.4 / 100 = 11679.5 kg/h


b) Gpierderi stiren pur = 11679.5 x 2 / 100 = 233.5 kg/h

Debitul de stiren total este egal cu :


G St tot = Gstiren pur + Gpierderi stiren pur = 11679.5 + 233.5 = 11913 kg/h

Debitul de etil benzen reactionat este egal cu :


GEb react = ( G St.tot / MSt ) x MEb = 12142 kg/h ;
Debitul de etilbenzen alimentat :
GEb alim=

G Eb .react 12142
=
=29980.24
Conv .utila 0.405

kg/h ;

Debitul de etilbenzen transformat in produsi de reactie :


GEb.transf = GEb.alim. * Conv.totala = 29980.24

* 0.46 = 13790.9 kg/h;

Debitul de etilbenzen , pierderi din alimentare :


GEb.pierd. = GEbtrans.produsi * 0.021 = 13790.9 * 0.021 = 289.6 kg/h ;
Debitul de etilbenzen proaspat :
GEb.proaspat = GEbtrasf .produsi + GEb.piersderi = 14080.44 kg/h ;
Debitul de etilbenzen recirculat :
GEb.recirc = GEb.alim * (1- Ct ) = 29980.24( 10.465 ) =16039.4 kg/h;
3.1.5 Calculul consumului specific de etilbenzen.
GEb. =

Geb . alim
Gstiren

29980.24
=
2.516 kg Eb / kg Stiren;
11913

3.1.6. Calculul materiei prime ce alimenteaza reactorul.


Se calculeaza compozitia materie prime proaspete si a celei recirculate.
Materia prima proaspata :
Debitul de etilbenzen proaspat :
GEb.proaspt =

99.8
GEb . proaspat =0.998
14080.5 = 14052.34 kg/h ;
100
Debitul de benzen proaspat :

GBz.proaspat =

0.2
GEbproaspat=0.00214052.34=28.1
kg/h ;
100
Compozitia meteriei prime recirculate :

Gm.p.recirc =

GEb .recirc . 16039.4


=
10,005
10.005

= 16120 kg/h;

Debitul de benzen recirculat :


GBz.recirc. =

0.1
Gm. precirc=0.00116120=16.120
kg/h;
100
Debitul de toluen recirculat :

GT.recirc =

0.2

Gm.p.recirc = 0.002* 16120 = 32.24 kg/h;


100
Debitul de stiren recirculat :

GSt.recirc =

0.2
Gm . p .recirc =0.00216120=32.24
100

kg/h ;

Debitul de etilbenzen recirculat :


GEb.recirc =

99.5

Gm.p.recirc. = 0.995 * 16120 = 16039.4 kg/h;


100

10

Compozitia materiei prime proaspete si a celei recirculate :


Tabel 3.1
Mat. prima proaspata
% masa
Kg/h
99.8
14052.34
28.1
0.2

COMPONENT
Etilbenzen
Benzen
Toluen
Stiren
TOTAL

100

Mat. Prima recirculata


% masa
Kg/h
99.5
16039.4
16.120
0.1

14080.44

0.2
0.2
100

3.1.7 Calculul debitului de abur .


Gabur = Gm.p * 3.5 = 30200.44 * 3.5 = 105701.5 kg/h ;

3.1.8 Calculul debitelor de produse secundare .


Reactia principala :
C6H5- C2H5

C5H5- C2H3 + H2
Debitul de hidrogen :

GH2 =

M H 2 xGst
Mst

2 x 11913
=229.1
kg/h;
104
Reactiile secundare :

1.

C6H5- C2H5

C6H6 + C2H4

2.

C6H5- C2H5 + 16 H2O 8 CO2 + 21 H2

3.

C6H5- C2H5 + H2 C6H5 CH3 + CH4

11

32.24
32.24
16120

Calculul conversiilor pentru reactiile secundare .


Conversia pentru reactia secunadara 1 :
30
( CtCu )=0.3( 46.540,5 )
= 1.8 % ;
100

CRS1 =

Conversia in reactia secundara 2 :


45
100

CRS2 =

* ( Ct Cu ) = 0.45 * ( 46.5 40.5 ) = 2.72 % ;


Conversia in reactia secundara 3:

25
100

CRS3 =

* (Ct Cu ) = 0.25 * ( 46.5 40.5 ) = 1.5 % ;

Calculul cantitatii de etilbenzen consumat in prima reactie secunadara:


GEb.RS1 = GEb.alim * CRS1 =

29980.24 * 0.018 = 539.6 kg/h ;

Calculul produsilor de reactie :


GBz =

GEtena =

MBz x GEb . RS 1
MEb
28 x 539,6
106

78 x 539.6
106

= 397 kg/h ;

= 142.5 kg/h ;

Calculul cantitatii de etilbenzen consumat in reactia secundara 2 :


GEb.RS2 = GEb.alim * CRS2 = 29980.24

* 0.0272 = 815.46 kg/h ;

12

16 x 18 x 815.46
106

Gab. =

= 2215.6 kg/h ;

Calculul cantitatii produsilor de reactie :


8 x 44 x 815.46
106

GCO2 =

GH2 =

21 x 2 x 815.46
106

= 2707.9 kg/h ;

= 323.1 kg/h ;

Calculul cantitatii de etilbenzen consumat in reactia secundara 3 :


GEb.RS3 = GEb.alim * CRS3 = 29980.24 * 0.015 = 449.7 kg/h ;
Calculul cantitati de reactanti :
GEb.RS3 = 449.7 kg/h ;
2 x 449.7
106

GH2RS3 =

= 8.48 kg/h ;

Calculul cantitatii produsilor de reactie din reactia secundara 3 :


GToluen =

92 x 449.7
106

= 390.3 kg/h ;

GMetan =

16 x 449.7
106

= 67.9 kg/h ;

Compozitia gazului de contact la iesire din reactor .


Tabel 3.2
COMPONEN
T

Mi
Kg/kmo

Kg/h

INTRARI
Kmol/h % mol

13

Kg/h

IESIRI
Kmol/h

% mol

Etilbenzen

106

Benzen
Toluen
Stiren
Etena
Metan
CO2
Hidrogen
Apa

78
92
104
28
16
44
2
18

TOTAL

29980.24 282.83
44.22
32.24
32.24
105701.5
135790.4
4

4.6

16039.4

151.3

2.42

0.567
0.350
0.31
5872.3

0.0092
0.0056
0.0050
95.38

397
390.3
11913
142.5
67.9
2707.9
314.6
103485.9

5.09
4.24
114.5
5.089
4.24
61.54
157.3
5749.2

0.081
0.0678
1.83
0.081
0.068
0.98
2.51
91.95

6155.4

100

135458.5

6252.4

100

3.1.9 Calculul masei moleculare medii a gazului de contact .

Debitul masic total intrat


Debitul molar total iesit

= 135790.44 / 6252.5 = 21.71 kg/kmol ;

3.2 Dimensionarea zonei de reactie pentru reactorul adiabatic cu curgere axiala.

Dimensionarea zonei de reactie se bazeaza pe calcule de bilant material si termic


efectuate pe tronsoane ale reactorului , pentru care se impun anumite valori ale conversiei
materiei prime in produsi de reactie .
Pentru a se verifica bilantul termic , se iau in considerare atat reactiile principale,
cat si reactiile secundare .
Principalele reactii ale procesului :
Reactia principala de dehidrogenare a etilbenzenului la stiren:
C6H5- C2H5

C5H5- C2H3 + H2

Reactia de dezalchilare a etilbenzenului la benzen si etena :


C6H5- C2H5
14

C6H6 + C2H4

Reactia de hidrodezalchilare, la toluen si metan :


C6H5- C2H5 + H2 C6H5 CH3 + CH4
Reactia de decompunere in elemente :
C6H5- C2H5 8 C + 5H2
8 C + 16 H2O 8 CO2 + 21 H2
Calculul vitezei de reactie in functie de proces , se face cu urmatoarea relatie :
= k1 * (PEb -

PSt xPH 2
Kp

constantele , k1 si Kp se calculeaza cu relatiile empirice :


log k1 = -

log Kp = -

4770
T
6447
T

+ 4.1 [

4770
kmol St
+4.1
T
h x atm x kg . cat ] k1 = 10

+ 6.8 [

6447
kmol St
+6.8
T
h x atm x kg . cat ] Kp = 10

3.2.1. Calculul caldurilor specifice ale reactantilor si produsilor de reactia pentru


fiecare din reactiile care au loc, si a entalpiilor de fornare .

cpi = a +bT +cT2 + dT3 , [kcal / mol* K]


dH = dcp
T

HdT = cpdT
0

15

a+bT + c T
( + d T 3)dT
T

HdT =
0

H T0 = H f0 + aT + b

T2
T3
T4
+ c + d
2
3
4

a) cp - CH4
Constanata
Valoare

a
4.75

b
0.012

c
0.303*10^-5

d
-2.63*10^-9

a
0.994

b
0.03735

c
-1.993*10^-5

d
4.22*10^-9

a
6.85

b
0.08533

c
-2.473*10^-5

d
0

6.88

0.66*10^-4

2.79*10^-7

a
6.89

b
0.003283

c
-3.43*10^-7

d
0

b) cp C2H4
Constanata
Valoare

c) cp CO2
Constanata
Valoare
d) cp-H2
Constanata
Valoare

e) cp -H2O
Constanata
Valoare

f) cp - Benzen

16

Constanata
Valoare

a
-8.65

b
0.1158

c
-7.45*10^-5

d
1.854*10^-8

a
-8.213

b
0.1336

c
-8.23*10^-5

d
1.92*10^-8

a
-8.4

b
0.1593

c
-1.00*10^-4

d
2.395*10^-8

a
-5.968

b
0.1435

c
-9.15*10^-5

d
2.20*10^-8

g) cp -Toluen

Constanata
Valoare

h) cp - Etilbenzen

Constanata
Valoare

i) cp Stiren

Constanata
Valoare

Calculul caldurilor specifice ale componentilor , in domeniul de temperatura


( 788 908 ) K .
Tabel 3.3
Comp
Temp.K
788

CH4

C2H4

CO2

H2

Abur

Benzen

Toluen

14.82

20.11

72.554

7.105

9.264

44.852

798

14.91

20.25

73.368

7.110

9.291

808

15.036

20.387

74.182

7.115

818

15.15

20.520

74.995

7.120

17

Etil.be

Stiren

55.354

n
66.752

61.058

45.164

55.747

67.211

61.457

9.318

45.470

56.133

67.661

61.848

9.345

45.770

56.511

68.103

62.231

828

15.27

20.651

75.807

7.125

9.373

46.063

56.883

68.537

62.607

838

15.38

20.780

76.619

7.131

9.400

46.351

57.247

68.963

62.976

848

15.559

20.858

77.431

7.136

9.427

46.633

57.606

69.38

63.33

858

15.666

20.984

78.242

7.142

9.454

46.91

57.956

69.795

63.69

868

15.773

21.107

79.053

7.147

9.481

47.18

58.301

70.193

64.038

878

15.879

21.229

79.863

7.153

9.508

47.446

58.639

70.587

64.38

888

15.984

21.35

80.672

7.158

9.534

47.706

58.971

70.974

64.71

898

16.088

21.468

81.482

7.164

9.561

47.96

59.296

71.354

65.04

908

16.19

21.585

82.290

7.169

9.588

48.211

59.615

71.727

65.36

Calculul entalpiilor de formare la intrare in reactor .


Reactia de dehidrogenare a etilbenzenului :
1. C6H5- C2H5
T
f

H = H

298
f

C5H5- C2H3 + H2
2

bT
cT
dT
+ aT +
+
+
2
3
4

Caldurile de formare ale reactantilor sunt :

Comp.

EB

St

Tol

CH4

C2H4

CO2

Abur

H2

H 298
f

7,12

35,2
2

19,82

11,95

-17,889

12,49
6

-94,052

-57,798

k
cal/mol

0,878 10 5
a=9,312 ; b=-0,0158 ; c=

18

0,195 10 8
; d=

Calcura de formare la 298 K in reactia 1 este :


298
298
298
H 298
r 1 = H fSt + H fH 2 H fEb = 35.22 +0 7.12 = 28.1

kcal/mol=28100kcal/kmol;

H 298
r 1 =28100 aT +

bT 2
cT 3
dT 4
+
+
2
3
4

H 298
r 1 =28100+9.3122980.0158

298
298
+ 0.878105
2
3

298
-0.195* 4

25952.97 kcal/kmol .

Tabel 3.4 Caldurile de formare reactia principala.


Temperatura ,K

Kcal/ Kmol

798

29617.27

808

29629.4

818

29640.97

828

29651.99

838

29662.49

848

29672.45

858

29681.9

868

29690.83

878

29699.26

888

29707.19

898

29714.63

908

29721.59

Reactia de dezalchilare a etilbenzenului la benzen si etena :


2 . C6H5- C2H5

C6H6 + C2H4
0,0467 10 5

a=0,694 ; b=-0,00615 ; c=
19

1,19 10 9
;

d=

298
298
298
H r298
2 H fB H fC 2 H 4 H fEB 19,82 12, 496 7,12 25,196 Kcal / mol 25196 Kcal / Kmol

25196 H 20 0,694 298 0,00615

298 2
298 3
298 4
0,0467 10 4
1,19 10 9
2
3
4

H 10 25223,41Kcal / Kmol

Tabel 3.5 Calduri formare reactia secumdara 1


Temperatura ,K

Kcal/ Kmol

798

24462.05

808

24443.55

818

24424.97

828

24406.29

838

24387.53

848

24368.68

858

24349.76

868

24330.75

878

24311.68

888

24292.53

898

24273.32

908

24254.04

Reactia de hidrodezalchilare, la toluen si metan :


3 . C6H5- C2H5 + H2 C6H5 CH3 + CH4
298
298
298
298
H r298
3 H fT H fCH 4 H fEB H fH 2

11,95 17,887 7,12 0 13,059 Kcal / mol 13059 Kcal / Kmol


13059 H 40 1,943 298 0,0138

2982
2983
2984
2,05 10 5
7,38 10 9
2
3
4

H10 12033,74 Kcal / Kmol


2,051 10 5
a=-1,943 ; b=-0,0138 ; c=

Tabel 3.6 Caldurile de formare in reactia secundara 2

20

7,38 10 9
;

d=

Temperatura ,K

Kcal/ Kmol

798

-15252.2

808

-15288.4

818

-15324.1

828

-15359.3

838

-15394.1

848

-15428.3

858

-15462

868

-15495.2

878

-15527.9

888

-15560.1

898

-15591.7

908

-15622.9

Reactia de decompunere in elemente :


C6H5- C2H5 8 C + 5H2
8 C + 16 H2O 8 CO2 + 21 H2
Reactia globala fiind :
4. C6H5- C2H5 + 16 H2O

8 CO2 + 21 H2

298
298
298
298
H r298
3 8 H fCO 2 21 H fH 2 H fEB 16 H fH 2 O

8 94,0518 21 0 7,12 16 57,7979 165,265 Kcal / mol 165265 Kcal / Kmol


3
4
298 2
5 298
9 298
165265 H 97,44 298 0,142
9,15 10
2,395 10
2
3
4
0
H 1 141781,22 Kcal / Kmol
0
3

Tabel 3.7 Caldurile de formare in reactia secundara 3


Temperatura ,K

Kcal/ Kmol

798

189581.6

808

189993.4
21

818

190405.2

828

190817.4

838

191230

848

191643.2

858

192057.3

868

192472.3

878

192888.5

888

193305.9

898

193724.9

908

194145.5

29740
29720
29700
29680
29660
29640
29620
29600
29580
29560
780

800

820

840

860

880

calduri formare , reactia principala

22

900

920

24500
24450
24400
24350
24300
24250
24200

920

900

880

860

840

820

Calduri formare , reactia secundara 1

23

800

24150
780

920

900

880

860

840

820

-15000
780
-15100

800

-15200
-15300
-15400
-15500
-15600
-15700
Calduri formare , reactia secundara 2

195000
194000
193000
192000
191000
190000
189000
188000
187000
780

800

820

840

860

880

900

Calduri formare , reactia secundara 3

CAPITOLUL 4
4.1 Dimensionarea zonei de ractie a reactorului adiabataic.

24

920

F(1-x) F(1-x-dx)- rdG = 0 ; unde


x = conversia etilbenzenului ;
r = viteza de reactie ;
F*dx = r* cat * dv = r *

Presupunem

x m=

x=0.081

cat *

D
4

z=

4Fdx
r cat D 2

Cu 0.405
=
=5
, numarul de tronsoane necesare .
x 0.081

Ct
( n1 ) dx
100

Se presupune ca rezulta o cadere de temperatura de 8 0C .


Etape:
1 .Temperatura de intrare in tronsonul 1 al reactorului este egala cu 635 0C = 635 +
273 = 908 K.
La iesire din tronsonul 1 al reactorului rezulta o temperatura egala cu 900 K.
2.Temperatura medie pe tronsonul 1 este egala cu
3. Calculul sumei

( , i ,1cpi ,i ,1 ) .

25

908+900
=904 K
.
2

Tabel 4.1 Suma ni * cpi


Component
Etilbenzen
Stiren
Benzen
Toluen
Apa
TOTAL
(ni * cpi)

n i,i ,kmol/h
282.83
0.567
0.350
0.31
5872.3
6156.4

cpi,i Kcal/Kmol*K
71.5778
65.232
48.1106
59.4874
9.5772
253.985
76556.8 Kcal/h*K

Selectivitatea in reactiile secundare este egala cu 99.2%.


Calculul entalpiilor pentru reactanti si produsi la temperatura medie a tonsonului 1.
H 904
reactie principala=29718.818 Kcal /Kmol
H 904
actie sec 1=24284.88 Kcal /Kmol
H 904
reactie sec 2 = -15610.42 Kcal /Kmol
904

H reactie sec3 = 193977.26 Kcal/Kmol


Conversiile in reactiile secundare , sunt :
x
C
x ) x
( Selectiv
1
100

x rs1.1 =

iesire 1

rs1

e ,1

x
C
x ) x
( Selectiv
1
100

x rs2.1 =

iesire 2

rs2

e ,1

x
C
x ) x
( Selectiv
1
100

x rs3.1 =

iesire 3

rs2

e ,1

0.081
0.081 ) x 30
(
0.992
=
=1.95 x 10

100

0.081
0.081 ) x 25
(
0.992
=
=1.63 x 10

100

0.081
0.081 ) x 45
(
0.992
=
=2.94 x 10

100

26

Calculul sumei Hi x xi.


4

Hi x xi=0.081 x 29718.818+1.95 x 10
4

15610.42 + 2.94 x 10 x

x 24284.88+1.63 x 10 x -

193977.26 = 2466.44 Kcal/Kmol.

Determinarea temperaturii la iesire din tronsonul 1 al reactorului .


Te1,calculata = Ti,1

F x Hi x Xi
282,83 x 2451.79
=908
=
899 K = 626 0C ;
xcpi
76556.8

Verificarea temperaturii presupuse la iesire din tronsonul 1 :


tepmperatura calculatatemperatura presupusa
899900
x 100=
x 100=0.11
temperatura calculata
899
Prin urmare presupunerea a fost corecta .
Calculul constantelor k1 si Kp pentru tornsonul 1 al reactorului .
log k1 = 4.1 -

4770
T1

1.1765

= -1.1765 ,rezulta k1 = 10

= 0.0665 kmolEb/

at*h*kgcat.
Log Kp = 6.8

6467
T 1

0.353
=0.443 atm .
= -0.353 , rezulta Kp = 10

Bilantul material pe tronsonul 1 a reactorului .


Tabel 4.1
Comp.

Alim.

EB

0.0012

St
T

0.002
0.001

Schimbat in reactie
React.pr
-0.081

Iesire

Fr.
molare

Kmol/h

r.sec1
-1.95*10^-4

r.sec2
-2.94*10^-4

r.sec3
-1.63*10^-4

0.918

0.042

259.637

1.95*10^-4

0.00139

0.00063

0.393

0.081

0.083

0.00379

23.474

1.63*10^-4

0.0011

5.03*10^-5

0.311

27

C2H4

1.95*10^-4

1.95*10^-4

8,92*10^-6

0.055

CH4

1.63*10^-4

1.63*10^-4

7.46*10^-6

0.046

H2

0.081

0.00617

0.0871

0.00398

24.634

H20

20.76

-0.0047

-1.63*10^-4

20.755

0.949

5870.13

CO2

0.00235

0.00235

0.1*10^-3

0.664

Total

21.76

0.081

1.95*10^-4

0.00353

21.848

6179.344

Calculul vitezei de reactie pe zona 1 a reactorului .


r1= k1 *( PEb

PSt x PH 2
;
Kp

y +y
0.046+ 0.042
PEb = Eb Eb p=
1.7=0.0748 atm
2
2
e

y +y
0.000050+ 0.00379
PSt = St St p=
1.7=0.00326 atm
2
2

y +y
0+0.00398
PH 2= H 2 H 2p=
1.7=0.00338 atm
2
2

r1 = 0.0665 (

0.0748

0.00326 x 0.00338

= 0.00497 Kmol Eb / kgcat*h


0.443

Inaltimea stratului de catalizator 1 , este egala cu :


z 1=

F x 14
282.830.0814
=
2
r 1catDi 0.0049714413.144.12

= 0.24 m.

Calculul de dimensionare al zonei 2 a reactorului .


Presupunem ca avem un gradient de 8 grade pe tronsonul 2 a reactorului, prin
urmare rezulta ca la iesire din tronsonul 2 , temperatura este Te1 8 = 892 K = 619 0C.
Conversia pe acest tronson va fi egala cu 0,081 * 2 = 0,162 .
Din graficul de conversie utila in functie de selectivitate = 96,6 % .
28

Calculul conversiei in reactiile secundare , pe tronsonul 2 :


xrp,2 = x e,1 = 0.081 , xe,2 = 0.081 + 0.081 = 0.162
x e ,2
Cs
x e, 2
xrs,1,2 = ( S 2 100

0.162
30
0.162
=20.1104
= ( 0.966
100

x e ,2
Cs
x e, 2
xrs,2,2 = ( S 2 100

0.162
25
0.162
=14.25104
= ( 0.966
100

x e ,2
Cs
x e, 2
xrs,3,2 = ( S 2 100

0.162
45
0.162
=25.65104
= ( 0.966
100

x rp ,2=0.1620.081=0.081
x rs 1,2=20.11041.95 x 104=18.15104
x rs 2,2=14.251041.63 x 104=12.62104
x rs 3,2=25.651042.94 x 104 =11.31104
Calculul entalpiilor si capacitatilor calorice la temperatura medie a tronsonului 2.
Temperaura medie presupusa pe tronsonul 2 este egala cu :
Ti +Te 900+892
=
=896 K .
2
2
Hrp , 2=29716.02

Kcal
;
Kmol

Hrs 1, 2=24269.46

Kcal
;
Kmol

Hrs 2, 2=15585,46

Kcal
;
Kmol

Hrs 3, 2=193809.02

Kcal
;
Kmol

29

xi .2 Hi .2=29716.02 x 0.081+24269.46 x 18.1510 + (


4

15585,46 x 12.6210 +193809.02 x 11.3110

= 2650.57 Kcal/Kmol;

Caldurile specifice ale reactantilor si produsilor de reactie , la temperatura medie


din tronsonul 2 ,sunt :
cp Eb= 71.4286 kcal/kmol*K ;
cpSt = 64.71 kcal/kmol*K ;
cpH2O = 9,566 kcal/kmol*K ;
cpBenzen= 48,010 kcal/kmol*K ;
cpTolue= 59.3596 kcal/kmol*K ;
cpCH4 = 1.108 kcal/kmol*K ;
cpCO2 = 81.6436 kcal/kmol*K ;
cpH2= 7.165 kcal/kmol*K ;
cpC2H2 = 21.49 kcal/kmol*K ;

Tabel 4.2 Bilant material pe tronsonul 2


Com
p.

Alim.

EB

0.0012

St

0.002

T
C2H4
CH4
H2
H20

Schimbat in reactie
React.pr
-0.162

Iesire

Fr.
molare

Kmol/h

r.sec1
-20.1*10^-4

r.sec2
-14.25*10^-4

r.sec3
-25.65.10^-4

0.832

0.037

235.31

+20.1*10^-4

0.014

0.0006

3.395

+0.162

0.182

0.0081

51.47

0.001

25.65.10^-4

0.00356

0.00016

1.007

+20.1*10^-4

0.00201

0.00009

0.568

20.76

+0.162
-

0.299
-0.028

25.65.10^-4
-25.65.10^-4
-

0.00201
0.459
20.732

0.00009
0.02
0.93

0.568
129.82
5863.63

30

CO2
Total

21.76

0.162

+20.1*10^-4

0.0114
0.2809

0.0114
22.24

0.0005
1.0

cpi.22= 71.4286 x 247.474 +

1.894*48+37.472*64.71+59.35*0.659+0.3115*21.49+0.307+1.108+77.227+7.165+5866.88
*10+1.942*81.6436 = 77073 Kcal/Kmol*K
Verificarea temperaturii presupuse la iesire din tronsonul 2 al reactorului :
F x Hi x Xi
Te2,calculata = Ti2 -
xcpi

Vericarea estimarii :

900

891.9900
x 100=0.9
891.9

235.31 x 2650.57
=891.9 K
;
77073

,prin urmare estimarea a fost

corecta.
Calculul vitezei de reactie in tronsonul 2 alreactorului .

Eb P St x PH 2
P
R2= k2 *(
;
Kp
e

y +y
0.037+ 0.042
PEb = Eb Eb p=
1.7=0.0671atm
2
2

y +y
0.0081+ 0.00379
PSt = St St p=
1.7=0.0101atm
2
2

y +y
0.02+ 0.00398
PH 2= H 2 H 2p=
1.7=0.0202 atm ;
2
2
4.1

k2 = 10

4770
896

6.8

Kp = 10

r2 =

=0.059 kmolEb/ at*h*kgcat ;

6467
896

=0.38 atm ;

0.059(0.0671

0.0101 x 0.0202
)
= 0.00392 Kmol Eb / kgcat*h;
0.38

Calculul inaltimii stratului de catalizator in tronsonul 2 :


31

3.22
6288.98

z 2=

259.637 x 4 x 0,081
=0.282 m
2
.
0.00392 x 4.1 x 3.14 x 1441

Calculul de dimensionare al zonei 3 a reactorului.

Presupunem ca avem un gradient de 8 grade pe tronsonul 3 al reactorului, prin


urmare rezulta ca la iesire din tronsonul 3 , temperatura este Te1 8 = 884 K = 611 0C.
Conversia pe acest tronson va fi egala cu 0,081 *3 = 0,243 .
Din graficul de conversie utila in functie de selectivitate = 93.99 % .
Calculul conversiei in reactiile secundare , pe tronsonul 3 :
xirp,3 = x e,2 = 0.162 , xe,3 = 0.081 + 0.081 +0.081= 0.243
x e ,3
Cs
x
xrs,1,3 = ( S 2 - e, 3 100

0.243
30
3
0.243
=4.6610
= ( 0.9399
100

x ,e,3
Cs
x e, 3
xrs,2,3 = ( S 2 100

0.243
25
0.243
=3.88103
= ( 0.9399
100

xe ,3
Cs
x e, 3
S2
100

0.243
45
0.243
=6.99103
= ( 0.9399
100

xrs,3,3 = (

x rp ,3=0.2430.081=0.162
x rs 1,3=4.66103 20.1104=2.65103
3

x rs 2,3=3.8810 14.2510 =2.45510

x rs 3,3=6.9910325.65104 =4.425103

Calculul entalpiilor si capacitatilor calorice la temperatura medie a tronsonului 3.

32

Temperaura medie presupusa pe tronsonul 3 este egala cu :


Ti+Te 892+ 884
=
=888 K .
2
2
Hrp , 3=29707.19

Kcal
;
Kmol

Hrs 1,3=24292.53

Kcal
;
Kmol

Hr s 2, 3=15560.1

Hrs 3, 3=193305.9

Kcal
;
Kmol

Kcal
;
Kmol

Calculul sumei :

xi .3 Hi .3=29707.190.081+24292.532.6510315560.12.455103 +193305.94.42
Kcal/Kmol;
Caldurile specifice ale reactantilor si produsilor de reactie , la temperatura medie
din tronsonul 3 ,sunt :
cp Eb= 70.974 kcal/kmol*K ;
cpSt = 64.71 kcal/kmol*K ;
cpH2O =9.534 kcal/kmol*K ;
cpBenzen= 47.706 kcal/kmol*K ;
cpToluen = 58.971 kcal/kmol*K ;
cpCH4 = 15.984 kcal/kmol*K ;
cpCO2 = 80.672 kcal/kmol*K ;
cpH2= 7.158 kcal/kmol*K ;
cpC2H4 = 21.35 kcal/kmol*K ;
Tabel 4.3 Bilant material tronson 3
Com
p.

Alim.

EB

Schimbat in reactie
React.pr
-0.243

r.sec1
-2.65*10^-3

r.sec2
-2.455*10^-3

33

r.sec3
-4.425*10^-3

Iesire

Fr.
molare

Kmol/h

0.747

0.034

211.27

0.0012

0.00385

0.00017

1.088

0.243

2.65*10^-3
-

St

0.002

0.245

0.011

69.29

T
C2H4
CH4
H2
H20
CO2
Total

0.001

4.425*10^-3

0.0144

0.00065

4.072

2.65*10^-3

0.0026

0.00011

0.735

20.76
21.76

0.243
0.243

2.65*10^-3

0.0515
-0.0393
0.0196
0.0293

4.425*10^-3
-4.425*10^-3
0

0.0044
0.0298
20.72
0.0196
22.055

0.0002
0.0013
0.939
0.0008
1.00

1.244
8.43
5860.24
5.54
6161.9

Calculul sumei cp * ni :
cp=70.974176.03+ 64.71*103.655+9.534 *5856.7+
47.706*1.366+58.971*1.66+15.984*1.396+80.672*6.73+7.158*197.697+21.35*0.942 =
77202.35 Kcal/Kmol*K
Verificarea temperaturii presupuse la iesire din tronsonul 3 al reactorului :
Te3,calculata = Ti3 -

F x Hi x Xi
xcpi

892

883892
x 100=1
Vericarea estimarii :
883

211.5 x 3293.63
=883 K
;
77202.35

, prin urmare estimarea a fost corecta.

Calculul vitezei de reactie in tronsonul 3 al reactorului .

Eb P St x PH 2
P
r3= k3 *(
;
Kp
e

y +y
0.034 +0.029
PEb = Eb Eb p=
1.7=0.0535 atm ;
2
2
e

y +y
0.011+0.0081
PSt = St St p=
1.7=0.0162 atm ;
2
2
e

y +y
0.0013+ 0.02
PH 2= H 2 H 2p=
1.7=0.0181 atm ;
2
2
4.1

k3 = 10

4770
888

= 0.0535 kmolEb/ at*h*kgcat ;

34

Kp = 10

r3 =

6.8

6467
888

=0.329 atm ;

0.0535(0.0535

z 3=

0.0162 x 0.0181
)
= 0.00281 Kmol Eb / kgcat*h;
0.329

F x 14
211.270.0814
=
=0.320 m
2
.
r 1catDi 0.0028114413.144.12

Calculul de dimensionare al tronsonului 4 al reactorului.


Se presupune un gradient de 8 grade pe tronson , la intrare temperatura este de 884
K , iar la iesire se presupune a fi o temperatura de 876 K = 603 0C.
Temperatura medie in reactor este de 880 K.

Caldurile de formare in tronsonul 4 al reactorului sunt :


Hrp , 4=20700.846

Kcal
;
Kmol

Hrs 1, 4=24307.85

Kcal
;
Kmol

Hrs 2, 4=15534.34

Kcal
;
Kmol

Hrs 3, 4=192971.98

Kcal
;
Kmol

Selectivitatea reactiei in functie de conversie este egala cu 90.19%.


Conversia pe acest tronson va fi egala cu 0,081 *4 = 0.324 .
Calculul conversiei in reactiile secundare , pe tronsonul 4 :
xirp,4 = x e,3 = 0.324 , xe,4 = 0.081 + 0.081 +0.081+0.081= 0.324

35

xe , 4
Cs
x e, 4
xrs,1,4 = ( S 2 100

0.324
30
0.324
=10.57103
= ( 0.9019
100

xrs,2,4 = (

x ,e,4
Cs
x e, 4
S2
100

0.324
25
0.324
=8.81103
= ( 0.9019
100

xrs,3,4 = (

xe , 4
Cs
x e, 4
S2
100

0.324
45
0.324
=15.85103
= ( 0.9019
100

x rp ,3=0.3240.081=0.243
x rs 1,3=10.571034.66103=5.91103
3

x rs 2,3=8.8110 3.8810 =4.9310

x rs 3,3=15.851036.99103=8.86103
Calculul sumei :

xi .4 Hi .4=20700.8460.081+24307.855.91103 15534.344.93103 +192971.988.


3453.57 Kcal/Kmol;

Caldurile specifice ale reactantilor si produsilor de reactie , la temperatura medie


din tronsonul 4 ,sunt :
cp Eb= 70.664kcal/kmol*K ;
cpSt = 64.45 kcal/kmol*K ;
cpH2O =9.513 kcal/kmol*K ;
cpBenzen= 47.498 kcal/kmol*K ;
cpToluen =58.705 kcal/kmol*K ;
cpCH4 =15.9 kcal/kmol*K ;
cpCO2 = 80.025kcal/kmol*K ;
cpH2= 7.154 kcal/kmol*K ;
cpC2H4 = 21.253kcal/kmol*K ;

36

Tabel 4.4 Bilant material pe tonsonul 4


Com
p.

Alim.

Schimbat in reactie

Iesire

Kmol/h

r.sec3
-8.86*10^-3

Fr.
molare

EB

React.pr
-0.324

-5.91*10^-3

r.sec2
-4.93*10^-3

0.656

0.029

185.54

0.0012

5.91*10^-3

0.0071

0.00031

2.0

St

0.002

0.324

0.326

0.014

92.20

T
C2H4
CH4
H2
H20
CO2
Total

0.001

8.86*10^-3

0.0099

0.00044

2.8

5.91*10^-3

0.0059

0.00026

1.67

20.76
21.76

0.324
0.324

0.103
-0.0788
0.0394
0.0587

8.86*10^-3
-8.86*10^-3
0

0.0088
0.418
20.68
0.394
22.5

0.00039
0.0185
0.919
0.0175
1.00

2.48
118.22
5848.92
11.44
6265,2

r.sec1

5.91*10^-3

Calculul sumei cpi* ni :

( cpi )=70.664198.405+1.54447.498+80.74564.45+3.43658.705+ 1.202521.253+1.8


Verificarea temperaturii presupese a fi la iesire din tronsonul 4 al rectorului :
Te4,calculata = Ti4 -

F x Hi x Xi
xcpi

Vericarea estimarii :

884

185.54 x 3453.57
=875.61 K
;
76381.37

875.63884
x 100=0.96
875.61

, prin urmare estimarea a fost

corecta.

Calculul vitezei de reactie in tronsonul 4 al reactorului .

Eb P St x PH 2
P
r4= k4 *(
;
Kp

y +y
0.034 +0.029
PEb = Eb Eb p=
1.7=0.0535 atm ;
2
2

37

y St + y St
0.011+0.014
PSt =
p=
1.7=0.0 212 atm ;
2
2
e

y +y
0.0185+ 0.0013
PH 2= H 2 H 2p=
1.7=0.0168 atm ;
2
2

k4 = 10

4.1

Kp = 10

r4 =

4770
884

6.8

= 0.0505 kmolEb/ at*h*kgcat ;

6467
884

=0.305 atm ;

0.0505(0.0535

z 4=

0.0212 x 0.0168
)
= 0.00264 Kmol Eb / kgcat*h;
0.305

F x 14
185.540.0814
=
=0.299 m
2
.
r 1catDi 0.0026414413.144.12

Calculul de dimensionare al tronsonului 5 al reactorului .


Se presupune deasemeni un gradient de 8 grade si pe acest tronson.
Prin urmare temperatura de intrare in tronsonul 5 este egala cu 874 K, iar la iesire
se presupune ca valoarea tempeaturii este de 874 8 = 866 K , = 593 0C.
Temperatura medie pe acest tronson este egala cu 870 K
Calculul entalpiiilor de formare la temperatura medie a tronsonului :
Hrp ,5=29692.56

Kcal
;
Kmol

Hrs 1,5=24326.94

Kcal
;
Kmol

Hrs 2, 5=15501.74

Kcal
;
Kmol

Hrs 3,5=192555.54

Kcal
;
Kmol

Conversia pe acest tronson va fi egala cu 0,081 *5 = 0.405 .


38

Din graficul de conversie utila in functie de selectivitate = 87.56% .


Calculul conversiei in reactiile secundare , pe tronsonul 5 :
xirp,5 = x e,4 = 0.324 , xe,5 = 0.081 + 0.081 +0.081+0.081+0.081= 0.405
x e ,5
Cs
x
xrs,1,5 = ( S 2 - e, 5 100

0.405
30
3
0.405
=17.2610
= ( 0.8756
100

xrs,2,5 = (

x ,e,5
Cs
x
S 2 - e, 5 100

0.405
25
0.405
=14.38103
= ( 0.8756
100

xrs,3,5 = (

xe ,5
Cs
x e, 5
S2
100

0.405
45
0.405
=25.89103
= ( 0.8756
100

x rp ,3=0.4050.081=0.324
x rs 1,3=17.2610310.57103=6.69103
3

x rs 2,3=14.3810 8.8110 =5.5710

x rs 3,3=25.8910315.85103=10.04103
Calculul sumei :
3

xi .5 Hi .5=29692.560.081+ 24326.946.6910 15501.745.5710 +192555.5410.


Kcal/Kmol;

Caldurile specifice ale reactantilor si produsilor de reactie , la temperatura medie


din tronsonul 4 ,sunt :
cp Eb= 70.272 kcal/kmol*K ;
cpSt = 64.106 kcal/kmol*K ;
cpH2O =9.48 kcal/kmol*K ;
cpBenzen= 47.23 kcal/kmol*K ;
cpToluen =58.368 kcal/kmol*K ;
cpCH4 =15.79 kcal/kmol*K ;

39

cpCO2 = 79.13 kcal/kmol*K ;


cpH2= 7.15 kcal/kmol*K ;
cpC2H4 = 21.13 kcal/kmol*K ;

Tabel 4.5 Bilantul material pe tronsonul 5 .


Com
p.

Alim.

Schimbat in reactie

Iesire

Kmol/h

r.sec3
-10.04*10^-3

Fr.
molare

EB

React.pr
-0.405

-6.69*10^-3

r.sec2
-5.57*10^-3

0.573

0.026

162

0.0012

6.69*10^-3

0.0079

0.00035

2.23

St

0.002

0.405

0.407

0.018

115.1

T
C2H4
CH4
H2
H20
CO2
Total

0.001

10.04*10^-3

0.011

0.0005

3.111

6.69*10^-3

0.0067

0.0003

1.89

20.76
21.76

0.405
0.405

0.116
-0.088
0.044
0.066

10.04*10^-3
-10.04*10^-3
0

0.01
0.510
20.672
0.044
22.24

0.00045
0.023
0.929
0.0019
1.00

2.82
144.24
5846.66
12.44
6290.4

r.sec1

6.69*10^-3

Calculul sumei cpi * ni :

( cpi )=173.7770.272+2.11547.23+103.6564.106+ 2.955558.638+1.7821.13+2.651


Verificarea presupunerii facute asupra temperaturii la iesire din tronsonul 5 :
Te5,calculata = Ti5 -

F x Hi x Xi
xcpi

Vericarea estimarii :

874

162 x 4484.077
=864.5 K
;
76527.76

863.12874
x 100=1.
%. prin urmare estimarea a fot
863,12

corecta .
Calculul vitezei de reactie in tronsonul 5 al reactorului .

Eb P St x PH 2
P
r5= k5 *(
;
Kp
40

y Eb+ y Eb
0.029+ 0.0260
PEb =
p=
1.7=0.0467 atm ;
2
2
e

y +y
0.014+0.018
PSt = St St p=
1.7=0.0272 atm ;
2
2
e

y H2+ y H 2
0.0185+ 0.023
PH 2=
p=
1.7=0.0353 atm ;
2
2

k5 = 10

4.1

4770
870

6.8

Kp = 10

r5 =

= 0.041kmolEb/ at*h*kgcat ;

6467
870

=0.232 atm ;

0.041(0.0467

z 4=

0.0272 x 0.0353
)
= 0.0017 Kmol Eb / kgcat*h;
0.232

F x 14
1620.0814
=
=0.405 m
2
.
r 1catDi 0.001714413.144.12

Inaltimea straturlui de catalizator este egala cu :


Z= 0.405+ 0.299 +0.320 +0.282 +0.24 = 1.55 m
Calculul volumului zonei de reactie .
D2i
z=30.46 m3 ;
4

VZR =

Vmp =

debit Eb alim 29980,24


=
Eb
867

= 34,57 m3/h ;

Viteza volumara , :
=

Vmp 34.57
=
Vzr 30,46

= 1.13* h-1 ;

CAPITOLUL 5
5.1.CADEREA DE PRESIUNE IN STRATULUL DE CATALIZATOR
41

180(1 mc ) 2 Vm H c
3

mc d

DP=

2
eg

, N / m2

mc

m3 m3
=fractia de volum liber a catalizatorului,

m3 m3
=0,35

Hc
=inaltimea stratului de catalizator,m=1,55m

d eg
=diametrul echivalent al granulei de catilizator

d eg

2 d eg l p
d ep l p

2 2,5 10
4mm 0,004m
2,5 10

Vm
=viteza fictiva medie a gazelor
Vm =

Vi Ve
+
Vmi+Vme 2 2
=
; unde :
s
2

S este aria rectorului

S=

x D i 3.14 x 4,12
=
=13.20 m2
4
4

Pvi = ni RT

Vmi =

Vi =

niRT
P

0.0829086156.4
1.73600

= 74.89 m3 /s;

74.89
=5,67 m/ s
13.20

Pve = neRT

Ve =

ne RT
P

6152,40.082908
=74.85 m3/s ;
1.73600

Vme = 74,85/13,20 = 5.67 m/s;


Viteza medie a gazelor este egala cu :
Vm =

V mi+V me
=5,67 m/s
2

=2.4105 kg/m*s ;
P=

180 ( 10.35 )22.41051.555,67


=7920.06 N /m 2
0.35 20.0042
42

= 0.079 bar

BIBLIOGRAFIE

1.Suciu,G.C.,Ghejan,I.,Ionescu,S.F.,Opris,I.,INGINERIA PRELUCRARII
HIDROCARBURILOR,VOL.5,Editura Tehnica,Bucuresti,1999
2.Velea,I.,Ivanus,Gh.,MONOMERI DE SINTEZA,VOL.1,Editura Tehnica, Bucuresti,1989
3.Somoghi, V., s.a., PROPRIETATI FIZICE UTILIZATE IN CALCULE TERMICE SI
FLUIDODINAMICE,U.P.G., Ploiesti, 1997
4.Soare,S,PROCESE HIDRODINAMICE,Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti,1979

43

S-ar putea să vă placă și