Sunteți pe pagina 1din 3

Caracteristicile Uniunii Europene ca subiect de drept international

1. Uniunea Europeana este o asociatie economica integrata


a) Obiectivul urmarit il reprezinta realizarea unei piete interne, care sa functioneze ca o piata
unica la nivelul intregii Uniuni Europene.
b) S-a urmarit si s-a realizat desfiintarea barierelor vamale si inlocuirea acestora cu un tarif
vamal comun.
c) Sunt interzise ajutoarele de orice fel acordate de catre stat intreprinderilor neperformante,
fapt ce contribuie la respectarea principiilor concurentiale la nivelul statelor membre.
d) Uniunea are ca obiectiv si inlaturarea discriminarilor de natura publica sau privata,
intemeiate pe cetatenie sau nationalitate, inlaturandu-se astfel concurenta neloiala.
2. Uniunea este o organizatie internationala:
a) S-a constituit in temeiul unui tratat
b) Are personalitate juridica
c) Sunt mai mult de 3 state membre, numar minim necesar pentru constituirea unei organizatii
d) Are institutii proprii
3. Structura institutionala a Uniunii este una originala:
a) Pe langa cele 3 institutii clasice ce reprezinta puterea decizionala, executiva si
judecatoreasca, sistemul institutional al Uniunii este completat cu un organism de sine statator, ce are
ca atributie principala controlul politic (exercitat asupra executivului)
Structura institutionala a Uniunii Europene
Institutiile Uniunii Europene sunt urmatoarele:
- Consiliul European
- Parlamentul European
- Consiliul
- Comisia Europeana
- Curtea de Conturi
- Banca Centrala Europeana

Acestor institutii li se adauga o serie de organe, oficii si agentii de specialitate.


Cele mai cunoscute organe ale Uniunii Europene sunt:
- Comitetul Regiunilor
- Comitetul Economic si Social
- Comitetul Reprezentantilor Permanenti (COREPER)
Oficiile, agentiile au personalitate juridica, deoarece sunt constituite printr-un act juridic al
Consiliului in vederea solutionarii anumitor probleme cu care se confrunta Uniunea Europeana la un
moment dat.
Consiliul European
Consiliul European este compus din sefi de stat sau de guvern din toate statele membre ale UE.
Se intruneste de 2 ori pe semestru la Bruxelles, dar isi poate organiza lucrarile si in sesiuni
extraordinare, caz in care reuniunile au loc in statul care asigura presedintia Consiliului.
Consiliul European este condus de catre un presedinte ales de catre sefii de stat sau de guvern,
pentru o perioada de 2 ani si jumatate, cu posibilitatea reinoirii o singura data a mandatului.
Consiliul European este cel care confera UE directiile privind dezvoltarea acesteia.
Consiliul European nu are atributii legislative, actele pe care le elaboreaza avand natura
politica.
Consiliul reprezinta interesele statelor membre.
Presedintia Consiliului este asigurata, prin rotatie, de catre fiecare stat membru. Mandatul este
de 6 luni, statele trimitandu-si ministrii de externe.
Consiliul, alaturi de Parlament, reprezinta elementul legislativ al Uniunii Europene.
Actele sunt adoptate cu unanimitate de voturi ori cu majoritate calificata.
Unanimitatea confera fiecarui stat un drept de veto. Abtinerea nu impiedica realizarea
unanimitatii. (se pot abtina pana la 15 state si poarta denumirea de abtinere constructiva).
Majoritatea calificata este metoda de adoptare a actelor utilizata frecvent si se realizeaza atunci
cand 55% din statele membre voteaza in favoarea unui proiect, iar populatia acelor state reprezinta 65%
din populatia UE.
Consiliul este ajutat in activitatea sa de catre Comitetul Reprezentantilor Permanenti. Acesta
este format din delegatii ale statelor member, compuse din experti.
In cadrul COREPER sunt negociate proiectele de acte juridice, incercandu-se sa se ajunga la un
consens.

In cazul in care expertii ajung la un acord, proiectul este inscris pe ordinea de zi a Consiliului,
in partea A, urmand a fi supus votului. Daca nu se ajunge la un accord, proiectul este inscris in partea B
pe ordinea de zi a Consiliului, urmand a fi dezbatut la nivel ministerial.
Parlamentul European
Este insitutia ce reprezinta interesele popoarelor statelor membre.
Fiecare stat membru, in functie de populatia pe care o are, are repartizat un anumit numar de
locuri in cadrul Parlamentului (Germania- 96; Romania- 32, Malta- 6).
Numarul membrilor Parlamentului este de 750 + 1.
Alegerile au loc din 5 in 5 ani si se desfasoara potrivit unor reguli comune stabilite la nivelul
Uniunii, la care se adauga norme interne specifice fiecarui stat.