Sunteți pe pagina 1din 9

UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA SIBIU

FACULTATEA DE DREPT
SPECIALIZAREA: DREPT
CENTRUL BACU
(sesiunea ianuarie-februarie 2016)

DREPT INSTITUIONAL BANCAR

Coordonator
Conf. Univ. dr. One Cristina

Student, Anul IV, Sem. I:


Vrgu-Iacob Vldu-Ionu

2016

Banca Naional a Romniei


Banca Naional a Romniei, sau BNR, este institutia bancara central a
Romniei, ea avand personalitate juridica, Statutul sau fiind reglementat prin
legea 312/2004. Banca Naionala a Romaniei este o instituie public
independent, cu sediul central n Bucureti i sucursale i agenii att n toata
ara.
Banca Naional a Romaniei fost nfiinat n anul 1880, de catre
personalitatile vemii respective, dintre care trebuie amintiti membrii familiei
Bratianu, care au contribuit cu o mare parte din capitalul subscris, mai exact cu o
mare parte din cele 20 de milioane de lei, capital privat, care impreuna cu restul
de 10 milioane, capital de stat, au constituit capitalul iniial de 30 milioane lei,
cu care a fost infiintata BNR.
Banca Naional a Romniei este condus de un consiliu de administraie.
Conducerea executiv a Bncii Naionale a Romniei, n cadrul Comitetului de
Politic Monetar i a Comitetului de Supraveghere, se exercit de ctre
guvernator, prim-viceguvernator i de cei doi viceguvernatori, n condiiile
stabilite prin regulamentul intern, aprobat de consiliul de administraie.
Activitatea consiliului de administraie este reglementat prin legea
312/2004 i de regulamentele Bncii Naionale a Romniei.
Obiectivului fundamental al Bancii Nationale a Romaniei este asigurarea si
mentinerea stabilitatii preturilor.
Modificari importante in statutul Bancii Nationale a Romaniei
In prezent, la nivelul Uniunii Europene, bancile centrale ale statelor
membre, impreuna cu Banca Comerciala Europeana constituie un sistem la
nivelul Uniunii, prin care se incearca o buna colaborare a statelor la nivel
economic pentru mentinerea stabilitati preturilor atat la nivel al uniunii, cat si la
nivelul statelor insusi.
Baza legal pentru politica monetar unic o constituie Tratatul de instituire
a Comunitii Europene i Statutul Sistemului European al Bncilor Centrale
(SEBC) i al Bncii Centrale Europene. BCE este centrul Eurosistemului i al
SEBC, ndeplinind mpreun cu acestea sarcinile ce le-au fost atribuite.
Sistemul European al Bncilor Centrale include BCE i bncile centrale
naionale ale statelor membre UE, indiferent dac acestea au adoptat sau nu
moneda unic.

Eurosistemul include BCE si bncile centrale naionale ale acelor state


membre care au adoptat euro. Zona euro este constituit din acele state membre
care au adoptat moneda euro.
Obiectivul, precum si alte schimbari care au stat la baza schimbarii
statutului Bancii Nationale a Romaniei, au fost hotarate prin legea nr. 312/2004,
al carei proiect a fost elaborat de un grup comun de lucru alcatuit din
reprezentanti ai Ministerului Finantelor Publice si Bancii Nationale a Romaniei
si a fost transmisspre analiza Comisiei Europene si Bancii Centrale Europene.
Observatiile si recomandarile celor doua institutii europene au fost avute in
vedere la elaborarea formei finale a proiectului adoptatin final drept Legea nr.
312/2004 care, intre altele, avea sa abroge legea din 1998 privind statutul BNR.
Principalele modificari si completari aduse de noua lege privind Statutul
BNR, astfel cum au fost subliniate si in expunerea de motive prezentata la
adoptarea actului normative, au avut invedere:
a) Statuarea unicitatii obiectivului fundamental si intarirea independentei
functionale a bancii central, prin:
-Definirea clara a obiectivului fundamental al Bancii Nationale a Romaniei
ca fiindasigurarea si mentinerea stabilitatii preturilor;
-Stipularea faptului ca sprijinirea de catre BNR a politicii economice
generale a statului seface fara prejudicierea obiectivului sau fundamental;-Stipularea urmaririi mentinerii rezervelor international la un nivel adecvat
tranzactiilor externe ale Romaniei ca atributie eclusiva a Bancii Nationale a
Romaniei.
b) Consolidarea independentei institutionale a bancii central, atat prin
definirea statuluiBancii Nationale a Romaniei ca institutie publica independent,
cat si prin mentionareaindependentei sale fata de autoritatile publice sau fata de
orice alta institutie sau autoritatein indeplinirea atributiilor ce ii revin prin statut.
c)Asigurarea independentei bancii central, prin urmatoarele prevederi:
-Aplicarea mandatului de 6 ani pentru toti membrii Consiliului de
Administratie al BNR,inclusive pentru cei numiti in locurile ramase vacante ca
urmare a descompletariiConsiliului de Administratie;
- Stipularea posibilitatii revocarii din functie a unui membru al Consiliului
deAdministratie doar daca acesta inceteaza sa indeplineasca conditiile necesare
pentruexercitarea atributiilor sale sau daca se face vinovat de abateri grave;
-Introducerea posibilitatii atacarii in justitie a hotararii de revocare din
functie a membrilor Consiliului de Administratie al Bancii Nationale a
Romaniei;
-Extinderea prevederilor legate de conflictul de interese asupra tuturor
membrilor Consiliului de Administratie si ai conducerii executive a BNR,

precum si trimiterea laregimul incompatibilitatilor si conflictelor de interese


prevazute de lege;
-Extinderea obligatiilor de confidentialitate ale membrilor Consiliului de
Administratie siale angajatilor BNR si dupa incetarea activitatii lor in cadrul
bancii.
d)Interzicerea oricarei posibilitati de finantare directa de catre banca
central a institutiilor publice si eliminarea accesului privilegiat al institutiilor
publice la resursele institutiilor financiare, prin:
-Interzicerea achizitionarii de pe piata primara de catre Banca Nationala a
Romaniei acreantelor asupra statului, autoritatilor publice central si locale,
regiilor autonome,societatilor nationale, companiilor nationale si altor societati
cu capital majoritar de stat;
-Interzicerea creditarii pe descoperit de cont sau al oricarui tip de creditare
de catre Banca Nationala a Romaniei a statului, autoritatilor publice central si
locale, regiilor autonome,societatilor nationale, companiilor nationale si a altor
societati cu capital majoritar destat;
-Eliminarea posibilitatii acordarii de imprumut de catre BNR, pe baza de
conventiiincheiate cu Ministerul Finantelor Publice, pentru acoperirea
decalajului temporar dintreincasarile si platile din contul current general al
trezoreriei statului;
-Limitarea la piata secundara a cumpararilor, vanzarilor si efectuarii altor
tranzactii avandca obiect bonurile de tezaur si obligatiunile;
-Eliminarea oricarei referiri la posibilitatea utilizarii transferurilor de titluri
de stat incadrul sistemului de acoperire a pierderilor din bilant.Legea nr.
312/2004 cuprinde si anumite prevederi tranzitorii pentru intervalul de
timpcuprins intre momentul aderarii si momentul adoptarii monedei euro si
prevederi care intra invigoare ulterior aderarii la Eurosistem.
Prevederile care au intrat in vigoare incepand cu data aderarii Romaniei la
Uniunea Europeana sunt cele cu privire la :
-Conditiile de realizare a schimburilor de informative dintre BNR si diverse
entitati;
-Extinderea interdictiei de a efectua operatiuni pe piata monetara primara si,
respective, a interdictiei de aefectua operatiuini de creditare pe descoperit de
cont sau orice alt tip de creditare asupra organismelorguvernate de legea publica
si asupra companiilor publice din statele member ale Uniunii Europene;
- Participarea BNR la aranjamentele de compensare, depozitare, decontare
si plata sau alte contracteavand acest scop, incheiate cu un anumit tip de
institutii.Prevederile care intra in vigoare incepand cu data aderarii Romaniei la
Eurosistem au in vedere:

- Participarea BNR la organizatii international cu character financiar,


bancar, monetar sau de plati;
- Extinderea sferei de cuprindere a activelor eligibile pentru garantarea
creditelor acordate de BancaNationala a Romaniei;
- Regimul conflictelor de interese aplicabil membrilor Consiliului de
Administratie al BNR implicate in exercitarea atributiilor legate de Sistemul
European al Bancilor Centrale.

Functiile Bancii Nationale a Romaniei


1. Functia de creditare a economiei nationale
Creditarea economiei naionale se realizeaz prin intermediul bncilor
comerciale care se refinaneaz de la Banca Central. Astfel Banca Central
ndeplinete rolul de creditor de ultim instan al economiei naionale,
acionand n scopul supravegherii lichiditaii economiei.
Banca Nationala a Romaniei poate acorda credite instituiilor de credit
eligibile, n condiii care se stabilesc prin reglementri propri i face publice
condiiile de creditare, nivelul minim al ratei dobnzii la creditele care se acord
instituiilor de credit i criteriile ce trebuie ndeplinite de instituiile de credit
pentru a putea solicita credite de la Banca Naional a Romniei pe baze
competitive.
Banca Naional a Romniei poate stabili plafoane de creditare, niveluri
ale ratei dobnzii, termene de rambursare i alte condiii n care ea poate acorda
credite iar pentru toate operaiunile de creditare efectuate stabilete i ncaseaz
dobnzi i comisioane. De asemenea, BNR poate furniza lichiditi instituiilor
de credit, prin acordarea de faciliti, n condiiile art. 19 din Legea 31/2004, i
prin cumprarea de titluri eligibile, n conformitate cu reglementrile proprii.
Banca Naionala a Romaniei nu poate credita prin descoperit de cont sau
orice alt tip de creditare a statului, autoritailor publice centrale i locale, regiilor
autonome, societiilor naionale companiilor naionale i altor societi cu
capital majoritar de stat, precum i a altor organisme guvernate de legea public
i companii publice din statele membre UE.
Pentru prevenirea i limitarea riscurilor de plat i credit, Banca Naional a
Romniei poate presta servicii de colectare i difuzare, la cerere, contra cost,
conform reglementrilor proprii, de date i informaii privind incidentele de pli
i riscurile de creditare n sistemul instituiilor de credit, n condiii de asigurare
a secretului bancar.

2. Functia de banc a bancilor


Banca Nationala a Romaniei autorizeaz bancile de pe teritoriul Romaniei
s funcioneze pe teritoriul Romniei, le reglementeaz i le supravegheaz
activitatea.
Aceast funcie este strns de funcia de creditare a economiei nationale,
ns n acest caz avem o implicare direct a activitii Bncii Centrale n
activitatea bncilor comerciale, pe mai multe planuri:
a)
Banca central reglementeaz administrativ funcionarea bncilor
comerciale, bnci care ii desfasoar activitatea numai cu avizul Bncii Centrale
i n conformitate cu normele de funcionare impuse de acestea;
b)
Banca central reglementeaz i gestioneaz disponibilitile lichide
ale bancilor comerciale din sistemul bancar naional, disponibiliti deinute n
cont la Banca central;
c)
Banca central asigur derularea normal a plilor ntre bancile
comerciale i deci in cadrul economiei, att prin reglementarea circuitului
instrumentelor de plat, ct i prin asigurarea cadrului instituional de derulare a
tranzaciilor monetare i prestarea unor servicii referitoare la circulaia
documentelor de plat.
BNR se constituie n gestionarul riscului de sistem n activitatea tuturor
bncilor, reprezentnd interesul ntregii societi n prentampinarea problemelor
ce pot aparea n onorarea de ctre bncilor comerciale a cererilor de retragere de
depozite din partea deponenilor. Primul act al acestei emisiuni este autorizarea
bncilor comerciale, BNR verificnd existena capitalului i a persoanelor care
intenioneaz s conduc banca. n continuare, banca va fi supravegheat
prudenial, prin verificarea permanent a expunerii la risc a acesteia, din punct
de vedere al tehnicilor i restricilor bancare.
Banca Nationala a Romaniei este mputernicit de lege s emit
reglementri (regulamente, norme, circulare) cu valabilitate pentru ntregul
sistem bancar. In caz de criz financiar sau de apariie a unor riscuri sistemice,
BNR poate fi mprumuttor de ultim instan.
3. Functia de centru valutar
Banca Nationala a Romaniei stabilete i conduce politica valutar a tarii,
in baza prevederilor legii ce reglementeaz activitatea bncii centrale, astfel
BNR elaboreaz, aplic i raspunde de politica valutar a rii. Totodat asigur
trezoreria balanei de plai externe a rii i acioneaz pentru asigurarea
convertabilitaii leului pentru tranzaciile curente ale balanei de plai.
In gestiunea BNR se afl i rezervele internaionale (aur, valute
convertibile) ale rii ce pot fi folosite, conform legii, pentru susinerea cursului
monedei naionale n momentele critice i/sau pentru a efectua pli ordonate de
autoritile statului n situaii bine stabilite. BNR contribuie la mobilizarea

resurselor valutare ale arii pentru constituirea rezervei de stat, este pstrtoarea
acestora i are obligaia de a efectua plaile la care s-a angajat Guvernul
Romaniei prin Ministerul Finanelor. Potrivit legislaiei n vigoare, Banca
Naional prezint un raport Guvernului i Parlamentului dac prevede sau
constat scderea rezervei de metale preioase i devize (rezerv internaional)
pn la un nivel pe care l consider alarmant.
Banca Naional a Romniei poate elabora reglementri privind
monitorizarea i controlul tranzaciilor valutare pe teritoriul rii i emite
autorizaii pentru operaiuni valutare de capital, tranzacii pe pieele valutare i
alte operaiuni specifice.
Reglementrile Bncii Naionale a Romniei se refer n principal la:
a) autorizarea i retragerea autorizaiei, precum i supravegherea
persoanelor care au obinut autorizaia de a efectua tranzacii valutare;
b) stabilirea de plafoane i alte limite pentru deinerea de active externe i
operaiuni cu acestea, pentru persoane juridice i fizice;
c) stabilirea plafonului i a condiiilor ndatorrii externe a persoanelor
juridice i fizice care intr sub incidena regimului valutar.
4.Funcia de banca a statului
Banca Nationala a Romaniei este casier general si bancher al statului
roman, aceast functie fiind prima dintre functiile BNR, ea reprezinta su
motivul nfinarii primelor banci centrale, in scopul finanrii cheltuielilor
publice. BNR particip la procesul execuiei bugetului de stat i ine evidenele
contabile ale contului curent ale Trezoreriei Statului. Pentru operaiunile derulate
prin contul Trezoreriei Statului, Banca Naional a Romniei percepe
comisioane i platete doband la disponibilitile din acest cont. Totodata BNR
poate acorda bugetului de stat un mprumut limitat pentru acoperirea decalajului
temporar ntre veniturile i cheltuielile acestuia.
Tot pentru contul bugetului de stat, BNR poate mobiliza resurse bneti,
acionand ca agent al statului n ceea ce privete emisiunea, vnzarea i
rscumprarea obligaiunilor prin care statul se mprumut de la public,
persoane juridice sau bnci. Astfel, Banca Central organizeaz emisiunea i
plasarea obligaiunilor de stat, efectund i serviciul financiar al datoriei publice.
n toat aceast activitate, BNR nu dispune de nici un privilegiu special ca
agent al statului i se supune, n calitatea sa de intermediar financiar pe piea
valorilor mobiliare, regulilor concurenei comerciale.

5.Funcia de reprezentant al statului n relaiile financiare internaionale


BNR supravegheaz i reglementeaz sistemul de pli al trii, astfel
infaptuind politica monetar i de a mentinand stabilitatea monedei naionale,
precum si ncrederea publicului n sistemul bancar naional.
Datorit poziiei sale n cadrul instituiilor publice, BNR este abilitat prin
statut s reprezinte statul n relaiile financiare internaionale i n organismele
financiare internaionale.
Banca Nationala poate participa, din mputernicirea Parlamentului, la
organizaii internaionale cu caracter financiar, bancar, monetar, sau de pli i
poate s devin membru al acestora. ncepnd cu data aderrii Romniei la
Eurosistem, BNR particip la organizaii internaionale i este membru al
acestora, fcnd parte din Sistemul European al Bncilor Centrale conform
prevederilor Legii nr.312/2004.
In concluzie, putem spune ca BNR nu exercita functiile unei banci
comerciale si deci nu concureaza cu celelalte instituii de credit ale sistemului, ci
le coordoneaza si supravegheaza.

Emisiunea monetara
Banca National a Romniei este unica instituie autorizat s emit
nsemne monetare, sub form de bancnote i monede, ca mijloace legale de plat
pe teritoriul Romniei, moneda nationala fiind ,,leul, iar subdiviziunea
acestuia ,,banul.
De asemenea, Banca Naional a Romniei este singura n drept s
stabileasc valoarea nominal, dimensiunile, greutatea, desenul i alte
caracteristici tehnice ale bancnotelor i monedelor.
Banca National a Romaniei elaboreaz programul de emisiune a
bancnotelor i monedelor, astfel nct s se asigure necesarul de numerar, n
strict concordan cu nevoile reale ale circulaiei bneti. Suma total a
bancnotelor i monedelor n circulaie, care exclude rezerva de numerar, se
evidentiaz ca element de pasiv n contabilitatea Bancii Nationale a Romaniei.
In concluzie putem spune ca Banca Nationala a Romaniei este o institutie
total diferita de bancile comerciale, ea avand functii si atributii de alta natura,
comparativ cu bancile comerciale care isi desfasoara activitatea pe teritoriul
romaniei, si care se afla sub supravegherea si limitarile impuse de Banca
Nationala a Romaniei.

BIBLIOGRAFIE

1. Legea 312/2004 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei


2. www.bnro.ro
3. Lzroiu Petre, Drept Bancar, Curs, ed. Bren, Bucureti, 2006