Sunteți pe pagina 1din 5

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURETI

Referat la disciplina: Managementul Serviciilor


Titlu referatului:Managementul serviciilor turistice

STUDENT:Tufeanu Laureniu Cristian


GRUPA : 163,Seria B
Management,Anul III

SERVICII TURISTICE

Turismul poate fi privit in continutul sau ca o succesiune de servicii (prestatii) precum cele de
organizare a voiajului, de transport, de odihna, de alimentatie, de recreare etc.
Serviciile turistice se prezinta ca un ansamblu de activitati ce au ca obiect satisfacerea tuturor
nevoilor turistului in perioada in care se deplaseaza si in legatura cu aceasta. O parte a
activitatilor ce dau continut prestatiei turistice vizeaza deci acoperirea unor necesitati obisnuite,
cotidiene, (odihna, hrana), altele prezinta caracteristici specifice turismului si respectiv formelor
particulare de manifestare a acestuia.
Prin natura lui, serviciul turistic trebuie sa asigure conditii pentru refacerea capacitatii de munca,
simultan cu petrecerea placuta si instructiva a timpului liber; de asemenea, el trebuie astfel
conceput, incat, in urma efectuarii consumului turistic, individul sa dobandeasca un plus de
informatii, cunostinte, chiar deprinderi noi. Numai astfel se poate vorbi de un continut al
prestatiei turistice in concordanta cu cerintele epocii moderne, cu exigentele turismului
contemporan. Iar in conditiile actuale ale tarii noastre, angajata pe coordonatele unei noi
dezvoltari, o asemenea orientare a serviciului oferit oamenilor imprima turismului caracterul
unui important instrument in realizarea unei calitati a vetii.
In perioada contemporana, se manifesta un proces continuu de mbogatire a continutului
prestatiei turistice cu noi tipuri de activitati - procese specifice si turismului romnesc - ca
expresie a receptivitatii si adaptabilitatii turismului la schimbarile intervenite n structura
nevoilor de consum, a cresterii rolului n formarea si educarea oamenilor.
Dezvoltarea si calitatea serviciilor turistice sunt dependente, n primul rnd, de existenta unei
baze tehnico-materiale adecvate, cu dotari corespunzatoare, care sa ofere turistilor conditii
optime si care sa ndeplineasca, dupa caz, si alte functii. n al doilea rnd serviciile turistice sunt
influentate de dotarea cu personal a capacitatilor de cazare si de alimentatie publica, a bazelor de
tratament si agrement, de nivelul de calificare a lucrarilor, de organizarea muncii n unitatile
turistice.
In acest context insuficienta spatiilor
necorespunzatoare, neconcordanta ntre
numarul mic al lucratorilor sau slaba
turistice si prin intermediul acestora,
valorificare a patrimoniului.

de cazare si de alimentatie publica, echiparea lor


nivelul confortului oferit si exigentele turistilor, ca si
lor pregatire, influenteaza negativ calitatea prestatiei
dimensiunile circulatiei turistice si posibilitatile de

Caracteristici specifice serviciilor turistice:


a)

personalizarea serviciilor la nivelul unui grup sau chiar al unui individ;

b) dinamica inalta serviciile turistice sa inregistreze ritmuri superioare de crestere turismului


pe ansamblu;

c) puternica variatie sezoniera datorata concentrarii cererii turistice doar in anumite perioade
ale anului calendaristic;
d) complexitatea serviciile sunt prestate intr-un numar relativ mare la care se adauga si
diversitatea acestora;
e)

substituibilitatea un serviciu poate fi inlocuit cu altul in anumite conditii;

f)
eterogenitatea deoarece serviciile turistice sunt dependente atat de dotarile materiale si de
persoana prestatorului, de aici diversitatea;
g)

participarea unui numar relativ mare de prestatori la realizarea produsului turistic final;

h)

solicitarea si consumarea serviciilor turistice intr-o ordine riguroasa:

informare: publicitate turistica;

contractarea aranjamentului: cumpararea vacantei;

transport;

cazare alimentatie;

agrement sau tratament.

Serviciile turistice de baza

sunt cele la care, in mod obisnuit, turistul nu poate renunta;

sunt destinare satisfacerii unor nevoi generale dar si specifice;

detin o pondere importanta in structura consumului turistic:

transport 20-25 %;

cazare 30 %;

alimentatie 30 %;

agrement 10-15 %;

alte servicii 5-10 %.

ordinea derularii serviciilor turistice de baza:

organizarea si realizarea transporturilor;

serviciile de cazare;

serviciile de alimentatie (restauratie);

serviciile de agrement.

In functie de modalitatile de plata sau de relatiile financiare angajate intre prestatori si


beneficiari, serviciile pot fi cu plata (majoritatea serviciilor), aceasta realizandu-se anterior
prestatiei, simultan sau posterior acesteia si gratuite sau sub forma unor facilitati, costul lor fiind
suportat din cheltuielile generale ale organizatorilor de turism (servicii de publicitate, de
intermediere, comision) si avand drept scop stimularea circulatiei turistice, asigurarea accesului
larg la turism a unor categorii de solicitanti.

BIBLIOGRAFIE:
http://www.scritub.com/geografie/turism/SERVICIILE-TURISTICE11674.php

http://www.stiucum.com/economie/economia-turismului/Serviciile-turistice31666.php
http://www.qreferat.com/referate/turism/Serviciile-turistice512.php
https://ro.wikipedia.org/wiki/Turism

TUFEANU CRISTIAN LAURENTIU