Sunteți pe pagina 1din 1

6X

tnscrisrra dimensiunihr in drscnc -5

tr'igura 5.2 Ptzi.fi*

liniilor ajutlto*re utilizttc la cofare

fi.4

cofi

Linia de

Linia d* sotl et;te paraleli cu dimensiurrca cotatl sau suprapu$& cu acsa*ta,


liind rrasata cu linie continua su$!ire t[i.gr$.-.!,tt

Figurt

5.3

Liniils de cofl sunf p*ralele sau $uprapusr {raz:h, diametru}

dimensiunefl cotxti

valoatea inscrisil a cotei e$te cs{

rsill[ {Fieura 5.4

Figura 5.{ Linia de cctE cste continuh in cazul yederilor intrerupte

S-ar putea să vă placă și