Sunteți pe pagina 1din 1

IH

Inscrier+a dimmsiunilar in

de s*ne

-5

5.5 Extremififde cofsi


E.$ren{ta{ile liniei de rut[. s&u "clcmd'rtele de capfrt", su*t <Je oliicei sigeli,
plqtqtg-.t!tlf$.q, qlq l3ryl.f.qf_&fi i1$i.a._iotdeaura dinrcnsiunea cotatl figura -i,i:
$ s.qrq,!, li I i sg4 ! 4i fi.s. ur$ .I,.: i t1i.s. n*,:,! l
i,ngiilui li vart'ii sEleiilp*rid varip. iqtry !{' g soo. Slgeata p*arc fi inchisi,
.

plini sau numai conturat& (fig-qlg-.L,]1. Lungimea slgc1ii trctruic sa fie


progxr4ior:alii cu riimrnsirrca textului cotelcr. Intr-u* anumit deson, tCIate sige1ils
tr*buie s{ aibl *celagi e$pect gi acele*;i dinr*nsiu*i.
saa d*s:hir*[,

Figur* 5.? Farme posibik prntru sLge{ile linie i de rctl


liniilor dr cct[, hr interiorul liniilor
pot
ajutituar*, ele
f: _{iryqtt .in afara aL'e$tora! cu r,irfuril* sprc interior indirirnd
Daca spafiul nu pennite plasarea clasic[ $

/{l\
iligura 5.8 Plararea slge{ilor

ir

exteriorul liniilor ajutltome

Intr-u* lan! de cote csrs qg-!.!gg!11! rcdusc pe desen. sige{ile intermediar* trrur
Langul Je coie este delimirat la capetel*
sale prin daua sigeli oderltate cu vt"rful spre interiar.

fi inlocuits c* puilcts ingroSate {flgura 5.9i.

Figura 5.9Inlocuirea sLgcfilor irttrmcdiurt dinfr-un lan! dc cotr prin puncte


ingo;atc
Linia d* cotl are slg*atl la un singur.-c-tpl!_fu urm[toarele cazuri:
. la c*tarea razelcr de curburl tti$p*-5.10i'

Figura S.ICI Lirie dr cofl arime triel utilizattr h *otarca r*zelor

S-ar putea să vă placă și