Sunteți pe pagina 1din 1

S.C.____________________________S.R.L.

CUI: ___________________
Sediu: __________________________________
Adresa nr_________/____________________

CATRE DOAMNA _______________________________,


CIM NR. _______________ / _____________________

S.C. ____________________ S.R.L. cu sediul in loc. ___________________, str.


_______________________ nr. __, jud. __________________, va aduce la cunostinta
faptul
ca
nu
v-ati
indeplinit
urmatoarele
atributii
de
serviciu______________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Prin prezenta, acest fapt pentru care se sanctioneaza cu:
- __________________________________________________________________
- __________________________________________________________________
- __________________________________________________________________

Data,
____________________

Semnatura