Sunteți pe pagina 1din 1

S.C. student cu firma S.R.L.

Categoriile de taxe si tarife supuse scutirilor, conform prevederilor H.G. 166/2003


privind acordarea unor facilitati fiscale studentilor care dorec sa infiinteze o afacere proprie
sunt:
*taxa de inmatriculare prevazuta la pozitiile 5 si 8 din anexa nr.1 la H.G. 1344/2002;
*tariful pt.obtinerea autorizatiilor de functionare prevazut la pozitia nr.1 din anexa 3 la
H.G. 1344/2002;
*tarifele pt.prestarea serviciilor de asistenta prevazute la punctele 1-6 si 15-18 din
anexa 2 la HG 1346/2002;
*taxele si tarifele pt.autorizarea functionarii societatilor comerciale,solicitate la
constituire.
*taxele si tarifele pt.obtinerea de la adm.pb.locala a autorizatiei de desfasurare a unor
activitati economice in mod independent;
*taxele pt.publicarea,in extras, in Monit Oficial, a incheierii de inmatriculare
pronuntata de judecatorul delegat la oficiile registrului comertului de pe langa tribunale;
*taxele de timbru pt.activitatea notariala, aferente actelor constitutive, in cazul carora,
legea prevede obligativitatea incheierii in forma autentica.
Conditii care tb indeplinite pt.acordarea facilitatilor
De scutirile la plata taxelor si tarifelor prevazute la punctul 1, la inregistrarea
persoanelor fizice care desfasoara activitati economice independente, la inregistrarea si
autorizarea functionarii soc.comerciale si la prestarea de servicii de asistenta pt.constituire
societati comerciale, beneficiaza studentii care indeplinesc cumulativ urmat.conditii:
#sa urmeze cursurile unei forme de invatamant superior de lunga durata sau de scurta
durata, la o institutie de invatamant acreditata;
#sa fie cel putin in anul II de studiu si sa fi promovat toate obligatiile prevazute de
senatul universitatii;
#la data solicitarii inregistrarii,sa nu fi depasit varsta de 30 de ani
#sa nu fi beneficiat de scutirile de la plata taxelor si tarifelor prevazute la punctul 1,
decat o sg.data , dupa caz, pt.:
>autorizarea si inmatricularea unei pers. care desfasoara activitati economice independente;
>inregistrarea si autorizarea functionarii unei societati comerciale;
>prestarea de servicii de asistenta pt.constituirea unei societati comerciale.
Studentii care doresc sa infiinteze o afacere conform celor prevazute mai sus si care
indeplinesc conditiile prevazute la pct.2 lit.a-d la solicitarea inregistrarii si autorizarii vor
achita si vor depune dovada platii taxei de verificare si/sau rezervare firma si/sau emblema si
taxele judiciare de timbru si de timbru judiciar.
Solicitarea inregistrarii sau dupa caz, autorizarii functionarii se face la Biroul unic din
cadrul oficiilor registrului comertului. Biroul unic din cadrul Oficiului Registrului Comertului
Bucuresti se afla in sediul S.C. ROMEXPO S.A. din Bd.Marasti nr.65-67, sector 1.