Sunteți pe pagina 1din 6

Comenzi LINUX

1. man tipareste informatii din manualele sistemului UNIX.


Sintaxa: man nume
Descriere: Se cauta partea de manual referita in argument si se afiseaza.
Exemplu: man mkdir va tipari partea din manualele sistemului UNIX referitoare la comanda mkdir.
2. ls listeaza informatii despre fisiere / directori
Sintaxa: ls [optiuni] listafisiere
Descriere: Listeaza informatii in functie de optiuni, despre fisierele sau directorii specificati. in cazul directorilor se
listeaza informatii despre fisierele pe care le contin. Fara nici o optiune sunt listate doar numele, sortate alfabetic.
Optiunile pot fi:
l listare in format lung, care contine tipul, modul, numarul de legaturi, proprietarul,dimensiunea si data
ultimei modificari.
i listeaza numarulde inod
a listeaza si intrarile . si ..
d listeaza doar directoarele
k listeaza dimensiunea fisierelor in kiloocteti
p precizeaza tipul fisierelor
r listeazain ordine alfabetica inversa
R listeaza recursiv un director
X listeaza in ordinea extensiilor
Exemplu: ls il /usr listeaza fisierele din directorul usr, in format lung, cu numerele de inod asociate.
3. cat concateneaza si tipareste fisiere
Sintaxa: cat listafisiere
Descriere: Citeste fiecare fisier din listafisiere, la rand si il tipareste la iesirea standard. Daca nu este dat nici un fisier
se foloseste intrarea standard.
Exemplu: cat fis1 fis2 >fis3 creeaza un fisier cu numele fis3 care va contine fisierele fis1 si fis2 in aceasta ordine.
4. more filtru de vizualizare a fisierelor

Sintaxa: more [optiuni][listafisiere]


Descriere: Permite vizualizarea ecran cu ecran a fisierelor specificate. Programul se opreste dupa vizualizarea unei
pagini si afiseaza more- in partea de jos a acestuia, afisarea continuand la apasarea oricarei taste.
Optiunile pot fi:
num listeaza un numar de num randuri
p sterge ecranul inainte de afisare
+num incepe litarea de la randul cu numarul num
5. sort sorteaza fisiere si le tipareste
Sintaxa: sort [+p1] [-p2] [-o iesire][listafisiere]
Descriere: Sorteaza continutul fisierelor date ca argumente si afiseaza rezultatul lor la iesirea standard. Ordinea
implicita este cea lexicografica.
Optiunile pot fi:
o se poate da numele fisierului de iesire
+p1 sortarea incepe de la coloana p1 in toate randurile
p1 sortarea se face pana la coloana p2 in toate randurile
m interclaseaza fisierele date ca argumente
r soartarea se face in ordine inversa
Exemplu: ls lFR | grep florin | sort | pg - listeaza din directorul curent din toate fisierele liniile care contin sirul florin
in ordine alfabetica.
6. mkdir creeaza director
Sintaxa: mkdir [-m mode] [-p] dir
Descriere: Creeaza directorul cu numele dir. Daca nu s-a dat in prealabil comanda umask pentru a seta drepturile de
acces, directorul va fi creat cu modul 0777.
Optiunile pot fi:
m mode creeaza directorul cu drepturi de acces coresp. Mode
p creeaza si directorul parinte
Exemplu:

mkdir scr - creeaza directorul scr in directorul curent


mkdir /scr - creeaza directorul scr in directorul radacina

7. cd - schimba directorul curent


Sintaxa: cd [dir]
Descriere: Schimba directorul curent cu directorul dir.
Daca dir nu este specificat, se schimba directorul curent cu directorul asociat utilizatorului.
Exemplu: cdusers/u - va face ca directorul users/u sa devina directorul curent
8. rm sterge fisiere

Sintaxa: rm [optiuni] listafisiere


Descriere: sterge fsierele specificate in listafisiere.
Optiunile pot fi:
r se foloseste pentru directori si se sterg toate fisierele continute in directorii specificati.
i interogare
f sterge chiar daca fisierul este protejat la scriere
Daca fisierul este subordonat la mai multi parinti, atunci se sterge numai legatura din directorul parinte specificat.
Numai cand nr. legaturilor devine 0 se elibereaza spatiul de pe disc.
Exemplu: rm fis - sterge fisierul fis din directorul curent
rm rdir1 - sterge fisierele continute in directorul dir1 precum si intrarea sa din directorul curent.
9. rmdir sterge directori
Sintaxa: rmdir listadir
Descriere: sterge directorii specificati in listadir, daca acestia nu au fisiere sau subdirectori subordonati
Exemplu: rmdir dir1 - sterge dirctorul dir1 din directorul curent.
10. chmod schimba drepturile de acces ale unui fisier
Sintaxa: chmod mod fisier
Descriere: Drepturile de acces ale fisierului fis sunt modificate conform parametrului mod.
mod poate fi simbolic, sau specificat prin trei cifre octale.
Specificare octala inseamna:
-

prima cifra indica bitii rwx pentru proprietar


a doua cifra indica bitii rwx pentru membrii grupului
a treia cifra indica bitii rwx pentru ceilalti utilizatori

Exemplu: chmod 744 *.p - atribuie pentru fisierele din directorul curent care se termina cu .p drepturile rwx pentru
proprietar si numai dreptul r pentru restul utilizatorilor.
11. passwd schimba parola
Sintaxa: passwd [nume]
Descriere: Schimba sau instaleaza pentru prima oaraparola utilizatorului curent.
Parola se poate schimba doar daca se cunoaste vechea parola. Parola trebuie sa aiba minim 4 caractere.
Nu se iau in considerare decat primele 8 caractere.
nume este numele utilizatorului (se da doar la modificarea parolei de catre superuser pt. un utilizator oarecare).
Exemplu: passwd - va cere vechea si noua parola (de doua ori)
12. ps afiseaza starea proceselor

Sintaxa: ps [optiuni] [-t terminale]


Descriere: Afiseaza informatiile cunoscute in tabela proceselor. Daca nu se specifica optiuni, se afiseaza doar
procesele asociate cu terminalul curent.
Optiunile pot fi:
a informatii despre toate procesele
f genereaza un listing complet
l genereaza un listing lung
t se cere afisarea proceselor lansate de la terminalele specificate
Formatul listingului si semnificatia fiecarui campurilor:
(-l) F indicatori asociati procesului
01 proces in memorie
02 proces sistem
04 proces blocat in memorie in asteptarea terminarii unei operatii de I/O
10 evacuat temporar pe disc
(-l) S starea procesului
0 inexistent
S suspendat
W in asteptaera unui eveniment
R in rulare
Z terminat
T oprit temporar
(-l, -f) UID identificatorul utilizatorului proprietar al procesului
PID identificatorul procesului
(-l, -f) PPID identificatorul tatalui procesului
(-l, -f) C timpul de utilizare a unitatii centarle pentru planificare
(-f) STIME timpul de incepere a procesului
(-l) PRI prioritatea
(-l) NI valoarea folosita in calculul prioritatii
(-l) ADDR adresa procesului in memorie (daca este rezident) sau pe disc (daca este evacuat pe disc)
(-l) SZ dimensiunea in blocuri de memorie a imaginii procesului
(-l) WCHAN evenimentul la care asteapta procesul
TTY terminalul asociat procesului
TIME timpul cat s-a executat procesul
CMD numele comenzii sau a programului asociat procesului
Exemplu: ps l - afiseaza informatiile marcate cu (-l) in descrierea de mai sus, pentru procesele lansate de la
terminalul curent
13. jobs listeaza procesele lansate in background
Sintaxa: jobs [-l]
Descriere: -l afiseaza si PID ul proceselor

14. bg lanseaza in background procesul dat ca parametru sau procesul actual, daca nu exista
parametru
Sintaxa: bg [numejob]
Descriere: Lanseaza in executie in background procesul cu numele numejob.
15. fg readuce procesul precizat din background in steare normala, acesta va fi procesul actual
Sintaxa: fg [numejob]
Descriere: Readuce procesul din background in steare normala, acesta va fi procesul actual. Daca nu are
parametru, este vorba de procesul actual din background.

16. kill termina un proces


Sintaxa: kill [-signr] idproc
Descriere: Trimite semnalul 15 de terminare procesului cu identificatorul idproc. Daca acest proces nu ignora sau nu
trateaza semnalul 15, el va fi terminat.
Daca idproc=0 semnalul este adresat tuturor proceselor active lansate de utilizatorul respectiv.
Identificatorii proceselor active se pot afla cu comanda ps sau lansandu-le cu & pe linia de comanda.
Daca se specifica un numar de semnal cu optiunea signr din intervalul (0,31), acesta este trimis in locul semnalului
15.
Exemplu: kill 100500 - termina procesul cu identificatorul 100500.
17. file determina tipul unui fisier
Sintaxa: file listafisiere
Descriere: Verifica formatul fisierelor date ca argumente si afiseaza tipul lor (text, executabil, director etc).
18. ln - creeaza o legatura la un fisier
Sintaxa: ln fis1[listafis] fisd
Descriere: Creeaza un nou nume pentru fisierul fis1, fara a-i copia efectiv continutul.
Daca sursa este o lista de fisiere si destinatia un director, creeaza directorul fisd (daca acesta exista vechiul
continut se pierde) si in cadrul acestuia creeaza intrarile cu numele date in listafis, care vor reprezenta legaturi la
fisierele corespunzatoare din sursa (vor avea acelasi continut, adresat prin nume diferite, dar cu o singura instanta pe
disc, adica acelasi i-number).
Exemplu: ln a b - fisierul a va putea fi accesat in continuare si prin numele b, fara insa sa existe doua copii ale sale
pe disc.
19. find gaseste fisiere

Sintaxa: find listacai listapredicate


Descriere: Cauta in arborele de fisiere, incepand cu nodurile specificate in fiecare cale din listacai, pentru a gasi
fisierele care se potrivesc expresiilor booleene din listapredicate.
Predicatele pot fi:
name fis este adevarata daca numele fisierului este fis
perm ooo este adevarata daca fisierul are drepturile ooo
mtime n este adevarata pt. fisierele modificate in ultimele n zile
print tipareste fisierele gasite
group nume- este adevarata pt. fisierele care apartin grupului specificat
links n este adevarata daca fisierul are n legaturi
size n este adevarata daca fisierul are dimensiunea de n octeti
user name este adevarata daca fisierul are ca proprietar pe utilizatorul cu numele nume
Exemplu: find /-name *.c -print - va tipari toate fisierele cu extensia .c, din toti directorii de pe disc, incepand cu
radacina
20. finger afiseaza informatii despre utilizatorii din sistem
Sintaxa: finger [optiuni][user] [@sistem name]
Descriere: Daca utilizatorul nu este precizat primim informatii despre toti utilizatorii din sistem (login name, full name,
nr. terminal, momentul inceperii sesiunii de lucru, adresa, nr. telefon, corespondenta etc ).

S-ar putea să vă placă și