Sunteți pe pagina 1din 1

DECLARAIE

pe propria rspundere dat n temeiul art. 71 alin. (2) a Ordonanei de urgen a Guvernului
nr. 44/2008 privind desfurarea activitilor economice de ctre persoanele fizice autorizate,
ntreprinderile individuale i ntreprinderile familiale, astfel cum a fost completat
prin Legea nr. 4/2014

Subsemnat (ul/a) .................................................................................................... domiciliat n


........................str. ..................................... nr. ........ bloc. .......... scara. ...... etaj ...... ap.
.......................
jude/sector
.....................................
telefon
.............................
act
identitate............................ seria ....... nr. ..........................C N P / NIF ..................................................
eliberat de ...........................la data ...........................(cod numeric personal / numr de identificare
fiscal) n calitate de.................................... pentru firma .............................................................
avnd numr de ordine n registrul comerului ............................... cod unic de nregistrare
...................................... cu sediul profesional n: localitatea .................................................. str.
.............................................nr. ........... bloc .......... scara ......... etaj ........ ap. ........ jude/sector
.............................................
telefon
......................................
fax
...................................
e-mail .................................................. web site ...........................................

DECLAR PE PROPRIA RSPUNDERE:


c soia/soul ................................................ act identitate............................ seria ....... nr.
..........................C N P / NIF .................................................. eliberat de ...........................la data
...........................(cod numeric personal / numr de identificare fiscal) nu mai particip la
activitatea desfurat de ntreprinderea individual/persoana fizic autorizat
............................................. ncepnd cu data de ......................................;

ntocmit ntr-un exemplar, pe propria rspundere, cunoscnd c declaraiile inexacte sunt


pedepsite conform legii.

Data: ..........................

Semntura .................................

S-ar putea să vă placă și