Sunteți pe pagina 1din 2
SANAF DECLARATIE 6 O O privind venitul asigurat la sistemul ‘aera Walon de Admini public de pensi pentru anul Zp | Numa | Po Pesev BiRwovt Bi Scare | Ea) Aus | 4 fe Jaueyre si 025 23N G2 + I DATE PRIVIND INCADRAREA IN CATEGORILE DE CONTRIBUABILI LA SISTEMUL PUBLIC DE PENS! [ep anor nt awe pares ace, .2 Membr ai une Inbeprnder famiiae; 11.9 petsoand fizicd autonzata sa destazoare activa economic, 14 persoand care realizeaca venir din protest bere i persoand care realizeaze venitun dan dreplurl de propiciate imeleciuaa la Care ImpazKU pe ven Se determina pe baza aataor am ‘evidenta contabl in para smal *) Venitul bazd de caleul nu poate fi mal mic de 35% din cBgigul salvia! medi bra utlzat la fundamentares Bugetulu as gurarior Sogale de sial nic mai mare decal ectuvalentu & de cinc on acest cS. ume, pronume/Denumice ‘Cod de identicave fecal Siado ‘Numar [oe [Scaa [eis [Aap JudeySector ‘Looaltate ‘Goa postal FFelaton| Fax Ea Declar e8 nu sunt asigurat al sistomulul public de pensii conform art.6 alint) petit $1 V din Legee ns. 263/2010 privind ‘sistemu! unfar de pens! publice, cu modkiicarie $1 completarie ulterioare, $1 nu beneficiez de niciuna ain eategorile de ponsil aeordate Jn sistemul publie de pensi: fp Cer ca cue iri cei ormuar ur cece compl SS a ee Loc tezervat organulul fiscat Nurs de cperator de date cu caracer persona 758 Cod 14120858

S-ar putea să vă placă și