Sunteți pe pagina 1din 28

GRUPUL ŞCOLAR „ NICOLAE BALCESCU”

OLTENITA
Nr. ______ din _________

PROIECT
pentru

EXAMENUL DE CERTIFICARE A
COMPETENŢELOR PROFESIONALE
PENTRU OBŢINEREA CERTIFICATULUI
DE CALIFICARE PROFESIONALĂ
NIVEL III

Calificarea: TEHNICIAN DESENATOR PENTRU


CONSTRUCTII SI INSTALATII

Tema: FUNDATII RIGIDE

ÎNDRUMĂTOR: Prof. Niculescu Emilia

Elev:
Clasa: a XII a

- 2007 _ 2008 -

1
FUNDATII RIGIDE

2
1. ARGUMENT

Fundatia este structura pe care este construita casa. Ea poate fi facuta din piatra,
beton,otel sau lemn. Ea trebuie sa fie puternica, uscata , asigurand fundatiei o buna
hidroizolatie .
Fundatia se clasifica dupa:
• Dupa adincimea de fundare
• De suprafata sau directa( (care transmit sarcina prin intermediu)
• De adincime sau indirecta (pe piloti, chesoane, puturi, coloane)- transmit sarcina
atat prin baza, cat si prin partile laterale ale corpului acesteia
• Dupa modul de executie fata de apele subterane
• Deasupra nivelului apelor freatice
• Dupa tipul materialelor folosite (rigide sau elastice)
• Dupa forma in plan:
-Izolate
-Continue
-Cu retele de grinzi
-Radier general
Pentru constructiile usoare (case, case de vacanta, garaje, etc.), o solutie
recomandabila
este aceea a realizarii unei fundatii continue cu descarcari pe reazame izolate, care
realizeaza o presiune efectiva mai mare pe teren, compensand presiunea de umflare.
Materiale folosite la executarea fundatiilor:
• Zidaria de caramida - Se foloseste pentru terenuri uscate (unde exista agenti
agresivi care pot ataca fundatiile executate din alte materiale (ex: piatra, beton)
Caramizile vor fi pline, bine arse, fara concretiuni de var si mortar de ciment cu
marca minima “M 25”
• Beton armat + armatura - acesta se va procura sub doua forme:
-Pe componente: produse de balastiera + ciment
-Beton gata preparat de la statiile de betoane
• Piatra (beton ciclopian)
Zidaria de piatra este folosita in zonele muntoase, unde piatra se gaseste din belsug,
facandu-se economii insemnate la capitolul materie prima. Normativele in materie
prevad ca marca acesteia sa fie de cel putin 100.
Grosimea fundatiilor din piatra este, in general, de 60cm pentru piatra bruta, sparta
neregulat si cel putin 50cm pentru piatra bruta cu doua fete pararelele.
Liantul (mortarul) pentru zidaria din piatra se executa din var-ciment, avand cel putin
marca 10.

3
Pentru a se asigura o stabilitate crescuta si o exploatare normala a unei cladiri, atat
terenul pe care se construieste, cat si fundatia trebuie sa indeplineasca anumite conditii:
• terenul trebuie sa fie suficient de rezistent, astfel incat sa nu cedeze sub apasarea
fundatiei
• deformatiile pe care le poate comporta terenul nu trebuie sa depaseasca
limitaadmisibila pentru tipul de constructie
• fundatia trebuie sa fie alcatuita incat sa aiba capacitatea de a transmite si repartiza
uniform si in deplina siguranta, efortul la care este supusa de catre partea de
suprastructura (constructia superioara)
• adancimea de fundare trebuie sa corespunda normelor, adica fundatia sa nu fie
afectata de inghet, umflarea sau contractia solului, afanarea acestuia. Un alt
element de care trebuie sa se tina seama o reprezinta dinamica pamantului:
alunecari de teren, seisme etc. Probleme apar atunci cand solul in care se
intentioneaza sa se execute fundarea este sensibil la umezire, este argilos, cu
umflaturi si contractii mari, ori este foarte compresibil.
Soluri sensibile la umezire.La noi in tara cel mai raspandit sol de acest tip este
loessul, ocupand 17% din suprafata teritoriala, in special in Baragan, Campia Dunarii,
Moldova si Dobrogea. Grosimea medie a acestor soluri este de 10-15m. Caracteristic
pentru acest tip de sol este faptul ca sub actiunea apasarii transmise de catre constructie,
atunci cand umiditatea creste, se taseaza suplimentar, realizand prabusiri interne ale
pamantului.
Pentru constructii usoare se poate folosi o adancime de fundare de 1-2m si
fundatii cu latimea de 1m.
Pentru constructii mai grele si de o mai mare importanta solutia consta in
aplicarea unui set de masuri anterioare realizarii fundatiei:
• eliminarea sensibilitatii la umezire printr-o compactare suplimentara a solului cu
ajutorul malului greu
• forma in plan a cladirii trebuie sa fie cat mai simpla, de preferinta dreptunghiulara
• stabilirea modalitatii de fundare care sa strapunga solul sensibil la umezire si sa se
sprijine pe un strat de sol rezistent (piloti, coloane etc.)
Solurile argiloase cu umflaturi si contractii mari.
Acest tip de sol sufera modificari importante de volum, ca urmare a variatiilor de
umiditate. Degradarile datorate contractiei sau umflaturii sa manifesta sub forma unor
crapaturi, relativ verticale, in ziduri si fundatii, strabatand de obicei zonele slabite ale
ferestrelor sau usilor. Se poate constata de asemeni o desprindere (separare) a
anexelor (scari,verande,etc.). Pentru constructii usoare (case, case de vacanta, garaje)
o solutie recomandabila este realizarea unei fundatii continue cu descarcari pe
reazame izolate, care realizeaza o presiune efectiva mai mare pe teren, compensand
presiunea de umflare. Pentru constructii multietajate care au subsoluri, este
recomandata o adancime de fundare de cel putin 2-2,50m si asezarea acesteia pe o perna
compacta de nisip sau pamant stabilizat cu nisip intr-un strat de aproximativ 20cm.
4
Solutii pentru prevenirea degradarilor cauzate de contractii sau umflaturi
• sectionarea fundatiei si a cladirii in tronsoane, prin rosturi de tasare
• conductele instalatiilor de alimentare sau evacuare a apei care intra sau ies din
cladire traversand fundatiile, trebuie sa fie prevazute cu racorduri elastice
• se recomanda construirea unor trotuare etanse in jurul cladirii cu o latime de
minim 1m, atasate pe un strat de pamant stabilizator (grosime de 20cm) si cu o
inclinatie spre exterior de 5%
• amenajarea corespunzatoare a terenului din jurul cladirii cu pante de scurgere spre
exterior pentru o mai buna evacuare a apelor pluviale
• anexele cladirii (scari, terase,etc.) trebuie sa fie fundate la aceeasi adancime,
respectand modalitatea folosita pentru constructia de care apartin

5
2. NOTIUNI GENERALE DESPRE FUNDATII

>Fundatia este subansamblu structural conceput sa preia incarcarile care actioneaza


asupra constructiei si le transmit terenului de fundare.

2. 1. Clasificarea fundatiilor

>In functie de adancimea de fundare :


• fundatii de suprafata
• fundarii de adancime
>Dupa modul de transmitere a incarcarilor de la fundatie la terenul sunt :
ƒ Fundatii directe
ƒ Fundatii indirecte
>Dupa pozitia in raport cu nivelul apei freatice se impart in :
-fundatii deasupra apei freatice
-fundatii sub nivelul apei freatice
>Dupa materialele folosite la realizarea lor pot fi :
-din piatra naturala, beton simplu sau ciclopian denumite fundatii rigide
-din beton armat, denumite fundatii elastice
>Dupa forma in plan se deosebesc:
-fundatii isolate sub stalpi;
-fundatii continue sub ziduri sau sub stalpi care se prezinta sub forma
de talpi
-fundatii sub forma de talpi incrucisate
-fundatii de tip radier general sub forma de placa simpla sau placa
cu grinzi
>Dupa tehnologia de executie pot fi :
-fundatii executate la fata locului in santurile sau gropile de fundatie
-fundatii prefabricate, realizate in fabrici sau poligoane de
prefabricate,transportate pe santier si apoi montate la pozitie.

6
2.2.Alegerea sistemului de fundare

9 Conditiile climatice
9 Conditiile de stabilitate generala a terenului in zona amplasamentului
constructiei ;
9 Adancimea la care se afla terenul bun de fundare, natura
,grosimile,caracteristicile fizico-mecanice si chimice ale straturilor de pamant din
zona amplasamentului ,stabilite prin studi geotehnice.
9 Conditiile hidrologice ale terenului
9 Conditiile de seismicitate ale zonei;
9 Caracteristicile structuri de rezistenta ale consructiei, existenta subsolurilor,
tipul elementelor portante verticalesi numarul lor;
9 Marimea si natura incarcarilor trnsmise de constructie,
9 Particularitatile functionale ale constructiei care pot determina producera de
ape agresive, incalziri excessive ale fundatiilor, inghetarea artificiala a acestora.
9 Costul lucrarilor de fundare care paote fi diminuat prin alegerea unui
system de fundare care sa conduca la o manopera cat mai redusaprin industrializarea
si mecanizarea lucrarilor, prin folosirea materialelor locale s.a.

2. 3.Materialele folosite la executia fundatiilor

La executarea fundatiilor se folosesc urmatoarele materiale : zidaria din piatra


naturala bruta ,beton ciclopian,beton simplu, beton armat (monolit sau prefrabricat ).

2.4. Stabilirea adancimii de fundare

Stabilirea adancimii de fundare reprezinta una din etapele cele mai importante
in proiectarea fundatiilor;elementele de baza de la care se porneste sunt : adancimea de
inghet, cota minima constructiva de fundare, cota fundatiilor vecine ,caracteristucile
geotehnice s.a.

7
3. TIPURI DE FUNDATII

3.1.Fundatii de suprafata

Fundatiile de suprafata se intalnesc in cazul in care terenul bune de fundare se afla


la adancime mica fata de nivelul terenului natural.
Ele pot fi:
-fundatii rigide, solicitate la compresiune, continue sau izolate ,executate din
piatra naturala,beton simplu sau beton ciclopian;
-fundatii elasice,continue sau izolate,executate din beton armat.

a. Fundatii sub pereti

In cazul structurilor de rezistentaalcatuite din pertiportanti din zidarie sau


beton ,pentru transmiterea incarcaturilor de laconstructie la teren se realizeaza
fundatii continue directe.
-fundatii continue rigide se executa din beton simplu sau beton ciclopian
si in sectiune transversala ele pot avea forma dreptunghiulara,cu evazari sau trepte.

8
-fundatii continue elastice sub ziduri. Aceste fundatii se recomanda in cazul incarcarilor
mari transmise unui teren cu rezistenta la compresiune mici sau care are o compozitie
neuniforma existand posibilitatea aparitiei unor tasari diferentiate.

9
-fundatii cu descarcari pe reazame izolate

b. Fundatii sub stalpi

-fundatii izolate sub stalpi sunt de doua tipuri : fundatii cu bloc din beton simplu si
cuzinet de beton armat sau fundatii cu talpa din beton armat.

Fundatii prefabricate. Se realizeaza sub diferite forme, de tip:


.blocuri mari si mici din beton greu preturnate pe santier si montate apoi in sapatura
pe un strat de nisip
.talpi prefabricate de forme diverse din beton simplu sau din beton armat pline sau cu
goluri
.fundatii pahar folosite in cazul stalpilor prefabricati
10
-fundatii continue sub stalpi. Se prezinta in trei forme:
-fundatii pe grinzi continui cu sau fara vute in dreptul stalpilor
-fundatii pe grinzi incrucisate dispuse intr-o retea rectangulara
-radier general:
-placi drepte
-cu grinzi
-radiere ciuperca

3. 2. Fundatii de adancime

Se executa atunci cand terenul bun de fundare se afla la mare adancime.

a.Fundatii pe piloti
-piloti din lemn
-piloti din beton armat
b.Fundatii pe coloane
-piloti-coloane
-coloane propriu-zise
-puturi coloane
c.Fundatii pe chesoane
Chesonul este o constructie din metal ,beton sau beton armat care are numai
pertil laterali.

11
4. FUNDATII RIGIDE

Fundatiile rigide se utilizeaza ca reazeme pentru zidurile portante sau pentru


stalpii osaturii cladirii.In primul caz, se vor utiliza fundatii continue sub ziduri ,iar in al
doilea caz, fundatii izolate cu bloc si cuzinet.

4.1. Fundatii sub pereti

Aceste fundatii pot avea sectiunile sub forma: dreptunghiulara ;cu evazari,cu trepte.
Fundatiile dreptunghiulare vor avea evazarea fata de peretele portant.

4.1.1. Fundatii rigide continue sub ziduri

Fundatiile cu evazari se vor folosi in terenuri care au o coeziune suficienta pentru


executarea evazarilor in peretii sapaturii.

12
MATERIALELE utilizate in cazul fundatiilor rigide sunt:betonul simplu, betonul
ciclopian, zidaria din piatra bruta.
Betonul simplu utilizat in fundatii trebuie sa respecte urmatoarele:
-dozajul minim de ciment va fi de 150 kg/cm3. pentru a impiedica patrunderea apei
in fundatii:
-la fundatiile in trepte se va asigura aderarea straturilor, dupa pauzele de betonare;
-in timpul betonarii, se vor evita prabusirile de pamant, care ar intrerupe
continuitatea betonului.
Betonul ciclopian folosit la fundatii este alcatuit din blocuri de piatra , bine udate
inglobate in beton.
Fundatii cu rigiditate sporita.

La fundarea cladirilor in terenuri , ce preczinta pericol de tasari inegale ,se mareste


rigiditatea fundatiei ,prin prevederea a doua centuri.
Centurile sunt amplasate la partea inferioara si superioara a fundatiilor sau a
peretelui subsolului si se realizeaza din beton armat.

Fundatii sub ziduri despartitoare


Se realizeaza din insasi placa de suport a pardoselii.

13
14
4.1.2.Fundatiile cu descarcari pe reazame izolate

Ele transmit terenului incarcaturile zidurilor ce reazama pe ele in mod discontinu,


prin blocuri de fundatii izolate dispuse de-a lungul zidurilor

15
4.2. Fundatii sub stalpi

4.2.1.Fundatii izolate sub stalpi

Fundatiile izolate se utilizeaza ca reazeme pentru stalpi din beton armat sau
metalici.Aceste fundatii sunt formate dintr-un cuzinet de beton armat., care face trecerea
de la stalp la blocul de fundatie alcatuit din beton simplu.

Fundatie rigida izolata bloc si cuzinet

16
4.2.2.Fundatii continue sub stalpi
Sunt fundatii elastice .

17
5. CALCULUL FUNDATIILOR RIGIDE

In cadrul proiectarii fundatiilor ,in general ,se urmaresc doua probleme dinstincte:

.dimensionarea talpi fundatiei ,asfel incat sa nu se produca deformare sau ruperea


terenului de fundatie peste limita admisa de structura cladirii;
.dimensionarea fundatiei propiu-zise,asfel sa reziste la solicitarile transmise de cladire
spre terenul de fundare.

Dimesionarea fundatiilor sub pereti.

Daca admitem ca fundatia rigida este nedeformabila si terenul de fundatie are o


comportare perfect elastica,presiunea respectiva variaza liniar.

Dimensionarea fundatiilor sub stalpi.

Blocul de fundatie are numarul de treptelor in functie de adancimea de fundare si de


respectarea valorii caresteristica de rigiditate.

18
19
20
21
22
CUPRINS

1. ARGUMENT
2. NOTIUNI GENERALE DESPRE FUNDATII
2. 1. Clasificarea fundatiilor
2.2.Alegerea sistemului de fundare
2. 3.Materialele folosite la executia fundatiilor
2.4. Stabilirea adancimii de fundare
3. TIPURI DE FUNDATII
3.1.Fundatii de suprafata
3. 2. Fundatii de adancime
4.FUNDATII RIGIDE
4.1. Fundatii sub pereti
4.1.1. Fundatii rigide continue sub ziduri
4.1.2.Fundatiile cu descarcari pe reazame izolate
4.2. Fundatii sub stalpi
4.2.1.Fundatii izolate sub stalpi
4.2.2.Fundatii continue sub stalpi

5.CALCULUL FUNDATIILOR RIGIDE


6. BIBLIOGRAFIE

23
6. BIBLIOGRAFIE

-Constuctii elemente generale pentru cadastru.


Autor:GABRIELA ECATERINA PROCA
Editura :Matrix Rom Bucuresti 2002

-Constructii Subansambluri constructive


Autor:MIREL FLORIN DELIA
Editura :Matrix Rom Bucuresti 2002

-Ghid penru autorizarea ,executia si receptia locuintelor propietate personala.


Asociatia pemina 2000 Piatra-Neamt 2004

- Constructii Alcatuiri constructive ale principalelor subansambluri


Autor:MIHAI MANOLE
Editura :Matrix Rom 2001

24
7. ANEXE _ IMAGINI FUNDATII

25
26
27
28

S-ar putea să vă placă și