Sunteți pe pagina 1din 16

Anexa nr.

3 la Normele Metodologice pentru Programul ACCES

CONTRACT DE FINANARE
(2 trane)
Nr. din . 2016
n conformitate cu prevederile Art. 1, alin. (2), litera f) i Art. 1 2, alin (1) din Ordonana
Guvernului nr. 51 din 11 august 1998 privind mbuntirea sistemului de finanare a
programelor, proiectelor i aciunilor culturale, cu modificrile i completrile ulterioare, n
temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) punctul 3, precum i ale art. 11 alin. (1) i alin. (3) din
Hotrrea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea i funcionarea Ministerului Culturii, cu
modificrile i completrile ulterioare,
ntre
Ministerul Culturii, cu sediul n Bucureti, Bd. Unirii, nr. 22, sector 3, cod potal 030833, Cod
fiscal 4192812, contul nr. RO33TREZ23A675000203030X deschis la Direcia de Trezorerie i
Contabilitate Public a Municipiului Bucureti, reprezentat prin .........................., Ministrul
Culturii i ...................., Director, Direcia Economic, denumit n continuare FINANATOR
i
........................, cu sediul social n ......................., Str.
....................., nr. ...., cod
potal ............., cod fiscal ................., avnd contul IBAN ............................, deschis
la
...................,
reprezentat
prin
...................,
manager
general/
director
general/director/preedinte/etc. i .................., director economic/contabil ef, denumit n
continuare BENEFICIAR, a intervenit urmtorul contract:
Cap. I. Obiectul contractului
Art. 1. Finanarea nerambursabil a proiectului/aciunii cultural/culturale, organizat de ctre
Beneficiar la..............., n perioada ...................2016, n termenii i condiiile stabilite n cererea
de finanare i/sau bugetul modificat, pri integrante ale prezentului contract.
Cap. II. Durata contractului
Art. 2. Durata contractului este cuprins ntre data semnrii lui de ctre prile contractante i
data prezentrii de ctre beneficiar a documentelor justificative n condiiile prevzute de art.
11, art. 13 lit. c) i lit. d) din prezentul contract.
Cap. III. Valoarea contractului
Art. 3. Valoarea contractului este de ................ lei, conform devizului anexat parte integrant a
prezentului contract.
Art. 4. Suma reprezentnd finanarea nerambursabil va fi virat din contul Finanatorului cu
nr. RO33TREZ23A675000203030X deschis la D.T.C.P.M.B. n contul Beneficiarului cu
nr. ......................................, deschis la .............................., potrivit legii.
Cap. IV. Modaliti de plat. Decontri
Art. 5. Suma prevzut la art. 3 se acord n 2 trane, prin virament bancar, pe baza facturilor
emise de ctre Beneficiar pentru fiecare tran.

Art. 6. Cuantumul i ealonarea tranelor se vor face n baza graficului de finanare prevzut
n Anexa 1 la prezentul contract, n funcie de etapele de realizare, raportate la costurile
organizatorice i/sau durata i evoluia n timp a activitilor cuprinse n cererea de finanare.
Art. 7. Prima tran n sum de .................... lei se va acorda, sub form de avans, n termen
de maxim 20 zile calendaristice de la data prezentrii de ctre Beneficiar a unei facturi . A doua
trana se acord n baza documentelor justificative prezentate de Beneficiar, dar numai dup
justificarea tranei anterioare.
Art. 8. Valorile fiecrei categorii de cheltuieli cuprinse n deviz sunt estimative, n consecin
se pot deconta sume n plus/n minus cu maxim 70% fa de cele prevzute pentru fiecare
categorie, cu condiia ca totalul cheltuielilor s se ncadreze n valoarea contractului, cu
respectarea prevederilor legale.
Art. 9. Vor fi acceptate spre decontarea numai cheltuielile efectuate de ctre beneficiar n
perioada executrii contractului, conform Ghidului privind decontarea sumelor alocate,
prezentat n Anexa 2 la prezentul contract.
Art. 10. Pentru fiecare cheltuial efectuat, conform contractului, se vor prezenta documente
justificative ntocmite potrivit legislaiei n vigoare. Documentele justificative vor fi depuse n
copie xerox lizibil, cu meniunea conform cu originalul, semnate de ctre beneficiar, pe
fiecare pagin.
Art. 11. Documentele justificative, raportul financiar i de activitate i raportul narativ se vor
transmite Finanatorului n termen de cel mult 30 de zile de la finalizarea proiectului.
Art. 12. Documentele justificative, raportul financiar i de activitate i raportul narativ se vor
transmite prin pot sau se vor depune la sediul Ministerului Culturii. Pe plic se va meniona
pentru Direcia Cultur Scris i Creaie Contemporan.
Cap. V. Drepturile i obligaiile prilor
Art. 13. Drepturile i obligaiile FINANATORULUI:
a) Are dreptul s modifice cuantumul finanrii alocate sau s rezilieze prezentul contract dac
Beneficiarul comunic date, informaii sau nscrisuri false ori eronate, precum i n cazul
nendeplinirii sau ndeplinirii necorespunztoare a obligaiilor contractuale asumate de ctre
Beneficiar;
b) Finanatorul are dreptul de a recupera de la Beneficiar fondurile folosite de acesta pentru
acoperirea altor cheltuieli dect cele eligibile, la care se vor aduga penaliti de ntrziere de
0,2% pe zi aplicate la sumele respective de la data acodrii pn la data recuperrii lor, la care
se adaug dobnda legal calculat n condiiile legii.
c) n cazul n care Beneficiarul nu transmite documentele justificative n termenul prevzut la
art. 11, contractul se consider reziliat de drept i finanarea nu se mai acord.
d) n absena dovezii la momentul decontului, a contribuiei Beneficiarului de minim 20% din
valoarea total a proiectului/activitii finanat(e), contractul se consider reziliat de drept i
finanarea nu se mai acord. n acest caz se vor aplica penaliti de ntrziere i dobanda
legal astfel cum sunt prevzute la art. 13, lit. b.
Art. 14. Drepturile i obligaiile BENEFICIARULUI:
a) S contracteze i s efectueze plata tuturor cheltuielilor aferente realizrii obiectului
contractului, cu respectarea prevederilor legale n materie, inclusiv ale Ordonanei de Urgen
a Guvernului nr. 34/2006 cu modificrile i completrile ulterioare;
b) S asigure ndeplinirea oricrei alte activiti legate de buna desfurare a proiectului;
c) S prezinte Finanatorului documente justificative nsoite de rapoarte de activitate;
d) Se oblig s utilizeze finanarea numai n scopul realizrii proiectului cultural care face
obiectul prezentului contract i s nu utilizeze finanarea nerambursabil pentru activiti
generatoare de profit;
e) Se oblig s ntocmeasc exact i corect toate documentele justificative privind utilizarea
finanrii;
2

f) Se oblig s transmit completrile solicitate de Finanator, privind documentele prezentate


spre decontare, n termen de 5 zile lucrtoare de la data solicitrii, n caz contrar decontarea
se va efectua n limita sumelor aferente documentelor corect ntocmite, prezentate iniial la
decont;
g) Se oblig s specifice meniunea Proiect cultural finanat de Ministerul Culturii
mpreun cu sigla, pe toate tipriturile, afie, cataloage, alte materiale publicitare, pe copertele
CD-urilor, crilor i altor bunuri similare rezultate n urma acestui proiect cultural;
h) Se oblig s accepte controlul i verificrile Finanatorului i al altor autoriti cu atribuii n
domeniul controlului financiar-fiscal, n legtur cu modul de utilizare a fondurilor ce constituie
finanarea primit.
i) Se oblig s fac dovada la momentul decontului, a contribuiei de minim 20% din valoarea
total a proiectului/activitii finanate prin documente justificative (facturi i documente de
plat).
j) Se oblig ca toate cheltuielile ce urmeaz a fi decontate de Ministerul Culturii n temeiul
prezentului contract, s nu mai fi fost sau s nu urmeze a fi decontate la la orice alte instituii
publice/organizaii neguvernamentale.
Cap. VI. Modificarea, rezilierea i ncetarea contractului
Art. 15. Modificarea contractului
(1) Prezentul contract poate fi modificat numai n cazuri temeinic justificate, cu acordul ambelor
pri, consemnat n scris prin act adiional.
(2) Beneficiarul are obligaia de a informa de ndat Finanatorul cel mai trziu n termen de
48 de ore de la producere cu privire la orice eveniment sau mprejurare de natur a cauza o
modificare a proiectului cultural. Informarea va conine i descrierea condiiilor i a
circumstanelor n care proiectul cultural se va desfura sau a oricror altor aspecte privind
executarea prezentului contract.
(3) Dac cererea de modificare a contractului vine din partea Beneficiarului, acesta trebuie s
o adreseze Finanatorului cu cel puin 15 (cincisprezece) zile naintea momentului la care
dorete ca aceast modificare s intre n vigoare.
(4) Schimbarea adresei, modificarea contului bancar pot face obiectul unei simple notificri, cu
toate c acest lucru nu va afecta opiunea Finanatorului de a se opune alegerii fcute de
Beneficiar n privina contului bancar.
(5) Suma maxim a finanrii nerambursabile menionat la art. 3 din contract nu poate fi
majorat.
Art. 16. Rezilierea contractului
(1) Prezentul contract poate fi reziliat de plin drept, fr a fi necesar intervenia instanei de
judecat, n termen de 5 zile calendaristice de la data primirii notificrii prin care prii n culp i
s-a adus la cunotin c nu i-a ndeplinit obligaiile contractuale, cu excepia situaiilor
prevzute la art. 13 lit. c) i lit. d), ipotez n care contractul se consider reziliat de plin drept,
fr a mai fi necesar emiterea unei notificri.
(2) Notificarea va putea fi comunicat n termen de 5 zile calendaristice de la data constatrii
nendeplinirii sau ndeplinirii necorespunztoare a uneia sau a mai multor obligaii
contractuale.
(3) Nerespectarea de ctre Beneficiar a obligaiilor asumate prin acest contract, atrage
obligarea acestuia la restituirea parial sau integral a sumelor primite, la care se adaug
dobnda legal calculat la suma acordat.
Art. 17. ncetarea contractului
Prezentul contract nceteaz s produc efecte
1) la data rezilierii acestuia;
3

2) la data prezentrii de ctre Beneficiar a documentelor justificative n condiiile prevzute de


art. 11, art. 13 lit. c) i lit. d) din prezentul contract;
3) Prin acordul prilor;
4) n alte situaii prevzute de legislaia n materie.

Cap. VII. Clauza penal


Art. 18. nclcarea de ctre beneficiar a obligaiei prevzute la art. 14, lit. j din prezentul
contract atrage dup sine aplicarea clauzei penale, constnd n restituirea de ctre beneficiar
ctre Ministerul Culturii a unei sume al crei cuantum va fi stabilit potrivit urmtorului algoritm:
suma decontat de Ministerul Culturii i decontat/transmis spre decontare la orice alte
instituii publice/ organizaii neguvernamentale x 2.
Cap. VIII. Fora major
Art. 19. Fora major exonereaz de rspundere prile, n cazul neexecutrii pariale sau
totale a obligaiilor asumate prin prezentul contract. Prin for major se nelege un eveniment
independent de voina prilor, imprevizibil i insurmontabil, aprut dup ncheierea
contractului i care mpiedic prile s execute total sau parial obligaiile asumate.
Art. 20. Partea care invoc fora major are obligaia s o aduc la cunotina celeilalte pri,
n scris, n maximum 5 zile calendaristice de la apariie, iar dovada forei majore se va
comunica n maximum 15 zile calendaristice de la producerea evenimentului.
Art. 21. Data de referin este tampila potei de expediere. Dovada va fi certificat de partea
creia i se opune cazul de for major.
Cap. IX. Clauze speciale
Art. 22. Prevederile prezentului contract se completeaz cu dispoziiile legale n materie, aflate
n vigoare.
Art. 23. Beneficiarul va prezenta raportul narativ care trebuie s cuprind informaii cu privire
la gradul de realizare a obiectivelor propuse, precum i la gradul de mediatizare a proiectului
cultural i reflectarea n pres a activitilor derulate n cadrul proiectului cultural ce reprezint
obiectul prezentului contract.
Cap. X. Litigii
Art. 24.
a) Prile vor aciona pentru rezolvarea pe cale amiabil a nenelegerilor ce pot aprea pe
parcursul derulrii prezentului contract;
b) n caz de nesoluionare, litigiile vor fi supuse spre rezolvare instanei competente n acest
sens.
Cap. XI. Clauze finale
Art. 25. Prezentul contract intr n vigoare la data semnrii sale.
Art. 26. Responsabilii cu urmrirea derulrii prezentului contract, prin intermediul crora cele
dou pri vor ine legtura permanent, sunt:
din partea FINANATORULUI:
Numr de telefon:.................
Adresa de e-mail:.................
din partea BENEFICIARULUI: .
Numr de telefon:.................
Adresa de e-mail:.................
4

Art. 27. Prezentul contract s-a ncheiat astzi, n 2 exemplare cu valoare de original, cte unul
pentru fiecare parte contractant.
Ministerul Culturii

Ministrul Culturii
..........................

Beneficiar
......................................
Manager general/Director General/Preedinte, etc.
............................./.......................

Secretar de Stat/
Subsecretar de stat
............../.
Secretar General
............................
Director Direcia Economic
......................................

Director economic/Contabil ef, etc.


........................................................

Direcia de specialitate
( iniiatoare a Notei de fundamentare)
.......................................
Serviciul Juridic, Contencios

ANEXA 1
la Contractul de finanare nr. ../
DEVIZ ESTIMATIV
Programul de finanare nerambursabil ACCES
Denumirea beneficiarului:
Denumirea proiectului:
Perioada de desfurare:
Locul de desfurare:
Capitolele de cheltuieli eligibile, cf. Art. 4, alin. (1) din Ordonana Guvernului nr. 51/1998
privind mbuntirea sistemului de finanare a programelor, proiectelor i aciunilor culturale,
cu modificrile i completrile ulterioare:
lei
a) costuri de producie
b) nchirieri de spaii i aparatur
c) onorarii
d) prestri servicii
e) premii
f) cheltuieli ocazionate de cazare i transport intern i
internaional al participanilor/invitailor
g) diurna acordat n condiiile legii
h) tiprituri
i) aciuni promoionale i de publicitate
TOTAL (lei):

Ministerul Culturii

Beneficiar

Director Direcia Economic

Preedinte,

Director D.C.S.C.C.

Contabil/
Director
economic

ANEXA 2
la Contractul de finanare nr. ../

Grafic de finanare nerambursabil pe activiti


Denumirea solicitantului: Denumirea proiectului/aciunii culturale: .....................................................................................
Perioada de
emitere a
facturii

Etapele proiectului/aciunii culturale

Activiti specifice pe categorii de


cheltuieli eligibile din deviz

Suma de facturat
(cf. contractului de
finanare nerambursabil)

Trana 1
Etapa de pregtire a
proiectului/
aciunii culturale
Subtotal 1
Trana 2
Etapa final a
proiectului/
aciunii culturale
Subtotal 2
Total general
(Subtotal 1+Subtotal 2)

Ministerul Culturii
Director, Direcia Economic
......................................
Direcia de specialitate ( iniiatoare a Notei de fundamentare)
.......................................

Beneficiar
Manager general/Director General/Preedinte, etc
................................................................................

ANEXA 3
la Contractul de finanare nr. ../
GHID PRIVIND DECONTAREA SUMELOR ALOCATE
1. Condiii necesare efecturii plilor
Plata sumelor reprezentnd finanare nerambursabil se efectueaz prin virament bancar, din
bugetul Ministerului Culturii (MC), n contul bancar al beneficiarului, n baza facturii emise de
beneficiar.
Factura va conine urmtoarele informaii: Seria si numrul facturii; Data emiterii; Datele de
identificare ale beneficiarului (denumire, adres, cod de identificare fiscal, numrul din
Registrul Comerului sau similar, contul bancar IBAN i banca la care este deschis acesta);
Datele de identificare ale finanatorului, respectiv Ministerul Culturii: Cod fiscal 4192812, Cont
RO33TREZ23A675000203030X, deschis la D.T.C.P.M.B; Denumirea serviciului:contravaloare
finanare nerambursabil acordat pentru proiectul .........., Contract de finanare nr..din
data de... ; Valoarea (n LEI); Delegatul, n persoana reprezentantului legal al
beneficiarului finanrii; Semntura i tampila beneficiarului finanrii.
Factura emis de beneficiarul finanrii trebuie transmis ctre MC n original.
Finanarea se va acorda n dou trane, pe baz facturilor emise de beneficiar pentru fiecare
tran.
Pentru a doua tran factura emis de bneficiar va fi nsoit de dosarul de decont aferent
ntregii sume alocate, inclusiv contribuia proprie, n proporie de minimum 20% din valoarea
total a proiectului cultural.
2. Justificarea cheltuielilor efectuate
Pentru a fi acceptate ca i cheltuieli eligibile, documentele prezentate n dosarul de decont
trebuie s fac dovada legturii directe dintre cheltuielile efectuate i activitile desfurate n
cadrul proiectului.
Toate cheltuielile vor fi efectuate n perioada cuprins ntre data semnrii contractului de
finanare nerambursabil i data prezentrii de ctre beneficiar a documentelor justificative, n
condiiile prevzute de art. 9, art. 11, lit c) i d) din contract, i n timpul proiectului, i n scopul
exclusiv al acestuia.
Acceptarea cheltuielilor este condiionat n mod obligatoriu de ndeplinirea urmtoarelor
criterii:
Documentele justificative (facturi, chitane, avize etc.) primite de la furnizorii de servicii/
bunuri/ lucrri trebuie s fie emise pe numele beneficiarului finanrii;
Documentele justificative trebuie s fie nscrise cu toate informaiile necesare din punct de
vedere al formei, respectiv seria i numrul documentului, data emiterii i cea a scadenei,
emitentul documentului cu toate datele de identificare, codul de identificare fiscal, conturile
bancare i banca unde sunt deschise acestea, s fie semnate i tampilate;

Angajamentele legale i documentele justificative trebuie sa aib nscris denumirea exact


i detaliat a produselor sau serviciilor achiziionate n vederea implementrii activitilor
proiectului;
Documentele justificative trebuie sa fie nsoite de dovada plii, respectiv ordin de plat
vizat de banc / ordin de plat electronic evideniat n extrasul de cont, extrasul de cont emis
de banc n care sa fie evideniate plile aferente proiectului, chitana, bon fiscal, alte
documente legale care s justifice plata;
Documentele justificative emise de furnizorii bunurilor i serviciilor din afara granielor
Romniei, pe numele beneficiarului, vor fi prezentate n dosarul de decont mpreun cu
dovada plaii lor, nsoite de traducerea n limba romn, semnate i tampilate;
Achiziia bunurilor, serviciilor i lucrrilor necesare implementrii proiectelor de ctre
beneficiarii se realizeaz cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 34/2006, cu modificrile i
completrile ulterioare.
Nerespectarea legislaiei referitoare la achiziiile publice va determina stabilirea ca neeligibil a
respectivei cheltuieli.
Achiziionarea unui bun/serviciu/lucrare avnd valoarea sub 30.000 euro se poate efectua
prin cumprare direct, in conformitate cu prevederile OUG 34/2006 art. 19, cu modificrile i
completrile ulterioare.
n cazul cumprrii directe, beneficiarul finanrii are obligaia s fac dovada prospectrii
pieei pentru bunul/serviciul/lucrarea achizitionat, n concordan cu principiul eficacitii
utilizrii fondurilor publice, s anexeze un raport (tabel) de prezentare comparativ a ofertelor
primite de la prestatorii de servicii/comerciani.
Dovada seleciei de oferte si a atribuirii achiziiei se face prin anexarea, n spatele
documentelor justificative, a cererii de ofert transmise la furnizori/prestatori (cu detalierea
produselor/serviciilor solicitate, oferte primite de la furnizori/prestatori, tabelul comparativ al
ofertelor sau proces verbal de selecie/atribuire, asumat de ctre reprezentantul legal al
beneficiarului sau un responsabil/comisie numit/ de ctre acesta.
3. Prezentarea dosarelor de decontare de ctre beneficiarii finanrilor nerambursabile
Beneficiarii vor depune documentele justificative la termenele convenite n contractele de
finanare, ndosariate n ordinea stabilit n Devizul anexat la contractul de finanare. n
aceeai ordine vor fi nscrise i n Raportul financiar .
Dosarele de decont vor conine, n mod obligatoriu, elementele de identificare ale proiectului,
respectiv denumirea beneficiarului, denumirea (titlul) proiectului, numrul contractului de
finanare.
Dosarele de decont vor conine un OPIS al documentelor depuse, semnat de ctre beneficiar.
n coninutul su va fi obligatorie pstrarea ordinii n care sunt aezate documentele n dosar;
Documentele justificative din cadrul dosarului de decont vor fi prezentate n copie lizibil
cu meniunea conform cu originalul, semnate de ctre beneficiar , pe fiecare pagin.
Factura emis de beneficiarul finanrii, n original, necesar pentru decontarea va fi inclus n
dosarul de decont;

4. Modul de ordonare i aranjare a documentelor n dosarul de decont.


Documentele vor avea urmtoarea ordine:
1. Factura, n original, emis de beneficiarul finanrii nerambursabile ctre MC n vederea
decontrii, semnat de ctre reprezentantul legal al beneficiarului finanrii.
2. OPIS-ul documentelor justificative anexate.
3. Documentele justificative, separate pe categorii de cheltuieli eligibile.

5. LISTA DOCUMENTELOR JUSTIFICATIVE CE VOR FI ANEXATE IN DOSARUL DE DECONT


Aceste documente justificative ale cheltuielilor de implementare reprezint cerine obligatorii pentru stabilirea eligibilitii cheltuielilor, n
vederea decontrii acestora.
Tip cheltuial
Costuri
producie

nchirieri
spaii
aparatur

Document justificativ

Documentul care
atest
efectuarea plii
de dovada procedurii de achiziie;
- ordin de plat;
contract sau comanda, daca este cazul;
- chitanta, bon fiscal,
factur, cu detalierea bunurilor achizitionate, UM, cantitate, pret;
dispozitia de plat (n
avizul de expeditie, pentru bunurile livrate, atasat la factura aferenta;
cazul
plilor
n
NIR (nota interna de receptie)
numerar);
bonul de consum pentru materialele achizitionate si consumate;
-extras de cont din care
raportul de producie sau de activitate periodic, dac din bunurile consumate a s
rezulte
rezultat un alt bun;
viramentele/Registrul de
dovada plii
cas;
de nchiriere sli, spaii pentru derularea unor spectacole, nchiriere aparatur pentru - ordin de plat;
i sonorizare; iluminare; video-proiecie:
- chitan, dispoziia de
plat (n cazul pltilor n
cereri de oferte;
numerar);
oferte;
document justificativ de prospecie a pieei sau proces verbal de selecie a -extras de cont din care
s
rezulte
ofertelor, dup caz;
viramentele/Registrul de
contract de inchiriere cu detinatorul spatiilor/echipamentelor
cas;
proces verbal de predare-primire a bunurilor inchiriate;
factura emis de detinatorul spatiilor/echipamentelor
dovada plii

Onorarii
(drepturi
de
autor/conexe)

Diurn
la
nivelul
maxim prevzut
de
legislaia
aplicabil
personalului din
instituiile
publice

contractul de drept autor/drepturi conexe cu respectarea prevederilor legale, n


care se menioneaz clar obiectul contractului, valoarea contractului, modalitatea
de plat, perioada de valabilitate a contractului i termenele de predare;

statul de plat a onorariilor, cu nscrierea n clar a sumelor reinute la surs,


(semnat de titularul dreptului de autor/drepturi conexe n cazul plilor n
numerar), semnat i tampilat de beneficiarul finanrii nerambursabile;
dovada achitrii sumelor reinute la surs, potrivit legislaiei n vigoare;
raport vizat de beneficiar/ proces verbal de recepie a lucrrii, n care se specific
ndeplinirea obiectului contractului;
dovada plii ctre beneficiarul de contract

- ordin de plat pentru


onorarii, contribuii i
impozite;
- dispozitia de plat (n
cazul pltilor n numerar)
i Registru de cas;
-extras de cont din care
s rezulte viramentele;
- stat de plat care s
conin
semntura
titularului dreptului de
autor,
pentru
confirmarea
primirii
banilor.
tabel nominal cu datele de identitate ale beneficiarilor de diurn, cu precizarea ordin
de
plat/
sumelor primite, perioada i semnturile beneficiarilor diurnei;
dispoziia de plat (n
copia actului de identitate
cazul
plilor
n
dovada plii
numerar);
-extras de cont /registru
de cas.

12

Prestrii
servicii
(colaboratori,
alte servicii)

Premii

Colaboratori:
contractele de prestri servicii ncheiate, n baza Codului Civil, cu respectarea
prevederilor legale, pe perioada derularrii proiectului finanat de Ministerul
Culturii, n care se vor meniona obligatoriu obiectul i valoarea contractului, tipul
activitii, modalitatea de plat, perioada de valabilitate a contractului i termenele
de finalizare;

statul de plat, cu nscrierea n clar a sumelor reinute la surs, (semnat de


colaborator n cazul plilor n numerar), semnat de beneficiarul finanrii;
dovada achitrii sumelor reinute la surs, potrivit legislatiei in vigoare;
dovada plaii ctre beneficiarul de contract;

act de autorizare (calificare) a prestatorului (de ex. n cazul traductorilor, etc),


dup caz

Proces verbal de recepie a serviciilor/raport de activitate, dup caz

- ordin de plat pentru


remuneraii,
sumelor
reinute
la
surs
(contribuii i impozite);
- dispozitia de plat i
Registru de cas (n
cazul
pltilor
n
numerar);
- stat de plat care s
conin
semntura
prestatorului,
pentru
confirmarea
primirii
banilor,
-extras de cont din care
s rezulte viramentele.

Alte servicii:
cereri de ofert;
oferte;
document justificativ de prospecie a pieei sau proces verbal de selecie a
ofertelor, dup caz;
contract de prestri servicii sau comand;
factur, cu detalierea serviciilor prestate;
proces-verbal de recepie a serviciilor (acolo unde este cazul);
alte documente, dup caz (aviz de expediie, not de intrare-recepie, bon de
consum etc).
dovada plii;
regulament de premiere
proces verbal de jurizare
stat de plat cu nscrierea n clar a sumelor reinute la surs, (semnat de titularul
dreptului de autor/drepturi conexe n cazul plilor n numerar), semnat;
dovada achitrii sumelor nete i a sumelor reinute la surs, potrivit legislaiei n

- ordin de plat pentru


valoarea
achitat
i
extras de cont
- chitan/ bon fiscal,
dispoziia de plat
- Registru de cas
pentru plile n numerar

- ordin de plat pentru


onorarii, contribuii i
impozite;
- dispozitia de plat i
Registru de cas (n

13

vigoare

Cazare

cereri de ofert;
oferte;
document justificativ de prospecie a pieei sau proces verbal de selecie a
ofertelor, dup caz,
contract de prestri servicii;
factur emis de prestatorul de servicii;
diagrama locurilor de cazare pe perioadele vizate, numrul persoanelor cazate,
durata cazrii, confirmat de prestatorul serviciilor hoteliere i de ctre
beneficiarul finanrii nerambursabile;
dovada plii.
Transport
Transportul rutier cu autoturism/microbuz sau alte autovehicule destinate
intern
i transportului de persoane (auto personal/vehicule nchiriate/servicii prestate de
internaional
ctre firme de transport) se deconteaz consumul legal, potrivit certificatului de
nmatriculare al vehiculului (consum legal exprimat n litri/100 km x pre/1 litru de
benzin x nr. de km. parcuri).
certificatul de nmatriculare al vehiculului sau declaraie pe propria rspundere
privind consumul autoturismului/microbuzului.
contract de nchiriere a autovehiculelor/de prestri servicii, dup caz;
dovada aplicrii procedurii de achiziie, n condiiile O.U.G. nr. 34/2006, cu
modificrile i completrile ulterioare (nchirieri auto/prestri servicii de ctre firme
de transport);
factur, care trebuie s conin toate informaiile despre rut i numrul de
persoane transportate;
foaie de parcurs, dup caz, completat potrivit legii;
tabel centralizator ntocmit, semnat i tampilat de beneficiar, cuprinznd numele
i prenumele persoanelor care au cltorit, ruta, data, km parcuri (pentru
transport cu microbuz, autocar etc);

cazul
pltilor
n
numerar);
-extras de cont din care
s rezulte viramentele;
- ordin de plat pentru
onorarii, contribuii i
impozite;
- dispozitia de plat i
Registrul de cas (n
cazul
pltilor
n
numerar);
-extras de cont din care
s rezulte viramentele;
- ordin de plat
- chitant, dispozitia de
plat, biletul/tichetul de
calatorie, bonul fiscal,
BCF (n cazul pltilor n
numerar);
-extras de cont din care
s rezulte viramentele/
registrul de cas (pentru
pli n numerar)

14

ordin de deplasare (delegaie), dup caz;


bonul fiscal de combustibil, tampilat, datat cu cel mult 24 ore nainte de
efectuarea deplasrii sau datat n timpul programului;
dovada plii;
Pentru transport feroviar:

Ordinul de deplasare (delegaie), dup caz


tichetele/biletele de cltorie;
tabel centralizator ntocmit, semnat i tampilat de beneficiar, cuprinznd numele
i prenumele persoanelor care au cltorit, ruta, seria i numrul biletului, data,
preul biletului;
Pentru transport aerian:

Ordinul de deplasare (delegaie), dup caz


oferte
cereri ofert
document justificativ de prospecie a pieei sau proces verbal de selecie a
ofertelor, dup caz;
tichetele/biletele de cltorie;
talonul de mbarcare;
contract de prestri servicii;
factur, cu descrierea explicit a cheltuielii efectuate;
dovada plii.
Afie, pliante, programe, cataloage, brouri, bannere, mesh-uri, roll-up, publicitate n
Tiprituri
presa scris:
cereri de ofert;
Aciuni
oferte;
promoionale
document justificativ de prospecie a pieei sau proces verbal de selecie a
i
de
ofertelor dup caz;
publicitate,
contract de prestri servicii sau comand;
aviz de nsoire a mrfii i/sau proces verbal de predare-primire;
factur, cu detalierea serviciilor prestate;

- ordin de plat;
- chitanta, bon fiscal,
dispozitia de plat (n
cazul
plilor
n
numerar);
-extras de cont din care
s
rezulte
viramentele/Registrul de
cas;

15

note intrare recepie (N.I.R);


bon consum, pentru materiale achiziionate i consumate;
1 exemplar din fiecare material tiprit;
print screen prezentri online;
declaraie pe proprie rspundere conform creia tipriturile s-au distribuit cu titlu
gratuit;
n cazul contractelor de promovare prin spoturi publicitare (radio, tv, online) se vor
preciza timpii de difuzare/intervalul orar pe zile i se va prezenta dovada acestora
de la televiziune/postul radio care le-a difuzat;
declaraie unde au fost amplasate banner-ele i fotografii;
toate materialele vor fi achiziionate i consumate n timpul proiectului i n scopul
exclusiv al acestuia.
dovada plii

16