Sunteți pe pagina 1din 6

Lucrari de Reabilitare DN76

5 R14 Beius - Oradea

Caiet de Sarcini

SPECIFICATII GENERALE

Lucrari de Reabilitare DN76

5 R14 Beius - Oradea

Caiet de Sarcini

SPECIFICATII GENERALE

CUPRINS

1.

GENERALITATI.......................................................................................................................3

2.

LUCRARI PREGATITOARE...................................................................................................4

3.

DESFIINTAREA SANTIERULUI............................................................................................4

4.

RECEPTIA LUCRARILOR......................................................................................................4

4.1

RECEPTIA PE FAZE.........................................................................................................................4

4.2

RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR........................................................................................5

4.3

RECEPTIA FINALA............................................................................................................................5

5.

PROTECTIA MEDIULUI.........................................................................................................5

6.

PROTECTIA MUNCII..............................................................................................................5

7.

PAZA CONTRA INCENDIILOR.............................................................................................6

Lucrari de Reabilitare DN76

1.

5 R14 Beius - Oradea

Caiet de Sarcini

GENERALITATI

Specificatiile generale enumerate mai jos sunt valabile pentru orice gen de lucrare si
fac referire la obligatiile Antreprenorului privind pregatirea, executia propriu-zisa a
lucrarilor, masuratorile, testele, sondaje, analize de laborator, etc, prezentate in
Caietele de Sarcini de specialitate.
Antreprenorul trebuie s respecte prevederile standardelor i normelor n
vigoare.
Antreprenorul este obligat sa asigure adoptarea masurilor tehnologice si
organizatorice in cadrul sistemului calitatii, care sa conduca la respectarea
stricta a prevederilor caietelor de sarcini; Executia lucrarilor se va realiza in
conformitate cu prevederile standardului de calitate SR EN ISO 9001:2001.
Dupa primirea documentatiei tehnice de executie, Antreprenorul va asigura
insusirea proiectului de catre toti factorii care concura la realizarea lucrarii.
Toate materialele care intr n lucrrile permanente vor fi supuse aprobrii
Consultantului. nainte de aprovizionare, Antreprenorul va supune aprobrii
Consultantului toate materialele care intra in lucrarile permanente precum si
sursele / furnizorii acestor materiale. Nici un material nu va fi utilizat n lucrrile
permanente nainte de a fi aprobat de Consultant.
Toate materialele propuse a se utiliza, trebuie s fie agrementate tehnic sau sa
aiba certificate de conformitate.
Antreprenorul va efectua, ntr-un laborator autorizat, toate ncercrile i
determinrile cerute de prezentul Caiet de Sarcini i orice alte ncercri i
determinri cerute de Consultant. De asemenea, este obligat sa tina evidenta la
zi a probelor si incercarilor acestor probe prin caietele de sarcini.
Antreprenorul va nregistra zilnic date referitoare la execuia lucrrilor i la
rezultatele obinute n urma msurtorilor, testelor i sondajelor.
Cu cel puin 28 zile nainte de nceperea fiecrei lucrri de consolidare,
Antreprenorul va supune aprobrii Consultantului procedura de execuie a
lucrrii respective. Nici o lucrare nu va ncepe nainte ca procedura de execuie
a acelei lucrri s fie aprobat de Consultant. n execuia lucrrilor,
Antreprenorul va urma ntocmai procedura de execuie, aa cum a fost aprobat
de Consultant.
Antreprenorul trebuie s se asigure c prin toate procedurile aplicate,
ndeplinete cerinele prevzute de prezentul Caiet de Sarcini.
Antreprenorul este obligat sa convoace factorii care trebuie sa participe la
verificarea lucrarilor supuse fazei determinante si sa asigure efectuarea
acestora, in scopul obtinerii acordului de confirmare a lucrarilor.
Proiectantul propune prin proiect fazele de executie determinante si participa pe
santier la verificarile de calitate.
Este cu desavarsire interzis a se proceda la receptionarea de lucrari care sa
ascunda defectele ale structurilor de rezistenta, sau care sa impiedice accesul
si repararea corecta sau remedierea acestora.

Lucrari de Reabilitare DN76

5 R14 Beius - Oradea

Caiet de Sarcini

In toate cazurile in care vreun rezultat provenit dintr-o verificare vizuala sau incercare
efectuata pe parcurs referitoare la rezistenta, stabilitatea sau durabilitatea lucrarilor
depaseste in sens defavorabil abaterile admise prevazute, decizia asupra continuarii
lucrarilor va putea fi luata numai cu acordul scris al Consultantului si cu avizul
Proiectantului.
In cazul cand caracterul imprevizibil al conditiilor geotehnice sau hidrogeologice,
efectiv intalnite la lucrare, impune modificarea esentiala a executiei lucrarii,
Antreprenorul, va informa imediat Consultantul asupra situatiei aparute.
2.

LUCRARI PREGATITOARE

Antreprenorul va amenaja in cadrul santierului ateliere, birouri, locuri de igiena si


securitate, platforme neinundabile pe care se vor construi soproane, magazii si
depozite pentru stocare materiale, laboratoare de incercari (daca este cazul), precum
si racordarea acestora la diferite resurse: apa, canal, telefon, energie electrica, etc.
Antreprenorul va semnaliza zona de lucru si va solicita organelor competente
restrictionarea vitezei de circulatie a autovehiculelor aflate in tranzit.
Antreprenorul va executa drumurile de acces si platformele de lucru pentru utilaje si
va materializa prin tarusi ampriza lucrarilor
3.

DESFIINTAREA SANTIERULUI

Antreprenorul va lua toate masurile necesare pentru desfiintarea santierului, va face


toate amenajarile necesare pentru redarea in folosinta initiala a terenului si va
inlatura in totalitate efectele si eventualele surse de poluare a terenului (baze de
productie, ateliere de reparatii, depozite de combustibili, etc.)
4.

RECEPTIA LUCRARILOR

Receptia constituie o componenta a sistemului calitatii in constructii si prin actul de


receptie se certifica faptul ca Antreprenorul si-a indeplinit obligatiile in conformitate cu
prevederile contractului si a documentatiei de executie.
Receptia lucrarilor se va efectua in conformitate cu HG nr. 273/14.06.1994 si cu
Normativele C 56-1985, NE 012-99, NE 013-2002.
4.1 Receptia pe faze
Receptia pe faze (de lucrari ascunse) va examina daca partea de lucrare ce se
receptioneaza s-a executat conform proiectului si atesta conditiile impuse de
documentatia de executie si a caietelor de sarcini.
In urma verificarilor se incheie proces verbal de receptie pe faze in care se confirma
posibilitatea trecerii executiei la faza imediat urmatoare.
La receptia pe faze, participa reprezentantul Inspectoratului de Stat in Constructii,
Antreprenorul si Proiectantul.
Registrul de procese verbale de lucrari ascunse se va pune la dispozitia organelor de
control, cat si comisiei de receptie preliminara sau finala.

Lucrari de Reabilitare DN76

5 R14 Beius - Oradea

Caiet de Sarcini

4.2 Receptia la terminarea lucrarilor


Comisia examineaza executarea lucrarilor in conformitate cu respectarea
prevederilor din autorizatia de construire, cu prevederile contractului, ale
documentatiei de executie, precum si cu avizele eliberate de autoritatile competente.
Antreprenorul trebuie sa comunice Beneficiarului data terminarii tuturor lucrarilor
prevazute in contract.
Proiectantul, in calitate de autor al proiectului constructiei, va intocmi si prezenta in
fata comisiei de receptie punctul sau de vedere privind executia constructiei.
La terminarea examinarii, comisia formata din Beneficiar si comisia numita de acesta,
impreuna cu Antreprenorul, va consemna observatiile si concluziile in procesulverbal de receptie, inclusiv recomandarea de admitere cu sau fara obiectii a
receptiei.
4.3 Receptia finala
Receptia finala este convocata de Beneficiar in cel mult 15 zile dupa expirarea
perioadei de garantie prevazuta in contract.
La receptia finala participa: Beneficiarul, comisia de receptie numita de Investitor,
Proiectantul lucrarii si Antreprenorul.
5.

PROTECTIA MEDIULUI

In perioada de executie principalele surse de poluare vor fi: executia propriu-zisa a


lucrarilor, traficul de santier si organizarea de santier (statiile de betoane si de mixturi
asfaltice, depozitele de materiale si carburanti, cantina etc). Impactul asupra factorilor
naturali si umani se va face resimtit pe o perioada limitata de timp si in cadrul unei
arii restranse.
Tehnologiile de lucru, organizarile de santier, lucrarile temporare de deviere a
circulatiei sau pentru desfasurarea procesului tehnologic vor fi stabilite de catre
Antreprenor care are obligatia sa obtina toate avizele si acordurile necesare
desfasurarii lucrarilor.
Lucrarile prevazute in acest proiect nu emana in mediul ambient substante toxice sau
reziduale care sa altereze in vreun fel calitatea apei, aerului, solului sau subsolului.
Realizarea lucrarilor de drenaje, consolidari versanti, scurgerea dirijata a apelor
meteorice, plantari, etc, contribuie la stabilizarea versantilor afectati de alunecare.
Antreprenorul va tine cont de masurile prevazute in Legea Protectiei Mediului nr
137/21.12.1995 republicata in M.O. nr. 70/17.02.2000.
6.

PROTECTIA MUNCII

Pe durata executarii lucrarilor se vor respecta normele de tehnica securitatii,


protectiei si igiena muncii, prevazute de actele normative in vigoare:
- Legea protectiei muncii nr. 90/12.07.1996 cu republicarile ulterioare (Monitorul
Oficial nr. 47/29.01.2001).

Lucrari de Reabilitare DN76

5 R14 Beius - Oradea

Caiet de Sarcini

Ordinul M.M.P.S. nr. 136/17.04.1995 privind aprobarea Normelor specifice de


securitate a muncii pentru prepararea, turnarea betoanelor si executia
lucrarilor de beton armat si precomprimat.
- Ordinul nr. 8/26.01.1994 privind aprobarea Normelor specifice de securitate a
muncii pentru prelucrarea metalelor prin sudarea si taierea materialelor.
- Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii aprobat prin
Ordinul M.L.P.T.L. nr. 9/N/15.03.1993, publicat in Buletinul Constructiilor nr. 58/1993.
- Norme generale de protectie a muncii, 2002 aprobate de Ministerul Muncii si
Solidaritatii Sociale si Ministerul Sanatatii, prin Ordinul 508/20.11.2002 si de
M.S.F. prin Ordinul 933/25.11.2002.
- Ordinul nr. 58/1991 Echipamentul individual de protectie.
Instructajul muncitorilor se va face in conformitate cu prevederile cuprinse in Ordinele
precizate mai sus.
Antreprenorul va nominaliza si va instrui personalul responsabil pentru semnalizarea
si avertizarea punctelor periculoase.
7.

PAZA CONTRA INCENDIILOR

Pe timpul executiei lucrarilor se vor respecta prevederile urmatoarelor normative


referitoare la paza contra incendiilor:
- Normativ P118/1999, Normativ de siguranta la foc a constructiilor aprobat prin
Ordinul 27/N/07.04.1999.
- Normativ I 7/1998,
- Hotararea Guvernului nr. 51/1992, Hotararea privind unele masuri pentru
imbunatatirea activitatilor de prevenire si stingere a incendiilor, republicata
M.O. nr. 49/07.03.1996.
- Ordinul M.I. nr. 381/04.03.1993 privind Norme generale de prevenire si
stingere a incendiilor.
- Ordinul M.L.P.T.L. nr. 7/N/03.03.1993 privind Norme generale de prevenire si
stingere a incendiilor.