Sunteți pe pagina 1din 65

COLEGIUL TEHNIC

STEFAN MILCU
CALAFAT

PROCEDURA OPERAIONAL
privind
SANATATEA SI SECURITATEA
IN MUNCA

Departament
Calitate

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 1 din 65

Cod: P.O.

Exemplar nr.: 1

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau dupa caz, a


reviziei in cadrul editiei procedurii operationale
Elemente privind
responsabilii/
operatiunea

Semnatura
Numele si
prenumele

Functia

1.1.

1
Elaborat

2
Tudora Cristian

3
Contabil sef

1.2.

Verificat

Tudora Cristian

Contabil sef

1.3

Aprobat

Bora C-tin Dan

Director

Data

4
15.09.201
3
15.09.201
3
15.09.201
3

COLEGIUL TEHNIC
STEFAN MILCU
CALAFAT

PROCEDURA OPERAIONAL
privind
SANATATEA SI SECURITATEA
IN MUNCA

Departament
Calitate

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 2 din 65

Cod: P.O.

Exemplar nr.: 1

2. Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale


Editia/ revizia in
cadrul editiei
2.1.
2.2.
2.3

1
Editia 1
Revizia 1
Revizia 2

Componenta revizuita

2
x

Modalitatea reviziei
3
x

Data de la care se
aplica prevederile
editiei sau reviziei
editiei
4
15.09.2013

COLEGIUL TEHNIC
STEFAN MILCU
CALAFAT
Departament
Calitate

PROCEDURA OPERAIONAL
privind
SANATATEA SI SECURITATEA
IN MUNCA

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 3 din 65

Cod: P.O.

Exemplar nr.: 1

COLEGIUL TEHNIC
STEFAN MILCU
CALAFAT

PROCEDURA OPERAIONAL
privind
SANATATEA SI SECURITATEA
IN MUNCA

Departament
Calitate

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 4 din 65

Cod: P.O.

Exemplar nr.: 1

3. Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa caz, revizia din cadrul
editiei procedurii operationale

Nr.
Crt

Scopul
difuzarii

Exemplar nr.

3.1.

1
Aplicare

2
1

3.2.

Aplicare

3.6.

Aplicare

3.4.

Informare

3.8.

Evidenta

3.6.

Arhivare

3.7.

Alte
scopuri

Compar
-timent
3
Contabil
itate
Adminis
trativ
Secretari
at
Contabil
itate
Contabil
itate
Contabil
itate
-

Functia

Nume si
prenume

Data
primirii

4
Contabil sef

5
Tudora C.

6
17.09.2013

Administrator

Mateescu N.

17.09.2013

Secretara

Bnu V.

17.09.2013

Contabil sef

Tudora C.

17.09.2013

Contabil sef

Tudora C.

17.09.2013

Contabil sef

Tudora C.

17.09.2013

Semnatura
7

COLEGIUL TEHNIC
STEFAN MILCU
CALAFAT
Departament
Calitate

PROCEDURA OPERAIONAL
privind
SANATATEA SI SECURITATEA
IN MUNCA

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 5 din 65

Cod: P.O.

Exemplar nr.: 1

COLEGIUL TEHNIC
STEFAN MILCU
CALAFAT

PROCEDURA OPERAIONAL
privind
SANATATEA SI SECURITATEA
IN MUNCA

Departament
Calitate

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 6 din 65

Cod: P.O.

Exemplar nr.: 1

4.

SCOP
Prezenta procedura reglementeaza modul de instruire a salariatilor privind sanatatea si
securitatea in munca.
5. DOMENIU
5.1. Procedura se aplica de ctre Comisia de Sanatate si Securitate in Munca
5.2. La Procedura participa tot personalul C.T.ST. MILCU Calafat.

6. DOCUMENTE DE REFERINA
6.1. Regulamentul de ordine interioara
6.2. Regulamentul de organizare si functionare a institutiilor de invatamant preuniversitar
6.3. Legea nr. 319/2006, Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si
sanatatii in munca HG 1425/2006
6.4. HG 1146/2006 privind cerintele de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre
lucratori a echipamentelor de munca;
6.5. HG 1028/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca referitoare la
utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare ;
6.6. HG 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate
la locul de munca ;
6.7. HG 1091/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca.
6.8. Legea nr. 53/2003- Codul Muncii si OUG 65/2005-Modificari la Codul Muncii ;
6.9. Contractul colectiv de munca- Conditii de munca, securitate si sanatate in munca ;
6.10 Legea nr. 346/2002, actualizata;
6.11 OUG nr. 129/2004 Modificarea Legii nr. 346/2002;
6.12 Ordin MMSSF nr. 450/2006 Norme metodologice de aplicare a Legii 346/2002 cu
modificarile si completarile ulterioare
7.

DEFINIII SI PRESCURTRI

7.1. DEFINIII
a) lucrator - persoana angajata de catre un angajator, potrivit legii, elevii in perioada efectuarii
stagiului de practica, precum si ucenicii si alti participanti la procesul de munca, cu exceptia
persoanelor care presteaza activitati casnice;
b) angajator - persoana fizica sau juridica ce se afla in raporturi de munca ori de serviciu cu
lucratorul respectiv si care are responsabilitatea intreprinderii si/sau unitatii;
c) alti participanti la procesul de munca - persoane aflate in intreprindere si/sau unitate, cu
permisiunea angajatorului, in perioada de verificare prealabila a aptitudinilor profesionale in
vederea angajarii, persoane care presteaza activitati in folosul comunitatii sau activitati in regim

COLEGIUL TEHNIC
STEFAN MILCU
CALAFAT
Departament
Calitate

PROCEDURA OPERAIONAL
privind
SANATATEA SI SECURITATEA
IN MUNCA

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 7 din 65

Cod: P.O.

Exemplar nr.: 1

de voluntariat, precum si someri pe durata participarii la o forma de pregatire profesionala si


persoane care nu au contract individual de munca incheiat in forma scrisa si pentru care se poate
face dovada prevederilor contractuale si a prestatiilor efectuate prin orice alt mijloc de proba;
d) reprezentant al lucratorilor cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii
lucratorilor - persoana aleasa, selectata sau desemnata de lucratori, in conformitate cu prevederile
legale, sa ii reprezinte pe acestia in ceea ce priveste problemele referitoare la protectia securitatii
si sanatatii lucratorilor in munca;
e) prevenire - ansamblul de dispozitii sau masuri luate ori prevazute in toate etapele procesului
de munca, in scopul evitarii sau diminuarii riscurilor profesionale;
f) eveniment - accidentul care a antrenat decesul sau vatamari ale organismului, produs in
timpul procesului de munca ori in indeplinirea indatoririlor de serviciu, situatia de persoana data
disparuta sau accidentul de traseu ori de circulatie, in conditiile in care au fost implicate persoane
angajate, incidentul periculos, precum si cazul susceptibil de boala profesionala sau legata de
profesiune;
g) accident de munca - vatamarea violenta a organismului, precum si intoxicatia acuta
profesionala, care au loc in timpul procesului de munca sau in indeplinirea indatoririlor de
serviciu si care provoaca incapacitate temporara de munca de cel putin 3 zile calendaristice,
invaliditate ori deces;
h) boala profesionala - afectiunea care se produce ca urmare a exercitarii unei meserii sau
profesii, cauzata de agenti nocivi fizici, chimici ori biologici caracteristici locului de munca,
precum si de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului, in procesul de
munca;
i) echipament de munca - orice masina, aparat, unealta sau instalatie folosita in munca;
j) echipament individual de protectie - orice echipament destinat a fi purtat sau manuit de un
lucrator pentru a-l proteja impotriva unuia ori mai multor riscuri care ar putea sa ii puna in
pericol securitatea si sanatatea la locul de munca, precum si orice supliment sau accesoriu
proiectat pentru a indeplini acest obiectiv;
k) loc de munca - locul destinat sa cuprinda posturi de lucru, situat in cladirile intreprinderii
si/sau unitatii, inclusiv orice alt loc din aria intreprinderii si/sau unitatii la care lucratorul are
acces in cadrul desfasurarii activitatii;
l) pericol grav si iminent de accidentare - situatia concreta, reala si actuala careia ii lipseste
doar prilejul declansator pentru a produce un accident in orice moment;
m) stagiu de practica - instruirea cu caracter aplicativ, specifica meseriei sau specialitatii in
care se pregatesc elevii, studentii, ucenicii, precum si somerii in perioada de reconversie
profesionala;
n) securitate si sanatate in munca - ansamblul de activitati institutionalizate avand ca scop
asigurarea celor mai bune conditii in desfasurarea procesului de munca, apararea vietii,
integritatii fizice si psihice, sanatatii lucratorilor si a altor persoane participante la procesul de
munca;
o) incident periculos - evenimentul identificabil, cum ar fi explozia, incendiul, avaria,
accidentul tehnic, emisiile majore de noxe, rezultat din disfunctionalitatea unei activitati sau a
unui echipament de munca sau/si din comportamentul neadecvat al factorului uman care nu a
afectat lucratorii, dar ar fi fost posibil sa aiba asemenea urmari si/sau a cauzat ori ar fi fost

COLEGIUL TEHNIC
STEFAN MILCU
CALAFAT

PROCEDURA OPERAIONAL
privind
SANATATEA SI SECURITATEA
IN MUNCA

Departament
Calitate

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 8 din 65

Cod: P.O.

Exemplar nr.: 1

posibil sa produca pagube materiale;


p) servicii externe - persoane juridice sau fizice din afara intreprinderii/unitatii, abilitate sa
presteze servicii de protectie si prevenire in domeniul securitatii si sanatatii in munca, conform
legii;
q) accident usor - eveniment care are drept consecinta leziuni superficiale care necesita numai
acordarea primelor ingrijiri medicale si a antrenat incapacitate de munca cu o durata mai mica de
3 zile;
r) boala legata de profesiune - boala cu determinare multifactoriala, la care unii factori
determinanti sunt de natura profesionala.

7.2. PRESCURTRI
7.2.1. C.T.STM
7.2.2. L
- Lege
7.2.3. OMFP - Ordin al Ministrului Finanelor Publice
7.2.4. PM protectia muncii
7.2.5. SSM securitatea si sanatatea in munca
8.

DESCRIEREA PROCEDURII

8.1. Obligaiile lucrtorilor privind securitatea i sntatea n munc


(extras din Legea nr. 319/2006)
Fiecare lucrtor trebuie s i desfoare activitatea n conformitate cu pregtirea i
instruirea sa, precum i cu instruciunile primite din partea angajatorului, astfel nct s nu
expun la pericol de accidentare sau mbolnvire profesional att propria persoan, ct i alte
persoane care pot fi afectate de aciunile sau omisiunile sale n timpul procesului de munc.
(1) n mod deosebit, n scopul realizrii obiectivelor prezentate, lucrtorii au urmtoarele
obligaii:
a) s utilizeze corect mainile, aparatura, uneltele, substanele periculoase,
echipamentele de transport i alte mijloace de producie;
b) s utilizeze corect echipamentul individual de protecie acordat i, dup utilizare, s l
napoieze sau s l pun la locul destinat pentru pstrare;
c) s nu procedeze la scoaterea din funciune, la modificarea, schimbarea sau
nlturarea arbitrar a dispozitivelor de securitate proprii, n special ale mainilor, aparaturii,
uneltelor, instalaiilor tehnice i cldirilor, i s utilizeze corect aceste dispozitive;
d) s comunice imediat angajatorului i/sau lucrtorilor desemnai orice situaie de munc
despre care au motive ntemeiate s o considere un pericol pentru securitatea i sntatea
lucrtorilor, precum i orice deficien a sistemelor de protecie;
e) s aduc la cunotin conductorului locului de munc i/sau angajatorului accidentele

COLEGIUL TEHNIC
STEFAN MILCU
CALAFAT
Departament
Calitate

PROCEDURA OPERAIONAL
privind
SANATATEA SI SECURITATEA
IN MUNCA

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 9 din 65

Cod: P.O.

Exemplar nr.: 1

suferite de propria persoan;


f) s coopereze cu angajatorul i/sau cu lucrtorii desemnai, att timp ct este necesar,
pentru a face posibil realizarea oricror msuri sau cerine dispuse de ctre inspectorii
de munc i inspectorii sanitari, pentru protecia sntii i securitii lucrtorilor;
g) s coopereze, att timp ct este necesar, cu angajatorul i/sau cu lucrtorii desemnai,
pentru a permite angajatorului s se asigure c mediul de munc i condiiile de lucru
sunt sigure i fr riscuri pentru securitate i sntate, n domeniul su de activitate;
h) s i nsueasc i s respecte prevederile legislaiei din domeniul securitii i
sntii n munc i msurile de aplicare a acestora;
i) s dea relaiile solicitate de ctre inspectorii de munc i inspectorii sanitari. (2)
Obligaiile prevzute la alin. (1) se aplic, dup caz, i celorlali participani la procesul de
munc, potrivit activitilor pe care acetia le desfoar.

8.2. Riscurile de accidentare i mbolnvire profesional specifice locurilor de munc


din Colegiul Tehnic tefan Milcu
n general, la locurile de munc din C.T.STM, salariaii pot fi supui urmtoarelor riscuri
i mbolnviri profesionale:
1. electrocutarea datorit folosirii necorespunztoare a echipamentelor tehnice acionate
electric i nerespectrii instruciunilor de exploatare a echipamentelor de calcul ;
2.mbolnviri datorit expunerii la ageni biologici i ageni chimici;
3. loviri datorita amenajrii incorecte a locurilor de munc, n ceea ce privete repartizarea
echipamentelor tehnice, mobilierului etc.; dimensionarea i stabilirea incorect a cilor de
acces pentru libera trecere sau evacuare n caz de pericol;
4.riscul de claustrofobie sau accidentare datorit folosirii lifturilor defecte sau blocate;
5. accidentri datorita nerespectrii regulilor i a semnelor de circulaie n interiorul
C.T.STM i spaiilor ce aparin C.T.STM., ct i n afara acesteia, att n calitate de
pieton, ct i de conductor auto;
6. risc de apariie a stresului datorit ncordrii psihice permanente, valoarea mare a
lucrrilor de executat i importana acestora, ntocmirii unor lucrri urgente, aprute pe
parcurs peste sarcina de munc planificat, lipsei informaiilor, lucrului defectuos cu
personalul din subordine sau cu care se colaboreaz;
7.afectarea vederii datorit nivelului de iluminare sczut;
8.afectarea sistemului auditiv al salariailor datorit zgomotului peste limitele admise;
9. vtmarea corporal i afeciuni ale corpului datorit manipulrii, transportului prin
purtare i cu mijloace nemecanizate i depozitrii defectuoase a materialelor;

COLEGIUL TEHNIC
STEFAN MILCU
CALAFAT
Departament
Calitate

PROCEDURA OPERAIONAL
privind
SANATATEA SI SECURITATEA
IN MUNCA

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 10 din 65

Cod: P.O.

Exemplar nr.: 1

10. riscul vtmrii corporale datorit folosirii necorespunztoare a utilajelor mecanice:


polizoare, bormaini, strunguri, aparate de sudur;
11. riscul unor explozii datorit manevrrii incorecte a tuburilor de oxigen i acetilen;
12. riscul intoxicrii cu monoxid de carbon datorit exploatrii necorespunztoare a
centralelor termice;
13. riscul vtmrilor corporale n cazul lucrrilor de nlocuire a geamurilor;
14. riscul vtmrilor corporale n cazul alunecrii picioarelor scrilor portabile.

8.3. NORME SPECIFICE


8.3.1. Norme de securitate i sntate a muncii pentru personalul care se ocup de
prelucrarea automat a datelor
8.3.2. Norme interne de securitate i sntate n munc la bibliotec, arhiv i
depozitele de carte
8.3.3. Norme interne de securitate i sntate a muncii pentru personalul
care manipuleaz i transport mase n cadrul magaziilor de materiale din
C.T.STM
8.3.4. Norme interne de securitate i sntate n munc pentru conductorii auto
8.3.5. Norme interne de securitate i sntate a muncii pentru electricieni
8.3.6. Norme interne de securitate i sntate n munc pentru fochiti
8.3.7. Norme interne de securitate i sntate n munc pentru portari
8.3.8. Norme interne de securitate i sntate n munc pentru muncitori

8.3.1. Norme de securitate i sntate a muncii pentru personalul care se


ocup de prelucrarea automat a datelor
Responsabilii desemnai au obligaia ca, n cadrul instructajului periodic de
securitate i sntate a muncii, s prelucreze prevederile acestor norme specifice cu salariaii

COLEGIUL TEHNIC
STEFAN MILCU
CALAFAT
Departament
Calitate

PROCEDURA OPERAIONAL
privind
SANATATEA SI SECURITATEA
IN MUNCA

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 11 din 65

Cod: P.O.

Exemplar nr.: 1

care, n ndeplinirea sarcinilor de serviciu, folosesc computere personale.


ncadrarea i repartizarea lucrtorilor
Lucrtorii care urmeaz s desfoare activiti la echipamentele de calcul, vor fi ncadrai i
repartizai la posturile de lucru numai dup efectuarea examenelor medicale obligatorii
prevzute de reglementrile n vigoare ale Ministerului Sntii.

Examenul medical se va realiza periodic i ori de cte ori lucrtorii acuz simptome
vizuale sau generale posibil a fi determinate de exercitarea profesiunii.

Protecia vederii
n cazul n care, la controlul medical oftalmologic, se constat c nu pot fi utilizai
ochelari de corecie obinuii, lucrtorii vor fi dotai cu mijloace de corecie speciale,
adecvate sarcinii de munc.
Plata mijloacelor de corecie speciale va fi suportat de angajator.

Informarea i instruirea lucrtorilor


Lucrtorii vor fi instruii n utilizarea echipamentului de calcul nainte de nceperea
activitii i ori de cte ori se modific organizarea sau dotarea locurilor de munc.
Lucrtorii vor fi instruii special asupra necesitii amenajrii ergonomice a locului de munc
i asupra poziiilor corecte pe care trebuie s le adopte n timpul lucrului.
Organizarea activitii
Conducerea unitii va planifica i organiza activitile de prelucrare automat a datelor
astfel nct activitatea zilnic n faa ecranului s alterneze cu alte activiti.
n cazul n care alternarea activitilor nu este posibil, iar sarcina de munc impune
utilizarea ecranelor n cea mai mare parte a timpului de lucru, se vor acorda pauze
suplimentare fa de cele obinuite.
Durata i periodicitatea pauzelor suplimentare se vor reglementa prin instruciuni proprii,
cu consultarea unor instituii specializate sau specialiti, n funcie de modul de
organizare a activitii i de caracteristicile sarcinii de munc (complexitate, ritm, durat,
repetitivitate etc.) i vor fi incluse n timpul de lucru.

Amenajarea locului de munc


Amenajarea locului de munc trebuie astfel realizat nct s ofere utilizatorilor confort i
libertate de micare i s diminueze ntr-o ct mai mare msur riscurile de natur
vizual, mental i postural.
Locul de munc trebuie s permit o bun corelare ntre caracteristicile
antropofuncionale ale utilizatorilor i munca lor prin asigurarea posibilitilor de reglare

COLEGIUL TEHNIC
STEFAN MILCU
CALAFAT
Departament
Calitate

PROCEDURA OPERAIONAL
privind
SANATATEA SI SECURITATEA
IN MUNCA

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 12 din 65

Cod: P.O.

Exemplar nr.: 1

a diferitelor elemente componente ale acestuia.


Utilizatorii trebuie s aib posibiliti de modificare a poziiei de lucru, n timpul
activitii.
Distanele i unghiurile de vedere trebuie s fie n raport cu cerinele sarcinii de munc i
n conformitate cu poziia de lucru standard.
Pentru a pstra o poziie de lucru confortabil i pentru a evita reflexiile i efectul de
orbire, utilizatorul trebuie s ncline, s basculeze sau s roteasc ecranul, oricare ar fi
nlimea ochilor deasupra planului de lucru.
nlimea optim a centrului ecranului trebuie s corespund unei direcii de privire
nclinate ntre 100 i 200 sub planul orizontal care trece la nivelul ochilor.
nlimea tastaturii trebuie s asigure n timpul utilizrii un unghi ntre bra i antebra de
minimum 900.
n poziie aezat, distana dintre planul de lucru i suprafaa de edere trebuie cuprins ntre
200 i 260 mm.
Ecranul, suportul de documente i tastatur trebuie amplasate la distane aproximativ
egale fa de ochii utilizatorului, respectiv 600 + 150 mm.
Pentru asigurarea cerinelor de securitate i stabilitate, la locul de munc trebuie:

s se reduc la minimum vibraiile inerente sau transmise;


s se elimine posibilitatea basculrii planului de lucru;
s fie posibil reglarea nlimii mesei fr risc de coborre i deci de rnire;
s nu utilizeze obiecte improvizate pentru fixarea echipamentului de calcul.
Amenajarea posturilor de munc ntr-o ncpere trebuie realizat astfel nct s se asigure:
accesul uor i rapid al utilizatorilor la locul lor de munc;
accesul uor i rapid al personalului de ntreinere la toate prile echipamentului, la
poziiile cablurilor i la prizele electrice, fr ntreruperea activitii n desfurare sau cu
o ntrerupere minim;
un spaiu de lucru care s rspund nevoilor de spaiu personal, de comunicare ntre
indivizi i de intimitate.
Conductorii electrici i cablurile trebuie s respecte urmtoarele condiii:
s nu prezinte risc de electrocutare la trecerea pe planul de lucru sau pe sol;
s aib o lungime suficient pentru a se adapta la nevoile reale i previzibile ale
utilizatorilor, inclusiv n cazul unei reamenajri a ncperii;
s asigure accesul uor iar ntreinerea s se efectueze fr ntreruperea activitii;
cablajul trebuie s corespund ntregului domeniu de reglare a planurilor de lucru.
Conductorii electrici nu vor traversa cile de acces fr a fi protejai mpotriva
deteriorrilor mecanice.
Exploatarea echipamentelor de calcul
Se interzice lucrtorilor s utilizeze echipamentele de calcul pe care nu le cunosc i pentru
care nu au instruirea necesar.
Punerea sub tensiune a tablourilor de distribuie va fi efectuat numai de ctre personalul

COLEGIUL TEHNIC
STEFAN MILCU
CALAFAT
Departament
Calitate

PROCEDURA OPERAIONAL
privind
SANATATEA SI SECURITATEA
IN MUNCA

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 13 din 65

Cod: P.O.

Exemplar nr.: 1

autorizat n acest scop.


Se interzice personalului de deservire a echipamentelor de calcul s intervin la tablouri
electrice, prize, techere, cordoane de alimentare, grupuri stabilizatoare, instalaii de
climatizare sau la orice alte instalaii auxiliare specifice.
La punerea sub tensiune a calculatoarelor electronice se vor respecta, n ordine,
urmtoarele prevederi:

verificarea temperaturii i umiditii din sal;


verificarea tensiunii la tabloul de alimentare;
punerea sub tensiune a unitii centrale, prin acionarea butonului corespunztor de pe
panoul unitii centrale;
punerea sub tensiune a echipamentelor periferice prin acionarea butoanelor
corespunztoare de pe panourile de comand, n succesiunea indicat n documentaia
tehnic a calculatorului.

Scoaterea de sub tensiune a calculatoarelor electronice se va realiza n succesiunea invers


celei prevzut la punerea sub tensiune.
Punerea n funciune a unui echipament dup revizii sau reparaii se va face numai dup
ce personalul autorizat s efectueze revizia sau reparaia confirm n scris c
echipamentul respectiv este n bun stare de funcionare.
Se interzice ndeprtarea dispozitivelor de protecie ale echipamentelor de calcul.
Se interzice efectuarea oricrei intervenii n timpul funcionrii echipamentului de
calcul.
Se interzice continuarea lucrului la echipamentul de calcul atunci cnd se constat o
defeciune a acestuia.
Remedierea defeciunilor se va realiza numai de ctre personalul de ntreinere autorizat.
Dac n timpul funcionrii echipamentului de calcul se aud zgomote deosebite, acesta va fi
oprit i se va anuna personalul de ntreinere pentru control i remediere.
Se interzice conectarea echipamentelor de calcul la prize defecte sau fr legtur la pmnt.
nlocuirea siguranelor la instalaiile electrice se va face numai de ctre personalul
autorizat n acest scop.
La utilizarea imprimantelor de mare vitez se vor evita supranclzirile care pot duce la
incendii.
n apropierea acestor imprimante se vor amplasa stingtoare cu praf i dioxid de carbon.
n timpul funcionrii, capacul superior al imprimantelor va fi meninut nchis; deschiderea
capacului imprimantelor, pentru diverse reglaje, se va realiza numai dup deconectarea
acestora de la surs.
La utilizarea imprimantelor se va evita atingerea prilor fierbini.
Orice intervenie n timpul funcionrii imprimantelor, permis n documentaia tehnic,
se va realiza cu luarea msurilor de evitare a antrenrii prilor corpului de ctre
imprimant.
n timpul funcionrii calculatorului, uile de acces la sala calculatorului nu se vor bloca

COLEGIUL TEHNIC
STEFAN MILCU
CALAFAT
Departament
Calitate

PROCEDURA OPERAIONAL
privind
SANATATEA SI SECURITATEA
IN MUNCA

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 14 din 65

Cod: P.O.

Exemplar nr.: 1

sau ncuia, pentru a permite evacuarea rapid, n caz de pericol, a personalului de


deservire.
n cazul unui nceput de incendiu n sala calculatoarelor, se va aciona cu stingtorul cu
praf i dioxid de carbon.
Reluarea lucrului n zonele de aciune a dioxidului de carbon se va face numai dup
ventilarea spaiilor respective cu instalaia de climatizare n funciune, n circuit deschis, un
timp stabilit n funcie de capacitatea ventilatoarelor i volumul ncperilor, dar nu mai puin
de o or.
Se interzice consumul alimentelor pe masa suport a calculatorului sau deasupra tastaturii.
ntreinerea i repararea echipamentelor de calcul
Se interzice accesul personalului de ntreinere i reparaii la echipamentele de calcul pe
care nu le cunosc i pentru care nu au fost instruii.
Orice reparaie a echipamentelor de calcul se va efectua n conformitate cu prevederile
din documentaia tehnic a calculatorului.
Personalul de ntreinere i reparaii va verifica existena dispozitivelor de protecie i a
carcaselor i nu va autoriza punerea n funciune a echipamentului respectiv dect dup
montarea dispozitivelor i carcaselor de protecie.
Se interzice curirea sau ungerea echipamentelor n timpul funcionrii acestora.
Conductorul locului de munc mpreun cu personalul care lucreaz la echipamentele
electrice vor verifica permanent imposibilitatea atingerii pieselor aflate normal sub tensiune
(carcase intacte i la locul lor, capace nchise, izolaia cablurilor nedeteriorat etc.).

Personalul de ntreinere a echipamentelor electrice trebuie s asigure dotarea circuitelor


cu sigurane fuzibile originale i calibrate corespunztor i reglarea aparatelor de
protecie pentru a deconecta la curentul de reglaj stabilit de proiectant.
Se interzice intervenia la instalaiile electrice a persoanelor necalificate n meseria de
electrician i neautorizate.
Interveniile la instalaiile i echipamentele electrice trebuie executate conform prevederilor
Normelor specifice de securitate a muncii pentru utilizarea energiei electrice.
Cerine pentru echipamente electronice de calcul i instalaiile electrice
Tensiunea de alimentare a echipamentelor electronice de calcul trebuie s fie de maxim
220 V.
Ca protecie suplimentar mpotriva electrocutrii, pe circuitul de alimentare cu energie
electric a echipamentelor electrice de clasa I-a de protecie trebuie s fie prevzut un
ntreruptor de curent de defect care s deconecteze echipamentul la un curent de defect
de 30 mA.
Circuitele electrice din care sunt alimentate echipamentele electronice de calcul trebuie s fie
protejate la cureni de scurtcircuit prin sigurane fuzibile, sigurane automate sau
ntreruptoare automate.

COLEGIUL TEHNIC
STEFAN MILCU
CALAFAT
Departament
Calitate

PROCEDURA OPERAIONAL
privind
SANATATEA SI SECURITATEA
IN MUNCA

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 15 din 65

Cod: P.O.

Exemplar nr.: 1

Siguranele fuzibile trebuie s fie originale i calibrate la curentul nominal indicat de


proiectant.
Curentul de scurtcircuit la care deconecteaz siguranele fuzibile i ntreruptoarele
automate trebuie s aib valoarea indicat de proiectant.
Echipamentele electrice de clasa a II-a de protecie sunt construite cu izolaie suplimentar
sau ntrit i nu necesit nici o alt msur de protecie mpotriva electrocutrii prin atingere
indirect.
Echipamentele de clasa a III-a de protecie sunt construite pentru a fi alimentate la o
tensiune foarte joas.
Sursa de tensiune foarte joas trebuie s fie realizat astfel nct s nu poat aprea n
circuitul de tensiune foarte joas o tensiune mai mare.
Circuitele de alimentare cu energie electric a echipamentelor de calcul trebuie separate
de cele care alimenteaz alte instalaii i prevzute cu posibilitatea de alimentare nc cel
puin 5 minute de la ntreruperea tensiunii reelei electrice i semnalizarea acestui defect.
Orice dispozitiv periferic al calculatorului va fi prevzut cu un ntreruptor care s permit
operatorului deconectarea dispozitivului respectiv, n caz de necesitate.
Cerine pentru mobilierul de lucru
Mobilierul de lucru trebuie conceput i realizat n funcie de caracteristicile
antropofuncionale ale utilizatorilor i de caracteristicile sarcinii de lucru, astfel nct s
asigure acestora libertatea de micare, o poziie de lucru corect, confortabil i o
performan ridicat.
Masa (planul) de lucru
Planul de lucru va avea o suprafa suficient pentru o amplasare flexibil a monitorului,
tastaturii, documentelor i echipamentului auxiliar.
Limea minim a mesei va fi de 800 mm.
Suprafaa de lucru trebuie s fie mat pentru a evita reflexiile. Sunt contraindicate
culorile deschise care pot produce un contrast excesiv de luminan.
Mesele nereglabile vor avea o nlime de 730 10 mm.
n condiiile n care echipamentul de calcul este utilizat succesiv de mai multe persoane,
mesele vor fi reglabile n nlime, cu posibiliti de reglare ntre 650 i 740 mm.
Adncimea minim a spaiului liber disponibil pentru membrele inferioare sub planul de
lucru va fi de 700 mm.
Materialul din care este confecionat planul de lucru nu trebuie s fie rece la atingere sau
s antreneze o conductivitate excesiv a cldurii ctre corpul utilizatorului.
Scaunul de lucru
Scaunul trebuie s fie stabil i s-i permit utilizatorului libertate de micare i o poziie
confortabil.

COLEGIUL TEHNIC
STEFAN MILCU
CALAFAT
Departament
Calitate

PROCEDURA OPERAIONAL
privind
SANATATEA SI SECURITATEA
IN MUNCA

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 16 din 65

Cod: P.O.

Exemplar nr.: 1

nlimea scaunului trebuie s poat fi reglabil.


Atunci cnd nlimea scaunului nu poate fi reglat pentru a se adapta unor utilizatori de
talie mic, se va prevedea un reazem pentru picioare.

Cerine privind mediul de munc


Iluminat
Iluminatul ncperilor de lucru va fi proiectat n funcie de caracteristicile sarcinii de
munc i cerinele vizuale ale utilizatorilor, astfel nct s se asigure niveluri de iluminare
i un contrast adecvat ntre ecran i mediu, pentru obinerea unei performane vizuale
ridicate.

Microclimat
n ncperile n care se desfoar activiti de prelucrare automat a datelor, se vor
asigura condiii de confort termic.
Atunci cnd este necesar un microclimat strict controlat, se va urmri s nu se creeze cureni
de aer suprtori. Umiditatea aerului va fi mai mare de 40% pentru a se evita uscarea
mucoaselor.
Zgomot
Zgomotul emis de echipamentele care aparin postului de munc nu trebuie s distrag atenia
i s perturbe comunicarea verbal.
Imprimantele de mare vitez, care constituie surse de zgomot, vor fi aezate n ncperi
separate de sala calculatoarelor, izolate fonic i prevzute cu geamuri transparente pentru
a facilita vizualizarea procesului de imprimare.
Instalaiile de ventilare nu trebuie s antreneze prin funcionarea lor o cretere
semnificativ (mai mare de 3 dB) a nivelurilor sonore din aceste ncperi.

Aceste norme sunt obligatorii i nu sunt limitative, fiecare ef de compartiment poate


aduce mbuntiri i completri ulterioare

8.3.2. Norme interne de securitate i sntate n munca la bibliotec, arhiva i


depozitele de carte
Reguli generale de igien n munc

COLEGIUL TEHNIC
STEFAN MILCU
CALAFAT
Departament
Calitate

PROCEDURA OPERAIONAL
privind
SANATATEA SI SECURITATEA
IN MUNCA

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 17 din 65

Cod: P.O.

Exemplar nr.: 1

Igiena muncii urmrete mbuntirea condiiilor de munc i msuri de nlturare a tuturor


factorilor care contribuie la producerea accidentelor i mbolnvirilor profesionale.
Modalitile de realizare a msurilor ce trebuie luate n toate situaiile legate de munc,
cu scopul protejrii vieii i sntii angajailor sunt urmtoarele:
asigurarea n permanen a ventilaiei corespunztoare i a iluminrii uniforme, suficiente
la locul de munc;
prezentarea la vizita medical la angajare i la examenul medical periodic;
nsuirea i respectarea normelor de securitate n munc;
utilizarea integral a echipamentului individual de protecie;
evitarea consumului de buturi alcoolice;
nsuirea instruciunilor de prim ajutor n caz de accident de munc conform
documentarului privind msurile tehnico-organizatorice de acordare a primului ajutor n
caz de accidentare sau mbolnvire;
respectarea normelor de igien personal;
ntreinerea cureniei i igienei la locul de munc;
evitarea prezenei la lucru n stare de oboseal sau n stare de sntate care poate pune n
pericol sntatea altor persoane;
pstrarea cureniei la locul de munca;
se vor folosi mtile de protecie i mnuile de protecie atunci cnd se face
curenie/revizie/inventar n slile aparinnd bibliotecii, arhivei i depozitului de carte;
minile se vor spla bine cu apa i spun dup terminarea activitii.
Angajarea i repartizarea personalului la locurile de munc
n vederea supravegherii sntii angajailor n relaie cu cerinele locului de munc i n
mod particular cu factorii nocivi profesionali, medicul de medicin a muncii va efectua
controlul medical la angajare, controlul medical periodic i examenul medical la reluarea
activitii, conform reglementrilor legale specifice.

Salariatul este obligat s se supun examinrilor medicale.


Prezena la locul de munc sub influena buturilor alcoolice, drogurilor sau a altor
medicamente care afecteaz judecata, coordonarea sau viteza de reacie a unei persoane
poate produce accidente i nu va fi acceptat.

Obligaiile salariailor din punct de vedere al securitii i sntii n munc


salariaii trebuie s presteze munca n aa fel nct s nu se expun pe ei i nici pe ceilali
salariai la pericole de accidentare;
salariaii trebuie s-i nsueasc i s respecte normele de securitate i sntate a muncii;
s aduc la cunotina efului de serviciu/directorului orice situaie care constituie un
pericol de accident;
s aduc la cunotina efului de serviciu/directorului orice accident pe care l-a suferit el
sau oricare alt salariat;

COLEGIUL TEHNIC
STEFAN MILCU
CALAFAT
Departament
Calitate

PROCEDURA OPERAIONAL
privind
SANATATEA SI SECURITATEA
IN MUNCA

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 18 din 65

Cod: P.O.

Exemplar nr.: 1

traseul pe care l parcurge salariatul n timpul transportului crilor nu trebuie s fie cu


obstacole, instabil sau alunecos;
scrile folosite pentru a ajunge la rafturile superioare vor trebui sa fie n stare bun pentru
ca salariatul s fie bine echilibrat la urcarea pe acestea;
salariatul care folosete aceste scri va fi supravegheat la urcarea pe scara de un alt
salariat numit de ctre eful locului de munc;
se interzice folosirea acestor scri de ctre persoanele care au afeciuni medicale ce interzic
lucrul la nlime, persoane sub 18 ani, respectiv peste 55 ani;
liftul de materiale utilizat la transportul crilor va fi folosit cu atenie pentru a nu se
produce accidente;
la prsirea locului de munc salariaii vor verifica daca sunt stinse luminile i dac nu a
rmas vreun aparat n priz;
deplasarea la serviciu de la domiciliu i invers se face cu respectarea regulilor de circulaie,
pe drumurile publice, ca pieton sau conductor auto, ct i a regulilor de deplasare cu
mijloacele de transport n comun (de suprafa sau subteran);
salariaii sunt obligai, n orice situaie s-ar afla, s respecte semnificaiile marcajelor sau
inscripionrilor de avertizare, alarmare, semnalizare, afiate pe pereii sau pe uile
ncperilor sau cldirilor, pe echipamentele tehnice i ambalaje sau cele care sunt afiate
n exterior.
Fumatul

Fumatul este interzis n slile aparinnd bibliotecii, arhivei i depozitului de carte.


Asigurarea cilor de acces, de evacuare i de intervenie

Blocarea cilor de acces, de evacuare i de intervenie este interzis.


De asemenea este interzis blocarea cu diverse materiale a hidranilor i a tablourilor
electrice.

Folosirea aparatelor de nclzit improvizate este interzis.


Aceste norme sunt obligatorii i nu sunt limitative, fiecare ef de
compartiment poate aduce mbuntiri i completri ulterioare

8.3.3. Norme Interne de securitate i sntate a muncii pentru personalul


care manipuleaz i transport mase n cadrul magaziilor de materiale
din C.T. TEFAN MILCU CALAFAT
LUCRRI DE NCARCARI I DESCRCARI DE MATERIALE

COLEGIUL TEHNIC
STEFAN MILCU
CALAFAT
Departament
Calitate

PROCEDURA OPERAIONAL
privind
SANATATEA SI SECURITATEA
IN MUNCA

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 19 din 65

Cod: P.O.

Exemplar nr.: 1

Msuri generale
1. Muncitorii care execut aceste lucrri vor fi dotai cu echipament de protecie i vor fi
instruii conform condiiilor de lucru.
2. Este interzis accesul la locul de ncrcare-descrcare al materialelor, a persoanelor care
nu au nicio atribuie legat de aceast activitate.
3. Se interzice lucrul tinerilor sub 16 ani la operaiile manuale de ncrcare, descrcare i
transport.
4. Femeile i adolescenii nu vor efectua munci care necesit ridicarea unor greuti mai
mari dect cele prevzute n tabelul de la Capitolul MANIPULAREA i
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTARE i CU MIJLOACE
NEMECANIZATE i DEPOZITAREA ACESTORA.
5. Depozitarea materialelor n interiorul depozitelor se va face astfel nct s se exclud
pericole de accidentare, incendii, explozii etc.
6. La stivuirea materialelor n ncperi, greutatea acestora nu va depi sarcina maxima
admisibil a planeului.
7. Pentru operaiile de ncrcare-descrcare prin rostogolire sau alunecare a materialelor
din autocamioane, autofurgonete etc. se vor ntrebuina grinzi sau planuri nclinate bine fixate i
corespunztoare greutii materialelor respective.
8.Cile de circulaie trebuie meninute n permanen libere, fr a se bloca cu diferite
materiale.
9. Toate locurile destinate operaiunilor de ncrcare-descrcare, precum i drumurile
de circulaie trebuie sa fie luminate n timpul lucrului noaptea.
10. La aezarea materialelor ambalate n magazii sau pe mijloace de transport se vor cldi
stive stabile cu rnduri ntreesute.
11. nlimea stivei nu trebuie s depeasc de 1,5 ori latura mic a bazei.
12. Urcarea materialelor la nlime mai mare de 2 m se face pe plan nclinat.
13. Este interzis transportul butoaielor pe brae indiferent de greutatea lor.
14. Este interzis staionarea muncitorilor pe traseul butoaielor ce se rostogolesc sau n urma
celor ce sunt ridicate pe grinzi sau planuri nclinate.
15. n cazul aezrii n rnduri suprapuse a butoaielor, fiecare rnd se va aeza pe scnduri,
punndu-se pene sub toate butoaiele de la margine.
16. La locurile de munca unde se manipuleaz substane toxice se interzice
consumarea alimentelor i fumatul.
17. Este interzis depozitarea materialelor toxice, inflamabile la locurile de munc i n
apropierea surselor de cldur.
18. Materialele toxice-otravitoare vor avea pe ambalaj inscripia OTRAVA.
19. Magaziile n care se depoziteaz materialele inflamabile explozive, precum i buteliile cu
gaze trebuie s fie situate la distanta de orice cldire sau locuri de lucru conform
normativelor PSI i vor avea aerisire naturala permanent.
MANIPULAREA I TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTARE I CU
MIJLOACE NEMECANIZATE I DEPOZITAREA ACESTORA

COLEGIUL TEHNIC
STEFAN MILCU
CALAFAT

PROCEDURA OPERAIONAL
privind
SANATATEA SI SECURITATEA
IN MUNCA

Departament
Calitate

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 20 din 65

Cod: P.O.

Exemplar nr.: 1

Manipularea i transportul prin purtare a maselor Art. 1 Prin manipulare i transport


prin purtare sau manipulare manual a maselor se nelege orice operaie de transport sau
susinere a unei mase de ctre unul sau mai muli salariai, inclusiv ridicarea, coborrea,
mpingerea, tragerea, purtarea sau deplasarea unei mase care, din cauza caracteristicilor sale sau
a condiiilor ergonomice nefavorabile, implic riscuri de accidentare sau mbolnvire
profesional.
Art. 2 n toate cazurile n care nu se poate evita manipularea sau transportul prin purtare a
maselor, locul de munc trebuie astfel organizat nct la manipularea i transportul prin purtare
s fie eliminat sau redus riscul de accidentare sau mbolnvire profesional. Art. 3 (1) La
efectuarea operaiilor de manipulare i transport prin purtare a maselor, se vor repartiza numai
salariai care corespund din punct de vedere fizic.
(2) Se interzice manipularea frecvent i prelungit a sarcinilor, fr efectuarea unor
controale medicale periodice.
Art. 4 n cazul unui ambalaj neobinuit eful locului de munca va da indicaii despre
manipularea i transportul acestuia.
Limite maxime admise pentru manipularea manual a maselor (n Kg)
(art.168, alin (1)/NGPM/2003)
Tip de
Frecvena
manipulare operaiilor

Ridicare

Purtare

Tragere
mpingere

Brbai

Femei

Vrsta (ani)

Vrsta (ani)

16-19

19-45

Peste 45

16-19

19-45

Peste
45

rar

35

55

50

13

15

13

frecvent

25

30

25

10

foarte
frecvent

20

25

20

rar

30

50

40

13

15

13

frecvent

20

30

25

10

foarte
frecvent

15

20

15

10

rar

15

10

frecvent

10

rar

16

11

COLEGIUL TEHNIC
STEFAN MILCU
CALAFAT
Departament
Calitate

frecvent

PROCEDURA OPERAIONAL
privind
SANATATEA SI SECURITATEA
IN MUNCA

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 21 din 65

Cod: P.O.

11

Exemplar nr.: 1

7,5

Not
- rar: sub 5% din durata schimbului;
- frecvent: ntre 6-10% din durata schimbului;
- foarte frecvent: peste 10% din durata schimbului.
Art. 5 n timpul manipulrii manuale a maselor, salariatul sau salariaii trebuie s aib
vizibilitate. Se interzice transportul prin purtare a maselor care mpiedic vizibilitatea.
Art. 6 Conductorul locului de munc va stabili numrul de salariai care vor efectua
manipularea i transportul maselor cu centrul de greutate excentric. Se interzice manipularea de
ctre un singur salariat a maselor cu centre de greutate excentrice, care pot genera
dezechilibrri.
Art. 7 Se interzice transportul prin purtare a maselor care au sisteme de prindere
corespunztoare.
Art. 8 Manipularea n acelai timp a dou sau mai multe obiecte se va face numai dac sunt
fixate ntre ele corespunztor. Se interzice manipularea sau transportul prin purtare n acelai
timp a maselor care sunt instabile ntre ele.
Art. 9 Obiectele ambalate n cutii, lzi etc., trebuie fixate n interiorul ambalajelor. Se interzice
transportul prin purtare a maselor nefixate corespunztor n cutii, lzi etc.
Art. 10 Traseul pe care l parcurge salariatul n timpul transportului prin purtare nu trebuie s fie
cu obstacole, instabil sau alunecos.
Art. 11 Manipularea i transportul prin purtare a maselor care au margini sau suprafee
tietoare sau care datorit naturii lor pot produce leziuni ale minilor se va face numai cu
palmare.
Art. 12 Se interzice manipularea manual a maselor n/din locuri n care nu exist spaiu pe
orizontal sau vertical corespunztor pentru realizarea acestei activiti, dac nu se iau msuri
suplimentare pentru micorarea riscului de accidentare sau mbolnviri profesionale.
Art. 13 Planurile nclinate utilizate de salariai pentru manipularea i transportul manual al
maselor trebuie s aib stabilitate i s fie prevzute cu parapei de protecie.
Art. 14 n cazul n care condiiile climaterice (vnt, cea, cldur excesiv etc.) nu permit
manipularea i transportul manual al maselor n condiii de securitate, conductorul locului de
munc trebuie s ia msuri suplimentare pentru eliminarea sau micorarea riscului de accidentare
sau mbolnvire profesional.
Art. 15 Se interzice utilizarea salariailor la manipularea i transportul manual al maselor dac
nu au echipament individual de protecie corespunztor i n bun stare.
Transportul cu mijloace nemecanizate
Art. 16 nainte de a se trece la ncrcarea unui mijloc de transport nemecanizat, se va
controla starea lui, insistndu-se asupra platformei pe care se aeaz sarcina.

COLEGIUL TEHNIC
STEFAN MILCU
CALAFAT
Departament
Calitate

PROCEDURA OPERAIONAL
privind
SANATATEA SI SECURITATEA
IN MUNCA

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 22 din 65

Cod: P.O.

Exemplar nr.: 1

Art. 17 nainte de ncrcare se vor examina ambalajele materialelor de ctre conductorul


formaiei de lucru. Pentru evitarea rnirilor la mini, cuiele ieite i capetele parmelor trebuie s
fie ndoite. Nu se vor ncrca materiale ale cror ambalaje sunt deteriorate.
Art. 18 nainte de a ncepe operaiile de ncrcare sau descrcare a vehiculelor la ramp,
ntre aceasta i vehicul se va aeza un pode de trecere pentru preluarea denivelrilor existente.
Podeele orizontale sau nclinate, destinate circulaiei i operaiilor de transport manual, vor fi
rezistente, astfel nct s nu se arcuiasc vizibil sub greutatea sarcinii. Ele nu vor fi alunecoase i
vor fi prevzute cu dispozitive de prindere i fixare sigure, pentru evitarea deplasrii lor n
timpul lucrului.
Art. 19 nainte de nceperea operaiilor de ncrcare sau descrcare dintr-un mijloc de
transport nemecanizat, acesta va fi asigurat contra deplasrii necomandate, prin frnare cu
mecanismul de frnare propriu pe teren orizontal i prin frnare cu mecanism propriu de frnare
i cu saboi de oprire pe teren n pant. Se interzice deplasarea vehiculelor n timpul efecturii
operaiilor de ncrcare sau descrcare.
Art. 20 Distana minim liber dintre dou mijloace de transport nemecanizate alturate,
ce se ncarc sau descarc simultan, va fi stabilit de la caz la caz de ctre conductorul lucrrii,
n funcie de felul mijlocului de transport, de caracteristicile materialelor manipulate, de
condiiile terenului etc., astfel nct s fie exclus posibilitatea de accidentare.
Art. 21 Pe fiecare mijloc de transport nemecanizat utilizat, trebuie scris capacitatea de
transport a acestuia.
Art. 22 Se interzice utilizarea mijloacelor de transport nemecanizate care prezint
defeciuni.
Depozitarea, stivuirea, ncrcarea i descrcarea materialelor n buci
Art. 23 Depozitarea materialelor se va face astfel nct s se exclud pericolul de
accidentare, incendii i explozii.
Art. 24 Depozitarea materialelor pe rafturi se face n aa fel nct s nu fie posibil
cderea lor.
Art. 25 Pe rafturile i stelajele unde sunt depozitate materiale trebuie scris la locul vizibil
sarcina maxim admis, care nu trebuie depit.
Art. 26 La stivuirea materialelor n ncperi, greutatea stivelor nu va depi sarcina
maxim admis a planeului i /sau pardoselii.
Art. 27 Stivuirea se va face fr deteriorarea ambalajului. Stivele vor fi constituite din
materiale cu aceleai forme i dimensiuni sau din ambalaje de acelai tip i dimensiuni.
Art. 28 Stivuirea materialelor sau ambalajelor cu forme geometrice diferite nu este
permis.
Art. 29 n cazul depozitrii materialelor ambalate n cutii, lzi, butoaie sau alte ambalaje
cu forme geometrice regulate, cnd suprapunerea se face direct pe ambalaje, pereii ambalajelor
trebuie s reziste presiunii exercitate de materialele situate deasupra, s nu prezinte deformri sau

COLEGIUL TEHNIC
STEFAN MILCU
CALAFAT
Departament
Calitate

PROCEDURA OPERAIONAL
privind
SANATATEA SI SECURITATEA
IN MUNCA

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 23 din 65

Cod: P.O.

Exemplar nr.: 1

deteriorri, iar nlimea de stivuire va fi determinat de rezistena mecanic a ambalajelor,


stabilit prin standarde sau norme interne de fabricaie.
Art. 30 Scoaterea materialelor din stiv se va face astfel nct s se evite prbuirea stivei.
Art. 31 Cnd ncrcarea, descrcarea sau transportul materialelor se efectueaz de doi sau
mai muli salariai, efortul repartizat pe o persoan nu trebuie s depeasc limitele admise,
conform tabelului de mai sus.
Art. 32 n cazul n care o sarcin este ncrcat, descrcat sau transportat, prin purtare,
concomitent de ctre mai muli muncitori, acetia vor ridica i vor cobor sarcina numai la
comanda conductorului operaiei.
Art. 33 ncrcturile stivuite pe mijloacele de transport nemecanizate trebuie asigurate
mpotriva deplasrii, rsturnrii sau cderii. ncrctura va fi astfel aranjat nct conductorul
mijlocului de transport s poat supraveghea drumul parcurs.
Art. 34 ncrctura stivuit nu va depi capacitatea maxim a mijlocului de transport
nemecanizat, iar n cazul transportului de materiale lungi, acestea nu trebuie s ating solul n
timpul mersului.
Art. 35 La ncrcarea i descrcarea vehiculelor, salariaii trebuie s fie astfel aezai
nct s nu se loveasc ntre ei cu uneltele de lucru sau cu materialul care se manipuleaz.
Art. 36 Distana dintre doi ncrctori manuali care lucreaz n acelai timp la
ncrcare/descrcare, trebuie s fie de cel puin 3 m.
Art. 37 Locurile periculoase, precum i locurile unde pot avea loc degajri duntoare
sntii muncitorilor, vor fi semnalizate prin plci indicatoare de securitate.
Art. 38 Se interzice accesul la locul de descrcare/ncrcare manual a persoanelor care
nu au nicio atribuie la aceste operaii.
Depozitarea, ncrcarea i descrcarea materialelor n vrac
Art. 39 Pentru a evita mprtierea materialelor n vrac, depozitarea lor se va face n
boxe, etc. n cazul n care acest lucru nu este posibil, materialele se vor aeza n grmezi, avnd
forma unui trunchi de piramid.
Art. 40 Descrcarea materialelor n vrac trebuie fcut ncepnd de la partea superioar a
grmezii. Este interzis descrcarea acestor materiale prin spare la baza grmezilor.
Art. 41 La manipularea materialelor pulverulente n vrac, muncitorii se vor aeza n aa
fel nct deplasarea materialelor s se fac n direcia vntului (vntul n spate).
Art. 42 n vederea micorrii producerii prafului la manipularea materialelor caustice n
vrac, se vor folosi roabe, trgi, jgheaburi etc.
Art. 43 Se interzice manipularea n vrac a produselor toxice.
Depozitarea, ncrcarea, descrcarea materialelor lungi, grele sau voluminoase
Art. 44 n cazul n care pentru ncrcarea i descrcarea din mijloacele de transport a
materialelor de lungime mare nu exist o instalaie de ridicat corespunztoare, aceste operaii se

COLEGIUL TEHNIC
STEFAN MILCU
CALAFAT
Departament
Calitate

PROCEDURA OPERAIONAL
privind
SANATATEA SI SECURITATEA
IN MUNCA

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 24 din 65

Cod: P.O.

Exemplar nr.: 1

vor excuta manual cu ajutorul unor planuri nclinate dimensionate corespunztor sarcinilor la
care sunt supuse. Planurile nclinate vor fi bine fixate la capetele lor inferioare i nu vor depi
nivelul platformelor mijlocului de transport.
Art. 45 Se interzice staionarea muncitorilor n dreptul materialelor care se descarc,
precum i oprirea materialelor cu picioarele, cu ranga sau alte scule. Salariaii trebuie s
staioneze lateral n timpul descrcrii.
Art. 46 (1) Se interzice coborrea n acelai timp a mai multor obiecte pe planul nclinat;
fiecare obiect se va cobor numai dac cel precedent a fost luat de pe planul nclinat i numai la
semnalul dat de ctre conductorul formaiei de lucru.
(2) Manipularea materialelor lungi prin rostogolire pe plan nclinat se va face de ctre
cel puin dou persoane, prin utilizarea unor funii, salariaii stnd la partea superioar. Se va
manipula cte un singur colet sau obiect.
Art. 47 Dac unele materiale lungi se transport pe umeri, toi salariaii se aeaz pe
aceeai parte a piesei. Coborrea n vederea depozitrii pieselor lungi de pe umeri nu se va face
prin aruncare, ci prin luare pe bra i apoi depunerea pe sol la comanda conductorului formaiei
de lucru. Mersul celor ce transport o pies va fi n acelai pas, n caden comandat.
Art. 48 Se interzice descrcarea materialelor lungi prin cdere sau rostogolire liber.
Art. 49 n cazul n care nu se dispune de instalaii de ridicat, ncrcarea-descrcarea i
deplasarea materialelor grele sau voluminoase, se vor executa de ctre o formaie de lucru cu
experien i cu respectarea urmtoarelor msuri:
> terenul pe care se prevede transportul materialelor trebuie s fie eliberat de toate obiectele
strine ce mpiedic deplasarea;
> n cazul n care rezistena terenului este slab sau suprafaa nu este neted, deplasarea se
va face pe dulapi sau pe grinzi;
> n cazul deplasrii materialelor grele pe role, lungimea acestora trebuie s depeasc
limea piesei ns nu mai mult de 300 mm;
> se interzice ndeprtarea manual a rolelor de sub ncrctur; ndepratrea acestora se va
face numai dup ce rolele se vor elibera complet de ncrctur;
> n timpul deplasrii materialelor pe teren orizontal, acestea vor fi mpinse numai din
partea opus sensului de deplasare (spate) folosind rngi; n cazul n care este necesar ca
piesa s fie tras din partea dinspre sensul de deplasare, se vor folosi trolii, iar muncitorii
nu vor sta n zona periculoas creat de cablu (1,5 ori lungimea cablului); de asemenea, ei
vor pstra o distan suficient fa de pies pentru a nu fi surprini, n cazul unei
deplasri sau cderi accidentale a acesteia.
Aceste norme nu sunt limitative, fiecare ef de compartiment poate aduce
mbuntiri i completri ulterioare

COLEGIUL TEHNIC
STEFAN MILCU
CALAFAT

PROCEDURA OPERAIONAL
privind
SANATATEA SI SECURITATEA
IN MUNCA

Departament
Calitate

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 25 din 65

Cod: P.O.

Exemplar nr.: 1

8.3.4. Norme Interne de Securitate i sntate n Munc pentru conductorii


auto
TRANSPORTURI RUTIERE

ncadrarea personalului
Conducerea autovehiculelor este permis conductorilor auto numai n condiiile
prevzute de Regulamentul privind circulaia pe drumurile publice i instruciunile i
dispozitivele n vigoare emise de Ministerul Tansporturilor.

Instruirea personalului
Instructajul periodic se va face lunar i la schimbarea tipului de autovehicul i/sau a
ncrcturii transportate.

Condiii tehnice pe care trebuie s le ndeplineasc autovehiculele


Pentru a asigura buna funcionare a autovehiculelor, este necesar sa se ndeplineasc
urmtoarele condiii tehnice:
> dispozitivul de pornire automat s fie n stare de funcionare;
> volanul s nu aib joc mai mare de 150;
> piesele mecanismului de direcie s nu prezinte defeciuni i uzuri (jocuri la articulaie,
lips plinturi etc);
> puntea fa precum i puntea (punile) spate s nu prezinte deformri sau alte defeciuni la
elementele de fixare de cadrul autovehiculului;
> elementele suspensiei (arcuri lamelare i spirale, perne de aer, amortizoare etc.) s nu
prezinte defeciuni;
> rulmenii roilor s nu aib jocuri care depesc limitele stabilite n prescripiile tehnice de
funcionare ale acestora;
> sistemul de alimentare al autovehiculelor s nu aib scurgeri de carburant sau fisuri, fiind
interzise orice fel de improvizaii;
> carburatorul (pompa de injecie) s fie bine fixat i reglat pentru a se evita orice scurgere
de combustibil;
> rezervorul de carburant s fie prevzut cu capac bine fixat i asigurat pentru a nu se
deschide n timpul mersului, iar suporturile de susinere i colierele de fixare ale

COLEGIUL TEHNIC
STEFAN MILCU
CALAFAT
Departament
Calitate

PROCEDURA OPERAIONAL
privind
SANATATEA SI SECURITATEA
IN MUNCA

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 26 din 65

Cod: P.O.

Exemplar nr.: 1

rezervorului s nu prezinte fisuri;


> instalaia electric a autovehiculului s fie n perfect stare; sunt interzise legturile
improvizate, cablurile neizolate, siguranele necalibrate, lipsa capacelor de protecie care
pot provoca scurtcircuit;
> bateria acumulatoare s fie n bun stare, bine fixat, acoperit i amplasat n aa fel
nct bacurile s nu se sparg n timpul mersului;
> releele regulatoarelor de tensiune i de curent s fie bine reglate i izolate fa de exterior
pentru a se evita scurtcircuitele;
> sistemele de frnare s fie reglate corect i s fie n perfect stare de funcionare;
> compresorul de aer s fie n stare bun de funcionare, astfel nct s se asigure presiunea
i debitul corespunztor de aer, potrivit tipului anvelopei i autovehiculului;
> anvelopele s fie de acelai tip i de aceleai dimensiuni i s nu prezinte deformaii ce
indic dezlipiri sau ruperi ale straturilor componente, iar presiunea s fie cea prescris de
fabricant. Nu se vor folosi anvelope a cror band de rulare prezint o uzur peste limita
prevzut de normele tehnice. Este interzis folosirea anvelopelor reapate pe axa din
fa.
> jantele i cercurile elastice nu trebuie s prezinte deformaii ca urmare a uzurii i a
loviturilor; jantele vor fi bine fixate cu piuliele respective;
> eava de evacuare a gazelor arse va fi n bun stare, fr fisuri sau garnituri defecte i va fi
prevzut cu amortizor de zgomot (tob de eapament);
> parbrizul i celelalte geamuri ale autovehiculelor s fie n bun stare i curate. Se interzice
nlocuirea geamurilor cu geamuri de alt calitate dect cele prescrise de constructor, cu
alte materiale sau cu geamuri care nu sunt corect fixate. Parbrizul va fi prevzut cu
tergtoare n perfect stare de funcionare.

Se interzice plecarea n curs a autovehiculelor care prezint starea tehnic i estetic


necorespunztoare sau care depesc limitele admise ale nivelului de zgomot sau
concentraiile maxime admise ale noxelor n gazele de evacuare.
Conductorii auto au obligaia ca, pentru asigurarea condiiilor tehnice ale
autovehiculelor, s verifice nainte de plecarea n curs urmtoarele:

> instalaia de alimentare cu carburani, instalaia electric, instalaia de evacuare a gazelor


arse, instalaia de nclzire, sistemul de direcie, semnalizare, rulare i frnare care trebuie
s fie n stare corespunztoare i fr improvizaii;
> s nu aib ataate rezervoare suplimentare de combustibil, n afara celor montate de ctre
fabricant;
> existena i integritatea fizic i funcional a oglinzilor retrovizoare;
> uile s fie n stare bun de funcionare;
> s confirme, prin semntur pe foaia de parcurs, c autovehiculul corespunde din
punct de vedere tehnic.
Este interzis circulaia autovehiculelor cu remorci, dac una din componentele sistemului
de mperechere este defect sau deteriorat.

COLEGIUL TEHNIC
STEFAN MILCU
CALAFAT
Departament
Calitate

>
>
>
>

PROCEDURA OPERAIONAL
privind
SANATATEA SI SECURITATEA
IN MUNCA

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 27 din 65

Cod: P.O.

Exemplar nr.: 1

Parcarea
Este interzis parcarea autovehiculelor sub liniile electrice aeriene.
Locurile de parcare devenite alunecoase prin scurgeri sau mprtieri de substane grase,
lichide etc. vor fi curate i apoi presrate cu materiale aderente (nisip, cenu, zgur etc).
n timpul iernii, drumurile de acces, trotuarele, pasajele din parcare vor fi curate de
zpad sau de ghea, presrndu-se rumegu, zgur, nisip, sare etc.
La parcarea autovehiculelor pe locurile destinate acestui scop, conductorii auto vor lua
urmtoarele msuri:
> vor asigura distana de manevrare n siguran dintre autovehicule i ntre acestea i
construcii;
vor opri motorul;
vor frna autovehiculul;
vor scoate cheile din contact;
vor nchide i vor asigura prin ncuiere uile cabinei;
> vor scoate de sub tensiune instalaia electric a mijlocului de transport, acionnd
ntreruptorul general (dac este cazul).

Se interzice folosirea flcrii deschise sau a altor surse de foc pentru pornirea motorului.
Se interzice prsirea autovehiculului cu motorul n funciune.
La locul de parcare sunt interzise:

> efectuarea probelor de frnare n mers. Acestea se vor efectua la standurile de ncercare a
eficienei sistemului de frnare sau n zone special amenajate;
> alimentarea cu combustibili i lubrifiani;
> aruncarea crpelor mbibate cu produse petroliere etc.;
> parcarea autovehiculelor ncrcate cu materiale explozive sau uor inflamabile, cu
rezervoare de benzin fisurate sau sparte, cu buoane lips sau neetane.
TRANSPORTUL MRFURILOR

Msuri generale de securitate a muncii privind mrfurile transportate


Conductorii auto vor supraveghea ca ncrctura s fie repartizat uniform pe platforma
autovehiculelor, precum i respectarea tonajului i gabaritului.
Conductorul auto care efectueaz transportul va verifica la plecarea n curs i n parcurs
modul cum a fost legat ncrctura. Se interzice plecarea n curs dac acesta constat c
ncrctura nu a fost legat corespunztor.
Aezarea mrfurilor n autovehicule se va face astfel nct s fie asigurat stabilitatea lor
n timpul parcursului. Responsabilitatea asupra modului de aezare i de ancorare a
ncrcturii revine unitii la care se face ncrcarea. Conductorul auto va refuza
efectuarea transportului dac aceasta nu ndeplinete condiiile de tonaj/gabarit. n cazul
ncrcturilor formate din lzi, butoaie, cutii sau colete, se interzice s se lase locuri goale

COLEGIUL TEHNIC
STEFAN MILCU
CALAFAT
Departament
Calitate

PROCEDURA OPERAIONAL
privind
SANATATEA SI SECURITATEA
IN MUNCA

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 28 din 65

Cod: P.O.

Exemplar nr.: 1

ntre acestea. La nevoie, ntre rnduri se vor pune chituci sau ipci de lemn.
La transportul pieselor i materialelor cilindrice, cu volum i greutate mare, acestea se
vor fixa de ctre expeditor cu juguri care se fixeaz de platforma caroseriei. Cnd rmn
spaii pe platforma caroseriei, se va asigura ncrctura mpotriva deplasrii.
Este interzis s se transporte persoane pe prile laterale ale caroseriei, n picioare, n
caroserie, pe scri, precum i n remorci, sau deasupra ncrcturii.
Este interzis s se transporte n caroseria sau cabina autovehiculului, persoane care se afl n
stare de ebrietate.
Se interzice urcarea sau coborrea persoanelor n timpul mersului.
Se interzice accesul la locul de ncrcare-descrcare al autovehiculului, persoanelor care
nu au nicio atribuie la aceste operaii.
ncrcarea cu materiale a autovehiculelor va fi astfel fcut nct conductorul auto s aib
vizibilitatea necesar n mers i posibilitatea supravegherii parcursului.
Conductorul auto nu va efectua controlul tehnic sau repararea autovehiculului n timpul
ncrcrii sau descrcrii acestuia.
Mrfurile care ar putea s se mprtie n timpul transportului trebuie s fie ambalate i
acoperite cu prelat, iar caroseria autovehiculului destinat unor astfel de transporturi nu
trebuie s permit scurgerea mrfii.

Obiecte cu lungime mare


ncrctura de transportat nu va depi capacitatea maxim a mijlocului de transport. n
cazul materialelor lungi, acestea nu trebuie s ating solul n timpul mersului.
Dac ncrctura depete n lungime partea din spate a caroseriei sau a peridocului,
aceasta va fi semnalizat, ziua cu stegule rou n spate i cu stegulee albe n fa, iar
noaptea cu lumin roie, care va fi fixat n partea din spate a ncrcturii i lumini albe
n fa.
Operaia de descrcare a obiectelor cu lungime mare din mijloacele de transport va
ncepe numai dup verificarea stabilitii ncrcturii pe platform; descrcarea se va face
succesiv, ncepnd cu rndul superior.
Recipiente cu gaze sub presiune
Se interzice ncrcarea n mijlocul de transport a recipientelor butelie cu gaze sub
presiune, fr cele dou inele de cauciuc pentru amortizarea ocurilor i fr capacul de
protecie montat.
Se interzice rostogolirea pe podeaua mijlocului de transport a recipientelor butelie sub
presiune, indiferent dac sunt goale sau pline.
Recipientele butelie cu gaze sub presiune vor fi ncrcate n autovehicule pn la nivelul
superior al obloanelor i vor fi aezate orizontal cu capacele nspre oblonul din dreapta al
autovehiculului, perpendicular pe direcia de mers nainte.
La transportul recipientelor butelie cu autovehicule descoperite se vor folosi prelate pentru
acoperirea acestora, ndeosebi n timpul verii (pentru a fi ferite de temperaturi excesive).

COLEGIUL TEHNIC
STEFAN MILCU
CALAFAT
Departament
Calitate

>

>

>

PROCEDURA OPERAIONAL
privind
SANATATEA SI SECURITATEA
IN MUNCA

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 29 din 65

Cod: P.O.

Exemplar nr.: 1

Circulaia autovehiculelor pe drumurile publice


La plecarea n curs, conductorul auto are urmtoarele obligaii:
nainte de plecarea n curs, s verifice starea tehnic a autovehiculului;
> pornirea motorului s o fac fie cu ajutorul electromotorului de pornire, fie cu manivela,
fie cu mijloace auxiliare de pornire (instalaia electric pentru pornirea motoarelor pe timp
friguros, roboi de pornire);
s nu foloseasc focul deschis la pornirea motoarelor diesel;
Se interzice manevrarea autovehiculului n spaii lipsite de vizibilitate. n aceste cazuri,
precum i n spaii nguste sau aglomerate, manevrarea va fi dirijat de o persoan de la sol.
n timpul efecturii cursei conductorii auto au urmtoarele obligaii:
> s respecte viteza de circulaie stabilit prin legislaia n vigoare i s o adapteze la
condiiile create de starea drumurilor pe care circul;
s respecte itinerarul i mersul programat al cursei stabilite;
> s opreasc autovehiculul n parcurs dup minim 250 Km i s verifice starea pneurilor,
direcia, buloanele de fixare a jantelor etc. De asemenea, s opreasc autovehiculul n
cazul apariiei unor zgomote anormale i ori de cte ori este necesar s se efectueze
controlul tehnic n parcurs;
> s verifice n mers eficacitatea sistemului de frnare, lund toate msurile necesare pentru
a nu provoca evenimente rutiere;
> s coboare pantele cu motorul n funciune i angrenat n trepte de viteze corespunztoare.
Dup trecerea autovehiculului prin vaduri sau dup splarea lui, conductorul auto va
verifica funcionarea frnelor mergnd pe o anumit distan cu vitez redus, acionnd
uor frnele pn cnd acestea se nclzesc i apa se evapor.
Circulaia pe timp nefavorabil
Pe timp de cea, autovehiculele vor circula cu vitez redus pn la limita evitrii
oricrui pericol. Pe timp de cea, n mers i n staionare, autovehiculele de orice fel vor
fi iluminate i n timpul zilei, iar conductorii acestora sunt obligai s emit semnale
sonore i s rspund prin aceleai semnale la avertizrile altor autovehicule ce se
apropie.
Regulile de circulaie stabilite pentru timp de cea sunt obligatorii i n caz de ploaie
torenial, de ninsoare abundent, de viscol sau alte condiii atmosferice care determin
reducerea vizibilitii.

Circulaia autoturismelor
n timpul circulaiei pe drumurile publice, conductorii auto de pe autoturisme au aceleai
obligaii ca i conductorii auto de pe celelalte mijloace de transportat, i ndeosebi:
> s verifice nainte de a pleca n curs, dac uile sunt bine nchise i asigurate;
> s foloseasc centura de siguran i s atenioneze persoana care cltorete n fa pe
locul din dreapta, s utilizeze centura de siguran;
> s asigure coborrea persoanelor din autoturism fr pericol de accidentare (de regul, pe

COLEGIUL TEHNIC
STEFAN MILCU
CALAFAT
Departament
Calitate

PROCEDURA OPERAIONAL
privind
SANATATEA SI SECURITATEA
IN MUNCA

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 30 din 65

Cod: P.O.

Exemplar nr.: 1

ua din dreapta);
> s se asigure la coborrea pe partea stng, att la deschiderea uilor, ct i la coborrea
din autoturism, dup care s circule pe carosabil spre partea din spate a acestuia;
> s se asigure la urcarea n autoturism, venind numai din faa acestuia i pe partea stng.
Remorcarea autovehiculelor
Remorcarea autovehiculelor rmase n pan se va face n conformitate cu prevederile
Regulamentului privind circulaia pe drumurile publice.
Remorcile vor fi tractate n urmtoarele condiii:
> remorca va fi prevzut cu sistem de frnare, iar n spate cu aceeai instalaie de
semnalizare i de iluminat ca i autovehiculul trgtor;
> nu se admite remorcarea simultan a mai mult de dou remorci.

Rodajul n parcurs
Rodajul autovehiculelor n parcurs se va efectua numai pe traseele stabilite i menionate
n foaia de parcurs.
Spaiul de parcare i garare al autovehiculului
Terenul pe care se vor amplasa unitile i formaiunile de transporturi auto trebuie s aib
forma plat, s nu fie inundabil, s se asigure spaiul necesar pentru parcare i pentru
construciile aferente, s nu fie traversat de linii electrice la tensiuni de 380V sau mai mare.
Liniile electrice vor fi pozate n afara zonelor de lucru respectndu-se prevederile n vigoare.
Spaiul de parcare trebuie s asigure posibilitatea evacurii rapide a autovehiculelor n
caz de necesitate.
Spaiul de parcare va fi iluminat, marcat i placardat, n funcie de condiiile existente, iar
terenul va avea o pant de scurgere a apelor pluviale de minim 1%. Sursele de ap vor fi
marcate cu indicatoare corespunztoare, iar cile de acces spre acestea vor fi meninute
libere.
Cnd parcarea se face sub cerul liber, distana ntre autovehicule sau dintre acestea i
construciile existente va fi astfel stabilit nct s poat fi asigurate att securitatea
autovehiculelor, ct i a construciilor.

TRANSPORTUL INTERN
Definiie
Prin transport intern se nelege orice activitate de transport desfurat pe teritoriul care
aparine persoanei juridice.
ACTIVITATEA DE TRANSPORT CU MIJLOACE AUTO

COLEGIUL TEHNIC
STEFAN MILCU
CALAFAT
Departament
Calitate

PROCEDURA OPERAIONAL
privind
SANATATEA SI SECURITATEA
IN MUNCA

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 31 din 65

Cod: P.O.

Exemplar nr.: 1

Ci de circulaie i acces
Circulaia mijloacelor de transport auto pe teritoriul persoanei juridice se va face numai pe ci de
circulaie i acces special amenajate n acest scop. Limea cilor de circulaie n incinta
unitii se va stabili n funcie de gabaritul mijloacelor de transportat utilizate, felul circulaiei
(ntr-un sens sau n ambele sensuri), natura i dimensiunile materialelor transportate.
Pentru circulaia mijloacelor de transport auto trebuie aplicate selectiv prevederile
Regulamentului de circulaie pe drumurile publice. Zonele periculoase vor fi marcate prin
indicatoare de securitate, iar noaptea aceste zone vor fi semnalizate prin lumini de culoare
roie.
Viteze de circulaie
Vitezele maxime de circulaie a mijloacelor de transport auto n incint trebuie astfel limitate,
nct s fie asigurat securitatea circulaiei.
La autovehiculele cu instalaie de frnare pneumatic sau hidraulic coborrea pantelor se va
face fr oprirea motorului i n mod obligatoriu cu frna de motor.
Circulaia pietonilor
Cnd lipsesc trotuarele, pietonii vor circula pe partea stng a cilor de circulaie, n direcia lor
de mers.
Traversarea cilor de circulaie de ctre pietoni se va face numai prin locurile unde sunt
indicatoare sau marcaje. Atunci cnd acestea lipsesc, traversarea se va face dup ce n
prealabil pietonii s-au asigurat c nu exist vreun pericol.
Efectuarea operaiei de ncrcare-descrcare a mijlocului de transport auto
Operaiile de ncrcare descrcare trebuie executate numai sub supravegherea permanent a
efului de birou auto, care va stabili procedeul de lucru, nepericulos. n lipsa acestuia, operaia
trebuie condus de ajutorul acestuia. Dac formaia este mprit n dou sau trei echipe,
fiecare dintre ele trebuie condus de ctre un responsabil numit dintre muncitorii cu
experien.
nainte de trecerea la ncrcarea unui mijloc de transport, eful de birou auto (ajutorul acestuia)
trebuie s controleze starea lui, insistnd asupra platformei pe care se aaz sarcina,
obloanelor, ncuietorilor i siguranelor. Mijloacele de transport necorespunztoare nu trebuie
admise la ncrcare.
nainte de nceperea operaiilor de ncrcare-descrcare a unui mijloc de transport, acesta
trebuie asigurat contra deplasrii necomandate, prin cuplarea sistemului de frnare de
ajutor pe teren orizontal i a sistemului de frnare de ajutor i saboi de oprire pe teren n
pant. Se interzice deplasarea mijlocului de transport n timpul efecturii operaiilor de
ncrcare-descrcare.
nainte de a efectua operaia de ncrcare-descrcare, eful de birou auto trebuie s examineze
ambalajele materialelor pentru a evita rnirea minilor n cuiele ieite, achii, muchii ascuite,
fier balot. Nu se vor ncrca materiale ale cror ambalaje sunt deteriorate.

COLEGIUL TEHNIC
STEFAN MILCU
CALAFAT
Departament
Calitate

PROCEDURA OPERAIONAL
privind
SANATATEA SI SECURITATEA
IN MUNCA

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 32 din 65

Cod: P.O.

Exemplar nr.: 1

Materialele ncrcate n mijlocul de transport trebuie s fie uniform repartizate pe


platforma acestuia i asigurate mpotriva deplasrii, rsturnrii sau cderii n timpul
transportului. Aezarea materialelor va fi fcut n aa fel nct conductorul mijlocului
de transport s aib asigurat o bun vizibilitate.
Materialele ambalate care depesc nlimea obloanelor, trebuie s fie ancorate sau legate bine
cu frnghii, lanuri . a. pentru a nu cdea din autovehicul, n timpul mersului. Legarea
ncrcturii care prezint muchii tioase se va face astfel nct n timpul transportului s nu se
produc deteriorarea sau desfacerea legturilor.
Materialele n vrac nu trebuie s depeasc nlimea obloanelor autovehiculului i nici
capacitatea de ncrcare a acestuia. n cazul n care ncrctura are o greutate specific mic,
nedepind capacitatea de ncrcare admis, se pot utiliza nltoare de obloane.
nainte de nceperea dezlegrii ncrcturii, conductorul mijlocului de transport trebuie s se
conving personal c nu se afl persoane n zona potenial periculoas.
ncrcarea-desrcarea manual
Pentru operaiile de ncrcare-descrcare prin rostogolire sau alunecare a materialelor din
mijloacele de transport, trebuie folosite grinzi bine fixate i calculate corespunztor greutii
materialelor respective. Se vor lua msuri de frnare a deplasrii obiectelor manipulate (trolii,
frnghii etc.).
La descrcarea pe plan nclinat, se interzice ntreruperea lucrului pn cnd materialele
nu au fost descrcate de pe acesta i aezate la locul de depozitare. Este interzis
staionarea n faa materialelor manipulate pe plan nclinat.
La deschiderea obloanelor mijloacelor de transport, echipa de lucru trebuie s stea lateral la
captul obloanelor, la distan pentru a nu fi atins de oblon sau de material n cazul unei
cderi accidentale. Muncitorii desemnai pentru deschiderea obloanelor trebuie s stea lateral
fa de acestea, fiind instruii asupra pericolelor ce pot aprarea.
La ncrcarea i descrcarea mijloacelor de transport, muncitorii trebuie astfel aezai
nct s nu se loveasc ntre ei, cu uneltele de lucru sau cu materialul care se
manipuleaz.
Efectuarea transporturilor
Este interzis transportul prin trre a materialelor sau utilajelor, cu excepia transportului
pe sanie.
Se interzice transportul cu autovehicule a obiectelor sau materialelor sprijinite pe role.
nainte de nceperea lucrului, toate autovehiculele trebuie verificate i din punct de
vedere PSI (starea tehnic a mainii, instalaia de alimentare cu combustibil, aprinderea,
carburaia i eaparea, instalaia electric, s nu prezinte scurgeri de ulei, existena
stingtoarelor i starea lor etc.), lundu-se msuri imediate pentru remedierea
deficienelor constatate.
Este interzis staionarea autovehiculelor n apropierea focurilor deschise, a materialelor, a
lichidelor i gazelor inflamabile.

COLEGIUL TEHNIC
STEFAN MILCU
CALAFAT
Departament
Calitate

PROCEDURA OPERAIONAL
privind
SANATATEA SI SECURITATEA
IN MUNCA

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 33 din 65

Cod: P.O.

Exemplar nr.: 1

Se interzice transportul de persoane cu mijloace de transport materiale. Fac excepie


mijloacele de transport prevzute cu locuri special amenajate, conform prevederilor
regulamentului de circulaie pe drumurile publice.

Mijlocul de transport
Conducerea persoanei juridice trebuie s ia msuri pentru efectuarea ntreinerilor ,
reviziilor i reparaiilor autovehiculelor i remorcilor din dotare conform prevederilor din
cartea tehnic, de ctre persoane autorizate.
Se interzice utilizarea mijloacelor de transport auto cu starea tehnic necorespunztoare.
Se interzice orice fel de reparaie, curire sau ungere n timpul funcionrii mijloacelor
de transport.
Este interzis a se impune conductorului mijlocului de transport s plece n curs dac starea
tehnic a autovehiculelor sau a remorcilor este necorespunztoare.
La umflarea roilor cu jant i inel demontabil, trebuie folosite dispozitive de protecie care s
elimine accidentele la aceast operaie.
Conductorul mijlocului de transport auto
Conductorul mijlocului de transport este obligat s cunoasc i s respecte indicatoarele
de circulaie i mijloacele de avertizare ntlnite n incint.
Se interzice conducerea autovehiculelor de ctre conductorii auto bolnavi sau sub
influena buturilor alcoolice. eful de Birou /eful de Serviciu trebuie s verifice
permanent i s ia msuri pentru respectarea regimului normal de lucru al conductorilor
auto, interzicnd conducerea mijloacelor de transport de ctre cei bolnavi sau sub
influena buturilor alcoolice.
n caz de mbolnvire sau accidentare, conductorul autovehiculului este obligat s
anune eful ierarhic pentru a trimite nlocuitor.
Conductorul mijlocului de transport este obligat s participe la supravegherea
desfurrii operaiilor de ncrcare-descrcare n condiii de securitate.
Conductorul autovehiculului va proceda la pornirea motorului i la manevrarea
autovehiculului numai dup ce s-a asigurat c nu se gsesc persoane sub main sau n
apropierea ei, pentru evitarea accidentrii acestora.
Se interzice pornirea autovehiculelor prin mpingere sau remorcare cu ajutorul cablurilor de ctre
alte maini, prin coborrea liber pe pant sau prin alte metode improvizate.
La transporturile de noapte vor fi admii numai conductorii de autovehicule care sunt
api pentru lucru.
Se interzice dormitul n cabina autovehiculului cu motorul pornit.
Remorcarea
Remorcarea autovehiculelor rmase n pan se va face conform regulamentului de
circulaie pe drumurile publice.
Se interzice remorcarea autovehiculelor sau a remorcilor cu cabluri sau lanuri, folosindu

COLEGIUL TEHNIC
STEFAN MILCU
CALAFAT
Departament
Calitate

PROCEDURA OPERAIONAL
privind
SANATATEA SI SECURITATEA
IN MUNCA

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 34 din 65

Cod: P.O.

Exemplar nr.: 1

se numai bara de oel rigid.


Se interzice remorcarea simultan a mai mult de dou remorci auto.
Pe timpul remorcrii se interzice ptrunderea persoanelor ntre mijlocul de transport i
remorci.
Se interzice mersul napoi al mijlocului de transport pentru cuplare fr a fi pilotat.
Parcarea-gararea
Locurile destinate parcrii autovehiculelor trebuie alese astfel nct s permit evacuarea
rapid a acestora n caz de incendiu.
Este interzis parcarea pe platforme a autovehiculelor care prezint scurgeri de
combustibil. Se interzice utilizarea focului deschis pentru nclzirea motoarelor sau n
vederea meninerii n stare cald a motoarelor aflate pe platforma de parcare.
n interiorul garajelor este interzis depozitarea chiar i temporar a materialelor,
lichidelor i gazelor combustibile.
Este interzis folosirea focului deschis (lmpi cu benzin etc.) pentru nclzirea motorului
sau la executarea unor lucrri de sudur, lipire etc. n interiorul garajelor.
Este interzis folosirea benzinei i petrolului pentru curirea pardoselilor, minilor,
mbrcmintei sau a pieselor n garaje.
Acumulatoarele autovehiculelor se vor ncrca numai n instalaii special amenajate,
ncrcarea acestora n garaje fiind interzis.

Alimentarea
Nu este admis alimentarea cu combustibil n interiorul garajelor.
Pentru prevenirea incendiilor, rezervoarele i conductele de combustibil nu trebuie s prezinte
scurgeri. Dup alimentare, se va terge de pe rezervor combustibilul scurs i se va nchide
bine buonul rezervorului.
Este interzis alimentarea carburatorului cu benzin prin turnare liber (cu sticla, cu
furtun racordat la bidoane sau alte sisteme improvizate.).
NTREINEREA AUTOVEHICULELOR
Umflarea pneurilor
n locurile pentru umflarea pneurilor trebuie s se afieze la loc vizibil tabelul cu
presiunile admise n anvelope pe tipuri de autovehicule, precum i instruciunile specifice
de protecia muncii.
Pentru evitarea accidentelor care s-ar putea produce datorit desprinderii cercului n
timpul umflrii cauciucului, se vor utiliza obligatoriu dispozitivul de protecie fix sau
mobil special confecionat n acest scop.
Verificarea presiunii n pneuri n timpul umflrii, n cazul cnd se folosete dispozitivul
de protecie fix, se va face cu manometrul care trebuie s existe la fiecare dispozitiv n

COLEGIUL TEHNIC
STEFAN MILCU
CALAFAT
Departament
Calitate

PROCEDURA OPERAIONAL
privind
SANATATEA SI SECURITATEA
IN MUNCA

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 35 din 65

Cod: P.O.

Exemplar nr.: 1

parte i care va fi amplasat ntre robinetul de deschidere al sursei de aer i furtunul de


umplere cu aer al pneului.
Pentru umflarea pneurilor fr a fi demontate roile (aceasta n cazul n care presiunea n pneu nu
a sczut mai mult de 50%), se vor folosi dispozitivele de protecie mobil, special construite.
n acest caz verificarea presiunii n pneuri se va face cu manometrul din dotarea
autovehiculului.
Umflarea cu aer a pneurilor se va face pn la presiunea admis.
n cazul n care la jantele cu cercuri presiunea n pneu a sczut cu mai mult de 50% este
obligatorie demontarea roii de pe autovehicul.
Demontarea anvelopelor de pe jant se va efectua dup evacuarea complet a aerului din
camerele pneurilor. Pentru a evita accidentele i a reduce efortul fizic, la demontare se vor
folosi dispozitive speciale confecionate n acest scop.
Dup montarea cauciucului pe jant, la roile cu cerc, odat cu introducerea aerului n camer,
conductorul auto va urmri ca cercul de siguran s fie bine fixat n locaul su pe toat
circumferina.
Aceste norme nu sunt limitative, eful de compartiment poate aduce
mbuntiri i completri ulterioare

8.3.5. Norme interne de securitate i sntate a muncii pentru electricieni

TEHNICA SECURITII MUNCII PRIVIND INSTALAIILE i ECHIPAMENTELE


ELECTRICE

n instalaiile electrice vor fi folosite numai maini, aparate i echipamente omologate.


Este interzis folosirea instalaiilor sau echipamentelor electrice improvizate,
necorespunztoare.

Pentru prevenirea accidentelor de munc prin atingere direct se vor aplica msuri de
protecie n funcie de condiiile specifice.
Mijloacele individuale de protecie vor fi corespunztoare diferitelor lucrri care se
execut la instalaiile sau echipamentele electrice.
Personalul care lucreaz la instalaii sub tensiune va folosi totdeauna scule i mijloace
individuale de protecie mpotriva electrocutrii i aciunii arcului electric.
Este interzis ca n exploatarea sau ntreinerea i repararea unei instalaii electrice s se
aduc modificri fa de proiect.
Persoanele care deservesc instalaiile electrice trebuie s ndeplineasc urmtoarele

COLEGIUL TEHNIC
STEFAN MILCU
CALAFAT

PROCEDURA OPERAIONAL
privind
SANATATEA SI SECURITATEA
IN MUNCA

Departament
Calitate

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 36 din 65

Cod: P.O.

Exemplar nr.: 1

condiii:
> s nu vin la lucru n stare de ebrietate;
> s fie sntoase din punct de vedere psihic;
> s posede cunotine profesionale i tehnice corespunztoare;
> s cunoasc procedeele de scoatere de sub tensiune a persoanelor electrocutate i de
acordare de prim ajutor.

Lucrrile care prezint pericole de electrocutare se vor executa n prezenta unui


supraveghetor, care va avea rolul de a atrage atenia personalului asupra pericolelor posibile.
Pentru lucrul la instalaii electrice de distribuie de joas tensiune se vor prevedea msuri
de tehnica securitii muncii.
Pentru evitarea accidentelor prin atingere indirect se vor aplica msuri de protecie, n
funcie de condiiile locale i de exploatare privind:

>
>
>
>
>

folosirea tensiunii reduse;


protecia prin legare la pmnt;
protecia prin legare la nul;
deconectarea automat n cazul apariiei unor tensiuni de atingere periculoase;
folosirea mijloacelor individuale de protecie izolante.

OBLIGAIILE EXECUTANTULUI
Art. 1 (1) Instalaiile electrice de utilizare pot fi exploatate, ntreinute, reparate sau modificate
de ctre:
- electricieni angajai i autorizai din punctul de vedere al securitii i sntii muncii, care
i desfoar activitatea ca personal de servire operativ n instalaiile de nalt i joas
tensiune, pe baza atribuiilor de serviciu;
- electricieni angajai i autorizai din punctul de vedere al proteciei muncii, care i
desfoar activitatea n instalaii electrice de joas tensiune n baza obligaiilor de
serviciu;
(2) Tinerii sub 18 ani nu vor fi introdui n formaii i/sau nu vor primi sarcina
executrii unor lucrri cu risc electric.
Art. 2 Personalul este obligat s execute dispoziiile efilor ierarhici n condiiile prezentelor
norme i trebuie s previn sau s opreasc orice aciune care ar putea conduce la
accidentarea proprie sau a altor persoane.
Art. 3 (1) Orice electrician care constat o stare de pericol care poate conduce la accidente
umane sau avarii tehnice este obligat s ia msuri de eliminare a acestora.
(2) Orice lucrare sau manevr care prezint un pericol de accidentare nu trebuie
ntreprins, chiar dac neexecutarea ei ar putea conduce la deranjamente i/sau pagube
materiale.
(3) Orice dispoziie dat contrar normelor de securitate i sntate a muncii se refuz i

COLEGIUL TEHNIC
STEFAN MILCU
CALAFAT
Departament
Calitate

PROCEDURA OPERAIONAL
privind
SANATATEA SI SECURITATEA
IN MUNCA

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 37 din 65

Cod: P.O.

Exemplar nr.: 1

se aduce la cunotina efului ierarhic superior al celui care a emis-o.


(4) eful de lucrare i executanii sunt rspunztori pentru nerespectarea prevederilor din
norme n cadrul lucrrii la care particip.
Art. 4 Fiecare lucrtor este obligat ca la constatarea unor abateri de la prevederile prezentelor
norme, ale instruciunilor tehnice interne, ale fielor tehnologice sau ale altor reglementri,
precum i a unor defecte n instalaiile electrice, care ar putea pune n pericol securitatea
oamenilor, s ia msuri n limita competenei sale i s comunice cele constatate efului direct
sau ierarhic superior.
Art. 5 Personalul care execut manevre i/sau lucrri n instalaiile electrice sub tensiune trebuie
s fie dotat i s utilizeze echipamentul electroizolant de protecie. La joas tensiune trebuie
utilizat cel puin un mijloc de protecie electroizolant, iar la nalt tensiune cel puin dou
mijloace de protecie electroizolante.
Art. 6 (1) Fiecare electrician sau/i deservent al instalaiilor i echipamentelor electrice
trebuie s verifice vizual nainte i n timpul lucrului:
integritatea carcasei;
integritatea izolaiei conductoarelor exterioare;
existena ngrdirilor de protecie;
meninerea distanelor de inaccesibilitate n limita zonei sale de manipulare.
(2) De asemenea, electricianul sau/i deserventul trebuie s verifice vizual legtura de
protecie la pmnt a instalaiei, echipamentului sau utilajului cu care sau la care lucreaz. Este
interzis a se lucra dac bornele de legare la pmnt sunt rupte, defecte sau dac circuitul de
protecie este ntrerupt.
Msuri tehnice de securitate i sntate a muncii la executarea lucrrilor cu scoatere de
sub tensiune, n instalaiile electrice n exploatare
Art. 7 Msurile tehnice pentru realizarea unei lucrri n instalaiile electrice de utilizare sunt:
a) separarea electric a instalaiei, respectiv:
- ntreruperea tensiunii i separarea vizibil a instalaiei sau a prii de instalaie, dup caz,
la care urmeaz a se lucra;
- blocarea n poziia deschis a dispozitivelor de acionare a aparatelor de comutaie prin
care s-a fcut separarea vizibil i montarea indicatoarelor de securitate cu caracter de
interzicere pe aceste dispozitive;
b) identificarea instalaiei sau a prii din instalaie n care urmeaz a se lucra;
c) verificarea lipsei tensiunii i legarea imediat a instalaiei sau a prii de instalaie la
pmnt i n scurtcircuit;
d) delimitarea material a zonei de lucru;
e) asigurarea mpotriva accidentelor de natur neelectric.
Separarea electric

COLEGIUL TEHNIC
STEFAN MILCU
CALAFAT
Departament
Calitate

PROCEDURA OPERAIONAL
privind
SANATATEA SI SECURITATEA
IN MUNCA

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 38 din 65

Cod: P.O.

Exemplar nr.: 1

Art. 8 (1) ntreruperea tensiunii trebuie s se realizeze dup anularea automatizrilor


care conduc la reconectarea ntreruptoarelor, prin manevrarea aparatelor de comutaie (de
exemplu: ntreruptoare, separatoare, sigurane) ce separ instalaia sau partea de instalaie la
care urmeaz a se lucra, de restul instalaiilor rmase sub tensiune.
(2) Dup ntreruperea tensiunii, trebuie s se efectueze separri vizibile fa de toate
prile de unde ar putea s apar tensiune n instalaia sau partea de instalaie la care urmeaz a se
lucra.
Art. 9 (1) Separarea vizibil se realizeaz prin:
deschiderea separatoarelor, heblurilor;
scoaterea patroanelor siguranelor fuzibile;
debroarea ntreruptoarelor;
dezlegarea cordoanelor la liniile electrice aeriene;
demontarea unor pri active ale instalaiei electrice;
dezlegarea fazelor cablurilor de la aparataj.
(2) n cazul instalaiilor cu mai multe derivaii, separarea vizibil trebuie s se realizeze
ctre toate aceste derivaii (care pot deveni surse accidentale de tensiune).
(3) Pentru evitarea tensiunii inverse prin transformatoarele de msur, acestea trebuie
separate vizibil i pe partea de joas tensiune, dup caz, prin debroarea ntreruptoarelor,
scoaterea patroanelor siguranelor fuzibile sau deconectarea ntreruptoarelor nedebroabile i
verificarea lipsei de tensiune.
Art. 10 Instalaia scoas de sub tensiune pentru lucrri care include i pri din instalaie prin
care se alimenteaz motoare electrice care antreneaz pompe, ventilatoare, compresoare sau la
care sunt racordate generatoare ori compensatoare ce pot fi separate electric, trebuie supus i
urmtoarelor msuri suplimentare:
a) blocarea dispozitivelor de pornire a motoarelor primare pentru evitarea nchiderii circuitelor
i producerii tensiunii de ctre generator sau compensator, chiar la viteze reduse;
b) blocarea cilor de ptrundere a fluidelor n pompe, ventilatoare i compresoare, pentru
evitarea funcionrii n regim de generator a motoarelor ce le antreneaz.
Art. 11 Blocarea n poziie deschis a dispozitivelor de acionare a aparatelor prin care s-a realizat
separarea vizibil a instalaiei sau a prii de instalaie n care urmeaz a se lucra trebuie s se
realizeze prin: a) blocarea direct, dup caz, printr-unul din urmtoarele procedee:
- blocarea dispozitivelor de acionare manual ale separatoarelor sau heblurilor, prin lacte
sau mijloace special destinate acestui scop;
- blocarea pe poziia scos a cruciorului ori sertarului, n cazul celulelor cu ntreruptoare
debroabile, fr separatoare;
- montarea unor capace sau mnere electroizolante, colorate n rou n locul patroanelor
siguranelor fuzibile de joas tensiune;
- montarea unor plci sau teci electroizolante, rezistente din punct de vedere mecanic, ntre
sau pe contactele deschise ale separatoarelor sau ntreruptoarelor atunci cnd acestea sunt
accesibile.
b) blocarea indirect, dup caz, printr-unul din urmtoarele procedee:
- scoaterea patroanelor siguranelor fuzibile sau deconectarea ntreruptorului de pe

COLEGIUL TEHNIC
STEFAN MILCU
CALAFAT
Departament
Calitate

PROCEDURA OPERAIONAL
privind
SANATATEA SI SECURITATEA
IN MUNCA

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 39 din 65

Cod: P.O.

Exemplar nr.: 1

circuitul de alimentare a motorului dispozitivului de acionare a separatorului, respectiv, a


ntreruptorului;
- dezlegarea conductoarelor de la bobinele de acionare prin comand de la distan a
dispozitivelor de acionare a separatoarelor, respectiv, a ntreruptoarelor;
- alte procedee care vor fi detaliate n instruciuni de lucru sau instruciuni tehnice interne
de protecie a muncii ITI-PM.
Art. 12 Pe dispozitivele de acionare-blocare ale separatoarelor i n punctele n care blocarea
aparatelor prin care s-a realizat separarea vizibil s-a fcut prin celelalte procedee menionate la
art. 32, lit. b, trebuie s se monteze indicatoare de interzicere avnd inscripia NU NCHIDEI
SE LUCREAZ ( respectiv NU DESCHIDEI SE LUCREAZ n cazul robinetelor de aer
comprimat prin care se alimenteaz dispozitive de acionare pneumatic).
Identificarea instalaiei sau a prii din instalaie la care urmeaz a se lucra Art. 13
(1) Identificarea instalaiei sau a unei pri a acesteia trebuie s se realizeze de ctre admitent
i/sau eful de lucrare i const n localizarea ei pentru a avea certitudinea c msurile tehnice ce
urmeaz a fi realizate pentru crearea zonei de lucru se vor aplica asupra instalaiei la care
urmeaz a se lucra i la care se vede sau s-a confirmat prin mesaj, c instalaia a fost scoas de
sub tensiune sau numai separat electric.
(2) Identificarea se realizeaz vizual, numai la faa locului i se face avnd la baz
urmtoarele:
a) schema electric a instalaiei;
b) schema electric de traseu a liniei (aeriene sau cablu);
c) schema electric a fluxurilor de cabluri (circuite);
d) caietul de marcaje i etichetri;
e) inscripii, numerotri, denumiri;
f) planuri, hri, plane;
g) dispunerea n teren a instalaiilor;
h) aparate sau instalaii de detecie;
i) aparate de msur;
j) alte elemente.
(3) Pe durata identificrii este interzis deschiderea sau ndeprtarea oricrui tip de
ngrdire i verificarea, prin acionare, a oricrei componente a instalaiei.
Verificarea lipsei de tensiune urmat imediat de legarea la pmnt
i n scurtcircuit
Art. 14 Verificarea lipsei tensiunii i legarea la pmnt i n scurtcircuit trebuie s se fac
la toate fazele instalaiei, respectiv la toate conductoarele liniei electrice aeriene, inclusiv pe nul.
n cazul ntreruptoarelor, verificarea lipsei tensiunii trebuie s se fac la toate bornele sale.
Art. 15 Verificarea lipsei tensiunii n instalaiile de joas tensiune trebuie s se fac cu
ajutorul aparatelor portabile de msurare a tensiunii sau cu ajutorul detectoarelor de tensiune
specifice acestui nivel de tensiune.
Art. 16 Verificarea lipsei tensiunii trebuie s se execute considernd c instalaia este sub

COLEGIUL TEHNIC
STEFAN MILCU
CALAFAT
Departament
Calitate

PROCEDURA OPERAIONAL
privind
SANATATEA SI SECURITATEA
IN MUNCA

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 40 din 65

Cod: P.O.

Exemplar nr.: 1

tensiune.
Art. 17 (1) Legarea la pmnt i n scurtcircuit se aplic tuturor fazelor instalaiei sau prii de
instalaie, precum i pe conductorul de nul al liniilor electrice aeriene, prin montarea
dispozitivelor mobile de scurtcircuitare i legare la pmnt sau prin nchiderea cuitelor de legare
la pmnt.
(2) Operaiile de montare a scurtcircuitului trebuie s se realizeze n urmtoarea
ordine:
a) se leag la pmnt clema (papucul) scurtcircuitului sau la conductorul de nul al liniei
electrice de joas tensiune;
b) se verific lipsa tensiunii pe toate fazele;
c) se monteaz clemele scurtcircuitului pe fiecare faz utiliznd dispozitive electroizolante
destinate n acest scop.
(3) n cazul liniilor electrice aeriene de joas tensiune, verificarea lipsei tensiunii, respectiv
montarea clemelor scurtcircuitorului, trebuie s se fac ncepnd cu conductorul de nul,
cu excepia cazurilor n care conductorul de nul este montat pe partea superioar a
coronamentului.
(4) n instalaiile de joas tensiune, cu excepia liniilor electrice cu conductoare neizolate,
este permis montarea scurtcircuitoarelor fr utilizarea prjinii electroizolante, dar cu
respectarea prevederilor din prezenta norm specific n ceea ce privete utilizarea
echipamentelor individuale de protecie.
Art. 18 Clemele sau papucii scurcircuitoarelor trebuie s fie fixate la locurile, respectiv bornele
sau piesele special prevzute i marcate n acest scop. Este interzis legarea conductorului
scurtcircuitorului prin diverse improvizaii care nu asigur un contact corespunztor.
Art. 19 (1) Verificarea lipsei tensiunii i legarea imediat la pmnt i n scurtcircuit trebuie s se
realizeze cu respectarea cumulativ a urmtoarelor condiii:
a) ct mai aproape de zona de lucru;
b) de o parte i de alta a zonei de lucru, cu excepia instalaiilor de joas tensiune cu
conductoare izolate;
c) ctre toate derivaiile care se racordeaz la zona de lucru;
d) cel puin o legtur la pmnt i n scurtcircuit trebuie s fie vizibil de la locul de munc
(prezenta condiie nu se aplic n cazul lucrrilor din posturi zidite, la capetele terminale i
manoanele de pe traseul cablurilor electrice, inclusiv la liniile electrice cu conductoare
izolate).
(2) n zona de lucru, partea de instalaie la care se lucreaz trebuie s fie permanent
legat la pmnt i n scurtcircuit tot timpul ct dureaz lucrarea, cu excepia zonelor de lucru din
instalaiile de joas tensiune la care condiiile tehnice nu fac posibil montarea
scurtcircuitoarelor mobile, a zonelor de lucru de pe traseul cablurilor electrice i al
conductoarelor izolate aferente liniilor electrice aeriene LEA.
Art. 20 Electricienii care execut operaiile tehnice de scoatere de sub tensiune a instalaiilor de
joas tensiune (separare electric, verificarea lipsei tensiunii, legare la pmnt i n scurtcircuit)
trebuie s utilizeze, dup caz, respectnd principiul stabilit la art. 14 :
- casc de protecie cu vizier;

COLEGIUL TEHNIC
STEFAN MILCU
CALAFAT
Departament
Calitate

PROCEDURA OPERAIONAL
privind
SANATATEA SI SECURITATEA
IN MUNCA

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 41 din 65

Cod: P.O.

Exemplar nr.: 1

mnui electroizolante;
mner cu manon de protecie a braului, pentru manevrarea siguranelor de joas
tensiune tip MPR (mare putere de rupere);
nclminte electroizolant, covor electroizolant sau platform electroizolant;
prjin electroizolant.

Delimitarea material a zonei de lucru Art. 21 Delimitarea material a zonei de lucru


trebuie s asigure prevenirea accidentrii membrilor formaiei de lucru, dar i a persoanelor care
ar putea ptrunde accidental n zona de lucru. Delimitarea material se realizeaz prin ngrdiri
provizorii mobile, care s evidenieze clar zona de lucru. Pe ngrdirile provizorii mobile se vor
monta indicatoare de interdicie.
Msuri tehnice de protecie a muncii n zona de lucru pentru evitarea accidentelor de
natur neelectric
Art. 22 Pentru evitarea accidentelor de circulaie, cnd lucrarea se execut pe sau lng cile de
circulaie, zona de lucru trebuie marcat i cu indicatoare sau ngrdiri speciale, respectnd
prevederile regulilor de circulaie.

Msuri organizatorice de securitate i sntate a muncii la executarea lucrrilor n


instalaiile electrice din exploatare cu scoaterea de sub tensiune a acestora
Art. 23 Din punct de vedere organizatoric lucrrile din instalaiile electrice aflate n
exploatare trebuie s se execute, dup caz, n baza uneia din urmtoarele forme:
a) autorizaiilor de lucru (AL);
b) instruciunilor tehnice interne de protecie a muncii (ITI-PM);
c) atribuiilor de serviciu (AS);
d) dispoziiilor verbale (DV);
e) proceselor verbale (PV);
f) obligaiilor de serviciu (OS);
g) proprie rspundere (PR).
Art. 24 La pregtirea instalaiilor electrice de utilizare n exploatare i executarea lucrrilor
corespunztor celor menionate la art. 49 lit. a, b, c, d i e trebuie s participe:
a) persoana care dispune executarea unor lucrri, denumit prescurtat n cuprinsul prezentelor
norme emitent;
b) persoana care admite la lucru, denumit prescurtat n cuprinsul prezentelor norme admitent;
c) persoana care conduce i controleaz sau supravegheaz formaia de lucru, denumit ef de
lucrare;
d) persoanele care fac parte din efectivul formaiei de lucru, denumite executani.

COLEGIUL TEHNIC
STEFAN MILCU
CALAFAT
Departament
Calitate

PROCEDURA OPERAIONAL
privind
SANATATEA SI SECURITATEA
IN MUNCA

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 42 din 65

Cod: P.O.

Exemplar nr.: 1

Msuri organizatorice la executarea lucrrilor n baza Obligaiilor de serviciu (OS)


Art. 25 (1) La lucrrile ce se execut n instalaii de joas tensiune n baza obligaiilor de
serviciu OS pot participa unul sau mai muli electricieni (o formaie).
(2) n cazul executrii unei lucrri de ctre o formaie, n cadrul acesteia trebuie s se
stabileasc un ef de lucrare. Acesta poate fi nominalizat printr-o decizie scris a conductorului
persoanei fizice sau juridice sau se stabilete de comun acord de ctre membrii formaiei.
(3) eful de lucrare stabilit ca la alin. (2) de mai sus rspunde de :
-

- accidentele care au loc ca urmare a calitii de protecie a lucrrii executate;


consecinele asupra lui i/sau asupra celorlalte persoane cu care sau pentru care, execut
lucrarea, ca urmare a nerespectrii sau neaplicrii de ctre el sau de ctre oricare dintre aceste
persoane a msurilor tehnice i de protecie individual, specifice manevrelor sau a lucrrilor
ce se execut;
- dispoziiile pe care le d membrilor formaiei, respectiv de claritatea acestora i de
convingerea c executantul/executanii cruia/crora i/li s-a adresat a/au neles corect i
complet coninutul acestora.

Msuri tehnice i organizatorice de protecie a muncii la executarea lucrrilor n


instalaiile electrice de utilizare aflate n exploatare, fr scoaterea acestora de sub tensiune
Art. 26 Executarea lucrrilor fr scoaterea de sub tensiune a instalaiilor electrice din exploatare
este admis n situaia n care:
a) zona de lucru este situat la distan fa de prile aflate sub tensiune ale instalaiilor
electrice;
b) zona de lucru este situat n instalaiile electrice la care s-a ntrerupt tensiunea i s-au
realizat separrile vizibile, dar care nu sunt legate la pmnt i n scurtcircuit, iar
instalaia trebuie considerat sub tensiune;
c) lucrarea este organizat s se execute direct asupra instalaiei electrice sub tensiune.
Art. 27 n timpul executrii lucrrilor la distan fa de prile aflate sub tensiune ale
instalaiilor electrice, este interzis demontarea ngrdirilor permanente sau depirea acestora cu
o parte a corpului sau cu materiale ori unelte.
Art. 28 Pentru executarea lucrrilor n instalaiile electrice de joas tensiune sau pri din
acestea, separate electric, dar nelegate la pmnt i n scurtcircuit, trebuie s se realizeze n
succesiune urmtoarele msuri tehnice:
a) identificarea instalaiei i a locului n care urmeaz a se lucra;
b) verificarea vizual a integritii legrii la pmnt a carcaselor aparatajelor, a stlpilor i
suporilor metalici i de beton, dup caz;
c) separarea vizibil n cazul n care blocarea direct n poziia deschis nu se poate realiza;
d) verificarea lipsei tensiunii, dup caz, la elementele metalice ale instalaiilor (de exemplu,
stlpi metalici, stelaje metalice ale tablourilor de distribuie, ui ale cutiilor de distribuie,
ale firidelor de branament);
e) descrcarea de sarcina capacitiv a instalaiei la care urmeaz a se lucra;
f) delimitarea material a zonei de lucru, dup caz, i montarea indicatoarelor de interzicere;
g) luarea msurilor pentru evitarea accidentelor de natur neelectric;

COLEGIUL TEHNIC
STEFAN MILCU
CALAFAT
Departament
Calitate

PROCEDURA OPERAIONAL
privind
SANATATEA SI SECURITATEA
IN MUNCA

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 43 din 65

Cod: P.O.

Exemplar nr.: 1

h) utilizarea dispozitivelor i sculelor electroizolante.


Art. 29 Pentru executarea lucrrilor sub tensiune n contact, trebuie s se ia urmtoarele msuri
tehnice:
a) identificarea instalaiei i a locului n care urmeaz a se lucra;
b) delimitarea material a zonei de lucru, dup caz i montarea indicatoarelor de interzicere;
c) luarea msurilor pentru evitarea accidentelor de natur neelectric;
d) asigurarea de ctre eful de lucrare i de ctre fiecare membru al formaiei de lucru c n
spate i pe lateral nu sunt n apropiere pri aflate sub tensiune nengrdite sau
neprotejate, astfel nct s existe suficient spaiu, care s permit efectuarea micrilor
necesare la lucrare n condiii de securitate;
e) utilizarea ctii i a vizierei de protecie, mnuilor electroizolante, nclmintei sau
covorului electroizolant, dup caz, inclusiv a sculelor electroizolante, a plcilor, foliilor,
plriilor, degetarelor i tecilor electroizolante.
Art. 30 Lucrrile care se execut direct asupra prilor aflate sub tensiune ale instalaiilor
electrice prin metoda n contact trebuie s aib la baz, ca form organizatoric, instruciunile
tehnice interne de protecie a muncii ITI-PM, atribuiile de serviciu AS, obligaiile de serviciu
OS sau proprie rspundere PR.
Msuri de securitate i sntate a muncii la executarea lucrrilor la nlime,
specifice instalaiilor electrice de utilizare
Art. 31 (1) La utilizarea pentru urcare/coborre pn la nlimea necesar a unei scri
simple sau extensibile, sprijinite de la sol, executantul trebuie s asigure mai nti scara
mpotriva rsturnrii sau alunecrii i s urce/coboare dup ce n prealabil a ancorat
suportul de ancorare flexibil, conform prevederii din normele pentru lucru la nlime, de
un punct rezistent mecanic, situat deasupra locului de munc.
(2) n lipsa unui punct rezistent mecanic, executantul se va urca pn la nlimea necesar
folosind metoda celor trei puncte (sprijin alternativ pe treptele scrii a ambelor picioare i o
mn sau cu ambele mini i un picior), iar n timpul executrii lucrrii, scara trebuie s fie
inut de cel puin nc o persoan.
(3)La executarea lucrrilor de pe scara dubl, executantul trebuie s o asigure, nainte de a se
urca pe acesta, mpotriva deschiderii accidentale i nu trebuie s se deplaseze de la un loc
de munc la altul sau dintr-o poziie n alta, n cadrul aceluiai loc de munc, din poziia
stnd pe scar.
Condiii tehnice pe care trebuie s le ndeplineasc mediul de munc din perspectiva
securitii i sntii muncii pe parcursul exploatrii
Art. 32 Pentru meninerea nivelului de securitate a echipamentelor tehnice electrice, a
instalaiilor electrice de utilizare, unitatea n exploatare trebuie:
a) s ntocmeasc i s respecte instruciunile proprii privind msurile de protecie a muncii
la exploatarea acestora;

COLEGIUL TEHNIC
STEFAN MILCU
CALAFAT
Departament
Calitate

PROCEDURA OPERAIONAL
privind
SANATATEA SI SECURITATEA
IN MUNCA

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 44 din 65

Cod: P.O.

Exemplar nr.: 1

b) s ntocmeasc i s respecte fiele tehnologice privind ntreinerea i repararea


instalaiilor electrice;
c) s in evidena instalaiilor i a componentelor acestora referitoare la verificrile din
punctul de vedere al proteciei muncii la care trebuie supuse i periodicitile de
verificare. Verificrile minime trebuie s fie cele n anexa 3 la prezenta norm specific,
completate cu alte verificri prevzute n proiecte, considerate ca fiind necesare i
aprobate de ctre conductorul unitii;
d) s menin pe durata exploatrii instalaiilor i echipamentelor nivelul de securitate
conceput din proiectare;
e) instalaiile electrice temporare sau definitive trebuie s respecte prevederile normelor de
securitate i sntate a muncii, fiind interzise orice fel de improvizaii.
Art. 33 Obligaiile persoanei juridice care achiziioneaz sau utilizeaz echipamente tehnice
electrice clasa I de protecie sunt urmtoarele:
a) s asigure posibilitatea executrii legturilor de protecie necesare crerii unui curent de
defect, n cazul unui defect prin punerea unei faze la mas i apariia unei tensiuni periculoase pe
mesele echipamentului tehnic electric, curent de defect care s produc deconectarea
echipamentului tehnic electric sau sectorului defect prin protecia maximal a circuitului sau prin
alte protecii corespunztoare. Posibilitatea executrii legturilor de protecie trebuie s se
asigure astfel:
- n cazul unui echipament tehnic electric fix acesta trebuie s fie prevzut cu dou borne
de mas una n cutia de borne, lng bornele de alimentare cu energie electric, pentru
racordarea conductorului de protecie din cablul de alimentare a echipamentului tehnic
electric i a doua born, pe carcasa echipamentului tehnic electric n exterior, pentru
racordarea vizibil la centura de legare la pmnt sau la alt instalaie de protecie;
- n cazul unui echipament mobil sau portabil, acesta trebuie s fie prevzut cu un cablu de
alimentare flexibil, prevzut cu o fi cu contact de protecie sau echipamentul s fie
prevzut cu posibilitatea racordrii unui cablu flexibil de alimentare. Cablul de
alimentare trebuie s conin un conductor de protecune prin care s se lege masele
echipamentului la contactele de protecie ale fiei.
b) echipamentul tehnic electric s aib asigurat protecia mpotriva atingerii directe a pieselor
aflate normal sub tensiune.
Art. 34 Este interzis utilizarea construciilor metalice drept nul de lucru. De asemenea, este
interzis utilizarea conductoarelor de protecie pentru alimentarea receptoarelor cu energie
electric.
Art. 35 La punerea n funciune a instalaiilor de utilizare, trebuie:
a) s fie recepionat documentaia de execuie adus n concordan cu eventualele
modificri i completri din teren;
b) s fie recepionate instalaiile de utilizare, verificnd concordana cu documentaia de
execuie;
c) s fie recepionate buletinele i rapoartele de ncercri i probe ale cror concluzii
confirm ndeplinirea condiiilor de punere sub tensiune.
Art. 36 n exploatare, trebuie s se efectueze verificrile periodice ale echipamentelor tehnice
electrice aflate n gestiune la termenele prevzute n crile tehnice ale echipamentelor i/sau n

COLEGIUL TEHNIC
STEFAN MILCU
CALAFAT
Departament
Calitate

PROCEDURA OPERAIONAL
privind
SANATATEA SI SECURITATEA
IN MUNCA

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 45 din 65

Cod: P.O.

Exemplar nr.: 1

anexa 3 la prezenta norm specific.


Art. 37 (1) La utilizarea unor echipamente tehnice electrice clasa I de protecie trebuie:
a) s fie asigurate legturile de protecie necesare pentru realizarea proteciei mpotriva
electrocutrii prin atingere indirect;
b) s fie asigurat deconectarea automat a echipamentului tehnic electric sau sectorului defect;
c) s fie asigurat protecia mpotriva atingerii directe a pieselor aflate normal sub tensiune.
(2) La utilizarea unor echipamente tehnice electrice clasa a II-a de protecie trebuie:
a) s fie asigurat izolaia suplimentar a echipamentului tehnic electric, respectiv utilizatorul
sau executantul, dup caz, s verifice c aceasta nu este deteriorat sau eliminat;
b) s fie asigurat protecia mpotriva atingerii directe a pieselor aflate normal sub tensiune
iar utilizatorul sau executantul, dup caz, s verifice c aceasta nu este nlturat sau
deteriorat.
(3) La utilizarea unor echipamente tehnice electrice clasa a III-a de protecie trebuie:
a) s alimenteze echipamentul tehnic electric la tensiunea foarte joas pentru care a fost
proiectat;
b) utilizatorul sau executantul, dup caz, s se asigure c echipamentul tehnic electric este
astfel construit nct nu permite apariia unei tensiuni mai mari n circuitul de tensiune
foarte joas. Dac se utilizeaz un transformator cobortor, pentru producerea tensiunii
foarte joase, acesta trebuie s fie un transformator de separare (de siguran);
c) utilizatorul sau executantul, dup caz, s se asigure c izolaia circuitului de foarte joas
tensiune este astfel realizat nct s nu fie posibil ca o tensiune mai mare din alte circuite s
ajung n circuitul de tensiune foarte joas;
d) utilizatorul sau executantul, dup caz, s se asigure c protecia mpotriva atingerii
directe a pieselor aflate normal sub tensiune nu este nlturat sau deteriorat.

8.3.6. Norme interne de securitate i sntate a muncii pentru fochisti


INSTRUCIUNI PENTRU UTILIZAREA GAZELOR NATURALE
Pentru prentmpinarea accidentelor cu pierderi de viei omeneti i distrugeri de
bunuri materiale, ce s-ar putea produce din cauza folosirii incorecte a instalaiilor de gaze
naturale, se vor respecta cu strictee instruciunile urmtoare:
A. nainte de aprinderea focului se fac urmtoarele operaiuni:
> ventilarea ncperilor n care funcioneaz aparatele de utilizare; n centralele termice i n
ncperile cu aparate de consum cu flacr liber se asigur o ventilaie permanent;
> controlul tirajului aparatelor racordate la co; n cazul n care se constat lipsa tirajului, nu
se aprinde focul dect dup efectuarea lucrrilor care s asigure tirajul (curirea coului
de fum, curirea sobei, repararea aparatelor de evacuare mecanic a gazelor de ardere,

COLEGIUL TEHNIC
STEFAN MILCU
CALAFAT
Departament
Calitate

PROCEDURA OPERAIONAL
privind
SANATATEA SI SECURITATEA
IN MUNCA

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 46 din 65

Cod: P.O.

Exemplar nr.: 1

deschiderea clapelor de reglare etc);


> controlul robinetului de manevr al aparatului de utilizare; dac robinetul este deschis,
acesta se nchide i se ventileaz ncperea respectiv precum i cele nvecinate prin
deschiderea uilor i ferestrelor; aprinderea focului se face numai dup aerisirea complet;
> asigurarea accesului aerului de ardere n focarul aparatului de utilizare (prin deschiderea
uielor cenuarului la sobe, deschiderea fantelor pentru accesul aerului n focar, pornirea
ventilatorului etc);
> verificarea funcionrii aparaturii de automatizare, dup caz;
> ventilarea focarelor de la aparatele de utilizare.
B.La aprinderea focului n aparatele de utilizare neautomatizate i arztoare se fac
urmtoarele operaiuni:
> aerisirea focarului, minim 5 minute nainte de aprinderea focului;
> apropierea aprinztorului de arztor;
> deschiderea lent a robinetului de manevr i aprinderea focului, concomitent cu
supravegherea stabilitii flcrii.

>
>
>
>
>
>

Aprinderea se face numai cu aprinztor special construit n acest scop, fiind interzis
aprinderea direct cu chibrituri, hrtie etc.
Aprinderea focului la aparatele de utilizare automatizate se face conform instruciunilor
elaborate de fabrica productoare.
C.Stingerea focului:
stingerea focului la aparatele de utilizare racordate cu furtun se va face prin nchiderea
robinetului de siguran existent naintea furtunului; dup stingerea flcrii se nchide i
robinetul de manevr.
focul se aprinde i se stinge numai de personalul instruit i nsrcinat cu aceast operaiune
prin grija conductorului locului de munc.
D.Indicaii speciale
La utilizarea gazelor naturale sunt interzise:
aprinderea focului dac aparatul de utilizare nu este etan sau nu are tiraj;
lsarea focului nesupravegheat, la aparatele neautomatizate;
obturarea coului de fum al aparatelor de utilizare;
modificarea instalaiilor de gaze fr aprobri legale i prin persoane neautorizate;
dormitul n ncperi cu focul aprins;
dormitul n ncperi cu aparate de utilizare nelegate la co (reou, aragaz etc).

Dac se simte mirosul caracteristic al gazelor naturale se iau imediat urmtoarele


msuri:
> stingerea tuturor focurilor;

COLEGIUL TEHNIC
STEFAN MILCU
CALAFAT
Departament
Calitate

>
>
>
>
>

PROCEDURA OPERAIONAL
privind
SANATATEA SI SECURITATEA
IN MUNCA

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 47 din 65

Cod: P.O.

Exemplar nr.: 1

deschiderea uilor i ferestrelor;


nu se aprinde nicio surs de foc;
nu se manevreaz aparate electrice;
nu se doarme n astfel de ncperi;
se anun imediat dispeceratul la telefonul 9281sau 021/ 301 18 00;
> verificarea eventualelor scpri de gaze naturale se face prin mirosire i cu spum de
spun cu ap.

Nu uitai !
Este interzis verificarea cu flacr a instalaiilor de gaze naturale, deoarece
prezint pericol de explozie i incendiu
Dormitul n ncperi cu focul aprins sau n ncperi cu aparate de utilizare nelegate
la coul de fum prezint pericol de moarte.
Exploatarea punctelor termice de imobil (P.T.)

Verificri funcionale i de siguran. Probe


Verificrile funcionale i de siguran specifice elementelor componente ale punctelor
termice se refer la:
sistemele de siguran ale instalaiilor cu agent termic ap cald;
circulaia agentului termic ap cald i echilibrarea circuitelor din instalaie;
reglarea automat a instalaiei;
instalaia de preparare a apei calde de consum;
asigurarea dezaerisirilor i golirilor instalaiei.
n timpul probei, instalaiile punctului termic se separ de reelele de agent primar sau
secundar prin flane oarbe sau prin dou vane montate n serie i care au ntre ele un robinet
de golire deschis. Se verific dac toate celelalte robinete ale instalaiei probate sunt deschise.
Verificarea strii instalaiei. Supravegherea i urmrirea funcionrii
Se verific dac pierderea de sarcin n diafragme este cea nscris n proiect sau
instruciunile de exploatare, urmrindu-se prevederile programelor de reechilibrare
periodic a instalaiei.

Se verific permanent etaneitatea armturilor, mbinrilor, flanelor etc.


Se supravegheaz i se verific dispozitivele i supapele de siguran, elementele n
micare ale utilajelor (motoare, pompe, compresoare), elementele de protecie mpotriva
electrocutrii.
Se controleaz aparatele de msur.
Se verific starea schimbtoarelor de cldur, a filtrelor de impuriti, gradul de
colmatare, prin citirea indicaiilor manometrelor montate la racordurile de intrare i ieire
ale acestora.

COLEGIUL TEHNIC
STEFAN MILCU
CALAFAT
Departament
Calitate

PROCEDURA OPERAIONAL
privind
SANATATEA SI SECURITATEA
IN MUNCA

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 48 din 65

Cod: P.O.

Exemplar nr.: 1

Se verific starea izolaiei termice a schimbtoarelor de cldur, conductelor,


distribuitoarelor etc.
Se controleaz permanent indicaiile i nregistrrile aparatelor de msurare a debitului i
energiei termice, n vederea semnalrii pierderilor, prin comparare cu consumurile
normale.
Se verific pompele, compresoarele i alte echipamente cu piese n micare i se nltur
cauzele care duc la producerea zgomotelor peste limita admisibil.
Se urmrete funcionarea elementelor care realizeaz sigurana instalaiilor, inclusiv
elementele de semnalizare a apariiei unor defeciuni sau avarii.
n cazul depirii parametrilor normali, la echipamentele sub presiune (schimbtoare de
cldur, vase de expansiune) se iau msuri de nlturare a cauzelor care au condus la
depirea acestora.
Aparatele de msur au marcate pe scal valorile limit permise.
Presiunea din instalaie se realizeaz conform urmtoarelor indicaii:

umplerea pn la nivelul necesar al apei n vasul de expansiune deschis;


realizarea presiunii n vasul de expansiune nchis;
- realizarea la pompele de circulaie a presiunii difereniale (diferena de presiune ntre
refularea i aspiraia pompei).
Asigurarea circulaiei apei n conducte se asigur conform urmtoarelor indicaii:
- dezaerisirea n punctele cele mai de sus ale conductelor i echipamentelor;
- golirea conductelor i echipamentelor n punctele cele mai de jos;
- manevrarea uoar a organelor de nchidere, reglare, dezaerisire, golire.
ntreinerea instalaiilor din punctele termice
ntreinerea aparaturii i elementelor componente ale punctelor termice
a)la vasele de expansiune nchise, cu membran se verific:
- presiunea azotului (care trebuie s fie egal la limit cu presiunea static minim a
instalaiei);
- etaneitatea;
- racordarea vasului la instalaie.
b)la pompe i alte echipamente cu piese n micare:
- reglarea poziiei i dup caz, nlocuirea presgarniturilor;
- schimbarea uleiului de lagr, ungerea rulmenilor la intervale de timp prevzute n
instruciuni;
- splarea periodic a lagrelor;
- nlocuirea cuplajului elastic, dac este cazul;
- verificarea dispozitivului de protecie.
c)la schimbtoarele de cldur:
- curarea depunerilor de piatr sau nmol, periodic sau atunci cnd diferena de presiune ntre
intrare i ieire, depete valoarea admisibil prevzut n instruciunile de exploatare;
- verificarea i reetalonarea supapelor de siguran;

COLEGIUL TEHNIC
STEFAN MILCU
CALAFAT
Departament
Calitate

PROCEDURA OPERAIONAL
privind
SANATATEA SI SECURITATEA
IN MUNCA

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 49 din 65

Cod: P.O.

Exemplar nr.: 1

- etanarea armturilor i a plcilor tubulare (la aparatele cu evi);


- refacerea izolaiilor deteriorate.
d)la aparatele de msur i control i contoare:
- gradul de colmatare al filtrelor (la contoare);
- verificarea funcionrii i eventuala reetalonare (de ctre uniti specializate) sau eventual
nlocuirea acestora;
- verificarea i completarea uleiului n tecile de imersie (termometre).
e)la armturi:
- asigurarea etaneitilor la mbinri i presetupe;
- nlocuirea de garnituri i uruburi defecte.
f) la organele de reinere i siguran:
- curarea scaunelor;
- verificarea etaneitii i schimbarea garniturilor;
- reetalonarea organelor de siguran (supape) pentru presiunea stabilit.
g) la separatoarele de nmol:
- demontarea capacului i curarea elementului de filtrare, cnd diferenele de presiune
ntre intrare i ieire depesc 30% din valoarea nominal a pierderii de sarcin n
separator;
- asigurarea etaneitii. h) la
conducte i izolaii:
- nlturarea neetaneitilor la mbinri;
- splarea conductelor colmatate;
- fixarea suporilor slbii;
- completri de izolaii termice;
- repararea suprafeelor exterioare ale izolaiilor termice deteriorate.

ntreinerea punctelor termice revine personalului de exploatare.

Revizii i reparaii
Efectuarea anual a reviziilor este obligatorie (de regul, vara), prin personalul de
ntreinere al unitii de exploatare a punctelor termice.
La recipientele sub presiune i armturile aferente supuse normelor ISCIR, reviziile se
execut conform instruciunilor n vigoare specifice.
Reviziile constau n verificarea:
- strii schimbtoarelor de cldur, a pompelor de circulaie;
- etaneitii schimbtoarelor de cldur, robinetelor etc., precum i ungerea i gresarea
elementelor mobile ale pompelor, vanelor, supapelor de siguran etc.;
- recipientelor sub presiune, a armturilor de siguran i a aparatelor de msur i control,
conform prevederilor ISCIR.
Reviziile se efectueaz conform indicaiilor firmelor productoare.
Operaiile de revizie constau n verificarea: a) strii i funcionrii echipamentelor cu
piese n micare: pompe, ventilatoare, compresoare, inclusiv electromotoarelor acestora:

COLEGIUL TEHNIC
STEFAN MILCU
CALAFAT
Departament
Calitate

PROCEDURA OPERAIONAL
privind
SANATATEA SI SECURITATEA
IN MUNCA

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 50 din 65

Cod: P.O.

Exemplar nr.: 1

- msurarea parametrilor;
- etaneitatea;
- funcionarea silenioas;
- msurarea prizei de pmnt;
- msurarea curentului i tensiunii de alimentare;
- refacerea legturilor electrice i nlocuirea cablurilor defecte.
b) strii i funcionrii schimbtoarelor de cldur:
asigurarea parametrilor necesari;
etaneitatea;
controlul depunerilor de piatr n interior.
c) conductelor i armturilor:
etaneitatea mbinrilor (filet, garnituri) i a conductelor;
funcionarea armturilor-manevra uoar i eficacitatea nchiderii;
funcionarea armturilor de siguran la presiunea de evacuare;
uzura conductelor;
d) strii i funcionrii instalaiei de tratare a apei:
starea elementelor instalaiei;
calitatea apei tratate;
calitatea substanelor de tratare.
e) strii izolaiei termice i a proteciei.
Supravegherea aparatelor de msur, control i reglare
n timpul exploatrii se are n vedere ca:
a. la manometrele difereniale cu mercur s nu existe aer n tuburile de racord i s nu apar
pierderile de mercur;
b. racordurile pentru termometre imersate sau manometre s fie etane, iar tuburile s fie
imersate corect i umplute cu ulei.
Aparatele de msur, control i reglare cu funcionare defectuoas, se nlocuiesc.
Reparaiile i reviziile aparatelor de msur, control i reglare se efectueaz numai de ctre
uniti sau personal specializat.
Incidentele, avariile i defeciunile cele mai frecvente care pot aprea n timpul funcionrii
elementelor componente ale punctelor termice i remediile recomandate sunt:

Incidente posibile
Creteri (sau scderi) ale
temperaturii agentului
termic secundar peste
(sub) valorile nominale

Cauze

Remedii

Setare greit a termostatelor Se regleaz termostatele


Senzori de temperatur
Se nlocuiesc
defeci
Presiune i debit sczut

Se verific presiunea

COLEGIUL TEHNIC
STEFAN MILCU
CALAFAT
Departament
Calitate

Reducerea debitului i
presiunii agentului
termic

PROCEDURA OPERAIONAL
privind
SANATATEA SI SECURITATEA
IN MUNCA

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 51 din 65

Cod: P.O.

Exemplar nr.: 1

Depuneri de piatr

Se cur
schimbtoarele de
cldur

Debite de ap inadecvate

Se verific+ debitele
i presiunile agentului
termic
secundar
Se cur
schimbtoarele de
cldur

Depuneri de piatr
sau colmatarea
schimbtoarelor de cldur
Colmatarea
separatoarelor de nmol

Se cur
separatoarele de
nmol

Blocarea vanelor

Se nlocuiesc sau
se deblocheaz

Prevenirea i stingerea incendiilor


Fiecare punct termic va fi dotat cu un stingtor portabil cu spum mecanic i unul cu dioxid
de carbon sau pulbere.

Exploatarea instalaiilor interioare de nclzire central


Conductele prin care circul un agent termic, abur cu presiunea mai mare de 1 bar i ap
cald cu temperatura mai mare de 1200 C, sunt supuse prevederilor prescripiilor tehnice
ISCIR C 15.
Umplerea i pornirea instalaiei interioare
Umplerea i pornirea instalaiei interioare se face cu ap tratat care ndeplinete
condiiile de agent termic. La umplere n instalaia interioar toate organele de nchidere
(cu excepia celor de golire) sunt deschise; pe msura umplerii i dezaeresirii instalaiei
se nchid organele de dezaerisire.
Se efectueaz controlul ntregii instalaii de nclzire (distribuie, coloane, corpuri i
aparate de nclzire) urmrindu-se:

modul de dilatare i funcionare a elementelor de compensare a dilatrilor;


etaneitatea instalaiei;
nclzirea conductelor i corpurilor de nclzire.

Regimul de exploatare curent a instalaiei interioare


Exploatarea const n:

COLEGIUL TEHNIC
STEFAN MILCU
CALAFAT
Departament
Calitate

PROCEDURA OPERAIONAL
privind
SANATATEA SI SECURITATEA
IN MUNCA

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 52 din 65

Cod: P.O.

Exemplar nr.: 1

verificarea strii instalaiei;


supravegherea i urmrirea funcionrii;
corectarea regimului de exploatare;
ntreinerea instalaiei.

Verificarea strii instalaiei


Verificarea instalaiei se face permanent urmrindu-se:
- realizarea siguranei: armturi de siguran, elementele de micare (motoare, pompe,
compresoare), protecia contra electrocutrii;
- etaneitatea echipamentelor, armturilor i conductelor;
- depistarea i nlturarea pierderilor de agent termic;
- msurarea rezistenelor hidraulice n punctele prevzute n proiect;
- nivelul zgomotelor produse de echipamentele n micare;
- indicaiile aparatelor de msur;
- starea izolaiei termice a echipamentelor i conductelor;
- nscrierea parametrilor (instalaiei) i transmiterea lor la efii de compartimente de
specialitate.
ntreinerea instalaiei interioare
Se efectueaz:
- curarea elementelor montate aparent, sau pentru care este necesar demontarea uoar a
unor elemente de protecie (mti);
- ungerea agregatelor i organelor de nchidere ce au piese n micare, conform
instruciunilor de folosire;
- diverse operaiuni prevzute de instruciunile de folosire ale elementelor instalaiei;
- desfundri de conducte.
Revizii, reparaii
Revizia instalaiei interioare de nclzire se face anual, n perioada de nefuncionare a
instalaiei vara.
Se au n vedere operaiunile de:
- etanare a elementelor instalaiei i a ntregului ansamblu;
- funcionarea robinetelor de reglare ale aparatelor de nclzire;
- funcionarea instalaiei de reglare automat;
- funcionarea silenioas a agregatelor cu piese n micare;
- funcionarea aparatelor de msur;
- umplerea i asigurare presiunilor instalaiei; dezaerisire;
- manevrarea uoar a armturilor;
- completarea izolaiei termice i a proteciei acesteia.
Reparaiile curente se fac la unele elemente ale instalaiei care pot afecta buna funcionare a
ntregii instalaii. Repararea se execut, n general, fr scoaterea din funciune a instalaiei

COLEGIUL TEHNIC
STEFAN MILCU
CALAFAT

PROCEDURA OPERAIONAL
privind
SANATATEA SI SECURITATEA
IN MUNCA

Departament
Calitate

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 53 din 65

Cod: P.O.

Exemplar nr.: 1

sau cu o ntrerupere pe o scurt perioad de timp (sub o zi), atunci cnd se face n perioada
de nclzire.
Defeciuni, incidente, avarii
Incidentele i avariile care pot aprea mai frecvent pot fi:
Incidente posibile
Instalaia nu se
nclzete suficient

Cauze

Remedii

Conductele sunt neaerisite

Se aerisete instalaia

Conductele sunt nfundate

Se desfund instalaia

Corpurile de nclzire sunt Se spal instalaia


colmatate
Robineii termostatai sunt Se inlocuiesc
defeci
Coloanele sau
Ramurile sunt dezechilibrate Se efectueaz echilibrarea
consumatorii sunt nclzii hidraulic sau nfundate
hidraulic
inegal
Conductele sau corpurile de Se aerisete instalaia
nclzire sunt neaerisite
Instalaia se distruge
din cauza ngheului

ntreruperea alimentrii cu Golirea instalaiei


agent termic
Neasigurarea temperaturii de Se asigur temperatura de
gard i circulaia agentului garda n perioada de
termic
ntrerupere a funcionrii
Probarea instalaiei
n Se evit probarea instalaiei
perioade cu temperaturi la temperaturi negative
exterioare negative

Fisurarea conductelor
sau corpurilor de
nclzire

Coroziune

Se elimin cauza i se
efectueaz protecia la
coroziune

Presiunea apei depete Se limiteaz presiunea


valoarea nominal

COLEGIUL TEHNIC
STEFAN MILCU
CALAFAT

PROCEDURA OPERAIONAL
privind
SANATATEA SI SECURITATEA
IN MUNCA

Departament
Calitate

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 54 din 65

Cod: P.O.

nghe

Exemplar nr.: 1

Vezi incidentul respectiv

Prevenirea i stingerea incendiilor


Organizarea prevenirii i stingerii incendiilor provenite de la instalaiile interioare va fi
fcut conform specificului cldirilor respective, respectndu-se normativele n vigoare.
Responsabilitatea msurilor de prevenire a incendiilor revine proprietarului
(administratorului) cldirii i celor care exploateaz instalaiile aferente.
Exploatarea reelelor termice exterioare
Regimul de exploatare curent a reelelor termice
Verificarea strii conductelor din canale termice se asigur prin cminele de vizitare, iar
pentru conductele preizolate prin puncte de msur prevzute cu prize de racordare a
aparaturii.
La conductele montate n canale termice se efectueaz controlul coroziunii exterioare a
conductelor, armturilor, suporturilor i altor elemente metalice, controlul strii
termoizolaiei i a proteciei acesteia.
Evitarea corodrii elementelor metalice ale reelei termice se asigur prin:
-

protecia electric a conductelor contra electrocoroziunii;


meninerea coninutului de oxigen din ap n limitele prescrise n normativul C 18;
meninerea apei tratate n conducte, n perioadele de nefuncionare a reelelor termice;
protejarea anticoroziv a suprafeelor metalice ale reelelor;
pstrarea n stare uscat a canalelor termice.

La constatarea pierderilor de agent termic se verific traseul reelei, ncepnd cu zonele


de acces (cmine de vizitare, guri de acces etc.).
Dup depistarea locului avariei, se procedeaz la ntreruperea poriunii de reea,
desfacerea canalului termic sau a anului i remedierea defeciunii.

Verificarea i ntreinerea termoizolaiei


Verificarea const n controlul vizual al proteciei termoizolaiei. Se msoar grosimea
termoizolaiei i se compar cu grosimea iniial a acesteia.

Termoizolaia i protecia hidrofug deteriorat se nlocuiesc.

Verificarea i ntreinerea canalelor termice i a cminelor de vizitare


Se verific periodic coninutul de gaze infiltrate n cmine i n canale termice, cu ajutorul
detectoarelor de gaze i se iau msuri de evacuare a gazelor infiltrate, asigurndu-se aerisirea

COLEGIUL TEHNIC
STEFAN MILCU
CALAFAT

PROCEDURA OPERAIONAL
privind
SANATATEA SI SECURITATEA
IN MUNCA

Departament
Calitate

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 55 din 65

Cod: P.O.

Exemplar nr.: 1

i nlturarea cauzelor; se avertizeaz ntreprinderea de distribuie a gazelor.

Revizii i reparaii
Reviziile constau n operaii de verificare i detectare a strii instalaiilor n vederea
asigurrii funcionrii acestora. Se fac ungeri i gresri ale elementelor mobile ale vanelor,
ale suporilor mobili i pompelor; se efectueaz revizia aparatelor de msur i control i
reetalonarea acestora etc.

Reparaii curente
Toate modificrile efectuate se consemneaz n documentele tehnice de exploatare i n
Cartea tehnic a reelei.
Toate modificrile aprute n urma reparaiilor capitale i curente se nscriu n Cartea
construciei.
Incidentele, avariile frecvente i modul lor de rezolvare pot fi dup cum urmeaz:
Incidente posibile
Ruperea mbinrilor sudate

Cauze
Suduri necorespunztoare

Executarea sudurilor
corecte (dup eliminarea
cauzei care le-a produs)

Necompensarea dilatrilor

Asigurarea deplasrii
conductelor pe
supori
Se efectueaz
repararea acestora

Tasarea suporturilor

Fisurarea conductelor

Remedii

nclziri-rciri brute

Se evit ocurile termice

Coroziune

Se elimin cauza, se
nlocuiete poriunea
defect i se efectueaz
protecia la coroziune

Depirea presiunii de
serviciu

Limitarea presiunii

COLEGIUL TEHNIC
STEFAN MILCU
CALAFAT

PROCEDURA OPERAIONAL
privind
SANATATEA SI SECURITATEA
IN MUNCA

Departament
Calitate

Fisurarea vanelor

Scurgeri de fluid

Distrugerea
compensatoarelor de
dilatare

Pagina 56 din 65

Cod: P.O.

Exemplar nr.: 1

nghe

Se asigur circulaia
continu a apei; Se
golesc conductele n
perioadele ndelungate
de nefuncionare

Montarea descentrat

Montarea coaxial a
vanelor cu conducte

Strngerea greit a
prezoanelor

Prezoanele se strng cu
o cheie dinamometric
cu limitarea presiunii de
strngere

Flane neparalele

Se asigur paralelismul

Distrugerea materialului
de etanare

Se nlocuiesc garniturile

Slbirea uruburilor la
flane, presetupe etc.

Se strng corect uruburile

Calcul greit al acestora

Se reface i se verific
calculul

nepenirea conductelor
i compensatoarelor

Asigurarea
deplasrilor
conductelor
Repararea i
nlocuirea acestora

Ruperea suporilor fici

Distrugerea sau degradarea


termoizolaiei i a
proteciei

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : -

Creterea presiunii i
temperaturii agentului
termic peste valoarea
nominal
Montarea descentrat
a conductelor

Se limiteaz presiunea
i temperatura

Ptrunderea apei n
canalul termic

Se realizeaz izolaia
hidrofug a canalului

Scurgeri de agent termic

Se elimin cauzele

Asigurarea coaxialitii

COLEGIUL TEHNIC
STEFAN MILCU
CALAFAT
Departament
Calitate

PROCEDURA OPERAIONAL
privind
SANATATEA SI SECURITATEA
IN MUNCA

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 57 din 65

Cod: P.O.

Material necorespunztor

Exemplar nr.: 1

Se nlocuiete termoizolaia

Extras din Normativul pentru exploatarea instalaiilor de nclzire central (Indicativ: I 13/1-02)
Aceste norme nu sunt limitative, fiecare ef de compartiment poate aduce
mbuntiri i completri ulterioare.

8.3.7. Norme interne de securitate i sntate n munc pentru portari


Reguli de igien n munc
Igiena muncii urmrete mbuntirea condiiilor de munc i msuri de nlturare a
tuturor factorilor care contribuie la producerea accidentelor i mbolnvirilor
profesionale.
Modalitile de realizare a msurilor ce trebuie luate n toate situaiile legate de munc,
cu scopul protejrii vieii i sntii angajailor, sunt urmtoarele:
-

prezentarea la vizita medical la angajare i la examenul medical periodic;


evitarea consumului de buturi alcoolice;
ntreinerea cureniei i igienei la locul de munc;
pstrarea cureniei la locul de munc.
Angajarea i repartizarea personalului la locurile de munc
Salariatul este obligat sa se supun examinrilor medicale.
Prezena la locul de munc sub influena buturilor alcoolice, drogurilor sau a altor
medicamente care afecteaz judecata unei persoane poate produce accidente i nu va fi
acceptat.
Obligaiile salariailor din punct de vedere al securitii i sntii n munc
Salariaii trebuie s presteze munca n aa fel, nct s nu se expun nici pe ei i nici pe
ceilali salariai la pericole de accidentare;
salariaii trebuie s-i nsueasc i s respecte normele de securitate i sntate a muncii;
s aduc la cunotina efului orice situaie care constituie un pericol de accident;
s aduc la cunotina efului orice accident pe care l-a suferit el sau oricare alt salariat;
la prsirea locului de munc salariaii vor verifica dac sunt stinse luminile i dac nu a
rmas vreun aparat n priz;
deplasarea la serviciu de la domiciliu i invers se face cu respectarea regulilor de circulaie pe
drumurile publice i a regulilor de deplasare cu mijloacele de transport n comun (de

COLEGIUL TEHNIC
STEFAN MILCU
CALAFAT
Departament
Calitate

PROCEDURA OPERAIONAL
privind
SANATATEA SI SECURITATEA
IN MUNCA

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 58 din 65

Cod: P.O.

Exemplar nr.: 1

suprafa sau subterane);


salariaii sunt obligai, n orice situaie s-ar afla, s respecte semnificaiile marcajelor sau
inscripionrilor de avertizare, alarmare, semnalizare, afiate pe pereii sau uile ncperilor
sau cldirilor, pe echipamentele tehnice i pe ambalaje sau cele ale marcajelor afiate n
exterior.
Fumatul
Fumatul este interzis la locul de munc.
Aceste norme nu sunt limitative, fiecare ef de compartiment
poate aduce mbuntiri i completri ulterioare.

8.3.8. Norme interne de securitate si sanatate in munca pentru muncitori


SCULE I DISPOZITIVE
La executarea oricror categorii de lucrri sunt admise numai sculele i dispozitivele n
perfect stare, nefiind permis utilizarea celor defecte sau improvizate. Sculele folosite trebuie s
corespund caracterului lucrrilor care se execut.
Fiecare muncitor este obligat s sesizeze imediat defeciunile observate la sculele pe care
le folosete, fiind interzis continuarea lucrului cu unelte defecte.
Este interzis cu desvrire utilizarea n procesul de producie a sculelor proprietate
personal, chiar dac starea acestora este corespunztoare.
Se interzice folosirea sculelor care nu sunt bine fixate n mner.
La executarea lucrului la nlime uneltele de mn vor fi pstrate n geni rezistente
fixate n mod corespunztor.
Sculele i uneltele folosite la percuie (ciocane, dli foarfece etc.) nu pot fi folosite dac au
suprafee de percuie deformate, nflorite sau tirbite. Este interzis clirea capetelor sculelor.
Folosirea lmpilor de lipit cu benzin se va face numai de ctre muncitori autorizai.
Sunt interzise turnarea i scurgerea combustibilului, precum i demontarea lmpii,
deurubarea capacului etc. n apropierea focului.
Lmpile de lipit vor fi prevzute cu supape de siguran.
Este interzis manipularea sculelor de mn acionate electric de ctre muncitori care nu
cunosc metodele de lucru i msurile de protecie de prim ajutor ce trebuie luate n caz de
electrocutare.
Muncitorii care lucreaz cu unelte electrice portative alimentate la tensiune de pn la 380
V sunt obligai a folosi mnui de cauciuc electroizolante, s poarte mbrcminte uscat
cu mnecile lungi.

Este interzis scoaterea uneltei din mandrin nainte de oprirea complet a acesteia.

COLEGIUL TEHNIC
STEFAN MILCU
CALAFAT

PROCEDURA OPERAIONAL
privind
SANATATEA SI SECURITATEA
IN MUNCA

Departament
Calitate

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 59 din 65

Cod: P.O.

Exemplar nr.: 1

UTILAJE FOLOSITE N ATELIERE

A. Maini de gurit
Burghiul introdus n capul axului principal sau n mandrin trebuie s fie centrat corect i
bine fixat.
Se interzice folosirea burghielor cu cozi uzate care prezint crestturi, urme de ciocan etc.
n cazul ruperii burghiului n pres, partea rupt se va scoate cu ajutorul unui dispozitiv
sau clete.
Este interzis frnarea cu mna a axului port-mandrin sau a burghiului la oprirea
mainii.
Piesa de gurit trebuie fixat rigid pe masa mainii cu ajutorul unui dispozitiv de prindere
sau a unei menghine.

inerea piesei cu mna este interzis.


B. Polizoare
Corpurile abrazive trebuie s fie protejate n timpul exploatrii cu carcase de protecie
confecionate din otel sau font maleabil. Pentru susinerea pieselor n timpul
prelucrrii, polizoarele fixe trebuie s fie prevzute cu supori de sprijinire.
Polizoarele fixe trebuie s fie prevzute cu ecrane de protecie mobile.
n cazuri bine justificate din punct de vedere tehnic, cnd nu se pot folosi ecrane de
protecie, se va lucra cu ochelari de protecie prevzui cu vizori incasabili.
Dup montarea corpului abraziv pe polizor, trebuie s se fac ncercarea la mersul n gol,
la turaia de regim, timp de 5 minute.
Nu este admis prelucrarea pe suprafeele laterale ale discului abraziv atunci cnd maina
nu este destinat special pentru astfel de prelucrri.
nainte de nceperea lucrului cu polizorul manual, se va verifica dac discul abraziv este
montat corect.
La ntreruperea lucrului cu polizorul manual acesta nu se va lsa din mn dect dup oprirea
complet a discului abraziv.
Orice defeciune la polizor va fi raportat imediat maistrului. Locul de munc va fi
prevzut cu paravane pentru a-i proteja pe cei care lucreaz n mprejurimi.

COLEGIUL TEHNIC
STEFAN MILCU
CALAFAT

PROCEDURA OPERAIONAL
privind
SANATATEA SI SECURITATEA
IN MUNCA

Departament
Calitate

9.

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 60 din 65

Cod: P.O.

Exemplar nr.: 1

RESPONSABILITI

9.1. Director C.T.TEFAN MILCU


9.1.1. Obligatii generale
Angajatorul are obligatia de a asigura securitatea si sanatatea lucratorilor in toate
aspectele legate de munca.
In cazul in care un angajator apeleaza la servicii externe, acesta nu este exonerat de
responsabilitatile sale in acest domeniu.
Obligatiile lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca nu aduc atingere
principiului responsabilitatii angajatorului.
In cadrul responsabilitatilor sale, angajatorul are obligatia sa ia masurile necesare pentru:
a) asigurarea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor;
b) prevenirea riscurilor profesionale;
c) informarea si instruirea lucratorilor;
d) asigurarea cadrului organizatoric si a mijloacelor necesare securitatii si sanatatii in munca.
Angajatorul are obligatia sa urmareasca adaptarea masurilor, tinand seama de modificarea
conditiilor, si pentru imbunatatirea situatiilor existente.
Angajatorul are obligatia sa implementeze masurile pe baza urmatoarelor principii
generale de prevenire:
a) evitarea riscurilor;
b) evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate;
c) combaterea riscurilor la sursa;
d) adaptarea muncii la om, in special in ceea ce priveste proiectarea posturilor de munca,
alegerea echipamentelor de munca, a metodelor de munca si de productie, in vederea reducerii
monotoniei muncii, a muncii cu ritm predeterminat si a diminuarii efectelor acestora asupra
sanatatii;
e) adaptarea la progresul tehnic;
f) inlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce este mai putin
periculos;
g) dezvoltarea unei politici de prevenire coerente care sa cuprinda tehnologiile, organizarea
muncii, conditiile de munca, relatiile sociale si influenta factorilor din mediul de munca;
h) adoptarea, in mod prioritar, a masurilor de protectie colectiva fata de masurile de protectie
individuala;
i) furnizarea de instructiuni corespunzatoare lucratorilor.
Tinand seama de natura activitatilor din intreprindere si/sau unitate, angajatorul are
obligatia:
a) sa evalueze riscurile pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, inclusiv la alegerea
echipamentelor de munca, a substantelor sau preparatelor chimice utilizate si la amenajarea
locurilor de munca;
b) ca, ulterior evaluarii prevazute la lit. a) si daca este necesar, masurile de prevenire, precum
si metodele de lucru si de productie aplicate de catre angajator sa asigure imbunatatirea nivelului

COLEGIUL TEHNIC
STEFAN MILCU
CALAFAT
Departament
Calitate

PROCEDURA OPERAIONAL
privind
SANATATEA SI SECURITATEA
IN MUNCA

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 61 din 65

Cod: P.O.

Exemplar nr.: 1

securitatii si al protectiei sanatatii lucratorilor si sa fie integrate in ansamblul activitatilor


intreprinderii si/sau unitatii respective si la toate nivelurile ierarhice;
c) sa ia in considerare capacitatile lucratorului in ceea ce priveste securitatea si sanatatea in
munca, atunci cand ii incredinteaza sarcini;
d) sa asigure ca planificarea si introducerea de noi tehnologii sa faca obiectul consultarilor cu
lucratorii si/sau reprezentantii acestora in ceea ce priveste consecintele asupra securitatii si
sanatatii lucratorilor, determinate de alegerea echipamentelor, de conditiile si mediul de munca;
e) sa ia masurile corespunzatoare pentru ca, in zonele cu risc ridicat si specific, accesul sa fie
permis numai lucratorilor care au primit si si-au insusit instructiunile adecvate.
Atunci cand in acelasi loc de munca isi desfasoara activitatea lucratori din mai multe
intreprinderi si/sau unitati, angajatorii acestora au urmatoarele obligatii:
a) sa coopereze in vederea implementarii prevederilor privind securitatea, sanatatea si
igiena in munca, luand in considerare natura activitatilor;
b) sa isi coordoneze actiunile in vederea protectiei lucratorilor si prevenirii riscurilor
profesionale, luand in considerare natura activitatilor;
c) sa se informeze reciproc despre riscurile profesionale;
d) sa informeze lucratorii si/sau reprezentantii acestora despre riscurile profesionale.
Masurile privind securitatea, sanatatea si igiena in munca nu trebuie sa comporte in nicio
situatie obligatii financiare pentru lucratori.
9.1.2. Alte obligatii
Angajatorul are urmatoarele obligatii:
a) sa realizeze si sa fie in posesia unei evaluari a riscurilor pentru securitatea si sanatatea in
munca, inclusiv pentru acele grupuri sensibile la riscuri specifice;
b) sa decida asupra masurilor de protectie care trebuie luate si, dupa caz, asupra
echipamentului de protectie care trebuie utilizat;
c) sa tina evidenta accidentelor de munca ce au ca urmare o incapacitate de munca mai mare de
3 zile de lucru, a accidentelor usoare, a bolilor profesionale, a incidentelor periculoase, precum si
a accidentelor de munca;
d) sa elaboreze pentru autoritatile competente si in conformitate cu reglementarile legale
rapoarte privind accidentele de munca suferite de lucratorii sai.
Prin ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei, in functie de natura
activitatilor si de marimea intreprinderilor, se vor stabili obligatiile ce revin diferitelor categorii
de intreprinderi cu privire la intocmirea documentelor prevazute mai sus.
In vederea asigurarii conditiilor de securitate si sanatate in munca si pentru prevenirea
accidentelor de munca si a bolilor profesionale, angajatorii au urmatoarele obligatii:
a) sa adopte, din faza de cercetare, proiectare si executie a constructiilor, a echipamentelor de
munca, precum si de elaborare a tehnologiilor de fabricatie, solutii conforme prevederilor legale
in vigoare privind securitatea si sanatatea in munca, prin a caror aplicare sa fie eliminate sau
diminuate riscurile de accidentare si de imbolnavire profesionala a lucratorilor;
b) sa intocmeasca un plan de prevenire si protectie compus din masuri tehnice, sanitare,

COLEGIUL TEHNIC
STEFAN MILCU
CALAFAT
Departament
Calitate

PROCEDURA OPERAIONAL
privind
SANATATEA SI SECURITATEA
IN MUNCA

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 62 din 65

Cod: P.O.

Exemplar nr.: 1

organizatorice si de alta natura, bazat pe evaluarea riscurilor, pe care sa il aplice corespunzator


conditiilor de munca specifice unitatii;
c) sa obtina autorizatia de functionare din punctul de vedere al securitatii si sanatatii in munca,
inainte de inceperea oricarei activitati, conform prevederilor legale;
d) sa stabileasca pentru lucratori, prin fisa postului, atributiile si raspunderile ce le revin in
domeniul securitatii si sanatatii in munca, corespunzator functiilor exercitate;
e) sa elaboreze instructiuni proprii, in spiritul prezentei legi, pentru completarea si/sau
aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca, tinand seama de particularitatile
activitatilor si ale locurilor de munca aflate in responsabilitatea lor;
f) sa asigure si sa controleze cunoasterea si aplicarea de catre toti lucratorii a masurilor
prevazute in planul de prevenire si de protectie stabilit, precum si a prevederilor legale in
domeniul securitatii si sanatatii in munca, prin lucratorii desemnati, prin propria competenta sau
prin servicii externe;
g) sa ia masuri pentru asigurarea de materiale necesare informarii si instruirii lucratorilor, cum
ar fi afise, pliante, filme si diafilme cu privire la securitatea si sanatatea in munca;
h) sa asigure informarea fiecarei persoane, anterior angajarii in munca, asupra riscurilor la care
aceasta este expusa la locul de munca, precum si asupra masurilor de prevenire si de protectie
necesare;
i) sa ia masuri pentru autorizarea exercitarii meseriilor si a profesiilor prevazute de legislatia
specifica;
j) sa angajeze numai persoane care, in urma examenului medical si, dupa caz, a testarii
psihologice a aptitudinilor, corespund sarcinii de munca pe care urmeaza sa o execute si sa
asigure controlul medical periodic si, dupa caz, controlul psihologic periodic, ulterior angajarii;
k) sa tina evidenta zonelor cu risc ridicat si specific prevazute la art. 7 alin. (4) lit. e);
l) sa asigure functionarea permanenta si corecta a sistemelor si dispozitivelor de protectie, a
aparaturii de masura si control, precum si a instalatiilor de captare, retinere si neutralizare a
substantelor nocive degajate in desfasurarea proceselor tehnologice;
m) sa prezinte documentele si sa dea relatiile solicitate de inspectorii de munca in timpul
controlului sau al efectuarii cercetarii evenimentelor;
n) sa asigure realizarea masurilor dispuse de inspectorii de munca cu prilejul vizitelor de
control si al cercetarii evenimentelor;
o) sa desemneze, la solicitarea inspectorului de munca, lucratorii care sa participe la efectuarea
controlului sau la cercetarea evenimentelor;
p) sa nu modifice starea de fapt rezultata din producerea unui accident mortal sau colectiv, in
afara de cazurile in care mentinerea acestei stari ar genera alte accidente ori ar periclita viata
accidentatilor si a altor persoane;
q) sa asigure echipamente de munca fara pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor;
r) sa asigure echipamente individuale de protectie;
s) sa acorde obligatoriu echipament individual de protectie nou, in cazul degradarii sau al
pierderii calitatilor de protectie.
Alimentatia de protectie se acorda in mod obligatoriu si gratuit de catre angajatori
persoanelor care lucreaza in conditii de munca ce impun acest lucru si se stabileste prin
contractul colectiv de munca si/sau contractul individual de munca.

COLEGIUL TEHNIC
STEFAN MILCU
CALAFAT
Departament
Calitate

PROCEDURA OPERAIONAL
privind
SANATATEA SI SECURITATEA
IN MUNCA

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 63 din 65

Cod: P.O.

Exemplar nr.: 1

Materialele igienico-sanitare se acorda in mod obligatoriu si gratuit de catre angajatori.


Categoriile de materiale igienico-sanitare, precum si locurile de munca ce impun
acordarea acestora se stabilesc prin contractul colectiv de munca si/sau contractul individual de
munca.
9.2. Obligatiile lucratorilor
Fiecare lucrator trebuie sa isi desfasoare activitatea, in conformitate cu pregatirea si
instruirea sa, precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu
expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si alte
persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca.
In mod deosebit, in scopul realizarii obiectivelor, lucratorii au urmatoarele obligatii:
a) sa utilizeze corect masinile, aparatura, uneltele, substantele periculoase, echipamentele de
transport si alte mijloace de productie;
b) sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat si, dupa utilizare, sa il
inapoieze sau sa il puna la locul destinat pentru pastrare;
c) sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea
arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, in special ale masinilor, aparaturii, uneltelor,
instalatiilor tehnice si cladirilor, si sa utilizeze corect aceste dispozitive;
d) sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca
despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si sanatatea
lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie;
e) sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele
suferite de propria persoana;
f) sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este necesar, pentru a
face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si
inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor;
g) sa coopereze, atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, pentru
a permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara
riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate;
h) sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in
munca si masurile de aplicare a acestora;
i) sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari.
Obligatiile prevazute mai sus se aplica, dupa caz, si celorlalti participanti la procesul de
munca, potrivit activitatilor pe care acestia le desfasoara.

9.3. RAC
9.3.1. Tine sub control Procedura, formularele si inregistrarile corespunztoare;
9.3.2. Se preocupa de instruirea personalului atat profesional cat si din punct de vedere al SMC
viznd imbunatatirea continua a activitilor in cadrul Procedurii.

PROCEDURA OPERAIONAL
privind
SANATATEA SI SECURITATEA
IN MUNCA

COLEGIUL TEHNIC
STEFAN MILCU
CALAFAT
Departament
Calitate

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 64 din 65

Cod: P.O.

Exemplar nr.: 1

10. ANEXE
Nr.
anex
a
0
1
2
3
4
5

Denumirea
anexei

Elabora
-tor

Aprob
at

Nr.de
exemplare

Difuzare

Arhivare
loc perioa
-da
6
7

Alte

11.Cuprins
Numarul
componente
i
in cadrul
procedurii
operationale
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Denumirea componentei din cadrul procedurii operationale

Coperta
Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea
editiei sau, dupa caz, a reviziei in cadrul editiei procedurii
operationale
Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii
operationale
Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa,
caz, revizia din cadrul editiei procedurii operationale
Scopul procedurii operationale
Domeniul de aplicare a procedurii operationale
Documentele de referinta aplicabile activitatii procedurale
Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati in procedura
operationala
Descrierea procedurii operationale
Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii
Anexe, inregistrari, arhivari
Cuprins

Pagina

COLEGIUL TEHNIC
STEFAN MILCU
CALAFAT
Departament
Calitate

PROCEDURA OPERAIONAL
privind
SANATATEA SI SECURITATEA
IN MUNCA

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 65 din 65

Cod: P.O.

Exemplar nr.: 1